AardeTuner

Bron Hans Remeeus (PA1HR)

Elke transceiver door de zendamateurs gebruikt zou uitveiligheidsoverwegingen geaard moeten zijn .

 

Een goed aardsysteem kan ook TVI ,BCI en RFI grotendeels voorkomen, zeker op de HF-banden.

Hoewel de apparatuur via de randaarde met de lichtnetaarde verbonden wordt,is deze aarde in veel gevallen onvoldoende als 

hoogfrequent-aarde.

De geleidbaarheid van de grond varieert van locatie tot locatie, terwijl droog of nat weer ook heel wat uit kan maken.

We denken dat we met onze transceiver goed geaard zijn maar dat is dus vaak niet zo.

Bij veel antennes is een goede , laagohmige aarde essentieel voor de goede werking omdat de antenne de aarde als "tegenwicht" ziet en nodig heeft .

Gebruikelijk is een of meer koperen waterleidingbuizen in de grond te "spuiten" (water er op met de tuinslang en de buis verdwijnt als sneeuw voor 

zon in de grond als je tenminste op zandgrond woont en niet op bouwpuin stuit ) en deze te verbinden met een aardklem achter je HF-set.

Als met testen van de installatie dan een redelijk rapport wordt gekregen dan wordt het systeem als goed beschouwd.

Bij de meeste amateurs is de HF-set , ten gevolge van de plaats van de shack tamelijk ver verwijderd van het aardpunt.

Het resultaat is dat de lengte van de aardleiding door het huis in resonantie komt bij een bepaalde frequentie, dan werkt de aardleiding optimaal.

Om nu de aardleiding voor alle HF-banden goed te kunnen afstemmen is de aard-tuner ontworpen.

De aard-tuner bevat een RF stroom indicator en een afstembare seriekring van de spoel en condensator .

De spoel in deze L-C kring is gemaakt van 12 windingen enameldraad van 2mm dik gewikkeld op een diameter van c.a. 37mm (dit kan goed 

op een stuk pvc afvoerbuis) en wordt elke 2e winding afgetakt naar een schakelaar .

Bij montage van de spoel moet het pvc-buisje verwijderd worden en kan men de spoel op vier staafjes perspex vastlijmen om zodoende een

stevig geheel te verkrijgen, eventueel de windingen ,met twee componentenlijm vastzetten.

De afstemcondensator heeft een waarde van 500 pF maar tijdens  testen van de kring bleek dat een 390 pF exemplaar, wat ik bij baco kocht,

ook goed voldoet.

Hou bij plaatsing van de condensator rekening met de ge´soleerde opstelling ten opzichte van het kastje,dus ook de as van de condensator mag

niet geleiden.

Verleng deze met een kunststof as van een oude potentiometer.

De taps van de spoel worden vervolgens met de schakelaar verbonden ,waarmee in 6 stappen de zelfinductie verkleint c.q. vergroot kan worden

 

 

 

 

Nog even iets over de RF-stroomindicator.

De spoel L1 bestaat primair uit 2 windingen op een amidon T50-2 kern,gebruik voor deze spoel simpelweg de draad aan de ingang van L2

(laat deze bij het maken van de spoel dus iets langer).

De secundaire wikkeling van L1 bestaat uit 12 windingen 0,5mm enameldraad.

Sluit het meetsysteem verder aan volgens het schema ,de overige componenten worden eenvoudig aan de potmeter gesoldeerd ,welke overigens van lineaire uitvoering moet zijn .

Bovenstaand artikeltje  komt uit Practical Wireless, Okt 1990  en is van Godfrey Baillie-Searlr GD4EIP  

Ted PA3ATO  heeft dit artikeltje  vertaald  en de tuner in gebruik

Bron Hans Remeeus (PA1HR)