Het is 02 Nov 2022, Ronde 840 van de Onafhankelijke Radioamateurs Brabant “ORB”


* Goedenavond zend-, en luisteramateurs,

U luistert naar de woensdagavond ronde van de ORB.

Wij proberen u, zoals bij elke ronde weer wat nieuws te brengen.

Onze rondeleiders zijn Johan PD2JCW en Frank PF1SCT

De eindredactie en webpagina worden verzorgd door Edmond PA3E.

We bekijken momenteel hoe de ORB-bijeenkomsten

een vervolg kunnen krijgen.

Hierover volgt binnenkort meer informatie.

Om de website bij te houden en tevens onze uitzendingen

door te zetten naar listen2myradio .

Zoeken we ook iemand om dit op termijn over te nemen van Edmond.

Het mag ook een luisteramateur zijn.

De uitbreiding van het ORB-team is op korte termijn noodzakelijk.

Wanneer u ons wil helpen laat het ons dan weten via PA3E@home.nl

Met vriendelijke groet, Edmond PA3E, Johan PD2JCW en Frank PF1SCT.

 

 

 

*Richard Brunton G4TUT SK.

Frank Webmaster PI4RAZ.

Geplaatst op 28 oktober 2022.

Naar nu bekend is geworden, 

is op 21 oktober Richard Brunton G4TUT overleden na een val in zijn huis.

De call zal velen in eerste instantie niets zeggen, 

maar Richard was de drijvende kracht achter de site southgatearc.org 

(van de Southgate Amateur Radio Club); 

een site die door zeer veel amateurs gevolgd werd 

en waarop dagelijks een verzameling 

van amateur gerelateerde nieuwsberichten te vinden was.

De site is inmiddels offline.

Richard is 77 jaar geworden.

https://www.pi4raz.nl/ Edmond PA3E

 

 

*Poolse amateurs initiëren on-air herdenking.

Frank Webmaster PI4RAZ.

Geplaatst op 31 oktober 2022.

Met elke nieuwe Silent Key in onze amateurradiogemeenschap, 

worden de bands een beetje leger.

In Polen plannen amateurs echter een activering om degenen 

die zoveel hebben betekend, te delen en te eren.

De Poolse Amateur Radio Unie, PZK, voert van 1 tot en met 6 november 

een herdenkingsactivatie uit en vraagt amateurs om contact op te nemen 

met het station SPØSKM en de naam en roepnaam te geven 

van de Silent Key die men wil herdenken.

Amateurs kunnen dit doen op 80, 40 en 20 meter met CW en SSB en op 2 meter FM. 

De redactie van de PZK promoot dit evenement 

dat in vertaling “herdenking van de overledenen” wordt genoemd.

De operators van dit speciale evenement zullen een SK-herdenkingslijst maken 

op basis van SK-stations die in het logboek zijn genoteerd.

Elk radiocontact komt in aanmerking voor een certificaat 

dat later kan worden gedownload, ter herdenking van het event 

en de aangeleverde Silent Key.

Als een amateur meer dan één Silent Key wil eren, 

moet dit op een andere dag in een ander QSO gebeuren.

De website van de Poolse organisatie zegt, in vertaling,

 [citaat] “Op deze manier zullen we de nagedachtenis eren 

van degenen die we niet langer horen op de amateurbanden.” [Einde citaat]

https://www.pi4raz.nl/ Edmond PA3E

 

 

*Laatste HAARP-experiment gebruikt input van amateurs.

Frank Webmaster PI4RAZ.

Geplaatst op 01 november 2022.

Onderzoekers in Alaska zullen binnenkort de resultaten doornemen 

van enkele grote atmosferische experimenten 

die met input van amateurs over de hele wereld verzameld zijn.

Na een intensieve periode van 10 dagen van experimenten 

die op vrijdag 28 oktober zijn afgerond, 

zijn wetenschappers van het High-frequency Active Auroral Research Program 

van plan om hun resultaten te bestuderen, 

samen met observaties van deelnemende amateurradio-operators.

Amateurs waren uitgenodigd om de dagelijkse uitzendingen te volgen, 

waaronder HF-oceaanreflecties, interacties tussen satellieten 

en de ionosfeer, moonbouncing en een ongekende poging 

om een ​​signaal tegen Jupiter te reflecteren.

De wetenschappers onderzochten ook mogelijke oorzaken 

achter het airglow-fenomeen dat bekend staat 

als Strong Thermal Emission Velocity Enhancement, 

of met het acroniem STEVE, 

en testen of radio-uitzendingen kunnen worden gebruikt 

om het inwendige van nabije-aarde-asteroïden te meten.

De programmamanager, Jessica Matthews, 

noemde het onderzoek het meest diverse dat ooit in de Alaska-faciliteit 

heeft plaatsgevonden en bevatte het grootste aantal experimenten tot nu toe.

Ze zei dat onderzoekers vertrouwen op burgerwetenschappers over de hele wereld. 

Het onderzoek werd gefinancierd met een subsidie ​​

van $ 9,3 miljoen van de National Science Foundation.

Deelnemende amateurs konden hun rapporten elektronisch indienen bij het lab, 

waardoor ze in aanmerking kwamen voor QSL-kaarten.

https://www.pi4raz.nl/ Edmond PA3E

 

 

*FF een oudje: Philips experimenteerdozen.

Ron van den Brink

Geplaatst op4 januari 2009.

Wie is er niet groot mee geworden?

Tussen 1955 en 1980/1986 heeft Philips onder de naam "Philips bouwdozen" 

een groot aantal elektronica bouwpakketten, 

experimenteerdozen en onderdelenpakketten op de markt gebracht.

De bouwdozen activiteit was gestart als onderdeel van de promotie 

voor de verkoop van componenten aan de totale markt 

en bood Elonco en daarmee Philips Nederland

de gelegenheid een educatieve en promotionele rol te spelen 

vanaf de onderkant van de markt.

In 1955 is Elonco, Philips Nederland, 

begonnen met de verkoop van de eerste bouwpakketten.

Dit waren de AM3, AFM4, FM1, FM2 

en de HF10 ontwikkeld door Amea in Den Haag.

Philips had in die tijd in Den Haag een ontwikkellab voor andere merken.

Naast de verkoop van deze bouwpakketten werd er door Elonco 

een eigen ontwikkellab bouwdozen opgestart 

waar de Pionier Junior en de Pionier Senior zijn ontwikkeld.

Eind jaren 50 is door deze afdeling bouwdozen begonnen 

met de ontwikkeling van hifibouwdozen zoals de HF302 en de FM13.

Begin jaren 60 is er een begin gemaakt met de ontwikkeling 

van onderdelenpakketten en de 

Elektronische Experimenteerdozen EE8, de EE20 en de RE1 en RE2.

Medio 1965 is de ontwikkeling van de EE-bouwdozen overgegaan 

naar het concern het toenmalige RGT Radio, Grammofoon, 

Televisie die er een wereldwijde activiteit van heeft gemaakt.

Bij RGT zijn aan de bouwdozen nog toegevoegd 

de ME Mechanical Engineer en Philiform.

De verdere ontwikkeling van de EE-bouwdozen is gedaan 

bij Philips Hamburg in Duitsland die vervolgens 

een flinke uitbreiding hebben gegeven aan de mogelijkheden van deze bouwdozen.

Bij Philips Hamburg zijn ook de Chemie, Mineralogie 

en de Natuurkunde dozen toegevoegd.

De afdeling Bouwdozen van Philips Nederland is 

door blijven gaan met het ontwikkelen van hifiversterkers en Tuners, 

luidsprekerboxen en de onderdelenpakketten.

Er zijn ook een aantal boekjes verschenen, 

zoals luidsprekerbehuizingen voor zelfbouw, 

schakelingen voor amateurs en het blad hobbyskoop 

waarin veel wetenswaardigheden over bouwdozen te lezen was 

en tevens heel veel andere technische artikelen.

In 1980 is de afdeling bouwdozen van Philips Nederland opgeheven.

Het traditioneel geknutsel (opbouw van complete apparatuur) 

zou meer en meer plaats gaan maken voor gepuzzel, 

het aan elkaar haken van elektronica blokjes.

Na 1980 is Philips TSCA (Technische serviceafdeling) 

nog tot en met 1986 doorgegaan met het in de handel brengen 

van Philips Electronische Experimenteerdozen 

die bij de Philips organisatie in Duitsland, Philips Hamburg, waren ontwikkeld.

Veel jongeren die kennis hebben gemaakt 

met een van de experimenteerdozen 

hebben in een later stadium elektrotechniek, 

telecommunicatie of radiotechniek als studierichting gekozen.

Wanneer je googelt op “Philips experimenteerdozen” 

kom je al snel een aantal interessante websites tegen:

Zo geeft Steef Koenen op

http://sharon.esrac.ele.tue.nl/~pa0ib/bouwdozn/index.html

een goed overzicht van de experimenteerdozen 

die Philips tussen 1955 en 1986 op de markt gebracht heeft.

Norbert Old heeft een zeer uitgebreide website (Duitstalig) 

en behandelt Philips/Schuco Experimenteer systemen.

Dit is een van de meest uitgebreide websites die ik m.b.t. 

de Philips experimenteerdozen ben tegengekomen.

http://norbert.old.no/kits/ee2000/index.html

Omdat ik destijds veel met de EE2040, EE2041 

en EE2003 heb zitten freubelen was deze google-sessie 

een “feest der herkenning” voor me.

Ik vond m’n favoriete ontvanger van destijds weer terug 

op de website van Sjaak:

http://www.sjelab.nl/index.html

https://www.pi4raz.nl/ Edmond PA3E

 

 

*Dag voor de Radioamateur op 29 oktober 2022

29/10/2022 door Fred Verburgh PA0FVH.

Deze dag wordt jaarlijks georganiseerd 

door het VERON Hoofd Bestuur (Evenementen Commissie).

Traditioneel vindt deze dag plaats in het najaar.

Meestal eind oktober/begin november.

De radiohobby is zeer breed.

Daarom komen op de Dag voor de RadioAmateur (DvdRA) 

zeer veel onderwerpen samen.

De doelstelling van deze dag is om de bezoekers inspiratie 

te laten opdoen voor hun radiohobby.

Door dat wat men daar aan (nieuwe) dingen ziet en/of hoort.

En door het ontmoeten van mensen.

De samenstelling van de dag kan variëren.

Maar meestal bestaat deze de volgende onderdelen: 

Radioamateur van het Jaar

Deze dag wordt geopend door een toespraak 

van de algemeen voorzitter van de VERON.

Onderdeel van de opening van de DvdRA is 

de bekendmaking van de Radioamateur van het (vorige) jaar.

Deze onderscheiding wordt jaarlijks toegekend.

En wel aan die persoon of groep, die zich positief heeft onderscheiden.

Of die een bijdrage heeft geleverd aan het wetenschappelijke 

(of opleidings-) 

aspect van elektronica in het algemeen en radio in het bijzonder.

De onderscheiding in de vorm van een prijs wordt verleend 

door het Wetenschappelijk Radio-fonds Veder.

En deze wordt uitgereikt door een representant hiervan.

Lezingen en workshops

Ieder jaar wordt door de organisatie van deze dag 

een programma samengesteld. 

Met enkele interessante lezingen die een directe 

of indirecte relatie met de radiohobby hebben.

Maar vaak ook met workshops 

waar de handen uit de mouwen moeten.

Commissies, werkgroepen en verenigingen

Nagenoeg alle commissies en werkgroepen 

zijn op de DvdRA aanwezig.

En ze presenteren zich met een stand.

Er zijn ook interessegroepen en verenigingen aanwezig 

die een relatie hebben met onze gemeenschappelijke hobby.

Traditioneel is ook het Centraal Bureau aanwezig.

Er is ruimte voor gespecialiseerde groepen.

Bijvoorbeeld zoals luisterstations (NL’s), de Old Timers Club (OTC), etc.

Zelfbouwtentoonstelling

Een van de smaakmakers van de DvdRA is de zelfbouwtentoonstelling.

In een aantal stands worden de meest vernuftige zelfgemaakte systemen 

en apparatuur getoond.

En natuurlijk ook gedemonstreerd.

AMRATO

De AMRATO is een commercieel marktonderdeel.

Dat wordt gevormd door de aanwezige handelaren 

en professionele bedrijven.

Deze laten hun producten en nieuwste technische snufjes zien.

Ook demonstreren ze en bieden ze te koop aan.

VROM (VERON Radio-Onderdelen Markt)

De VERON-onderdelenmarkt is een apart marktonderdeel.

Daarbij mogen de standhouders, medeamateurs of handelaren, 

uitsluitend “gebruikte” elektronica apparatuur, 

radiospullen en nieuwe onderdelen te koop aanbieden.

Jeugdplein

De laatste jaren wordt er in samenwerking met de Jeugd Commissie, 

de Vossenjacht Commissie, 

de landelijke Jamboree on the Air (JOTA) organisatie (verkenners) 

en Youngsters On The Air (YOTA) een Jeugdplein ingericht.

In deze ruimte op de DvdRA hiervoor vrijgemaakt, 

zijn diverse activiteiten voor en door jongeren.

Vast onderdeel daarbij is ook een soldeer project.

Ter plaatse wordt dan een werkend apparaatje gemaakt.

Wedstrijden en loterij

Op de DvdRA is er ook altijd een wedstrijd.

Om de morsevaardigheid te testen.

De mogelijkheden zijn wisselend.

Ook zijn de zogenaamde Vonkenboerwedstrijden.

Tijdens de DvdRA is er een verloting van enkele prachtige prijzen.

Men kan eraan mee doen door loten te kopen.

Op verschillende plaatsen tijdens de DvdRA zijn loten te koop.

De trekking van de loterij vindt altijd plaats bij de afsluiting van deze dag.

https://www.veron.nl/ Edmond PA3E

 

 

*Kort radioamateurnieuws – week 43, 2022

29/10/2022 door Erwin van der Linden (PE1CUP)

Deze week in ‘Kort radioamateurnieuws’:

7 november: Tonight@8-webinar over Log4OM;

Video: RX-888 MK II, een 16-bits-SDR-ontvanger.

Kort radioamateurnieuws

1. 7 november: Tonight@8-webinar over LOG4OM

Het volgende Tonight@8-webinar 

van de Britse radioamateurvereniging RSGB 

wordt live uitgezonden op maandag 7 november 

om 21:00 uur Nederlandse tijd.

Terry G4POP geeft dan een presentatie over ‘Log4OM: 

Het eerste decennium’: 

een blik op het populaire gratis logboekprogramma Log4OM.

Terry’s lezing is geschikt voor alle niveaus van expertise 

en gaat in op de geschiedenis van de software, 

de ontwikkelaars en de ingebouwde functies.

Er is een livedemonstratie en gelegenheid tot het stellen van vragen.

Dit gratis webinar is te zien op het YouTube-kanaal van de RSGB 

of op de speciale BATC-stream, waar je tijdens de uitzending 

ook live vragen kunt stellen.

Lees meer over het programma op 

de RSGB-website: Tonight @ 8 – live webinars

2. Video: de RX-888 MK II, een 16-bits-SDR-ontvanger

Er is een nieuwe versie 

van de zeer breedbandige SDR-ontvanger RX888.

Deze ontvanger beschikt, net zoals zijn voorganger, 

over een 16-bits-ADC en een afstembereik van 1 kHz tot 1,8 GHz, 

met een bandbreedte van maximaal 64 MHz tussen 1 kHz tot 64 MHz 

en 10 MHz tussen 64 MHz en 1700 MHz.

De MK II-versie beschikt daarnaast over diverse verbeteringen, 

zoals: een variabele verzwakker in het HF-bereik, 

afstembaar van 0 tot -31,5 DB een VGA i.p.v. een LNA, 

met een variabele versterking tussen -10 en +33 DB, 

toepasbaar op zowel HF 

als VHFeen verbeterd 64MHz-laagdoorlaatfilter (LPF) 

en een nieuwere generatie tunerchip: 

de R828D i.p.v. de R820T2

In een recente YouTube-video

demonstreert Matthew Miller (M0DQW) 

de RX888 in combinatie 

met het populaire SDR Console van Simon Brown (G4ELI).

Behalve dat hij ingaat op de specificaties van het apparaat, 

laat hij tevens de ontvangst op alle HF-banden zien.

Ook toont hij aan dat met deze combinatie 

een frequentiespectrum 

van 32 MHz breedte in een keer kan worden ontvangen.

Bekijk de video op het TECH MINDS-kanaal: 

RX888 MK2 16BIT Software Defined Radio.

Heb je tips voor ‘Kort radioamateurnieuws’, 

bijvoorbeeld omdat je een evenement wilt aankondigen?

Wij horen dat dan graag: webredactie@veron.nl.

Natuurlijk ontvangen wij ook graag (concept)artikelen 

voor de VERON-website of Electron.

https://www.veron.nl/ Edmond PA3E

 

 

*Propagatienieuws – week 43, 2022

30/10/2022 door Erwin van der Linden (PE1CUP)

Propagatienieuws

Deze week in Propagatienieuws:

HF: goede HF-condities verwacht. 

MUF varieert van 7 à 10 MHz ’s nachts tot 25 MHz en meer overdag;

VHF-tropo: sporadisch ietwat 

verhoogde tropocondities verwacht;

Meteoorscatter: Orioniden en Leonis Minoriden zijn nog actief;

Aurora en Es: aurora kan deze week af en toe opduiken, 

mogelijk zelfs Sporadische-E op 10 en 6 m;

EME: EME-tijdvensters kort maar toenemend, 

geringe padverliezen en zwakke 144MHz-hemelruis.

Propagatienieuws wordt samengesteld door Tom Koeken (PC5D).

HF

Afgelopen week leverde goede propagatie 

op HF met lange openingen op 10 meter naar de VS, 

ook lang na zonsondergang.

Hierbij toch wat kanttekeningen.

Op dinsdag de 25 oktober steeg de Kp-index tot 5 

als gevolg van plasma van een coronaal gat.

Op dergelijke momenten is de MUF merkbaar lager.

De zonnefluxindex is met 105 wal lager uitgevallen 

dan vorige week verwacht, toch waren de banden wijd open.

In de herfst- en wintermaanden verschilt de samenstelling 

van atomen en moleculen in de ionosfeer 

op het noordelijk halfrond van de zomermaanden 

in die zin dat het gemakkelijker is om te ioniseren.

En daar profiteren we momenteel opvallend van.

En zo gebeurt het dat ondanks een gebrek aan actieve gebieden, 

er voldoende ionisatie is voor DX op de hogere banden.

Bovendien zijn er de afgelopen dagen 

geen opvallende magnetische stormen geweest.

In plaats daarvan was het aardmagnetisch veld 

vaak ronduit rustig, met alleen een coronaal gat 

dat afgelopen weekend een kleine verstoring kon veroorzaken.

Al met al lag de dagelijks bruikbare frequentie ruim boven de 30 MHz.

Dit betekende dat gebieden zoals het Caribisch gebied 

sterk vertegenwoordigd waren op vier of vijf banden op hetzelfde uur. 

En wie wilde, kon de DX-peditie TY0RU in Benin 

op vele banden in het log noteren.

HF-vooruitzichten

De daglichtperiode wordt momenteel snel korter 

en daardoor zullen de hogere banden ook eerder sluiten.

Maar dat is heel normaal voor deze tijd van het jaar.

Dit effect zal de komende weken duidelijker worden.

Momenteel houden 14 en 15 MHz het nog uit tot bijna 20.00 uur UTC, 

10 MHz is meestal net open gedurende 

de nacht soms meer, soms minder.

Aan de oostelijke rand van de zon zijn twee nieuwe actieve regio’s 

waar te nemen, zodat we een verdere toename 

van de zonneactiviteit kunnen verwachten.

Volgens NOAA leidt dit in de komende dagen 

tot een zonnefluxindex van circa 125, 

maar ook tot een Kp-index van 3 tot 5 doordat de aarde 

weer een gebied kruist met hogere plasmadichtheid 

en hogere snelheden voor de zonnewind.

Op zondagochtend kan hierdoor sprake 

zijn van een matige geomagnetische storm met kracht G1, 

waarbij de kans op een radioblack-out echter laag blijft.

De MUF zal afhangen van de geomagnetische activiteit.

Op rustige dagen ligt deze in de nacht rond 10 MHz, 

op actievere momenten wat lager op 7 MHz.

Overdag zal de MUF oplopen tot 25 MHz en hoger.

Paden naar het zuiden gaan hierbij als eerste open.

VHF en hoger

Ook de komende dagen hebben we te maken 

met lucht die grotendeels uit het zuiden over land wordt aangevoerd.

Op de kaarten van DX Info Centre zijn daardoor 

soms wat kleinere en kortdurende gebieden te zien 

met verhoogde tropo condities.

Het kan dus geen kwaad om de banden in de gaten te houden.

Meteoorscatter

Random meteorscatter rond zonsopgang is altijd goed 

voor de propagatie en de Orioniden- en Leonis Minoridenbuien 

zijn nog niet voorbij.

Aanstaande zondag 6 november begint de grote Leonidenregen, 

met een piek rond de 16e.

Aurora en Sporadische-E

In de komende dagen zijn er momenten met een hogere Kp-index 

en een oplopend hemisferisch vermogen.

Daardoor blijft het opletten voor aurorapropagatie.

In de ionogrammen is soms Sporadische-E op de foEs-plots te zien, 

waardoor Europese signalen op 10 en 6 meter 

kortdurend ook via short skip te horen zijn.

De meeste kans heb je dan met de digitale modes.

EME

Met de maan op minimale declinatie dit weekend, 

zullen de EME-tijdvensters kort zijn, 

maar langer worden naarmate de week vordert.

Perigeum (kortste afstand aarde-maan) was gisteren, 

zaterdag, dus de padverliezen zijn het laagst.

144MHz-hemelruis is zwak in de komende week.

Over zonnefluxindex, zonnevlekkengetal en Kp-index

De zonnefluxindex (SFI) is een maat 

voor de ionisatiegraad van de ionosfeer.

De SFI heeft een waardenbereik van 50 tot 300.

Lage waarden signaleren doorgaans slechte 

of matige HF-condities en hoge juist goede (een hoge MUF).

Tijdens de piek van een zonnevlekkencyclus 

meten we waarden van meer dan 200, 

met kortdurende uitschieters naar 300.

Het zonnevlekkengetal is een maat voor de activiteit van de zon.

Ook nu geldt, hoe hoger de waarde, 

des te gunstiger voor de HF-propagatie (op hogere banden).

De zonneactiviteit kan als volgt ingedeeld worden 

aan de hand van het zonnevlekkengetal: 

laag: 0-30, gematigd: 30-60, hoog: 60-90, 

zeer hoog: 90-120, intensief: > 120.

De Kp-index is een maat voor de magnetische fluctuaties in de ionosfeer.

Lage waarden zijn gunstig voor de HF-propagatie.

Vanaf een waarde van 2 beginnen HF-condities te degraderen.

Boven de 5 is er sprake van ernstige verstoring 

en vanaf 7 kunnen zelfs radio-blackouts voorkomen, 

waarbij HF-communicatie volledig uitvalt.

Bij hogere Kp-indexwaarden (vanaf ongeveer 3) 

neemt de kans op aurora overigens toe.

De beste HF-condities op de hogere banden 

zijn dus te verwachten bij een hoge zonnefluxindex, 

een hoog zonnevlekkengetal en een lage Kp-index.

Over maximaal bruikbare frequentie (MUF) en kritische frequentie

De maximaal bruikbare frequentie (MUF) is de frequentie 

waarbij de verwachting is dat radiosignalen 

nog zullen reflecteren tegen de ionosfeer voor paden van 3000 km. 

Voor paden korter dan 3000 km zal de MUF lager zijn 

omdat de opstralingshoek steiler is, 

waardoor radiosignalen makkelijker door de ionosfeer heen dringen.

De frequentie waarbij nog reflectie optreedt terwijl 

de opstralingshoek 90 graden is (verticaal), heet de kritische frequentie.

Tom PC5D stelt het propagatienieuws samen.

Bij de samenstelling maakt hij onder andere gebruik van 

de voor Nederland relevante informatie uit de volgende bronnen: 

het wekelijkse RSGB Propagation News, DX Info Centre

HF-Referat DARC, Poollicht.be en Make More Miles on VHF

Propagatienieuws maakt ook deel uit van het radiojournaal 

van de Zuid-Limburgse zondagochtendronde.

De audio-opname van deze ronde is terug te luisteren op a22.veron.nl.

https://www.veron.nl/ Edmond PA3E

 

 

*Mag het wel of mag het niet?

Door Fred Stam, PE3FS

Als radiozendamateur maken 

we soms weleens verbindingen vanuit onze auto.

Maar verbindingen maken tijdens het rijden 

maakt dat we mogelijk minder aandacht 

hebben voor het verkeer om ons heen.

Daar zitten risico’s aan.

De wetgeving is op dit punt aangescherpt.

Maar het is lang niet voor iedereen duidelijk 

wat er nu wel en niet is toegestaan. 

PE3FS heeft het voor ons uitgezocht.

Mag het wel of mag het niet?

Zoals hierboven in artikel 61a van het RVV 

(Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens) 

staat vermeld mag je geen mobieltje of tablet of mediaspeler vasthouden.

Maar mag een portofoon of mobilofoon wel?

We brengen licht in de duisternis want voor 

een veel zendamateurs is het nog steeds koffiedik kijken.

Het begon allemaal met een gesprek over een repeater, 

om precies te zijn: de repeater in Haarlem, 

die verkeer verzorgt op de 70cm.

Een regionale repeater, want de frequentie zit op 

een heel getal 430.250 MHz. 

Repeaters die op frequenties van 12,5 KHz boven 

of onder de hele getallen zitten (bijvoorbeeld 430.237,5) dat zijn lokale repeaters.

De Haarlemse is een regionale die in stand 

wordt gehouden door de NVRA in Haarlem.

Donaties zijn uiteraard van harte welkom 

want zo’n repeater in de lucht houden kost ook geld.

We dwalen af. Terug naar waar het in dit artikel om gaat.

Dat gesprek ging zo van: “een hartstikke gaaf ding 

op 120 meter hoogte met een bereik van Den Helder naar Rotterdam.

We zouden hem toch eigenlijk veel meer moeten gebruiken!” 

Nico PA4NIC en ik zijn daar meteen mee begonnen en ja hoor:

“zwaan kleef aan” zoals PA4NIC zei.

In no time waren we in QSO met wel 4 anderen.

En over alles van alles en nog wat.

Nico met een porto vanuit Amsterdam dat eigenlijk best goed ging 

en Peter en Gerard (de calls zijn me even ontschoten).

Dus zo’n brainwave helpt, als je het niet zelf doet gebeurt er niets.

Omdat Nico met porto in de auto zat werd er al gauw gezegd: 

”Kijk je wel uit voor de politie?”

En dan gaat zo’n gesprek daarop verder 

en is er iemand die dan zegt dat het volgens RVV Art61a gewoon mag.

Het ligt helaas iets genuanceerder.

Omdat het iets is dat voor velen van ons onduidelijk is 

(en voor anderen wellicht herhaling van wat ze al wisten), 

dan toch maar even een stukje uitleg van wat de wet erover zegt 

en hoe dat is bedoeld.

Dan zijn we allemaal weer op de hoogte.

Bovendien wordt het dan veiliger op de weg, 

want sturen met één hand 

(omdat die andere met microfoon erin op de schoot ligt 

om niet te laten zien dat je tijdens het rijden iets in je hand hebt) 

is uiteraard niet zoals het hoor.

Want een telefoon vasthouden mag niet.

En als je het toch doet kost het geld en niet zo klein beetje ook!

In bovenstaand artikel staat dus wat je qua communicatieapparatuur 

wel en niet mag vasthouden in de auto.

Artikel 61a van het RVV probeert duidelijk te maken 

wat er wettelijk geregeld is m.b.t. elektronische apparatuur 

en het gebruik in de auto.

Het artikel onder de loep

We zullen het even wat verder uitdiepen.

Want in de Staatscourant nummer 239 van jaargang 2019 

staat uitgelegd hoe het is geregeld 

en daar verwijs ik ook naar in dit artikel.

Klik op deze link om naar deze Staatscourant te gaan.

Als een mobilofoon in de auto vast is gemonteerd, 

dan mag je deze microfoon bedienen en gebruiken.

Dat geldt dus niet voor een portofoon.

Als je die voor je mond houdt en erin praat, 

dan ben je dus in overtreding, 

want die portofoon is niet vast gemonteerd in de auto, 

dat is het criterium.

Handsfree bellen is wel toegestaan, 

want daar zit de telefoon vast in de (houder in van je) auto.

Een speaker-mike mag gewoon bediend worden.

Dat is dus de oplossing om toch 

met een zendontvanger in de auto verbindingen te maken!

Een bluetooth microfoon is uiteraard ook toegestaan.

Dus al met al valt het eigenlijk allemaal nog wel weer mee.

Ik leerde vroeger op school de belangrijkste verkeersregel:

Dat je je zodanig op de weg moet begeven 

dat je een ander niet in gevaar brengt of kan brengen.

En dat is nu precies de strekking van artikel 5 van Wegenverkeerswet

(WVW).

Dit artikel is een zgn. 'kapstokartikel' waaraan het gedrag 

van een verkeersdeelnemer wordt getoetst 

als zich een ongeval voordoet of op andere wijze 

de verkeersveiligheid in het geding is.

Een verkeersongeval is de duidelijkste indicatie 

van een overtreding van het verbod om gevaar of hinder te veroorzaken.

Daar moet je je dus altijd aan houden, 

wil je het risico op een bekeuring minimaal houden.

Om een bon te vermijden hebben sommige radiozendamateurs 

een kopie van RVV-artikel 61a uit de Staatcourant in hun mobiele telefoon opgeslagen.

Zij kunnen dat tonen aan een politiefunctionaris als ze eventueel aangehouden worden.

Ik heb nog niet gehoord dat het ook werkelijk al nodig is geweest.

Maar in alle gevallen: doe voorzichtig en bind de kat niet op het spek.

73, Fred PE3FS

Artikel 5 Wegenverkeerswet 1994:

Het is eenieder verboden zich zodanig te gedragen 

dat gevaar op de weg wordt veroorzaakt of kan worden veroorzaakt 

of dat het verkeer op de weg wordt gehinderd of kan worden gehinderd

DARU Magazine Editie#31, oktober 2022 Edmond PA3E

 

 

*100ste editie van ARRL Handbook.

Frank Webmaster PI4RAZ.

Geplaatst op 2 november 2022.

De ARRL heeft de honderdste editie van 

‘The ARRL Handbook for Radio Communications’ uitgegeven.

De honderdste editie van 

‘The ARRL Handbook for Radio Communications’ is verschenen.

Deze gloednieuwe uitgave van 

‘The ARRL Handbook for Radio Communications’ 

is dé gids voor de principes van radiotechnologie in het algemeen.

Het handboek is geschreven voor iedereen 

met interesse in radiotechniek alsook voor iedereen 

met het verlangen om draadloze technologieën te bevorderen.

Het handboek is dé gids voor radio-experimenten, 

ontdekkingen en technische innovatie.

De belangrijkste onderwerpen in deze nieuwe editie zijn:

Radio-elektronica theorie en principes

Circuitontwerp en uitrusting

Signaaloverdracht en propagatie

Digitale modulatie en protocollen

Antennes en transmissielijnen

Bouwpraktijken

Deze gloednieuwe uitgave van 

‘The ARRL Handbook for Radio Communications’ 

is verreweg de meest uitgebreide editie van de afgelopen jaren 

inclusief nieuwe en herziene onderwerpen.

Voor de ARRL is dit een mijlpaal.

Het handboek is een must-have voor alle radioamateurs 

en is geschreven door radioamateurs die hun ervaringen, 

kennis en ontdekkingen willen delen met betrekking 

tot de allernieuwste technologieën.

Elk hoofdstuk is geschreven door experts 

in een bepaald onderwerp en bevat tal van nieuwe projecten.

Dit door de pagina’s van de vorig edities voortdurend aan te vullen 

en te verbeteren met de ervaringen van talrijke gedreven radioamateurs.

Meer informatie en bestellen kan via de ARRL website.

https://www.pi4raz.nl/ Edmond PA3E

 

 

*Examenresultaten radio-examens Houten

02/11/2022 door Erwin van der Linden (PE1CUP)

Het laatste radio-examen van 2022 

werd op dinsdag 1 november georganiseerd in Expo Houten.

Op dezelfde dag ontvingen wij al de voorlopige examenresultaten 

van Henk Vrolijk, secretaris van de Stichting Radio Examens (SRE).

Voor het N-examen lag het slagingspercentage op 87,8%, 

terwijl voor het F-examen 52,2% van de kandidaten slaagde.

De VERON feliciteert de geslaagden 

en wenst de overige veel succes bij de herkansing.

Examenresultaten 1 november 2022

Op dinsdag 1 november waren er radio-examens in Houten.

De examenresultaten luiden als volgt:

Voor het F-examen waren er 23 kandidaten, 

van wie er 12 slaagden, een slagingspercentage van 52,2 %.

Voor het N-examen waren er 33 kandidaten, 

van wie er 29 slaagden, een slagingspercentage van 87,8 %.

In 2022 heeft de Stichting Radio Examens zeven keer 

een schriftelijke examens georganiseerd.

Ook werden er een aantal bijzondere (mondelinge) examens afgenomen.

In totaal deden er dit jaar 365 kandidaten een radio-examen.

242 deden het N-examen (205 geslaagd, slagingspercentage 84,7%).

Aan het F-examen deden 123 kandidaten mee 

(75 geslaagd, slagingspercentage 61,0%).

Dit jaar is bekend gemaakt dat Agentschap Telecom 

haar examentaken per 1 juli 2023 overdraagt aan het CBR.

Tot die datum blijft de SRE de amateur examens organiseren.

De examendata en -locaties zijn terug te vinden 

op de website: www.radio-examen.nl

Henk Vrolijk, secretaris SRE

Ik ben geslaagd.

Wat nu?

SRE (Stichting Radio Examens) stuurt na het examen de scores 

van alle deelnemers naar het AT (Agentschap Telecom).

AT controleert de persoonsgegevens 

en neemt deze op de database 

van personen met een zendamateurregistratie.

Vanaf dit moment kan de geslaagde inloggen

op zijn persoonlijke pagina om zijn roepletters te registreren.

Geduld is dan een schone zaak, want dit kan een paar weken duren.

Hierna stelt AT een beschikking op met de uitkomst van het examen.

Nog (ik denk dat dit moet zijn NA) ontvangst van de beschikking,

brengt de SRE  de deelnemers zo spoedig mogelijk op de hoogte.

Op de website van Agentschap Telecom

kun je vervolgens jouw registratie aanvragen

Komende N- en F-examens

De examendata voor de eerste helft van 2023

zijn inmiddels ook bekend:

woensdag 18 januari in Nijkerk,

woensdag 1 maart in Houten en zaterdag 13 mei in Leeuwarden.

In juni is er nog een examen in Houten,

maar daarvan is de exacte datum nog niet bekend.

Inschrijven voor een examen kan op www.radio-examen.nl.

Zoals bekend neemt het CBR per 1 juli 2023

de organisatie van de radio-examens over.

Lees daartoe ons eerdere artikel:

Examens voor de radiozendamateur: wat gaat er veranderen.

Radioamateur worden.

Hoe doe ik dat?

Het begint bij het doen van een cursus tot radiozendamateur.

In de webshop van de VERON is het cursusmateriaal

beschikbaar voor zowel het novice (N)- als het full (F)-examen.

De cursus kunt u doen door middel van zelfstudie.

Ook kunt u een van de trainingen volgen,

die gegeven wordt in een van de 62 VERON-afdelingen verspreid

over het hele land.

https://www.veron.nl/  Edmond PA3E

 

 

*Overpeinzingen door Ron PA1RMY.

Overpeinzing 1: Hoe leuk/nuttig is FT8 eigenlijk?

Het lijkt wel of FT8 inmiddels

de meest gebruikte mode op de HF-banden is.

Blijkbaar vinden veel amateurs het een leuke mode.

Maar is dat wel zo?

Of is het gewoon logboekvulling?

Laat ik beginnen met te zeggen

dat ik ook veel FT8 verbindingen maak.

En ik gebruik het niet als logboekvulling.

Mijn station is verre van ideaal.

Ik misbruik een antenne voor 10,

15 en 20 meter om uit te komen op 30 meter en 12 meter.

Daar is de antenne natuurlijk helemaal niet voor geschikt.

Maar het is wel leuk om te constateren dat het uiteindelijk wel werkt.

Mijn HF set staat standaard op 10 Watt.

Ik vind QRO niet leuk,

dan kun je net zo goed iemand bellen met je Gsm-telefoon.

Dus 10 Watt en een “gammele” antenne

is voor mij de ultieme uitdaging om te zien hoe

goed (of slecht) dat nou werkt.

En tot nu toe werkt het zeer behoorlijk.

Op dagen dat er wat condities zijn,

werk ik met gemak Zuid-Amerika en soms ook Australië.

En dat hoeft niemand met me eens te zijn maar dat vind ik wel leuk.

En omdat de FT8 software ook aangeeft

in welke richting de beam moet staan,

kan ik nu redelijk bepalen hoe de antenne afstraalt.

Maar ik heb ook iets eigenaardigs gezien in de FT-8 mode.

Er zijn stations die de hele dag CQ geven.

In de software kan dat automatisch, elke 30 seconde.

Deze station reageren nooit op een ander station dat CQ geeft…

Omdat ik erop ben gaan letten,

heb ik gezien dat een aantal station echt 24/7 CQ geven.

Ik heb serieus het idee dat ze de software hebben aangezet,

op vakantie zijn gegaan en bij terugkomst

eens kijken hoeveel verbindingen ze hebben gemaakt.

In dat geval is het natuurlijk wel logboekvulling.

Is dat om je aantal views op QRZ op te krikken?

Ik weet het niet en ik snap het ook niet.

Ik zou er ook voor pleiten

om die hele automatische QSO-afwikkeling uit de software te halen.

Zodat je, net als bij PSK, toch nog zelf bij een QSO betrokken bent.

DARU Magazine -31- Editie 31 Edmond PA3E

 

 

* Overpeinzing 2: het (relatief) grote aantal PD-stations in Nederland.

Ook dit lijkt soms een heikel onderwerp.

Je hoort en merkt weleens dat er wat wordt neergekeken

op de PD-stations in Nederland.

Het zouden geen volwaardige zendamateurs zijn.

Degenen die er zo tegenaan kijken moeten zich

maar ’s achter de oren krabben.

Want we hebben tenslotte allemaal dezelfde hobby.

En niet iedereen is een technisch wonder.

Maar waar zouden we staan zonder de PD-stations?

Als ik over de band draai

dan hoor ik overal veel PD-stations in QSO.

Zonder hen zou het erg rustig worden op de amateurbanden.

En wat daar dan de gevolgen van zouden kunnen zijn,

kunnen we allemaal wel raden.

De 23cm band ligt al behoorlijk “onder vuur”.

Frequentiegebruik door radiozendamateurs levert

de overheid nauwelijks iets op,

commerciële partijen brengen veel meer geld in het laatje.

In 2019 stond tijdens de CEPT-CPG-conferentie

de 2 meterband al op de agenda.

Er lag een toewijzing van “onze” 2 meter band

aan de Aeronautical Mobile Services (AMS) op tafel.

Gelukkig is die uiteindelijk van dezelfde tafel geveegd.

Dus laten we blij zijn met onze novice amateurs.

Dat de QSO’s niet allemaal even technisch zijn,

is van ondergeschikt belang aan het in gebruik houden

van “onze” amateurbanden.

En, nee, ik ben niet van mening dat onze N-gelicenseerden

slechts bandvulling zijn.

Ik denk dat het een welkome groep amateurs

is die we moeten koesteren.

Maar mijn mening is niet zo belangrijk.

Wat is uw mening eigenlijk?

De redactie van DARU-magazine is zeer geïnteresseerd

in uw menig over deze twee onderwerpen.

Het zou leuk zijn als u in de pen klimt en ons uw mening laat horen.

Zoals gebruikelijk mag dat ongezouten maar ook zeker met zout :-)

Stuur uw bijdrage naar redactie@daru.nu.

DARU Magazine -31- Editie 31 Edmond PA3E

 

 

*Heeft ook u iets te koop.

Of weg te geven of u zoekt iets.

Misschien hebt u informatie nodig?

Laat het weten via het ORB e-mailadres

Wij nemen het dan op in de ronde.

Misschien kan een medeamateur u helpen*

Zo nu zijn we weer aan het einde gekomen van deze 840ste ronde.

Johan PD2JCW en Frank PF1SCT die het u vertelden.

En Edmond PA3E

Die maakte dat U het op de ORB-site kon na lezen HI.

En onze vast copy leveranciers,

Wensen u nog een prettige avond verder.

Tot de volgende ronde maar weer.

Het ORB TEAM


Terug naar de Ronde