“Onafhankelijke Radioamateurs Brabant”

 

Een aantal Radioamateurs lokaal en regionaal namen op 13 juli 2004

het initiatief een vriendenkring te formeren.  

Een vriendenkring van zend en luisteramateurs welke elkaar, 

in de ruimste zin van het woord, 

respecteren en in hun waarde laten.  

Hoewel zij individueel al dan niet lid zijn van een of meerdere verenigingen, 

is de ORB géén afdeling van een vereniging.

Elke woensdag is er een O.R.B ronde vanaf 20.30 uur op 145.400 MHz.  

Alle gehouden ronden kunt u nalezen op deze homesite 

en er rechtstreeks inloggen op genoemde URL’s.

Elke éérste dinsdag van de maand is er een “besloten” bijeenkomst van de vriendenkring.  

De bijeenkomsten hebben een vriendschappelijk karakter, waar we

ervaringen kunnen uitwisselen, gewoon gezellig bij elkaar kunnen zijn,

wat bijkletsen,  met af toe een lezing. 

En…..dat willen we graag zo houden.  

Heeft u informatie , nieuws wat betreft onze hobby,

laat dat dan ons even weten via ons emailadres 

De O.R.B is niet de enige en eerste groep van radioamateurs die zich buiten

een vereniging plaatste, en zal zéker ook niet de laatste zijn.