Ronde 684  van de Onafhankelijke Radioamateurs Brabant “ORB” 23-01-2019


* Goedenavond zend, en luisteramateurs,

U kijkt weer naar de woensdagavond ronde.

En wij proberen u, zoals bij elke ronde weer wat nieuws te brengen.

Elke éérste dinsdag van de maand is er een “besloten” bijeenkomst

van de vriendenkring.

Deze worden gehouden in het scoutinggebouw van Rey de Carle,

Bladelstraat 2 in de wijk Reeshof te Tilburg.

Op deze avonden is onze QSL manager aanwezig.

De bijeenkomsten hebben een vriendschappelijk karakter, waar we

Ervaringen kunnen uitwisselen, gewoon gezellig bij elkaar kunnen zijn.

Wat bijkletsen, met af toe een lezing.

En….

Dat willen we graag zo houden

Onze rondeleider is

Johan PD2JCW.

 

 

 

 

*DUITS SPECIAL SATELLIET EVENT

Jan 17, 2019

AMSAT's 50e verjaardag zal gevierd gaan worden met de speciale roepnaam DL50AMSAT.

Het station zal alleen via satellieten actief zijn; voor aankondigingen of activiteiten zie de website.

De eerste activiteiten van het station zullen plaatsvinden van 18 tot 20 januari,

het "satelliet Weekend", georganiseerd door de Duitse groep "Hamspirit".

QSL via eQSL.

https://amsat-dl.org/satellite-weekend-der-ig-hamspirit 

https://amsat-dl.org/

pi4raz PA3E

 

 

*Diverse SDR-lezingen bij FOSDEM

19/01/2019 door PH4X

FOSDEM is een jaarlijkse conferentie en staat voor Free and Open source Software Developers’ European Meeting.

Het evenement wordt georganiseerd in het eerste weekend van februari

en de volgende conferentie vindt plaats in Brussel.

Sinds enkele jaren is er er naast software nu ook aandacht wordt voor SDR.

Na een eerdere oproep is inmiddels het programma gereed.

Het is de organisatie gelukt om een 16 presentaties te vinden over het onderwerp SDR

en de toepassingen die hiermee gemoeid zijn.

Voor mensen in het zuiden van Nederland en België is het een interessant evenement om te bezoeken,

met name op zondag 3 februari a.s. wanneer de presentaties over SDR gehouden gaan worden.

De toegang is gratis.

Registratie is niet nodig. Meer details is te vinden op de Evenementenpagina.

Hamnieuws PA3E

 

 

*Hallo luisteraars

Deze kwam ik tegen:

Osse zendamateur legt mast plat: ‘Hobby van veertig jaar is me afgenomen’

Peter van Erp 21-01-19

Na vijf jaar van strijd met zijn naaste buurman is het gedaan met de zendmast van Tony Ruijs.

De mast van de Osse zendamateur ligt vrijwel plat in zijn achtertuin.

,,M’n buurman kan tevreden zijn, hij heeft m'n hobby van dik veertig jaar afgenomen.”

Peter van Erp

Oss

Ruys vecht al sinds 2011 voor de zendmast in zijn achtertuin.

Eerst tegen de gemeente, die geen vergunning wilde verstrekken.

Later tegen twee buren, die de alsnog verstrekte vergunning aanvochten.

Volgens hen past de de robuuste vakwerkmast niet in een woonwijk

en verpest de aanblik hun leefgenot.

De mast inclusief antennes stak bijna twintig meter boven het maaiveld aan de Tulpstraat uit.

Eerder stond op deze plek een zogenaamde sprietmast,

maar die was niet stevig genoeg om de nieuwste radioantennes te dragen.

Ruys beriep zich op het recht op vrije uitwisseling van informatie.

Dat er tegenwoordig ook zoiets bestaat als internet, weet de Ossenaar ook wel.

,,Maar dat is geen sport.

Je  drukt op een knop en Skypet met iemand in Australië.

Het spannende van radio is juist dat je nooit weet of en met wie je contact krijgt.

Als de condities niet goed zijn, hoor je alleen maar ruis.”

Tot twee keer toe stelde de Raad van State

de bezwaarmakers tegen de vakwerkmast in het gelijk.

De vergunning van de gemeente Oss werd vernietigd.

De laatste keer was in oktober.

In december maande de gemeente Ruys daarom om de situatie

in zijn achtertuin terug te brengen naar een staat

waarin geen sprake meer is van afwijkingen op het bestemmingsplan. 

Nu de mast plat ligt, blijft de hoogte van de installatie ruim onder de vijf meter

die voor vergunningvrije antennes geldt.

Deze situatie handhaaft Ruys voorlopig.

De mast wordt niet ontmanteld en afgevoerd.

,,Als mijn naaste buurman verhuist en nieuwe buren hebben er geen moeite mee,

dan gaat hij weer omhoog.

Ik denk dat voor de meeste mensen een staande mast minder storend is

dan een mast die horizontaal ligt.

En zo kan ik nog steeds radiosignalen ontvangen.

Alleen niet meer zenden, want dat kan andere ontvangstapparatuur zoals tv's storen.

En dat gun ik mijn buren niet.

De meeste niet, in elk geval.”

/www.bd.nl PA3CAZ

 

 

*Hallo Luisteraars

Hier een vervolg op de link van die zendamateur uit Oss

Ik had een link gestuurd naar Randy PH4X of dit iets is voor hamnieuws

ik kreeg de volgende BELANGRIJKE tekst terug,  lees zelf maar.

Dat  is geen zendamateur.

Maar een CB’er.

Iemand die zich voordoet als zendamateur,

maar willens en wetens wet- en regelgeving overtreedt.

Daar ga ik geen aandacht aan besteden.

Dat is helaas al genoeg gedaan.

Randy, PH4X

Frans  PA3CAZ

 

 

*OOK INDONESIË KRIJGT WRC-15 BANDEN

Jan 18, 2019

De vereniging van Indonesische radio amateurs, ORARI,

meldt dat er nieuwe regelgeving is voor de amateurs aldaar

waarin de nieuwe banden 136 kHz, 472 kHz en 5 MHz vrijgegeven worden.

Het Ministerie van Communicatie en Informatie Technologie

van de Republiek of Indonesië heeft n een nieuw bandplan uitgegeven

voor radio amateurs met als datum 31 december 2018.

Indonesië heeft 4 licenties:

Penegak - Advanced

Penggalang - General

Siaga - Novice

Pemula - Entry Level

De entry level licentie in Indonesië faciliteert het gebruik van de 144 MHz

en 430 MHz banden met 10 Watt vermogen,

na het beantwoorden van wat vragen over regelgeving en apparatuur gebruik.

Het hele examen duurt maar 20 minuten (soort Baofeng examen).

pi4raz`PA3E

 

 

*SPECIALE CALL EI19RE AKTIEF IN 2019

Jan 21, 2019

Gedurende 2019 zal de speciale call EI19RE actief zijn ter herdenking

van de oprichting van de Dáil, het eerste Ierse parlement.

De Dáil vergaderde voor het eerst in januari 1919

na een verpletterende overwinning van de Ierse nationalisten in december 1918.

Meer informatie...

https://ei7gl.blogspot.com/2019/01/special-call-ei19re-active-for-2019.htm

pi4raz`PA3E

 

 

* KNACKSAT CUBESAT RAPPORTEN GEZOCHT

Jan 21, 201

De Knacksat 1U CubeSat die op 3 december gelanceerd werd door een SpaceX raket

staat waarschijnlijk in safe mode (iemand F8 gedrukt tijdens het opstarten - HI).

Het Knacksat project team van de King Mongkut’s Technische Universiteit in Noord Bangkok,

Thailand, vermoedt dat alle vertragingen van de lancering ervoor gezorgd hebben

dat de accu leeg geraakt is, waardoor de antenne niet meer normaal kan ontvouwen.

In Safe mode kan de satelliet zijn accu weer laden en commando's ontvangen vanaf de grond.

Het Knacksat team is op zoek naar CW baken ontvangstrapporten op 435.635 MHz,

en er zijn er al wel een paar gemeld, maar het zeer zwakke signaal verhindert het decoderen van de telemetrie.

Iedereen die de satelliet hoort wordt verzocht een email te sturen of een online rapport in te sturen.

Het Knacksat project zegt dat voor een betrouwbare ontvangst minstens een EME antenne installatie nodig is

(Klusje voor CAMRAS ?) “

Daarnaast zijn we op zoek naar een station dat in staat is om een MP3 geluidsbestand op te sturen

om zo de VHF uplink frequentie te veranderen,” zegt het team.

“Daarmee ontwaakt de satelliet uit de safe mode.”

pi4raz`PA3E

 

 

* De quantum wereld is reeds onder ons

We lezen nu regelmatig over toekomstige quantum computers en quantum netwerken.

Maar dat is toch nog ver van mijn bed en allemaal Science fiction of toekomst muziek.

Of niet soms?

De quantum fysica is het terrein van de sub atomaire wereld,

de wereld van hele kleine dingen, met voor de meesten van ons onbegrijpelijke processen.

Maar ... toch gebruiken wij momenteel volop quantum toepassingen.

De gehele telecomindustrie is opgebouwd rond lasers en versterker technologie,

die werken op quantum processen, terwijl de glasvezels gebaseerd zijn

op klassiek natuurkunde.

De werking van de laser echter is gebaseerd op gestimuleerde emissie,

een quantum effect.

Kwantumfysica is ook werkzaam in moderne computers,

die niet zouden functioneren zonder begrip van de werking van halfgeleiders -

 bandstructuren en doping -.

En dankzij het NAND Flash-geheugen gebruiken we overal

de 'niet-vluchtige' solid-state geheugen chips.

Elke keer dat we onze mobiele telefoons, USB-sticks, microprocessors etc.

uitzetten, worden alle gegevens niet gewist, maar opgeslagen.

Andere toepassingen van de kwantumfysica zijn onder anderen MRI,

magnetische resonantie, atoomklokken en satellietnavigatie, enz.

In de toekomst zullen nog meer toepassingen het licht zien, waar o

ok radioamateurs onbewust mee te maken krijgen.

We schreven reeds in ons bulletin (20171109wn.txt) van 19 nov 2017  over een quantum internet,

waarin enkel nieuwe begrippen daarin voorzichtig uitgelegd werden.

En we zullen u over quantum zaken blijven informeren.

(PA0PHB)

RTTY bulletin PI4WNO PA3E

 

 

*Grote zeilen moeten satellieten afremmen

Een bezoekje aan een ander sterren stelsel te brengen

 lijkt geen sciencepark fiction meer te worden.

Voor enkele tot nu toe barričres, de reisduur en de voortstuwing lijken op losbaar.

De afstand tot ons dichtstbijzijnde sterrenstelsel, Alfa Centaur,

is  ongeveer 4,2 lichtjaar.

Met de huidige systemen van voortstuwing zal het ongeveer 100.000 jaar duren

voordat we daar een bezoekje kunnen brengen.

Maar voor een instrumentale missie gloort er hoop.

Het idee was om kleine ruimtevaartuigen - ongeveer de grootte van een CubeSat

- te versnellen met behulp van een laseraandrijving en een licht zeil en ze naar Alfa Centauri te sturen.

Er worden nu nieuwe technologieën ontwikkeld met hoogvermogen lasers

waarmee 1 gram lichte satellietjes binnen enkele minuten kunnen worden versneld

tot 20 procent van de lichtsnelheid.

Daarmee kan de reistijd terug gebracht worden tot 20 jaar.

Maar zonder remsysteem zou ons micro instrumentje

heel snel voorbij het doel scheren.

Brandstof meenemen om een remsysteem te activeren is uitgesloten, wat dan?

Rene Heller en Michael Hippke van het Instituut for Solar System Research in Göttingen

hebben een passief magnetisch remsysteem bedacht.

Zij bedachten een systeem dat gebruik maakt van het uitgestraalde licht,

de fotonen stroom,  samen met de zwaartekracht van het sterrenstelsel

en een 'Solar zeil' om het ruimte vaartuigje af te remmen.

Een fotonen stroom, een lichtbundel, of radiogolven, kan druk, stralingsdruk,

uitoefenen op een oppervlak.

De krachten die worden gegenereerd door de stralingsdruk

zijn over het algemeen te klein om onder normale omstandigheden te worden opgemerkt.

Ze zijn echter belangrijk met name op objecten in de ruimte

waar het meestal de hoofdkracht is die op objecten werkt naast de zwaartekracht,

en waarbij het netto-effect van een kleine kracht een groot cumulatief effect kan hebben over lange  perioden.

Wanneer bijvoorbeeld de effecten van de stralingsdruk van de zon op het

ruimtevaartuig van het Viking-programma genegeerd zou zijn,

zou het ruimtevaartuig de baan van Mars met ongeveer 15.000 km (9.300 mijl) hebben gemist.

Bij interstellaire ruimte reizen zou dus een groot zeil gebruikt kunnen worden

om het ruimte voertuigje af te remmen.

Bijvoorbeeld, Een massa van 10 gram afremmen tot de 14 duizend kilometer per seconde

die nodig is om in stabiele baan om een ster in Centaur te komen,

heeft een zeil van ruim 100 vierkante meter nodig.

En de reistijd naar Alfa Centaur zou dan 95 jaar bedragen,

en zou geschikt zijn voor foto verkenning vluchten.

Bizar, het laat zien dat onze radiogolven niet alleen informatie kunnen overbrengen maar ook vermogen.

Dat wisten we toch al, in ons vorig bulletin beschreven we een systeem

waarbij sensoren hun energie ook uit de vele radiogolven uit de omgeving konden halen

 (PA0PHB)

RTTY bulletin PI4WNO PA3E

 

 

*CHIME, een radio telescoop in de UHF band

Het Canadian Hydrogen Intensity Mapping Experiment (CHIME)

is een nieuwe radiotelescoop voor die in de 400-800 MHz-band werkt.

CHIME is samengesteld uit vier 20 m * 100 m semi cilindrische parabolische reflectoren die vast,

en dus niet draaibaar, zijn opgesteld

Elke reflector heeft 256 dual-polarisatie feeds die langs de focus as zijn opgehangen.

Alle feeds zijn verbonden met 1024 dual-polarisatie radio

ontes bij verschillende organisaties zijn ondergebracht.

Het zou een slager-keurt-eigen-vleessituatie zijn als het agentschap z

owel controleert als adviseert.

Dit betekent dus wel dat een digital dienstverlener

bij melding plichtige incidenten verplicht is om bij beide instanties melding te doen.

Onder de wet vallen onlinemarktplaatsen, onlinezoekmachines

en Cloud computerdiensten als ze voldoen aan een aantal voorwaarden.

Het is situatieafhankelijk of een dienstverlener verplicht is een incident te melden.

Welke voorwaarden dat zijn en wanneer de Wbni op uw organisatie van toepassing is,

leest u in onze Brochure Meldplicht voor dienstverleners.

Zie ook

Brochure Meldplicht voor digitaledienstverleners

https://www.agentschaptelecom.nl/documenten/publicaties/2018/09/26/brochure-meldplicht-voor-digitaledienstverleners

BRON

https://www.agentschaptelecom.nl/   PA3E

 

 

* Hallo Luisteraars

Deze kwam ik tegen: de eerste kunstmatige sterrenregen komt eraan.

17-01-2017 Caroline Kraaijvanger

Een Japans bedrijf lanceert binnenkort een satelliet die het mogelijk moet gaan maken.

Het is een prachtig gezicht: een sterrenregen.

Vandaag de dag kun je ‘m nog niet plannen, maar moet je gewoon afwachten

tot de aarde weer eens door wat ruimtepuin – achtergelaten door een komeet – heen beweegt.

Maar het Japanse bedrijf Astro Live Experiences gaat daar verandering in brengen

en levert straks sterrenregens op bestelling..

Wat is een sterrenregen?

Kometen kunnen behoorlijk wat stof en gruis achterlaten in hun baan.

En wanneer de aarde door de baan van zo’n komeet heen beweegt,

belanden die stof- en puindeeltjes in de aardatmosfeer.

Aldaar worden ze behoorlijk afgeremd en verhit.

Ook de lucht rond de deeltjes wordt daarbij verhit en gaat gloeien.

Het resultaat: je ziet een heleboel kleine lichtflitsjes,

die in de volksmond ook wel vallende sterren worden genoemd.

Lancering

Het klinkt misschien heel futuristisch, maar eigenlijk had Astro Live Experiences

vandaag al een satelliet willen lanceren die het mogelijk maakt.

De satelliet zou – samen met enkele andere satellieten

– met behulp van een Epsilon-raket van de Japanse ruimtevaartorganisatie JAXA het luchtruim kiezen.

De lancering is vanwege ongunstige weersomstandigheden uitgesteld,

maar binnenkort wordt een nieuwe poging gedaan.

De sterrenregen

Na de lancering moet de satelliet van Astro Live Experiences zich in een baan rond de aarde nestelen,

op zo’n 400 kilometer afstand van het aardoppervlak.

Daar zal de satelliet kleine deeltjes loslaten en zo meteoren genereren.

Door die meteoren hoopt het Japanse bedrijf ook meer inzicht te krijgen in de bovenste laag van de aardatmosfeer

en wat er precies bij het genereren van een optimale sterrenregen komt kijken.

Het is de opmaat naar het echte werk: op een reeds gekozen plek een door mensen gecreëerde sterrenregen vertonen.

Dat moet in 2020 gaan gebeuren.

Naast de satelliet die binnenkort wordt gelanceerd,

zal hier nog een tweede satelliet bij betrokken zijn,

die momenteel nog in aanbouw is en deze zomer wordt gelanceerd.

Naar verwachting zullen de satellieten in de lente van 2020 een show weggeven in de nabijheid van de Japanse stad Hiroshima.

De meteoren zouden dan door meer dan 6 miljoen mensen bewonderd kunnen worden.

  Uiteindelijk hoopt het bedrijf natuurlijk aan de satellieten te kunnen gaan verdienen.

Je kunt je bijvoorbeeld voorstellen dat de rijken der aarde hun verjaardagsfeestjes

in de nabije toekomst wat opleuken door een sterrenregen te bestellen.

Scientias PA3CAZ

 

 

* Hallo Luisteraars

Deze kwam ik tegen: de mini plantjes op de maan zijn nu waarschijnlijk al dood

17-01-2017 Caroline Kraaijvanger

De kou is ze fataal geworden.

Dat blijkt uit een persconferentie, waar staatsmedium Chinanews.com melding van maakt.

De Chinese ruimtevaartorganisatie kondigde een paar dagen geleden

nog trots aan dat aan boord van maanlander Chang’e 4 enkele zaadjes ontkiemd waren,

waardoor er – voor het eerst – katoenplanten op de maan groeiden.

Maar nu blijkt dus dat die plantjes ten tijde van die aankondiging

waarschijnlijk al dood waren of in ieder geval stervende.

Volgens staatsmedium Xinhua maakten de plantjes

namelijk geen enkele kans tijdens de maannacht.

En die zou afgelopen weekend al zijn ingevallen.

Ontkiemen

De Chang’e 4-lander zette begin januari voet op de maan.

Kort daarna liet deze de rover Yutu los.

Terwijl die rover zijn eerste meters maakte,

gebeurde er aan boord van de lander echter ook iets bijzonders.

Zaadjes – die zich in een speciaal voor de gelegenheid ontworpen cilinder bevonden

 – kregen wat water toegediend, in de hoop dat ze zouden ontkiemen.

En jawel, dat gebeurde.

Foto’s bewezen dat in ieder geval enkele zaden van de katoenplant ontkiemd waren

en de mini-biosfeer tot leven brachten.

Biosfeer

In de cilinder bevonden zich behalve zaadjes van de katoenplant

ook onder meer zaden van de aardappelplant, eitjes van fruitvliegen en gist.

Samen vormden ze een mini-biosfeer waarin elk organisme een rol te spelen had.

Maannacht

Maar het sprookje heeft dus niet lang geduurd.

De Chang’e 4-lander werd dit weekend in standby-modus gezet,

omdat deze binnenkort zijn eerste maannacht mee zou gaan maken.

Gedurende die maannacht kunnen de temperaturen

op het oppervlak van de maan tot wel -170 graden Celsius dalen.

En daar was het leven in de cilinder niet tegen bestand.

Einde verhaal

Daarmee is het biologische experiment ten einde gekomen.

Volgens Xinhua zullen de plantjes – als de temperatuur op de maan weer stijgt

– langzaam vergaan in de volledig van de buitenwereld afgesloten cilinder.

Het klinkt misschien als een enorme teleurstelling,

maar zo zien Chinese onderzoekers dat duidelijk niet.

Ze benadrukken dat het experiment deels ook bedoeld was

om mensen enthousiast te maken voor ruimtevaart en wetenschap.

En dat is ongetwijfeld gelukt.

Want plantjes op de maan: dat spreekt vanzelfsprekend tot de verbeelding.

En dat die plantjes nu – op een slordige 360.000 kilometer afstand van hun thuisplaneet

– het loodje hebben gelegd, is tragisch.

Maar tegelijkertijd banen ze met dit grote offer ook de weg voor vervolgonderzoek

dat uiteindelijk moet leiden tot een zelfvoorzienende, bemande basis op de maan

Scientias PA3CAZ

 

 

* Deze kreeg ik van de week:

Er werd een brug gebouwd, daarop werd een brugwachter in dienst gesteld,

aangezien deze man betaald moest worden, werd een penningmeester in dienst genomen.

Hierop volgde een boekhouder en een secretaresse. 

Toen moest er leiding komen, dus benoemde men een chef,

maar aangezien men deze man niet in zijn eentje kunt laten aanmodderen,

werd er een hogere chef aangesteld.

Daarop volgend een directeur en een directie assistent.

Toen was alles zo ingewikkeld geworden dat er een raad van bestuur in het leven werd geroepen.

Deze besloot dat er drastisch moest worden bezuinigd. 

Waarop de brugwachter werd ontslagen.

Frans  PA3CAZ

 

 

*Raar maar waar: Rus krijgt creditcard onder eigen voorwaarden

Dmitry Agarkov uit Rusland heeft een Russisch creditcardbedrijf

een flink hak gezet, melden diverse Russische media.

Hij besloot een creditcard af te nemen bij het Tinkof Credit Systems,

maar ging niet akkoord met hun voorwaarden en stelde zijn eigen voorwaarden op.

En wat hij hoopte, gebeurde: bij de firma was er niemand die opmerkte

dat hij zijn eigen verzonnen voorwaarden had ondertekend en opgestuurd in plaats van de juiste.

Hij kreeg ze dan ook zonder problemen getekend en wel retour, met een creditcard erbij.

De bank bleek akkoord te zijn gegaan met een onbeperkte opnamelimiet en een rentepercentage van nul procent.

Bovendien hoefde Agarkov geen enkel ander tarief te betalen, volgens de -door beide partijen ondertekende- voorwaarden.

En als klap op de vuurpijl was er een afkoopclausule opgenomen voor de bank voor 91.000 dollar

om de voorwaarden te wijzigen en 182.000 dollar om het contract op te zeggen.

Dat alles gebeurde alweer vier jaar geleden,

maar het kwam deze maand aan het licht toen de creditcardfirma toch rekeningen stuurde.

Agarkov stapte naar de rechter en kreeg gelijk.

PA3E

 

Onze moppen van de Week : Geld lijkt op vet. Van beide is er genoeg, maar altijd op de verkeerde plaatsen.

 

Komt een rijke kakmadam bij de dokter nadat ze gestoken is door een wesp.

Vraagt de dokter: "Waar bent u gestoken mevrouw?"

"Oh dokter, dat kan ik u niet zeggen, want dan schaam ik me zo."

"Maar ik moet het toch echt weten hoor, anders kan ik u niet helpen."

"Nee dokter, als andere mensen dit weten dan word ik uitgelachen en schaam ik me dood."

"Luister," zegt de dokter, "ik heb een geheimhoudingsplicht, dus ik zal echt tegen niemand zeggen waar u gestoken bent."

"Oké dan," zegt de vrouw: .... "... bij de Aldi."

 

De CEO van Ryanair wandelt een pub binnen een bestelt een Guinness.

Dat is dan één euro, zegt de barkeeper.

Oh, zegt O'Leary, dat is praktisch voor niets ! en legt het muntstuk op de toog.

 Aangezien u niet uw eigen glas heeft meegebracht, zal u wel twee euro toeslag moeten betalen, zegt de kelner.

De CEO graait al grommend in zijn broekzak, betaalt de extra kost en neemt zijn glas om zich naar een tafeltje te begeven.

Als u gaat zitten, kost u dat drie euro extra en aangezien u geen plaats heeft gereserveerd,

zal een supplement van twee euro in rekening worden gebracht.

De Ierse zakenman is nu helemaal overstuur en richt zich tot de barman: dit zijn oneerlijke praktijken !

U lokt goedgelovige klanten met misleidende prijzen ! Ik wil de baas spreken !

De barman lacht en zegt: die is helaas alleen bereikbaar via het onlineformulier op onze website.

En? als u niet van plan bent om uw glas straks zelf af te wassen, gaat u dat nog twee euro kosten.

Geniet nog van uw biertje !

lachjekrom. PA3E

 

*Heeft ook u iets te koop.

 

Of weg te geven of u zoekt iets.

Misschien hebt u informatie nodig?

Laat het weten via het ORB e-mailadres wij nemen het dan op in de ronde.

Misschien kan een medeamateur u helpen*

Zo nu zijn we weer aan het einde gekomen van deze 684e ronde.

Johan PD2JCW,

en onze vast copy leveranciers

wensen u nog een prettige avond verder.

Tot de volgende ronde maar weer.

Het ORB TEAM


Terug naar de Ronde