Ronde 831 van de Onafhankelijke Radioamateurs Brabant “ORB” 06-07-2022


* Goedenavond zend-, en luisteramateurs,

U luistert naar de woensdagavond ronde van de ORB.

Het is 6 juli 2022, welkom bij de 831ste ronde van ORB.

13 juli is laatste reguliere uitzending, we pakken 7 september de draad weer op.

Wij proberen u, zoals bij elke ronde weer wat nieuws te brengen.

Onze rondeleiders zijn Johan PD2JCW en Frank PF1SCT.

De eindredactie en webpagina worden verzorgd door Edmond PA3E.

We bekijken momenteel hoe de ORB-bijeenkomsten een vervolg kunnen krijgen. 

Hierover volgt binnenkort meer informatie.

Om de website bij te houden en tevens onze uitzendingen door te zetten naar listen2myradio 

zoeken we ook iemand om dit op termijn over te nemen van Edmond. 

De uitbreiding van het ORB-team is op korte termijn noodzakelijk.

Wanneer u ons wil helpen laat het ons dan weten via pa3e@home.nl

Met vriendelijke groet, Edmond PA3E, Johan PD2JCW en Frank PF1SCT

 

*Kort radioamateurnieuws – week 26, 2022

02 juli 2022 Veron Erwin van der Linden (PE1CUP)

1. Dit weekend: ‘VHF en hoger’-contesten VERON

Dit weekend was zowel de VERON-SSB/CW-contest op 50 MHz 

als de VERON-SSB/CW/FM-contest op 144 MHz en hoger. 

Die laatste wedstrijd telt overigens mee voor de VERON-competitie.

Beide 24-uurscontesten starten vanmiddag om 14:00 UTC 

en eindigen morgen om 14:00 UTC.

Bekijk de details op de speciale ‘VHF en hoger’-website: 

VERON-contesten op 2 en 3 juli 2022. 

(red. blijkbaar niet zo populair, heb er weinig van gehoord en tot 48 uur on air geweest, HI).

2. 4 juli: Tonight@8-lezing over “radiogolven en antennes… en meer”

Tonight@8 is een online-lezingenprogramma van de Britse radioamateurvereniging RSGB.

Op maandag 4 juli 2022 vanaf 20:00 UTC was er een lezing van Peter Duffet-Smith (G3XJE).

Hij besprak zaken die iedere amateur ongetwijfeld bekend zullen voorkomen, 

maar die zeker de moeite waard zijn om nog eens te horen.

Hij sprak namelijk over radiogolven, antennes, stralingspatronen, antenneversterking, 

vermogen in en uit je antenne krijgen, resonantie, of juist het ontbreken daarvan, 

antennevoedingslijnen en hun impedantie, VSWR (doet het er echt toe?), en meer…

Dit gratis webinar is te zien op het YouTube-kanaal van de RSGB 

of op de speciale BATC-stream

waar je tijdens de uitzending ook live vragen kunt stellen.

Een overzicht van eerdere Tonight@8-lezingen: Tonight@8 – live webinars

3. 5-jarig bestaan FT8 Digital Mode Club

De FT8 Digital Mode Club (FT8DMC) bestaat vijf jaar, 

en heeft inmiddels wereldwijd 1900 leden.

Ook reikte de club al 1.5 miljoen (gratis) awards uit. 

Om het 5-jarig jubileum te vieren, 

zullen van 4 tot 17 juli tijdens de FT8DMC Activity Days speciale stations in de lucht komen. 

Alle die stations zullen dan een van de suffixen FTDMC of FTDM gebruiken.

Door deze stations te werken, kan het FTDMC Anniversary Award verdiend worden.

Kijk voor meer informatie op de FT8DMC-website: FT8DMC Aniversary 2022

www.veron.nl Frank PF1SCT

 

*Propagatienieuws – week 26, 2022

03 juli 2022, Veron Erwin van der Linden (PE1CUP)

Propagatienieuws wordt samengesteld door Tom Koeken (PC5D).

HF

De afgelopen week was geen goede week voor HF-propagatie in het algemeen. 

De zonnefluxindex (SFI) daalde van 115 op 24 juni tot 92 op donderdag. 

Op dit moment zal de SFI ongeveer 100 zijn. 

Bovendien waren er gematigde geomagnetische omstandigheden 

met een Kp-index tot 5, wat geen goede mix is voor DX-propagatie.

Anderzijds zijn dit typische zomerse omstandigheden, 

waarbij de MUF momenteel aanzienlijk lagere waarden bereikt dan in de winter.

Zo kwam de maximaal bruikbare frequentie (MUF) 

aan het begin van de week nauwelijks boven 18 MHz uit 

voor een propagatiepaden van 3000 km.

Pas in de loop van de week verbeterden de waarden 

en in de tweede helft van de week 

werd de grens van 21 MHz overschreden.

Boven 24 MHz bleef zich overigens wel Sporadische-E 

met typische shortskip voordoen.

HF-vooruitzichten

Het huidige weekend staat nog onder invloed van een coronalemassa-ejectie, 

die leidde tot een zwakke geomagnetische storm op zaterdagochtend.

De Kp-index zal maandag tijdelijk terugvallen van 5 naar 2.

Later in de week, zal een coronaal gat 

opnieuw een verstorend effect hebben op ons radioweer.

Voor de komende dagen verwacht NOAA een lichte toename 

van de SFI naar circa 112 volgend weekend.

De MUF zal variëren tussen 14 MHz in de nacht en 22 MHz overdag.

Op de hogere HF-banden is er kans op Sporadische-E 

met daardoor mogelijkheden voor shortskip-verbindingen.

De mogelijkheden kunnen overigens sterk variëren 

als gevolg van nieuwe geomagnetische storingen.

VHF en hoger

De komende dagen geven de ligging van hoge- en lagedrukgebieden 

en de kaarten van DX Info Centre geen aanleiding 

voor bijzondere tropocondities in onze regio. 

Temperatuurverschillen tussen dag en nacht kunnen wel wat verbeteringen opleveren, 

maar verwacht niets spectaculairs.

Sporadische-E en aurora

Het Sporadische-E-seizoen is in volle gang.

De positie van de straalstroom is vaak bepalend 

voor de richting waarin Es optreedt.

In dit weekend ziet het ernaar uit dat de straalstroom 

over het Europese continent trekt.

Verwacht daarom openingen richting Midden- en Zuidoost-Europa 

en bovendien richting de Baltische staten en Scandinavië.

Een hogere Kp-index is nadelig voor Sporadische-E 

maar biedt kansen voor aurora op VHF.

Voor dat laatste kan de bijna realtime-meting van het hemisferisch vermogen 

op poollicht.be een goede indicator zijn.

Meteoorscatter

Slechts één meteorenregen deze week, de Pegasiden, actief van 4 tot 14 juli, 

maar zijn strekte is relatief laag (ZHR = 5). 

Meteorenregens in juli zijn op hun best rond het einde van de maand, 

vooral de zuidelijke delta-Aquariiden, met een piek op 30 juli. 

De maximale ZHR van deze bui is ongeveer 25 gedurende dagen.

EME

De maandeclinatie wordt negatief komende woensdag, 

waardoor de piekelevatie lager zal zijn en de EME-tijdvensters korter.

Padverliezen zijn dalende en dede 144MHz-hemelruis is laag de hele week.

www.veron.nl Frank PF1SCT

 

*Repeaterlijst Zwitserland

29 juni 2022, Frank webmaster PI4RAZ

De Zwitserse amateurvereniging USKA meldt 

dat er een bijgewerkte lijst met Zwitserse Voice Repeaters (HB9/HB0) beschikbaar is.

Deze lijst is samengesteld op basis van meldingen aan OFCOM.

Correcties en toevoegingen mogen gestuurd worden 

naar de USKA frequency coördinator op qrg@uska.ch

PDF Repeater lijst: 

https://www.uska.ch/die-uska/uska-fachstellen/frequenzkoordination/

Repeater Map: https://repeatermap.de/?lon=8.1&lat=46.8
USKA: https://tinyurl.com/IARU-Switzerland

www.pi4raz.nl Frank PF1SCT

 

*PI1FLD QRV onder Hobbyscoop vlag

4 juli 2022, Hobbyscoop

In eerdere berichten werd aankondiging gedaan 

over de overname door Hobbyscoop van DMR repeater PI1FLD 

en kort erna van het mislukken ervan 

doordat de omstandigheden anders bleken dan aanvankelijk voorzien.

Inmiddels heeft Hobbyscoop de organisatorische zaken afgerond 

waardoor we vandaag (4 juli 2022) PI1FLD hernieuwd in gebruik hebben genomen.

Overname deels gelukt

De repeater die bij PI1FLD gebruikt werd (een Hytera RD785 base station) 

zou overgaan naar de Stichting Scoop Hobbyfonds.

Nadat alle afspraken gemaakt waren met de toenmalige Repeater groep Flevoland +

en we een publicatie online hebben gezet kwamen we kort daarna 

tot het vervelende inzicht dat de repeater geen eigendom was van de repeatergroep aldaar.

De rechtmatige eigenaar meldde zich en verzocht om de repeater te retourneren. 

Daar hadden we niet op gerekend en dit paste ook niet bij het financieel neutrale plan 

dat achter de overname schuil ging.

Nieuw plan

Plotseling was Almere en de ruime omgeving verstoken van DMR, 

een doorn in het oog van alle donateurs die aan PI1FLD hebben bijgedragen.

Hobbyscoop heeft naar aanleiding ervan besloten om de repeater voort te zetten. 

Een tijdelijk beschikbare Hytera DMR repeater 

(eerder gebruikt voor PI1AMS in Amsterdam) 

is in gereedheid gebracht evenals een nieuw duplex filter en voedingsunit.

Het plan was om deze al snel te activeren maar het kostte Hobbyscoop 

nog de nodige tijd om de afspraken met de gebouweigenaar 

van de Eurotoren in Almere af te ronden.

Het nieuwe plan bestaat niet uitsluitend uit de hervaccinatie van PI1FLD 

maar past voor een deel in een groter plan dat al een tijd binnen Hobbyscoop rondwaart:

Op deze locatie zullen spoedig drie ontvangers worden geactiveerd 

voor PI3UTR, PI2NOS en PI6NOS en ook maken we gedachten over System Fusion.

Het “grotere” plan geeft een wat ander zicht: 

Graag zou Hobbyscoop de dekking van groot midden Nederland 

voor de ons beschikbare digitale system verbeteren.

Het idee hiertoe bestaat om ons opstelpunt PI1UTR in de Gerbrandytoren 

een performance boost te geven door de zendantenne 

te plaatsen boven op de Cabine (220m).

Daarnaast zou dekking ideaal zijn om een tweede opstelpunt in Lelystad te creëren 

voor DMR, System Fusion en eventueel D-star.

Dit plan staat nog in de steigers en hangt ervan af of we dit redelijk kunnen combineren 

met de reeds aanwezige Hamradio techniek.

Een derde opstelpunt zal worden gezocht in Noord-Holland ter vervanging van PI1AMS 

die indertijd is weggevallen door verhuizing van Hobbyscoper PA3PM.

Deze eerste stap is een prima aanzet en in de komende periode 

gaan we de mooie locatie in Almere maximaliseren.

Oproep

Als gevolg van de inzet van de PI1AMS repeater in Almere 

zoekt Hobbyscoop nog een extra Hytera RD785 repeater.

Mocht je er eentje weten die op kostenvriendelijke wijze kan overgaan 

naar onze stichting dan vernemen we dit graag!

www.hobbyscoop.nl Frank PF1SCT

 

*Veldweekend 1 t/m 3 juli Moergestel, PC70RH

4 juli 2022, Frank PF1SCT

Vanwege het 70e jubileum jaar van scouting kampeerbos de Rendierhoeve 

heb ik momenteel de special call PC70RH. 

Daar gaan we regelmatig mee on the air.

Het leek me ook wel leuk om een weekendje on air te gaan vanuit het kampeerterrein. 

Leuk en meteen een test voor JOTA-JOTI in oktober, dan willen we dit ook doen.

Ik had hierover met een aantal zendamateurs van gedachte gewisseld 

en al snel was er interesse van een aantal collega’s om mee te doen.

Vrijdag 1 juli heb ik om 10.00 het kampeerterrein geopend 

en in de loop van de ochtend sloten Paul ON5PU, Arie PD7AVR en Toon PD0RWL aan. 

Samen hebben we het afgelopen weekend PC70RH on air gebracht. 

Paul en Arie bleven ook overnachten. 

Toon reed op en neer en was alle dagen aanwezig.

Een breed vertegenwoordigde regio 

van Turnhout, Drimmelen, Zundert en Tilburg.

Vrijdagmiddag hebben we grotendeels gebruikt 

om alle tenten op te bouwen en antennes te plaatsen. 

Zo rond 16.30 was het meeste opgebouwd.

We maakten goede afspraken over het band gebruik 

zodat we niet tegelijk op dezelfde band zaten. 

Dat is prima gegaan het hele weekend.

Er stond en hing van alles qua antennes zoals een X200 en X50 voor VHF/UHF, 

delta loop voor 10 tm 20, een HF vertical voor 6 tm 20, 

een fullsize G5RV 10 tm 80, een fd4 Fritzel en een End fed 10 tm 40.

Voor de VHF/UHF gebruikten we een Kenwood TM-V71 

en voor de HF een kenwood TS200, Icom IC-706 en Yaesu FT897D. 

Dus de 3 merken waren vertegenwoordigd!

Vrijdagavond hebben we een kleine bbq gehouden 

en in de avond zijn we verder gegaan 

met verbindingen maken tot rond middernacht. 

De condities waren toen nog goed op 20 meter 

en we konden een aantal stations werken in o.a. 

USA, Canada, Puerto Rico en Venezuela. 

Dat was ook de verste verbinding, 8400 km op 20 meter.

Naast onze special-call hebben we ook het kampeerterrein 

als POTA (Park on the Air) geactiveerd die 3 dagen. 

Dat trekt extra ‘klanten’ aan.

Zaterdagochtend hebben we samen ontbeten en koffie gedronken 

en zijn we aan de slag gegaan. 

Dat viel nog niet voor iedereen mee want het was een kort nachtje 

en de meeste hadden niet zo goed geslapen. 

Dat zal de spanning zijn geweest van het bos.. of de koude. 

Sommige moesten dan ook nog even paar uurtjes bij pitten in de ochtend, HI.

Rond 11.00 draaide PD0RWL (Toon) de Dares Ronde vanaf het kampeerterrein. 

Dat was goed verlopen met 14 verbindingen.

In de middag hebben we een groepje scouts op bezoek gehad 

die we uitleg hebben gegeven over de hobby 

en die een paar QSO’s hebben gemaakt met de tegenstations 

PE1OJR (Tjeerd), PA1ASP (Ad) en PD3FJJ (Fred). 

Waarvan een aantal bekend met de jotajoti. 

Bedankt voor de hulp heren!

Op zaterdag hebben we diverse zendamateurs mogen verwelkomen, 

erg leuk dat er best wel wat animo was om bij ons langs te komen.

PD2RST (Rob) verscheen samen met PA3UN (Corne) ten tonele.

PC1C (Walter) kwam in de ochtend, ik heb hem helaas niet gesproken 

omdat er ook nog een rondleiding door het bos werd gegeven, 

was ik aan de wandel.

PA1CYO (Ad) de vrijdag ook al even was geweest, 

kwam ook langs vulde meteen mijn voorraad drinken weer mee aan, bedankt Pa.

PD2HSB, (Hans) had zijn QRP set meegenomen en heeft zijn antenne getest samen met Toon. 

Dat leverde nuttige informatie op.

PD1BU (Henny), PD1RK (Rob) en PA3WB (Wil) kwamen gelijktijdig aan 

en hadden zich op de heenweg via de porto al laten horen.

PA2QXT (Michael) wist ons zelfs vanuit Rotterdam te vinden, 

met het openbaar vervoer zelfs. 

En ook PA1MJ (Marcel) wist ons met enkele aanwijzingen te vinden.

Na enig speurwerk kwam ook PA7UKW (Leon) ter plaatse. 

Het leek soms wel een vossenjacht om op de juist plek te komen.

Aan het eind van de middag sloot PD2HAD (Hubert) nog even aan, 

de drie musketiers waren compleet, Corne, Hubert en Rob. Ocherm, Arie.. HI

Sommige bleven tot het eind van de middag en het gaf ook de gelegenheid 

om weer een flink bij te kletsen over van alles en nog wat. 

Na enkele jaren on air contact, was het leuk om er ook beeld bij te hebben.

Het weer was super, genieten dus.

Aan het begin van de avond hebben we wat lekkers gehaald bij de lokale shoarmatent 

en na wat koffie gingen we weer van start op de HF.

De condities waren flink verslechterd, dus we moesten extra ons best doen. 

Goed zoeken op de banden, soms tegen beter weten in aanroepen 

en soms werden we verrast bijvoorbeeld als een band even open ging.

Zaterdag zijn we rond 23.30 gestopt, 

er was niet zoveel meer te beleven en we hadden er een lange dag op zitten.

Zondag rond 09.00 was iedereen weer uit de veren 

en PD0RWL was weer als eerste on the air.

Tegen 11.00 kwam PA3WB nog even aanwaaien, 

die heeft trouwens de meeste verbinden met ons station gemaakt HI, 

op 2, 15, 17 en 20! 

De QSL kaart moet vol vertelde Wil.

De een na laatste verbinding maakte Paul met Italiaans station op 20 meter in AM, 

beide met 5 watt output. 

Paul zorgde er overigens ook voor dat we 2 CW verbindingen konden loggen 

met Denemarken en USA op 20 meter (6000 km).

Ondertussen werden de tenten afgebroken en vertrokken de eerste richting huis, 

moe maar voldaan. 

Rond 13.30 ben ik zelf retour QTH gegaan.

In totaal hebben we 252 verbindingen gemaakt, 

ongeveer de helft door PD0RWL (Toon), goed gedaan hoor!

We maakten meer dan de helft van de verbindingen op 40 meter, 142 QSO. 

Op 20 maakten we 40 verbindingen, gevolgd 29 contacten op 2 meter, 

16 op 17 meter, 11 op 80 meter, 10 op 10 meter, 3 stuks op 15 meter 

en 2 contacten op 70 cm.

Het was een gezellig weekend met veel leuke reacties. 

Ik ga me eens beraden of en hoe we er een vervolg aan kunnen geven, 

misschien op een andere locatie. 

Wordt vervolgd.

73s van Frank PF1SCT

 

*Verlamde man stuurt robotarmen aan met Brein: 

mens en machine werken samen via neurolink

2 juli 2022, Scientias, Jeanette Kras

Een gedeeltelijk verlamde man kan voor het eerst in dertig jaar zichzelf weer voeden. 

Met behulp van twee robotarmen en een directe neurolink tussen zijn hersenen 

en een computer die de protheses aanstuurt, lukt het hem om met mes en vork te eten.

Een computerstem geeft commando’s als ‘vork beweegt richting eten’ en ‘mes trekt terug’.

De patiënt is gedeeltelijk verlamd en maakt kleine bewegingen met zijn vuisten.

Hij geeft de tekens op het goede moment en snijdt een stukje voedsel af.

Daarna kiest hij ervoor om het voedsel naar zijn mond te brengen.

De man heeft al dertig jaar zijn vingers niet meer kunnen gebruiken, 

maar nu lepelt hij moeiteloos zijn toetje leeg door met zijn hersenen 

de robotarmen heel precies aan te sturen.

Hij gebruikt hiervoor een zogenaamde brein-machine-interface (BMI), 

een hersenimplantaat dat zorgt voor directe communicatie tussen hersenen en computer.

Geen sciencefiction

De computer decodeert de signalen uit het brein en ‘vertaalt’ ze. 

Zo kunnen verschillende apparaten aangestuurd worden.

Het is bijvoorbeeld mogelijk om een cursor op een scherm te bewegen.

Ook kun je, zoals dit onderzoek laat zien, een paar kunstarmen laten doen wat je van plan bent.

En dit alles puur door eraan te denken en de neurale signalen te versturen naar de computer.

Multidisciplinaire wetenschap

Dit baanbrekende onderzoek, dat in vakblad Frontiers in Neurorobotics verscheen, 

is opgezet en uitgewerkt door een Amerikaans team van de befaamde Johns Hopkins University, 

gespecialiseerd in neurorobotica.

In deze tak van wetenschap komt kennis van neurowetenschappen, 

informatica en robotica samen.

De ontwikkeling van de BMI en de aansturing van de robotarmen 

is het voorlopige hoogtepunt na meer dan vijftien jaar onderzoek.

Verschillende organisaties, waaronder het Amerikaanse ministerie van Defensie, 

hebben de zoektocht naar interactieve protheses financieel gesteund.

Mens en machine gekoppeld

De nieuwe bevindingen draaien om het thema ‘gedeelde aansturing’, 

waarmee de mens robotische protheses kan bewegen met minieme mentale input. 

“De gedeelde aansturing door de BMI is een manier om de robotarmen 

zo te gebruiken dat je ‘het beste van beide werelden’ hebt.

De gebruiker kan de bewegingen van de protheses afstemmen 

en al doende leert de computer de persoonlijke voorkeuren van de patiënt”, 

zegt projectmanager dr. Francesco Tenore.

“We hebben nog veel testen en onderzoeken voor de boeg, 

maar we zijn erg enthousiast over wat we tot nu toe hebben bereikt.

Mensen met een zeer beperkte motoriek kunnen we een groot gevoel 

van bewegingsvrijheid (terug)geven.

En dit allemaal door de steeds slimmer wordende machines 

en robotische hulpmiddelen”, legt Tenore uit.

Closing the loop

De wetenschappers zijn alweer bezig met vervolgstappen.

Zo zijn er plannen om mensen met geamputeerde ledematen 

aan te sluiten op een soortgelijk computersysteem.

Het doel is dan om zenuwprikkels te versturen vanuit de hersenen via het BMI-systeem.

Deze signalen zijn bedoeld voor de spieren in de geamputeerde ledemaat, 

maar komen via de neurolink aan bij de prothese, zo luidt de theorie.

Het idee is om neurale feedback terug naar het brein te sturen, 

zodat de visuele feedback, zoals gebruikt tijdens het huidige experiment, 

niet meer nodig is.

“Er zijn nog veel beren op de weg en er is nog veel werk te verzetten.

De uitvoering van taken kan beter.

Op zowel de timing als de nauwkeurigheid is nog wel wat aan te merken, 

maar we gaan ons best doen om de grenzen van het mogelijke op te zoeken”, 

aldus Tenore.

Neuralink van Elon Musk

Ook Elon Musk is met zijn bedrijf Neuralink bezig 

met de ontwikkeling van brein-machine-interfaces (BMI’s), 

die eveneens met name bedoeld zijn om mensen die verlamd zijn weer te laten bewegen.

Hij is tot nu toe echter niet verder gekomen dan proeven bij dieren.

Wel kondigde hij begin dit jaar (weer) aan te gaan testen op mensen.

Er is ook kritiek op deze technologie.

De mogelijkheden zijn namelijk eindeloos en velen moeten denken 

aan een aflevering van de dystopische Netflix-serie Black Mirror 

waarin iedereen zo’n hersenimplantaat heeft 

en bijvoorbeeld herinneringen opnieuw kon afspelen.

Het wordt beschouwd als een voorbeeld van waar technologie 

zijn doel voorbijschiet en een gevaar kan worden voor de mensheid.

www.scientias.nl Frank PF1SCT

 

*RAZzies Juli 2022

29 juni 2022, Frank webmaster PI4RAZ

De RAZzies voor de maand Juli 2022 is uit! 

Met in dit nummer: 

– Digitaal display voor FT101 (B) 

– Opa Vonk: SMD solderen 

– De Tayloe kwadratuur detector 

– PA3CNO’s Blog – Afdelingsnieuws

Je kunt ‘m HIER downloaden

Veel leesplezier!

www.pi4raz.nl Frank PF1SCT

 

*40 jaar Bureau Ondersteuning Antenneplaatsing Nederland

DARU Magazine, 28 juni 2022, door Jan van Muijlwijk, PA3FXB

Als je BOAN zegt, dan denken de meesten van ons automatisch aan de man 

die zich inmiddels al een leven lang heeft ingespannen om zendamateurs 

met raad en daad te ondersteunen bij het oplossen van antenneplaatsing problemen.

Nu Jan PA3FXB met pensioen is, is het moment gekomen om terug te kijken...

40 jaar BOAN

Toen ik in 1978 radiozendamateur werd en na een paar jaar 

het plan opvatte om mijn antennes niet meer aan de schoorsteen maar, 

een stuk hoger, in een mast te gaan monteren, 

kwam ik in de wondere wereld van vergunningaanvraag, 

besprekingen met ambtenaren, politiek, 

gemeenteraad, burgemeester, etc. terecht.

Het werd een erg lang verhaal maar uiteindelijk kreeg ik na veel uitleggen, 

onderhandelen en zelfs dreigen met een rechtszaak mijn vergunning!

Daar heb ik veel van geleerd.

En vanaf dat moment heb ik andere radiozendamateurs 

die in antenneplaatsing problemen terecht kwamen 

geholpen om hun bouwvergunning te krijgen.

De eerste tientallen jaren alleen in de regio 

maar in de loop van de tijd wisten steeds meer mensen me te vinden.

Daarom heb ik op een gegeven moment er voor gekozen 

om ‘het beestje maar een naam te geven’ 

en dat werd BOANN (Bureau Ondersteuning Antenneplaatsing Noord Nederland).

De meeste vragen om hulp kwamen toen ook nog uit mijn eigen regio Groningen en

soms ook uit Friesland of Drenthe, dus die naam dekte de lading wel.

Toen de Dutch Kingdom Amateur Radio Society (DKARS, 

de voorganger van de DARU) werd opgericht vroeg men mij 

of ik mijn antennewerkzaamheden onder de vleugels van DKARS wilde gaan verrichten.

Omdat ik de doelstelling van DKARS, 

het verenigingen van de Nederlandse radiozendamateur verenigingen, 

van harte ondersteunde heb ik daar ja op gezegd. 

Ook heb ik toen de naam van het bureau veranderd 

door de N van Noord te verwijderen.

Logisch, want DKARS was er voor heel Nederland en overzeese gebiedsdelen. 

Dus vanaf dat moment werd het BOAN.

Het liep als een trein! 

Er kwamen aanvragen binnen uit het hele land 

en ondanks dat het soms veel tijd kostte was het erg bevredigend werk 

want het liep altijd goed af.

Ik probeerde altijd zoveel mogelijk weg te blijven van juridische procedures 

door met vasthoudend en doelgericht onderhandelen 

de vergunning of toestemming te realiseren.

Het was allemaal ‘liefdewerk oud papier’ of zoals het in onze wereld heet ‘hamspirit’, 

dus geld heeft het me nooit opgeleverd.

Alleen de voldoening dat je een andere radiozendamateur 

aan een antenne kon helpen was meer dan genoeg.

Tijd voor een afscheid

Inmiddels is DKARS overgegaan in DARU 

en werkt BOAN onder de DARU paraplu.

Ik ben inmiddels met pensioen en laatst realiseerde ik me ineens 

dat ik al ruim 40 jaar met hulp bij antenneplaatsing bezig ben… 

Dat is best wel lang

Ook heb ik in de afgelopen jaren al een paar keer aangegeven 

dat ik er eigenlijk mee wil stoppen en een opvolger of opvolgers zoek. 

Die hebben zich tot op heden niet gemeld.

Ik wil, nu ik met pensioen ben, eindelijk nog een hele stapel radioprojecten 

en projectjes oppakken die al jaren liggen te wachten op rustiger tijden.

Dat gaat niet vanzelf. Dat gaat alleen als je echt tijd hiervoor vrijmaakt.

En dat betekent dat ik nu een punt achter BOAN ga zetten. 

Binnen DARU heb ik al aangegeven dat ik er per januari 2022 

feitelijk al mee gestopt ben, maar je hoopt dan toch nog 

dat er ergens opvolging vandaan komt.

Dat heeft helaas niet zo mogen zijn. 

De lopende zaken handel ik natuurlijk nog af 

maar nieuwe kwesties ga ik niet meer doen.

Ik blijf hopen dat er één gefuseerde amateurradiovereniging komt in Nederland en

dat we de idiote stammenstrijd achter ons kunnen laten.

Die nieuwe vereniging zou dan een semiprofessioneel antenneplaatsingsbureau moeten beginnen.

De huidige steeds intoleranter wordende samenleving maakt het steeds moeilijker 

voor radiozendamateurs om hun antenne vergund te krijgen.

Dat is een treurige ontwikkeling, maar helaas wel de realiteit. 

Kortom, tijd om als verenigingen de krachten te bundelen 

en samen door middel van een nieuw op te richten antenneplaatsingsbureau deze trend om te buigen.

Ik neem nu afscheid van het antenneplaatsingswerk en hoop wat meer tijd te vinden voor amateurradio.

Het ga u allen goed!

73, Jan - PA3FXB

www.daru.nu Frank PF1SCT

 

*Planetoïde-inslag die met potlood voor 2 april 2052 in de agenda was geschreven, 

kan worden uitgegumd.

30 juni 2022, Scientias, Vivian Lammerse

Wetenschappers stellen na een intensieve klopjacht gerust: 

planetoïde 2021 QM1 vormt bij nader inzien deze eeuw geen gevaar voor de aarde.

Maandenlang stond een dreigende ruimtesteen bovenaan het risicolijstje van astronomen.

Planetoïde 2021 QM1 zou namelijk op ramkoers liggen met de aarde 

en onze planeet op 2 april 2052 weleens kunnen raken.

Vandaag, op de Internationale Dag van de Planetoïde, 

komen wetenschappers echter met heugelijk nieuws: het gevaar lijkt geweken. 

Althans, in deze eeuw…

Planetoïde 2021 QM1 werd op 28 augustus 2021 ontdekt door het Mount Lemmon-observatorium, 

gelegen in het Santa Catalina-gebergte in de Amerikaanse staat Arizona. 

In eerste instantie leek er weinig aan de hand.

Elke nacht worden er in onze kosmische achtertuin ongeveer een dozijn nieuwe planetoïden ontdekt, 

die vervolgens routinematig met behulp van verschillende telescopen in de gaten worden houden.

Maar hoe langer onderzoekers 2021 QM1 volgden, hoe meer zorgen ze zich begonnen te maken.

2 april 2052

Astronomen kwamen tot de conclusie dat er een reële kans bestond dat 2021 QM1 de aarde zou treffen.

En wel op 2 april 2052 om precies te zijn. 

“De eerste waarnemingen gaven ons meer informatie over de koers van de planetoïde,” 

vertelt onderzoeker Richard Moissl. 

“Dit gaf ons vervolgens een idee van zijn toekomstige pad.

Hieruit maakten we op dat de planetoïde in 2052 

gevaarlijk dicht in de buurt van de aarde zou kunnen komen. 

Hoe langer we ‘m bovendien observeerden, hoe groter die kans werd.”

(Im)perfecte kosmische uitlijning

De planetoïde verdween echter 

vervolgens voor korte tijd uit het blikveld van de onderzoekers, 

door een zogenoemde (im)perfecte kosmische uitlijning.

Vanaf de aarde gezien kwam 2021 QM1 dichter en dichter in de buurt van onze zon, 

waardoor het maandenlang onmogelijk werd 

om ‘m vanwege de schittering van onze moederster gade te slaan. 

“We moesten gewoon wachten,” aldus onderzoeker Marco Micheli.

Uitdaging

Het team wist wanneer 2021 QM1 weer zou opduiken. 

En dus hielden ze ESA’s Very Large Telescope in de aanslag 

om de mogelijke aardscheerder in meer detail te bekijken.

“We hadden slechts kort de tijd om de planetoïde te bestuderen,” 

aldus onderzoeker Olivier Hainaut.

“En tot overmaat van ramp bewoog de planetoïde zich 

ook nog eens precies voor de Melkweg langs.

Dit betekende dat we onze kleine, lichtzwakke planetoïde 

zouden moeten zoeken tegen een achtergrond van duizenden sterren.

Het was zeker één van de lastigste waarnemingen 

die we ooit hebben gedaan.”

Uiteindelijk slaagden de onderzoekers erin 2021 QM1, 

de meest lichtzwakke planetoïde die ooit is waargenomen, te vinden.

Voor je beeldvorming, het licht van 2021 QM1 is 250 miljoen keer zwakker 

dan dat van de zwakste sterren die je vanaf een donkere plek met het blote oog kunt zien.

Gevaar geweken

Dankzij de nieuwe waarnemingen wist het team 

het pad van de potentieel gevaarlijke aardscheerder vervolgens verder te verfijnen.

En we kunnen opgelucht ademhalen. 

Want 2021 QM1 blijkt toch niet op ramkoers met de aarde te liggen. 

Tenminste, niet in de komende eeuw.

Het betekent dat het gevaar wat betreft 2021 QM1 is geweken. 

Maar daarmee hebben we onszelf nog niet volledig veilig gesteld.

Ondertussen zijn er in ons zonnestelsel al een miljoen planetoïden ontdekt, 

waarvan er bijna 30.000 langs de aarde zullen scheren.

Dit is bovendien nog maar het topje van de ijsberg; 

volgens astronomen bestaan er waarschijnlijk ook nog veel 

(kleinere) ruimtestenen die we niet in het vizier hebben. 

Wetenschappers kijken dan ook voortdurend omhoog 

en speuren de nachtelijke hemel af naar mogelijke gevaarlijke aardscheerders, 

zodat we het ruim van te voren zullen weten als er toch eentje 

met een noodvaart op de aarde afstevent.

www.scientias.nl Frank PF1SCT

 

*Ulrich L. Rohde Award voor Bastian Blössl voor SDR

01 juli 2022 Veron Poll van der Wouw PA3BYV

Ulrich L. Rohde Award voor Bastian Blössl 

voor SDR-werkDr. Bastian Blössl ontving 

de Ulrich L. Rohde Award tijdens HAM Radio in Friedrichshafen.

De prijsuitreiking vond plaats tijdens de SDR Academy op HAM RADIO.

Hoewel Bastian Blössel het evenement niet persoonlijk bijwoonde, 

was hij live via videotransmissie aanwezig. 

Hij ontving de prijs uit handen van Prof. Dr. Michael Hartje, 

DK5HH, en Markus Heller, DL8RDS, (beiden in het SDRA-organisatieteam) 

en Sylvain Azarian, F4GKR, de IARU Regio 1 President.

Award voor Bastian Blössl voor SDR

Blössl gaf om 14.45 uur het startschot voor de middag 

met zijn prijswinnende onderwerp “Future SDR: 

An Async SDR Runtime for heterogene architecture”. 

Blössl werkte in het verleden veel met GNU Radio.

Voor buitenstaanders klinkt de titel van de lezing 

en tegelijk het voorwerp van de prijs op het eerste gezicht abstract.

Maar het doel ervan is belangrijke functies aan de softwarezijde te vervullen.

Blössl heeft ook een versie voor Android ontwikkeld. 

Voorheen waren er veel problemen aan de softwarezijde 

op het gebied van timing en scheduling.

Asynchrone signaalverwerking

Dit bracht hem ertoe na te denken over asynchrone signaalverwerking. 

In de eerste plaats hoe die te realiseren.

En in de tweede plaats hoe dat te optimaliseren. 

Het is flexibel genoeg en werkt op diverse platforms. 

“Momenteel is het meer een academisch project 

om software te maken voor een SDR-project,” 

verklaarde Dr. Bastian Blössl. 

De Rohde Award werd geschonken door Prof. Dr. Ulrich L. Rohde, DJ2LR.

Dit jaar is de prijs voor de eerste keer uitgereikt. 

Rohde wordt beschouwd als de uitvinder van de SDR-technologie.

Er is hem nog steeds veel aan gelegen dat de SDR-technologie 

vandaag de dag verdere ontwikkeling ondergaat.

www.veron.nl Frank PF1SCT

 

*In electron van juli 2022

30 juni 2002, Veron, Poll van de Wouw PA3BYV

Op de voorpagina van Electron juli 2022: 

GPSDO surplus modules uit de telecom-industrie 

zijn goed bruikbaar voor amateurgebruik.

Wilko, PA1WBU gaat dieper in op het gebruik  en wat er zoal mogelijk is. 

Ook beschrijft hij de om- en inbouw van zo’n module.

Herdenking 2022

Remy Denker, PA0AGF staat stil bij de herdenking 2022 . 

Kirsten Del Bello-Post, de kleindochter van OM Gehrels PA0QQ, 

sprak op de herdenking over het verzetswerk van haar grootvader.

OM Gehrels is een van de Postume Ereleden van de VERON.

Supersimpele 6m-ontvanger

Frank Waarsenburg PA3CNO beschrijft 

de eenvoudige 6m- ontvanger van Charles Kitchin N1TEV.

Niet onbelangrijk is dat je geen ingewikkelde testapparatuur nodig hebt 

voor deze ontvanger, en ook dat er geen moeilijke onderdelen in zitten.

Hij is dus ideaal voor de beginnende experimenterende amateur.

NL-Post

In NL-post vertelt Thieu, NL-199 

hoe je het rendement van QSL-kaarten kunt verbeteren. 

QSL-kaarten-ontwerp, QSL-bureau, positief opvallen, 

allemaal dingen die je kunt doen om meer QSL-kaarten retour te krijgen.

Vossenjagen: verslag FoxOring Groesbeek

Dick Fijlstra, PA0DFN doet verslag van de FxOring in Groesbeek op 1 mei. 

Er verschenen 29 deelnemers aan de start, 

waaronder ook enkele Duitse en twee Oekraïnse amateurs.

HF-rubriek

In de HF-rubriek de activiteitenkalender juli 2022 

en nieuws van de redacteur Hans Remeeus, PA0Q.

Verder de volledige resultaten van de PACC-contest 2022 

en de afdelingscompetitie als een aparte bijlage. 

Ook DX-nieuws, award-nieuws en de veranderingen in dde DXCC-lijst in de jaren 1956 en 57.

VHF en hoger

In VHF en Hoger onderzoeken Rob, PE1ITR, en Peter, PA3AUC, 

de 144-MHz opening van 2 januari 2022.

En Harry, PE1CHQ beschrijft zijn 10 GHz EME station..

Maar ook te lezen in Electron juli 2022

Technische notities van PA3FWM

Zomerkampronde 2022 JOTA-JOTI

Minimuseum in de Luisterpost Gorinchem

Co-existentie 23cm-band en satellietnavigatie

Deltaloopantenne

Komt u ook?

In memoriam

Stichting Service Bureau

En nog veel meer…

VHF en hoger

www.veron.nl Frank PF1SCT

 

*Morse & Straight Key Challenge tijdens de DNAT 2022

28 juni 2022 Veron Fred Verburgh PA0FVH

Morse Straight KeyZeker nu Morse erkend is als Immaterieel Cultureel Erfgoed 

mag je de Morse & Straight Key Challenge tijdens de DNAT 2022 niet missen. 

Dit jaar voor de eerste keer georganiseerd tijdens de DNAT in Bad Bentheim 

door Ad Wouterson PA2PCH, Harm Paas PA0HPG en Hans Remeeus PA0Q.

Ervaren radiozendamateurs met CW als een van hun meest favoriete modes.

1. Morsevaardigheidswedstrijd

Foutloos opnemen van Engelstalige tekst in oplopende snelheden 

van 10, 15, 20, 25, 30 en 35 woorden per minuut gedurende telkens één minuut.

Iedere deelnemer krijgt een certificaat met hierop de hoogst behaalde snelheid vermeld.

2. Ladderwedstrijd

Foutloos opnemen van Engelstalige woorden in oplopende snelheid.

3. Vonkenboerwedstrijd

A. Foutloos opnemen van calls bestaande uit letters en cijfers, 

met QRM/QRN/QSB en met een snelheid van ongeveer 18 woorden per minuut.

B. Opnemen van vijf stukken in Duitstalige of Nederlandstalige tekst, 

met een snelheid van 18 woorden per minuut, 

waarbij na afloop van ieder stuk tekst een vraag gesteld wordt over de inhoud van de tekst. 

Tijdens het uitzenden van de vragen mag niets worden opgeschreven.

4. Seinwedstrijd

Met een handsleutel (Straight Key) foutloos seinen 

van een Engelstalige tekst bestaande uit letters, cijfers en leestekens. 

Je kunt kiezen tussen een Kent en een Junker handsleutel.

Wanneer een eigen handsleutel meegenomen wordt, 

dan dient de uitgang voorzien te zijn van een kabel van minimaal een meter 

met hieraan twee banaanstekkers. 

Beoordeling van het seinschrift door een decoder 

en ook op het gehoor door twee ervaren ex radio-officieren.

Ook kan iedere beginner of gevorderde aan elk onderdeel deelnemen. 

Je hoeft niet aan alle vier de onderdelen mee te doen.

Vooraf inschrijven is gewenst als je zeker wilt zijn van een plaats cw@dnat.de 

wie het eerst komt het eerst maalt en vol is vol, wel gewoon tijdig naar de zaal komen.

Voor de concentratie is het tevens noodzakelijk 

dat er tijdens de wedstrijden niet in- en uitgelopen wordt.

Het maximum aantal deelnemers is 24.

Zorg dus dat je dit niet mist. 

Noem jezelf een trotse deelnemer van een sportieve 

en competitieve versie van het zo mooi en bijzonder wordend cultureel erfgoed.

Iedere deelnemer aan een of meerdere onderdelen 

ontvangt het felbegeerde Morse Challenge vaantje!

De overall winnaar, die over alle onderdelen de meeste punten behaalt, 

mag zichzelf DNAT Super Vonkenboer 2022 noemen. 

Alle uitslagen worden gepubliceerd op de websites van de organiserende verenigingen.

Locatie en tijd

Morse Straight KeyDe Morse en Straight Key Challenge vindt plaats 

in het Forum van het Burg Gymnasium in Bad Bentheim aanvang 10:00 uur.

Zaal open om 09:30 uur. 

De ruimte vind je aan helemaal achter in het forum langs de balie 

en recht de gang in naast de grote zaal na binnenkomst bij de hoofdingang.

www.veron.nl Frank PF1SCT

 

*Buis testen zonder een buizentester

3 juli 2022, Hackaday, Al Williams

M Caldeira moest een buisje testen 

en had geen reserve om de oude wisseltest te doen. 

Hij had ook geen buizentester bij de hand.

Geïnspireerd door een video uit 2015 slaagde hij erin 

een ad-hoc buistester te maken met spullen rond de werkbank. 

Hieronder een video van het proces.

Om zijn inspanning te dupliceren, heb je een aantal meters nodig.

Gelukkig zijn ze tegenwoordig relatief goedkoop.

Meestal heeft een buizentester 

een manier om alle verschillende parameters voor de buis aan te passen, 

maar er is geen reden waarom u die parameters 

niet gewoon kunt instellen met uw testbench-voedingen.

Dat vereist natuurlijk hoogspanningsvoedingen.

U kunt voor de meeste buizen geen USB-poort gebruiken.

Een eenvoudig testbord zorgt voor de juiste bias 

en handige manieren om de voedingen aan te sluiten.

Eén voeding voedt de verwarming, 

terwijl andere voedingen de andere spanningen aandrijven. 

Een kleine DC-naar-DC-converter 

levert de hoogspanning B+-lijn vanaf de 12V-ingang.

Kijken naar de buis in werking is zeker een manier om het te testen.

De tijd dat er overal buizentesters waren, is allang voorbij.

Maar als je echt veel buizen moet testen, 

kun je nog wel interessante vinden op de tweedehandsmarkt.

Als je echt gemotiveerd bent, kun je zelfs je eigen tubes maken.

https://youtu.be/hD1lVtpNHHo

www.hackaday.com Frank PF1SCT

 

*Kabinet zet plannen kerncentrales door

4 juli 2022, De Ingenieur.

Het kabinet zet de plannen uit het coalitieakkoord door 

om twee nieuwe kerncentrales te bouwen.

Dat blijkt uit een brief van minister Jetten, 

afgelopen vrijdag, aan de Tweede Kamer. 

Die laat wel eerst gedegen onderzoek doen 

en hoopt te kunnen leren van gemaakte fouten in het buitenland.

In de brief presenteert minister Jetten (Klimaat en Energie) een grove planning.

Nog dit najaar wil hij beslissen waar de voorgenomen nieuwe kerncentrales zullen komen.

Volgend jaar moet dan meer duidelijk zijn over de manier 

waarop het kabinet de nieuwe kernreactoren (mee)financiert, 

waarna het voorstel naar de Tweede Kamer kan.

Met de brief aan de Tweede Kamer laat het kabinet zien 

dat het wil doorpakken bij het (laten) bouwen van twee nieuwe kerncentrales.

Die kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan een duurzamer energiesysteem, 

omdat ze (bijna) CO2-vrije elektriciteit produceren.

Ook laat Jetten onderzoeken of de beoogde kerncentrales 

een rol kunnen spelen bij de opwekking van waterstof.

In de brief geeft Jetten wel duidelijk aan niet overhaast te werk te willen gaan. 

‘Wijzigingen in een later stadium als gevolg van een te voortvarend proces 

in de beginfase kunnen ervoor zorgen dat het vergunningstraject (deels) 

opnieuw doorlopen moet worden, 

met veel vertraging en oplopende kosten tot gevolg’, schrijft hij.

Dat is gebeurd in andere Europese landen die nieuwe kerncentrales bouwen, 

zoals Frankrijk, Finland en Groot-Brittannië.

Daar werden de beraamde kosten van nieuwe kerncentrales ver overschreden, 

en liep de planning jaren uit.

De Nederlandse overheid hoopt te kunnen leren van de daar gemaakte fouten, 

zodat de bouw van de centrales hier sneller kan verlopen.

Al dit najaar wil het kabinet besluiten over de locatie(s) van de nieuwe kerncentrales. 

Daarvoor komen in Nederland maar een paar plekken in aanmerking: 

naast de bestaande centrale van Borssele, op de Maasvlakte bij Rotterdam 

en aan de Eemshaven in Noordoost-Groningen.

Dat zijn allemaal plekken die aan de belangrijkste voorwaarden voldoen: 

voldoende koelwater, een goede bereikbaarheid 

en een geschikte elektriciteitinfrastructuur.

Officieel is de beslissing over de locatie nog niet genomen, 

maar het ligt het meest voor de hand om een nieuwe centrale 

naast die van Borssele te zetten, denken experts. 

‘Want daar zijn de gemeente en de publieke opinie al “mee”’, 

zei energiedeskundige Pieter Boot van het Planbureau 

voor de Leefomgeving eerder tegen De Ingenieur.

Ten slotte meldt de kamerbrief dat minister Jetten 

de mogelijkheid wil openhouden om in de toekomst kleine kerncentrales 

(Small Modular Reactors) toe te voegen aan het Nederlandse energiesysteem.

‘Deze innovatie is veelbelovend en daarom acht ik het wenselijk 

dat we ook onderzoek blijven doen naar nieuwe vormen 

van CO2-vrije nucleaire energieopwekking’, schrijft hij.

Op korte termijn hoeven we hier echter niets van te verwachten.

Voordat die kleine kernreactoren in ons land kunnen worden gebouwd, 

zijn we dertig jaar verder, 

zei emeritus hoogleraar science, technology & society Wim Turkenburg 

eerder tegen De Ingenieur. 

Hij deed uitgebreid onderzoek naar welke soorten kernreactoren haalbaar zijn in ons land.

www.deingenieur.nl Frank PF1SCT

 

 

* World Castle Award activatie kasteel Hertogen van Brabant (ON-00001)

Op 6 en 7 augustus 2022 word het kasteel HERTOGEN VAN BRABANT 

in Turnhout geactiveerd door 

Walter (PC1C), Fred (PD3FJJ) en Paul (ON5PU).

Dit kasteel is een van de MOST WANTED kastelen.

We zullen actief zijn op zoveel mogelijk banden en modes.

De QSL zal via PC1C (Walter) gaan via Nederlands QSL buro,

direct of via LOTW en E-QSL electronisch.

Het kasteel is momenteel de rechtbank van Turnhout.

Callsign is OQ9A

Hopelijk tot horens en 73. Paul ON5PU

Edmond PA3E

 

 

*Heeft ook u iets te koop.

*Of weg te geven of u zoekt iets.

Misschien hebt u informatie nodig?

Laat het weten via het ORB e-mailadres

Wij nemen het dan op in de ronde.

Misschien kan een medeamateur u helpen*

Zo nu zijn we weer aan het einde gekomen van deze 831ste ronde.

Johan PD2JCW en Frank PF1SCT die het u vertelden.

En Edmond PA3E

Die maakte dat U het op de ORB-site kon na lezen HI.

En onze vast copy leveranciers,

Wensen u nog een prettige avond verder.

Tot de volgende ronde maar weer.

Het ORB TEAM


Terug naar de Ronde