Ronde 607  van de Onafhankelijke Radioamateurs Brabant “ORB” 01-03-2017


* Goedenavond zend, en luisteramateurs,

U kijkt weer naar de woensdagavond ronde.

En wij proberen u, zoals bij elke ronde weer wat nieuws te brengen.

Elke éérste dinsdag van de maand is er een “besloten” bijeenkomst

van de vriendenkring.

Deze worden gehouden in het scoutinggebouw van Rey de Carle,

Bladelstraat 2 in de wijk Reeshof te Tilburg.

Op deze avonden is onze QSL manager aanwezig.

De bijeenkomsten hebben een vriendschappelijk karakter, waar we

Ervaringen kunnen uitwisselen, gewoon gezellig bij elkaar kunnen zijn.

Wat bijkletsen, met af toe een lezing.

En….Dat willen we graag zo houden

Onze ronde leider.

is vanavond Johan PD2JCW weer.

 

 

*Nieuws : Hallo Luisteraars

Hier weer een interessante link: Disney maakt kamer waarin apparaten draadloos opladen.

Gepubliceerd: 20 februari 2017

Disney heeft een ruimte ontwikkeld waarin apparaten draadloos opgeladen worden,

waar ze zich binnen de ruimte ook bevinden

Onderzoekstak Disney Research noemt zijn technologie 'quasistatic cavity resonance',

en de methode draait om magnetische velden.

"Deze nieuwe innovatieve methode maakt met mogelijk om elektriciteit net zo breed beschikbaar te maken als wifi",

zegt Alanson Sample, hoofd van de groep draadloze systemen van Disney Research tegen Phys.

"Ook zorgt het voor nieuwe toepassingen voor robots en kleine apparaten omdat batterijen dan niet meer nodig zijn."

Aluminium ruimte

Disney heeft voor zijn werkende prototype een ruimte van zo'n vijf bij vijf meter gebouwd met aluminium muren, vloer en plafond.

Tien apparaten binnen die ruimte worden allemaal draadloos opgeladen

en aangedreven door een magnetisch veld dat elektriciteit veilig overbrengt.

In het midden van de kamer staat een koperen buis, met in het midden een spleet en een ring van vijftien condensators.

Een generator buiten de kamer zendt via de paal toon op een constante frequentie uit,

die binnen de kamer als magnetisch veld wordt verspreid.

Apparaten in de ruimte zijn voorzien van een spoel van koperdraad, die resoneert op dezelfde frequentie.

Zo wordt elektriciteit draadloos overgebracht met een efficiëntie van 40 tot 95 procent,

afhankelijk van de afstand tussen het apparaat en de paal in het midden van de kamer.

Draadloze oplaadkamer gebruikt elektromagnetische straling

Draadloze oplaadkamer gebruikt elektromagnetische straling

Relatief veilig

Voor mensen is het volgens Disney veilig om binnen de ruimte te bewegen,

al mogen gebruikers niet dichter dan 46 centimeter bij de koperen paal in de buurt komen.

Speciaal aangepaste smartphones beginnen direct met draadloos opladen wanneer de gebruiker de kamer binnenstapt.

Uiteindelijk kan de techniek worden toepast in hele gebouwen, of juist in een doos waar op te laden apparaten in gelegd kunnen worden.

Om het geheel praktisch veiliger en geschikter te maken

moet Disney nog wel een systeem bedenken dat voortdurend nauwkeurig berekent hoeveel elektriciteit er in de ruimte nodig is.

Omdat de overgebrachte energie dankzij de aluminium panelen niet zomaar vervliegt,

moet vrijwel alle doorgegeven elektriciteit ook door apparaten opgenomen worden.

Disney zegt dat er nu veilig een constante 100 watt aan elektriciteit de ruimte in gestuurd kan worden.

Door: NU.nl PA3CAZ

 

 

*Hallo Luisteraars

Kenwood heeft een nieuwe software update voor de TS480S mogelijk  interessant voor diegene die zo een set heeft.

En er is ook een nieuw  Memory control program voor de TH-D74.

Hier zijn de  programma's   te vinden :

http://www.kenwood.com/i/products/info/amateur/software_download.html

Frans  PA3CAZ

 

 

*Nieuwe gedragslijn voor vergunningen gereed         23/02/2017 door PH4X

Agentschap Telecom zal op 1 maart a.s. een nieuwe gedragslijn publiceren

die de grondslag is voor het verstrekken van vergunningen.

Dat meldt de VRZA op haar website. Wij ontvingen vrijdag 23 februari

een bericht van het AT dat de publicatie moet worden uitgesteld tot na 14 maart a.s.

Het worden dus iets meer nachtjes slapen, dan we hadden verwacht.

In deze gedragslijn, die het huidige beleid voor onbemand frequentiegebruik vervangt,

is op initiatief van onder andere de VRZA een groot aantal verbeteringen doorgevoerd.

Zo kent het nieuwe beleid een minder strikte toetsing

en geeft het meer mogelijkheden voor nieuwe experimenten.

Uitgangspunt daarbij is dat vernieuwde repeater vergunningen techniekneutraal zijn.

Ook is in de gedragslijn invulling gegeven aan meer mogelijkheden voor uitzenden met hoger zendvermogen.

Aan het nieuwe beleid is ruim 2,5 jaar aan voorbereiding vooraf gegaan.

Op 11 september 2014 vond een eerste dialoogsessie plaats

tussen de toezichthouder en de verenigingen,

die een groot aantal punten ingebracht hebben

en daarmee veel invloed hebben uitgeoefend op deze nieuwe gedragslijn.

Het nieuwe beleid zal op 1 april 2017 in werking treden.

Enkele voorname wijzigingen zijn daarbij:

De geografische afstand tussen repeaters wordt losgelaten.

Een efficiënt gebruik van frequentieruimte is nu een primair uitgangspunt;

Vergunningen zijn zoveel mogelijk techniekneutraal.

Een aardig voorbeeld hiervan zijn System Fusion repeaters,

aangezien deze een combinatie van analoge en C4FM modulatie mogelijk maken;

Er komt 100 kHz extra ruimte beschikbaar voor repeaters in de 70cm band.

Voorheen was het spectrum 438.000 tot 438.400 beschikbaar.

Nu is de bovengrens 438.500 MHz.

Met de nieuwe gedragslijn hebben de specialisten een aanzienlijk aantal achterhaalde toetsingscriteria

een moderne invulling gegeven die ertoe zullen bijdragen

dat er meer mogelijkheden zijn om prachtige experimenten uit te voeren.

Hamnieuws. PA3E Met deze nieuwe regels had Tilburg ook een D-Star repeater

kunnen hebben en geen hotspot ,iets voor jou Jan je hotspot upgrade naar een repeater.

 

 

*Het HF-spectrum door het jaar heen     23/02/2017 door PH4X

Op Youtube is een video verschenen die het HF-spectrum door het jaar heen laat zien.

Deze is gemaakt op basis van de data die de WebSDR van de Universiteit in Twente laat zien.

Duidelijk zichtbaar zijn de omroepstations die altijd aanwezig zijn.

Ook de invloed van het seizoen is duidelijk zichtbaar,

wanneer deze stations opeens eerder of later maar vooral langer te zien zijn.

https://youtu.be/Op3uE-hy9Vo

Hamnieuws. PA3E

 

 

* Breda krijgt een DMR-repeater  23/02/2017 door PH4X

Er zal een DMR-repeater komen in Breda.

Deze zal worden opgesteld op het Amphia ziekenhuis en krijgt de roepletters PI1HWB.

De repeater zal uitzenden op 438.1000 MHz met een vermogen van 12 Watt.

De gebruikte ColorCode is 7 en het DMR id wordt 204510.

Dat blijkt uit de gegevens van het DMR ID register.

PI1HWB was eerder een D-Star repeater maar verloor enkele maanden geleden het opstelpunt.

Momenteel staat deze repeater op een lagere locatie in de lucht.

Hamnieuws. PA3E

 

 

* EERSTE HAARP UITZENDINGEN EEN SUCCES Feb 21, 2017

Vele luisteraars zijn er in geslaagd om de signalen te nemen

van Alaska’s High Frequency Active Auroral Research Program (HAARP) in de vroege ochtend van 20 februari.

De HAARP opstelling is begonnen aan de eerste reeks wetenschappelijke onderzoeken

sinds deze 18 maanden geleden overgenomen werd

door het Geofysisch instituut van de Universiteit van Alaska Fairbanks (UAF).

De assistent onderzoek professor van de UAF Space Physics groep,

Chris Fallen KL3WX, zei dat de Twitter en e-mail terugkoppeling

naar aanleiding van de eerste test “fantastisch” was.

Fallen zou de krachtige HAARP zenders nog een keer opstarten op 21 februari om 0300 UTC

(Dat was dus vanmorgen 04:00 in Nederland) met een paar kleine aanpassingen in de instellingen.

“Ik wijzig waarschijnlijk de frequentie naar 2.83 MHz en 3.33 MHz,

maar hoe dan ook wordt het 2.8-iets en 3.3-iets,” vertelde hij aan de ARRL.

Fallen begint en eindigt elk blok experimenten met een audio uitzending,

waarbij hij AM draaggolven uitzendt op of rond 2.8 en 3.3 MHz,

waarbij het resulterende gereflecteerde signaal — het “Luxemburg Effect” — een mengsel wordt van beide frequenties.

Hij zond een simpel stukje muziek uit, lokaal gecomponeerd,

speciaal om het Luxemburg effect te demonstreren.

Fallen zegt dat hij rapporten van de eerste avond uitzenden heeft ontvangen

vanuit Georgia, Michigan, British Columbia, Zuid Californië en Finland — naast nog een paar andere locaties.

“Het CW kunstmatige noorderlicht experiment

dat daarop volgt (afhankelijk van het weer) is 90 seconden aan,

30 seconden uit, in deze volgorde: 2.80, 2.80, 2.82, 2.84 MHz,” zei Fallen.

“De ionosfeer ziet er alle dagen brak uit,

dus ik heb niet veel hoop dat de kunstmatige noorderlicht experimenten slagen.”

Hij zegt dat zijn Twitter feed (@ctfallen) vol stond met “een hoop fantastische watervallen,

video's en geluidsfragmenten van diverse amateurs en SWLers.

Het is een behoorlijke gebeurtenis, eigenlijk.”

Fallen stimuleert radio amateurs en SWLs om vast te leggen wat ze van het experiment waarnemen

en dat te delen op social media of naar hem te e-mailen .

pi4raz PA3E

 

 

* UITSTEKENDE VIDEO VANUIT ISS  Feb 22, 2017

Recent gebruik van HAM-TV aan boord van het International Space Station in Europa

heeft deze populaire en leerzame activiteit naar een nieuwe hoogte gebracht.

Het Collège André Malraux in Frankrijk had aan ARISS Europa gevraagd

of ze HAM-TV wilden ondersteunen tijdens hun verbinding

met de Europese Space Agency astronaut Thomas Pesquet, KG5FYG.

De experimentele HAM-TV uitzending werd mogelijk gemaakt

door een aantal daartoe uitgeruste grondstations in Europa

die voor de video dekking zorgden van het ISS downlink signaal.

Deze school-verbinding had een spraakkanaal vanuit het ISS in de UHF band

op 437 MHz (in plaats van de gebruikelijke 145.800), met een grondstation in de school.

Als back-up verbinding naar de school werd het ON4ISS ARISS telebridge station in België gebruikt.

ARISS (Amateur Radio on the International Space Station) laat studenten direct spreken

met de astronauten aan boord, om hun interesse voor een carrière in wetenschap,

technologie of wiskunde op te wekken,

en ze vertrouwd te maken met de combinatie wetenschap en Amateur Radio.

De verbinding op maandag 13 februari duurde ongeveer 10 minuten

en daarbij waren vijf radio amateur radio grondstations in Europa betrokken

die beschikten over HAMTV ontvangstmogelijkheden.

Deze stations waren onderling verbonden en vormden zo een keten voor het videosignaal vanuit het ISS.

Het downlink signaal zat op 2395 MHz en werd probleemloos live gestreamd naar de British Amateur TV Club server,

die Multi viewer techniek gebruikte voor het selecteren van het sterkste signaal.

De real time video vanuit de ruimte was uitstekend, met Thomas die de eerste test deed,

zichtbaar tijdens het checken of de antenne correct verbonden was

met een portable UHF transceiver en of de juiste frequentie ingesteld was.

Daarna was te zien dat de astronaut een koptelefoon droeg tijdens het beantwoorden van de 19

 in het Frans gestelde vragen, die voorbereid waren door de studenten

en dat ademloos bekeken werd op school door een publiek van 190 studenten en genodigden.

Kijkend in de camera en gebarend naar delen van de Columbus module leek hij

op zijn gemak tijdens het behandelen van de vragen van de jongeren.

De verbinding eindigde met een zwaai van Thomas, een dankjewel en daarna dreef hij uit beeld.

image_1_hires

HAM-TV vanuit het ISS voegt beslist een nieuwe dimensie toe aan gesprekken

met de bemanning aan boord van het International Space Station.

Het is weer een ander deel van onze diverse hobby en een opwindende mogelijkheid

om studenten te inspireren en hopelijk een grotere bekendheid te genereren voor onze unieke hobby.

Voor meer informatie over deze verbinding, plaatjes en video's, zie deze Link

pi4raz PA3E

 

 

* LINC SMART WALKIETALKIE  Feb 23, 2017

Soms zijn er van die startups die wel leuke ideetjes hebben.

Dit is er zo een, vooral als je een Motorola Moto Z telefoon hebt.

Maar het schijnt ook met andere smartphones te werken.

Feitelijk is het een losse dualband portofoon die je op een Moto Z telefoon klikt.

Standaard is hij geschikt voor de vergunningsvrije banden (FRS in Amerika,

PMR hier in Europa) maar ook de amateurbanden zijn te ontsluiten.

Het ding heeft een uitgangsvermogen van maximaal 2W en gesuggereerd wordt dat hij ook APRS ondersteunt.

Je kunt al voor $99 intekenen, alleen moet je even tot eind dit jaar wachten tot hij eindelijk komt.

Nog 16 dagen te gaan tot de inschrijving sluit, dus als je mee wilt doen moet je HIERRRR even kijken.

pi4raz PA3E

 

 

* Wetenschapsartikelen openbaar

Nederland neemt het voortouw in het volledig toegankelijk maken van wetenschappelijk onderzoek.

Hiertoe bundelen tien nationale organisaties, waaronder NWO,

de VSNU en de KNAW hun krachten in het Nationaal Plan Open Science.

Het plan heeft verscheidene doelstellingen.

Een van de belangrijkste richt zich op de onderhandeling tussen universiteiten en wetenschappelijke uitgevers.

Voor die laatste groep leidt gratis toegankelijke data tot een drastische verandering in hun verdienmodel.

In de EU moet in 2020 open science eerder regel dan uitzondering zijn;

met dit plan denkt Nederland hierin een leidende rol te nemen.

Daarmee worden interessante technische ontwikkelingen, die immers door gemeenschap geld zijn gefinancierd,

voor de radioamateurs beter toegankelijk gemaakt. (Technisch Weekblad)

PI4WNO RTTY bulletin PA3E

 

 

* Het Radio Luxemburg effect

Een interessant radio propagatie effect waarbij een sterke radiozender de ontvangst van een zwakke zender beïnvloed.

Het effect werd in 1933 in Eindhoven ontdekt door B.D.H. Tellegen,

die op 652 kHz naar het Zwitserse radio omroepstation in Beromunster luisterde.

In de achtergrond van het Beromunster signaal hoorde hij het  audio van Radio Luxemburg.

Maar andere luisteraars namen hetzelfde effect waar.

Daardoor trok hij de conclusie dat het geen oversturing van de ontvanger kon zijn.

Omdat het effect alleen optrad als Radio Luxemburg uitzond, moest het wel te maken

hebben met de propagatie condities.

Hij stelde vast dat de drie geografische punten op een lijn lagen,

met Radio Luxemburg in het midden.

Maar Radio Luxemburg zond uit op 252 kHz met een vermogen van 150 kW,

het ’stoorsignaal’ kon dus geen 2de of derde harmonische zijn.

Telligen trok daarom de conclusie dat het Zwitserse signaal gemoduleerd werd

door de ionosfeer als het door het sterke signaal van Luxemburg passeerde.

In die tijd was de ionosfeer nog een grotendeels onbekend medium.

Het werd als een lineair medium verondersteld,

dat uitsluitend passief radio signalen kon reflecteren.

De theorie van het phenmeen werd tussen 1934 en 1937

ontwikkeld door de Australische natuurkundigen, V. Bailey and D. Martyn.

De modulatie diepte was meestal slechts 1 tot 2 procent wel tot 10 procent oplopen.

In 1848 nam, in Gorky, Rusland, de natuurkundige V. L. Ginzburg het zelfde verschijnsel waar.

Het verschijnsel wordt daarom ook wel ’Luxemburg-Gorky’ effect genoemd.

Radio Luxemburg was een radiozender in Luxemburg die rond 1933 begon uit te zenden op de lange golf.

In 1952 verhuisde de Nederlandstalige zender naar de 1440 kHz op de middengolf met een vermogen van 1200 kW.

Het station is sinds december 1992 uit de lucht.

Radio amateurs die deze experimenten zouden willen herhalen

kunnen niet meer van Radio Luxemburg gebruik maken.

In de plaats in nu HAARP gekomen in Alaska,

oorspronkelijk een zeer hoog vermogen laagfrequent zender.

Het bedrijf van de oorspronkelijk militaire HAARP

is sinds september 2015 overgedragen aan de universiteit van Alaska, in Fairbanks.

De zender opereert nu onder de experimentele licentie WI2XFX.

Onlangs, in februari 2017, sloot Alaskas High Frequency Active Auroral Research Program,

HAARP, een eerste onderzoek programma af naar de beïnvloeding van de ionosfeer door hoogvermogen zenders,

waaronder het ’Luxemburg effect’. Professor Chris Fallen, KL3WX, experimenteerde met dusdanig hoog vermogen

op 2.8 en 3.3 MHz en dat de ionosfeer letterlijk begon te gloeien om het Luxemburg te demonstreren.

Radioamateurs werden verzocht om de uitzendingen te monitoren en rapporten in te sturen.

Hij ontving daarop veel rapporten die momenteel bestuurd worden. (PA0PHB)

PI4WNO RTTY bulletin PA3E

 

 

* MP1DXMAX "SUPER ANTENNE"       Feb 28, 2017

OH8STN maakte me attent op de MP1DXMAX superantenne: de MP1DXMAX is een ultra portable HF/VHF antennesysteem

dat zeer compact is en snel op te zetten.

De antenne biedt je alle HF banden van 80-6m (6m is formeel VHF, maar vooruit...) inclusief WARC,

en hij kan gelijktijdig door middel van een duplexer op 2m gebruikt worden.

Meer informatie vind je op de Superantenna website .

Het hele ding is momenteel voor $400 (en dat zijn tegenwoordig Euro's omdat de wisselkoers vrijwel 1:1 is)

inclusief verzendkosten te verkrijgen bij Amazon.com . OH8STN toont in een video het ding in de praktijk:

Video:

Mijn mening: Leuk, maar kansloos.

De video toont een toepassing van de antenne met WSPR waarbij 2W output gebruikt wordt.

Dank je de koekoek.

Daarmee lukt het me zonder antenne ook nog wel om een verbinding te maken.

Gert PE0MGB gebruikt gewoon een datapoot van zijn Raspberry met daar nog een verzwakker achter,

en dan heb je het over mW's.

WSPR is geen maatstaf voor wat betreft de performance van een antenne.

Als dat ding werkelijk op alle banden van 80-6m aanpast,

vermoed ik een dummyload in die verdikkingen (altijd 1:1 SWR).

Nergens op de website vind ik technische specificaties (bandbreedte op de diverse banden, gain in dBd).

Ik heb zelf op vakantie veel met verticale antennes geëxperimenteerd en neem van mij aan:

Je hebt óf een hoop vermogen, óf een hoop antenne nodig om portable ergens gehoord te worden.

Maar een flutsprietje met QRP werkt in deze tijden van hoge QRM niet meer.

Zelf had ik een spoel aan de onderkant (Base Loaded Coil) met een 3m telecopische antenne,

zie dit verhaal . 4x 10m radialen (kan je ook niet op elk hotelterras kwijt)

en dan nog was het lang niet al te makkelijk om verbindingen te maken.

En dan maak ik nog mijn verbindingen in CW.

Aangezien het grootste deel van de natie momenteel geen seinsleutel van een deurkruk kan onderscheiden,

zal men meestal in SSB verbindingen willen maken.

En dan denk ik niet dat je met zo'n kleine antenne veel kans maakt.

Maar je kunt het natuurlijk altijd proberen... :-)

Mijn mening: wonderantennes bestaan niet.

Straalt het?

Vast wel.

Het is nog erg moeilijk een antenne te maken die niet straalt.

 Maar verwacht geen wonderen, helemaal niet in SSB.

pi4raz PA3E

* RAZZIES MAART 2017  Feb 28, 2017

De RAZzies voor de maand Maart 2017 is uit! Met deze maand: Simpele 40m SDR ontvanger (B) -

Opa Vonk: Amateurtaal - HF Probe - Meterschalen aanpassen - Rekenen aan warmteweerstand - Afdelingsnieuws

Wie opa vonk toch wil lezen en er niet bij inslaap valt.

Je kunt 'm HIER downloaden.

Veel leesplezier!

pi4raz PA3E

 

 

* Call mutaties sinds 28-02-2017

Uitgegeven Calls PA1ADR PA5E

Ingetrokken Calls

PA0PJS PA1RDF PA3DQI PA3EBM PA3MVD PD0DDR PD0KND PD1ANK PE1ADG PE1FWK PE1GIE PE1JCS

Momenteel zijn er 12552 actieve calls

pi4raz PA3E Ik denk dat de meeste nu ze moeten betalen er maar mee stoppen maar dat is mijn privé mening.

 

 

*Sensus, Entropia en ComBus bieden IoT-netwerken voor nutsbedrijven, Ericsson---Salzberg-Netz-smart-meter

Sensus, een merk van Xylem en speler in slimme meters en IoT-communicatienetwerken bedoeld voor de water-,

elektriciteits- en gasindustrie, gaat met waterbedrijven in de Benelux

werken aan de implementatie van slimme waternetwerken.

Sensus is een samenwerking aangegaan met Entropia en ComBus Technologies,

om het Sensus Flexnet communicatienetwerk te implementeren.

Met een slim waternetwerk op basis van FlexNet-technologie,

kunnen waterbedrijven in de regio problemen op afstand monitoren en diagnosticeren aldus de twee partners,

Het wordt bijvoorbeeld mogelijk om onderhoud te voorspellen,

ondergrondse lekkages op afstand te detecteren en de chemische samenstelling van het water

zeer accuraat en in real time vast te stellen.

Eindgebruikers krijgen bovendien veel meer inzicht in hun waterverbruik.

Entropia en ComBus implementeren en beheren het FlexNet-netwerk op hun gelicentieerde radiospectrum,

dat is gereserveerd voor kritieke nationale infrastructuur in de Benelux-regio.

Entropia is de eerste communicatiedienstverlener op de Benelux-markt

met een IoT-communicatienetwerk dat specifiek is gebouwd en ontworpen

om de missie-kritische data van nutsbedrijven te transporteren.

FlexNet maakt gebruik van het gelicentieerde radiospectrum, dat door de wet beschermd is

tegen interferentie door andere netwerken en apparatuur, zegt Philip Vercruysse,

oprichter en CEO van Entropia.

Dat zorgt niet alleen voor betere prestaties, maar ook voor veel meer veiligheid

en betrouwbaarheid dan andere IoT-netwerken die zijn ontworpen

voor algemene IoT-apparaten, zoals slimme koelkasten.

Geen enkel bedrijf zou kritieke data over gedeelde netwerken moeten versturen,

waarover ook miljoenen andere, niet-kritieke apparaten en applicaties communiceren.

Ter voorbereiding op een grootschalige implementatie, zijn Sensus

en Entropia momenteel bezig met FlexNet-trials in Nederland en BelgiÙ.

De technologie en de connectiviteit worden uitvoerig getest door

zowel nutsbedrijven als eindgebruikers, om volledige dekking te garanderen.

verbindingSensus, Entropia en ComBus bieden IoT-netwerken voor nutsbedrijven.

Pronkjewailronde PA3E

 

 

* Vademecum 2016

Nu verkrijgbaar! Het vernieuwde handboek voor iedere radioamateur.

Exclusief bij de VERON.

Prijs leden: E 10,00 Prijs niet-leden: E 12,50

Pronkjewailronde PA3E

 

 

* Je kunt fluiten naar Windows-patches deze maand

Patch Tuesday-updates nu een hele maand verschoven.

Van uitstel komt afstel: Microsoft heeft besloten om deze maand maar helemaal geen updates uit te brengen.

Patch Tuesday van februari is daarmee helemaal komen te vervallen en patches verschijnen nu in maart.

Pronkjewailronde PA3E

 

 

*Op onderstaande site kwam ik ook de kreet:” Hallo Luisteraars” tegen komt mij bekend voor HI.

Pronkjewailronde PA3E

 

 

* NEC komt met Active Antenna System voor SHF-band maandag 27 februari 2017

NEC introduceert op het MWC een 'massive-element' Active Antenna System (AAS),

dat de SHF (super high frequency) band ondersteunt.

Het antennesysteem kan goed gebruikt worden voor 5G draadloze communicatiestandaarden, aldus NEC.

Eind 2016 kondigde de onderneming al aan dat het een prototype van zijn AAS-systeem had ontwikkeld.

Gedurende gesimuleerde proeven wist NEC op basis van beamforming

in een straal van één kilometer communicatie in 16 richtingen tegelijk te ondersteunen in de 28 GHz-band.

BRON: https://www.telecompaper.com/nederlands

Borrelronde PA3E

 

 

* Zo fascinerend kan een exploderende druppel zijn 24 februari 2017

Tim Kraaijvanger

Heb jij ooit vijf minuten ademloos gekeken naar een video waarin een druppel water uiteindelijk explodeert?

Waarschijnlijk is dit de eerste keer!

De wetenschap achter deze video is zeer interessant.

Wetenschappers van de Universiteit Twente hebben een bolvormige druppel water van buitenaf bevroren.

Er vormt direct een schil van ijs, maar het water in het centrum van de druppel heeft een probleem.

Dit water wil namelijk uitzetten, maar zit vast in de harde ijsschil.

De druk bouwt langzaam op, er verschijnen scheuren in de schil van de druppel

en uiteindelijk explodeert de druppel in kleinere ijsdeeltjes.

De vertraagde videobeelden laten het proces goed zien.

De druppel water ligt in een vacuümkamer op een waterafstotend oppervlak.

De onderzoekers tikken de druppel aan met een tip van zilverjodide.

Direct vormt er een schil van ijs en deze schil wordt – van buiten naar binnen – steeds dikker.

Er gebeurt van alles.

Zo ontstaat er een piekvormig uitsteeksel (waarvan het topje uiteindelijk uit elkaar spat)

en onder het oppervlak verschijnen zogenoemde cavities: holten met damp.

Ook ontstaan er scheuren in de schil.

Deze scheuren worden in het begin gedicht door water,

maar op een bepaald moment is de druk te hoog en ontploft de druppel.

De fragmenten schieten met snelheden van ongeveer 5,4 kilometer per uur alle kanten op.

Dit gebeurt twee seconden nadat de druppel begon te bevriezen.

VIDEO - Water Drops Freezing from the Outside In (and how they Explode:

https://www.youtube.com/watch?v=cS3FNd_TJv0

Kleiner dan vijftig micrometer

Het paper ‘Fast Dynamics of Water Droplets Freezing from the Outside In’

over exploderende ijsdruppels is te lezen in het wetenschappelijke vakblad Physical Review Letters.

Daarin staan opvallende conclusies.

Zo blijkt uit het wiskundig model dat de onderzoekers opstelden om hun experimenten te verklaren,

dat druppels wel groot genoeg moeten zijn.

Druppels kleiner dan vijftig micrometer exploderen niet.

Fijn haar is ongeveer veertig micrometer dik, dus in dat geval gaat het om minuscule druppels.

Versterkt glas

De experimenten met de waterdruppels lijken op de methode om versterkt glas te maken.

In de zeventiende eeuw dompelden Nederlandse glasblazers druppels gesmolten glas onder in koud water.

Het glas stolde van buiten naar binnen.

Er vormde hierdoor een schil van glas rondom de kern van gesmolten glas.

Dit stollend glas zet niet meer uit, maar krimpt.

Dit maakt de bolvorm extreem sterk, waardoor het glas niet meer stuk te slaan is met een hamer.

Water fascineert

Er wordt regelmatig onderzoek gedaan naar de overgang van water naar ijs.

Wist je dat het ultieme vriespunt van water -48 graden Celsius is?

In 2013 leerden wetenschappers waarom warm water sneller bevriest dan koud water:

het is een kwestie van moleculen.

BRON: www.scientias.nl/

Borrelronde PA3E

 

 

*moppen van de week;

Er staat een boer bij een waarheidsmachine op de pier van Scheveningen.

Gooi je er een kwartje in, dan mag je een vraag stellen. Die boer zegt:

"Waar is m'n vader?"

Waarop de waarheidsmachine antwoordt:

"Die staat te vissen op de Pier in Vlissingen."

Zegt de boer:

"Hahaha, dat kan niet, mijn vader is allang dood."

Zegt de exploitant van die machine:

"Ik snap het niet. Dat ding is goed, mankeert niks aan.

Weet u wat u doet? Formuleer de vraag eens anders."

"Ok," zegt de boer, "Waar is de wettige echtgenoot van mijn moeder?"

Zegt dat apparaat:

"Die is dood, maar je vader staat te vissen op de pier in Vlissingen!"

 

Weet je waarom ouders zo vaag zijn?

Eerst leren ze je praten en lopen en later zeggen ze: "mond houden en zitten".

 

Op de speelplaats wordt opgeschept.

"Wij zijn met drie kinderen thuis en ieder heeft zijn eigen bed...."

"Wij zijn met vier kinderen, en elk heeft zijn eigen kamer........"

"En wij zijn met vijven, en ieder heeft zijn eigen papa......."

.lachjekrom. PA3E

 

 

 

*Heeft ook u iets te koop.

Of weg te geven of u zoekt iets.

Misschien hebt u informatie nodig?

Laat het weten via het ORB e-mailadres wij nemen het dan op in de ronde.

Misschien kan een medeamateur u helpen*

Zo nu zijn we weer aan het einde gekomen van deze 607e ronde.

Johan PD2JCW,

en onze vast copy leveranciers

wensen u nog een prettige avond verder.

Tot de volgende ronde maar weer.

Het ORB TEAM


Terug naar de Ronde