Ronde 762  van de Onafhankelijke Radioamateurs Brabant “ORB” 06-01-2021


* Goedenavond zend, en luisteramateurs,

U kijkt weer naar de woensdagavond ronde.

En wij proberen u, zoals bij elke ronde weer wat nieuws te brengen.

Elke éérste dinsdag van de maand is er een

“besloten” bijeenkomst van de vriendenkring.

Deze worden gehouden in het scoutinggebouw van Rey de Carle,

Bladelstraat 2 in de wijk Reeshof te Tilburg.

Op deze avonden is onze QSL manager aanwezig.

De bijeenkomsten hebben een vriendschappelijk karakter, waar we

Ervaringen kunnen uitwisselen, gewoon gezellig bij elkaar kunnen zijn.

Wat bijkletsen, met af toe een lezing.

En….

Dat willen we graag zo houden

Onze rondeleider is Johan

PD2JCW

 

*Mogen wij van de O-R-B u alle.

Een radio Actief 2021 toewensen .

En voor U en de Uwe blijf alle gezond en mogen wij u ook in 2021 ,

weer welkom heten bij onze ORB ronde

en hopelijk ook bij onze maandelijkse bijeenkomsten .

Johan PD2JCW   Edmond PA3E

 

 

*Kerstcadeau voor Oostenrijkse amateurs .

Frank Webmaster PI4RAZ .

Geplaatst op 23 december 2020 .

Claus, OE6CLD, de HF Manager van de Austrian National Amateur Radio Society, OeVSV,

laat weten dat het Oostenrijkse AT, BMVIT,

toestemming heeft verleend voor het gebruik van de 60m

en 630m banden voor alle CEPT klasse 1 machtiginghouders.

“ Het heeft even geduurd (3 jaar) maar we hebben zojuist een mooi kerstcadeau ontvangen van het Oostenrijkse BMVIT.

Zie het officiële document (kijk op pagina 6 voor verdere details).”

60m/5 MHz is de WRC-15 secundaire amateurtoewijzing van 5351.5 – 5366.5 kHz met 15W EIRP.

630m is de secundaire toewijzing om de middengolf vanuit de WRC-12  van 472 – 479 kHz met 1W EIRP

De maximaal toegestane bandbreedte is conform de toewijzing in de Oostenrijkse machtigingsvoorwaarden.

Dus kijk uit naar een first op 60m met Oostenrijk,

bij voorkeur in CW omdat die 15kHz anders in een recordtijd vol zit als je daar gaan SSB-en.

Bovendien doe je niet veel met 15W (en dan nog EIRP ook dus een goede antenne gaat je niet helpen

als je je aan de regels houdt) in SSB, terwijl 15W in morse uitermate comfortabel gaat.

https://www.pi4raz.nl/  Edmond PA3E

 

 

*RAZzies Januari 2021 .

Frank Webmaster PI4RAZ .

Geplaatst op 26 december 2020.

De RAZzies voor de maand Januari 2021 is uit .

Met in dit nummer:

– Woord van de voorzitter

– Sturing voor magnetische loop

– Draagbare VLF ontvanger

– Opa Vonk: OffCenter gevoede dipool

– Eenvoudige veldsterktemeter

– PA3CNO’s Blog

– Afdelingsnieuws

Je kunt ‘m HIER downloaden.

Veel leesplezier!

https://www.pi4raz.nl/  Edmond PA3E

 

 

*Belgische Corona calls .

Frank Webmaster PI4RAZ .

Geplaatst op 29 december 2020 .

Belgische amateurs brengen een aantal special event calls in de lucht

om iedereen te herinneren aan de Corona beperkingen en hun dank te uiten richting het medisch personeel.

Dat doen ze met de volgende calls:

OS2HOPE,

OT5ALIVE,

OT4CARE,

OR20STAYHOME,

OT6SAFE,

OP19MSF,

OQ5BECLEVER,

OR6LIFE,

OO4UZLEUVEN en

OT2CARE.

Vanwege de recent afgekondigde strengere Corona beperkingen

zijn veel amateurs gedwongen om de komende weken weer thuis door te brengen.

Velen worden verplicht om te telewerken.

Telewerken is zeker de standaard aan het worden voor vele werknemers.

Corona heeft dat voor bijna alle bedrijven versneld.

Op verzoek van de Koninklijke Union van Belgische Radio Amateurs (UBA),

heeft het Belgische AT, BIPT, besloten om nogmaals toestemming te verlenen voor het gebruik van speciale roepnamen.

De uitzonderingen gelden voor speciale roepnamen met een bemoedigende betekenis.

Deze toepasselijke speciale roepnamen mogen gebruikt worden vanaf het thuisadres van radio amateurs.

De voorwaarden zijn dezelfde als tijdens de eerste lockdown in de herfst.

Radio amateurs mogen dezelfde speciale roepnaam aanvragen als die ze tijdens de eerste lockdown gebruikten.

De roepnamen zullen in de lucht zijn tot 31 januari 2021.

Voor QSL informatie zie QRZ.com

https://www.pi4raz.nl/  Edmond PA3E

 

 

*All Bulgarian Saints Award 2021

Frank Webmaster PI4RAZ .

Geplaatst op 1 januari 2021 .

Voor degenen die het niet weten:

elk jaar organiseert de Bulgaarse radioclub BLAGOVESTNIK het All Bulgarian Saints Award.

En ook dit jaar zijn de saints van de partij.

Het doel?

In het lopende jaar 10 “Saints” werken die vertegenwoordigd zijn met een bijzondere roepnaam,

waarna je een award aan kunt vragen.

Via de email is dat gratis.

Elke maand is er weer een nieuwe heilige, waardoor je 12 mogelijkheden hebt om een saint te werken.

Het duurt vaak even voor het lijstje heiligen gepubliceerd wordt,

maar ik kan je uit eerste hand alvast melden dat de Saint voor januari 2021 LZ21RH zal zijn.

Kijk dus uit naar deze Saint en doe dit jaar mee !

Zodra ik het lijstje compleet heb, zal ik het hier melden.

https://www.pi4raz.nl/  Edmond PA3E

 

 

*Inwerkingtreding N-herijking niet per 1 januari 2021.

Published: 29 December 2020 .

Agentschap Telecom laat op 29 december 2020 in een reactie aan de verenigingen

weten dat de inwerkingtreding van de N-herijking niet lukt.

De inwerkingtreding is pas geldig een dag nadat publicatie hiervan in de Staatscourant heeft plaatsgevonden.

Die publicatie heeft dus niet plaatsgevonden.

Op een eerder moment had Agentschap Telecom (AT)

op Twitter de verwachting gewekt dat dit per 1 januari 2021 zou ingaan.

Op het verzoek aan Agentschap Telecom om melding te maken dat de inwerkingtreding per 1 januari 2021

niet zal plaatsvinden heeft AT gemeld dat er geen capaciteit is om de melding op de website te plaatsen.

Moeite met de huidige gang van zaken

In het verslag van het Amateur Overleg is te lezen dat de ambtelijke top

van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat verantwoordelijk is voor de publicatie in de Staatscourant.

De verantwoordelijke staatssecretaris moet hiervoor haar handtekening plaatsen.

Naast de N-herijking staan er nog een aantal wijzigingen op de agenda,

waaronder het schrappen van de minimumleeftijd voor radiozendamateurs.

Ook hebben de amateurverenigingen herhaaldelijk verzocht om,

vooruitlopend op vertraagde wijziging van de regelgeving,

het nieuwe gebruik toe te staan. Desondanks adviseren de amateurverenigingen

de vastgestelde machtigingsvoorwaarden niet te overtreden.

Zij kunnen zich levendig voorstellen dat individuele N-gemachtigden

graag een voorschot willen nemen op de nieuwe regelgeving.

Tijdslijn N-herijking

Op 26 oktober 2016 heeft Agentschap Telecom een verzoek gedaan aan VERON en VRZA.

Een, op dat moment nog informeel, verzoek om te komen

tot een gezamenlijk voorstel voor de herijking van de N-registratie.

Aanleiding hiervoor is het herhaaldelijk verzoek (naar aanleiding van voorstellen

tijdens de VRZA ALV en VERON VR) voor aanpassing van de mogelijkheden voor de N-registratie.

Op 9 maart 2017 ontvangen de verenigingen een formeel verzoek van Agentschap Telecom en liggen de kaders vast.

In verband met de complexiteit van de vraagstelling en publicatie in Electron is besloten

om niet eerder dan 15 mei 2017 een enquête te houden onder de leden.

Ook VRZA neemt deze enquête over.

In april 2017 is er nog overleg met AT en zijn er nog conceptvragen uitgewerkt.

Op 6 juli 2017 zijn de gegevens van de enquête online gezet.

Gebaseerd op de uitkomsten van de enquête stellen de VERON

en de VRZA een rapport op en bieden dat aan.

Het AT neemt enkele adviezen over maar wijst ook enkele adviezen af.

Het rapport van AT is door de verenigingen gepubliceerd.

De VERON, VRZA en DARU zullen op korte termijn een gesprek met AT aangaan

waarin de teleurstelling en afkeuring onder de aandacht zal worden gebracht.

Redactie DARU Magazine

https://www.daru.nu/  Edmond PA3E

 

 

*Verslag Amateuroverleg#102

 Published: 22 December 2020

Op 22 oktober 2020 vond het 102e Amateur Overleg plaats.

Het Amateur Overleg (AO) is het officiële overleg tussen de VERON, VRZA, DARU en de overheid.

Het AO is een informeel overleg.

Het is een goed middel voor Agentschap Telecom (AT)

om van gedachten te wisselen met vertegenwoordigers van de Nederlandse radiozendamateurs.

Namens de DARU waren onze voorzitter Bert PD0GKB

en bestuurslid Jan van Muijlwijk PA3FXB aanwezig.

In verband met corona werd ook deze vergadering volledig digitaal gehouden.

Er zijn weer diverse onderwerpen aan de orde geweest, o.a.:

Margaux Morssink wordt de nieuwe secretaris van het Amateuroverleg.

Zij is adviseur voor radiozendamateur-dossiers en vervangt Niels Bredewout

die wat anders gaat doen binnen AT.

Implementatie herijking Novice.

Een inmiddels regelmatig terugkerend actiepunt en waarvoor helaas geldt

dat dit nog steeds niet is doorgevoerd.

Met daarbij andermaal een dringend beroep op AT om iets te regelen,

zodat er toch in ieder geval op 1 januari 2021 gestart kan worden.

Aan AT is voorgesteld om te anticiperen op de nieuwe wet- en regelgeving,

maar het lijkt er op dat die suggestie niet is overgenomen.

AT is inmiddels wel doordrongen van het feit dat de planning erg teleurstellend is voor de Novice amateurs

die graag gebruik willen maken van deze verruiming qua mogelijkheden.

Maar wat schieten we daar mee op?

We beraden ons op hardere acties.

Wellicht moeten wij ook op de tractor naar het Malieveld?

AT gaat meer voorlichting geven over (de regels voor) het registreren van antennes.

Hoe wordt nog uitgewerkt.

Mogelijk worden de verenigingen om hulp/input gevraagd.

De tarieven voor 2021 zijn vastgesteld.

Deze zijn inmiddels gepubliceerd in de Staatscourant.

We gaan dit allemaal merken, want er worden weer een aantal procenten bovenop gedrukt.

De vraag is wat hiervoor de tegenprestatie van AT gaat zijn.

Wordt de dienstverlening aan radiozendamateurs dan ook daadwerkelijk verbeterd?

Lees meer in het verslag en de bijlagen.

Deze zijn hier te downloaden.

Het volgende overleg vindt plaats op donderdag 22 april 2021.

Heb je punten die je graag bespreekbaar wilt maken?

Stuur dan even een e-mail aan onze secretaris.

Redactie DARU Magazine

https://www.daru.nu/  Edmond PA3E

 

 

* De Koninklijke Sterrenwacht van België en EMXYS nemen deel aan de ruimtemissie Hera

maandag 28 december 2020

Koninklijke Sterrenwacht van België

De Koninklijke Sterrenwacht van België en EMXYS (Spanje)

zijn door de Europese Ruimtevaartorganisatie ESA geselecteerd

om een gravimeter te leveren voor de Juventas-satelliet,

die zal landen op de planetoïde Dimorphos.

De gravimeter, GRASS geheten, is een onderdeel van de CubeSat Juventas

(een miniatuursatelliet), vervaardigd door GomSpace Luxemburg.

Juventas zal in 2027 op Dimorphos landen,

na meegereisd te hebben aan boord van het Hera-ruimtevaartuig van de ESA.

GRASS zal de eerste gravimeter op een planetoïde zijn.

Van de gravimeter wordt verwacht dat hij waardevolle gegevens

over de massaverdeling, de interne structuur en de dynamica van Dimorphos naar de aarde stuurt.

Deze informatie zal bijdragen aan het opzetten van toekomstige strategieën

om de baan af te buigen van planetoïden die met de aarde kunnen botsen.

De Hera-missie, die gelanceerd zal worden in 2024,

is de Europese bijdrage aan een internationale missie met twee ruimtesondes naar een dubbele planetoïde.

Rond de grootste planetoïde Didymos, met een diameter van 780 meter,

draait een maan, Dimorphos, met een diameter van 160 meter.

NASA’s DART-missie zal inslaan op Dimorphos,

en Hera zal een gedetailleerd post-impact onderzoek uitvoeren

met de bedoeling een herhaalbare planetaire defensietechniek te ontwikkelen.

Volledig persbericht

Meer over Planetoïden

https://www.allesoversterrenkunde.nl/  Edmond PA3E

 

 

* Chinese astronomen ontdekken 591 hogesnelheidssterren

dinsdag 29 december 2020

Chinese Academy of Sciences

Een onderzoeksteam onder leiding van astronomen van de

National Astronomical Observatories of Chinese Academy of Sciences (NAOC)

heeft aan de hand van data van de LAMOST-telescoop

en de Gaia-satelliet 591 zogeheten hogesnelheidssterren ontdekt.

Enkele tientallen van deze sterren hebben zoveel snelheid

dat ze uit ons Melkwegstelsel kunnen ontsnappen.

Hogesnelheidssterren bevinden zich ver van het vlak van de Melkweg

en doorlopen langgerekte banen om het Melkwegcentrum.

Sinds de ontdekking van de eerste hogesnelheidsster in 2005

hadden astronomen al meer dan 550 van deze objecten ontdekt.

Met de nieuwe ontdekkingen komt het totaal dus ruim boven de duizend.

Uit de bewegingen van de 591 nieuwe hogesnelheidssterren leiden de onderzoekers af

dat ze deel uitmaken van het binnenste deel van de halo van de Melkweg.

De halo is een min of meer bolvormig gebied

rond de Melkwegschijf waar zich maar weinig sterren bevinden.

Het gros van de 591 opgespoorde sterren is arm aan elementen zwaarder dan helium.

Volgens de astronomen wijst dit erop dat de stellaire halo van de Melkweg

voor een belangrijk deel bestaat uit sterren die deel hebben uitgemaakt

van kleine sterrenstelsels die op enige moment door het Melkwegstelsel zijn opgeslokt

en aan flarden zijn getrokken. (EE)

Chinese astronomers discover 591 high-velocity stars with LAMOST and Gaia

Meer over Sterren of Melkwegstelsel

https://www.allesoversterrenkunde.nl/  Edmond PA3E

 

 

*AM zenderlocaties verkocht aan de logistiek .

Frank Webmaster PI4RAZ .

Geplaatst op 4 januari 2021 .

Sinds het jaar 2000 hebben bijna 400 AM-radiostations hun activiteiten in de VS gestaakt.

Het blad Transport Topics zegt dat de zenderlocaties

nu waardevol onroerend goed zijn voor de logistieke sector.

Het blad zegt:

Het bekende onroerend goed adagium ‘locatie, locatie, locatie’

is tegenwoordig van toepassing op enorme lappen grond aan de rand van grote steden

– sites die decennialang AM-zendmasten hebben gehuisvest,

maar die tegenwoordig een hoop geld opbrengen,

aangezien e-commerce de stijgende vraag naar nieuwe magazijnen

en logistieke centra aanwakkert.

Zie bijvoorbeeld de verkoop van een perceel van vijf hectare in Queens,

New York voor $ 51 miljoen,

waar een AM-radiostation uiteindelijk zijn bestaande torens en zenderlocatie zal verlaten en verplaatsen.

De eigenaar van het New Yorkse radiostation WFME, Family Radio uit Nashville, Tennessee,

verkocht zijn AM-zenderlocatie aan Prologis,

een ontwikkelaar in San Francisco die gespecialiseerd is in het bouwen van magazijnen voor bedrijven

die de capaciteit voor de laatste mijl willen uitbreiden.

Zijn het niet de frequenties waar de commercie op uit is, dan zijn het wel de zenderlocaties.

https://www.pi4raz.nl/  Edmond PA3E

 

 

*Van de redactie

Met de jaarwisseling sluiten we het hoofdstuk VERON A66 af

en en introduceren we een aangepast RTTY bulletin.

Ruim 33 jaar heeft de onze afdeling vrijwel elke week een rtty bulletin uitgezonden.

In de beginjaren was het experimenteren met de vrijgekomen telexmachines zeer geliefd.

Na het beschikbaar komen van dumpapparatuur en het geschikt maken voor de amateur banden,

bleek er behoefte te bestaan langere doorgangen, teksten om de o.a. apparatuur te kunnen afregelen.

Toen ook de telex apparatuur beschikbaar kwam en amateurs daarmee mochten werken,

bleek er naast de gebruikelijke QSO’s ook behoefte aan uitwisseling van teksten en plaatjes.

De zender werd daartoe AM gemoduleerd met in Baudot gecodeerde tekst.

De plaatjes werden daarmee opgebouwd met een combinatie van letters en spaties.

Nadat alle mooie dames, enz., al meerdere malen voorbij waren vertoond,

startte Ton, PA0PIM, met het publiceren van een te verschijnen bulletin.

Hierbij de aanhef van het allereerste bulletin

 QST NO 2 7 JUNI 1987 DE PA0PIM PA0PIM PA0PIM -----

 DIT IS EEN PROEFUITZENDING IN RTTY, 45 BAUD, MARK LAAG 1275,

 SPACE HOOG 1445, SHIFT 170 HZ ----------

 WIJ WILLEN BIJ WIJZE VAN PROEF EEN POOSJE EEN KORTE RTTY

 UITZENDING

 DES ZONDAGSMORGENS OM 1130 AAN HET BEGIN VAN DE WOERDENSE

 RONDE EN EVENTUEEL HERHALEN AAN HET EIND.

 WIJ ZULLEN MEDEDELINGEN EN NIEUWTJES VERMELDEN,

MAAR DIE HEBBEN WE GRAAG VOOR ZONDAG IVM HET MAkEN VAN HET POSBANDJE.

Het gehele bulletin staat ook afgedrukt in rtty bulletin

20190505wn.txt 5 juni 2019.

Ton heeft vanuit zijn woon huis, tot zijn verhuizing naar een verzorging inrichting,

vrijwel elke week een RTTY bulletin uitgezonden.

De inhoud werd jarenlang voornamelijk door hem verzorgd en aangevuld door kopij van vele amateurs.

Vanaf het begin 1994 heeft PA0PHB op regelmatige basis met kopij bij gedragen.

Begin 2015 werd het stokje overgedragen aan Wim, PA3EJE als  operator en Pieter. PA0PHB als editor.

En januari 2020 werd PA0PHB de vaste operator van het PI4WNO RTTY bulletin,

bijgestaan door PA3EJE in noodgevallen.

Zo gaan we in 2021 verder.

Doorgaan, zolang er interesse blijft voor RTTY uitzendingen, als  "PI4WNO bulletin,

bulletin voor Radioamateurs in  WOERDEN EN OMSTREKEN"

onder mijn roepletters, PA0PHB, of wie er ook maar invalt.

We hopen ook in de toekomst weer op toeleveringen van bijdragen van lezers,

of suggesties voor onderwerpen.

Ook in het wekelijks per e-mail verstuurde bulletin komt geen verandering.

Wilt u ook een wekelijkse uitgave ontvangen, of stelt u geen prijs meer op toezending?

Graag een e-mailtje aan pa0phb at veron.nl

RTTY bulletin PI4WNO  Edmond PA3E

 

 

*Ponsbanden.

Ik heb nog een schoenendoos vol ponsbanden met gecodeerde plaatjes,

uit de nalatenschap van de Dutch RTTY Gang voor de liefhebbers

(PA0PHB)

RTTY bulletin PI4WNO  Edmond PA3E

 

 

*Wie heeft nog RTTY bulletins van vroeger .

Ons eerste bulletin was gedateerd 2 juni 1987.

Een kopie van dit bulletin vond u afgedrukt in ons bulletin van  5 mei j.l.

Ons archief start echter pas op 1 jan 1994 met volgnummer 317.

Daarom, wie heeft er nog ergens bulletins tussen 2 juni 1987 en 1 jan 1994 nog bewaard.

Ik zou graag daarvan een kopie in ons archief willen opnemen.

Graag een mailtje naar pa0phb op veron.nl

RTTY bulletin PI4WNO  Edmond PA3E

 

 

*Radio activiteiten .

Hierbij de agenda voor de komende weken.

Voor meer informatie en verwijzingen, raadpleeg onze website.

PI4WNO RTTY bulletin VERON A66 Woerden

01 jan - 31 dec Veron Afdeling Contest

06 jan - 06 jan UKEICC 80m Contest SSB

07 jan - 07 jan Ether bijeenkomst Woerden 12:30 uur 145.450

09 jan - 09 jan Old New Year Contest

09 jan - 09 jan YB DX Contest

09 jan - 10 jan UBA PSK63 Prefix Contest

10 jan - 10 jan DARC 10m Contest

10 jan - 10 jan RadioRonde Woerden 11:00 uur 145.475 MHz

10 jan - 10 jan RSGB AFS 80m & 40m Contest

10 jan - 10 jan RTTY uitzending PI4WNO 10:30 uur 145.475 MHz

11 jan - 14 jan Christmas Hope Party

13 jan - 31 jan RadioRonde Woerden 11:00 uur 145.475 MHz

13 jan - 31 jan RTTY uitzending PI4WNO 10:30 uur 145.475 MHz

14 jan - 14 jan Ether bijeenkomst Woerden 12:30 uur 145.450

15 jan - 15 dec VRZA Marathon Alle catagorieen, alle banden

16 jan - 17 jan HA DX Contest

16 jan - 17 jan Pro Digi Contest (PDC)

17 jan - 17 jan RadioRonde Woerden 11:00 uur 145.475 MHz

17 jan - 17 jan RTTY uitzending PI4WNO 10:30 uur 145.475 MHz

17 jan - 17 jan VFDB-DLPX Contest

21 jan - 21 jan Ether bijeenkomst Woerden 12:30 uur 145.450

23 jan - 24 jan BARTG RTTY Sprint Contest

23 jan - 24 jan UK/EI DX contest

24 jan - 24 jan RadioRonde Woerden 11:00 uur 145.475 MHz

24 jan - 24 jan RTTY uitzending PI4WNO 10:30 uur 145.475 MHz

27 jan - 27 jan UKEICC 80m Contest CW

28 jan - 28 jan Ether bijeenkomst Woerden 12:30 uur 145.450

RTTY bulletin PI4WNO  Edmond PA3E

 

 

*DISTURB, een radiotelescoop voor Zonne waarnemingen .

Zonne-uitbarstingen hebben op aarde grote gevolgen voor de radio communicatie.

Daar hebben ook radioamateurs mee te maken.

ASTRON, samen met andere instanties,

werken daarom aan het ontwikkelen van DISTURB, een radiotelescoop

die zonne-uitbarstingen gedetailleerd in realtime kan waarnemen

Onlangs werd de ontwerpfase van DISTURB

(Disturbance detection by Intelligent Solar radio Telescope of (Un)perturbed Radiofrequency Bands) afgerond.

DISTURB heeft als doel om 24 uur per dag het hele radiospectrum van de zon in 5 antennes te ontvangen

(met een totaal bereik van van 3 MHz tot 3000 MHz) in meer dan 600.000 kanalen tegelijk te meten.

Dat alles met een gevoeligheid die tientallen keren

dan de momenteel gebruikte radiotelescopen van het e-Callisto netwerk

voor het doen van radio waarnemingen van de zon.

De signalen van al die frequentie kanalen worden op een zodanige manier bewerkt

en gecombineerd, dat uiteindelijk een smalbandige output ontstaat waar de meeste storingen uit gefilterd zijn.

Uiteindelijk moet DISTURB een wereldwijd systeem worden om de zon 24 uur per dag te kunnen volgen.

Daarvoor zijn ongeveer tien locaties nodig, verspreid over alle geografische lengtegraden.

(voor meer info ASTRON)

RTTY bulletin PI4WNO  Edmond PA3E

 

 

*NASA ontwikkelt nieuwe ‘spectroscopische’ ruimtetelescoop .

woensdag 6 januari 2021   Jet Propulsion Laboratory .

De ontwikkeling van de ‘Spectro-Photometer for the History of the Universe,

Epoch of Reionization and Ices Explorer’, oftewel SPHEREx, gaat een nieuwe fase in.

De voorlopige ontwerpplannen voor de nieuwe NASA-ruimtetelescoop,

die ergens tussen juni 2024 en april 2025 gelanceerd zal worden, zijn goedgekeurd,

en worden nu verder uitgewerkt.

Ook gaat de productie van de benodigde hardware en software van start.

SPHEREx is relatief klein en bevat geen bewegende onderdelen.

Alles bij elkaar weegt hij nog geen 75 kilogram.

Tijdens zijn missie zal de ruimtetelescoop de complete hemel vier keer in kaart brengen,

en zo een omvangrijke database van sterren, sterrenstelsels,

gasnevels en tal van andere hemelobjecten opbouwen.

Het enige instrument van de ruimtetelescoop is een spectrofotometer:

een camera die niet alleen de (infrarood)helderheid van objecten meet,

maar het opgevangen licht tevens in ruim honderd afzonderlijke golflengten uiteenrafelt

net zoals een prisma zonlicht uiteenrafelt tot een kleurenband.

Deze techniek levert niet alleen informatie op over de chemische samenstelling van een object,

maar ook over diens afstand tot de aarde.

Het doel van de SPHEREx-missie is drieledig.

Door de posities van miljarden sterrenstelsels te meten,

hopen wetenschappers te kunnen vaststellen of hun ruimtelijke verdeling subtiele patronen vertoont

die kunnen worden toegeschreven aan de hypothetische kosmische inflatie

de eerste fractie van een seconde na de oerknal,

waarin het heelal exponentieel snel zou zijn uitgedijd.

Het tweede doel is om meer te weten te komen over de ‘oertijd’ van de sterrenstelsels.

Dat gebeurt door de zwakke hemelgloed die alle sterrenstelsels

in het heelal tezamen produceren op verschillende golflengten te registeren.

En ten slotte zal SPHEREx ook worden gebruikt om bevroren water

en organische moleculen belangrijk voor het ontstaan van leven zoals wij dat kennen

rond pasgeboren sterren in onze Melkweg op te sporen.

Dat moet antwoord geven op de vraag hoe ‘normaal’ planetenstelsels als het onze zijn in het heelal. (EE)

A New NASA Space Telescope, SPHEREx, Is Moving Ahead

Meer over Ruimteonderzoek, Kosmologie, Stervorming of Sterrenstelsels

 

 

*Onze gezocht gevraagd en of te koop pagina .

Zoals de laatste jaren gewoon is ga ik deze pagina weer opschonen.

Er staan items in die al bijna een jaar niet verandert zijn .

Dus ik denk er over naar of deze items wel iets zijn voor op onze site.

Ik heb het nu over de items oudere pc’s.

Maar als ik van U geen bericht ontvang binnen twee weken na nu worden alle items weer verwijdert.

Dus bij de ronde van 27-01-2021 starten we weer opnieuw op .

Dit item staat ook in de volgende ronde voor die luisteraars die deze ronde gemist hebben .

De sysop van O-R-B pagina Edmond PA3E

 

 

*Onze moppen van de week.

Weet je waarom 21 maart is uitgeroepen tot de dag van de ambtenaar?

Op 21 maart is de winterslaap voorbij en begint de voorjaarsmoeheid.

 

Paniek op het gemeentehuis!

Melding van de postkamer: "De bestelformulieren voor de bestelformulieren zijn op!"

 

Ik heb een bezoek gebracht aan het belastingkantoor.

Ik wilde de mensen zien voor wie ik werk...

 

Wat is het toppunt van lef?

Een ambtenaar op het ministerie die zijn kaak verrekt tijdens het gapen en dat aangeeft als een werkongeval.

 

Er komt een ambtenaar bij zijn baas.

Hij zegt: "Baas, ik vind dat mijn salaris niet in overeenstemming is met mijn verrichte arbeid."

"Ben ik met je eens", zegt de chef,

"maar ik mag je helaas niet minder betalen dan het minimumloon."

https://www.lachjekrom.com/  Edmond PA3E

*Heeft ook u iets te koop.

 

Of weg te geven of u zoekt iets.

Misschien hebt u informatie nodig?

Laat het weten via het ORB e-mailadres

wij nemen het dan op in de ronde.

Misschien kan een medeamateur u helpen*

Zo nu zijn we weer aan het einde gekomen van deze 762e ronde.

Johan PD2JCW,

en onze vast copy leveranciers

wensen u nog een prettige avond verder.

Tot de volgende ronde maar weer.

Het ORB TEAM


Terug naar de Ronde