Ronde 722  van de Onafhankelijke Radioamateurs Brabant “ORB” 11-12-2019


* Goedenavond zend, en luisteramateurs,

U kijkt weer naar de woensdagavond ronde.

En wij proberen u, zoals bij elke ronde weer wat nieuws te brengen.

Elke éérste dinsdag van de maand is er een “besloten” bijeenkomst

van de vriendenkring.

Deze worden gehouden in het scoutinggebouw van Rey de Carle,

Bladelstraat 2 in de wijk Reeshof te Tilburg.

Op deze avonden is onze QSL manager aanwezig.

De bijeenkomsten hebben een vriendschappelijk karakter, waar we

Ervaringen kunnen uitwisselen, gewoon gezellig bij elkaar kunnen zijn.

Wat bijkletsen, met af toe een lezing.

En….

Dat willen we graag zo houden

Onze rondeleider is

Johan PD2JCW.

 

 

 

*D-Star repeater PI1AMS weer QRV

07/12/2019 door redactie

De Amsterdamse D-Star repeater PI1AMS (voorheen PI1RYS) is weer op volle sterkte beschikbaar.

Deze repeater is inmiddels bijna 10 jaar in bedrijf en heeft meerdere verhuizingen achter de rug.

De hardware was ook meermaals gerepareerd.

Het laatste defect aan de eindversterker kon echter niet meer gerepareerd worden.

De beheerder heeft daarop contact opgenomen met Icom importeur Amcom in Nieuw-Vennep.

Zij hadden nog de beschikking over een geretourneerd exemplaar 

en deze is beschikbaar gesteld om ingezet te worden.

Daardoor kan deze repeater weer op volle sterkte draaien.

PI1AMS is opgesteld in Amsterdam-West (Osdorp) 

en heeft een antennehoogte van circa 45 meter.

Daardoor is de repeater in Amsterdam en Haarlem goed te ontvangen 

voor portable en mobiele gebruikers.

Het opstelpunt wordt gedeeld met een DMR-repeater 

dat ook de roepletters PI1AMS heeft. 

Ook staat er een System Fusion repeater met de roepletters PI1AMS.

Frequenties:

DMR: 438.050 MHz.

Fusion: 438.225 MHz.

D-Star: 438.400 MHz.

Meer informatie: hobbyscoop.nl.

https://www.hamnieuws.nl/  PA3E

 

 

*Hongaarse DRM test op 26MHz

DRMDe Technische Universiteit van Boedapest is op 1 juni 2019 begonnen 

met een  DRM (Digital Radio Mondiale) test voor de duur van een jaar, 

en deze loopt dus tot eind mei 2020.

De uitgezonden content is een 24-uurs programma dat in een loop loopt, 

samengesteld door de media partner van het project, Radio Maria.

Wat ongebruikelijk is aan deze test, 

is dat deze plaatsvindt op 26.060 MHz met 100 Watt in een 5/8 vertical.

Er zijn al ontvangstrapporten binnengekomen vanuit Nederland.

Meer informatie: https://ei7gl.blogspot.com/2019/12/drm-tests-from-hungary-on-26-mhz-june.html

https://www.pi4raz.nl/  PA3E

 

 

*Kerstuitzending SAQ

VLFtxOp de ochtend van kerstavond, 24 december, 

wordt weer geprobeerd om de oude Alexanderson 200 kW machinezender uit 1924 op te starten, 

en een kerstbericht uit te zenden op VLF 17.2 kHz in CW.

Het tunen van de zender begint om ongeveer 08:30 (07:30 UTC) en om 09:00 (08:00 UTC) 

wordt er een bericht uitgezonden.

Als je in de buurt bent: gasten zijn vanaf 08:00 lokale tijd welkom 

tijdens de uitzending in het radio station in Grimeton.

De Alexander association zorgt voor gratis koffie en kerstkoekjes, 

en ook de toegang is gratis.

Kan je er niet bij zijn, dan wordt het event live 

vanuit het Zweedse Grimeton gestreamd via hun YouTube Channel.

NIEUW !

ONLINE ONTVANGSTRAPPORT FORMULIER – GEEN E-MAIL RAPPORTEN!

Er wordt een nieuw  SAQ ontvangst rapport formulier geïntroduceerd 

bij de luisteraars voor het indienen van ontvangstrapporten van alle SAQ uitzendingen.

We verzoeken de luisteraars vriendelijk om geen rapporten meer in te dienen via E-mail.

QSL-rapporten voor SAQ  kunnen ingediend worden via:

  Ontvangst rapport formulier op  alexander.n.se/receptionreport

– of via: SM bureau

– of direct via snailmail naar:

The Alexander Association

Radiostationen Grimeton 72

SE-432 98 GRIMETON

S W E D E N

Het amateur radio station SK6SAQ zal op de volgende frequenties QRV zijn:

– 7.035 kHz CW of

– 14.035 kHz CW of

– 3.755 kHz SSB

Het grootste deel van de tijd zullen er twee stations in de lucht zijn.

WELKOM!

World Heritage Grimeton Radio station en The Alexander Association

Voor meer details, zie  grimeton.org  of  alexander.n.se

https://www.pi4raz.nl/  PA3E

 

 

*FT4 en JS8 toegevoegd aan RFZero

Er is een nieuwe versie van de RFzero library: http://www.rfzero.net/  uitgebracht 

die naast een paar andere updates ook FT4 en JS8 codering bevat.

Dus is de RFzero nu in staat om zonder PC FT4 vrije tekst- 

of hex berichten te sturen en ook JS8 heartbeat berichten, van kHz tot GHz.

De RFzero is een multi-functionele GPS bestuurde HF unit.

Hij kan als baken gebruikt worden (IBP, SPB, CW, FT4, FT8, JS8, JT9, PI4, WSPR, …), 

signaal generator, VFO, QO-100 dual LO, low cost GPSDO, b.v. voor 10 MHz, of … 

Vul maar in.

Verder is de RFzero een Arduino compatible platform.

Dus kan je zelf software schrijven of aanpassen.

Er zijn meer dan 20 programma’s (Arduino sketches) al ingebouwd in de Arduino IDE 

die eenvoudig te uploaden zijn naar  de RFzero.

https://www.pi4raz.nl/  PA3E

 

 

* VHF-UHF FT8 activiteiten

De QSO BANAT Association YO2KQT kondigt een open wedstrijd 

aan om FT8-activiteit op de 144 en 430 MHz amateurradiobanden te promoten

De VHF - UHF FT8 Contest is een 'OPEN' wedstrijd, 

om FT8-activiteit op de 2m en 70 cm banden te stimuleren .

Alle gelicenseerde radioamateurs zijn van harte welkom om deel te nemen.

Meer activiteit biedt de mogelijkheid om met nieuwe DXCC landen 

of locator vakken te werken.

Bijvoorbeeld tijdens kortstondige openingen, 

die anders onopgemerkt zouden blijven.

Ze stellen voor om dat elke maand gedurende 2 uur te doen op  

vast te stellen dagen voor en midden in de week, en de weekenden  

vrij te laten voor andere contesten en familie-activiteiten.

Zij hebben uw hulp nodig om de beste dagen voor deze activiteit te kiezen.

De enquete is geopend tot 12 december 2019.

Uw inbreng gaarne via www.ft8activity.eu/index.php/poll

VHF-UHF FT8 Activity

73! YO2KQT Team

RTTY bulletin PI4WNO. PA3E

 

*Radio tags

Er zijn toepassingen van radio communicatie waarbij geen operator aanwezig is. 

Iets wat wij radioamateurs niet mogen, 

repeater bedrijf uitgezonderd, 

maar in het dagelijks leven grootschalig plaats vindt. 

In zeer veel toepassingen gebruikt men dan active  RFID radio tags. 

Hierbij een summier overzicht.

Er bestaan RFID - Radio-Frequency IDentification 

(identificatie met behulp van radiogolven) 

- apparaatjes in uiteenlopende vormen en afmetingen.

Ze kunnen of alleen ontvangen of ontvangen plus zenden.

Heel bekend zijn die systemen waarin vaste data is opgeslagen.

Bekende voorbeelden zijn de beveiliging 'stripjes', 

waarbij die data uitsluitend bestaat uit: 'ik ben er' 

en bevestigd zijn aan consumenten producten.

Of de draadloze bepaalpassen waar de data bestaat 

uit privé gegevens van de eigenaar.

Het principe van identificatie door middel van radiosignalen 

gaat terug tot de Tweede Wereldoorlog.

Toen werden vliegtuigen voor het eerst voorzien van radiobakens, 

zodat vliegtuigen als vriend of vijand konden worden geïdentificeerd.

RFID's, zoals ze in de huidige vorm worden toegepast, 

stammen uit de jaren zestig. 

Twee medewerkers van Philips ontdekten toen hoe chips 

op afstand konden worden uitgelezen.

Daarna werd op elke chip een unieke, uitleesbare, 

code aangebracht.

De RFID's zijn primair bedoeld voor lokale, NFC (Near Field Communication), 

toepassingen.

Ze werken daarbij niet op het stralingsveld van de zender, 

maar op het nabije magnetische of elektrische veld. 

De apparaatjes zijn daartoe uitgerust met een responsie kring 

waarin een spoeltje voor het nabije magnetisch veld 

of een ultra kort dipooltje voor het elektrisch veld van de zender.

Je kunt de werking vergelijken met die van een grid-dipper.

Een andere soort toepassingen zijn de transponders voor grotere afstanden.

Die apparaten zenden pas een signaal uit als zij daartoe worden uitgenodigd 

door een gecodeerd radio signaal van een verder af gelegen zender.

Voorbeelden daarvan zijn de transponders op alle vliegtuigen en ook de 'draadloze

 autosleutels'.

Nog een wat afwijkende toepassing zijn de transponders 

die autonoom een radio signaal uitzenden.

Voorbeelden daarvan zijn de apparaatjes die op dieren 

worden bevestigd om meer kennis te verzamelen over hun leefwijze.

Bijvoorbeeld om te weten of in vrijheid levende olifanten 

zich niet buiten hun reservaat bevinden.

In zulke gevallen worden zij opgespoord door, 

zoals wij doen bij een radio vossenjacht, hun uitgezonden radio signaal te detecteren.

De uitgezonden draaggolf kan dan gemoduleerd worden 

met allerlei lokale parameters, zoals temperatuur, hartslag, locatie, enz.

Voor die laatste parameter is er dan een GPS ontvanger aan boord.

In een voorgaand bulletin lazen we de lotgevallen van arenden op winter trek.

De transponders van die vogels worden pas geactiveerd 

wanneer ze het radiosignaal van een mobiel telefoon netwerk detecteren.

Die transponders waren daartoe voorzien van een SIM-kaart.

Zo konden de betrokken onderzoekers via het mobiel telefoon netwerk 

autonoom hun data ontvangen.

Een ander toepassing van dit principe is de explosieve groei 

van  IOT - Internet of Things - systemen.

Allerlei (huishoudelijke)  apparaten worden 

daarbij voorzien van zend-ontvang modules.

Hoewel  puur een Internet toepassing wordt hierbij 

veelvuldig het ook het  draadloze WIFI of Bluetooth gebruikt.

Wellicht gaan wij radio amateurs ook IOT systemen toepassen 

om onze apparatuur draadloos te kunnen bedienen.

Dat zou kunnen helpen om de explosief toegenomen, 

via de bedrading geïntroduceerde, storingen te verminderen. (PA0PHB)

 RTTY bulletin PI4WNO. PA3E

 

 

*Halfgeleider warmte pompen

Airconditioners kunnen ook omgekeerd gebruikt worden als warmte bron.

Zo  worden zij in toenemende mate als vervanger voor de gas gestookte CV gebruikt. 

Maar die airco's zijn en mechanisch 

en ze maken gebruik van minder wenselijke koelvloeistoffen.

Er wordt gewerkt aan een volledig solid-state alternatief.

Zes Fraunhofer-instituten bundelden hun krachten in een onlangs gelanceerd project, 

ElKaWe (voor elektro calorische warmtepompen), 

gericht op de ontwikkeling van efficiënte solid-state 

en milieuvriendelijke elektro calorische warmtepompen.

De Fraunhofer laboratoria hebben reeds uitvoerige ervaring 

met keramische elektro calorische materialen en coatings.

Tegenwoordig werken warmtepompen vrijwel uitsluitend 

op basis van compressor technologie 

waarvoor schadelijke koelmiddelen nodig zijn.

Solid-state warmtepompen daarentegen, 

inclusief elektro calorische systemen, 

werken met onschadelijke vloeistoffen zoals water.

Calorische systemen zijn ook geruisloos, 

wat bijvoorbeeld belangrijk is voor de airconditioning 

van woonhuizen en elektrische voertuigen.

Het elektro calorische effect is een fenomeen 

waarbij een materiaal een omkeerbare temperatuurverandering 

- warmer of kouder wordt vertoont als gevolg van een aangelegd elektrisch veld.

Het wordt vaak beschouwd als de fysieke tegenhanger 

van het pyro-elektrische effect.

(Bij het pyro-elektrische effect wordt een elektrische 

spanning opgewekt als het wordt verhit.

Beweging sensoren worden vaak uit pyro-elektrische 

materialen gemaakt omdat  de lichaamswarmte van een mens 

of dier op meters afstand al voldoende zijn 

om een ladingsverandering te veroorzaken)

En het moet ook niet worden verward met het thermo-elektrische effect 

(met name het Peltier-effect), waarbij een temperatuur verschil optreedt 

wanneer een stroom door een elektrisch contact punt wordt gestuurd 

van twee geleiders gemaakt van ongelijke materialen - de thermokoppels.

De theorie van het elektro calorisch effect is niet volledig begrepen.

In princiep komt het neer op het volgende.

In een dielektrisch materiaal wordt door het aan leggen van 

een spanning de inwendige lading gepolariseerd 

( + en - allemaal de zelfde kant uit gezet )

Dat kost energie - lees warmte.

Die energie moet worden onttrokken aan de omgeving, die dan kouder wordt.

Elektro calorische materialen waren de focus van wetenschappelijk 

onderzoek in de jaren 1960 en 1970, maar werden niet 

commercieel geëxploiteerd omdat de resultaten 

onvoldoende waren voor praktische toepassingen.

De hoogste temperatuur sprong was 2,5 graden Celsius 

bij een aangelegde spanning van 750 volt.

In 2017 werd dit effect reeds gebruikt door onderzoekers 

van de  Univ van Californie om elektronica te koelen.

Een dunne polymeerfilm transporteert de warmte van de bron 

(typisch een batterij of een processor) naar een ‘koellichaam’ 

door de spanning in- en uit te schakelen. 

Omdat de polymeerfilm buigzaam is, kan het systeem worden toegepast 

bij apparaten met complexe vormen of bewegende oppervlakken.

Het Fraunhofer team hoopt over vier jaar een proefopstelling 

gereed te hebben met een vermogen van 100 watt 

en een temperatuur bereik van 30 graden.

 (Onderwerp ingebracht door PA0PAM. PA0PHB

RTTY bulletin PI4WNO. PA3E

 

 

 * Hallo Luisteraars

Deze kwam ik tegen:

Jacht naar (vorig) leven op mars gaat verder: 

complex plan moet gesteente naar de aarde brengen.

25 november 2019 Bron: The Guardian.

Rotsen van de rode planeet naar de aarde brengen 

om zo sporen van microben te vinden.

Dat is het doel van de nieuwe ambitieuze marsmissie 

van het Europese en het Amerikaanse ruimtevaartagentschap (ESA en NASA).

Hand in hand met dat ambitieuze doel gaat een spectaculair, 

eerder complex, plan dat werd voorgesteld.

Het plan werd ‘Mars Sample Return’ gedoopt 

en moet zo’n 500 gram gesteente dat afkomstig is van mars,

 naar onze aarde brengen.

“En laten we duidelijk zijn, elke stap van de missie belooft 

behoorlijk uitdagend te worden”, zo stak Jan Wörner, 

directeur van de Europese ruimtevaartorganisatie, 

van wal tijdens de voorstelling.

Om het gesteente te verzamelen zullen in de eerste plaats 

twee marsrovers of robots worden ingezet.

De eerste rover verzamelt de staaltjes in metalen buisjes, 

terwijl de tweede robot die buisjes in een container 

zo groot als een voetbal, moet opslaan.

Vervolgens zal het materiaal in een baan rond mars 

gekatapulteerd worden door een raket om daar 

onderschept te worden door een onbemand ruimteschip.

Tot slot zullen de staaltjes van mars per parachute 

in de woestijn in Utah gedropt worden.

Leven op mars

Waarom de twee ruimtevaartagentschappen uitpakken 

met zo’n complex plan? 

Wetenschappers popelen om materiaal afkomstig van mars te bestuderen 

gezien de omstandigheden op de rode planeet miljarden jaren geleden 

vergelijkbaar waren met die op aarde.

De planeet had destijds een dikke atmosfeer 

en er was stromend water te vinden op het oppervlak.

Vandaag is het grootste deel van die atmosfeer echter verdwenen 

en wetenschappers stellen zich de vraag 

of er vroeger sprake was van geëvolueerd leven.

Inadequate methodes

“We hebben op dit moment slechts twee manieren 

om het gesteente van mars te bestuderen”, 

aldus astrobioloog Susanne Schwenzer.

“We kunnen sondes naar mars sturen 

en daar rotsmonsters analyseren of we kunnen stukjes 

bestuderen die als meteorieten op de aarde arriveren.”

Maar die methodes hebben enkele nadelen.

De sondes worden belemmerd door hun (gelimiteerde) 

opslagplaats, batterijduur en ondervinden vaak problemen 

bij het landen op de rode planeet.

En het bestuderen van meteorieten 

- stukjes rots die de ruimte werden ingeblazen 

nadat grotere meteorieten mars troffen 

- levert nog meer problemen op.

“Vaak wordt het gesteente besmet na de aankomst op aarde.

Bovendien weten we niet vanwaar op mars de meteorieten afkomstig zijn.”

Vandaar de luide roep van wetenschappers 

om het gesteente zelf te verzamelen en naar aarde te brengen.

En wat met dat leven?

De halve kilogram aan gesteente van mars 

zal onderzocht worden door wetenschappers wereldwijd.

Hun zoektocht naar leven zal zich daarbij vooral focussen 

op de aanwezigheid van fossiele microben.

Al bestaat er een kleine kans dat er nog steeds leven is op mars.

“Het is zeer onwaarschijnlijk dat we levende organismen 

naar de aarde zullen brengen.

Zelfs als we dat doen, is het erg onwaarschijnlijk 

dat ze schadelijk zullen zijn”, 

verklaart Sanjay Vijendran, lid van de ‘Mars Sample Return’.

“We kunnen dat echter niet als vanzelfsprekend beschouwen 

en alle maatregelen die ervoor zorgen dat de staaltjes 

geen bedreiging voor de planeet vormen, zullen genomen worden.”

https://www.hln.be/  Frans PA3CAZ

 

 

* Miljoenenboete voor bedrijf om wissen appjes

Een bedrijf moet de Autoriteit Consument & Markt (ACM) 

een boete van ruim 1,8 miljoen euro betalen, 

omdat medewerkers chats in WhatsApp hebben verwijderd of verlaten.

Dit gebeurde op het moment dat de marktwaakhond 

een inval bij de onderneming deed in een onderzoek 

naar concurrentievervalsing. 

De berichtjes bevatten mogelijk relevante informatie.

Het is bij een inval verboden bewijsmateriaal te vernietigen, 

achter te houden of op andere manieren 

uit het zicht van autoriteiten te houden.

De ACM maakt dat bij een onaangekondigd bezoek altijd duidelijk.

De toezichthouder neemt het daarom hoog 

op dat medewerkers toch appjes verwijderden.

De ACM wil de naam van het bedrijf niet bekendmaken.

De bewuste onderneming heeft aangegeven 

dat het personeel wat betreft de WhatsApp-berichten 

onjuist heeft gehandeld.

Omdat het bedrijf vervolgens goed meewerkte, 

is de boete uiteindelijk met een vijfde verlaagd.

https://www.ad.nl/  PA3E

 

 

* Chili zoekt op Zuidpool naar verdwenen vliegtuig

De Chileense luchtmacht is een grootscheepse zoekactie gestart 

naar het vermiste militaire transportvliegtuig 

dat maandagavond met 38 mensen aan boord 

van de radar verdween toen het onderweg was 

naar een vliegbasis op Antarctica.

Buitenlandredactie 11 dec. 2019

Dertien vliegtuigen en schepen zijn in het Zuidpoolgebied 

op zoek naar sporen van het vliegtuig of overlevenden.

Ook Uruguay, Argentinië, Brazilië en de Verenigde Staten 

hebben vliegtuigen ter beschikking gesteld aan de zoekactie.

,,We zullen 24 uur per dag blijven zoeken, met alle middelen 

die we tot onze beschikking hebben’’, 

verklaarde de Chileense generaal Eduardo Mosqueira dinsdag.

Volgens de Chileense luchtmacht zijn er 17 bemanningsleden 

en 21 passagiers aan boord van het transportvliegtuig. 

Van de passagiers zijn er drie burgers.

Dertien vliegtuigen en schepen zijn in het Zuidpoolgebied 

op zoek naar sporen van het vliegtuig of overlevenden. 

Ook Uruguay, Argentinië, Brazilië en de Verenigde Staten 

hebben vliegtuigen ter beschikking gesteld aan de zoekactie.

 ,,We zullen 24 uur per dag blijven zoeken, 

met alle middelen die we tot onze beschikking hebben’’, 

verklaarde de Chileense generaal Eduardo Mosqueira dinsdag.

Volgens de Chileense luchtmacht zijn er 17 bemanningsleden 

en 21 passagiers aan boord van het transportvliegtuig.

Van de passagiers zijn er drie burgers.

Volgens de autoriteiten waren de weersomstandigheden 

goed toen het Hercules C-130 toestel maandagmiddag 

om 16.55 uur plaatselijke tijd vertrok 

van de zuidelijke stad Punta Arenas in Chili.

Kort na 18.00 uur werd het radiocontact verbroken.

Het toestel was onderweg om logistieke ondersteuning 

te bieden aan de Chileense vliegbasis 

President Eduardo Frei op Antarctica.

Chili doet op de basis onder andere onderzoek 

naar klimaatverandering.

Het toestel was ongeveer halverwege de reis 

toen het contact werd verbroken, aldus Mosqueira.

Er is geen noodsignaal afgegeven.

De Straat van Drake, de zeestraat tussen het uiterste zuidpuntje 

van Zuid-Amerika en Antarctica, 

staat bekend om zijn snel wisselende weersomstandigheden, 

met ijzig koude temperaturen en hevige wind.

Zeven uur nadat het contact met het vliegtuig was verbroken, 

verklaarde de Chileense luchtmacht het toestel als verloren, 

hoewel er geen enkele aanwijzing is over wat 

er met het toestel is gebeurd.

https://www.ad.nl/   PA3E

 

 

* Iraanse radar in de 40m band

De laatste IARU-R1 Monitoring System nieuwsbrief 

maakt melding van een radar in noord Iran 

die actief geweest is in de 7 MHz amateur radio band

Op 13 november werd de radar waargenomen 

met een center frequentie van 7000 kHz, gebruik makend 

van Amplitude Modulation On Pulse (AMOP) 

met 81 Sweeps Per Seconde (SPS), 

waarmee hij in het hele stuk van 6978–7022 kHz te horen was.

De International Amateur Radio Union Monitoring System (IARUMS) 

Regio 1 nieuwsbrief van november 2019 is te lezen op

http://www.iarums-r1.org/iarums/news2019/news1911.pdf

Opnamen van militaire uitzendingen zijn te vinden 

op de Signal Identification Guide Wiki via

https://www.sigidwiki.com/wiki/Category:Military

Rapporten over Amateur Band indringers kunnen gelogd worden 

via de IARU Regio 1 Monitoring System Logger op

http://peditio.net/intruder/bluechat.cgi

Monitor zelf de kortegolf banden on-line met een web based SDR ontvanger op

http://www.websdr.org/

IARU Monitoring System (IARUMS)

https://www.iarums-r1.org/

https://www.pi4raz.nl/  PA3E

 

 

* Nog geen duidelijkheid C2000 voor ‘groene BOA’s’

verbinding12.2019

Minister Grapperhaus van Veiligheid en Justitie 

heeft nog geen oplossingen voor de problemen 

van toezichthouders in het buitengebied met radiocommunicatie.

Deze zogenoemde groene BOA’s zien de criminaliteit in hun gebied toenemen, 

terwijl de politie zich steeds minder vaak laat zien.

Het Tweede Kamerlid Monica den Boer (D66) stelde 

begin november vragen over de benarde situatie van de groene BOA’s.

“Waarom is de dekkingsgraad van groene BOA’s 

die over een C2000 portofoon beschikken niet 100%?

Hoe rijmt u de discrepantie tussen uw eerdere uitspraken 

dat er een oplossing was gevonden voor de aanschaf 

en aansluiting van C2000 portofoons voor groene BOA’s 

en de uitslagen van de enquête?”, vraagt Den Boer.

Ze refereert aan een enquete onder BOA’s in het buitengebied, 

waaruit bleek dat C2000 niet optimaal werkte voor hen.

Ook wil ze weten of alle groene BOA’s toegang 

hebben tot de meldkamer.

“In hoeverre sluit de strategische milieukamer 

wel dan niet aan op de regionale en landelijke meldkamers?

Hoe ziet u de relatie tussen de landelijke meldkamer en de milieukamer?”

Minister Grapperhaus kondigt aan zo snel mogelijk,

 in samenwerking met het ministerie van Landbouw en Visserij, 

meer duidelijkheid te verschaffen. Een datum kon hij niet geven.

http://www.verbinding.tv/  PA3E

 

 

* Motorola verandert haar channel-partners.

Het Engelse bedrijf Airsys zal haar activiteiten uitbreigen naar Europa.

Binnen de Benelux wordt Airsys nu met Seamcom distributeur voor Motorola.

Dat de distributieovereenkomst van Motorola met Selecsys stopt, 

is een grote verrassing.

Het bedrijf uit Nieuwleusen is al decennia distributeur van Motorola 

en werd onlangs nog beloond door het Amerikaanse bedrijf 

als een van de best presterende dealers van Europa. 

Selecsys blijft nog wel alle onderdelen van de radiomarkt bedienen.

Airsys is van oorsprong een Brits bedrijf, dat sinds 1992 distributeur 

in het Verenigd Koninkrijk is van diverse merken, 

zoals Kenwood, Icom en Motorola.

De Nederlandse tak zal worden geleid door Bojan Nikolić. 

Nikolić werkte tot een maand geleden voor Motorola Nederland.

Bij Motorola een opvallende wissel: Arend Massier 

zal het team versterken. Massier is afkomstig van Seamcom.

De woordvoerster van Motorola wilde geen commentaar geven.

http://www.verbinding.tv/  PA3E

 

 

onze moppen van de week:

Moeder tomaat en haar zoontje willen de straat oversteken. 

"Vlug tomatteke, want daar komt een vrachtwagen aan!" 

Ze steken over maar worden toch overreden. 

"Ja", zucht moeder tomaat."

Kom ketchupke, we gaan terug naar huis!" 

 

Een man vraagt aan zijn kleine buurjongetje: 

"Wat doet jouw vader eigenlijk?" 

Het jongetje antwoordt: "Die is cellist." 

De man: "Cellist? 

Ik wist niet dat je vader aan muziek deed." 

Jongetje: "Dat doet hij ook niet. 

Maar voor zijn laatste inbraak heeft hij twee jaar cel gekregen."

 

Fons ligt languit op de zetel met een blikje Jupiler in de hand naar de voetbal te kijken.
Zijn vrouw komt woedend de living in , 

zet de poetsemmer krachtig op de grond en gooit de borstel 

en de dweil woedend in een hoek en roept tegen Fons: Potverdomme , 

gij ligt daar maar te zuipen en naar de T. V. te kijken 

en ik heb vandaag al de kamers boven gepoetst , 

de vensters gewassen ,de afwas gedaan het avondeten al voorbereid 

en was nog juist bezig met de veranda nog op te wassen.....
ik voel mij echt ASSEPOESTER hier !
Fons kijkt lachend naar zijn vrouwke en zegt :- ziet ge wel he schatteke ,

 ik heb u gezegd toen we trouwde dat ons leven een SPROOKJE zou worden !

 

Wat je een vrouw ook geeft, ze maakt er iets moois van.
Geef haar een zaadje en ze geeft je een baby.
Geef haar een huis en ze maakt er een thuis van.
Geef haar boodschappen en ze kookt een maaltijd.
Geef haar je glimlach en ze geeft je haar hart.
Ze geeft altijd meer dan ze krijgt.
Dus als je haar problemen geeft, 

wees dan voorbereid om véél miserie terug te krijgen.

https://www.lachjekrom.com/  PA3E

 

 

*Heeft ook u iets te koop.

 

Of weg te geven of u zoekt iets.

Misschien hebt u informatie nodig?

Laat het weten via het ORB e-mailadres wij nemen het dan op in de ronde.

Misschien kan een medeamateur u helpen*

Zo nu zijn we weer aan het einde gekomen van deze 722e ronde.

Johan PD2JCW,

en onze vast copy leveranciers

wensen u nog een prettige avond verder.

Tot de volgende ronde maar weer.

Het ORB TEAM


 

Rondes 2004    Rondes 2005   Rondes 2006  Rondes 2007  Rondes 2008  Rondes 2009   Rondes 2010    Rondes 2011  Rondes 2012   Rondes 2013   Rondes 2014   Rondes 2015   Rondes 2016   Rondes 2017 Rondes 2018

Januari 2019

02-01

09-01

16-01

23-01

30-01Geen ronde

 

 

 

 

Februari 2019

06-02

13-02

20-02 

27-02

 

 

 

 

 

 

Maart 2019

06-03Geen ronde

13-03Geen Ronde

20-03

27-03

 

 

 

April 2019

03-04

10-04

17-04

24-04 

 

 

 

 

 

Mei 2019

01-05 

 08-05

15-05

22-05

29-05

 

 

 

 

 

 

Juni  2019

05-06

12-06

19-06

26-06

 

 

 

 

 

 

Juli 2019

03-07Geen Ronde

10-07

17-07

24-07

31-07Geen Ronde

 

 

Augustus 2019

07-08Geen Ronde

14-08

21-08

28-08

 

 

 

 

 

 

 

September 2019

04-09

11-09

18-09

25-09 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oktober 2019

02-10

09-10

16-10

23-10Geen Ronde

30-10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

November 2019

06-11

13-11

20-11

27-11

 

 

 

 

 

 

 

 

December 2019

04-12

11-12

18-12

25-12 Kerst Geen Ronde

01-01-2020 Geen ronde Nieuwjaar