Ronde 622  van de Onafhankelijke Radioamateurs Brabant “ORB” 05-07-2017


* Goedenavond zend, en luisteramateurs,

U kijkt weer naar de woensdagavond ronde.

En wij proberen u, zoals bij elke ronde weer wat nieuws te brengen.

Elke éérste dinsdag van de maand is er een “besloten” bijeenkomst

van de vriendenkring.

Deze worden gehouden in het scoutinggebouw van Rey de Carle,

Bladelstraat 2 in de wijk Reeshof te Tilburg.

Op deze avonden is onze QSL manager aanwezig.

De bijeenkomsten hebben een vriendschappelijk karakter, waar we

Ervaringen kunnen uitwisselen, gewoon gezellig bij elkaar kunnen zijn.

Wat bijkletsen, met af toe een lezing.

En….Dat willen we graag zo houden

Onze ronde leider.

is vanavond Johan PD2JCW weer.

 

 

*Nieuws : 90 JAAR DEENSE RADIO AMATEURS Jun 22, 2017

De Deense radio amateurvereniging 'Experimenterende Danske Radioamatoerer' 

(afgekort EDR) werd opgericht op 15 augustus 1927, 

en dat wordt in 2017 groots gevierd met diverse activiteiten.

Vanwege de 90e verjaardag van de EDR zullen Deense radio amateurs in 2017 actief zijn 

met de volgende special event calls: OZ90EDR, OX90EDR en 5P90EDR

Speciale activiteiten:

15 augustus -- Tussen 0000-2359 UTC HEEL VEEL activiteit met deze calls.

Verder komt het speciale Headquarter station OZ90HQ in de lucht en ook het Joker station OV90EDR zal actief zijn.

19 augustus -- Is er een receptie in het EDR Hoofdkwartier en op deze datum zal exclusief het station OZ90HQ actief zijn.

Na deze dag gaat het HQ station terug naar de originele call OZ1HQ.

Alle banden inclusief de WARC-banden en alle modes worden gebruikt, 

met uitzondering van cross-mode en cross-band verbindingen en verbindingen via repeaters en/of echo-link.

In mode JT wordt de call OZ7D gebruikt.

ALLEEN QSO's met OZ7D in JT modes zijn geldig voor het award.

Alle verbindingen op deze twee dagen zijn geldig voor het "EDR 90 Anniversary Award".

Meer informatie over het award vind je op www.OZ90EDR.dk.

pi4raz PA3E

 

 

* ARISS TV HERDENKINGSUITZENDINGEN Jun 26, 2017

Er worden speciale Slow Scan Televisie (SSTV) uitzendingen vanuit het International Space Station verwacht 

op 145.800 MHz FM zo rond het weekend van 15 juli.

Vanwege haar 20e verjaardag is het ARISS team van plan om een serie van 12 SSTV afbeeldingen uit te zenden 

dat de successen van ARISS over deze periode weergeeft.

Het ARISS SSTV Blog zegt:

Hoewel het schema nog vastgesteld moet worden, 

nemen we vast een voorschot op de SSTV uitzendingen rond het weekend van de 15e juli.

We willen tenminste 2 dagen uitzenden, maar we werken aan een langere periode. 

Hou er rekening mee dat dit alles nog voorlopig is 

en kan veranderen afhankelijk van de beschikbaarheid van de bemanning 

en de werkzaamheden in het ISS.

De eerste vergadering vond plaats in november 1996 met gezamenlijke inspanningen in Mir, 

waaruit de eerste operationele payload voor het ISS volgde in november 2000, 

tot onze 1103e schoolverbinding (tot nu toe).

Wat ARISS bereikt heeft is geweldig. We hebben de levens van velen veranderd, 

en talloze studenten geïnspireerd om wetenschap, techniek, werktuigbouw en/of wiskunde te gaan studeren.

In de komende weken volgen meer details over de SSTV plannen en die zullen hier te lezen zijn.

Zegt het voort, en denk na over hoe je studenten in jouw omgeving kunt betrekken bij het ontvangen van deze plaatjes.

Graag horen we de verhalen over de successen hierbij.

pi4raz PA3E

 

 

* REGIO 1 INTRUDER WATCH   Jun 27, 2017

Wolf Hadel, DK2OM, heeft de afgelopen maand tijdens zijn monitoring werkzaamheden 

zelf last gehad van storing, als gevolg van een LED lamp bij de buren.

Het Duitse AT was nou niet echt behulpzaam bij het oplossen van het probleem, 

dat op alle banden van 80 tot 10 meter storing veroorzaakte.

Desalniettemin heeft hij weer heel wat indringers weten vast te leggen 

in de IARUMS Regio 1 nieuwsbrief. IARU Regio 1 omvat Europa en Afrika.

Onder de usual suspects was weer een Russisch marine F1B RTTY signaal 

op 14.180 MHz vanuit Sevastopol in Crimea,

“Nog steeds actief, ondanks officiële klachten.”

Afgelopen herfst meldde IARUMS nog dat klachten geleid hadden 

tot het stoppen van de indringer, maar hij is dus weer terug.

Een ander Russisch F1B RTTY signaal is regelmatig te horen op 7.051 MHz, 

“meestal idle en dat elke avond,” meldde Hadel in mei.

Het Duitse AT diende een officiële klacht in, dit keer wel met succes.

Hadel meldde ook “dagelijkse” muziekuitzendingen op 7.050 MHz (LSB), 

vermoedelijk uit Rusland.

Het “mysterieuxz baken ‘D’” vanuit Aziatisch Rusland is gehoord in CW op 7.093.3 kHz, 

met spurious signalen op 7.078.6, 7.117.9 en 7.157.2 MHz, maar ook buiten de band.

Omroepzender Radio Hargaysa in Somalia wordt nog dagelijks gehoord op 7.120 MHz (AM). 

Hadel geeft aan dat het signaal ook hoorbaar is in Australië en Japan, en ook in Europa en Afrika.

Op 7.175 MHz blijft Radio Eritrea dagelijks gestoord worden door uitzendingen met witte ruis, 

vermoedelijk door Radio Ethiopië.

IARUMS meldt ook het storen van Radio Taiwan op 7.200 MHz, 

vermoedelijk vanuit China en elke avond hoorbaar in Europa.

De Chinese “misthoorn” over-the-horizon radar (OTH-R) blijft storen op 20 meter, 

met signalen op 14.211 MHz “springend naar 14.290 en 14.302 MHz.”

De Russische “Konteyner RLS” OTH-R blijft een probleem op 14.280 MHz

Eind april hoorde DK2OM een Chinese breedband OTH-R op 15 meter tussen 21.280 en 21.458 MHz.

“Geen woodpecker, zoals sommige amateurs geloven,” zegt Hadel.

Daarnaast zijn diverse OFDM uitzendingen vanuit Moskou waargenomen op 20 meter.

Braziliaanse “piraten” zijn weer gehoord op 21.000 MHz (USB).

“Ze gebruiken deze frequentie als een telefoon tussen Rio en noord Brazilië”, meldde Hadel in april.

“Vermoedelijk visserijverkeer.”

Net buiten de 40 meter band (6.999 MHz) zat USB storing 

die toegeschreven wordt aan Spaanse vissers, en dat spettert lekker door in het lage deel van de band.

Een Iraanse radar werd gehoord op 28.960 MHz, in Europa te horen via E-skip.

pi4raz PA3E

 

 

*CQ-PA juni 2017 beschikbaar    18/06/2017 door PH4X

Sinds de VRZA uit kostenoogpunt moest stoppen met de papieren versie 

van haar ledenblad CQ-PA is een alternatief verschenen in de vorm van een besloten webpagina.

Veel leden vonden de ervaring van deze pagina echter onvolledig. 

Inmiddels is een nieuwe versie van een opgemaakte PDF beschikbaar.

Ook voor niet-leden van de vereniging.

In het juninummer dat voor leden te downloaden is, 

wordt in het 46-pagina’s tellende nummer onder andere aandacht besteed aan de volgende onderwerpen.

Niet leden moeten twee weken wachten op de samenvatting van Hamnieuws 

in een magazine voordat de CQ-PA online komt te staan voor hen.

Van uw gastredacteur

Informatie lidmaatschap CQPA

Gebruikerservaringen met de Automatische antennetuner MFJ-993

Het ontstaan en de ontwikkeling van zendamateurisme

Examen Quickies door PA9JOO/P

Verslag Radio zendexamen 17 mei 2017 in Assen

Nieuwe locatie voor Radiokampweek

De Gemini mid-power eindversterkers

Nieuwe sets Yaesu

BesBeste VRZA’ers, De zomer is één van de plezierige tijden van het jaar.

Al was het maar omdat de meeste onder ons er dan op uit trekken op vakantie 

en/of genieten van mooi weer in een andere omgeving.

Zo ook uw hoofdredacteur en voorzitter – 

en zo kan het zomaar dat u op deze plaats enkele woorden van mij aantreft.

Echter niet zonder foto die demonstreert dat ik de kunst ook versta…

Voor u weer een bomvolle CQPA.

Veel dank aan een ieder die bijgedragen heeft aan de inhoud.

Zo maken we het waar: een mooi blad dóór en vóór onze leden.

Lidmaatschap is overigens extra aantrekkelijk 

gezien de contributieverlaging waar de ALV toe heeft besloten.

Zegt het voort – want nieuwe leden zijn welkom.

De komende tijd staat er voldoende op de agenda die u elders in het nummer aantreft.

Wellicht dat de condities en activiteiten op de HF banden u tegenvallen; 

dat hoeft niet want op VHF/UHF begint deze maanden de pret pas.

De eerste verbindingen, gebruik makende van sporadische E zijn inmiddels gemaakt.

De mogelijkheid tot deelnemen aan de enquête over de herijking van de Novice machtiging is voorbij.

Een mooi voorbeeld hoe u als lid uw mening en ideeën kenbaar kunt maken via de VRZA.

Dat die meningen en ideeën verschillen, dat is te verwachten.

Goed om daar met elkaar tijdens een ‘eye-ball qso’ over te spreken – tot ziens!

73, Jaap Verheul PA3DTR

– gastredacteur voor het juni nummer van CQPA –

hamnieuws. PA3E

 

 

*DKARS magazine juni 2017 29/06/2017 door PH4X

DKARS heeft vandaag de juni-uitgave van haar magazine uitgebracht.

Donateurs hebben deze reeds ontvangen.

Naast Nederland krijgt het magazine internationaal ook steeds meer aandacht 

en weten buitenlandse zendamateurs het magazine ook te vinden.

Donateurs hebben het magazine inmiddels ontvangen.

Deze uitgave van het digitale blad bevat 52 pagina’s.

Downloaden is gratis en verspreiden wordt aangemoedigd door DKARS.

Donateurs hebben het magazine inmiddels al ontvangen.

In deze uitgave onder andere aandacht aan deze onderwerpen:

De uitslag van de afgelopen Dutch Kingdom Contest

DKARS en de her-ijking van de N-regisratie

Het vervolg op de laatste DKARS radio amateurpanel vragen

Dual-band cobweb(je) voor 6 en 10 meter

HAMNET als bron voor propagatie bepaling

De tweede DKARS/Astron weak signal dag

Van de hoofdredacteur

In deze editie van het DKARS magazine hebben we weer een breed aanbod aan lezenswaardige artikelen kunnen plaatsen.

Daarnaast wordt in deze uitgave aandacht besteed aan de discussie “Herijking N-registratie”.

Het bestuur heeft gemeend dat het nuttig is om een advies uit te brengen aan Agentschap Telecom.

Voor DKARS ligt de nadruk op een gedegen advies dat antwoord geeft op de door AT gestelde vragen.

In plaats van een enquête wil DKARS een eenmalige commissie samenstellen, 

met als opdracht een advies op te stellen, dat aan AT zal worden aangeboden.

Omdat AT de nadruk legt op onderbouwing, zal aan dat aspect veel aandacht worden besteed. 

We hopen dat onze oproep gehoor vindt en dat we snel aan de slag kunnen.

Naast ondersteuning bij het opstellen van het advies is er dringend behoefte aan hulp bij maken van het magazine.

Want deze uitgave is met enige vertraging tot stand gekomen.

Tijdens de laatste bestuursvergadering is dit aan de orde geweest en er is afgesproken 

om de taken wat anders te verdelen en tevens te zoeken naar de beste oplossing om online te kunnen samenwerken.

De eerste stappen zijn gezet en we verwachten rond de zomer de randvoorwaarden hebben staan.

Deze maand helaas iets minder technische kopij, 

Maar dat wordt toch weer ruimschoots gecompenseerd met heel veel andere interessante artikelen, 

samen toch weer 52 pagina’s.

En tot slot: heb je kopij, een mening, gevraagd of ongevraagd advies: 

dat kan 24 uur per dag, 7 dagen per week via magazine@dkars.nl

73, de Peter de Graaf PJ4NX/PA3CNX Secretaris en hoofdredacteur

hamnieuws. PA3E

 

 

* KENT ELECTRONICS GESTOPT Jun 27, 2017

Helaas, alweer een einde van een tijdperk.

Na het overlijden van de drijvende kracht achter Kent Electronics 

wordt het bedrijf met onmiddellijke ingang gesloten.

Kent was een van de laatste echte amateur-zaken 

waar je nog die specifieke dingen kon bestellen die voor de hobby nodig waren.

Het ziet er naar uit dat het bedrijf niet voortgezet wordt: 

de inname van orders is onmiddellijk gestopt.

Meer info op de website van Kent .

pi4raz PA3E

 

 

* AMATEURS WEER TOEGANG TOT 76-81GHZ  Jun 29, 2017

In een voorlopig rapport dat op 13 juli besproken gaat worden, stelt het Amerikaanse AT, 

de FCC, voor om een bijna 20 jaar oude opschorting van amateur-gebruik van de 76-77 GHz band op te heffen,

waardoor de amateurs - en hun satellieten -

weer op secundaire basis toegang krijgen tot het volledige segment van 76-81 GHz.

De FCC heeft in het segment 77-77.5 GHz de amateurstatus van primair naar secundair gewijzigd,

zodat het overeenkomt met de rest van de 76-81 GHz band,

en heeft ook een uniform vermogensniveau voorgesteld voor die band.

Het voorstel concludeert dat amateurradio en mobiele radars prima samengaan

in deze band met minimale aanpassingen aan de amateurregels.

Men wil hiermee ook graag het wereldwijd beschikbare spectrum voor radargebruik consolideren en uitbreiden.

De FCC stelt een maximum vermogen voor van 55 dBm peak effective isotropic radiated power (EIRP)

en dat komt overeen met 316 W EIRP voor amateurs.

Dat is hetzelfde vermogen dat mobiele radars mogen gebruiken.

De onderzoekscommissie van de FCC denkt dat het risico van onderlinge storing in deze band

minimaal is vanwege het richtingseffect van mobiele radars (wel eens van reflecties gehoord? -red)

omdat die mobiele radars doorgaans laag op het voertuig gemonteerd zijn en ook meestal naar beneden gericht zijn.

Daarnaast gebruiken amateurs de band niet continu en zijn de trajectverliezen hoog.

pi4raz PA3E

 

 

*RAZZIES JULI 2017  Jun 30, 2017

De RAZzies voor de maand Juli 2017 is uit!

Met deze maand: AM-BC Zender (B) - Opa Vonk: Digitale modes - Kristalpick-up voorversterker - Afdelingsnieuws

Je kunt 'm HIER downloaden.

Veel leesplezier!

pi4raz PA3E

 

 

* DUITSLAND WIL IN 2018 VEILEN VOOR 5G-SPECTRUM Jul 03, 2017

De Duitse toezichthouder Bundesnetzagentur wil in 2018 een veiling houden voor mobiele frequenties voor 5G.

In een voorlopige beleidsnota verwacht BNA de eerste toepassingen in de 2 GHz band,

zodra UMTS wordt uitgeschakeld, en in de 3,5 GHz band.

De sector kan nog tot 30 september op de plannen reageren.

Die reacties worden verwerkt in de definitieve plannen voor een nieuwe veiling met meerdere vergunningen.

In de 2 GHz band komt volgens BNA 60 MHz beschikbaar, in twee segmenten van de band.

De planning is 2020 of 2025, afhankelijk van de vraag of de huidige vergunningen worden afgekapt.

De nieuwe vergunningen worden aangeboden in blokjes van 5 MHz gepaard spectrum,

met een looptijd tot 31 december 2040 en een technologie neutrale bestemming.

In het spectrum tussen 3,4 en 3,8 GHz is 400 MHz geïdentificeerd.

Het grootste deel daarvan komt in 2022 vrij.

Beginnend bij 3,4 GHz is er 300 MHz beschikbaar voor landelijke vergunningen en 100 MHz in regionale vergunningen.

Dit deel wordt aangeboden in blokken van 10 MHz ongepaard, ook tot en met het jaar 2040.

BNA peilt verder de belangstelling voor andere vergunningen, in het licht van 5G.

In de 700 MHz band zijn vorig jaar al drie gepaarde vergunningen geveild van 10 MHz,

maar het brede tussenstuk 738-753 MHz heeft nog geen nieuwe bestemming.

Het is in gebruik voor microfoons,

maar kan op een later moment worden ingezet voor een Supplementary Downlink.

In de millimeterband is 26 GHz (24,25-27,50 GHz), 28 GHz (27,5-29,5) en 32 GHz (31,8-33,4) in overweging.

Daarvan is de 26 GHz band het kansrijkst, omdat die wereldwijd is aangewezen als pioniersband.

Dit spectrum kan echter niet in zijn geheel aan 5G worden gealloceerd.

Er moet nog een procedure worden ontwikkeld.

pi4raz PA3E

 

 

* Eindelijk is het zover: we kunnen onze super de luxe onweerdetector gaan aanbieden.

Het heeft lang geduurd, maar er waren dan ook wel een paar vuiltjes op te lossen.

En nu durven we het wel aan om er een kitje van te maken.

Voor een uitgebreid verhaal over de onweerdetector,

lees de RAZzies van januari dit jaar(https://www.pi4raz.nl/razzies/razzies201701.pdf).

De detector bestaat uit een detectorprintje voorzien van antenne en eigen processor

die de valse pulsen van de echte ontladingen scheidt, aangestuurd door een Arduino processor.

Daarnaast zit er een Wifi printje in waardoor hij in staat is om de tijd uit  het netwerk te halen

en waarmee je op afstand kunt inloggen op de detector om de statistieken van het apparaat uit te lezen.

Je kunt een drempel instellen waarbij hij een hoorbaar alarm afgeeft (pieptoontjes)

als de drempel overschreden wordt, bijvoorbeeld 5 ontladingen per minuut,

zodat je op tijd je antennes eruit kunt trekken.

Je kunt er ook de batterij optie bij nemen.

In dat geval worden er wat extra onderdelen bij gezet waarmee je 6 NiMh cellen onder lading kunt houden,

en die de detector aan de praat houden als de spanning weg is.

Wel zo handig als je 'm ergens anders neer wilt zetten en de stekker eruit moet.

Anders ben je gelijk al je historische gegevens kwijt, want die worden niet in permanent geheugen opgeslagen.

Sommige Chinese onderdelen moet je zelf even bestellen,

omdat de douane tegenwoordig ontzettend vervelend doet als we daar kratten van het land in laten komen.

En dan wordt door de BTW en de invoerrechten de zaak ineens een stuk duurder.

We beginnen met een poll om de belangstelling te peilen.

Dat is dus nog geen aankoopverplichting: het is alleen voor ons om te kijken

of er voldoende belangstelling is om het project verder op te tuigen.

Hoe meer belangstelling, hoe goedkoper het kan worden, dus duurder dan wat je nu ziet, wordt het niet.

Vragen kan je altijd stellen via info@pi4raz.nl of via de repeater, als we daar aanwezig zijn.

Of op de clubavonden

Inschrijven kan op https://www.pi4raz.nl/det

PI4GAZ PA3E

 

 

* Mini VNA Tiny -Netwerkanalyser en meer voor 1 MHz tot 3 GHz:

In het februari nummer van Funk Amateur wordt op de blz. ‘n 141 t/m 145

een uitgebreid artikel van bovengenoemde mini VNA.

Het frequentiebereik begint bij 1 MHz en gaat door tot 3 GHz.

Het impedantiebereik is van 1 tot 1000 Ohm.

Het uitgangsvermogen van de mini VNA is -18 dBm bij 3 GHz.

Het dynamisch bereik is ongeveer 55 dB bij 3 GHz HF aansluitingen zijn 2 x SMA.

De benodigde DC spanning bedraagt 5 volt waarbij een mini USB connector wordt gebruikt.

De stroomopname is 370 mA. Het geheel zit in een kunststof behuizing een weegt 70 gram

en heeft de afmetingen 66 x 66 x 28 mm (B x H x D) In de FA

genoemde prijs is 428 euro.

Ook een drietal fotootjes is bijgevoegd.

PI4GAZ PA3E

 

 

* PSK31 met de Flex-1500:

In het februari nummer van Funk Amateur staat op de blz. 157 t/m 159

een leuk artikel om met de Flex-1500 met PSK31 actief te worden.

De Software gedefinieerde transceiver FLEX-1500

is een interessant instap TRX in de moderne wereld van de SDR techniek.

Aangezien zijn zenderuitgangsvermogen van 5 Watt is de TRX prima geschikt

om met PSK31 de eerste stappen op het gebied van de digitale zendmode te wagen.

De verweving van TRX- en digitale software wordt in genoemde Funk Amateur

eenvoudig en zinvol stap voor stap beschreven.

Het artikel is compleet met een achttal screenshots hoe e.e.a. tijdens het

instellen eruit moet gaan zien.

  PI4GAZ PA3E

 

 

* 80 meter antennes voor een langere periode vergeleken:

In het februarinummer van Funk Amateur staat op de blz. 161

een stukje van de hand van Rolf DL7VEE over de prestaties van enkele 80 meter antennes.

Tijdens de vorige winter periode had DL7VEE de mogelijkheid meerdere direct gevoede enkelband antennes

met verschillende modellen voor 80 meter gelijktijdig te gebruiken en te vergelijken.

Als eerste een normale dipool van 2 x 20 meter, als inverted V-dipool geplaatst. Afstraling in NNO en ZZW.

Het hoogste punt was ongeveer 16,5 meter en de einden 3 meter boven de grond.

Bovendien de al meerdere keren beschreven draadpiramide antenne (zie internet voor de vorm)

met 82 meter draadomvang eveneens op een bijna 17 meter hoogte gevoed

en de onderste zijden recht afgespannen op een afstand van 4 meter van de grond.

En tot slot een klassieke draad verticaal aan een 22 meter glasfiber mast van Spiderbeam

met enige afgespannen radialen op 2 meter hoogte.

Samengevat en gemiddeld geeft dat de volgende ervaringen op 80 meter

in zijn sterk benadeelde grote stad voorzien van man-made noise, (veel storing).

De ontvanger ruisniveau in CW (500 Hz bandbreedte) lag bij de draadpiramide tot ongeveer S4,

bij de dipool een S-punt hoger en bij de verticale antenne 2 S-punten hoger, dus tot S6.

De ontvangstsignalen van de draadpiramide zijn tegenover de dipool

in doorsnee altijd een vol S-punt sterker, egaal over Duitsland, Europa of DX.

Daarbij heeft de draadpiramide horizontaal geen nullen.

Toegegeven, door de afspanning van de dipool als inverted-V zijn er eveneens geen nullen.

De pure 20 meter hoge verticale antenne zonder wezenlijke horizontale stralingsaandeel

is bij Europese stations hetzelfde bij de dipool zelfs menig keer minder sterk.

Bij verre DX (meer dan 7000 km) is het bijna altijd een stukje beter (+3 dB) als bij de draadpiramide.

Dit zijn in doorsnee gemiddelde resultaten, in een enkelvoudig geval kan het ook anders zijn.

Het ruisniveau uit de omgeving zal bij landelijke plaatsen wellicht meestal beter zijn.

PI4GAZ PA3E

 

 

*5 Biljoen (5x10 tot de 12de) beelden per seconde:

Onderzoekers van de Universiteit van Lund (Zweden) hebben een videocamera ontwikkeld

die maar liefst 5 biljoen (5E12) beelden per seconde (fps) kan schieten.

Daarmee mag FRAME (Frequency Recognition Algorithm for Multiple Exposures)

zich de snelste camera ter wereld noemen.

Aan de basis van FRAME ligt een algoritme dat in tegenstelling tot de huidige technologieën

de beelden niet een voor een opslaat, maar tegelijkertijd en deze daarna pas sorteert.

Dergelijke camera's zijn waardevol bij onderzoek naar extreem snelle natuurkundige en (bio)chemische processen.

Voor meer informatie zie: https://tinyurl.com/jwfa7wc

Bron: Technisch Weekblad, 5-5-2017

PI4GAZ PA3E

 

*Nieuwe stapelmethode autobatterijen:

Het Duitse Fraunhofer-onderzoeks­instituut denkt met een nieuw concept

voor het stapelen van batterijpakketten de actieradius van elektrische auto's

op termijn te kunnen vergroten tot 1.000 km.

Nu nemen behuizing, kabels en sensoren meer dan de helft van de ruimte die een accupakket claimt in.

De stapelmethode van het Fraunhofer-Gesellschaft en partners stapelt de cellen

direct op elkaar, waardoor het leeuwendeel van deze behuizing en bijbehoren weggelaten kan worden.

Zo passen er in een auto veel meer batterijcellen.

Bovendien neemt de weerstand tussen de batterijcellen hierdoor ook af.

Voor meer informatie zie: https://tinyurl.com/kcoachx

Bron: Technisch Weekblad, 9-5-2017

PI4GAZ PA3E

 

 

* Het Wow!-signaal: een mysterie dat al veertig jaar standhoudt

1 juli 2017 Caroline Kraaijvanger

Het is bijna 40 jaar geleden dat het sterke radiosignaal gedetecteerd werd.

En nog altijd is het in nevelen gehuld.

Het is 15 augustus 1977.

Met behulp van het Ohio State University Radio Observatory speuren astronomen

de hemel af op zoek naar radiosignalen afkomstig van buitenaards leven.

Astronoom Jerry Ehman buigt zich over de gegevens die de radiotelescoop

in de afgelopen dagen verzameld heeft, wanneer zijn oog valt op een sterk, smalbandig radiosignaal.

Het intrigeert hem meteen.

Hij omcirkelt het signaal en schrijft er in de kantlijn in zijn enthousiasme ook nog eens het veelzeggende ‘Wow!’ bij.

Het Wow!-signaal was geboren.

Foto:https://i0.wp.com/www.scientias.nl/wpcontent/uploads/2017/06/b.jpg?zoom=1.5625&resize=728%2C416&ssl=

Hier zie je de radiotelescoop die het Wow!-signaal in 1977 detecteerde.

De telescoop – bijgenaamd Big Ear – is uitgerust met twee ‘oren’.

Normaliter werd een radiosignaal eerst door het ene oor opgevangen en zo’n 70 seconden later door het andere.

Maar het Wow!-signaal vormt hierop een uitzondering.

Dat werd alleen door het eerste oor opgevangen.

Dat wijst erop dat het radiosignaal vrij abrupt werd afgebroken.

Onverklaarbaar Inmiddels zijn we veertig jaar verder en is het Wow!-signaal nog steeds zo af en toe het gesprek van de dag.

Astronoom Ignas Snellen, verbonden aan de Universiteit Leiden, denkt wel te weten hoe dat komt.

“Het is het enige signaal waarvan SETI

(het onderzoeksinstituut dat met radiotelescopen zoekt naar signalen van intelligente buitenaardse wezens, red.)

beweert dat niet te verklaren is waar het vandaan komt.

Als je kijkt naar alle signalen die SETI in de afgelopen vier of vijf decennia heeft opgepikt,

is dit eigenlijk het enige signaal dat we niet goed begrijpen.”

Volgens astronoom Seth Shostak, verbonden aan het Search for Extraterrestrial Intelligence Institute (kortweg SETI-instituut)

zijn er de afgelopen decennia wel meer van dit soort eenmalig waargenomen,

mysterieuze radiosignalen opgevangen, maar springt het wow!-signaal er vooral uit vanwege die opmerking in de kantlijn,

waar het uiteindelijk naar vernoemd is.

“Het wow!-signaal is beroemd, omdat het zo’n bijdehante naam heeft,” vertelt hij aan Scientias.nl.

Een terechte ‘Wow!’?

Hadden Shostak en Snellen wanneer zij het Wow!-signaal voor het eerst onder ogen hadden gekregen

er ook een enthousiaste ‘Wow!’ bijgeplaatst?

“Ik had het signaal zeker onderstreept, denk ik,” stelt Shostak.

“Het signaal is opmerkelijk en sterk.”

Ook Snellen kan zich het enthousiasme van Ehman wel enigszins voorstellen.

“Het signaal was niet alleen heel sterk, maar werd ook nog eens aangetroffen in een stukje hemel

waar je geen radiostraling verwacht.”

Eenmalig

Dat we na veertig jaar nog altijd niet met zekerheid kunnen zeggen waar dit signaal zijn oorsprong vond,

lijkt misschien verbazingwekkend.

Maar astronomen stuiten in de zoektocht naar de bron van het radiosignaal continu op hetzelfde probleem:

het signaal is slechts één keer gedetecteerd.

“We hebben het sinds augustus 1977 nooit meer gezien,” vertelt Shostak.

“Je moet je voorstellen dat je op een avond in de kamer zit en een geluid hoort in de kelder.

Je staat op om te gaan kijken, maar wanneer je de kelder binnengaat, hoor je het niet meer.

Het is op dat moment onmogelijk om vast te stellen wat de bron van het geluid is.”

En zo is het ook met het Wow!-signaal: zolang het geen tweede keer waargenomen wordt,

is het onmogelijk om vast te stellen waar het vandaan kwam.

Een aards signaal?

En dus zijn onderzoekers – en het publiek – al bijna vier decennia naar de bron van het signaal aan het gissen.

Sommigen schrijven het signaal toe aan een buitenaardse beschaving.

Anderen houden het wat dichter bij huis.

“Meestal is dit soort signalen het resultaat van menselijke activiteiten

die de waarnemingen van de telescoop verstoren,” stelt Shostak.

Snellen is het met hem eens.

“We hebben hier te maken met een heel sterke radiobron op een heel nauwe frequentieband,

wat betekent dat het signaal een heel specifieke golflengte heeft,” vertelt Snellen.

“Dergelijke signalen komen normaliter niet uit de ruimte, maar zijn afkomstig van de aarde

en worden bijvoorbeeld veroorzaakt door elektrische apparaten of straaljagers.”

Maar hoe aannemelijk het ook lijkt dat het Wow!-signaal het resultaat is

van een op aarde gecreëerde verstoring: het is niet te bewijzen.

“Er zijn manieren om dergelijke aardse verstoringen uit te filteren

en dat is in het geval van het Wow!-signaal ook gebeurd,” legt Snellen uit.

“En dan lijkt het signaal toch weer afkomstig te zijn uit de ruimte.

Maar zeker weten doe je het niet.

Daarom willen we het signaal ook graag nog een keer zien.”

De equivalent van het Wow!-signaal

Zijn er recent nog equivalenten van het Wow!-signaal aangetroffen?

We vroegen het Shostak.

“Het gebeurt niet vaak meer dat we een onverklaarbaar signaal tegenkomen,” stelt Shostak.

“Als we nu een vreemd signaal detecteren, checken we het meteen nog een keer.”

En meestal levert dat voldoende data op om wilde verhalen nog voor hun ontstaan te ontkrachten

en de bron van het signaal te identificeren.

Dat er in Ohio in 1977 niet meteen een tweede blik op het vreemde signaal werd geworpen,

is te wijten aan de techniek van toen, die de nodige beperkingen kende.

Kometen?

Terwijl Snellen en Shostak hun geld op een aardse verstoring zetten,

zijn er ook onderzoekers die er heel andere ideeën op nahouden.

Antonio Paris bijvoorbeeld.

Hij beweerde recent nog dat het Wow!-signaal veroorzaakt werd door kometen.

Snellen kan er heel kort over zijn: “Ik vind dat een heel raar verhaal.”

Shostak is nog duidelijker over het werk van Paris.

“Het is gewoon fout.”

Er is geen hard bewijs dat kometen in staat zijn om zo’n radiosignaal te produceren.

En zelfs als kometen in staat zouden zijn om zo’n radiosignaal te produceren,

dan zou Big Ear dat met beide oren moeten hebben opgevangen.

Het is namelijk ondenkbaar dat een komeet binnen anderhalve minuut

(de tijd die verstrijkt tussen het moment waarop het eerste en tweede oor van Big Ear een radiosignaal detecteren)

uit het gezichtsveld van de radiotelescoop verdwijnt.

“Die hele theorie (van Paris, red.) werkt gewoon niet,” merkt Shostak op.

Loslaten

En zo blijven we dus in een kringetje ronddraaien.

“Zonder nieuwe data zal het heel lastig worden om dit mysterie op te lossen,” denkt Shostak.

 Wordt het dan misschien tijd om het mysterie los te laten?

“Als je er elke maand uren over nadenkt en je persoonlijke relaties eronder gaan lijden,

zou ik zeker zeggen: ‘Get over it‘,” merkt Shostak lachend op.

Hoe je je precies over zo’n mysterie heenzet, lijkt Shostak

– die nog regelmatig over het Wow!-signaal schrijft op de SETI-website,

er regelmatig over spreekt met de grote media en nog altijd hoopt dat de SETI-telescopen

het Wow!-signaal een tweede keer waarnemen – ook niet precies te weten.

“Ik denk dat we in de komende twintig jaar buitenaards leven gaan vinden”

Ondertussen zoeken de radiotelescopen van SETI

niet alleen naar het Wow!-signaal dat veertig jaar geleden werd waargenomen,

maar speuren ze vooral de hemel af op zoek naar een echt Wow!-signaal:

een signaal dat we wel herhaaldelijk kunnen waarnemen en dat (op termijn) onomstotelijk toegeschreven kan worden aan aliens.

Wanneer dat signaal zich aandient, is koffiedik kijken.

Maar het zal zeker niet nog eens veertig jaar duren, denkt Shostak.

“Ik denk dat we in de komende twintig jaar buitenaards leven gaan vinden,” stelt hij.

Snellen is het met hem eens, maar verwacht niet dat radiosignalen

ons op de aanwezigheid van aliens gaan wijzen.

“De kans dat een buitenaardse beschaving zich zo dichtbij bevindt

dat we de radiostraling ervan kunnen zien, is echt heel klein.”

Hij ziet meer in het bestuderen van de atmosfeer van exoplaneten.

“Als we van een afstandje naar de atmosfeer van de aarde kijken, zien we dat deze zuurstof bevat.

En dat zit in de atmosfeer, omdat er leven is.

Over een jaar of tien kunnen we met nieuwe instrumentatie –

zoals de Extra Large Telescope die in Noord-Chili wordt gebouwd –

ook de atmosfeer van exoplaneten bestuderen en mogelijk aantonen dat daar leven is.

Eigenlijk kunnen we dus pas over een jaar of tien goed gaan zoeken naar buitenaards leven

en het is natuurlijk nog maar de vraag of we het gaan vinden.

Maar als het er is, lijkt het me heel redelijk dat we het binnen een jaar of 20 vinden.”

BRON: www.scientias.nl/

Borrelronde PA3E

 

 

*Onze moppen van de week:

Boze boeren zijn er in geslaagd een computer van het Ministerie te infecteren met een computervirus.

Als voorzorgsmaatregel zullen alle computers in een straal van 1 km rond de besmette computer preventief worden geruimd.

Vervoer van computers, computeronderdelen, zowel hard- als software, is in een zone van 3 km rond het Ministerie verboden.

Muisbewegingen zijn slechts beperkt toegestaan.

Computermuizen mogen het kantoor niet verlaten.

 

Een jonge man was mee op een cruise in de Caraïbische Zee.

Het was er prachtig, het was de ervaring van zijn leven.

Maar dat duurde niet lang. Plotseling stak er een wervelstorm op en het cruiseschip zonk vrijwel onmiddellijk.

De man spoelde aan op het strand van een eiland.

Hij keek eens wat rond en zag bananen en kokosnoten, maar dat was het dan ook wel zo'n beetje.

Er was verder niets te zien.

Geen mensen, geen huizen, niets.

Hij was wanhopig en verlaten, maar hij besloot er het beste van te maken.

Dus de volgende vier maanden at hij bananen, dronk hij kokosnoten sap

en meestal keek hij naar de zee, hopend op een schip dat hem zou komen redden.

Op een dag zag hij dat er vanaf de hoek van het eiland een roeiboot kwam aanvaren.

In de roeiboot zat de mooiste vrouw die hij ooit had gezien.

Ze was lang, gebruind, en haar golvende blonde haar gaf haar een bijna hemels uiterlijk.

Ze roeide haar boot naar hem toe.

In ongeloof vroeg hij: "Waar kom je vandaan?

Hoe kom je hier?"

Ze zei: "Ik kom vanaf de andere kant van het eiland.

Ik ben hier beland nadat mijn cruiseschip gezonken is."

"Verbazingwekkend", zei hij,

"ik wist niet dat nog iemand anders het overleefd had.

Met hoeveel zijn jullie?

Je moet echt geluk gehad hebben dat er een roeiboot tegelijk met je is aangespoeld."

"Ik ben alleen", zei ze, "en verder is er niets of niemand aangespoeld."

"Nou", zei de man, "hoe kwam je dan aan de roeiboot?"

"Ik maakte de roeiboot van materiaal dat ik op het eiland vond", antwoordde de vrouw.

"De riemen zijn gemaakt uit boomtakken van de gomboom,

de bodem heb ik gevlecht van palmtakken,

en de zijden en de achtersteven komen van een eucalyptusboom."

"Maar, maar", vroeg de man, "hoe zit het met de gereedschappen, hoe heb je die gemaakt?"

 "Oh, geen probleem", antwoordde de vrouw, "er is op dit eiland een zeer ongewone laag rots

die zich aan de zuidkant van het eiland aan de oppervlakte bevindt.

Ik ontdekte dat wanneer ik het verwarmde tot een bepaalde temperatuur,

het smolt tot een smeedbaar, buigzaam ijzer.

Dat gebruikte ik om de gereedschappen te maken.

Maar genoeg hierover, waar woon je?"

De man moest bekennen dat hij geslapen had op het strand.

"Nou, laten we dan naar mijn plekje roeien", zei ze.

Dus gingen ze beiden in de roeiboot en gingen naar haar kant van het eiland.

De vrouw roeide hen vlot naar een kade die naar de toegang leidde tot haar stekje.

Ze bond de roeiboot vast met een mooi geweven touw van hennep.

Ze liepen een stenen trap op en boven stond een prachtige blauw wit geschilderde bungalow.

"Het is niet veel", zei ze, "maar ik noem het toch mijn thuis.

Wil je iets drinken?" "Nee", zei de man, "nog een keer kokosnoten sap en ik moet kotsen."

"Ik zal je geen kokosnoten sap geven", antwoordde de vrouw.

"Ik heb een branderij, wat vindt je van Pina Colada?"

Om zijn voortdurende verbazing te verbergen,

stemde de man toe en gingen ze op haar bank zitten om wat te praten.

Na een poosje en nadat ze hun verhalen hadden uitgewisseld, vroeg de vrouw:

"Vertel me eens, heb je altijd al een baard gehad?"

"Nee", antwoordde de man, "ik was heel mijn leven goed geschoren, zelfs op het cruiseschip."

"Nou, als je je zou willen scheren, er is een scheermes boven in het kastje in de badkamer."

De man, die zich niet langer meer iets afvroeg, ging naar boven naar de badkamer.

Daar in het kastje was een scheermes met een benen handvat,

de snede was vastgezet met twee schelpen die aan het einde waren bevestigd aan een draaibaar mechanisme.

De man schoor zich en nam een douche en ging terug naar beneden.

"Je ziet er fantastisch uit", zei de vrouw, "we zijn hier allebei een lange tijd zonder gezelschap geweest.

Je weet wat ik bedoel.

Ben je eenzaam geweest, is er iets dat je echt m ist?

Iets dat alle mannen en vrouwen nodig hebben.

Iets waarvan je het leuk zou vinden om het nu te hebben?"

"Ja dat is er", antwoordde de man, wanneer hij dichter bij de vrouw ging zitten

terwijl hij haar met een aantrekkelijke blik aankeek,

"je bedoelt dat je nog geen manier gevonden hebt om een Internetverbinding te maken?"

Lachjekrom PA3E

 

 

*Heeft ook u iets te koop.

 

 

Of weg te geven of u zoekt iets.

Misschien hebt u informatie nodig?

Laat het weten via het ORB e-mailadres wij nemen het dan op in de ronde.

Misschien kan een medeamateur u helpen*

Zo nu zijn we weer aan het einde gekomen van deze 622e ronde.

Johan PD2JCW,

en onze vast copy leveranciers

wensen u nog een prettige avond verder.

Tot de volgende ronde maar weer.

Het ORB TEAM


Terug naar de Ronde