Ronde 626  van de Onafhankelijke Radioamateurs Brabant “ORB” 02-08-2017


* Goedenavond zend, en luisteramateurs,

U kijkt weer naar de woensdagavond ronde.

En wij proberen u, zoals bij elke ronde weer wat nieuws te brengen.

Elke éérste dinsdag van de maand is er een “besloten” bijeenkomst

van de vriendenkring.

Deze worden gehouden in het scoutinggebouw van Rey de Carle,

Bladelstraat 2 in de wijk Reeshof te Tilburg.

Op deze avonden is onze QSL manager aanwezig.

De bijeenkomsten hebben een vriendschappelijk karakter, waar we

Ervaringen kunnen uitwisselen, gewoon gezellig bij elkaar kunnen zijn.

Wat bijkletsen, met af toe een lezing.

En….Dat willen we graag zo houden

Onze ronde leider.

is vanavond de zelfde als vorige week

Johan PD2JCW.

 

 

 

 

Nieuws : Tien vragen aan de nieuwe DKARS-voorzitter 26/07/2017 door PH4X

Henk Schanssema (PA2S) is de nieuwe DKARS-voorzitter.

Maar wie is Henk, wat drijft hem, waarom koos hij voor DKARS 

en hoe wil hij zich inzetten voor de amateurgemeenschap.

In tien antwoorden geeft Henk duidelijkheid op vragen als deze.

Kun je iets zeggen over je voorgeschiedenis?

Geboren in 1955 in Rotterdam.

Mijn oom Arnold had me al vroeg besmet met het elektronicavirus.

Hij werkte bij een Philips vestiging in Hoogeveen 

en nam wel eens wat overtollige onderdelen mee, waarmee ik van alles uitprobeerde.

Ik herinner me ook nog goed dat mijn zus naar Radio Veronica luisterde 

en dat ik haar met mijn radio kon storen.

Nadat de lol van het storen eraf was, was het tijd om het verder te gaan onderzoeken.

Er werd na het nodige leeswerk besloten 

om een audiotransformator in de anodevoeding van de lokale oscillator op te nemen 

en op de laagohmige kant van de trafo audio aan te sluiten.

Met de radio van mijn zus kon ik mijn uitzendingen monitoren.

Later werd een antenne op de anodekring aangesloten met een toltrimmer 

en met een draagbare radio werd het bereik onderzocht.

Dezelfde radio had ik later voorzien van een BFO 

waardoor ik op 40 en 20 meter SSB signalen kon ontvangen.

Ik wilde toen examen gaan doen, maar mijn ouders vonden school belangrijker.

En gelijk hadden ze.

In 1972 verhuisde ik naar Zuid-Limburg.

De belangstelling voor radio bleef.

Wat doe je voor de kost?

Je kunt zeggen dat ik een technisch jurist ben of zo je wilt een juridisch techneut.

Die combinatie komt onder meer van pas bij het opstellen van technische overeenkomsten.

Al vele jaren ben ik actief als adviseur.

In 2012 werd ik gevraagd om het team te versterken van een bedrijf 

dat zich richt op aanleg en onderhoud van telecommunicatienetten.

Er werken zo’n 70 mensen.

Je kunt mijn taak het beste omschrijven als bedrijfsadviseur.

Daarnaast heb ik een kleine juridische praktijk.

Wanneer ben je gelicenseerd?

In het najaar van 1975 examen gedaan.

In een grote hal in Den Bosch zaten gigantisch veel kandidaten te zweten.

Op 1 januari 1976 ging mijn machtiging in.

Ik behoorde tot de eerste lichting amateurs met niet PAo roepletters.

Mijn eerste call was PEoHJS.

Sommigen meenden dat ik een piraat was, 

maar na een tijdje waren de meesten wel gewend aan de nieuwe prefixen.

In het voorjaar 1977 werd in Den Haag bij de PTT “opgenomen en geseind” 

en de call wijzigde toen naar PA2HJS.

Inmiddels was mijn Rotterdamse jeugdvriend Dolf ook amateur geworden (via PEoDOL naar PA2DOL) 

en Dolf inspireerde me om actief te worden op UHF en later SHF.

Op kortegolf was ik nauwelijks te horen.

Er werd fanatiek meegedaan aan contesten en dat prikkelde weer om spullen te verbeteren en uit te breiden.

PA2DOL heeft me erg veel geholpen met allerlei halve en hele schakelingen, 

want in het zuiden was er amper activiteit en daardoor kon ik niet controleren of en hoe het werkte.

De hulp van Dolf was dan ook onmisbaar en daarbij kwam ook nog dat mijn spullen meteen zo goed moesten werken, 

dat er een verbinding met Rotterdam mogelijk was.

Je kunt je voorstellen dat het de nodige vreugdesprongen heeft opgeleverd. 

Ongeveer elk jaar kwam er wel een band bij en in 1981 was ik op 10 GHz actief.

Het bleek mogelijk om op 3 cm verbindingen over zo’n 150 km te maken bij ‘gewone’ condities.

Echt een doorbraak.

Het was een geweldige tijd.

In de wedstrijd waren we elkaars rivalen, 

maar daarna de dikste vrienden, die elkaar hielpen met van alles en nog wat.

Via de toenmalige lineaire transponder in Oosterbeek troffen we elkaar 

en een afspraak om iets uit te proberen was altijd zo gemaakt.

Wat is je favoriete amateurband?

In 1978 had ik een converter gebouwd voor 50 MHz.

De zonneactiviteit was aan het toenemen en uit publicaties begreep ik dat het mogelijk moest zijn 

om stations van de andere kant van de grote plas te horen. 

Buiten televisiesignalen werd in 1978 niet veel gehoord.

Maar in maart 1979 viel ik bijna van mijn stoel toen ik het ZS6PW baken hoorde.

De antenne stelde niets voor: het was een dipool op zolder.

Onvoorstelbaar. In november 1979 ontving ik de eerste ‘levende’ stations. 

VE1AVX (later VE1YX) was de eerste.

Later werd een flink aantal stations gelogd.

Het najaar 1981 was ook heel goed en er werd geregeld een crossband verbinding gemaakt 

waarbij de Europese stations op 10 meter uitzonden.

Toen we in 1987 te horen kregen dat we in maart 1988 op 6 meter mochten uitkomen, 

werd meteen begonnen aan het opbouwen van het station.

In december was alles al klaar en zat ik in de startblokken.

We moesten toen nog een bijzondere toestemming aanvragen 

en aanvankelijk mochten we alleen CW gebruiken.

Dat was af en toe een flinke uitdaging, want niet iedereen kon met CW overweg.

Er volgden enkele fantastische seizoenen, 

waarbij voor mij de maand november 1989 als de beste maand in mijn geheugen staat.

Bijna elke dag waren er DX verbindingen mogelijk.

De pret duurde voort tot in 1992 en in dat jaar werd het DXCC behaald.

In 1994 moest ik verhuizen en met een minder QTH genoegen nemen.

Toch werden er in de daaropvolgende zonnecyclus 

en tijdens de zomers nog een aantal landen bij elkaar gesprokkeld.

In 2006 verhuisde ik weer en had ik geen antenne meer.

Met binnen antennes viel er weinig lol te beleven en de activiteit was erg laag.

De komst van 60 m was voor mij een reden om weer actief te gaan worden.

Net als bij 6 meter was alles nieuw en dat trekt me enorm.

Erg actief dus, maar helaas wel slecht voor de nachtrust af en toe.

Maar 60 is een geweldige band.

De verkleining naar 15 kHz en 15 Watt was erg teleurstellend 

en daarom heb ik op persoonlijke titel enkele initiatieven ontwikkeld 

om te zien of daarin verandering mogelijk is.

Zo is onder meer via een WOB verzoek achterhaald wat de reden is geweest 

achter de verkleining en of er sprake is geweest van klachten van primaire gebruikers.

Waarom wilde je voorzitter van DKARS worden?

De grote hoeveelheid storing was na de ‘terugkeer’ opvallend 

en voor mij aanleiding om te zoeken naar wegen om dit probleem onder de aandacht te krijgen.

Afgelopen januari had ik een voorstel geformuleerd in onze VERON afdeling met betrekking tot EMC, 

waarin werd opgeroepen om meer aandacht te besteden aan het storingsprobleem.

Veel amateurs hebben er veel last van en ik weet dat er zelfs amateurs zijn gestopt vanwege de storing.

In mijn ogen heeft EMC dan ook een hoge prioriteit.

Het voorstel werd tijdens de verenigingsraad door mij toegelicht en het kreeg veel bijval.

Tevens noemde ik dat ik bereid was om een beleidsdocument op te stellen.

Een lid van de EMC commissie riep enthousiast: “We willen graag een goed gesprek met je!”.

Na de vergadering werd nog even kort gesproken met twee commissieleden 

en ik had mijn contactgegevens doorgegeven.

Maar het bleef stil en dat stelde me wel teleur.

Het past niet bij mij om te gaan leuren.

Het is voor mij “graag of niet”.

Nu kun je als privé-persoon wel allerlei brieven gaan sturen en mensen benaderen, 

maar dat is weinig effectief omdat er geen organisatie achter staat.

Op zoek naar een mogelijkheid om mijn energie effectief te kunnen maken 

werd het DKARS-bestuur benaderd en zij reageerden enthousiast op mijn voorstellen.

Na enkele bestuursvergaderingen als adviseur te hebben bijgewoond was mijn enthousiasme gegroeid 

en ondanks het drukke QRL wil ik toch een bijdrage leveren aan de amateur-gemeenschap.

Mijn brede beroepservaring kan ik daarbij tevens inbrengen.

Wat vind je van het argument dat de DKARS geen democratische vereniging is?

Dat de DKARS een stichting is, ervaar ik niet als een bezwaar.

Er zijn talloze stichtingen die belangen behartigen en dat doen zij veelal prima.

Juist omdat die stichtingen herkenbare doelen hebben, 

is voor eventuele donateurs duidelijk of zij een bijdrage zinvol vinden.

Bij de DKARS is dat niet anders.

Het bestuur bestaat uit zendamateurs en die weten echt wel wat belangrijk is 

voor het kunnen uitoefenen van onze hobby.

Je kunt immers in enkele zinnen opschrijven wat de belangrijkste voorwaarden zijn voor onze liefhebberij.

Wat heb je nodig?

Frequenties, een antenne, zo min mogelijk storing, 

een overheid die dit regelt en toezicht houdt en verder operationele ondersteuning.

Bij dat laatste denk ik bijvoorbeeld aan QSL verkeer, 

het organiseren van activiteiten en het geven van informatie.

In feite hoef je maar te kijken naar commissies van de verenigingen 

en dan zie je over welke onderwerpen het daarbij gaat.

Het komt er vooral op aan dat er dingen gebeuren.

Iedereen kent het Rotterdamse strijdlied: geen woorden maar daden.

Voor mij is dat een gouden regel bij alles.

Woorden alleen hebben geen betekenis.

Een actieve stichting is beter dan een passieve vereniging!

Voor mij is de uitdaging dan ook om mensen te inspireren en dingen echt voor elkaar te krijgen.

Het is daarbij belangrijk om beleidsmatig te werk te gaan 

en niet te reageren op de waan van de dag.

Daarom zal ik op korte termijn een beleidsdocument opstellen 

waarin tevens de doelstellingen van de stichting worden vertaald naar concrete acties.

Dit document zal wat mij betreft ook een richtsnoer zijn voor de te nemen beslissingen.

Er is recent nogal wat commotie ontstaan over de uitslag van de DKARS enquête. 

Hoe kijk je daar tegenaan?

Het is erg jammer hoe door sommigen is gereageerd op deze enquête, 

want ik meen eruit te mogen concluderen 

dat een grote groep zendamateurs voorstander is van een enkele vereniging.

Er zijn verschillende objectieve redenen waarom een enkele vereniging beter zou zijn.

Het is bijvoorbeeld erg lastig om amateurs te vinden 

die bereid zijn om de handen uit de mouwen te steken.

(daar lopen wij bij de ORB ook tegen aan er zijn bijna geen opvolgers te porren.)

Door versnippering vermindert de effectiviteit.

In die zin zou een terechte klacht zijn dat de DKARS mede bijdraagt aan die versnippering.

Echter als samenwerking op dit moment niet haalbaar is, 

dan moet je roeien met riemen die je hebt.

Maar het is en blijft jammer.

Laat ik nog een voorbeeld geven van zo’n objectieve reden voor samenwerking.

Je ziet een tendens dat overheidstaken die zich daarvoor lenen, 

worden overgedragen.

In Nederland is dat bijvoorbeeld het geval bij de Stichting Radio Examens.

In het buitenland zie je dat roepletters namens de overheid worden uitgegeven door de amateurvereniging.

Door de versnippering is er in Nederland een aparte stichting nodig die iets dergelijks regelt.

Zou er een enkele vereniging zijn, dan was dat niet nodig.

Bovendien bestaat het risico van uiteenlopende beleidsdoelstellingen 

want als twee kapiteins op een schip elk een andere richting willen varen dan heb je een probleem.

Wat vind je van de N-herijking?

Laat ik vooropstellen dat dit een persoonlijke opvatting is.

Er komt een commissie in DKARS verband die een advies gaat opstellen 

dat wij gaan toezenden aan Agentschap Telecom.

Deze commissie moet zelfstandig tot haar oordeel komen 

en mijn mening mag men helemaal naast zich neerleggen.

Maar om dan toch antwoord te geven op de vraag zie ik ongeveer het volgende. 

Toen ik examen deed was tevens de eerste ronde D amateurs in aantocht.

De aanleiding was de toenmalige staatssecretaris die vond dat het CB probleem 

maar moet worden opgelost via een verhuizing naar zes kanalen in de 2 m band 

waarbij men alleen gebruik mocht maken van type goedgekeurde apparatuur.

Ik meen dat zelfs de bijgeleverde microfoon verplicht was.

Het examen stelde werkelijk niets voor want het moest een politiek probleem oplossen.

Vragen zoals: “Als je meer zendbereik wilt, moet je antenne dan hoger?” 

was voor iemand met een beetje CB ervaring meteen te beantwoorden.

Met bedoeling van het zendamateurisme had het erg weinig te maken.

Nederland is typisch een land van generaal pardon.

Zo ging het ook met de toenmalige D machtiging.

Eerst werd de tijdelijke machtiging verlengd en daarna permanent gemaakt. 

Vervolgens zijn de mogelijkheden steeds opgerekt 

en inmiddels uitgegroeid tot een halve F registratie.

Het niveau van het examen is gelukkig wel hoger geworden, 

maar je moet je blijven afvragen hoe zich het allemaal verhoudt 

ten opzichte van de doelstelling van de amateur-dienst.

Daar zit dan ook volgens mij het kernprobleem.

Mede door de komst van erg veel commerciële apparatuur 

wordt er steeds minder geëxperimenteerd.

Daardoor wordt de rechtvaardiging van het zendamateurisme ondermijnd.

Want als je alleen communiceert dan ben je niets anders dan iemand 

die via zijn mobieltje aan het bellen of chatten is.

Getalsmatig vallen we in het niet bij de miljoenen andere ethergebruikers.

Die strijd verlies je gegarandeerd.

Frequenties zijn inmiddels handelswaar geworden.

Binnenkort komt er weer een nieuwe veiling van frequenties voor mobiele operators. 

Zij zouden maar wat graag gebruik maken van onze amateurbanden, 

vooral in het UHF/SHF gebied.

Dus als er geen algemeen belang gediend is met onze hobby, 

dan raken we vroeger of later onze amateurbanden kwijt.

Een novice registratie als zodanig vind ik een prima mogelijkheid, 

omdat het nieuwkomers kan helpen om zich te ontwikkelen.

Maar als het resultaat is dat we onze maatschappelijke rechtvaardigingsgrond kwijtraken 

dan moet je je afvragen of we er dan wel iets mee zijn opgeschoten.

Met andere woorden: we schieten zo langzamerhand in eigen voet.

Voor mij is deze discussie dan ook niet zozeer een discussie 

over wat N-geregistreerde wel of niet mogen, 

maar naar mijn mening moeten we verder kijken dan de eigen neus lang is 

en veel werk gaan maken van zaken zoals innovatie, 

waarmee we een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de techniek.

Niet voor niets lees je in de betreffende brief van Agentschap Telecom 

dat innovatie en onderbouwing bijzonder belangrijk zijn.

Mijn advies is dan ook om daarin energie te gaan steken.

Je sprak over EMC. Hoe zie jij dat?

Tijdens het najaar van 2015 werd mij snel duidelijk 

dat het stoorniveau aanzienlijk was toegenomen.

Uit diverse bronnen kwam er storing, 

zoals een plasma televisie en een aantal omvormers.

Ook ontving ik storing van PLC apparatuur.

Naar mijn mening is storing door allerlei onbedoelde zenders in feite een milieuprobleem.

De rommel is makkelijk gemaakt, maar opruimen is een heel ander verhaal.

Als het er eenmaal is, krijg je het niet zomaar weg.

De doorsnee consument denkt dat het allemaal in orde is 

want er staat toch een CE keurmerk op?

Men weet echter niet dat de slager zijn eigen vlees keurt 

en dat de keurmeester lang niet altijd even objectief is.

Verder is het bijvoorbeeld de vraag of energiebesparing 

door schakelende elektronica niet meteen 

aan de andere kant weer wordt weggegooid.

Want vanwege het hogere stoorniveau is meer veldsterkte nodig 

en moeten bijvoorbeeld mobiele operators meer basisstations plaatsen 

of een hoger zendvermogen gebruiken.

Daarvoor is uiteraard meer energie nodig.

Ik heb nog nooit iets gelezen over de werkelijke “energiebalans”.

De betrouwbaarheid van netwerken neemt af 

waardoor onder meer hulpdiensten vaker problemen zullen ontmoeten.

DAB omroep in de binnenstad kun je zo ongeveer vergeten.

Het zijn dus niet alleen enkele zendamateurs die last hebben van de storing 

maar het is een veel breder maatschappelijk probleem.

Daarom zal ik mij tot het uiterste inspannen 

om via allerlei wegen verbetering te bewerkstelligen.

Er zijn al concrete stappen gezet in die richting.

Belangrijk is dat het probleem wordt aangepakt bij de bron 

en het is volgens mij niet de bedoeling 

dat zendamateurs de hele buurt gaan ontstoren.

Voor mij is een belangrijk motto: het probleem daar laten waar het thuis hoort.

Niets doen is geen optie en bovendien zijn 

er volgens mij diverse wegen die bewandeld kunnen worden.

Als je goed nadenkt, komen de ideeën vanzelf.

Wat zijn je plannen voor de komende tijd?

De belangrijkste speerpunten zijn het hebben en houden van amateur-frequenties,

het kunnen plaatsen van antennes en het verminderen van storing.

Frequentiebeleid is een toenemend internationale aangelegenheid

en daarom richten we ons op het leveren van constructieve en beleidsmatige input aan de overheid.

Er zijn informele contacten en onze bijdragen worden op prijs gesteld.

Daarnaast houden we ontwikkelingen scherp in het oog

en proberen we via verschillende routes druk uit te oefenen.

Al genoemd is het WOB verzoek betreffende de 60 meterband.

Die informatie zal zeker van pas komen bij een consultatie van het nationaal frequentieplan,

die we verwachten.

Uiteraard zal namens de DKARS een reactie worden opgesteld.

De DKARS heeft veel werk verzet voor wat betreft antenneplaatsing.

Het Bureau Ondersteuning Antenneplaatsing Nederland (BOAN)

heeft al het nodige weten te bewerkstelligen,

zowel voor individuele amateurs als voor wat betreft gemeentelijk beleid.

Mijn juridische ervaring zal ik graag inbrengen om BOAN verder te versterken.

Over EMC is al het nodige gezegd,

maar misschien kan ik daaraan toevoegen

dat ik nader onderzoek wil doen naar juridische mogelijkheden om druk uit te oefenen.

Want de Europese richtlijn verplicht lidstaten om radioverkeer te beschermen tegen interferentie.

Maar er gebeurt in dat opzicht naar mijn mening nog veel te weinig.

Desnoods stappen we naar de rechter.

Ik ben er in elk geval niet bang voor!

Als voorzitter zal ik mij inspannen om de DKARS

verder uit te bouwen en de organisatie zo goed mogelijk te laten functioneren.

Niet als een soort legercommandant, maar meer zoals als een dirigent het orkest leidt.

hamnieuws. PA3E

 

 

*Dag voor de Radio Amateur naar Zwolle 27/07/2017 door PH4X

Dit jaar zal de Dag voor de Radio Amateur voor het laatst gehouden worden in de Americahal te Apeldoorn.

De hal zal volgend jaar gesloopt worden.

Op het terrein moet een Hornbach bouwmarkt verschijnen.

Voor de VERON Evenementen Commissie een reden om uit te kijken

voor een nieuwe locatie om de DvdRA na 2018 plaats te laten vinden.

En deze lijkt gevonden in Zwolle.

De Dag voor de Radio Amateur zal vanaf 2018 plaatsvinden in de IJsselhallen,

zo laat een medewerker van de Evenementen Commissie weten.

Dit jaar vindt de Dag voor de Radio Amateur nog plaats in de Americahallen te Apeldoorn

en wel op 4 november a.s.

Zie ook het evenementenoverzicht op deze website.

hamnieuws. PA3E (nog verder weg voor ons)

 

 

* Eerste examendata 2018 bekend 28/07/2017 door PH4X

Stichting Radio Examens heeft de eerste examendata voor 2018 op haar website gepubliceerd.

Het schema lijkt erg op dat van de voorgaande jaren en het is weer mogelijk

op diverse plekken en tijden in Nederland examen af te leggen.

Het eerste examen in 2018 zal op 10 januari afgenomen worden te Amersfoort,

gevolgd door een examensessie op 7 maart in Nieuwegein.

Medio mei zal SRE een examensessie organiseren in Assen.

Eind mei zal in Vlaardingen een sessie gehouden worden.

Data in het najaar van 2018 zijn nog niet bekend.

Meer info: radio-examen.nl.

hamnieuws. PA3E

 

 

* Repeater Amsterdam naar 145.7875 MHz  28/07/2017 door PH4X

( Ja Johan hier is er weer een)

Gisteren is de Amsterdamse repeater PI3ASD die uitzond op 145.7750 MHz afgeschakeld.

Vandaag zal de repeater terugkomen als PI1ASD op de frequentie 145.7875 MHz.

Dat valt te lezen op de website repeateramsterdam.nl.

De locatie wordt verhuisd van Amsterdam-West naar Amsterdam-Zuid,

waar een opstelpunt gevonden is dat ook nog eens 33 meter hoger is.

Dan zal ook CTCSS ingeschakeld worden met de afwijkende toon 110.9 Hz.

hamnieuws. PA3E

 

 

*MOTOROLA LEGT NOG MEER CLAIMS BIJ HYTERA NEER  Jul 26, 2017

Motorola Solutions heeft deze week nog even wat olie op het vuur gegooid in haar strijd tegen concurrent Hytera,

door in Duitsland nog een paar patentschendingen voor de rechter te brengen

tegen het Chinese Hytera Communications Corporation Ltd uit Shenzhen,

en het Duitse Hytera Mobilfunk uit Bad Münder.

De laatste aanklachten, die op 24 juni aangekondigd werden,

komen boven op de aanklachten wegens patentschending die Motorola al eerder ingediend had in Duitsland.

“Met deze additionele patent aanklachten in Duitsland heeft Motorola Solutions

nu vijf aanklachten wegens patentschending lopen tegen Hytera,”

zegt Motorola in een persbericht.

Waaronder de klachten die bij de US International Trade Commission neergelegd zijn,

en aparte aanklachten wegens het schenden van bedrijfsgeheimen

die in maart ingediend zijn bij het US District Court for the Northern District of Illinois.

De klachten die deze week in Duitsland ingediend zijn, veronderstellen

dat Hytera’s tweeweg draadloze communicatie apparatuur

met verbeterde squelch functionaliteit inbreuk maakt op een patent van Motorola Solutions.

Motorola zegt dat de nadruk van de nieuwe aanklachten verschilt van de vorige aanklachten,

en gaan over een tweede patent wat de akoestische prestaties van tweeweg radio's betreft.

Hytera was al bekend vanwege haar radioproducten voor mobiele diensten,

en begaf zich het afgelopen jaar op de amateur radio markt met digitale mobiele radio (DMR) producten.

Met de laatste aanklacht wil Motorola een dwangbevel forceren om te voorkomen

dat Hytera in Duitsland producten aanbiedt en levert die voorzien zijn van de akoestische squelch functie,

naast het terugroepen en vernietigen van producten die de patenten schenden

plus een nog nader vast te stellen schadevergoeding.

Afgelopen maart stelde Motorola in de bij het US District Court ingediende aanklacht

dat geheime en gepatenteerde informatie illegaal was meegenomen

door drie voormalige ingenieurs van het bedrijf die voor Hytera zijn gaan werken,

en dat dit gedaan was als "onderdeel van een opzettelijk plan voor het stelen en kopiëren”

van Motorola’s technologie.

Motorola stelt dat haar digitale radio producten de analoge techniek van Hytera overbodig

en waardeloos maakte, en dat in plaats van haar eigen digitale producten te ontwikkelen,

Hytera Motorola ’s ideeën gestolen heeft.

Motorola zegt dat digitale functionaliteiten die het zelf ontwikkeld had,

op begonnen te duiken in producten van Hytera kort nadat Hytera ingenieurs in dienst had genomen

die in 2008 Motorola verlaten hadden, volgens de eerdere aanklacht.

Hytera heeft vooralsnog geen commentaar geleverd op de nieuwe acties van Motorola.

pi4raz PA3E

 

 

*ISS PACKET SYSTEEM DOWN Jul 27, 2017

Het verouderde Amateur Radio on the International Space Station (ARISS) packet systeem op 145.825 MHz

lijkt er nu helemaal mee opgehouden te zijn,

nadat er onlangs al problemen mee waren,

en de zaak weer in de lucht krijgen kon wel eens maanden gaan duren.

De voorzitter van ARISS, Frank Bauer KA3HDO, vertelt dat het packet systeem,

dat zich in de Columbus module bevindt, vorige week kuren begon te vertonen

waarbij alleen nog maar een baken uitgezonden werd.

“Het ARISS team heeft toen de bemanning verzocht om de boel uit en weer aan te zetten,

maar na deze harde reset is het systeem er helemaal mee opgehouden,”

zegt Bauer in een nieuwsbericht.

“Denk er aan dat dit systeem al 17 jaar om de aarde draait.

Het werd aangeleverd met de STS-106 Space Shuttle Atlantis missie

in september 2000 en werd al 20 jaar geleden gebouwd,

getest en goedgekeurd voor de vlucht.”

Bauer zegt dat het ARISS team uitgebreide discussies heeft gehad

over de oplossing van het probleem, te beginnen met wat extra troubleshooting

op de bestaande packet module.

Hij zegt dat het weken gaat duren om de vereiste troubleshooting procedures te ontwikkelen

en goedgekeurd te laten krijgen door de NASA,

voordat de ISS bemanning deze tests mag uitvoeren.

Waaronder nog een keer een harde reset, zegt hij.

“De doorlooptijd is veel langer dan gewoonlijk,

omdat er zeer binnenkort een nieuwe bemanning zal arriveren in het ISS,”

verklaart Bauer.

“De huidige bemanning richt zich op de aankomst van de nieuwe bemanning,

en er is een overgangsperiode van 1 tot 2 weken

nadat de nieuwe bemanning arriveert.

Het positieve is dat één aspect van de troubleshooting

— een tweede harde reset

— automatisch gaat gebeuren,

omdat ARISS uitgeschakeld wordt tijdens het docken,

en later weer ingeschakeld wordt.”

Bauer zegt dat de troubleshooting ondanks deze reboot wel verder gaat.

Additionele plannen met alternatieve oplossingen worden besproken binnen het ARISS team,

en alle mogelijkheden worden gecoördineerd met het internationale ARISS team,

de ontwikkeling van extra procedures, en betrokkenheid van de bemanning, zegt Bauer.

“Mensen die de werkzaamheden aan boord van het ISS een beetje gevolgd hebben

weten dat de tijd die de bemanning aan onderzoeken besteedt gestaag toeneemt

met de meer uitgebreide onderzoeken die aan boord plaatsvinden,”

voegt Bauer daar aan toe.

“Onnodig te zeggen dat de oplossing van dit probleem langer gaat duren

dan in het verleden het geval geweest zou zijn.”

Bauer zegt dat ARISS realistische verwachtingen wil wekken

over hoe lang het gaat duren om het ISS packet systeem probleem op te lossen.

“Op dit moment moet je er op rekenen dat het een paar maanden kan duren

voor het ARISS packet systeem weer werkt,” zegt hij.

Het huidige probleem benadrukt het belang

van het opleveren van het nieuwe interoperabele radio systeem

dat ARISS ontwikkeld heeft, zegt Bauer.

“Het ARISS team is er zeer op gebrand

om dat systeem ontwikkeld en uitgerold te krijgen,” zegt Bauer.

“Volgende week bekijken we met de NASA het laatste ontwerp van dit systeem.

Maar zonder jullie hulp gaan we het niet redden.”

Wil je bijdragen aan het ARISS radio fonds,

bezoek dan de ARISS website en klik op de “Donate” knop.

pi4raz PA3E

 

 

* DEKRA TEST LORA TOEPASSINGEN IN KR920-BAND Jul 28, 2017

Keuringsbedrijf Dekra meldt dat het zijn testfaciliteiten voor LoRa heeft uitgebreid

om ook te kunnen testen in de Koreaanse frequentieband: de ISM band KR920.

De door de LoRa Alliance geaccrediteerde laboratoria

van Dekra testen apparaten in de Europese 868 MHz-band

en de Amerikaanse 915 MHz band.

Dekra test in vier centra, in Málaga (Spanje), Tokyo (Japan),

Taipei (Taiwan) en Herndon (VS).

Het testprogramma moet ervoor zorgen dat apparaten

die op een LoRaWAN netwerk aangesloten worden naadloos samenwerken.

LoRa werkt in licentievrij spectrum, dat echter niet wereldwijd geharmoniseerd beschikbaar is.

Dekra is in 1915 in Duitsland opgericht als keurmeester van auto’s.

In 2016 had het een omzet van 2,9 miljard euro in meer dan vijftig landen,

met 111 miljoen euro omzet in Nederland.

pi4raz PA3E

 

 

*Hoe lang houdt mijn accu het uit?

Gebruik ik in mijn vakantie een accu als energie bron voor mijn QSO's,

dan is het van belang te weten hoelang mijn accu dat volhoudt.

Ook in noodsituaties is dit van groot belang.

Hoe herlaad ik mijn accu weer.

Kan ik tijdens het gebruik van mijn radioset mijn accu bijladen?.

Hoeveel dan?

Heb ik een zonnepaneel beschikbaar of moet ik wachten

tot er op een andere manier weer laadstroom beschikbaar is?

Met onderstaande rekensommetjes kunnen we bepalen

hoe lang we onze set kunnen gebruiken zonder in problemen te komen.

Stel onze transceiver gebruikt 10 ampère tijdens zenden en 1 ampère gedurende ontvangst.

En we luisteren 4 maal langer dan we praten.

Dan gebruiken we gemiddeld per seconde 4/5 maal 1 amp is 0.8 joule tijdens ontvangst

en 1/5 maal 10 amp = 2 joule voor zenden.

Totaal dus 2.8 joule per seconde, dat is 2.8 ampère.

In een uur moet onze accu dan 3600 seconden maal 2.8 amp is 10.08 ampère-uur stroom leveren.

Stel we gebruiken een 100 ampère-uur loodaccu.

Hoe lang kan onze accu dit dan volhouden?

De capaciteit van een accu wordt aangegeven voor een ontlaad tijd van 10 uur.

In ons geval kunnen we dan 10 uur lang zenden, omdat daar 10 ampère voor nodig is.

Zouden we ons zend vermogen opvoeren, zodat we 20 ampère van de accu trekken

dan kunnen we dat echter geen 5 uur volhouden want de interne weerstand van de

accu soupeert dan relatief meer vermogen op.

Dat komt tot uiting in een 10 procent verlaagde capaciteit tot 90 ampère-uur.

Een niet onbelangrijke bijkomstigheid is de 'spanningsdip' die optreedt

op het moment dat de zender aangaat. In ons vorig artikel werd aangegeven

hoe dat aan gepakt kan worden.

Zouden we de piekstroom door een condensator laten leveren,

dan levert dat in ons geval geen verlengde gebruiksduur van de accu op.

De capaciteit van onze accu is nauwelijks hoger als we minder dan 10 ampère afnemen.

Uit het bovenstaande volgt dat we gemiddeld 2.8 ampère van onze accu afnemen,

de accu kan dit zonder bijladen 100 / 2,8 = 36 uur volhouden.

Maar, dan is de spanning wel gezakt van 12.6 volt in volgeladen toestand tot 11.8 volt.

Het is daarom belangrijk na te gaan of de transceiver dan nog wil werken.

In de specificaties wordt meestal de belasting stroom opgegeven bij 13.5 volt, een

spanning die in ons geval dus nooit gehaald wordt.

We zullen dus eerst moeten meten wat de belasting stroom in onze situatie zal zijn.

Als we gebruik kunnen maken van een zonnepaneel om de accu overdag bij te laden,

kunnen we globaal 5 ampère-uur dagelijks bijladen voor een niet al te groot paneel,

bij een gedeeltelijk ontladen accu.

Let op dat de maximale laadspanning niet overschreden wordt.

Het laad/ontlaad rendement zal globaal 90 procent bedragen,

zodat we effectief 0.9 x 5 = 4.5 ampère-uur bij kunnen laden.

Daarmee kunnen we dag in dag uit 's avonds 4.5/2.8 is 1.6 uur lang QSO's maken.

Zonder bijladen kunnen we met de 100 ampère-uur accu globaal 36 uur / 1.6 uur = 22.5 uur,

is globaal 3 weken lang elke avond zo'n

anderhalf uur lang QSO's maken.

Houdt ook rekening met de zelfontleding van de accu,

die ligt globaal tussen 3 en 20 procent per maand.

Loodaccu's moeten altijd opgeladen en op kamer temperatuur opgeslagen worden.

Minstens elk half jaar moet de batterij worden bijgeladen worden

om te voorkomen dat de spanning onder de 12.3 Volt zakt. 

Zo bereiken we tevens dat, op elk moment, eventueel na een korte bij lading,

de batterij altijd gebruiksklaar is. (PA0PHB)

RTTY bulletin PI4WNO PA3E

 

 

*moppen van de week: Ik heb ontdekt waarom ik zo moeilijk vermagerde.

Ik waste me regelmatig met shampoo.

Ik heb toevallig het etiket gelezen : “Geeft meer volume en overvloed”.

Ik ben nu overgeschakeld op een afwasmiddel.

De tekst op het etiket is veelbelovend: verwijdert alle vet, zelfs het meest hardnekkige!

 

De groenteboer zette een bord neer: "Aubergines, 25 cent per stuk, drie voor 1 gulden."

De hele dag kreeg hij klanten die riepen:

"Maar dat is bespottelijk!

Voor een gulden hoor ik er vier te krijgen en geen drie."

De winkelier gaf zich gewonnen en pakte gehoorzaam vier aubergines in.

De kleermaker naast hem had aandachtig toegekeken en vroeg na een tijdje aan zijn buurman:

"Moet je die fout op dat bord niet verbeteren?"

"Wat voor fout?" vroeg de groenteboer.

"Voordat ik dat bord buiten neerzette had ik nog nooit meer dan één aubergine tegelijk verkocht!"

 

Er komt een man in een winkel en pakt een pan en even later komt de man van de kassa

hem achter na en zegt: 'Je hebt die pan niet betaald!'

Antwoordt de man: 'Nee logisch, het is een steelpan!'

 

Een jonge man van Afrikaanse origine opent een nieuwe brillenwinkel ergens in Antwerpen.

De naam van zijn zaak wordt afgebeeld in een mooie lichtreclame

boven het uitstalraam: "IN DE KLEINE HOND".

Een buurman vraagt waar hij toch die naam vandaan haalt ???

Fier antwoordt de jongeman:

Mijne grote broer heeft ook zo'n winkel in Brussel en die heet: "O PTI CIEN"

Lachjekrom PA3E

 

*Heeft ook u iets te koop.

 

 

Of weg te geven of u zoekt iets.

Misschien hebt u informatie nodig?

Laat het weten via het ORB e-mailadres wij nemen het dan op in de ronde.

Misschien kan een medeamateur u helpen*

Zo nu zijn we weer aan het einde gekomen van deze 626e ronde.

Johan PD2JCW,

en onze vast copy leveranciers

wensen u nog een prettige avond verder.

Tot de volgende ronde maar weer.

Het ORB TEAM


Terug naar de Ronde