Ronde 689  van de Onafhankelijke Radioamateurs Brabant “ORB” 20-03-2019


* Goedenavond zend, en luisteramateurs,

U kijkt weer naar de woensdagavond ronde.

En wij proberen u, zoals bij elke ronde weer wat nieuws te brengen.

Elke éérste dinsdag van de maand is er een “besloten” bijeenkomst

van de vriendenkring.

Deze worden gehouden in het scoutinggebouw van Rey de Carle,

Bladelstraat 2 in de wijk Reeshof te Tilburg.

Op deze avonden is onze QSL manager aanwezig.

De bijeenkomsten hebben een vriendschappelijk karakter, waar we

Ervaringen kunnen uitwisselen, gewoon gezellig bij elkaar kunnen zijn.

Wat bijkletsen, met af toe een lezing.

En….

Dat willen we graag zo houden

Onze rondeleider is

Johan PD2JCW.

 

 

 

*Mills on the Air 2019

05/03/2019 door PH4X

In het weekend van 11 en 12 mei is er weer een hoop activiteit rond de molens en gemalen.

Niet alleen in Nederland maar ook in België, Duitsland, Verenigd Koninkrijk, Zweden en zelfs buiten Europa.

Vorig jaar uit de Verenigde Staten en Australië.

De naam Internationale Molendagen is dus niet overdreven.

Inmiddels hebben zich al weer molens aangemeld voor deelname, maar als u bent geïnteresseerd,

zelf eens deel te nemen aan deze activiteit en u woont in de buurt van een molen,

ga dan eens praten met de molenaar en de eigenaars van de molen en vraag of u in of bij de molen aan dit gebeuren mag deelnemen.

Voor verdere informatie verwijzen we naar www.pd6mill.com.

Namens de organisators,PB7Z, Bernard en PD5JFK, Jelle

Hamnieuws PA3E

 

 

*61 Geslaagden tijdens examens Nieuwegein

07/03/2019 door PH4X

Gisteren (06-03-2019) deden in het Meeting District in Nieuwegein 26 kandidaten om 13.00 uur het F-examen.

Hiervan slaagden er 15 ofwel 57,7 %.

Voor F is dat een normaal resultaat.

Om 15.15 uur was de examenzaal aardig gevuld met 51 kandidaten voor het N-examen.

Hiervan slaagden er 46, ofwel 90,2 %.

Een hoog aantal en voor een N-examen.

Deze opgave is uiteraard nog onder het voorbehoud van goedkeuring van de examens door Agentschap Telecom.

Het kan enkele weken duren voordat de Stichting Radio Examens de vaststellingsbrief van Agentschap Telecom ontvangt

en wij de kandidaten op de hoogte kunnen brengen van de uitslag.

Hamnieuws PA3E

 

 

* 4de Officiële CW proef in UBA Diest

10/03/2019 door PH4X

In 2019 organiseert UBA-DST voor de 4de maal de BIPT CW proef.

In overeenstemming met het besluit van de Raad van BIPT van 2 augustus 2006 is het BIPT op de hoogte gebracht

en zijn de examinatoren erkend door het BIPT.

Het slagen in deze proef levert een BIPT-certificaat op dat erkend is in alle landen

die de CEPT aanbevelingen TR61/01 & 02 toepassen, waaronder Nederland.

De examens worden op 13 april a.s. afgenomen om 13.30 uur.

Er kan gekozen worden tussen 5 of 12 woorden per minuut.

Aanmelden kan nog tot 13 maart a.s. op de website van UBA Diest.

Hamnieuws PA3E

 

 

* VERANDERENDE WETGEVING EIND AAN MOBIELEN?          

Feb 28, 2019

Gisteren op de clubavond kwam een stukje veranderende wetgeving ter sprake,

die - indien letterlijk nageleefd - wel eens het einde van het mobielen zou kunnen betekenen.

Vandaag kreeg ik het stuk onder ogen en dat lijkt inderdaad het geval te zijn.

Waar het om gaat is het Besluit tot wijziging van het reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990,

waarin het vasthouden van mobiele telefoons achter het stuur verboden werd.

Het gaat daarbij om artikel 61a, dat als volgt luidde:

Het is degene die een motorvoertuig, bromfiets, snorfiets of gehandicaptenvoertuig

dat is uitgerust met een motor bestuurt verboden tijdens het rijden een mobiele telefoon vast te houden.

Onder een mobiele telefoon wordt verstaan een apparaat

dat bestemd is voor het gebruik van mobiele openbare telecommunicatiediensten.

In het voorstel voor de aanpassing van deze wet is artikel 61a als volgt gewijzigd:

Het is degene die een voertuig bestuurt verboden tijdens het rijden een mobiel elektronisch apparaat

dat gebruikt kan worden voor communicatie of informatieverwerking vast te houden.

Onder een mobiel elektronisch apparaat wordt in elk geval verstaan een mobiele telefoon,

een tabletcomputer of een mediaspeler.

Het voor ons essentiële stukje tekst heb ik even vet gedrukt.

Wat het artikel om te beginnen doet, is de scope van de wetstekst uitbreiden naar bestuurders

van alle voertuigen, dus ook voor fietsers, trambestuurders

en bestuurders van een gehandicaptenvoertuig zonder motor (rolstoel?).

Voor hen gold het verbod nog niet.

Daarnaast is de beschrijving "gebruik van mobiele openbare telecommunicatiediensten",

waar radioamateurs niet onder vallen, verdwenen.

Maar belangrijker is de vervanging van de omschrijving "mobiele telefoon"

naar "mobiel elektronisch apparaat".

De nadere verklaring van de wet geeft voor "mobiel elektronisch apparaat"

de omschrijving "in ieder geval alle mobiele telefoons, tabletcomputers,

digitale foto- en videocamera's,

e-readers, laptops, mobiele navigatieapparaten, mobiele televisies

en mediaspelers met een video- of audiofunctie,

ook indien deze apparaten met snoeren en kabels zijn verbonden aan het voertuig".

Met enige fantasie zou je je voor kunnen stellen dat hier ook transceivers onder vallen.

In elk geval een Baofeng vasthouden zou je onder deze aangepaste wet kunnen scharen.

Ik zie twee passages in de omschrijving van de wet die het gebruik van een transceiver

buiten deze wetgeving zouden kunnen houden.

De eerste is de definitie die de verklaring geeft aan het begrip "mobiel elektronisch apparaat". 

Men beschrijft dat als een deelverzameling aangeduid van wat in het strafrecht

"geautomatiseerd werk" wordt genoemd (artikel 80sexies Wetboek van Strafrecht):

"een inrichting die bestemd is om langs elektronische weg gegevens op te slaan, te verwerken en over te dragen".

Een transceiver verwerkt geen gegevens.

Het tweede stukje wat een transceiver buiten de wetgeving kan houden,

is waar staat dat er "evenmin sprake is van vasthouden als iemand

een mobiel elektronisch apparaat bedient via een knopje aan een snoer".

En dat is precies wat de PTT toets op de microfoon doet.

MAAR: in de voorbeelden voor handhaving wordt weer verwezen naar rechtspraak

over wat onder de term 'vasthouden' moet worden verstaan.

Dat ging over het gebruik van een snoertje van een koptelefoon waarop een knopje zat

waarmee b.v. een telefoon kan worden bediend.

Als je alleen maar op het knopje hoeft te drukken om het gesprek aan te nemen of te beëindigen,

valt het volgens de rechter niet onder vasthouden.

Maar als je een knopje continu ingedrukt moet houden om een gesprek te kunnen voeren,

valt het weer wél onder het begrip vasthouden - en dat is weer wat je met een PTT toets op een microfoon doet.

Het laatste woord is hier dus nog niet over gezegd.

Of de wetgever mee gaat in mijn redenering, is de vraag.

Vooralsnog zie ik geen uitzonderingen voor b.v. taxichauffeurs voor wat betreft het gebruik van mobilofoons.

Enige helderheid hierin zou wel prettig zijn, want de wet gaat zonder tegenbericht op 1 juli dit jaar in,

en dat zou wel eens het einde van het mobielen kunnen betekenen...

pi4raz PA3E

 

 

* MAAND ZONDER ZONNEVLEKKEN

Mar 04, 2019

Nu we in maart zitten, kunnen we terugkijken op een volledige kalendermaand

waarin er geen enkele zonnevlek te zien was.

De laatste keer dat dat gebeurde, was in augustus 2008.

De zon zat toen in een dieptepunt zoals een hele eeuw nog niet was voorgekomen.

De huidige zonnevlek loze periode toont aan dat het zonnevlekkenminimum nog in volle gang is,

en wel eens net zo diep zou kunnen zijn als de vorige.

Wat dan weer niet wil zeggen dat er geen openingen kunnen zijn: ze komen alleen niet zo vaak meer voor.

Maar zelfs op 10m zijn er nog regelmatig openingen.

Je moet er alleen wat meer voor doen.

Kijk ook eens op Spaceweather.com voor meer informatie en het huidige aantal zonnevlekken.

pi4raz PA3E

 

 

* RAPPORT OVER DRAADLOZE ENERGIE OVERDRACHT

Mar 05, 2019

Don Beattie G3BJ heeft een rapport uitgebracht over de dreigingen

die veroorzaakt worden door draadloze energie overdracht (Wireless Power Transmission (WPT),

om dit ter discussie te stellen tijdens de tussentijdse vergadering

van de IARU Regio 1 die van 27-28 april zal plaatsvinden in Wenen.

Het gedetailleerde 20 pagina's tellende rapport zegt dat " de IARU in 2017 betrokken raakte

bij de discussies binnen CEPT en ITU over WPT.

Dat was waarschijnlijk al te laat, en sinds die tijd zijn we al aan het strijden om de controle over het debat te krijgen."

Het rapport waarschuwt: "Gezien de geplande dichtheid van de WPT-Electrische Voertuig systemen,

gaat er een wijdverspreide en serieuze impact op radio communicatie plaatsvinden in de nabijheid van dit soort apparatuur,

als de spurious signalen op 10m afstand op de limiet komen zoals vastgesteld in ITU-R SM329-12

(die grotendeels overeenkomt met de specificaties uit de CEPT ERC Rec 74-01)."

Zijn het straks niet de zonnepanelen van je buurman die je ontvangst verstieren,

maar die draadloze oplaadplekken voor elektrische auto's...

Download VIE19 C7-005 Wireless Power Transmission – een Overzicht

https://vienna.iaru-r1.org/conference-documents/c7/

Andere onderwerpen voor de  conferentie vind je op:

https://vienna.iaru-r1.org/conference-documents/c5/

https://vienna.iaru-r1.org/conference-documents/c4/

pi4raz PA3E

 

*Videoregistratie 44e Landelijke Radiovlooienmarkt Rosmalen 19 March 2019

De VRZA maakte een videoregistratie van de 44e Landelijke Radiovlooienmarkt,

gehouden op 16 maart te Rosmalen.

Deze videoregistratie kunt u hier bekijken:

.vrza.nl PA3E

 

  * ZENDBEPERKINGEN 13CM

Mar 07, 2019

Het is een tijdje rustig geweest na het afwijzen van de asielaanvraag van Sinterklaas,

maar de eerste zendbeperking van dit jaar is inmiddels aangekondigd.

Op vrijdag 5 en zaterdag 6 april is er een zendverbond voor de hele band

van 2320 - 2400 MHz vanwege de Volta Limburg Classic .

Normaal gesproken geeft het AT hier coördinaten bij, maar die ontbreken dit keer .

Ga maar uit van een afstand van 35km tot Limburg.

En daarbuiten ook niet op Limburg richten.

pi4raz PA3E

 

 

* ROMMELEN MET STATISTIEKEN

Mar 08, 2019

Onlangs publiceerde het blad van de Canadese radio amateurs,

The Canadian Amateur (TCA), dat uitgegeven wordt door de Radio Amateurs of Canada (RAC)

een update over het aantal amateurs per december 2018

Het blad meldt daarover:

"Gedurende de periode van oktober 2013 tot december 2018 is het aantal personen

dat een amateurzender mag bedienen in Canada gegroeid van 63.317 tot 70.198,

een groeipercentage dat meer dan twee keer zo hoog ligt als de groei van de totale bevolking"

Hoewel dat cijfer gepresenteerd wordt als een positief iets, zijn een aantal mensen toch wel bezorgd

omdat een onderliggend probleem verborgen blijft wat veel landen momenteel ervaren -

een afname van het aantal actieve amateurs op de lange termijn.

In 2000 was Canada een van de eerste landen waarbij amateur radio "vergunningsvrij" werd.

De vergunning werd afgeschaft en vervangen door een machtiging om te werken

die 125 jaar geldig is vanaf de geboorte van de houder.

Dat betekent dat je in de statistieken ook de vele duizenden Canadese amateurs terugziet die sinds 2000 overleden zijn.

Daarnaast staat daar ook iedereen in die ooit de hobby opgepakt heeft maar er daarna mee gestopt is

om ander interesses na te gaan jagen.

Een opgave van de radioclub RCA (vergelijkbaar met de VERON hier)

aan de IARU in 1999 laat zien dat ze toen 6.573 leden hadden

en dat er toen 45.000 individuele amateur licenties waren in Canada.

Het zou zomaar kunnen dat het echte aantal actieve amateurs nu nog een heel stuk lager ligt dan 20 jaar geleden.

pi4raz PA3E

 

 

* ZOMERTIJD IN AMERIKA

Mar 11, 2019

Voor ons nog 3 weken weg, maar in het grootste deel van Amerika is afgelopen weekend de zomertijd al ingegaan.

Op zondag 10 maart zijn daar de klokken om 02:00 een uurtje vooruit gezet.

Amerika loopt daarin niet parallel met Europa: bij ons worden de klokken op 31 maart pas verzet.

Ook het terugzetten loopt niet parallel: Amerika schakelt op 3 november pas terug, en wij al op 26 oktober.

Dus tussen nu en 31 maart is het verschil in tijd met Amerika een uurtje minder.

Overigens maakt dat voor ons amateurs niet zoveel uit,

omdat wij toch in UTC loggen, en die tijd is over de hele wereld hetzelfde.

pi4raz PA3E

 

 

* WEERBALLON OP 21 MAART

Mar 12, 2019

Op 21 maart wordt naar aanleiding van het 20e congres van de Jonge Onderzoekers

om 08:30 een weerballon opgelaten in samenwerking met het OV Heidelberg (A06)

vanuit de jeugdherberg in Münster (Westfalen).

De weerballon heeft een sonde aan boord met twee camera's,

naast wetenschappelijke meettechnologie bestaande uit een druk- en een temperatuursensor

en een Geiger-Müller-teller voor het meten van radioactiviteit.

De GPS-gegevens worden verzonden in APRS-formaat.

De missie wordt geleid door twee studenten van de Universiteit van Heidelberg,

Sebastian en Vincent, en wordt begeleid door OM Dietmar, DL9II.

Maximum vlieghoogte: 35.000 m, duur van de vlucht: 3 tot 5 uur.

Roepnaam van de sonde: DL9II-11. Frequentie: 433.0 MHz.

Verwacht bereik: 200 tot 300 km en dat zou een groot deel van Nederland ook moeten bestrijken.

Gegevensformaat: APRS.

De sonde zal ook te zien zijn op APRS.fi.

pi4raz PA3E

 

 

* Wat gebeurde er in de maand maart

- Op 10 maart 1876 maakte Alexander Graham Bell, de uitvinder van de telefoon,

zijn eerste telefonische verbinding met zijn assistent: 'Mister Watson, come here, I want you'

 - Op 14 maart 1879 werd Albert Einstein geboren.

Zijn relativiteit theorie betekende een nieuwe manier van denken over tijd, ruimte, massa en energie.

De formule 'E=MC kwadraat' en de theoretische onderbouwing van de kernenergie.

 - 14 maart, de 14 de dag van de derde maand is PI-dag.

Dit wordt  jaarlijks in wetenschappelijke kringen gevierd.

Het getal PI is bij benadering gelijk aan 3,14.

 - Op 14 maart 2018 overleed Stephen Hawkin, een beroemd fysicus

die zeer geavanceerde ideeën had over zwarte gaten en ruimte.

RTTY bulletin PI4WNO PA3E

 

* Zhores Alferov (1930 - 2019)

Op 1 maart j.l. overleed op 88-jarige leeftijd, de Russische wetenschapper Zores Alferov,

mede ontdekker van de halfgeleider laser.

Alferov werd geboren op 15 maart 1930 in Wit-Rusland, dat toen deel uitmaakte van de Sovjet-Unie.

Na zijn afstuderen aan het Elektrotechnisch Instituut in Leningrad in 1952, verhuisde

 Alferov naar het Ioffe-instituut in Sint-Petersburg, waar hij de rest van zijn carrière doorbracht.

In 1970 kreeg hij een doctoraat in natuurkunde en wiskunde van het instituut en werd

 hij in 1987 directeur - een functie die hij tot 2003 bekleedde.

In het Ioffe Instituut begon Alferov zijn onderzoek aan halfgeleider structuren

- dunne lagen van verschillende halfgeleiders, meestal op basis van galliumarsenide.

In 1963 begon hij halfgeleiderlasers te bouwen van dergelijke heterostructuurapparaten,

waar ook de Amerikanen Herbert Kroemer en Jack Kilby (20050626wn.txt) zich mee bezig hielden.

In 1969 bouwden Alferov en zijn team hun eerste halfgeleiderlaser van galliumarsenide en aluminium galliumarsenide.

En in 1970 lukte het hun om die ook bij kamertemperatuur continu te laten werken.

Voor dit halfgeleider laser onderzoek kregen Zhores Alferov, Herbert Kroemer en Jack Kilby,

in 2000 de Nobelprijs voor natuurkunde.

De ontdekking van de halfgeleider laser heeft een revolutie in  de elektronica,

de optica en de verlichting veroorzaakt,

vergelijkbaar met het effect dat de ontwikkeling van de transistor teweeg heeft gebracht.

 (PA0PHB)

 RTTY bulletin PI4WNO PA3E

 

*Synchrone AM detectie

In het maartnummer van RAZZIES, uitgave van de radioamateurs in Zoetermeer

wordt uitvoerig in gegaan op de ontvangst van AM gemoduleerde radiogolven.

Hoewel Amplitude Modulatie op de korte golfbanden grotendeels

heeft moeten plaats maken voor SSB en digitale modulatie technieken,

zijn er toch nog  AM activiteiten in onder andere de 80 meter band.

AM modulatie was vrijwel de enige modulatie methode vanaf de beginjaren van de radio.

Pas met de opening van de VHF banden en hoger werd deze methode grotendeels verdrongen door FM.

De voordelen van AM voor morse waren groot,

de zender werd aan en uit geschakeld in het ritme van de morse code.

Het grote voordeel van deze methode is het hoge energie rendement.

Immers de zender staat alleen aan in de 'key-down' mode en bovendien kan de

eindversterker in klasse C bedreven worden, met een hoog elektrisch rendement.

Bij spraak amplitude modulatie moet dan de eindtrap lineair zijn

en kan daarom niet in klasse C worden ingesteld met als gevolg een laag rendement.

In de loop de jaren zijn schakelingen, onder andere de Doherty schakeling,

bedacht om voor AM toch een beter rendement te verkrijgen.

(Voor radio amateurs een methode om meer antenne vermogen te verkrijgen )

Aan de ontvangstkant worden we geplaagd door het hoge storingsnivo, vooral op de lage HF banden.

Maar ook de propagatie condities zijn niet optimaal ten gevolge van selectieve fading.

Er zijn een paar manieren om de ontvangst van AM signalen in de 80 meterband te verbeteren.

1 - Gebruik en aparte korte ontvangst antenne.

Daarmee voorkom je dat stoorimpulsen de ontvanger oversturen, want de moderne

 ontvangers zijn veel te gevoelig.

Ook een magnetische loopantenne is hier bruikbaar, afhankelijk van de oorzaak van lokale stoorbronnen.

 2 - Maak gebruik van synchrone detectie.

Hierbij wordt een extra signaal gebruikt dat in fase met de ontvangen draaggolf gemengd wordt.

In het bovenstaand aangehaalde maart 2019 nummer worden 2 methoden

van synchrone detectie uitvoerig besproken en voorzien van gedetineerde schema's. 

Een warm aanbevolen artikel (PA0PHB)

RTTY bulletin PI4WNO PA3E

 

*World Wide Web

In maart 20019 herdenken we de 30-jarige verjaardag van een uitvinding die de wereld veranderde.

Nederland en met name het NIKHEF, heeft een belangrijke rol gespeeld in het tot stand komen van het WWW.

Het World Wide Web (WWW) maakt gebruik van het internet.

WWW is niet dus niet het zelfde als het internet, of al die apps zoals Netflix, Spotify, Facebook, e-mail, YouTube, enz.

Het WWW is dat gedeelte van internet dat via de browser werkt: het intikken van

 websites als www.veron-woerden.nl en het van daaruit doorklikken op links.

In maart 1989 formuleerde Sir Tim Berners-Lee, een jonge computerdeskundige,

tijdens zijn werk bij CERN, samen met een collega, Robert Cailliau,

zijn voorstel voor een op internet gebaseerd hypertekst systeem.

Een systeem waarmee men informatie in alle openheid

op verschillende computers kan koppelen en toegankelijk kan maken.

Een web van informatie-knooppunten waarin de gebruiker kan bladeren naar wil,

het "World Wide Web: Voorstel voor een HyperText-project".

Nederland en met name het NIKHEF,

heeft een belangrijke rol gespeeld in het tot stand komen van het WWW.

In 1991 bezoekt Willem van Leeuwen, computer deskundige bij het NIKHEF,

het internationale atomaire deeltjes versneller laboratorium, CERN,

Daar kwam hij in aanraking met de ideeën over het world wide web.

Voor hem was dit het sein om de code op het NIKHEF te installeren.

In 1991 publiceerde CERN de eerste website, in 1992 gevolgd door nummer 5,

op het NIKHEF, de eerste Nederlandse website.

Op 30 april 1993 publiceerde CERN de nieuwste versie van de WWW-software

in het publieke domein en maakte het gratis beschikbaar voor iedereen om te gebruiken en te verbeteren.

Op de website van de '1996 World Expo On The Internet' werden door zeer veel Nederlandse instanties

en personen pagina's gepubliceerd.

Opvallen was toen de geringe deelname uit andere Europese landen.

Op deze website was door uw redacteur - werkzaam bij het NIKHEF -

een pagina over het radio amateurisme ingericht.

Toen is dus de allereerste registratie van VERON en VRZA op het  World Wide Web verschenen.

Via primitieve browsers waren in begin jaren de eerste sites op te roepen.

Pas met de komst in 1993 van de eerste grafische browsers (Mosaic, al snel gevolgd door Netscape) ging het hard.

Het web bleek een schot in de roos vanwege de laagdrempeligheid en het gebruik van open standaarden.

In Nederland brachten providers als NLnet, XS4all en De Digitale Stad internet via

 telefoon modems binnen handbereik van grote groepen.

De helft van de wereldbevolking is nu online en er zijn nu bijna 2 miljard websites.

Openheid is CERN's bedrijfscultuur sinds haar oprichting in 1953.

CERN bevordert de distributie en open delen van software, technologie, publicaties en gegevens,

door middel van initiatieven zoals open source software, open hardware,

open toegang publiceren en het CERN "Open Data Platform".

Het WWW is een open systeem, het is van niemand en niemand kan zich het toe eigenen.

Maar toch wordt het web aan alle kanten bedreigd.

Helaas wordt er ook grootschalig misbruik van gemaakt.  In 2010,

in een artikel van tijdschrift Wired verkondigde de  toenmalig hoofdredacteur Chris Anderson 

al de dood van het web.

En in een open brief stelde Berners-Lee vast welke zaken er mis  zijn met het internet: privacy,

valse informatie en politieke invloed.

Er worden nu reeds maatregelen worden genomen om bovengenoemde trends tegen te gaan.

Laten we er allemaal aan werken om het 'Open WWW' te behouden.

 (Pieter, PA0PHB)

RTTY bulletin PI4WNO PA3E

 

 

*Speciale roepletters met Koningsdag

13/03/2019door PH4X

Zaterdag 27 april 2019 is Amersfoort het stralende middelpunt van Koningsdag in Nederland.

Koning Willem-Alexander komt die dag met zijn familie zijn verjaardag vieren in de Keistad.

Dat laat de afdeling Amersfoort van de VERON niet ongemerkt voorbijgaan.

In de dagen rondom het bezoek aan Amersfoort zullen leden van de afdeling Amersfoort

de bijzondere roepletters PA52KDA in de lucht brengen.

De ‘52’ in de prefix staat voor de leeftijd van de koning.

De suffix ‘KDA’ staat voor ‘KoningsDag Amersfoort’.

De roepletters zullen op verschillende banden en in verschillende modes actief zijn.

Uiteraard is er voor deze activiteit een bijzondere QSL-kaart beschikbaar.

QSL-manager is Eddy Krijger (PA0RSM).

hamnieuws. PA3E

 

 

*Einde van 10-meter repeater PI6TEN

14/03/2019 door PH4X

Het experiment van PI6TEN komt op korte termijn ten einde.

Vanwege diverse redenen kan de beheerder de repeater niet langer in de lucht houden.

De meest belangrijke: PI6TEN zeer weinig gebruikt,

terwijl er flink wat amateurs de repeater per se in de lucht wilden hebben.

Maar er is meer.

Ook donateurs laten het afweten.

“We hebben wel in het begin wat sponsoring ontvangen van Hamnieuws,

stichting Scoop Hobbyfonds en een handjevol amateurs.

Zo konden we de repeater opbouwen.

Echter om een repeater te laten draaien is er een vaste geldstroom nodig voor huur,

onderhoud, machtiging en stroomkosten.

Dit geld is er niet.

We hebben welgeteld de afgelopen jaren slechts 1 donateur gehad

die elk jaar een klein bedrag overmaakte.

Daar kan de repeater niet van leven.”, vertelt beheerder Maarten (PE7M) tegen Hamnieuws.

Verder zijn er klachten van bewoners van de flat over de antenne (windgeruis),

en veroorzaakt de zender ook storing op het ATV relais van PI6HVS, welke in de zelfde ruimte staat.

Dit alles heeft doen besluiten om een einde te maken aan dit experiment.

Om PI6TEN alsnog in de lucht te houden zou er een andere locatie moeten worden gevonden

waar de zender kan staan.

Op de huidige locatie kan deze niet blijven.

De ontvangstlocaties worden beheerd door stichting Scoop Hobbyfonds

dus dat zou in overleg zo behouden kunnen worden.

De machtiging loopt nog een jaartje dus als iemand dit experiment over wil nemen

om er mee verder te gaan dan kan dat.

“Graag zou ik zien dat het relais in de lucht blijft dus ik geef alle medewerking

aan diegene die het serieus over wil nemen.

Mailen kan op PE7M@veron.nl”, sluit Maarten af.

hamnieuws. PA3E

 

 

*Multimode hotspot bij PI1KAR

09/03/2019 door PH4X

Op 17 februari jl. is er een MultiMode hotspot geplaatst bij radioclub PI4KAR in Bladel.

Deze heeft de roepletters PI1KAR en zendt uit op 144.9250 MHz. in simplex mode.

De antenne staat circa 28 meter hoog.

Er wordt gebruik gemaakt van een MMDVM modem,

een Raspberry Pi computer en een onbekende zendontvanger.

De modes D-Star en C4FM (Yaesu Fusion) worden reeds ondersteund.

Later zal ondersteuning voor DMR toegevoegd worden.

D-Star gebruikers dienen een shift van 0.0 MHz op te geven.

De hotspot is gebouwd door PD2JOS, PD1EDS en PD1LAW.

De SysOps kunnen gebruikers helpen bij vragen.

hamnieuws. PA3E

 

 

*Onze moppen van de week: Wat je een vrouw ook geeft, ze maakt er iets moois van.

Geef haar een zaadje en ze geeft je een baby.

Geef haar een huis en ze maakt er een thuis van.

Geef haar boodschappen en ze kookt een maaltijd.

Geef haar je glimlach en ze geeft je haar hart.

Ze geeft altijd meer dan ze krijgt.

Dus als je haar problemen geeft, wees dan voorbereid om véél miserie terug te krijgen.

Discussiëren met een vrouw is zoals het lezen van de software licentie overeenkomst.

Op het einde negeer je alles en klik je op "aanvaarden".

 

Gerard komt terug uit ziekteverlof.

De collega’s vragen uiteraard hoe het gaat.

"Wel", zegt Gerard, "voor mij was het een ongelooflijke ervaring."

"Hoe kan zo'n zware ingreep en lange revalidatie een ongelooflijke ervaring zijn?"

"Wel", zegt Gerard, "nu heb ik pas begrepen hoezeer mijn vrouw van mij houdt.

Als de postbode, de beenhouwer of de bakker aanbelden kon ze het niet laten haar vreugde uit te schreeuwen: Mijne man is thuis, mijne man is thuis!"

.lachjekrom PA3E

 

 

*Heeft ook u iets te koop.

 

Of weg te geven of u zoekt iets.

Misschien hebt u informatie nodig?

Laat het weten via het ORB e-mailadres wij nemen het dan op in de ronde.

Misschien kan een medeamateur u helpen*

Zo nu zijn we weer aan het einde gekomen van deze 689e ronde.

Johan PD2JCW,

en onze vast copy leveranciers

wensen u nog een prettige avond verder.

Tot de volgende ronde maar weer.

Het ORB TEAM


Terug naar de Ronde