Het is 23 Nov 2022, Ronde 842 van de Onafhankelijke Radioamateurs Brabant “ORB”


* Goedenavond zend-, en luisteramateurs,

U luistert naar de woensdagavond ronde van de ORB.

Wij proberen u, zoals bij elke ronde weer wat nieuws te brengen.

Onze rondeleiders zijn Johan PD2JCW en Frank PF1SCT

De eindredactie en webpagina worden verzorgd door Edmond PA3E.

We bekijken momenteel hoe de ORB-bijeenkomsten

een vervolg kunnen krijgen.

Hierover volgt binnenkort meer informatie.

Om de website bij te houden en tevens onze uitzendingen

door te zetten naar listen2myradio .

Zoeken we ook iemand om dit op termijn over te nemen van Edmond.

Het mag ook een luisteramateur zijn.

De uitbreiding van het ORB-team is op korte termijn noodzakelijk.

Wanneer u ons wil helpen laat het ons dan weten via PA3E@home.nl

Met vriendelijke groet, Edmond PA3E, Johan PD2JCW en Frank PF1SCT.

 

 

*Triltrucks op pad voor de Einstein Telescope.

Frank Webmaster PI4RAZ.

Geplaatst op 10 november 2022

Een colonne van drie triltrucks heeft gedurende een week in september 

de structuur van de Zuid-Limburgse bodem in kaart gebracht 

ter voorbereiding op de eventuele bouw van de Einstein Telescope.

De zogeheten vibroseistrucks zijn zware trucks 

die tussen hun vier wielen een trillingsplaat hebben.

Zodra de trucks stil staan duwen ze de plaat stevig tegen de grond, 

zelfs zo dat de truck zelf wat wordt opgetild.

Daarna wordt de plaat in trilling gebracht; 

eerst met een lage frequentie van een paar Hz oplopend tot 100Hz.

In het landschap zijn 1300 sensoren geplaatst, 

met een onderlinge afstand van 10 meter, 

die de reflecties van de trillingen door ondergrondse structuren meten. 

Daarmee kan een gedetailleerd beeld worden gemaakt van de ondergrond.

Die informatie is belangrijk bij de voorbereidingen voor de Einstein Telescope, 

de ondergrondse detector voor zwaartekrachtsgolven 

die mogelijk in het gebied zal worden gebouwd.

De ideale ondergrond voor de telescoop is isotroop, 

oftewel van een materiaal dat een structuur heeft die in alle richtingen gelijk is, 

en zonder water.

Op voorhand lijkt de Limburgse bodem geschikt, 

omdat deze hard is maar afgedekt met een dempende zachte laag zandsteen.

Einstein Telescope

De Einstein Telescope is een meetinstrument dat trillingen van de ruimte 

zelf kan opvangen die vanuit het heelal de aarde bereiken.

Deze trillingen ontstaan door botsende zwarte gaten en neutronensterren 

en bieden een heel nieuw venster op de kosmos.

De telescoop bestaat uit drie 10 km lange buizen die samen een driehoek vormen 

waarin een zeer gevoelige laseropstelling wordt geplaatst.

De installatie wordt 100 meter onder de grond geplaatst, 

zodat de telescoop geen last heeft van storende trillingen uit de omgeving.

https://www.pi4raz.nl/ Edmond PA3E

 

 

*75 jaar transistor.

Frank Webmaster PI4RAZ.

Geplaatst op 14 november 2022

Tenzij je een liefhebber bent van bootankers, 

is de kans groot dat je veel van je amateurradio-succes 

te danken hebt aan de transistors 

die het hart en de ziel vormen van je installatie 

en andere station apparatuur.

De Electron Devices Society van de IEEE (Eye Triple E’s) 

heeft een groot deel van het komende jaar gereserveerd 

om het 75-jarig jubileum van de transistor te markeren.

Door velen beschouwd als de basis van de elektronica-industrie, 

werd de transistor in 1947 gemaakt in Bell Labs in New Jersey, 

waardoor vacuümbuizen 

voor de meeste gebruikers van elektronica buitenspel werden gezet.

De ontwikkeling ervan leverde in 1956 de Nobelprijs voor natuurkunde 

op voor het trio dat de transistor heeft gemaakt en nu, 

zoveel jaren later, 

krijgt de erkenning vanaf volgende maand een nieuw leven.

De Electron Devices Society van de IEE zal in 2023 een reeks vergaderingen 

en conferenties houden, 

gewijd aan de transistor en aan veel van de apparaten 

die het inspireerde en mogelijk maakte.

Het eerste programma is de IEE International Electron Devices Meeting 

die van 3 tot en met 7 december in San Francisco wordt gehouden.

Ook het komende jaar zal er genoeg geschreven materiaal 

te lezen zijn over de transistor.

Leden van de Society schrijven een boek over de ontwikkeling ervan 

en de EDS-nieuwsbrief en IEEE Spectrum 

zullen de komende maanden technische artikelen over de transistor publiceren.

https://www.pi4raz.nl/ Edmond PA3E

 

 

*Neurale audio codec van Facebook.

Frank Webmaster PI4RAZ.

Geplaatst op 16 november 2022

Facebook Research heeft een neurale audiocodec ontwikkeld 

en gepubliceerd met een hoge compressieverhouding 

en HiFi-kwaliteit, te vinden op github.com/facebookresearch/encodec

De codec draait in realtime op een CPU en bereikt 

een compressiesnelheid van 1,5 kbps voor muziek 

en 0,9 kbps voor spraak met een audiobandbreedte van 12 kHz. 

Het is gebaseerd op eerder werk dat al lang bekend is 

en een zogenaamde CNN-architectuur (Convolutional Neural Network).

Neurale netwerken worden gebruikt voor spraakassistenten 

en spraakverbetering, 

maar hebben nog weinig toepassingen gevonden in amateurradio.

Aangezien een groot deel (82%) van het internetverkeer 

afkomstig is van audio- en videotransmissie, 

is er grote belangstelling voor het ontwikkelen van efficiënte, 

d.w.z. sterk comprimerende codecs.

Met FreeDV bestaat er al een digitale spraaktransmissiemethode voor HF, 

maar deze gebruikt nog geen neurale codecs.

Neurale, open source codecs kunnen in de toekomst leiden 

tot aanzienlijk verbeterde spraakkwaliteit en frequentiegebruik 

op alle amateurbanden en bieden veel mogelijkheden voor digitale zelfbouw.

Om de spraakkwaliteit van de EnCodec te demonstreren en te beoordelen, 

heeft Dr. Matthias Jung, DL9MJ, audiobestanden 

met verschillende compressiefactoren gecreëerd, 

zie https://dl9mj.de/encodec/.

EnCodec haalt daarbij een compressiefactor tot 700 

in vergelijking met het originele WAV-bestand, 

terwijl een standaard MP3-bestand slechts factor 2 haalt.

Https://www.pi4raz.nl/  Edmond PA3E

 

 

*Transatlantic Centenary Tests.

Frank Webmaster PI4RAZ.

Geplaatst op 17 november 2022

In het begin van de jaren twintig van de vorige eeuw 

ontstond de internationale amateurradio.

Een reeks belangrijke mijlpalen heeft ertoe geleid 

dat er in een periode van zo’n vijf jaar eerst nog geen enkele amateur-uitzending 

ooit op een ander continent was gehoord, 

tot intercontinentale tweerichtingscommunicatie die gemeengoed werd.

De RSGB organiseert “The Transatlantic Centenary Tests” 

op de HF-banden om de honderdste verjaardag 

van de verwezenlijking van Transatlantische amateur-communicatie te herdenken, 

tijdens de Transatlantic Tests die werden gehouden tussen 1921 en 1923.

De Testen lopen van 1 december 2022 tot en met 31 december 2022.

Waarom de Transatlantic Centenary Tests?

Op 24 december 1922 

werd het allereerste amateur-signaal uit Europa gehoord in Noord-Amerika; 

dit was van het RSGB-station (G) 5WS dat was gevestigd in Wandsworth in Zuid-Londen, 

als onderdeel van de Derde Transatlantische Tests.

In tegenstelling tot de tests van de jaren 1920, 

die voornamelijk bestonden uit eenrichtingscommunicatie, 

zullen de tests van 2022 wereldwijde tweerichtingscommunicatie 

met Britse en Britse-gemenebest-stations aanmoedigen. 

De opzet is om in 2022 amateurradio onder de aandacht brengen 

om deze mijlpaal in de geschiedenis van de hobby te vieren.

Speciale stations zullen vanuit het VK worden geactiveerd 

door RSGB-leden en clubs, 

met behulp van originele RSGB-roepnamen uit de jaren 1920 

maar met behulp van ultramoderne moderne radioapparatuur.

Het Club Log-team heeft ermee ingestemd 

om de ondersteunende infrastructuur voor de Tests te leveren.

Vooruitlopend op dit eeuwfeest heeft de RSGB met de hulp van Ofcom 

(de Britse vergunningverlenende autoriteit) 

vijf roepnamen vernieuwd die ze in de jaren twintig hadden:

G5WS, gebruikt voor de tests van 1922 – “de eerste die overkwam”

G5AT, gebruikt voor de tests van 1923

G6XX, gebruikt voor de tests van 1923

G6ZZ, gebruikt voor de eerste amateurtests op een rijdende trein in 1924

G3DR, roepnaam van de Schotse Hooglanden – GM3DR.

Deze historische roepnamen worden geactiveerd door RSGB-leden en clubs, 

met behulp van G5WS, G5AT, G6XX, G6ZZ en G3DR (Engeland), 

GM5WS (Schotland), 

GW5WS (Wales), 

GU5WS (Guernsey), 

GD5WS (Isle of Man), 

GJ5WS (Jersey) en GI5WS (Noord-Ierland).

Activerende stations roepen “CQ TCT” 

of anders “CQ Transatlantic Centenary” in phone.

Een QSO met een speciale roepnaam is geldig 

voor een award in drie verschillende modi:

CW

Phone

Digitaal (b.v. RTTY, PSK, FT8 of FT4 QSO)

dit is van toepassing op elke band:

160m, 80m, 40m, 30m, 20m, 17m, 15m, 12m & 10m

Het maximale aantal kwalificerende QSO’s voor het award 

met elke speciale roepnaam is 26; 

dat zijn 8 SSB, 9 CW en 9 Digitaal.

QSO’s met een speciaal station zijn 1 QSO-punt waard 

voor elke unieke band/slot.

Alle QSO’s moeten worden gemaakt tussen 00:00 UTC op 1 december 2022 

en 23:59 UTC op 31 december 2022.

Speciale Worked all UK Special Stations Awards zijn beschikbaar:

a. Basis – ten minste één QSO met elk van de Britse en c-gemenebest-stations

b. Brons – 50 QSO-punten

c. Zilver – 100 QSO-punten

d. Goud – 150 QSO-punten

e. Platina – 200 QSO-punten

Speciale awards:

De topscorer in het VK en de topscorer internationaal krijgen elk een trofee.

Https://www.pi4raz.nl/  Edmond PA3E

 

 

*Kortegolfreus WTWW gestopt met uitzendingen.

Frank Webmaster PI4RAZ.

Geplaatst op 21 november 2022.

Kortegolffans over de hele wereld waren teleurgesteld 

toen ze op 9 november in de uitzending van WTWW-radio hoorden 

dat het de laatste uitzending via de ether was, 

met plannen om in plaats daarvan door te gaan 

met het aanbieden van programma’s via internet.

De operator van het station, Ted Randall WB8PUM, 

zei dat het moeilijk was om de lopende kosten van het station te dekken.

WTWW, gevestigd in Lebanon, Tennessee, 

bood een breed scala aan programma’s op 5,83 MHz, 

samen met muziek en amateurradio-content op 5,085 MHz.

Het station was een van de vele die programma’s uitzond 

gericht op Oekraïne na de invasie door Rusland eerder dit jaar.

Het station ging in 2010 in de ether als het 100 kilowatt-station WBWW, 

en was als eerste te horen op de testfrequenties 5,755 MHz 

en 9,48 MHz op verschillende tijdstippen.

In de loop der jaren kreeg WTWW een bijzonder sterke aanhang 

onder amateurradio-operators 

door het uitzenden van amateur gerelateerde content.

Het station bevatte ook programma-hosts zoals Art Bell, W6OBB, 

die een populaire show over het paranormale presenteerde.

Volgens de SWListening Post omvatte de laatste uitzending 

van het station een afscheid van Ted die luisteraars aanspoorde 

om de overstap te maken naar web streaming van de content.

Het laatste nummer van het station was “America the Beautiful”.

Vanwege de roepnaam stond WTWW 

ook bekend als “We Transmit World Wide”.

Om de gestreamde programma’s van het station te blijven horen, 

volgt de volgende link:

http://wtww.us/pages/listen-live.php

Https://www.pi4raz.nl/  Edmond PA3E

 

 

*December YOTA maand.

Frank Webmaster PI4RAZ.

Geplaatst op 22 november 2022.

De hele maand december zullen jongeren 

over de hele wereld weer actief zijn met speciale “YOTA”-calls 

(Youngsters On The Air).

Het idee is dat jongeren hun enthousiasme voor de hobby 

naar de amateur radiobanden brengen 

en iedereen laten zien dat ook zij deel uitmaken 

van de amateurradiogemeenschap.

Iedereen kan ook een YOTA-diploma behalen.

Hiervoor moet contact worden opgenomen 

met zoveel mogelijk speciale stations op zoveel mogelijk banden en modi.

De QSO’s kunnen dan ook worden bevestigd 

met een QSL-kaart via het Clublog OQRS-systeem.

Het diploma “YOTA Month December” 

wordt geadverteerd in de klassen brons, zilver, goud en platina.

De uitgebreide beschrijving en de lijst met deelnemende stations 

vind je op de website.

Https://www.pi4raz.nl/  Edmond PA3E

 

 

* Sterrenkunde cursus

20 november 2022, Frank PF1SCT

Ik heb in oktober en november deelgenomen aan een cursus sterrenkunde.

Mocht je interesse hebben in het heelal, sterren, 

planeten al dat moois boven en om ons, 

dan kan ik je de cursus van harte aanbevelen.

De cursus heeft zeker raakvlakken met onze hobby.

Je begrijpt meer over planeten, sterren, 

meteoren en waar komt die maan nu precies vandaan.

Het is wordt allemaal erg begrijpelijk uitgelegd 

en geeft veel inzicht in het hoe en waarom.

Een belangrijk onderdeel is ook het oriënteren op de sterren 

en het begrijpen hoe de stand van de sterren 

door het jaar heen veranderd.

En waarom de stand van planeten elk jaar weer anders is.

De cursus werd georganiseerd door IVN afdeling Oisterwijk.

In totaal waren er 6 avonden van 2 tot 2,5 uur 

waarin de deelnemers werden meegenomen 

in de wondere wereld van Melkwegen en zonnestelsel.

Er worden ongeveer 40 deelnemers.

Het zijn 5 theorie avonden, 

waarbij je vaak ook nog even naar buiten gaat.

Daarnaast ga je 1 avond naar een planetarium en sterrenwacht, 

wat erg leuk is.

De docent wat zeer bevlogen en heeft er veel verstand.

De kost zijn rond de 30 euro en je krijgt er ook nog veel artikelen, 

presentaties en softwareprogramma’s bij.

Volgend jaar wordt er in het najaar weer een cursus georganiseerd.

Dat kun je rond de zomer weer zien op de website van IVN Oisterwijk. 

https://www.ivn.nl/afdeling/oisterwijk-eo

Mocht je vragen hebben dan weet je me vast te vinden via pf1sct@gmail.com 

dan kan ik je eventueel nog wat meer vertellen.

Frank PF1SCT

 

 

*Nieuw tijdperk van in de ruimtevaart is aangebroken: 

Amerikanen lanceren missie naar de maan.

16 november 2022, Scientias Caroline Kraaijvanger

Dat van uitstel geen afstel komt, bewijst NASA vandaag.

Want eindelijk is de langverwachte lancering van Artemis I een feit.

Vanmorgen om kwart voor acht koos NASA’s nieuwe draagraket, 

het Space Launch System, met daarop ruimtevaartuig Orion het luchtruim.

En daarmee is de missie, 

na in de afgelopen maanden talloze keren te zijn uitgesteld, 

dan eindelijk van start gegaan!

En tot dusver lijkt de onbemande missie volgens plan te verlopen.

Mijlpalen

Het Space Launch System is een superkrachtige raket 

die onder meer bestaat uit een kerntrap 

en twee vaste brandstof hulpraketten (solid rocket boosters).

Zodra de raket de brandstof in de boosters en kerntrap opgebruikt heeft, 

worden deze afgeworpen.

De vaste brandstof hulpraketten gaan daarbij als eerste; 

ongeveer twee minuten na de lancering.

De kerntrap valt ongeveer acht minuten na de lancering weg.

Op dat moment is Orion natuurlijk 

nog lang niet waar deze zijn moet.

Gelukkig is de bovenste trap van de draagraket er nog: 

de interim cryogenic propulsion trap.

Dit is het deel van de raket dat Orion uiteindelijk 

op een koers richting de maan brengt.

Na het afwerpen van de vaste brandstof hulpraketten, 

was het aan Orion om afscheid te nemen van enkele onderdelen.

Het ruimtevaartuig moest de panelen 

die deze tijdens de lancering beschermen, afwerpen.

Net als het launch abort system: een systeem dat Orion 

kort voor en na de lancering kan gebruiken 

om zich uit de voeten te maken als er onverhoeds iets misgaat 

met de draagraket waarop deze gemonteerd is.

Beiden waren iets meer dan drie minuten 

na de lancering niet langer nodig en werden 

– geheel volgens plan – afgeworpen.

Dag, kerntrap!

Zo’n acht minuten na de lancering 

werden de motoren van de kerntrap (core stage) uitgeschakeld, 

waarna ook die zich losmaakte van het geheel.

Een ander belangrijk moment volgde tien minuten later:

Orion moest zijn met zonnepanelen bedekte vleugels uitklappen.

En ook dat ongeveer 12 minuten durende proces ging volledig volgens plan.

Bijna anderhalf uur na lancering volgde een ander belangrijk moment; 

de trans-lunar injection.

Hierbij wordt Orion daadwerkelijk op koers naar de maan gezet.

En ook dat lukte, zo meldt NASA.

En dus is Orion inmiddels officieel onderweg naar onze natuurlijke satelliet!

Niet lang daarna kon dan ook de laatste rakettrap 

(de interim cryogenic propulsion trap) worden afgeworpen.

We zijn begonnen!

En daarmee is het langverwachte Artemis-programma 

– opgezet om de terugkeer van mensen naar de maan te realiseren 

– eindelijk echt begonnen.

Want hoewel het ruimtevaartuig dat nu onderweg is naar de maan 

nog geen bemanning aan boord heeft, 

moet daar als deze onbemande testvlucht goed verloopt 

– spoedig verandering in komen.

Deze testvlucht ook wel aangeduid als Artemis I 

moet namelijk de weg vrijmaken voor Artemis II, 

een missie waarbij mensen in Orion plaatsnemen 

en langs de maan scheren.

Waarna het naar verwachting in 2025 

– tijd is voor Artemis III: 

een missie waarbij astronauten daadwerkelijk voet op de maan gaan zetten.

Nieuw tijdperk

Het is het begin van een nieuw tijdperk in de ruimtevaart.

Nadat ruimtevaartorganisaties hun blik in de afgelopen decennia 

– als het om bemande ruimtemissies gaat vooral richtten 

op het internationale ruimtestation dat in een baan om de aarde cirkelt, 

wordt de focus nu verlegd, dieper de ruimte in.

Dat is natuurlijk niet helemaal nieuw; 

meer dan een halve eeuw geleden werden mensen ook al op de maan gezet.

Maar de doelstellingen zijn dit keer heel anders.

Zo wil NASA uiteindelijk een heuse basis op de maan creëren, 

waar astronauten kennis en ervaring op kunnen doen 

met een langdurig verblijf op een ander hemellichaam.

Het is op zichzelf weer de opmaat naar nóg meer: 

uiteindelijk wil NASA namelijk mensen op Mars zetten.

Belangrijke testvlucht

Dat laatste is voor nu natuurlijk nog verre toekomstmuziek, 

waarbij dus veel afhangt van de testvlucht die vandaag van start is gegaan 

en waarbij SLS en Orion speciaal ontworpen om astronauten 

naar de maan en Mars te brengen moeten bewijzen 

dat ze klaar zijn voor het echte werk.

Orion moet daartoe tijdens deze testvlucht 

daadwerkelijk naar de maan toe vliegen 

en het maanoppervlak zelfs tot een afstand van zo’n 97 kilometer naderen 

en vervolgens de zwaartekracht van onze natuurlijke satelliet gebruiken 

om zo’n 64.000 kilometer voorbij de maan te vliegen.

Deze afstand is zo’n 48.000 kilometer verder dan het vorige record van Apollo 13. 

Kortom, de bestemming is een verre, retrograde baan rond de maan.

In totaal zal de missie 42 dagen in beslag nemen 

en zal er maar liefst 2,1 miljoen kilometer afgelegd worden.

Minstens zo spannend als de lancering en daadwerkelijke 

vlucht naar de maan is vervolgens de de terugkeer naar de aarde, 

waarbij Orion de atmosfeer 

met een snelheid van zo’n 40.000 kilometer per uur 

zal binnendringen en in korte tijd 

tot ongeveer 480 kilometer per uur vertraagd moet worden.

Hierbij kunnen de temperaturen waaraan Orion wordt blootgesteld, 

oplopen tot zo’n 2800 graden Celsius.

Het is de vuurdoop van Orions hitteschild.

Eenmaal door de atmosfeer heen gedrongen, 

moeten vervolgens de parachutes van Orion openklappen 

om een relatief zachte plons in de Stille Oceaan mogelijk te maken.

De terugkeer van Orion staat vooralsnog gepland voor 11 december.

En dan wordt het dus opnieuw billenknijpen..

www.scientias.nl Frank PF1SCT

 

 

*Persbericht van International Amateur Radio Union Region 1 – Youth Working Group

Erding, Duitsland

4 oktober 2022

De hele maand december zullen verschillende jongeren 

onder de 26 jaar actief worden met YOTA-achtervoegsels in hun roepnamen.

Het idee hierachter is om de amateurradiohobby aan de jeugd te laten zien 

en jongeren aan te moedigen om actief te zijn op de ham radiogolven.

De laatste keer dat YOTA-roepnamen de luchtgolven bereikten, 

was tijdens het 10e jaarlijkse YOTA-zomerkamp begin augustus 2022.

Bijna 100 jongeren activeerden verschillende bands en modi.

Dit zal worden voortgezet in de 10e editie 

van de December YOTA Month-activiteit van dit jaar.

Elke radioamateur kan de jeugd wereldwijd steunen!

Door een QSO met hen te maken, 

kunnen ze hun vaardigheden in de ether verbeteren 

en meer te weten komen over onder andere geografie en hamradio-afkortingen.

De jongeren zullen graag wat aandacht krijgen en informatie uitwisselen.

Gelicentieerde en niet-gelicentieerde jongeren zullen QSO's maken, 

houd er rekening mee dat dit hun eerste radiocontact ooit kan zijn 

en geef ze de kans om een mogelijke nieuwe hobby te ervaren.

Help uw lokale jongeren 

om de hele YOTA-maand van december in de ether te komen.

Of je bent een ondersteunende elmer 

of je bent zelf jonger dan 26 jaar, 

neem contact op met de jeugdcoördinator van je vereniging 

om actief te zijn met je nationale YOTA-roepnaam(en).

Als uw vereniging er nog geen heeft aangevraagd, 

moedig ze dan natuurlijk aan dit te doen. 

Het zal zeker een genoegen zijn 

om veel nieuwe jongeren aan de bands te werken!

Zoals elk jaar is er weer een awardprogramma beschikbaar.

Werk aan zoveel mogelijk YOTA-stations 

op zoveel mogelijk banden en modi 

en kom gratis in aanmerking voor je bronzen, 

zilveren, gouden en platinaonderscheiding. 

Verder zullen er weer houten plaquettes zijn 

voor de best presterende radioamateurs wereldwijd.

De verschillende categorieën worden bekend gemaakt 

zodra we dichter bij het evenement zelf komen.

Het DYM-programma promoot de radioactiviteit op de ether 

en laat zien dat er activiteit is en zal zijn in de toekomst.

Bezoek onze website events.ham-yota.com 

voor meer informatie over de toekenningsregels.

Vorig jaar was de wereldwijde deelname van IARU-leden 

in alle drie de regio's ongekend hoog, met 62 actieve stations.

De jongeren bereikten bijna 120.000 QSO's 

en er werden meer dan 2.000 gratis awards gedownload van de DYM-website.

Laten we daarom deelnemen aan de YOTA-maand van december 

en samen in december 2022 weer grote aantallen behalen!

Voel je vrij om de activiteiten op onze homepage 

en op onze socialemediakanalen @hamyota en @hamyota_official te volgen 

en jezelf op de hoogte te houden op

http://www.events.ham-yota.com/

Namens het organisatiecomité van DYM,

Mit freundlichen Grüßen | Kind regards | 73

Philipp Springer, DK6SP

www.ham-yota.com  Frank PF1SCT

 

 

* Geachte, luisteraars.

Binnen enkele weken en nog voor einde van dit jaar 

zal er in Turnhout een 70cm repeater actief worden.

Dit zal een gecombineerde DMR/Analoge repeater zijn.

Deze komt midden in de stad te staan op een hoogte van 90m NAP.

Frequentie: 438.712.5 mHz (7,6 mHz shift)

CTCSS code 79,7

Roepnaam is nog niet bekend.

Met vriendelijke groet,

Paul Glaser ON5PU

Turnhout

 

 

* RIFBLOKKEN VAN SLIB VOOR ONDERWATERLEVEN WADDENZEE

27 OKTOBER 2022.

In Noordoost-Groningen is een proef van start gegaan 

met rifblokken van geperst baggerslib.

De hoop is dat de blokken helpen 

bij het aantrekken van onderwaterdieren en -planten.

Slib dat rondzweeft vormt in de Eems-Dollard-monding 

juist een probleem, omdat het onderwaterleven bemoeilijkt.

Het rondzwevende slib in de monding van de Eems-Dollard 

maakt dat zeegrassen, schelpdieren en ander onderwaterleven 

zich hier moeilijk kunnen vestigen.

Een probleem dat overigens niet uniek is voor dit gebied; 

ook in het Markermeer treedt het op.

De oplossing is daar gezocht in de aanleg van de Marker Wadden.

Bij de Waddenzee is nu een proef gestart met rifblokken 

van geperst baggerslib uit de haven van Delfzijl.

Dat slib is eerst gedroogd tot klei in de kleirijperij in Delfzijl (inmiddels ontmanteld). 

Vervolgens zijn honderden rifblokken geperst volgens een nieuw procedé, 

ontwikkeld door Geowall, een samenwerking tussen de bedrijven 

Netics en baggerspecialist Van Oord.

Afgelopen dinsdag, 25 oktober, opende gedeputeerde van de provincie Groningen 

Johan Hamster samen met Waddenfonds-directeur Gerben Huisman 

het vijfjarige onderzoeksproject door de eerste rifblokken in het Wad te deponeren.

OESTERS EN MOSSELEN

In het project gaan onderzoekers van slibspecialist Netics, 

het NIOZ en de Rijksuniversiteit Groningen in samenwerking 

kijken of zich onder meer oesters en mosselen 

aan de blokken willen vastmaken.

De blokken worden op verschillende hoogtes aangebracht 

en er zijn blokken gefabriceerd van verschillende hardheden.

Dat laatste om te kunnen vergelijken welke blokken het snelst slijten 

en welke het meeste nieuwe onderwaterleven aantrekken.

Als de proef een succes is, denken de betrokken bedrijven 

deze methode ook elders in de wereld te kunnen toepassen.

Het mes snijdt daarbij mooi aan twee kanten.

Ten eerste zijn de rifblokken een nuttige bestemming voor baggerslib.

Dat vervangt op deze manier rifblokken van beton, 

die een forse CO2-uitstoot met zich meebrengen.

En ten tweede zorgen de schelpdieren 

en de planten ervoor dat het water minder troebel wordt.

https://www.deingenieur.nl/ Edmond PA3E

 

 

* DE BETERE OPVOLGER VAN GPS KOMT UIT NEDERLAND

18 NOVEMBER 2022.

Gps is een wonder van techniek, 

maar werkt in de stad soms slecht vanwege blinde vlekken 

en signalen die op gebouwen weerkaatsen.

Een in Nederland ontwikkelde variant op gps 

lost deze problemen op en is ook nog eens veel nauwkeuriger.

In een tunnel doet je navigatiesysteem het niet, 

in een parkeergarage evenmin.

De gps-ontvanger in je telefoon kan de benodigde signalen 

van de gps-satellieten niet oppikken en tast dus in het duister.

Ingenieurs en wetenschappers van de Vrije Universiteit Amsterdam, 

de Technische Universiteit Delft en nationaal metrologisch instituut VSL 

pakten dit probleem aan en sloegen hun handen ineen in het project SuperGPS.

Ze ontwikkelden een systeem waarmee voertuigen veel nauwkeuriger 

dan met gps hun plaats kunnen bepalen, tot op tien centimeter nauwkeurig.

Het werkt niet met signalen vanuit satellieten, 

maar vanuit de basisstations van mobiele communicatie, zoals 5G.

 GROTE IMPACT

Het project werd vorig jaar al afgerond, maar deze week 

(op woensdag 16 november) publiceerden de onderzoekers 

de resultaten van hun onderzoek in het wetenschappelijke tijdschrift Nature.

Het komt niet zo vaak voor dat toegepast technisch onderzoek in dat blad komt.

‘Ik denk dat de redactie zo laat zien dat ze verwachten 

dat ons werk grote impact kan hebben via praktische toepassingen’, 

zegt Christian Tiberius, universitair hoofddocent aan de TU Delft 

en coördinator van het SuperGPS-project.

 SIGNALEN VAN SATELLIETEN UIT DE LUCHT PLUKKEN

Om te begrijpen hoe het verbeterde systeem voor plaatsbepaling werkt, 

is een goed startpunt te kijken 

naar plaatsbepaling op basis van gps-satellieten.

Stel, je rijdt met je auto op de snelweg; 

op je dashboard zit je telefoon vastgeklemd. 

In die smartphone zit een gps-ontvanger die signalen 

van verschillende gps-satellieten uit de lucht plukt.

Elke satelliet verstuurt pulsjes (een kortdurend signaal) 

die allemaal een tijdstempel hebben, zoals bijvoorbeeld 

‘Dit pulsje is om 13:45:28 vertrokken’.

De ontvanger ‘weet’ wanneer het pulsje aankomt en dus 

– even omrekenen met de lichtsnelheid 

– de afstand tot de satelliet.

 VIERDE SATELLIET NODIG

Omdat een locatie iets is in de driedimensionale ruimte, 

zijn drie satellieten nodig om de plaats van je auto te bepalen.

Dat is de theorie, in de praktijk is er zelfs een vierde satelliet nodig.

Dat zit zo: elke satelliet heeft weliswaar een eigen nauwkeurige atoomklok, 

maar de ontvanger in de auto niet, en die klok kan dus voor of achter lopen.

Maar wanneer je smartphone zicht heeft op minimaal vier satellieten, 

dan kan hij zijn locatie bepalen en tegelijk ook 

hoe ver zijn eigen klok voor of achter loopt 

ten opzichte van de atoomklokken in de satellieten.

GPS-ONTVANGER IN DE WAR

Gps werkt prima op het platteland, 

waar niets de signalen van de satellieten in de weg staat.

Maar rijd je in de stad, dan weerkaatsen de gps-signalen tegen gebouwen 

en brengen ze je gps-ontvanger in de war.

‘De weerkaatste signalen komen net iets later bij de ontvanger aan 

dan het primaire signaal en dat wordt één grote brij’, 

zegt Gerard Janssen, universitair hoofddocent aan de TU Delft.

TIEN CENTIMETER

Hierop hebben de deelnemers aan het SuperGPS-project wat bedacht.

Ze laten de signalen met tijdstempel erin niet van satellieten komen, 

maar van 5G-masten die overal om ons heen staan.

Verder werkt hun systeem vrijwel hetzelfde als GPS, 

met als belangrijk verschil: ze gebruiken een grotere bandbreedte, 

oftewel een groter stuk van het frequentiespectrum.

Omdat tijdresolutie omgekeerd evenredig is met bandbreedte, 

levert dit een grotere nauwkeurigheid in de tijd op dan bij GPS, 

en dus ook in de bepaling van de locatie.

Bij SuperGPS wordt de locatie bepaald 

met een nauwkeurigheid van tien centimeter. 

‘En de ontvanger kan dus eenvoudig het rechtdoor gaande signaal 

onderscheiden van de reflecties, 

wat het probleem was bij GPS’, zegt Tiberius.

Maar opgelet: het gebruik van bandbreedte is extreem duur, 

want schaars en gewild bij de grote telecomspelers.

Daarom hebben de onderzoekers in Delft 

en Amsterdam nog een extra truc uitgehaald.

‘We gebruiken niet de hele bandbreedte, 

maar nemen over die breedte bij sommige frequenties een smal bandje.

Dat is veel minder duur, 

maar het effect van het gebruik van dit “virtuele breedbandige signaal” 

voor plaatsbepaling is hetzelfde’, aldus Janssen.

ATOOMKLOK AAN GLASVEZELNETWERK

Waar gps-satellieten allemaal hun eigen atoomklok aan boord hebben, 

pakken de Nederlandse onderzoekers het anders aan.

Ze namen de atoomklok van VSL 

en stuurden het tijdsignaal daarvan via een glasvezelnetwerk 

naar de zendmasten van hun netwerk.

Dit draagt bij aan grotere nauwkeurigheid voor de plaatsbepaling, 

omdat nu al die zendmasten uitgaan van dezelfde tijd, 

met een onnauwkeurigheid van een fractie van een nanoseconde.

Bij gps is het tijdstempel van de ene satelliet 

net een beetje anders dan van de andere.

 'SYSTEEM MAAKT ECHT EEN KANS'

De bedenkers van de nieuwe techniek zijn optimistisch.

‘We hebben het zo ontworpen dat het goed past 

in de communicatiestandaarden die nu gebruikt worden, 

zoals 5G, en zijn opvolger 6G’, zegt Janssen.

De signalen voor plaatsbepaling worden 

maar een keer per milliseconde uitgezonden 

en zitten de datasignalen van 5G en straks 6G niet in de weg.

‘Daarom denken we dat ons systeem echt kans maakt 

om op termijn geïmplementeerd te worden.’

BEZORGROBOTS

Vooral zelfsturende auto’s en onbemande voertuigen, 

zoals bezorgrobots of -drones, 

zullen gaan profiteren van de verbeterde plaatsbepaling.

Omdat GPS soms een paar meter mis kan zitten, 

is dat niet geschikt, 

maar met een afwijking van maar tien centimeter gaat dat beter.

‘Dan “weet” een auto dat hij in een bepaalde rijstrook zit 

en zelfs dat-ie netjes in het midden zit’, legt Janssen uit.

Het is niet zo dat bestaande gps nu bij het grofvuil moet, 

dat zal blijven bestaan.

‘Wij denken dat onze techniek een nuttige aanvulling kan zijn voor, 

met name, de bebouwde omgeving.

Buiten de stad voldoet gps prima’, aldus Tiberius.

VERVOLGPROJECT

Voor het zover is, is nog meer onderzoek en ingenieurswerk nodig.

Vorige week hoorden Tiberius en Janssen 

van onderzoek financier NWO dat hun aanvraag 

voor een vervolgproject is goedgekeurd.

Er komt dus een project SuperGPS2, waarin wordt onderzocht 

wat er allemaal nodig is om dit werkende principe in de praktijk in te voeren.

‘We zijn daarom blij dat het bedrijf KPN weer meedoet, 

net als in het eerste project’, aldus Tiberius.

‘We gaan onder meer kijken hoe onze signalen 

in een bestaand communicatienetwerk in te passen zijn.’

https://www.deingenieur.nl/  Edmond PA3E

 

 

*Morse Academy van start aan boord van SS Rotterdam

22/11/2022 door Erwin van der Linden (PE1CUP)

Op zaterdag 5 november 2022 

startte de Morse Academy aan boord van de SS Rotterdam.

Het doel is om binnen een jaar een flink aantal (meestal) zendamateurs 

op te leiden tot The true Art of Beating Brass.

Hiervoor zijn een zestal ex-radio-officieren aangezocht 

die hun ervaringen met morseseinen en -opnemen met de cursisten zullen delen.

De cursisten leren overigens niet alleen seinen en opnemen, 

maar ze maken ook kennis met tal van andere onderwerpen, 

zoals de geschiedenis van morse, verschillende seinsleutels, 

operating practice en CW-contesting.

De Morse Academy, een initiatief van Edward Neef (PE1EEF), 

ontvangt de volle medewerking van WestCord Hotels, 

de eigenaar van het historische passagiersschip SS Rotterdam.

Lees hier het verslag van de eerste lesdag, 

geschreven door Harm de Haan (PG2GF).

Startschot Morse Academy

Het ‘startschot’ van de Morse Academy vond plaats in de zaal ‘Trinidad’, 

een zaal die van alle noodzakelijke gemakken was voorzien.

Na een voortreffelijke introductie door Fred van Dillen (PA3FD), 

volgde een voorstelronde, waarin ieder zijn eigen verhaal summier kwijt kon 

en de aanwezige docenten zich ook even konden presenteren.

Voorts werd de lesagenda en het studierooster 

voor de komende maanden overhandigd.

Vooraf waren de cursisten al voorzien van een prachtige syllabus, 

die een ‘tien met een griffel’ verdient.

Kennismaking met morsetekens

Na de onderlinge kennismaking volgde de “confrontatie” 

met de eerste zes (morse)tekens, 

die aanvankelijk individueel tienmaal werden gepresenteerd.

Daarop volgden dezelfde zes tekens 

in een willekeurige volgorde met een snelheid 

van achttien woorden per minuut (wpm) en een tussenruimte van vijf.

De cursisten hadden hier in het begin flinke moeite mee.

Met uitzondering van een enkeling, 

die reeds wat ervaring met morse had, 

bleek de meerderheid toch fors onder de 50% te scoren.

Voorwaar geen verrassing.

Na repeteren van de tekens in sets van twee 

met eenzelfde snelheid, ging het alras beter, 

en kregen de cursisten er meer vertrouwen in.

Alles werd middels een ‘schrijfhout’ aan het papier toevertrouwd, 

zodat men later kon controleren waar de foutjes zaten.

De cursus maakt overigens gebruik van een combinatie 

van de Koch- en Farnsworth-methode.

Zoals bleek, is deze methode in het begin best pittig, 

omdat de morsetekens met een behoorlijk tempo, 

maar met ruime tussenpozen worden gepresenteerd.

De ervaren docenten Fred Koch (PA3FK) en Dick Hissink (PA3CW) 

spraken in begrijpelijke taal en stelden eenieder op zijn gemak.

Thuis oefenen

Cursusleider Frits van Dillen (PA3FD)

Uiteraard vereist deze cursus de uiterste inzet van de deelnemers.

Zo moeten ze thuis dagelijks zo’n twintig minuten oefenen 

om de tekens (combinaties van punten en strepen) 

als audiosignaal te leren herkennen.

Frits PA3FD – de oudste, doch fiere docent – waarschuwde 

tijdens de korte pauze nog om vooral niet met seinen te beginnen 

alvorens alle tekens (totaal 41 stuks) te kunnen opnemen.

Eerder starten maakt namelijk de kans groter 

om een verkeerde seinmethode aan te leren.

Na tien opneemlessen zal hij daar nog eens op terugkomen.

Ook zal Frits dan een vervolg geven 

aan de module ‘Geschiedenis van Morse’.

Accommodatie

Cursisten Morse Academy de ter beschikking gestelde zaal 

was dik voor elkaar, evenals de koffie en de andere dorstlessers.

Ook de techniek functioneerde goed.

Zo konden deelnemers een meegebrachte koptelefoon 

in een PI4HAL-kastje prikken, 

waardoor ze zich goed konden concentreren op de morsetekens.

Door de presentatielaptop te koppelen aan een groot scherm, 

inclusief luidsprekers met een goede audiokwaliteit, 

was de instructie voor iedereen goed te volgen.

‘CW Included’-aantekening

De Morse Academy wil de cursisten niet alleen morse bijbrengen, 

maar ook opleiden voor het examen dat recht geeft 

op een ‘CW Included’-aantekening op hun registratiekaart.

De cursus startte met twee beginnersklassen 

van respectievelijk tien en twaalf personen 

en een gevorderdenklas met zes deelnemers.

De klassen krijgen om de veertien dagen les, 

maar niet allemaal tegelijk in dezelfde weekenden.

Daardoor is de Morse Academy vrijwel iedere week 

op zaterdag of zondag aan boord van de SS Rotterdam aanwezig.

Overigens is de Morse Academy opgezet zonder enig winstoogmerk, 

maar puur uit enthousiasme en om morsecode als immaterieel cultureel erfgoed 

nog meer invulling te geven.

Het morsealfabet is niet voor niets onsterfelijk.

Het Morse Academy-team is ervan overtuigd dat de zeer gedenkwaardige, 

professionele en informele eerste les, een prima vervolg zal krijgen.

Meer informatie

PI4HAL: amateurradio aan boord van de SS Rotterdam

Het WestCord-hotel SS Rotterdam

https://www.veron.nl/  PA3E

 

 

*Heeft ook u iets te koop.

Of weg te geven of u zoekt iets.

Misschien hebt u informatie nodig?

Laat het weten via het ORB e-mailadres

Wij nemen het dan op in de ronde.

Misschien kan een medeamateur u helpen*

Zo nu zijn we weer aan het einde gekomen van deze 842ste ronde.

Johan PD2JCW en Frank PF1SCT die het u vertelden.

En Edmond PA3E

Die maakte dat U het op de ORB-site kon na lezen HI.

En onze vast copy leveranciers,

Wensen u nog een prettige avond verder.

Tot de volgende ronde maar weer.

Het ORB TEAM


 

Rondes 2004 Rondes 2005 Rondes 2006 Rondes 2007 Rondes 2008 Rondes 2009 Rondes 2010 Rondes 2011 Rondes 2012 Rondes 2013 Rondes 2014 Rondes 2015 Rondes 2016 Rondes 2017 Rondes 2018 Rondes2019 Rondes 2020 Ronde 2021

Januari 2022

05-01

12-01

19-01

26-01

 

 

 

 

 

Februari 2022

02-02

09-02

16-02 

23-02

 

 

 

 

 

 

 

Maart 2022

02-03

09-03

16-03

23-03

30-03

 

 

 

April 2022

06-04

13-04

20-04

27-04 Geen ronde Koningsdag

 

 

 

 

 

 

 

 

Mei 2022

04-05 

11-05

18-05

25-05 Geen Ronde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juni  2022

01-06

08-06

15-06

22-06

29-06

 

 

 

 

 

 

Juli 2022

06-07

13-07

20-07ORB Team Vakantie

27-07ORB Team Vakantie

 

 

 

 

 

Augustus 2022

03-08ORB Team Vakantie

10-08ORB Team Vakantie

17-08ORB Team Vakantie

24-08ORB Team Vakantie

31-08ORB Team Vakantie

 

 

 

 

 

 

 

September 2022

07-09ORB Team Vakantie

14-09

21-09 

28-09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oktober 2022

05-10

12-10

19-10

26-10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

November 2022

02-11 

09-11

16-11Inmeld Ronde

23-11

30-11

 

 

 

 

 

 

 

 

December 2022

07-12

14-12

21-12

28-12