Ronde 766  van de Onafhankelijke Radioamateurs Brabant “ORB” 03-02-2021


* Goedenavond zend, en luisteramateurs,

U kijkt weer naar de woensdagavond ronde.

En wij proberen u, zoals bij elke ronde weer wat nieuws te brengen.

Elke éérste dinsdag van de maand is er een

“besloten” bijeenkomst van de vriendenkring.

Deze worden gehouden in het scoutinggebouw van Rey de Carle,

Bladelstraat 2 in de wijk Reeshof te Tilburg.

Op deze avonden is onze QSL manager aanwezig.

De bijeenkomsten hebben een vriendschappelijk karakter, waar we

Ervaringen kunnen uitwisselen, gewoon gezellig bij elkaar kunnen zijn.

Wat bijkletsen, met af toe een lezing.

En….

Dat willen we graag zo houden

Onze rondeleider is Johan

PD2JCW

 

*Finse radio amateurvereniging bestaat 100 jaar.

Frank Webmaster PI4RAZ .

Geplaatst op 27 januari 2021 .

In 2021 viert de Finnish Amateur Radio League (SRAL) haar 100-jarig bestaan.

De club gebruikt dit hele jaar de speciale roepnaam OH100SRAL om dit te vieren. 

Werk je tenminste 100 OH stations gedurende het jaar 2021 

dan kom je in aanmerking voor een award.

De SRAL zal daarnaast van 29 januari tot 3 maart met de call OH0W 

vanaf de Aland Islands in de lucht zijn voor de CQ World Wide 160-meter Contest (CW) 

en nog een paar dagen daarna.

De operators zijn Niko Halminen, OH2GEK; Martti Laine, OH2BH 

en Pertti Simovaara, OH2PM.

https://www.pi4raz.nl/  Edmond PA3E

 

 

*RAZzies Februari 2021.

Frank Webmaster PI4RAZ .

Geplaatst 29 januari 2021.

De RAZzies voor de maand Februari 2021 is uit!

Met deze maand:

– CTCSS met Arduino

– Storingen van DC-DC converters

– Oplossing Kerstpuzzel

– Opa Vonk: Plaatsing antenne op auto

– De bouw van mijn Paraset

– Metingen aan de Si4735 radio

Je kunt ‘m HIER downloaden.

Veel leesplezier!

https://www.pi4raz.nl/  Edmond PA3E

 

 

*Het DQB bezorgt al 50 jaar uw QSL-kaarten

28/01/2021 door Johan Jongbloed PA3JEM

DQB 50 jaar, Dutch QSL bureau bezorgt al meer dan 50 jaar QSL-kaarten Krish contactpersoon van het DQB

In Electron maart 1971 is te lezen:

Per 1 januari 1971 is er voor alle Nederlandse zendamateurs 

nog slechts een QSL-BUREAU, Postbus 400 te Rotterdam.

Dit is het gunstige resultaat van de besprekingen tussen beide verenigingen, 

waartoe onze VR in 1970 besloot.

Hiermee is een einde gekomen aan een voor het buitenland vaak verwarrende 

en voor de Nederlandse amateur inefficiënte situatie.

Dus het Dutch QSL Bureau bestaat vanaf 1 januari 2021 alweer 50 jaar.

Inmiddels is het DQB gevestigd in Arnhem en sorteert Scalabor de QSL-kaarten voor het binnen- en buitenland.

Maar de vrijwilligers van VERON en VRZA, RQM’s (Regionale QSL Managers) 

verzorgen de post voor de afdelingen in het land.

DQB 50 jaar kaarten versturen

Door middel van een QSL-kaart bevestigen zendamateurs een gemaakte radioverbinding.

Ondanks de mogelijkheid van een elektronische bevestiging via LOTW, QRZ-logboek 

of eQSL is de QSL-kaart nog steeds populair bij de zendamateur.

Zeker als er een verbinding is gemaakt met een speciaal DX-station of een station met speciale roepletters.

Via een wereldwijd systeem van IARU QSL-Bureaus worden kaarten over de hele wereld verstuurd en ontvangen.

Het Dutch QSL-Bureau sorteert QSL-kaarten die binnenkomen van andere landen op regio.

Regionale RQM’s ontvangen deze kaarten en verspreiden deze onder de leden.

Om kaarten te versturen levert u uw te versturen kaarten in bij de RQM van uw regio.

DQB Manager website

Voor het sorteren van QSL-kaarten maakt het DQB in Arnhem gebruik van de DQB-manager.

Deze software is in 2018 door de VERON ICT-commissie herschreven en in gebruik genomen.

Ook u kunt in de DQB-manager kijken of een Nederlandse zendamateurs is aangesloten bij het DQB.

Kijk ook eens of uw gegevens nog juist zijn.

Indien deze niet juist zijn geef dit dan door aan de RQM van de afdelingen of via dqb@veron.nl  of dqb@vrza.nl .

DQB 50 jaar en historische QSL kaarten

Gerard PA1AT verzamelt al lange tijd QSL-kaarten.

In 1974 kreeg Gerard van zijn opa een stapeltje radio kaarten 

welke hij had gekregen bij een verzameling ansichtkaarten die hij weer verzamelde.

Opa vertelde dat deze radio kaarten afkomstig waren van radioamateurs 

die met behulp van deze kaarten onder elkaar gegevens uitwisselden over hun radio verbinding 

en dat die radioamateurs in de jaren twintig en dertig pioniers waren op het gebied van radio.

Maar als jongen van 14 had hij andere dingen aan zijn hoofd, 

hoewel radio al een hobby was waar hij als jongen van 10 jaar bij “de padvinderij” 

bekend mee was door een hopman die ook zendamateur was.

Hij heeft hem de eerste schreden bijgebracht van morsetelegrafie.

Bij een lezing of de DvdRA worden de kaarten op een leuke manier gepresenteerd 

en dat levert soms emotionele verhalen op.

Ook kan de bezoeker zelf door de collectie bladeren.

Zijn oudste QSL kaarten dateren van 1924.

Maar voor 1918 verstuurde men vaak een brief met ontvangst-informatie.

QSL bureaus waren er toen nog niet en de verzending ging vaak via amateurs, 

maar ook via bijeenkomsten werden ze uitgewisseld.

De collectie gaat niet verloren

In de loop der jaren heeft de Historische QSL kaarten collectie bijgedragen 

aan diverse artikelen voor publicatie in boeken, tijdschriften en de database van PA0AGF. 

Gerard krijgt vaak vragen om een kopie van een kaart te sturen omdat een familielid die call had.

De collectie blijft bij Gerard, zolang hij het nog aan kan.

Maar gelukkig gaat de collectie niet verloren omdat testamentair is vastgelegd 

wat er met de collectie gaat gebeuren als Gerard ermee gaat stoppen.

Bent u geïnteresseerd en wilt u er meer over weten?

Of wilt u uw collectie afstaan?

Neem contact op met Gerard en hij zal u enthousiast te woord staan.

Gerard is onze nationale conservator en beheerder van de historische QSL kaarten collectie.

Graag uw verzoek aan Gerard Nieboer PA1AT sturen via pa1at@veron.nl

https://www.veron.nl/  Edmond PA3E

 

 

*Bundesnetzagentur blokkeert 2142 online productaanbiedingen in 2020

29/01/2021  door Erwin van der Linden (PE1CUP).

Eén van de verantwoordelijkheden van de Duitse Bundesnetzagentur (BNetzA

is om erop toe te zien dat producten op de Duitse markt voldoen 

aan de eisen van elektromagnetische compatibiliteit (EMC).

Producten die niet aan deze eisen voldoen, kunnen namelijk radiostoringen veroorzaken, 

met mogelijk ernstige gevolgen, zoals de verstoring van de communicatie van nooddiensten.

Om haar verantwoordelijkheid waar te maken, houdt de BNetzA op verschillende manieren toezicht.

In 2020 blokkeerde de BNetzA 2142 online productaanbiedingen.

Door deze blokkade konden meer dan 21 miljoen producten 

niet op de Duitse markt verkocht worden.

“Als gevolg van de coronapandemie hebben we ons markttoezicht 

in 2020 meer geconcentreerd op online verkopen.

Er komen nog steeds grote hoeveelheden onveilige producten via internet op de Duitse markt”, 

aldus Jochen Homann, voorzitter van de Bundesnetzagentur.

Lage prijzen

“Als de prijs erg laag is, moeten consumenten twee keer kijken.

Neem in het bijzonder bij aankopen via internet niet alleen beslissingen op basis van prijs.

Zeer goedkope producten voldoen vaak niet aan de Europese veiligheidsnormen”, vervolgt Homann.

Net als vorig jaar lag de focus in 2020 op het monitoren van handelaren 

die extreem veel producten op internet aanboden.

BNetzA identificeerde daarbij in totaal 2142 productaanbiedingen 

die niet voldeden aan de Europese eisen.

De dienst liet deze producten vervolgens op de online verkoopplatformen blokkeren. 

Een jaar eerder blokkeerde BNetzA overigens 1027 aanbiedingen, 

waardoor 3,5 miljoen producten betroffen waren.

Gebreken

Naast formele gebreken, zoals bijvoorbeeld het ontbreken van een Duitse handleiding 

of onvoldoende etikettering, werden ook producten aangetroffen die radiostoringen veroorzaken 

of niet aan de EMC-richtlijnen voldoen.

Handelaren mogen dat soort producten niet in de Europese Unie verkopen.

Onder de meer dan 21 miljoen geblokkeerde producten, 

bevonden zich meer dan 7 miljoen babyfoons.

BNetzA keurde deze apparaten af vanwege 

het ontbreken van een Duitse gebruiksaanwijzing en een verkeerde etikettering.

Ook keurde de dienst meer dan 1 miljoen radiografische afstandsbedieningen af.

De reden was dat deze apparaten bij verkeerd gebruik storingen konden veroorzaken 

op de frequenties van de nooddiensten, zoals politie en brandweer.

Manieren van toezicht

Onder andere door anonieme testaankopen verkreeg de Bundesnetzagentur 

zicht op de conformiteit van producten die op internet extreem goedkoop worden aangeboden.

De zo verkregen inzichten waren aanleiding om met meer online-verkoopplatformen samen te werken.

In de Duitse detailhandel controleerde de dienst in 2020 meer dan 3.100 apparaat types.

Dat aantal was vanwege de beperkingen door de coronapandemie aanzienlijk lager dan in  het voorgaande jaar.

Als gevolg van deze onderzoeken werden 31 apparaat types verboden.

Daarnaast schreef de autoriteit 782 officiële ingebrekestellingen, 

waarin zij de fabrikant van niet-conforme producten opdraagt om geconstateerde gebreken te verhelpen.

Door deze controle in de detailhandel blokkeerde de BNetzA 510.000 producten.

Samenwerking met de douane

Consumenten bestellen steeds meer producten online in het buitenland.

Daarom werkt de BNetzA nauw samen met de douane.

De douane meldde in 2020 8.800 verdachte zendingen bij BNetzA.

In meer dan 95% van de gevallen werden de producten niet vrijgegeven voor de Duitse markt.

Op deze manier weerde men ongeveer 200.000 producten.

Bron: persbericht BNetzA

https://www.veron.nl/  Edmond PA3E

 

 

*Amateursatellieten op QSO Today Virtual Ham Expo

30/01/2021 door Poll van der Wouw PA3BYV .

QSO Today Virtual Ham Expo wijdt een hele sessie aan amateursatellieten, dat meldt de ARRL.

Dit online evenement, dat plaatsvindt van 13-14 maart is volop bezig met de planning.

Meer dan 60 sprekers van wereldklasse en workshops voor beginners 

tot experts staan inmiddels op het programma.

Daaronder dus ook sessies over amateursatellieten op QSO Today.

In negen AMSAT sessies komt een breed aanbod van amateur-satellieten gerelateerde onderwerpen langs .

Sprekers en onderwerpen

​Een introductie in amateurssatellieten:

Introduction to Amateur Radio Satellites door Douglas Quagliana, KA2UPW

Actief worden met satellieten: Getting on the Air with Satellites door Clint Bradford, K6LCS

Contacten met het ISS: How to Enjoy Amateur Radio Contacts 

with the International Space Station door Frank Bauer, KA3HDO

Een LPDC-encoder in FPGA: Implementation of LDPC Encoder on FPGA door Anshul Makkar

Ruimtepuin verminderen: Debris Mitigation in Earth’s Orbit ook door Anshul Makkar

Digitale multiplex transponder: Digital Multiplexing Transponder 

from the Open Research Institute door Michelle Thompson, W5NYV

Problemen met exportvergunningen oplossen voor de amateursatellietdienst: 

Solving the ITAR and EAR Problem for the Amateur Radio Satellite Service eveneens door Michelle Thompson, W5NYV

P4XT labs: Remote Labs for P4XT Engineering Development door Paul Williamson, KB5MU

Amateursatellieten op QSO Today

Michele Thompson, een bestuurslid van de AMSAT, 

zegt dat werken over satellieten een van de meest bevredigende privileges van het hebben van een amateurlicentie is.

“Er was nooit een betere tijd om bezig te zijn met amateur-satellieten, 

omdat sommige lang bestaande lastige regelgeving is opgeheven.

Ook geavanceerde technologieën zijn nooit zo toegankelijk en betaalbaar geweest. 

Er zijn nu mogelijkheden die er zelfs enkele jaren geleden nog niet waren.

AMSAT is daarom blij om bij te dragen aan de Expo.

Hier kan AMSAT namelijk laten zien welk werkelijk verbazingwekkend werk aan de gang is in de wereld van amateursatellieten.

QSO Today Expo is de ideale partner om het huidige werk met amateursatellieten aan het grotere radioamateurpubliek te showen.”

AMSAT stand

AMSAT heeft een stand op de virtuele Expo.

Daar kunnen deelnemers praten met experts, enthousiasten, operators en technici.

Ook kun je er informatie over het lidmaatschap van een van de 30 AMSAT-verenigingen over de hele wereld vinden.

Registratie verplicht en niet meer gratis

Registratie voor de QSO Today Virtuele Ham Expo van 13-14 maart 2021 is verplicht.

De prijs bij vroege inschrijving is $10 en $12 “aan de poort”.

Dit is behalve voor het 2-daagse live evenement ook voor de 30-daagse periode

waarop de lezingen en workshops nog terug te zien zijn.

Bron: ARRL

https://www.veron.nl/  Edmond PA3E

 

 

*Kort radioamateurnieuws – week 04, 2021

31/01/2021 door Erwin van der Linden (PE1CUP)

Deze week in ‘Kort radioamateurnieuws’:

Veiligheidsupdate voor OpenWebRX

Eerste signalen amateursatelliet RadFxSat-2 ontvangen

ISS-amateurstation NA1SS tijdelijk niet beschikbaar

Kort radioamateurnieuws

1. Veiligheidsupdate voor OpenWebRX

Jakob DD5JFK meldt via Groups.io dat hij op de hoogte is gebracht van een beveiligingslek in OpenWebRX.

Wanneer een ‘aanvaller’ het lek misbruikt,

kan hij alle commando’s uitvoeren die toegestaan zijn voor het gebruikersaccount waaronder OpenWebRX draait.

Omdat dit een serieus probleem is, ontwikkelde Jakob met spoed een veiligheidsupdate.

Deze update, OpenWebRX 0.20.2, is onder andere via de OpenWebRX-website te downloaden.

Jakob adviseert alle gebruikers van OpenWebRX om hun ontvangers zo spoedig mogelijk te updaten.

2. Eerste signalen amateursatelliet RadFxSat-2 ontvangen

Vorige week berichtten wij dat de RadFxSat-2 op 17 januari door LauncherOne in een baan om de aarde was gebracht.

Op 27 januari rapporteerde Brad Schumacher (W5SAT) een eerste teken van leven:

hij hoorde namelijk zijn eigen CW-signaal heel zwak terug via de RadFxSat-2-transponder.

Een dag later bevestigde AMSAT inderdaad dat de satelliet gedeeltelijk functioneert.

Maar helaas zijn de ontvangen signalen zeer zwak.

Om de zaak verder te kunnen onderzoeken, verzoekt AMSAT zendamateurs om vooralsnog niet te zenden via de transponder.

De volgende cruciale stap in het onderzoek is om na te gaan of het telemetriebaken van de RadFxSat-2 functioneert.

AMSAT vraagt radioamateurs daarom om te proberen het baken op 435.750 MHz (+/- Dopplerverschuiving, USB) te ontvangen.

Het programma FoxTelem kan daarbij gebruikt worden om telemetriegegevens te decoderen en te uploaden.

Ook ontvangt AMSAT-engineering graag informatie via e-mail (foxtelem@amsat.us) over goede IQ-opnames van het baken.

Zij nemen vervolgens zelf contact op als ze de opnames willen gebruiken.

Meer informatie:

RadFxSat-2 Signals Detected, AMSAT Engineering Continues to Assess Status

RadFxSat-2 Update – January 29, 2021

3. ISS-amateurstation NA1SS tijdelijk niet beschikbaar

ARISS en haar partners onderzoeken momenteel een storing van het radioamateurstation NA1SS

aan boord van het Internationaal Ruimtestation ISS.

Het probleem lijkt overigens niet te liggen aan de radioapparatuur zelf, die zich in de Columbus-module van het ISS bevindt.

Eerder wordt aangenomen dat er iets niet in orde is met de RF-bekabeling richting antenne.

Op 27 januari werd namelijk tijdens een ruimtewandeling de 11 jaar oude bekabeling aan de buitenzijde van het ISS vervangen.

Daarbij is waarschijnlijk iets mis gegaan.

Meer informatie: ARISS and Partners Are Investigating Space Station Ham Radio Failure

https://www.veron.nl/  Edmond PA3E

 

 

*Een ruimtelijke krachttoer.

NASA heeft bekend gemaakt dat op 10 mei a.s. de ruimtesonde OSIRIS-REx.

de planetoïde Bennu zal verlaten en in september 2023

op de aarde zal terugkeren met bij zich een met oppervlakte materiaal van Bennu gevulde capsule.

Bennu is een koolstof houdende planetoïde uit de Apollo groep die op 11 september 1999 werd ontdekt.

De planetoïde is uitvoerig bestudeerd door onder andere de helaas overleden Arecibo radiotelescoop.

Het is een potentieel gevaarlijk object dat redelijke kans heeft om de Aarde te raken tussen 2175 en 2199.

Het oppervlak van planetoïde Bennu is met honderd miljoen tot een miljard jaar veel ouder dan verwacht.

Verder bevat het water en waarschijnlijk organisch materiaal. dat ontdekte ruimtesonde OSIRIS-REx.

Koolstof houdende planetoïden zoals Bennu bevatten een breed scala aan organische moleculen,

zoals aminozuren en herbergen de oer-mineralen waaruit de planeten zijn opgebouwd.

Bennu is wellicht veel ouder dan verwacht en kan wetenschappers veel vertellen

over de lange ontstaansgeschiedenis van ons zonnestelsel. (NASA)

RTTY bulletin PI4WNO Edmond PA3E

 

 

 

*Aanvallen op de 23 cm band .

Reeds eerder hebben wij aanvallen gesignaleerd op onze ’ruime’ 23 cm band.

Onze secundaire toewijzing in de 23-cm-band staat onder druk,

met name door de komst van Galileo, het Europese satellietnavigatiesysteem.

Maar ook door Glonass, het vergelijkbare Russische systeem.

Beide systemen maken namelijk ook gebruik van frequenties in de 23-cm-band.

De IARU is volop bezig met deze problematiek, maar ik zie het somber in.

Wij zullen langzamerhand toch moeten inkrimpen.

Ook in onze HF en VHF banden wordt het er voor radioamateurs niet gemakkelijker op gemaakt.

Daar worden we gehinderd door allerlei illegale EMC storingen, radar- en radiostations.

Ons antwoord op storingen in de HF banden zijn onder anderen de JT65 smalband modes.

Met behulp van slimme computer programma’s kunnen wij veel storingen voldoende onderdrukken

om toch nog betrouwbare QSO’s te maken.

Voor breedband modes, zoals ATV hebben we echter ongestoorde bandbreedte nodig.

En die kunnen we nog vinden in de microgolf banden.

Hoewel wij in onze frequenties in de microgolf banden slechts op secundaire basis mogen werken

blijft daar toch nog voldoende ruimte over.

Hier volgt een summiere lijst van de voor ons beschikbare frequenties.

- 23 cm (1240-1300 MHz) voor short-range communicatie als repeaters en experimenten.

Amateur satellieten in de band 1260-1270 MHz

- 13 cm 2300-2450 MHz) voor short-range communicatie als repeaters en experimenten.

Amateur satellieten tussen 2400-2450 MHz.

Gedeeld met WIFI.

- 9 cm (3300-3500 MHz)

Amateurs, plaatsbepaling en mobile toepassingen

- 5 cm (5650-5925 MHz)

Amateurs, plaatsbepaling en mobile toepassingen

- 3 cm (10-10.5 GHz)

Amateurs, plaatsbepaling en mobile toepassingen, Amateur satellieten

10.45-10.5 GHz.

- 1.2 cm (24-24.25 GHz)

Amateurs en korte afstand toepassingen.

Amateur satellieten tussen 24-24.05 GHz,

Gedeeld met ruimte onderzoek van de aarde.

- 6 mm (47-47.2 GHz) Amateur experimenten en satellieten

- 4 mm (76-81.5 GHz) Radioastronomie, ruimte onderzoek.

Amateur toepassingen tussen 77.5-78 GHz en 81-81.5 GHz op secundaire basis.

Deze band staat onder druk van mobile radar toepassingen.

- 2.5 mm (122.25-123 GHz) lokale communicatie systemen en amateur gebruik

- 2 mm (134-141 GHz) Amateurs en Radioastronomie

- 1 mm (241-250 GHz) Amateurs, amateur satellieten en Radioastronomie.

Zo te zien genoeg frequentie ruimte.

Maar wat gaan we er mee doen?

Maar het werken met onze bekende R,L,C’s en halfgeleiders kan nog wel in de decimeter banden,

maar in de millimeter banden kan je dat wel vergeten.

Dat is het terrein van de microgolf wereld.

Voor het geleiden van die golven is vaardigheid in de mechanica een pre.

Vandaar dat we nu wat meer aandacht besteden aan typische microgolf onderdelen

 als richting koppelaars en Circulatoren.

Maar hoe wekken we deze golven op en hoe detecteren wij ze?

Dat wordt de uitdaging.

Laten we dan eens kijken wat de commerciële en militaire wereld er mee doet.

Wifi is gemeengoed geworden.

Kunnen wij daar wat van leren?

Kortom hier liggen genoeg uitdagingen om ons devies ’experimenteel radio onderzoek’ weer inhoud te geven.

(Pieter, PA0PHB).

RTTY bulletin PI4WNO Edmond PA3E

 

 

*Directionele couplers op GHz frequenties .

In een artikel in Daru magazine editie 12 beschrijft Reinhardt, DC5ZM,

een schakeling om voorwaarts, gereflecteerd vermogen en SWR te meten

met behulp van Directionele Couplers die momenteel relatief goedkoop worden aangeboden.

Omdat providers van mobiele telecomdiensten regelmatig hun technische infrastructuur verversen

en bovendien ontwikkelingen in de techniek erg snel gaan,

komt er apparatuur beschikbaar die niet meer geheel voldoet

aan de strenge kwaliteitseisen van commerciële telecomproviders.

Dat is een gelukje voor ons, radioamateurs.

Want op Ebay worden commerciële Directionele Couplers (richting koppelaars)

voor weinig geld te koop aangeboden

en welke qua specificaties voor ham radio toepassingen ruim voldoende zijn.

Om de resultaten van metingen van doorgaand vermogen,

gereflecteerd vermogen en SWR zichtbaar te maken

is alleen nog wel een additionele schakeling nodig.

Een dergelijke schakeling wordt in dit artikel behandeld.

Hiermee is het bijvoorbeeld mogelijk om de Oscar-100 uplink apparatuur op 2.4 GHz te optimaliseren.

Een goede Directionele Coupler maken is een vak apart.

Maar waarom zou je die zelf maken als zoiets relatief goedkoop te verkrijgen is?

Concentreer je dan liever op de afwerking en de bij behorende elektronica.

En dat is precies de doelstelling van het artikel.

Wat directionele couplers zijn heeft u in ons vorig bulletin van 20210124 van 24 jan 2021 kunnen lezen.

In het DARU artikel wordt een instrument gepubliceerd

waarmee uitgaand en gereflecteerd vermogen gemeten kan worden gebaseerd

op een Arduino UNO waarop een LCD 1602 keypad display is geplaatst.

Om het vermogen, uitgaand en gereflecteerd vermogen, te meten worden 2 China-Module-AD8318 gebruikt.

Deze module bevat een logaritmische versterker AD8318 chip, gefabriceerd door Analog Devices.

Het frequentiebereik loopt van 1 MHz tot 8GHz, bij 50Ohm.

Tot 6GHz is de meetfout +/- 1dB binnen een dynamisch bereik van 55 dBm. Specificaties:

- Frequentie 800MHz tot 2,5 GHz,

- Coupling 5 tot 40dB,

- Pmax = 200W,

- Insert Loss = 20 dB.

Voor het volledige interessante artikel, inclusief plaatjes, (zie DARU magazine 12)

RTTY bulletin PI4WNO Edmond PA3E

 

 

* Yaesu FT4X: word nu lid en maak kans op deze dual band transceiver

01/02/2021 Johan Jongbloed PA3JEM

Yaesu FT4X: word nu lid en maak kans op deze dual band transceiver

Als je in de maand februari 2021 lid wordt van VERON

maak je kans om een Yaesu FT4X te winnen ter waarde van € 67,95.

VERON is de grootste amateurradiovereniging van Nederland.

Met 62 afdelingen is er altijd wel een afdeling bij u in de buurt.

Met corona is dat nu even lastig maar binnenkort is het weer mogelijk om lijfelijke bijeenkomsten te houden.

Ook organiseren afdelingen leuke evenementen waaraan je kunt deelnemen vanuit huis.

Waarom lid worden van VERON?

Grootste radioamateurvereniging van Nederland.

Met 62 afdelingen verspreid over het hele land.

Met leuke evenementen en activiteiten.

Het is nu wat lastig maar straks kan het weer vol op.

12 keer per jaar het maandblad Electron in de bus.

Een blad voor maar vooral door de leden.

Via commissies en werkgroepen zijn alle leden vertegenwoordigd.

Niet alleen voor de zendamateur maar er is ook een commissie voor de luisteramateur.

VERON is als enige Nederlandse radioamateurvereniging lid van de IARU.

VERON komt niet alleen op voor radiozendamateur in Nederland maar

vertegenwoordigd deze ook internationaal.

Gratis QSL-kaarten service door het Dutch QSL Bureau.

Elk jaar organiseert VERON meerdere evenementen waaronder de Dag voor de Radioamateur.

De VERON biedt al vanaf 1945 haar diensten aan de leden aan.

En nog heel veel meer…

Actievoorwaarden

De actie loopt van 1 februari 2021 tot en met 28 februari 2021.

Ook nieuwe leden die nog niet in het bezit zijn van een registratie dingen mee naar de prijs.

Maar mogen de apparatuur pas in gebruik nemen als een volledige registratie is verkregen van het Agentschap Telecom.

Prijs is niet in te wisselen voor een geldbedrag.

Alleen volledige aanmeldingen via de VERON webshop dingen mee naar de prijs.

VERON behoudt zich het recht voor deze actie of het verloop

daarvan te wijzigen of te beëindigen wanneer dit gerechtvaardigd is door onvoorziene omstandigheden.

Actie is conform de Gedragscode promotionele kansspelen, klein promotioneel kansspel.

Uitgesloten van deelname zijn

Nieuwe leden met een woonadres in het buitenland.

Leden die de contributie nog niet hebben voldaan.

Nieuwe leden waarvoor bezwaar is gemaakt van lidmaatschap (art 6.3 statuten).

Yaesu FT4X

De Yaesu FT-4X is een handheld FM transceiver ook wel portofoon.

Deze portofoon is geschikt voor zowel de 2-meterband als voor de 70-cmband.

Daarbij heeft de FT-4X de mogelijkheid om uit te zenden met resp. 5, 2,5 en 0,5 watt.

Ook is de portofoon compact en een lichtgewicht.

Tevens is het mogelijk om de banden 65-108MHz, 136-174MHz, en 400-480MHz te ontvangen.

Deze prijs is beschikbaar gesteld door Communicationworld.

Trekking Yaesu FT4X winnaar

Trekking vindt 3e week april plaats.

Publicatie op website en in Electron

Een lijst met alleen nummers, geen persoonsgegevens,

wordt opgestuurd naar Communicationworld.

Voor de trekking wordt gebruik gemaakt van de applicatie random-name-picker.

LIDMAATSCHAP EN TARIEVEN 2021

LIDMAATSCHAP    TARIEF

Gewoon lid   € 49,00

Gezinslid (zonder ‘Electron’ abonnement);

(alleen als op hetzelfde adres al een ‘gewoon lid’ woont)     € 19,00

Junior lid (tot 18 jaar)          € 19,00

Jeugd lid (18 t/m 23 jaar)

*) Gereduceerd bedrag dankzij een ‘Vederfonds’ jubileumgeschenk.

Met ingang van 1-3-2019  € 24,50 *)

Buitenlands lid

(met ‘Electron’, dus hoge portokosten)   € 77,00

Buitenlands lid

(met PDF ‘Electron’, dus geen portokosten)     € 49,00

Collectief abonnee van ‘Electron’ voor UBA-leden    € 47,00

Radiozendamateur, wat is daar nu leuk aan?

ZELF APPARATUUR BOUWEN

Je kunt je eigen apparatuur bouwen samen met andere zendamateurs.

OVER DE WERELD ZENDEN

Met je apparatuur kun je over de hele wereld zenden.

NIEUWE VRIENDEN MAKEN

Je ontmoet nieuwe mensen en maakt nieuwe vrienden.

Waarom lid worden van de VERON?

BELANGENBEHARTIGING

De VERON behartigt nationaal en internationaal de belangen van Nederlandse radioamateurs.

ACTIVITEITEN

VERON heeft 62 autonome afdelingen die allerlei leuke activiteiten organiseren.

MAGAZINE

De VERON geeft elke maand een dik magazine uit met allerlei artikelen over amateurradio.

https://www.veron.nl/  Edmond PA3E

 

 

* Silent Key (SK – in memoriam).

OM Arthur Sietsma (PA2AJS) Silent Key

Arthur PA2AJS is jarenlang een actief lid van afdeling Eindhoven geweest.

Velen amateurs zullen hem nog herinneren in zijn rol als acteur en regisseur

in diverse ATV uitzendingen van CQlinair

of als de bouwer van een zelfbouw all-mode transceiver voorzien van een fase wiel VFO.

Maar  daarnaast is hij ook jarenlang de drijvende kracht achter de gesproken Electron geweest.

Zo verdeelde hij proefdruk over diverse amateurs in de regio die die stukken in moesten lezen

waarna deze in zijn hier speciaal voor gemaakte audio studio samengesteld

werden tot de gesproken Electron voor onze slechtziende mede amateurs.

Hij heeft jaren lang fanatiek meegedaan bij JOTA Roosevelt-groep.

In verband met zijn afnemende gezondheid was hij de laatste jaren niet meer

actief.

Onze gedachten gaan uit naar zijn vrouw Els, familie en vrienden,wij wensen hen veel sterkte toe.

Namens leden en bestuur van de VERON afdeling Eindhoven

Joris Vrehen, PE1GLX Secretaris

 

* Silent Key (SK – in memoriam).

OM Bert Visser (PBØAJF) Silent Key

Op 19 januari 2021 is onze oud-voorzitter, Bert Visser PB0AJF overleden.

Bert is PB0AJF_sk vele jaren voorzitter geweest van de afdeling 23 Den Helder.

Naast het voorzitterschap was Bert de drijvende kracht in de afdeling.

Inkopen, schoonmaken, dakdekken, timmerwerken reparatie van de tranceivers,

recyclen van componenten, cursusleider, morse-cursist, antennebouw….

Bert was erbij.

Zijn deelname aan de PACC is binnen de afdeling berucht.

Door zijn onontkoombare positieve (luidruchtige) aanwezigheid.

Veel amateurs in de kop van Noord-Holland zijn door Bert onderwezen in de mirakelen van de hobby.

Als oud-hoofd technische dienst binnen de koninklijke marine

was Bert gedreven in de in en outs van stoomturbines tot elektronica.

Bert is onderscheiden voor zijn werk binnen de vereniging met de gouden spelt en is,

mede voor zijn verenigingswerk, koninklijk onderscheiden als lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Soms is een leegte niet te vullen…

Wij zullen Bert missen…

Namens het bestuur en de leden van de VERON afdeling A23 Den Helder

Richard Koopman PA3FLW

 

* Silent Key (SK – in memoriam).

OM Ko van der Zee (PDØZEE) Silent Key

Helaas hebben wij afscheid moeten nemen van ons gewaardeerde Afdelingslid

Ko van der Zee, PD0ZEE.

PD0ZEE sk Ko was reeds lange tijd lid bij A08/Centrum,

maar volgde pas op latere leeftijd de cursus Novice binnen onze afdeling.

In november 2016 slaagde hij voor het examen

en daarna was hij regelmatig te horen op de amateurbanden en experimenteerde er op los.

Ko was altijd een graag geziene bezoeker op de clubavond in Utrecht.

Hij was altijd in voor een praatje onder het genot van een kop koffie.

Erg groot was dan ook de schok bij een ieder toen er bij toeval longvlieskanker werd ontdekt.

Toen in maart door corona het clubhuis werd gesloten,

startte als alternatief voor het babbeltje aan de bar de Utrechtse Radioronde op de dinsdagavond.

Ondanks dat Ko door de medische behandelingen vaak zeer vermoeid was

en veel pijn had, hield hij vol en meldde zich bijna wekelijks in de ronde als deelnemer.

Hij vertelde dan zijn belevenissen op gebied van de radiohobby.

Maar ook was hij open over zijn ziekte en de behandelingen die hij onderging.

En als hij niet aanwezig kon zijn of als hij voortijdig moest afzwaaien,

dan kregen we een berichtje via de groepsapp.

Op 30 november vertelde Ko in de ronde dat hij was uitbehandeld

en slechts de pijnbestrijding nog tot de mogelijkheden behoorde.

Op 29 december was Ko voor het laatst in de ronde aanwezig.

Zijn vaste uitje op de dinsdagavond.

Ko heeft 38 van 42 gehouden rondes in 2020 meegedaan.

Afgelopen vrijdag liet Ko mij persoonlijk weten dat er steeds meer

van zijn lichamelijke functies uitvielen en de medicatie de pijn niet meer kon bestrijden.

De enige wens die Ko nog had was dat hij vredig kon inslapen.

In ons laatste gesprek vroeg Ko mij om zijn wens in de ronde te delen met de aanwezigen.

En ook dat hij ons, zijn radiovrienden, nooit zal vergeten.

Hij heeft veel plezier beleefd aan de radiohobby.

Maar ook genoot hij van de gezelligheid onderling en de saamhorigheid van de afdeling.

Dankzij de radioronde heeft hij tijdens zijn ziekte steeds weer fijne momenten gehad.

De laatste wens van Ko ging dinsdag 12 januari in vervulling.

Ko is vredig ingeslapen op 75-jarige leeftijd en zoals hij dat zelf zei heeft hij deze wereld verlaten.

Dankbaar dat wij hem nog zolang in ons midden mochten hebben, wensen wij zijn XYL Marja,

de kinderen en naaste familie veel sterkte met het verlies.

Namens het bestuur en de leden van de VERON afdeling A08/Centrum,

Richard Jannes – PD3RFR, secretaris

 

*Silent Key (SK – in memoriam).

OM Geert Grooten (PAØKM) Silent Key

Op zaterdag 9 januari ontvingen wij het bericht

dat ons Afdelingslid Geert Grooten (PA0KM) sk was overleden.

Geert overleed op 6 januari 2021 na een kort ziekbed.

Geert is jarenlang lid geweest van de afdeling A26.

Geert was nooit erg aanwezig en trad niet op de voorgrond,

maar hij was een zeer gezellig mens in onderling qso.

Waar je hem ook tegen kwam, hij stond altijd wel met bekenden te praten,

was het niet op de bijeenkomsten in Schuinesloot,

dan wel op de radiomarkten of via de frequentie.

Hij mocht graag praten, ook op de 2 meter was hij vroeger veel te horen.

En op 80 meter met zijn vrienden op zondagmorgen in qso.

Ook op vakantie had hij vaak wat bij zich om met zijn vrienden te praten via de frequentie.

Zelfbouw mocht hij ook graag doen.

Doordat zijn gehoor en later ook zijn ogen minder werden,

was het lastig om op afdelingsavonden de dingen te kunnen volgen.

Vandaar dat hij ook niet meer op de afdelingsbijeenkomsten kwam.

Als je bij hem op bezoek kwam, moest je altijd voordat je wat ging doen eerst bijpraten over alles.

En als je weer weg wilde, gebeurde het zelfde tot aan de auto.

Hij hield zeer van gezelligheid, eten en wat drinken en genoot van het leven toen hij het nog kon.

Moge Geert rusten in vrede

Wij wensen de nabestaanden heel veel sterkte toe om dit verlies te kunnen verwerken.

Namens het bestuur en leden van de VERON afdeling Hoogeveen

Henk Kremer (PD0K)Secretaris

https://www.veron.nl/   Edmond PA3E

 

 

*Omdat het steeds moeilijker is om opvolgers te krijgen voor onze O-R-B vriendenclub

zoals een opvolger voor Johan PD2JCW onze ronde leider

En voor mij zelf Edmond PA3E ik verzorg de O-R-B site en al het nieuws voor de ronde .

Met Michel PA3DGW sk zijn we eerst gestart met Hart van Brabant

in april 1994 toen ik mijn C licentie gehaald had H V B is door onvrede overgegaan naar de O-R-B vriendenclub .

Zal er eerdaags ook achter de O-R-B sk komen te staan wij houden het ook niet vol .

Ik zelf heb het altijd met liefde en plezier gedaan

en Johan de opvolger van Michel PA3DGWsk ook maar nu wij opvolgers zoeken is er niemand meer thuis .

Ik zelf ben nu aan mijn 27ste jaar bezig voor alle zend en luisteramateurs

maar eens houd dat voor mij ook op ben ook de gezondste niet meer .

Johan PD2JCW  Edmond PA3E

 

 

*Deze week na al de SK geen moppen denk alle maar eens of je deze ronde ook SK wil laten gaan .

 

 

*Heeft ook u iets te koop.

 

Of weg te geven of u zoekt iets.

Misschien hebt u informatie nodig?

Laat het weten via het ORB e-mailadres

wij nemen het dan op in de ronde.

Misschien kan een medeamateur u helpen*

Zo nu zijn we weer aan het einde gekomen van deze 766e ronde.

Johan PD2JCW,

en onze vast copy leveranciers

wensen u nog een prettige avond verder.

Tot de volgende ronde maar weer.

Het ORB TEAM


Terug naar de Ronde