Ronde 688  van de Onafhankelijke Radioamateurs Brabant “ORB” 27-02-2019


* Goedenavond zend, en luisteramateurs,

U kijkt weer naar de woensdagavond ronde.

En wij proberen u, zoals bij elke ronde weer wat nieuws te brengen.

Elke éérste dinsdag van de maand is er een “besloten” bijeenkomst

van de vriendenkring.

Deze worden gehouden in het scoutinggebouw van Rey de Carle,

Bladelstraat 2 in de wijk Reeshof te Tilburg.

Op deze avonden is onze QSL manager aanwezig.

De bijeenkomsten hebben een vriendschappelijk karakter, waar we

Ervaringen kunnen uitwisselen, gewoon gezellig bij elkaar kunnen zijn.

Wat bijkletsen, met af toe een lezing.

En….

Dat willen we graag zo houden

Onze rondeleider is

Johan PD2JCW.

 

 

 

*DMR gebruikers moeten GPS-instellingen wijzigen

23/02/2019 door PH4X

DMR gebruikers op het BrandMeister network moeten hun GPS instelling wijzigen. Voorheen stond de registratie en GPS server op 5759.

Tegenwoordig wordt GPS verkeer lokaal afgehandeld door de masterserver van het betreffende land (of regio).

Nederlandse gebruikers dienen de destination 5759 dan ook te wijzigen naar 204999.

Voor Vlaamse amateurs op het BrandMeister netwerk is dat 206999.

Op 1 maart a.s. wordt de oude gateway uitgezet en werkt GPS naar APRS niet meer indien de destination niet gewijzigd wordt.

Meer info: HamDigitaal.nl of brandmeister.network.

Hamnieuws PA3E

 

 

*PI2NOS ontvanger Leeuwarden uitgeschakeld

23/02/2019 door PH4X

In navolging van de eerder aangekondigde afbouw van het PI2NOS repeater systeem is ook de ontvanger in Leeuwarden ontmanteld.

Andere ontvangers in het noorden van het land, waaronder de ontvanger in Groningen en Smilde, alsook de zender in Smilde zullen spoedig volgen.

Gebruikers in Noord oosten Nederland kunnen echter prima terecht op het repeater systeem van PI2NON dat daar actief is op 430.2750 MHz.

Hamnieuws PA3E

 

 

* PI2NOS zender in Smilde uitgeschakeld

26/02/2019 door PH4X

In navolging van het uitschakelen van de zender in Breda en Leeuwarden is nu ook de zender in Smilde en de ontvanger in Groningen uitgeschakeld.

PI2NOS is sinds vandaag niet meer actief in het Noord oosten van Nederland. Zendamateurs kunnen uitwijken naar PI2NON op 430.2750 MHz.

Hamnieuws PA3E

 

 

* VERON wil afdeling Etten-Leur opheffen

26/02/2019 door PH4X

Het VERON hoofdbestuur wil voorstellen afdeling Etten-Leur (A54) op te heffen.

De komende Verenigings Raad zullen de leden hierover stemmen.

De overgebleven leden van de afdeling zullen worden verdeeld tussen de naastgelegen afdelingen Bergen op Zoom (A51) en Breda (A07).

De website van de afdeling laat inmiddels zien dat er geen bestuur meer is en roept lezen op zich in te schrijven bij een andere afdeling.

Het voorstel wordt naar verwachting aangenomen tijdens de stemming op zaterdag 13 april a.s., tezamen met 8 andere voorstellen.

Hamnieuws PA3E

 

 

* ITU WRC-19 VOORBEREIDENDE MEETING

Feb 21, 2019

ARRL meldt dat de tweede voorbereidende vergadering (Conference Preparatory Meeting, CPM) 

in de aanloop naar de World Radio Communication Conference 2019 (WRC-19) die deze herfst gepland staat, 

op 18 februari heeft plaatsgevonden op het International Telecommunication Union (ITU) Headquarters in Genève

Deze vergadering werd bijgewoond door deelnemers van over de hele wereld.

Deze CPM zal een geconsolideerd rapport opstellen ter ondersteuning van het werk van de WRC-19, 

gebaseerd op bijdragen van verschillende administraties, studiegroepen en andere bronnen 

met betrekking tot regelgevings-, technische, operationele en procedurele kwesties, 

plus een overzicht van afgestemde verschillen of van verschillende opvattingen en hun rechtvaardiging.

Agendapunten die van invloed zijn op amateurradio omvatten de harmonisatie van de 50-MHz amateur-toewijzing, 

5G in de 47-GHz-band (amateurradio heeft een toewijzing op 47.0 - 47.2 GHz in de VS) en elders, 

en onderzoeken met betrekking tot draadloze energie overbrenging (WPT) voor elektrische voertuigen 

om de impact van WPT voor elektrische voertuigen op radiocommunicatiediensten te beoordelen 

en om geschikte geharmoniseerde frequentie bereiken te bestuderen 

die de impact op radiocommunicatiediensten van WPT voor elektrische voertuigen moeten minimaliseren.

Meer informatie: http://www.arrl.org/news/itu-wrc-19-conference-preparatory-meeting-under-way-in-geneva

pi4raz PA3E

 

 

* POLL FT8  

Feb 22, 2019

Inmiddels heb ik de poll over FT8 gesloten.

Er werd niet veel meer op geklikt, dus mag ik de resultaten nu wel als representatief beschouwen.

Van de stemmers op de poll vond 47% dat FT8 de redding van amateurradio is, 

39,4% vond het de doodsteek voor amateurradio en 13,6% had er geen mening over.

Dat beeld is ongeveer hetzelfde als de resultaten bij andere verenigingen in de wereld.

Men is duidelijk verdeeld.

Het ene kamp ziet het als een mogelijkheid voor vooral amateurs met beperkingen in antenneopstellingen 

(flats, VVE's) om toch DX te kunnen doen, 

het andere kamp ziet het als een verarming van amateurradio waarbij intermenselijk contact 

en uitwisseling van persoonlijke gegevens en cultuur volledig verloren dreigen te gaan in een computer gegenereerd rapport 

over het aantal dB's dat je boven de ruis zit...

Ik hoor bij het laatste kamp.

Amateurradio is voor mij experimenteren, en moeite moeten doen om verbinding te maken.

Dat vergroot mijn vaardigheden in het luisteren naar zwakke signalen, 

en het maken van verbindingen onder moeilijke omstandigheden.

Een doos kopen, een antenne kopen, een computer kopen, 

daar andermans software op downloaden en dan trots vertellen dat je een verbinding hebt gemaakt, 

heeft niets met die vaardigheden te maken.

Maar goed, ieder zijn invulling van de hobby.

Persoonlijk vind ik het jammer dat er dagen zijn dat geen CW station voor me terugkomt 

terwijl het Reverse Beacon network rapporten vanuit heel Europa (en daarbuiten) geeft, 

en intussen het digitale bandje roodgloeiend staat op de waterval van de digitale signalen.

Dat is toch wel een verarming van het aanbod.

Dus zet die computer eens uit, en maak ook wat echte verbindingen met een mens van vlees en bloed.

pi4raz PA3E

 

 

* QATAR OSCAR-100 WEB ONTVANGER NU LIVE

Feb 25, 2019

De BATC en AMSAT-UK 10 GHz Narrowband WebSDR en Wideband Spectrum Viewer 

voor de amateur radio transponders aan boord van de Es’hail-2 / QO-100 

geostationaire satelliet zijn nu online beschikbaar.

De geostationaire satelliet Es’hail-2 met amateur radio transponders aan boord 

werd op donderdag 15 november 2018 om 20:46 UTC gelanceerd vanaf Kennedy Space Center, 

en bevindt zich nu in een geostationaire baan op 25.9° oost.

De transponders kunnen amateurs over een derde van de aarde 

met elkaar in verbinding brengen, van Brazilië tot Thailand.

Na het in bedrijf stellen van de satelliet op 12 februari 2019, 

nodigde de Qatar Amateur Radio Society (QARS) radio amateurs 

wereldwijd uit om de Es’hail-2 / QO-100 narrowband transponder te gaan gebruiken.

In samenwerking met AMSAT-UK stelt de British Amateur Television Club 

een 10 GHz WebSDR voor het narrowband segment ter beschikking, 

en een Spectrum Viewer voor het breedband (DATV) segment.

Het project wordt ondersteund door Goonhilly Earth Station, 

die de ruimte voor het grondstation ter beschikking stelt op hun wereldberoemde site in het Engelse Cornwall.

Je kunt de WebSDR's vinden op: https://eshail.batc.org.uk/

AMSAT-UK ; https://amsat-uk.org/

pi4raz PA3E

 

 

* ERICSSON NEEMT PRODUCTIE ANTENNES/FILTERS OVER VAN KATHREIN

Feb 25, 2019

Ericsson heeft de vervaardiging van antennes en filters van de Duitse antennefabrikant Kathrein overgenomen.

Er zijn geen financiële details verstrekt over de deal, 

die naar verwachting in het derde kwartaal zal worden afgerond, 

onder de gebruikelijke voorwaarden en goedkeuringen.

Ericsson zegt er alleen over dat de activiteiten in 2018 een omzet van USD 270 miljoen opleverden, 

exclusief verkopen aan Ericsson zelf.

Kathrein is voor Ericsson een essentiële leverancier van componenten en tevens R&D-partner.

De overstap past binnen Ericsson's strategie om meer te investeren in 5G-antennetechnologie.

Het bedrijf neemt ongeveer 4.000 werknemers over van Kathrein, 

dat werd opgericht in 1919 en het hoofdkantoor heeft zitten in Rosenheim 

(in de buurt van München). 

Kathrein heeft overigens meer dan twintig locaties in onder meer Duitsland, Roemenië, de VS, Mexico en China.

Kathrein's activiteiten zullen worden opgenomen als een afzonderlijke eenheid in Business Area Networks 

en vallen onder het segment Networks, met een positieve bijdrage aan de winstgevendheid verwacht in 2020.

pi4raz PA3E

 

 

* RAZZIES MAART 2019   

Feb 26, 2019

De RAZzies voor de maand Maart 2019 is uit!

Met in dit nummer: - 2m Low Pass filter - Opa Vonk: Videosignalen - Synchrone AM ontvangst - 

Analoge sweeper - QO-100 overpeinzingen - Afdelingsnieuws

Je kunt 'm HIER downloaden.

Veel leesplezier!

pi4raz PA3E

 

 

* Sprong in het heelal

Het heelal bestaat voor het overgrote deel uit onbekende materie en energie. 

Wetenschappers hebben een voorstel gelanceerd 

om daarin met microgolven de onzichtbare deeltjes te detecteren.

Het heelal bestaat uit zeer veel sterren.

Al die sterren trekken elkaar aan.

Dat kun je uitrekenen als je de afstand tot twee sterren kent en de massa's van die sterren.

Maar de onderlinge aantrekking van de sterren bleek veel sterker dan dat dit zo te verklaren zou zijn.

Het leek er dus op dat de massa's van die sterrenstelsels veel zwaarder waren dan dat uit waarnemingen bleek.

Een verklaring die hiervoor werd bedacht is dat er blijkbaar onzichtbare massa, materie, schijnt te zijn.

Maar het heelal zou door die aantrekkende krachten op den duur moeten krimpen en ineen storten.

Dat blijkt echter helemaal niet het geval te zijn - het heelal dijt uit.

Dit zou verklaard kunnen worden als er een geheimzinnig soort negatieve energie zou zijn 

die de zwaartekracht tegen werkt, een soort negatieve zwaartekracht dus.

Dat ons heelal alleen maar uit zichtbare massa zou bestaan blijkt dus fout te zijn.

Uit betrouwbare berekeningen van de massa van sterren en waarnemingen van de uitdijing van het heelal, 

denkt men nu dat ons heelal bestaat uit 68 procent donkere energie, 

27 procent donkere materie en slechts 5 procent normale materie.

Tot op heden hebben we dus slechts 5 procent van ons heelal 'gezien' met optische en radio telescopen.

Overal werd en wordt nu gezocht naar methoden om dat grote onzichtbare deel van ons heelal zichtbaar te maken.

Wetenschappers van de universiteit van Florida denken een methode te hebben gevonden 

om axions, deeltjes donkere materie, te kunnen detecteren.

Zijn komen nu met een voorstel om axions, een nog onbekend deeltje, te detecteren.

Axions werden reeds in 1977 gedefinieerd om de krachten tussen atomaire deeltjes beter te kunnen verklaren.

Als ze bestaan zouden zij een massa moeten hebben vele ordes minder dan die van een elektron.

Men verondersteld nu dat axions wel eens een bestand deel van de donkere materie kunnen zijn. 

Aangepaste Maxwell vergelijkingen, waarin de krachten tussen elektrische 

en magnetische velden worden beschreven, omvatten dan ook die - nog niet ontdekte - axions.

Axions worden verondersteld omgezet te kunnen worden in fotonen, de deeltjes van elektromagnetische straling.

Daarvoor is dan wel een krachtig magneet veld voor nodig.

Tot op heden is dit echter nog niet aangetoond.

Het magneetveld in het Florida voorstel moet komen van een krachtige elektromagnetische - microgolfbundel. 

Een getroffen axion zou dan uiteen moeten vallen in twee fotonen.

Die op hun beurt op aarde als 'echo' gedetecteerd zouden kunnen worden.

Een soort van radar echo dus.

Het Florida experiment zou moeten bestaan uit een grote 'Green Bank achtige' radio telescoop 

waarin de zwakke echo - 10 tot de macht minus 21 watt - gedetecteerd moet worden.

Daarvoor worden dan supergevoelige, cryogeen gekoelde ontvangers gebruikt.

Het gigantische uitgezonden microgolf vermogen zou dan uitgezonden moeten worden 

door een ring van 100 kleinere schotels rondom de centrale detectie  radiotelescoop.

Momenteel wordt gewerkt aan een 'pilot' experiment, het Axion Dark Matter eXperiment (ADMX), 

om in de laboratorium omgeving, met microgolven axions te detecteren.

De opstelling zal bestaan uit een krachtige magneet, een microgolf trilholte en een  supergevoelige ontvanger.

Alles werkend op cryogene temperaturen.

Ook nu blijkt weer hoe kleiner het te onderzoeken object, 

hoe groter en duurde het instrument is om het te bekijken en hoe groter de groep medewerkers zal zijn

 (Univ. Florida).

 RTTY bulletin PI4WNO PA3E

 

 

*Bijzondere isolator

Onderzoekers van Stanford Univ onderzochten een 1 atoom dunne laag van een zilvertellurium verbinding op een substraat van zilver.

Deze laag bleek een isolator bij kamertemperatuur.

Na de ontdekking van grafeen hebben wetenschappers naar meer materialen gezocht 

waarvan de structuur is opgebouwd door 1 atoom dunne laagjes.

Deze zoektocht heeft onder anderen siliceen, germaneen, 

fosfeen opgeleverd en waarover wij in voorgaande bulletins reeds publiceerden.

Het is daarom geen verrassing dat wetenschappers nu op zoek zijn 

naar andere potentiële 2D-materialen met onder andere telluur.

Tellurium, lid van de zeldzame aarden, is een halfgeleider evenals het mineraal hessiet.

De zilver-tellurium, AG2Te, verbinding is een halfgeleider en zilver is een goede geleider.

Het lag dus niet voor de hand dat de zilver-tellurium combinatie een isolator zou zijn.

Deze ontdekking maakt het onder andere mogelijk om uiterst dunne isolatie laagjes

in toekomstige nano circuits aan te brengen.

 (ARXIV)

RTTY bulletin PI4WNO PA3E

 

 

*Hallo Luisteraars

Deze kwam ik tegen: Nasa zoekt grappige astronaut voor missie naar Mars.

De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie Nasa is op zoek naar astronauten

met gevoel voor humor die voor een vrolijke noot kunnen zorgen

tijdens toekomstige missies naar de rode planeet Mars.

Volgens Nasa is een komisch bemanningslid cruciaal om de sfeer aan boord van een ruimteschip,

dat circa acht maanden onderweg zal zijn, goed te houden.

Tom Tates 21-02-19,

Antropoloog Jeffrey Johnson van de universiteit in Florida onderzoekt momenteel

in opdracht van de ruimtevaartorganisatie hoe de bemanning van een toekomstige Marsmissie

op de beste manier kan worden samengesteld.

Behalve techneuten, zo vertelt hij in een interview met The Guardian,

is minstens één grappenmaker of vrolijk aangelegd type nodig.

,,Het gaat specifiek om iemand die de lachers op zijn of haar hand kan krijgen,

de groep als een soort clown bij elkaar kan houden,

bruggen kan bouwen en het moreel kan oppeppen’’,  aldus Johnson.

De expert stelt dat een komiek ‘echt onmisbaar’ is tijdens een vlucht

waarbij meerdere mensen voor langere tijd moeten samenleven in een kleine ruimte.

,,In dergelijke situaties liggen onderlinge spanningen op de loer.

Juist dan is het van het grootste belang dat iemand de sfeer verbetert.

Bij eventuele wrijvingen kan, na bemiddeling van de positieveling, iedereen dan zijn werk weer doen.’’

Entertainer

Johnson deed de afgelopen jaren onderzoek naar de samenstelling van langdurige missies

zoals die van de Noorse ontdekkingsreiziger Roald Amundsen die in 1911 als eerste de Zuidpool bereikte.

Volgens de wetenschapper lukte dat ook,

omdat de poolreizigers een best vrolijk teamlid (Adolf Lindstrom) hadden.

,,Die zorgde onder de erbarmelijke omstandigheden,

zoals heftige sneeuwstormen en vrieskou, als ras entertainer voor de noodzakelijke humor.’’

De wetenschapper benadrukt dat alleen het hebben van een vrolijk karakter,

onvoldoende is voor een potentiële Mars-astronaut.

,,Zo iemand moet natuurlijk ook een excellente wetenschapper en technicus zijn

en in een topconditie steken waarmee de zwaarste trainingen kunnen worden doorstaan.

Nasa zoekt dus alle eigenschappen in één persoon.’’

Nasa heeft concrete plannen voor een bemande missie naar de maan in 2023.

Die dient als oefening voor een reis naar Mars die vanaf 2033 zou kunnen plaatsvinden.

Rusland en China zouden ook Marsreizen aan het voorbereiden zijn.

Volgens de laatste berichten gaan hun raketten niet eerder dan in 2040 de lucht in.

De rode planeet ligt op ongeveer 240 miljoen kilometer van de aarde.

De minimale reistijd (enkele reis) is minstens acht maanden.

Johnson, die betrokken zal zijn bij de selectie van een ‘spacejoker’:

,,De verveling kan dan toeslaan.

Ook vervelend: communicatie met de aarde heeft een vertraging van twintig minuten.

Dat is lastig communiceren.’’

bd.nl PA3CAZ

 

 

* Hallo Luisteraars

Deze kwam ik tegen: de-atmosfeer-van-de-aarde-blijkt-veel-groter-dan-gedacht.

21-02-2019 Vivian Lammers.

Zelfs de maan zit er feitelijk in!

De atmosfeer van onze planeet strekt zich veel verder uit dan onderzoekers dachten.

Zo blijkt het buitenste gedeelte van de atmosfeer zelfs verder dan de maan te reiken.

“De maan vliegt als het ware door de atmosfeer van de aarde,” zegt hoofdauteur van de studie Igor Baliukin.

De onderzoekers kwamen tot deze ontdekking

nadat ze oude data van het SOHO-ruimtevaartuig uit de kast te trokken.

“We wisten het niet,

totdat we gegevens die meer dan twee decennia geleden zijn verzameld, afstoften.”

SOHO

De SOHO satelliet werd in december 1995 gelanceerd

en bestudeert nu al meer dan twintig jaar de zon;

van de diepe kern, tot de buitenste corona en de zonnewind.

Het SWAN-instrument aan boord van het SOHO-ruimtevaartuig fotografeerde de aarde

en de atmosfeer driemaal tussen 1996 en 1998.

Maar deze gegevens verdwenen vervolgens in de kast.

Het onderzoeksteam besloot deze dataset nog eens uit de archieven te halen voor verdere analyse.

En de beelden werpen nu nieuw licht op de atmosfeer van de aarde.

Geocorona

Op de plek waar onze atmosfeer over gaat in de ruimte,

bevindt zich een wolk van waterstofatomen die ook wel de geocorona wordt genoemd.

Deze kan echter alleen vanuit de ruimte worden waargenomen.

Astronauten van de Apollo 16 missie sloegen de geocorona in 1972 gade,

dankzij de eerste telescoop op de maan.

“In die tijd wisten de astronauten die zich op de maan bevonden

echter niet dat ze zelf in de buitenwijken van de geocorona stonden,” zegt onderzoeker Jean-Loup Bertaux.

Afstand

Met behulp van het SWAN-instrument konden onderzoekers de waterstofatomen volgen

en meten tot waar de geocorona precies reikt.

En uit de bevindingen blijkt dat de laag zich vanaf de aarde gezien tot wel 630.000 kilometer ver uitstrekt.

Ter vergelijking; de afstand van de aarde tot de maan is zo’n 385.000 kilometer.

Dichtheid

De dichtheid van de waterstofatomen in de geocorona verschilt echter wel.

Zo is deze dichtheid aan de dagzijde en de nachtzijde van de aarde anders.

Uit de bevindingen blijkt dat de waterstofatomen aan de dagzijde

op 60.000 kilometer boven het aardoppervlak worden samengeperst tot 70 atomen per kubieke centimeter.

Rond de maan is dit ongeveer 0,2 atomen per kubieke centimeter.

Zo blijkt maar weer dat oude data nooit zomaar afgeschreven moet worden.

“Gearchiveerde gegevens van vele jaren geleden kunnen wel vaker worden gebruikt

voor nieuwe wetenschap,” zegt onderzoeker Bernhard Fleck.

“De ontdekking benadrukt de waarde van gegevens die meer dan 20 jaar geleden zijn verzameld.”

Scientias PA3CAZ

 

 

* Hallo Luisteraars

Deze kwam ik tegen het-weer-vandaag-95-graden-celsius-met-een-zwakke-zuidwestenwind.

20-02-2019 Tim Kraaijvanger.

Benieuwd naar het weer op Mars?

Vanaf vandaag kun je de actuele temperatuur, windsnelheid

en luchtdruk op de rode planeet bekijken op de website van NASA.

Op dit moment is er maar één meetstation,

namelijk NASA’s InSight Marslander. InSight geeft de gegevens door vanaf Elysium Planitia:

een vlak gebied nabij de evenaar van Mars.

Bij de evenaar denk je misschien aan tropische temperaturen,

maar op Mars is het aanzienlijk kouder.

Zo was de minimumtemperatuur op 17 februari -95 graden Celsius.

De afgelopen week kwam het kwik niet boven de -10 graden Celsius.

Ook de windsnelheid varieert van niet meer dan 1 kilometer per uur tot 61 kilometer per uur.

Daarnaast schommelt de luchtdruk van 686 pascal naar 747 pascal. Kortom,

de uitspraak ‘niets is zo veranderlijk als het weer’ geldt ook zeker voor de rode planeet.

Ga naar de website van NASA’s InSight-lander om het weer van vandaag te bekijken.

Binnenkort gaat InSight echt aan de slag

NASA’s InSight-lander zette in november 2018 zijn voeten op Mars.

Dit jaar start InSight met zijn werkzaamheden:

onderzoeken hoe Mars nu precies in elkaar steekt.

Zo zal de lander onder meer onderzoek gaan doen naar marsbevingen.

Marsbevingen vertellen mogelijk veel over het binnenste van de planeet.

Mars heeft geen platentektoniek – zoals onze planeet –

maar toch verwachten onderzoekers dat er wel eens bevingen plaatsvinden op Mars.

Denk bijvoorbeeld aan bevingen door meteorietinslagen

of als gevolg van het krimpen van de Marskorst.

Ook gaat de lander de temperatuur op vijf meter diepte meten.

Op die manier leren wetenschappers hoeveel restwarmte –

uit de tijd dat de planeet ontstond – er nog in Mars opgesloten zit.

Scientias PA3CAZ

 

 

*Onze moppen van de week.

Het was een hete zomerdag geweest

en net toen mama haar kleine spruit in bed wou stoppen, brak een hevig onweer uit.

De kleine jongen was doodsbang en met een trillende stem vroeg hij:

"Mama, wil je bij mij slapen vannacht?"

Moeder gaf haar zoontje een flinke knuffel en zei: "Ik kan niet, ik moet bij papa slapen."

Het jongetje was even stil en zei toen: "Wat een grote bangerik is hij toch, hé."

 

"Wat wil je later worden?" vraagt de juffrouw op school aan Peter.

"Kunstschilder, arts of glazenwasser," zegt hij vol overtuiging.

"Ja, maar welke van de drie het liefst?"

Peter: "Kan me niets schelen, als ik maar blote vrouwen te zien krijg."

 

Een vader is met zijn zoontje aan het strand die zeurt aan een stuk door.

Ik wil friet ik wil ijs ik wil limonade.

Pa boos en geeft dat joch een lel... hier heb je limonade zegt hij.

Even later krijgt pa een schop tegen zijn schenen en het joch zegt

.. hier heb je je statiegeld terug..

 

Jantje zit met zijn moeder in de kerk.

En Jantje was misselijk geworden en moest overgeven.

Zijn moeder zei: 'Vlug naar buiten jij!'.

Dus Jantje naar buiten... 2 seconde later was Jantje al terug in de kerk.

Moeder zei: 'Ben je nu al terug?!'

'Ja' zei Jantje 'achteraan de kerk stond er een schaal waarop stond: Voor de zieken'

lachjekrom. PA3E

 

 

*Heeft ook u iets te koop.

 

Of weg te geven of u zoekt iets.

Misschien hebt u informatie nodig?

Laat het weten via het ORB e-mailadres wij nemen het dan op in de ronde.

Misschien kan een medeamateur u helpen*

Zo nu zijn we weer aan het einde gekomen van deze 688e ronde.

Johan PD2JCW,

en onze vast copy leveranciers

wensen u nog een prettige avond verder.

Tot de volgende ronde maar weer.

Het ORB TEAM


Terug naar de Ronde