Ronde 685  van de Onafhankelijke Radioamateurs Brabant “ORB” 06-02-2019


* Goedenavond zend, en luisteramateurs,

U kijkt weer naar de woensdagavond ronde.

En wij proberen u, zoals bij elke ronde weer wat nieuws te brengen.

Elke éérste dinsdag van de maand is er een “besloten” bijeenkomst

van de vriendenkring.

Deze worden gehouden in het scoutinggebouw van Rey de Carle,

Bladelstraat 2 in de wijk Reeshof te Tilburg.

Op deze avonden is onze QSL manager aanwezig.

De bijeenkomsten hebben een vriendschappelijk karakter, waar we

Ervaringen kunnen uitwisselen, gewoon gezellig bij elkaar kunnen zijn.

Wat bijkletsen, met af toe een lezing.

En….

Dat willen we graag zo houden

Onze rondeleider is

Johan PD2JCW.

 

 

 

 

*Heeft de Elfstedentocht nog toekomst?

19-01-2019 Caroline Kraaijvanger.

Er zit koud weer aan te komen en dus rijst wéér die vraag: gaan we deze winter dan de Elfstedentocht meemaken?

Het is alweer 22 jaar geleden dat meer dan 16.000 schaatsers de ijzers onder bonden

en probeerden om elf Friese steden aan te doen.

Zo’n 69% van de deelnemers slaagde daarin.

De overige 31% moest zich gewonnen geven

en kon alleen maar hopen spoedig een nieuwe poging te kunnen wagen.

Maar jaar na jaar verstreek en anno 2019 is het nog steeds wachten op de zestiende Tocht der Tochten.

De schaatsliefhebber toont zich echter al jaren optimistisch en dus rijst bijna elke winter

zodra het kwik onder het vriespunt duikt die ene vraag: gaat het nu dan gebeuren?

Tegelijkertijd klinkt – in wat pessimistischere kringen –

na al die jaren van teleurstelling ook steeds vaker de vraag

of we het überhaupt nog een keertje mogen gaan meemaken.

2019

Het zijn vragen die de Nederlander ook nu weer bezighouden.

Ze worden ongetwijfeld aangezwengeld door meteorologen

die ons vanaf vandaag toch een wat langere periode van vrieskou beloven.

En dus begint er al iets los te komen dat op een Elfstedenkoorts lijkt.

En dat is niet helemaal onterecht, zo vertelt dr. Aarnout van Delden,

verbonden aan de Universiteit Utrecht, aan Scientias.nl.

Want er zit inderdaad verandering in de lucht.

Letterlijk.

En die verandering doet denken aan wat we in aanloop

naar de vijftien Elfstedentochten ook zagen gebeuren.

“Die Elfstedentochten gingen gepaard met een blokkade,” aldus Van Delden.

“Dat is een hogedrukgebied boven Scandinavië

of de tussen Scandinavië en IJsland gelegen Noorse Zee.”

De circulatie rond zo’n hogedrukgebied beweegt altijd met de wijzers van de klok mee.

Dat betekent dat het hogedrukgebied lucht vanuit Rusland en Siberië naar ons land voert.

En in deze tijd van het jaar is die lucht vaak behoorlijk koud.”

Dit jaar vormt daarop geen uitzondering,

zo daalde het kwik in het noordoosten van Rusland afgelopen week

naar een bijzonder onbehaaglijke -67 graden Celsius.

“Als er koude lucht vanuit Rusland wordt aangevoerd,

is het zeker mogelijk dat we hier een lange vorstperiode tegemoet mogen zien.”

Zolang er maar die blokkade ontstaat.

En die lijkt zich op dit moment boven Scandinavië te vormen.

Maar daarmee zijn we er nog niet.

Zo moet dat hogedrukgebied – en de daarmee gepaard gaande noordoostenwind

– ook wel een tijdje standhouden.

Want zodra de wind bijvoorbeeld naar het westen draait,

wordt er direct zachtere lucht aangevoerd en lopen de temperaturen snel weer op.

“Of de wind ook langdurig in die noordoosthoek blijft zitten,

dat is twijfelachtig,” erkent Van Delden.

Daarnaast is het natuurlijk de vraag of het kwik ver genoeg gaat dalen.

“Voor een flinke ijsvloer heb je toch wel een paar nachten

op rij temperaturen van -10 of kouder nodig.

En het liefst ook wat sneeuwval, om de nachten extra koud te maken.”

Dat laatste wordt (nog) niet verwacht.

Het lot van de Elfstedentocht 2019 is dus afhankelijk van tal van factoren.

“Maar onze kansen zijn zeker nog niet verkeken,” aldus Van Delden

De gemiste kans

De Elfstedentocht werd in 1909 voor het eerst verreden.

Drie jaar later – in 1912 – vond de tweede editie plaats.

Gevolgd door Elfstedentochten in 1917, 1929, 1933, 1940, 1941,

1942, 1947, 1954, 1956, 1963, 1985, 1986 en 1997.

“In 2012 had de Elfstedentocht ook doorgang kunnen vinden,” aldus Van Delden.

“Maar toen waren ze te schijterig om ‘m te organiseren.”

Kans

Dat de kans op een Elfstedentocht de laatste decennia wel kleiner is geworden, staat buiten kijf.

Nam de jaarlijkse kans op een Elfstedentocht in de eerste helft van de twintigste eeuw

nog toe (van 20% naar 26%), zien we deze in de tweede helft van dezelfde eeuw flink kelderen.

In 2017 was die kans nog maar 6,7 procent.

Het betekent dat je statistisch gezien zou mogen verwachten dat er elke vijftien jaar een Elfstedentocht verreden wordt.

Die afnemende kansen worden in verband gebracht met klimaatverandering.

“Enerzijds zorgt een toename van broeikasgassen in de atmosfeer voor warmere winters,” legt Van Delden uit.

Niet alleen in Nederland.

Maar ook in Rusland, leverancier van de koude lucht die we nodig hebben voor de Tocht der Tochten.

“Daarnaast lijkt het erop dat veranderingen in de samenstelling van de atmosfeer

ook van invloed zijn op circulatiepatronen: blokkades komen minder vaak voor.”

En zo wordt de liefhebber van schaatsen op natuurijs dus eigenlijk twee keer zo hard getroffen.

De kans op een Elfstedentocht neemt dus af.

Maar de kans op Elfstedenkoorts niet.

Sterker nog: die lijkt alleen maar groter te worden naarmate de zestiende Elfstedentocht langer op zich laat wachten.

Zodra het kwik ook maar iets onder het vriespunt daalt, wordt er al verwachtingsvol gekeken

naar de 22 rayonhoofden die op het moment suprême het groene licht moeten geven voor de Tocht der Tochten.

De laatste keer dat zij bijeenkwamen in de hoop groen licht te kunnen geven, was in 2012.

Maar op 8 februari van dat jaar werd de schaatsliefhebber in een live uitgezonden persconferentie

het laatste sprankje hoop ontnomen: het ging niet door.

Zo dichtbij als we in 2012 waren, zijn we in de afgelopen jaren niet meer geweest. Maar hoop doet leven.

En hoop is er.

“De kansen zijn niet verkeken, ze zijn alleen kleiner geworden,” aldus Van Delden.

Ook in een warmer wordende wereld zullen er zo af en toe koude winters zijn.

Of de winter van 2019 er een voorbeeld van is?

Van Delden twijfelt.

“Het kan, maar ik zie op korte termijn nog geen flinke koude-inval plaatsvinden.

Aan de andere kant: vorig jaar kon je gedurende een koude periode

in maart nog op de Amsterdamse grachten schaatsen.

Dat was echt extreem.

Dus ja.

Je weet het maar nooit.”

Scientias PA3E

 

 

*ATV-repeater PI6WL uitgeschakeld

25/01/2019 door PH4X

De Westlandse ATV-repeater PI6WL is deze week uitgeschakeld.

Ruim 2 jaar geleden begon dit experiment tussen Hoek van Holland en Den Haag.

Er wordt uitgezonden met circa 30 Watt ERP op 10.490 MHz.

Beheerder Herman (PB0AHX) laat op Facebook weten nu te kijken

of er op andere vlakken experimenten mogelijk zijn en bedankt alle gebruikers

die de afgelopen jaren hebben bijgedragen aan het experiment.

Hamnieuws PA3E

 

 

*RADIOBOEKEN TE DOWNLOADEN

Jan 23, 2019 at 04:13 PM

Er zijn een aantal radio- en aan amateurradio verwante e-boeken gratis te downloaden van de site van Gutenberg

Onder de boeken is een uitgave uit 1922 van het Radio Amateur's Handbook door A. Frederick Collins.

Jarno de Haan @PA3DMI tweette deze link waarop de boeken te downloaden zijn:

http://www.gutenberg.org/ebooks/search/?query=radio

A. Frederick Collins

https://en.wikipedia.org/wiki/Archie_Frederick_Collins

pi4raz PA3E

 

 

*RAADPLEGING BIPT - ANTWOORD VAN DE UBA

Jan 24, 2019

Op 18 december 2018 heeft het BIPT de hierboven vermelde raadpleging gepubliceerd.

Dezelfde dag is een artikel geplaatst op de website van de Belgische amateurvereniging UBA

en zijn de UBA kaderleden geïnformeerd.

In de periode 18-12 tot en met 05-01 zijn ruim 200 reacties ontvangen (= ± 7% van de UBA leden).

Nagenoeg alle reacties betreffen de frequentietabel.

HAREC vergunning

Het enige punt waarover ongerustheid bestaat is de beperking van het zendvermogen

tot 20 W in het frequentiebereik 1260-1300 MHz.

Dit zou modes als EME, tropo en rainscatter bemoeilijken of zelfs nagenoeg onmogelijk maken.

Uit informatie ingewonnen bij het BIPT Ihet Belgische AT) blijkt dat de aanleiding

voor deze beperking enkele storingen van (militaire) 1300 MHz radar is door (D-)ATV uitzendingen.

Storingen door smalbandige uitzendingen (CW, SSB, FM) waren er niet en kunnen ook uitgesloten worden.

Op basis hiervan kan aan het BIPT voorgesteld worden om de beperking van het zendvermogen

tot 20 W enkel toe te passen voor (D-)ATV uitzendingen (of breedbandige uitzendingen in het algemeen).

Verder zijn er nog enkele kleine fouten, ontstaan bij het overnemen van de oude frequentietabel,

die men wenst te verbeteren.

CEPT Novice vergunning

Hier zijn 2 voorstellen gedaan:

De houders van een CEPT NOVICE vergunning ook toegang geven tot het frequentiebereik 1850-2000 kHz.

In het huidige frequentieplan hebben de ON2’s immer ook toegang tot dit frequentiebereik.

De houders van een CEPT NOVICE vergunning beperkte toegang te geven tot enkele SHF banden:

2300-2450 MHz met 1 W

5650-5850 MHz met 1 W

10000-10500 MHz met 1 W

In Duitsland en Luxemburg hebben de houders van een CEPT NOVICE vergunning ook toegang tot deze banden.

Bovendien geeft dit de houders van een CEPT NOVICE vergunning de mogelijkheid

om in overeenkomst met de ITU doelstelling "self-training" nieuwe technologieën te leren kennen en gebruiken

(digitale technieken, zowel hardware als software,

SDR frameworks, zoals GNURadio, en SDR tranceiver, zoals (HackRF, PlutoSDR, USRP).

De voorgestelde uitbreiding voor de CEPT Novice vergunning zorgt ook

voor een voldoende groot verschil met de basisvergunning, zonder dat deze al te veel moet inleveren.

Basisvergunning

Het voorgestelde frequentieplan van het BIPT treft vooral de basisvergunning:

Beperking van het zendvermogen tot 10 W (nu 50 W)

Verlies van de 17 m band

Verlies van de 12 m band

Verlies van de 6 m band

De verbeterde toegang tot de CW en digimode segmenten op 20 m en 15 m

worden door de ON3’s niet als een compensatie hiervoor ervaren.

Uit de talrijke reacties kunnen 13 voorstellen gecondenseerd worden:

In 24 % van de reacties wenst men het behoud van de huidige toestand (roze).

Hierbij zijn echter ook de reactie gerekend waar men enkel laat weten

dat men niet akkoord is met het voorstel van BIPT,

zonder een tegenvoorstel te doen (1).

In 76% van de reacties wordt een (zeer beperkte) wijziging aanvaard.

De voornaamste bezorgdheden zijn (blauw):

Behoud van 50W op alle toegewezen banden: 45%

(indien met de vraag om behoud van 50 W op VHF/UHF er bij rekent: 49%)

Behoud van de 17 m band

Behoud van de 6 m band

Andere voorstel zijn in tegenspraak meer wat hierboven gevraagd wordt (geel),

wettelijk niet uitvoerbaar (rood) of hebben weinig steun (grijs).

Wat betreft de 6 m band wil men vooral het lagere bereik (DX deel) behouden.

In haar antwoord aan BIPT heeft de UBA deze voornaamste bezorgdheden van de ON3's opgenomen.

plaatje

pi4raz PA3E

 

 

* PA66ZRK OP 9 FEBRUARI

Jan 28, 2019

Op 1 februari 2019 zal de traditionele herdenking van de watersnoodramp plaatsvinden

bij het monument bij het Watersnoodmuseum in Ouwerkerk op Schouwen-Duiveland.

Daar worden kransen gelegd en toespraken gehouden in aanwezigheid van diverse hoogwaardigheidsbekleders.

In de vier Phoenix caissons (overgevaren uit Portland UK) die in 1953 uiteindelijk op 6 november

het laatste gat in de dijken van zuidwest Nederland sloten, is nu het Watersnoodmuseum gevestigd.

De open dag van het Watersnoodmuseum wordt traditiegetrouw al jaren op de eerste zaterdag na 1 februari gehouden.

Deze is nu, om organisatorische redenen, verschoven naar 9 februari.

Ook dit jaar zal er aandacht worden besteed aan de radio-zendamateurs,

die de eerste dagen van februari 1953 veel goed werk hebben gedaan.

Schouwen-Duiveland, met name, kon hierdoor op 2 februari 1953 uit het isolement worden verlost.

Peter Hossfeld, radiotechnicus bij Radiohandel Weltevreden in Zierikzee,

kon met de verzonnen roepnaam PA0ZRK (illegaal, nood breekt wet)

op die morgen op de 80 meterband eindelijk verbinding maken met PA0WZ te Middelburg

Hij had met o.a. standaard onderdelen voor radio-ontvangers een zender in elkaar weten te zetten,

die na vele pogingen uiteindelijk verstaanbaar werd ontvangen.

Gedurende de tijd dat radio-zendamateurs het noodnet van die eerste dagen in februari vormden,

heeft dit station ononderbroken gefunctioneerd.

Gedurende de open dag zal opnieuw door radiozendamateurs van de SRS,

Surplus Radio Society, acte de présence worden gegeven.

Vanuit het Watersnoodmuseum zullen verbindingen

met de speciale roepnaam PA66ZRK in de lucht worden gebracht.

Uiteraard zal de 80 meterband uitgebreid worden gebruikt en wel met oude apparatuur.

Opnieuw zullen Piet, PA0CWF, Tjerk PA0SBV en Cor, PA0AM, allen SRS leden,

een AM station opzetten op kanaal 3700.

Ze werken met de WS 19 met HP, de GRC9 en de WS62, zowel in AM als CW.

Ook nemen ze een klein zendertje mee met 2 buizen voor 80m CW.

Er zal speciaal naar de zenders van het SRS noodzenderproject geluisterd worden.

Project SRS Noodzender:

Het idee bestaat uit de volgende uitdaging.

Wie kan en wil op basis van junkbox onderdelen een kleine eenvoudige noodzender bouwen.

Ook niet SRS leden kunnen meedoen. (QRP club enz.)

Moet kunnen werken op 80 meter 3705 kHz AM en/of 3568 kHz CW.

Tevens een vrijlopend VFO, dus geen DDS e.d.

Het vermogen is onbelangrijk, als u maar gehoord wordt.

Uw antenne bepaalt dus uw zendvermogen.

Daar bedoel ik mee dat hoe beter de antenne is,

hoe minder het vermogen van de zender hoeft te zijn om gehoord te worden.

Liefst in de tijdsgeest van 1953, maar hoeft niet.

Er moet minstens 1 fles in de eindtrap of antenne aanpassing zitten.

U heeft ruim de tijd om dit te bouwen, het eindresultaat moet er uitzien alsof het in 1 nacht gebouwd is.

Op het net vaak amateurs gehoord die ongetwijfeld wel wat lege flessen kunnen missen.

Zaterdag 9 februari met de herdenking van 1953 in 2019 wordt er de gehele dag tot 16:00 uur LT

vanuit het museum op 3705 kHz gewerkt en zal speciaal aandacht worden besteed aan de noodzenders.

In de periode ervoor kunnen testen, in of buiten de netten, gedaan worden.

Modulatiekwaliteit is simpel, moet verstaanbaar zijn.

Stabiliteit in CW, moet neembaar zijn.

Signaalreinheid, maakt niet uit als je in nood zit, maar denk niet dat AT het hier mee eens is.

Dus in redelijkheid zou ik zeggen.

We zijn nieuwsgierig naar uw eerste uitzendingen.

pi4raz PA3E

 

 

* MANUAL APRS EINDTRAP 

Jan 29, 2019

Voor degenen die 'm nog niet gevonden hadden (er waren wat vragen over):

de handleiding voor het bouwen van de eindtrap voor de APRS transceiver vind je HIER.

Succes met bouwen!

pi4raz PA3E

 

 

* Wat gebeurde er in de maand februari

 - Op 1 febr. 1953 voltrok zich de watersnood ramp.

   De ramp kostte aan meer dan 1800 mensen het leven.

 - Op 7 febr. 1958 presenteerde DAF de auto met het 'pientere pookje'

 - Op 8 febr 1847 werd Thomas Edison geboren.

   Gedurende zijn leven werden hem meer dan 1200 patenten toegekend, waaronder   

   voor de gloeilamp (waar hij niet de uitvinder van was), de grammofoon en de   

   filmcamera.

 - Op 8 febr. 1575 stichtte Willem van Oranje de Universiteit Leiden, de eerste        universiteit in de Lage Landen.

 - Op 8 febr. 1883 vindt Lewis Waterman de vulpen uit.

 - Op 10 febr. 1996 verslaat de schaak computer voor de eerste keer de Russische             grootmeester Garri Kasparov  

 RTTY bulletin PI4WNO PA3E

 

 

*Nieuwe opslagtechnologie voor optische dics

Onderzoekers in Toulouse, Frankrijk, hebben een nieuwe opslag technologie voor optische discs ontwikkeld.

De technologie overwint de fysieke beperkingen van compact disks (CD, DVD en

 Blu-ray-schijven), die slechts een bit per 'putje'' kunnen opslaan.

De opslagcapaciteit van de huidige optische gegevensopslag technologieën zoals de CD,

DVD en Blu-ray-schijf wordt beperkt door de diffractie limiet van de laser die wordt gebruikt

om van de schijf te lezen en naar te schrijven.

Diffractie is, als een lichtbundel de rand van een object raakt, dan wordt daar licht verstrooid,

zodat daarna de lichtbundel niet meer scherp is definieert.

En dat betekent dat de rand van zo'n putje niet scherp afgetekend.

Als men het putje te klein maakt, kunnen die randen overlappen

en kan de positie van zo'n putje niet betrouwbaar worden bepaald.

Men kan dus alleen maar bepalen of er een putje is of niet.

Zo'n putje kan dus hooguit een bit aan informatie bevatten en daarmee kan een schijf

hooguit 200 Gigabyte aan informatie opslaan.

De nieuwe ultrahoge dichtheid optische opslagtechnologie die tot negen bits informatie per putje kan opslaan,

werkt met een silicium drager.

Dankzij de hoge brekingsindex, 6,7 bij een golflengte van 0,38 micrometer

en de lage verliezen en het smalbandige licht van de ultraviolet laser,

is zo'n diffuus uitgewaaierde lichtbundel goed te berekenen.

De putjes kunnen daarom veel kleiner worden gemaakt - 120x120 nanometer

of misschien nog wel kleiner.

Zo'n ingewikkeld diffractie patroon kan nu worden berekend met formules uit de natuurkunde.

Dankzij de hulp van geavanceerde, moderne, rekenmethodes - deep learning -

kan op die manier de effectieve positie van de rand van zo'n putje 500 maal nauwkeuriger worden bepaald.

Zo kan de breedte van zo'n putje in 500 stapjes worden gescand.

In computer jargon betekent dat, dat per putje 9 bits (= 512) aan data kan worden

 uitgelezen en visa-versa worden opgeslagen.

 Volgens de onderzoekers is deze technologie buitengewoon geschikt voor integratie

van massieve optische data opslag op vlakke silicium nanostructuur,

compatibel met de standaard CMOS-technologie.

Deze optische gegevensopslag is een veelbelovend alternatief voor harde schijven,

omdat het veel hogere volumes (meer dan 10 terabytes) en voor langere periodes

(honderden jaren in vergelijking met slechts vijf tot tien jaar voor harde schijven)

 kan opslaan. (PhysicsWorld)

 RTTY bulletin PI4WNO PA3E

 

 

*Negatieve capaciteit, kan dat?

Ferro elektrische materialen werden bijna honderd jaar geleden  ontdekt,

maar zijn nog steeds niet volledig  begrepen.

Volgens de theorie van ferromagnetische materialen zouden deze materialen

ook een negatieve capaciteit kunnen hebben, Ferro elektrisch kunnen zijn.

Ferro elektrisch kunnen worden gebruikt in een breed scala van apparaten,

omdat ze kunnen worden manipuleert met  elektrische velden,

wat veel gemakkelijker te doen is als het gebruik van de magnetische velden om ferromagneten te manipuleren.

Onderzoekers van de Technische Universiteit van Dresden

en het Nationaal Instituut voor Materiaalfysica in Roemenië

hebben deze voorspelling nu voor het eerst bevestigd

door elektrische metingen uit te voeren op het Ferro-elektrisch materiaal

 hafniumzirkoniumoxide.

Negatieve capaciteiten kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt om parasitaire capaciteiten te compenseren

en zo  blindstroom te reduceren en daarmee het energie verbruik van elektronische apparaten te reduceren.

(Data centers zijn grootverbruikers van elektrische energie).

Op Hafniumoxide gebaseerde Ferro-elektrische veldeffect transistoren (FeFET's)

zijn veel belovende kandidaten voor snelle, niet-vluchtig geheugens.

Waarmee op meerdere spannings niveaus gewerkt kan worden -

en dus meerdere bits per geheugen cel gebruikt kunnen worden.

Een andere toepassing is in random generatoren voor data versleuteling.

Bovendien zijn ze volledig CMOS-compatibel en werken ze op laag vermogen.

En, omdat dit materiaal al wordt aangetroffen in de computerchips van vandaag,

kunnen grootschalige toepassingen in de praktijk relatief snel mogelijk zijn. (Nature)

RTTY bulletin PI4WNO PA3E

 

 

* Supergeleiding bij kamer temperatuur?

Onderzoekers van de George Washington University in de VS zeggen

dat supergeleiding bij kamer temperatuur een stap dichterbij is gekomen.

Zij baseren dat op metingen in 2018 waarbij een kritische temperatuur

van 260 K (-13 graden Celsius) werd behaald.

Het bereiken van supergeleiding bij kamer temperatuur

is de heilige graal voor de onderzoekers.

Men kwam een stap dichter bij deze doelstelling met de hoge temperatuur

supergeleidende koperoxiden, die werden ontdekt in de jaren 1990

en die een Tc, kritische temperatuur, hoger dan die van vloeibare helium hebben.

Pas in 2015 ontdekten ze echter dat waterstofsulfide een Tc van 203 K

heeft wanneer het wordt gecomprimeerd tot een druk van 150 GPa.

Dit resultaat veroorzaakte een rush naar gecomprimeerde hydriden, vaste

materialen die waterstofatomen bevatten, gebonden aan andere elementen.

Dankzij op kwantummechanica - daar komt het weer - gebaseerde berekeningen

voorspelde de groep van Hemley al in juli 2017 dat lanthaanhydride

onder hoge druk supergeleidend zou kunnen zijn.

De onderzoekers synthetiseerden dat materiaal vervolgens

en rapporteerden metingen van de geleidbaarheid bij een temperatuur van 260 K  (graden Klevin)

Zij hadden de lanthaanhydride daarbij gecomprimeerd tot 200 GPa (2 Mbar)

Dit resultaat werd in december 2018 bevestigd door bevindingen van een andere groep in Duitsland.

Zij bereikten een Tc van 250 K voor lanthanumhydride dat gesynthetiseerd was met een druk van 170 GPa.

Deze resultaten kunnen een belangrijke stap kunnen zijn

naar het realiseren van het lang gezochte doel: supergeleiding bij kamertemperatuur. (PhysicsWorld)

RTTY bulletin PI4WNO PA3E

 

 

*Agentschap Telecom: Jaarnota later

05/02/2019 door PH4X

Staat u bij Agentschap Telecom geregistreerd als radiozendamateur,

gebruiker van maritieme radioapparatuur en/of heeft u een vergunning voor het gebruik van frequentieruimte?

Dan ontvangt u uw factuur met jaarlijkse vergoedingen dit jaar wat later dan u gewend bent.

Dat schrijft Agentschap Telecom op haar website.

Onlangs heeft Agentschap Telecom een nieuw facturatiesysteem in gebruik genomen.

De voorbereidingen voor de verzending duren daarom dit jaar iets langer.

Zij streven ernaar om de facturen in maart, april en mei 2019 te versturen.

We versturen de facturen niet digitaal, maar op papier.

De vergoedingen die Agentschap Telecom in rekening brengt,

zijn vastgelegd in de Regeling vergoedingen Agentschap Telecom 2019.

hamnieuws. PA3E

 

 

*DKARS magazine januari 2019

30/01/2019 door PH4X

DKARS heeft vandaag de januari-uitgave van haar magazine uitgebracht.

Donateurs hebben deze reeds ontvangen.

Overige belangstellenden moeten nog enkele dagen wachten.

Het magazine heeft een nieuwe lay-out gekregen en oogt frisser

dan voorheen. Inmiddels is dit de 46e uitgave van het gratis magazine.

Naast Nederland krijgt het magazine internationaal ook steeds

meer aandacht en weten buitenlandse zendamateurs het magazine ook te vinden.

Donateurs hebben het magazine inmiddels ontvangen.

Niet donateurs moeten een paar dagen wachten.

Deze uitgave van het digitale blad bevat 33 pagina’s.

Downloaden is gratis en verspreiden wordt aangemoedigd door DKARS.

Wil je in plaats van een PDF te downloaden het Magazine on-line doorbladeren?

https://issuu.com/home/published/dkars_magazine_201901

In deze uitgave onder andere aandacht aan deze onderwerpen:

 

Heelweg Microwave Meeting 2019

Versoepeling toezicht op radioamateurs BES-eilanden

DKARS Tweede HF Weak Signal Dag

Van de hoofdredacteur

Nog net op de rand van januari en te midden van weer wat sneeuwpret in Nederland hebben

we weer een DKARS-Magazine voor u.

Deze maand met interessant nieuws voor Novice amateurs die naar Caribisch Nederland op vakantie willen,

ze mogen nu ook op HF uitkomen en leuk om te melden dat we dit door DKARS is aangekaart bij het Agentschap Telecom.

Persoonlijk vind ik het ook leuk om te melden dat we weer een oude bekende terug hebben,

 Henk, PE1MPH is er weer met zijn AM-rubriek.

Iedereen klaagt (terecht) wel over de slechte propagatie op de hogere HF-banden,

maar om maar eens met Johan Cruijff te spreken,

“ieder nadeel heb zijn voordeel” ; de lage HF-banden doen het momenteel uitstekend!

Om nog even op het HF-topic te blijven de tweede HF Weak Signal Dag,

‘powered by DKARS’ komt er weer aan!

Hans, PAØEHG organiseert de dag in deze editie leest u er alles over.

En tot slot: heb je kopij, een mening, gevraagd of ongevraagd advies:

dat kan 24 uur per dag, 7 dagen per week via magazine@dkars.nl

73, de Peter de Graaf PJ4NX/PA3CNX Secretaris en hoofdredacteur

hamnieuws. PA3E

 

 

*

 

 

*Heeft ook u iets te koop.

 

Of weg te geven of u zoekt iets.

Misschien hebt u informatie nodig?

Laat het weten via het ORB e-mailadres wij nemen het dan op in de ronde.

Misschien kan een medeamateur u helpen*

Zo nu zijn we weer aan het einde gekomen van deze 685e ronde.

Johan PD2JCW,

en onze vast copy leveranciers

wensen u nog een prettige avond verder.

Tot de volgende ronde maar weer.

Het ORB TEAM


Terug naar de Ronde