Ronde 701  van de Onafhankelijke Radioamateurs Brabant “ORB” 12-06-2019


* Goedenavond zend, en luisteramateurs,

U kijkt weer naar de woensdagavond ronde.

En wij proberen u, zoals bij elke ronde weer wat nieuws te brengen.

Elke éérste dinsdag van de maand is er een “besloten” bijeenkomst

van de vriendenkring.

Deze worden gehouden in het scoutinggebouw van Rey de Carle,

Bladelstraat 2 in de wijk Reeshof te Tilburg.

Op deze avonden is onze QSL manager aanwezig.

De bijeenkomsten hebben een vriendschappelijk karakter, waar we

Ervaringen kunnen uitwisselen, gewoon gezellig bij elkaar kunnen zijn.

Wat bijkletsen, met af toe een lezing.

En….

Dat willen we graag zo houden

Onze rondeleider is

Johan PD2JCW.

 

 

 

*Opheffing DKARS en oprichting DARU

08/06/2019 door PH4X

In augustus 2018 is in het DKARS magazine gepubliceerd:

Het DKARS-bestuur heeft geconcludeerd dat de afgelopen jaren buitengewoon voorspoedig zijn verlopen 

en realiseert zich dat dit alleen maar mogelijk is geweest door de steun van alle radioamateurs 

die zich met DKARS verbonden hebben.

Een groep van enthousiaste mensen die blijft groeien.

Ook een groep mensen die meestal positief kritisch is en regelmatig het bestuur van ideeën voorziet.

Het fundament dat de afgelopen jaren gebouwd is mag gezond genoemd worden. 

Dat was voor het bestuur reden om na te denken over de volgende stap.

Vanaf dat moment is een grote groep enthousiaste medeamateurs gestart 

om de volgende stap te realiseren:

Het oprichten van een Vereniging die de plaats inneemt van de Stichting.

De Stichting heeft de afgelopen 5 jaar succesvol in een behoefte voorzien 

en biedt de vereniging een “vliegende start”.

Daarom is de Stichting per 15 Juni 2019 jl. ontbonden en heeft haar activiteiten gestopt.

De Vereniging heeft daarmee alle ruimte die nodig is om haar doelstellingen te realiseren.

De naam van de nieuwe vereniging wordt: Dutch Amateur Radio Union (DARU).

De statuten zijn bijna klaar.

De doelstellingen zijn dezelfde als van de voormalige stichting DKARS.

Er is een eerste oprichtingsbestuur bestaande uit vier personen, 

waarbij Jan (PA3FXB) tijdelijk de voorzittershamer ter hand neemt.

Jan is geen onbekende en de drijvende kracht achter Bureau Antenne Ondersteuning Nederland (BOAN).

Ook is Jan voorzitter van de afdeling Kanaalstreek van de VERON 

en in 2012 uitgeroepen tot ‘Amateur van het jaar‘.

De BOAN-activiteiten worden van DKARS overgeheveld naar DARU, 

omdat het ondersteunen van amateurs met plaatsingsproblemen van antennes 

één van de doelstellingen van de nieuwe vereniging is.

De overige leden van het bestuur bestaan uit Mike (PAØMKO) die tijdelijk vicevoorzitter is.

Mike is op de HF-banden regelmatig te horen als DU1/PAØMKO vanuit de Filipijnen, 

maar geniet ook bekendheid van activiteiten als Kids Day en de JOTA.

Het secretariaat wordt bemand door Harry (PE1CHQ).

Willem (PA3KYH) zal het penningmeesterschap op zich nemen. 

Wim is oprichter van de website IWAB 

waar online gratis opleidingen tot Novice en Full amateur gegeven worden.

Kortom DARU staat helemaal in de startblokken.

Aanmelden als lid kan via het tijdelijke e-mailadres: 2019daru@gmail.com.

Het bestuur laat daarbij weten dat donateurs van DKARS 

niet automatisch lid zijn van DARU.

Zij dienen zichzelf dus opnieuw aan te melden.

De contributie is vastgesteld op slechts 15 euro per jaar.

Daarmee is DARU de goedkoopste belangenbehartiger 

en vereniging voor radiozendamateurs in Nederland.

Uiteraard is er binnen de Vereniging plaats voor enthousiaste 

en positief ingestelde mede-amateurs om met elkaar te bouwen aan onze doelstellingen.

De allerbelangrijkste daarvan is dat DARU streeft naar één 

Nederlandse vereniging voor radiozendamateurs die actief opkomt 

voor de belangen van de radiozendamateur.

hamnieuws. PA3E

 

 

*Beste mede amateur,

In deze mail staat een link waarop het vijftigste 

en laatste DKARS-Magazine van mei/juni is te downloaden.

De stichting DKARS gaat ermee stoppen 

en draagt het stokje over aan een nieuwe vereniging voor radioamateurs.

Meer hierover in dit vijftigste en laatste DKARS-Magazine.

Namens de Dutch Kingdom Amateur Radio Society 

wens ik je veel leesplezier nadat je op onderstaande link hebt geklikt:

Link

Wil je in plaats van een PDF te downloaden het Magazine on-line doorbladeren?

https://issuu.com/pj4nx/docs/dkars_magazine_201905

 73 namens de DKARS Peter de Graaf  PJ4NX en PA3CNX Secretaris DKARS

PA3E

 

 

*Nieuwe VRZA afdeling ‘Eemland’ op komst

09/06/2019 door PH4X

De VRZA krijgt er binnenkort een nieuwe afdeling bij.

De afdeling Eemland is opgericht door een groep van ruim 10 zendamateurs uit de regio Amersfoort.

De afdeling beschikt over een clubhonk in Bunschoten voorzien van antennes en shack 

en gaat op dinsdag 25 juni a.s. haar eerste bijeenkomst houden, zo valt te lezen op de website.

Het landelijk VRZA-bestuur moet formeel de afdeling nog bekrachtigen.

Volgens de nieuwe afdeling zal dit op de volgende bestuursvergadering gebeuren.

hamnieuws. PA3E

 

 

* Franse REF met geel hesje naar toezichthouder

11/06/2019 door PH4X

Frankrijks grootste vereniging voor zendamateurs REF is ontevreden 

over de snelheid waarmee de toezichthouder werkt.

Aanbevelingen en afstemmingen voortgekomen uit de World Radio Conference in 2015 

zouden nog niet verwerkt zijn in landelijk beleid.

Frankrijk is daarmee het laatste land in Europa om deze te implementeren.

Ander Frans nieuws kwam vandaag ook naar buiten.

Dezelfde toezichthouder heeft voor de WRC2019 een voorstel ingediend 

om de band 144-146 MHz (mede) te alloceten voor ‘Aeronautical mobile service’, 

en dan specifiek voor de besturing van onbemande vliegtuigen, 

zo valt op Southgate ARC te lezen.

hamnieuws. PA3E

 

 

* Hallo Luisteraars

Deze kwam ik tegen: deze-drie-partijen-gaan-voor-nasa-instrumenten-op-de-maan-afleveren.

Vivian Lammerse 04-06-2019

De missies staan in teken van het plan om in 2024 al NASA-astronauten op de maan te zetten.

NASA heeft drie commerciële partijen geselecteerd die wetenschappelijke 

en technologische instrumenten naar de maan gaan brengen.

Deze instrumenten zullen aan boord van onbemande landers 

naar het maanoppervlak worden vervoerd.

De missies zijn onderdeel van de ambitieuze Artemis-missie 

die erop gericht is om al in 2024 Amerikaanse astronauten – 

waaronder de eerste vrouw – op het oppervlak van de maan te zetten.

Landers

Het is geen geheim dat NASA voor de Artemis-missie graag 

samen werkingen opzoekt met verschillende ruimtebedrijven.

Zo heeft NASA niet de financiële middelen, 

noch de tijd om een bemande maanmissie op eigen houtje te ontwikkelen.

Daarom heeft NASA nu de drie commerciële partijen uitgekozen 

die een handje meehelpen.

De geselecteerde bedrijven zijn Astrobotic uit Pittsburgh, 

Intuitive Machines afkomstig uit Houston en OrbitBeyond uit Edison, New Jersey.

De lander van Astrobotic die in juli 2021 

maar liefst 14 ladingen naar de maan gaat brengen.

De partijen

Het is aan deze partijen de taak om maanlanders te bouwen 

die al zo snel mogelijk de lucht in geschoten kunnen worden.

Hiervoor krijgen de de private bedrijven respectievelijk 79,5 miljoen, 

77 miljoen en 97 miljoen dollar uitgereikt.

OrbitBeyond belooft volgend jaar september al op pad te kunnen 

en zal afreizen naar Mare Imbrium; een grote mare op de maan. 

Astrobotic en Intuitive Machines zullen beide in juli 2021 onze natuurlijke satelliet bereiken.

Eerstgenoemde zal voet aan de grond zetten in Lacus Mortis; 

een grote krater aan de voorkant van de maan.

Intuitive Machines zal naar Oceanus Procellarum vliegen; 

een vrij donkere plek op onze natuurlijke satelliet.

Vracht

NASA zal zelf voor de vracht zorgen die aan boord van de maanlanders zal meereizen.

Het betreft voornamelijk onderzoeksapparatuur die wetenschappelijk 

en technologisch onderzoek op de maan mogelijk zal maken.

Astrobotics zal maar liefst 14 ladingen met zich meebrengen,

 Intuitive Machines vijf en OrbitBeyond vier.

“Deze landers zijn nog maar het begin van opwindende, 

commerciële partnerschappen die ons dichter bij het oplossen 

van de vele wetenschappelijke mysteries van onze maan, 

het zonnestelsel, en zelfs daarbuiten zullen brengen,” 

zegt Thomas Zurbuchen van NASA.

Rode planeet

De missies zullen belangrijke informatie verschaffen over toekomstige landers 

en systemen die nodig zijn om de terugkeer van de mens op het maanoppervlak 

zo soepeltjes mogelijk te laten verlopen.

Daarnaast zullen ze bijdragen aan de voorbereiding 

om later ook astronauten naar Mars te sturen.

Want uiteindelijk heeft NASA zijn ogen op de rode planeet gericht.

Alle ervaringen die men het komende decennium rond en op de maan opdoet, 

moet de mensheid klaarstomen voor een verblijf op de – 

aanzienlijk verder van ons verwijderde – rode planeet.

NASA zit momenteel verre van stil.

Het agentschap maakte onlangs bijvoorbeeld ook al bekend 

het bedrijf Maxar Technologies opdracht te hebben gegeven 

om zich over de energievoorziening en aandrijving 

van het nog te bouwen ruimtestation Lunar Gateway te buigen.

De Lunar Gateway zal straks in een baan rond de maan gaan cirkelen, 

waar vandaan intensief onderzoek kan worden gedaan naar onze natuurlijke satelliet.

Het belooft dan ook een enerverende ontdekkingstocht te worden.

.scientias Frans PA3CAZ

 

 

* AANPASSING RECHTEN BELGISCHE AMATEURS

Geschreven door Administrator pi4raz     Jun 05, 2019

De Belgische amateurvereniging UBA heeft de details vrijgegeven 

van het op 24 mei genomen besluit van het Belgische AT, BIPT, 

over de te gebruiken frequenties en modes door radio amateurs.

Het nieuwe besluit komt tegemoet aan de bezwaren die amateurs 

van vooral de Basis licentie hadden tegen het eerdere besluit van 20 maart.

Wijzigingen voor de basisvergunning ten opzichte van de Besluit van 20 maart 2019

1. Het maximumvermogen op  HF wordt verhoogd van 10 W naar 25 W.

Op VHF en UHF blijft het maximumvermogen behouden op 50 W.

Om de houders van een basisvergunning voldoende keuze te bieden 

in de aankoop van zendapparatuur mag men apparatuur houden met een maximumvermogen van 100 W.

2. Op 80 m is het frequentiebereik uitgebreid van 3500-3750 kHz naar 3500-3800 kHz (de volledige 80 m band).

3. Op 40 m is het frequentiebereik uitgebreid van 7000-7100 kHz naar 7000-7200 kHz (de volledige 40 m band).

4. Op 20 m is het frequentiebereik uitgebreid van 14000-14150  en 14250-14350 kHz naar 14000-14350 kHz (de volledige 20 m band).

5. Op 15 m is het frequentiebereik uitgebreid van 21000-21150 en 21320-21450 kHz naar 21000-21450 kHz (de volledige 15 m band).

De toegang tot de volledige "klassieke" HF banden is zeer goed nieuws van de contesters en DX jagers onder onze ON3's.

Toegang tot de 6 meter band is er voorlopig niet meer, dit kan eventueel herzien worden na de Wereldradioconferentie van 2019.

Wijzigingen voor de CEPT Novice vergunning ten opzichte van het Besluit van 20 maart 2019

1. Toegang tot de volledige 160 m band (1810-2000 kHz) met een maximum vermogen van 100 W.

De gevraagde toegang tot enkele SHF (GHz) banden met beperkt zendvermogen is voorlopig niet toegestaan 

omdat BIPT eerst een marktonderzoek wil doen naar de beschikbaarheid van "kant en klare"  zendapparatuur 

(zelfbouw van zendapparatuur is immers niet toegestaan voor de houders van een CEPT Novice vergunning).

De UBA is bereid om mee te werken aan dit marktonderzoek, in de hoop dat het BIPT daarna haar beslissing herziet.

Wijzigingen voor de HAREC vergunning ten opzichte van het Besluit van 20 maart 2019

1. Het maximumvermogen in het frequentiebereik 1850-2000 kHz is verhoogd van 10 W naar 150 W.

Het volledige Besluit is beschikbaar op de BIPT website.

PI4RAZ PA3E

 

 

* NOG MEER CONTESTEN

Geschreven door Frank Waarsenburg PA3CNO Jun 11, 2019

Even serieus.

Kunnen we nou eens stoppen met die achterlijke gewoonte 

waarmee elk weekend voor een echte amateur systematisch naar de kloten geholpen wordt?

Waardoor je aangewezen bent op 30m en 17m als je wél een serieus rapport wil hebben 

in plaats van 599 nadat ze 8x om je call hebben moeten vragen?

En je tegenstation er dan de pest in heeft omdat je niet weet 

wat voor hersenafwijking ten grondslag ligt aan het nummer 

of de code die er vervolgens van je verlangd wordt?

Dit weekend verbleef ik bij een van mijn kinderen in België.

Ik had de K1 en de portable loop antenne meegenomen 

om eens te proberen wat verbindingen te maken als ON/PA3CNO/p.

Setje op de tuintafel gezet en CQ geroepen op 20m.

Na enig proberen komt er dan een station voor je terug met 599 

(euh, met 5W in een loop?) en ja hoor, 

ik krijg een of andere code erachteraan en na mijn rapport gegeven te hebben 

(meer dan 579 kon ik er niet van maken) kwam het vraagteken: ? nr?

Natuurlijk, weer een contest.

Ondanks dat ik op 14.060 zat, de QRP frequentie.

De hele band weer vol.

Ik heb de boel afgebroken en weer in de auto gegooid.

Werkelijk elk weekend is vergald met een of ander radiowedstrijdje

om het gebrek aan technische kennis en vaardigheden van de "operators" te maskeren.

Ik doe bij deze een oproep aan de amateurverenigingen om tenminste

om het weekend een weekend contest vrij te maken,

zodat je - als je net zoals ik afhankelijk ben van het weekend

omdat je nog tot de werkende klasse behoort -

tenminste om het weekend serieus van je hobby kunt genieten

in plaats van afgeblaft te worden

omdat je niet aan de achterlijke spelletjes van anderen mee wil doen.

Maar nee hoor, contesten is het hoogste goed.

Je kunt in het buitenland

(hebben we in Liechtenstein verscheidene jaren achter elkaar geprobeerd)

geen bijzonder call krijgen, want (dixit het telecom opperhoofd daar):

Daar hebben we nou net de CEPT voor uitgevonden.

Gebruik maar HB0 met je eigen call.

Behalve:...

Als je aan een contest meedoet.

Dan kan het ineens wél.

Van de IARU hoef ik ook geen steun te verwachten:

ik lees daar net dat in Duitsland contesten op 50MHz

weer is toegestaan tussen mei en september.

Ik zou het in die periode juist verbieden.

Kan je eindelijk een serieuze verbinding maken,

propagatie onderzoek doen, gaan we weer 59(9) zitten liegen tegen elkaar

om een wedstrijdje te doen.

Nee, ik ben er helemaal klaar mee.

Ik zal wel weer commentaar krijgen dat "iedereen plezier

moet kunnen beleven aan zijn deel van de hobby",

maar geldt dat niet ook voor degenen die niets met contesten hebben dan?

Waarom moet ik elk weekend opnieuw wijken voor die contesten?

En niet alleen in het weekend:

als ik op dinsdagavond tijdens een afdelingsbijeenkomst op 80m een verbinding wil maken,

moet ik me dan ook al door de contesten wringen om een echt tegenstation te vinden.

Het is tekenend voor het verval van het radio amateurisme.

En dat het zo algemeen geaccepteerd wordt dat alles en iedereen

maar moet wijken voor die wedstrijdjes vind ik onbegrijpelijk.

En de hypocrisie van die contesters...

Kom je op een beurs uit op 144.350 in FM,

hebben een hoop lui ineens een grote bek dat het niet volgens het bandplan is.

Tot er een contest is: Ik zat een paar weken terug op 7.065 te luisteren:

Volop HA1VHF er doorheen in CW met CQ TEST.

Andersom ben ik in CW bezig op 3560:

volop geblaat er doorheen en na omschakeling naar LSB

bleek het CQ contest te zijn.

Dan gelden de bandplannen en aanbevelingen ineens niet,

want ja, band is een beetje smal en je moet toch ergens heen

(om met Vettel te spreken).

Ik ben voor een Vereniging tegen Contesten.

Laten we weer serieus gebruik gaan maken van de ons toegewezen frequenties,

een eerlijk rapport uitdelen, eens vragen met wat voor vermogen en antenne je tegenstation werkt

zodat je een beeld hebt hoe antennes en vermogens deel uitmaken van het rapport,

in plaats van 599 en dan in je paal gezaagd zijn omdat je je nummer niet krijgt.

Wordt het tenminste weer een beetje normaal op de band.

PI4RAZ PA3E

 

 

*Speciale station H31A in de lucht

Geschreven door Administrator pi4raz     Jun 05, 2019

Augustus 2019 zal het speciale station H31A in de lucht zijn

vanwege de 500e verjaardag van het stichten van de stad Panama City, PANAMA.

PI4RAZ PA3E

 

 

*Van de redactie RTTY bulletin PI4WNO

Deze week werden we overspoeld met geschiedenis.

Naast de herdenking van het begin van het einde van onze oorlogsjaren

is er nog een feit te herdenken, de ontdekking en de ontwikkeling van de kern energie.

De atoombom was cruciaal voor het beëindigen van de oorlog in de Pacific.

Maar het is niet de kernenergie die een dominerende rol is ons dagelijks leven is gaan spelen.

Het is de kennis van wat er in de kernen afspeelt

en die op de meest uiteen lopende onderwerpen ons huidige leven beheerst.

Een van de belangrijkste figuren was daar Murray Gell-Mann, naamgever van de

’quark’, die vorige week is overleden.

Hij heeft ons de deur tot de wereld van het kleine geopend, kleiner dan het atoom. (PA0PHB)

RTTY bulletin PI4WNO PA3E

 

 

*Murray Gell-Mann (1929-2019)

Op 24 mei 2019 overleed de Amerikaanse natuurkundige Murray Gell-Mann op 89-jarige leeftijd.

Hij was de naamgever van de ’quarks’, de bouwstenen van de materie.

Hierbij een steelse blik in de ons onbekende ’wereld van het kleine’.

In de jaren vijftig hield Murray Gell-Mann zich bezig met onderzoek naar subatomaire deeltjes

- deeltjes die nog kleiner zijn dan de ons bekende protonen en elektronen. -

Daarom eerst een korte samenvatting aan wat hier aan vooraf ging.

Na de ontdekking van de radioactiviteit door Henri Becquerel in 1896

en de ontdekking van het elektron door Joseph Thomson een jaar later,

werden ook rond 1900 de alfa-, bèta- en gammastraling ontdekt.

Thomson stelde aan het begin van de twintigste eeuw een atoommodel

voor waarin de negatief geladen elektronen zich binnen het atoom

vrij konden bewegen rond een positief geladen kern.

In 1920 introduceerde Ernest Rutherford het mogelijke bestaan van het neutron.

Hij had namelijk ontdekt dat de atoomgewichten van de elementen

niet exact gehele malen het waterstof atoom – het proton - bleken te zijn.

Aanvankelijk werd dit verschil verklaard door aan te nemen

dat de ontbrekende elektronen door protonen uit de kern waren geabsorbeerd

en dus de neutrale proton-elektron configuratie het neutron vormden.

Maar in 1927 in verklaarde de wiskundige Paul Dirac

dat een neutrongeen combinatie van een proton

en een elektron kon zijn, maar een zelfstandig elementair deeltje.

In de jaren na de oorlog werden overal in de wereld kleine,

grote en super grote versnellers gebouwd om de bouwstenen

van de materie te kunnen bestuderen.

Met die versnellers worden kleine deeltjes als elektronen

en protonen met enorme snelheden op trefplaatjes geschoten.

Er ontstaan dan botsingen met de kernen van de atomen uit die trefplaatjes,

die door de geweldige dreun uit elkaar spatten in veel kleine stukjes.

Daarbij bleek dat er naast protonen neutronen en elektronen

en gamma straling ook nog andere, zo genoemde,

fundamentele deeltjes werden gemaakt.

Deeltjes die wel is waar meestal maar een kort leven waren beschoren.

De wetenschappers vragen zich al jaren af

wat het verband tussen al die nieuwe deeltjes is.

Ze zochten en zoeken nog steeds naar een helder verband,

een beetje zoals jaren geleden het periodiek systeem

van de (scheikundige) elementen is ontstaan.

In 1964 bedacht Murray Gell-Mann het idee voor het bestaan van

quarks die hij als de bouwstenen van hadronen

(waaronder protonen en neutronen) zag.

Tussen 1965 en 1995 werden door proeven met deeltjesversnellers,

quarks inderdaad ontdekt, en wel in zes smaken van drie families,

elke familie met twee quarks. –

De drie families worden aangeduid door de Engelse namen

up en down; charm en strange; top en bottom.

Dat ’samenwerken’ van de quarks gebeurt door gluonen.

Een gluon - vrij vertaald: lijmkracht - is een elementair deeltje

dat verantwoordelijk is voor het overbrengen van de sterke kernkracht.

De sterke kernkracht zorgt er voor de positief geladen protonen

in een atoomkern door hun onderlinge elektrische afstoting niet uit elkaar vliegen.

De eerste gluonen werden gevonden in de jaren 1980

in het versneller instituut DESY in Hamburg

In 1972 kwam daarna Gell-Mann met zijn theorie

van de ’kwantum-chromodynamica’ (QCD).

Daarin wordt beschreven hoe de quarks samenwerken

voor de vorming van onder meer de protonen en neutronen,

de fundamenten onze bestaande wereld.

Murray Gell-Mann was hoogleraar op verschillende gerenommeerde universiteiten

en deed regelmatig onderzoek bij CERN, in Geneve.

Hij ontving veel prijzen waaronder in 1969 de Nobelprijs voor natuurkunde.

Al dit gedoe met die mysterieuze deeltjes speelt zich buiten onze gezichtskring af.

Maar radiotechniek is allang overgegaan van het chassis met buizen tijdperk,

via printplaten bezaaid met transistoren en Ic’s,

naar software en circuits op nano niveau.

Die elektronische componenten,

die wij gebruiken zonder er verder bij stil te staan,

zijn niet meer te maken zonder kennis van de processen die zich op subatomair niveau afspelen.

Een leven lang leren dus .... (PA0PHB).

RTTY bulletin PI4WNO PA3E

 

 

*Rutherford’s nalatenschap, 100 jaar kernsplitsing.

2019 is het Internationale jaar van het ’Periodiek systeem van de scheikundige elementen’.

We schreven daar reeds eerder over.

De twee belangrijke historische gebeurtenissen, ongeveer 100 jaar geleden,

waren de ontdekking van de atoomkern door Rutherford

en de toekenning van de Nobelprijs voor chemie aan Marie Curie.

Een terugblik op 100 jaar radioactiviteit.

Ernest Rutherford, Baron Rutherford van Nelson, (1871 - 1937),

was een in Nieuw-Zeeland geboren Britse fysicus die bekend werd als de vader van de kernfysica.

Hij wordt wel beschouwd als de grootste experimentele wetenschapper sinds Michael Faraday.

Het besef van straling begon in 1789 door Martin Klaproth, een Duitse chemicus,

met de ontdekking van uranium, een zwaar element dat vernoemd werd naar de planeet Uranus.

Ioniserende straling werd ontdekt door Wilhelm Rontgen in 1895.

Hij was in 1894 begonnen met onderzoek naar zo genoemde ’kanaalstralen’,

dat was de straling die ontstaat aan de kathode in een vacuüm getrokken buis,

met aan beide zijden elektrodes, waarop dan een gepulste hoogspanning werden gezet,

gemaakt met behulp van een klos van Ruhmkorff. –

Zo’n buis was een voorloper van de latere röntgenbuis, elektronenbuis en gasontladingslamp.-

In 1896 ontdekte Henri Becquerel dat pekblende (een erts dat radium en uranium bevat)

veroorzaakte dat in het donker een fotografische plaat ’belicht’ werd.

Hij toonde aan dat dat veroorzaakt werd door emissie van bèta-straling (elektronen)

en alfadeeltjes (heliumkernen).

Paul Villard, een Franse schei- en natuurkundige, ontdekte in 1900 de gammastraling

tijdens het bestuderen van door radium uitgezonden straling.

In 1903 noemde Rutherford deze straling gammastralen

op basis van hun relatief sterk doordringend vermogen in materie;

In 1896 benoemden Pierre en Marie Curie, die hun leven lang al onderzoek deden

met radium, die straling ’radioactiviteit’

In 1898 toonde Samuel Prescott aan dat radioactieve straling

bacteriën in voedsel kon doden.

Rutherford introduceerde het begrip halfwaarde tijd,

de tijd waarin een exponentieel vervallend proces

tot de helft van zijn oorspronkelijke waarde is gedaald.

Hij ontdekte het radioactieve radon

en ontdekte het onderscheid tussen bèta en alpha straling.

In 1911, hoewel hij niet kon bewijzen dat het positief of negatief was,

beredeneerde hij dat atomen hun lading geconcentreerd hebben

in een zeer kleine kern - wat later het proton bleek te zijn.

In juni 1919 beschreef Rutherford in een aantal publicaties

hoe hij als eerste de persoon was geworden die het atoom had gesplitst,

een kernreactie had opgewekt en tevens een succesvolle scheikundige was geworden.

En tevens dat hij als eerste had aangetoond dat de stikstof kern is opgebouwd uit protonen.

Daarmee bewees hij dat stikstof in waterstof had omgezet, een kernreactie dus.

In 1932 ontdekte James Chadwick het neutron en produceerden Cockcroft

en Walton kernreacties door atomen te bombarderen met versnelde protonen.

In 1934 ontdekte Enrico Fermi dat er veel meer kunstmatige radioactieve elementen

konden worden gevormd wanneer neutronen werden gebruikt in plaats van protonen.

Eind 1938 toonden Otto Hahn and Fritz Strassmann in Berlin aan

dat er echt kernsplijting had plaats gevonden en dat er energie was geproduceerd

en dat er met uranium 235 de meeste energie vrijkwam.

Dit zette aan tot grote activiteit in diverse laboratoria .

Het was Francis Perrin in 1939 die het concept introduceerde van de kritische massa

van uranium wat nodig is om een zichzelf in stand houdende energie te produceren,

het concept van de atoombom.

De atoombom maakte in 1945 een einde aan de oorlog in de Pacific.

Marie Curie kreeg in 1911 de Nobelprijs voor de Scheikunde, ’

als erkenning voor haar diensten ter bevordering van de scheikunde door de ontdekking

van de elementen radium en polonium, door de isolatie van radium

en de studie van de aard en samenstelling van dit opmerkelijke element’.

(PA0PHB)

RTTY bulletin PI4WNO PA3E

 

 

*Hallo Luisteraars.

Deze las ik op Dumpert:

Je hebt in principe en in feite.

Jantje komt bij papa en vraagt hem:

Papa wat is het verschil tussen “in principe” en “in feite”?

Papa denkt na en zegt:

‘Ga naar je moeder en vraag of zij voor 1 miljoen met de buurman naar bed zou gaan…’.

Jantje komt even later terug en zegt: "Ja, dat zou ze doen".

Vervolgens zegt papa: "vraag het eens aan je zus."

Zo gezegd zo gedaan.

Even later komt Jantje terug en zegt: "Ja, zij doet het ook voor 1 miljoen."

Vervolgens zegt papa: “In principe” zijn we miljonairs,

maar... “in feite” zitten we hier met twee hoeren opgescheept’.

Frans PA3CAZ

 

 

*Onze moppen van de week:

Jansen kan niet slapen, omdat ze bij de buren een feestje hebben.

Urenlang staat hij tevergeefs op de muur te bonken.

De volgende middag komt hij de buurman tegen.

Zeg, heb je me vannacht niet op de muur horen bonken?

Ja, maar dat geeft niet hoor.

We hadden toch een feestje

 

Om half vier 's nachts ging de telefoon bij Frits.

Moeizaam kwam hij uit bed en vond op de tast de telefoon.

"Spreek ik met meneer Van Rensburg?" vroeg een boze stem aan de andere kant van de lijn.

"Ja, inderdaad," mompelde Frits. "Met Smit van de overkant.

Ik bel even om te zeggen dat het geblaf van uw hond me gek maakt.

Laat hem alstublieft onmiddellijk ophouden."

De volgende nacht om drie uur ging de telefoon bij Smit. "Hallo?" mompelde hij slaperig.

"Meneer Smit, met Van Rensburg van de overkant."

"Om drie uur 's nachts?

Bent u gek geworden?"

"Meneer Smit, ik bel even om te zeggen dat ik geen hond heb.

 

Een alleenwonende man verloor zijn huissleutel.

Hij belde zijn ouders die in een klein dorpje in het hoge noorden woonden;

zij zouden de reservesleutel opsturen.

De man trok zo lang bij een vriend in.

De volgende dag liep hij de postbode tegemoet, maar deze had niets bij zich.

De man mopperde: Ach ja, de post in dat boerengat werkt natuurlijk niet zo vlug,

en ging weer voor een nacht naar zijn vriend.

De volgende morgen reed hij weer naar zijn huis om de post op te vangen,

maar was net iets te laat.

De postbode kwam net de tuin uit en zei: Ik heb de brief in de bus gegooid hoor!

Lachjekrom PA3E

 

 

*Heeft ook u iets te koop.

 

Of weg te geven of u zoekt iets.

Misschien hebt u informatie nodig?

Laat het weten via het ORB e-mailadres wij nemen het dan op in de ronde.

Misschien kan een medeamateur u helpen*

Zo nu zijn we weer aan het einde gekomen van deze 701e ronde.

Johan PD2JCW,

en onze vast copy leveranciers

wensen u nog een prettige avond verder.

Tot de volgende ronde maar weer.

Het ORB TEAM


Terug naar de Ronde