Ronde 775 van de Onafhankelijke Radioamateurs Brabant “ORB” 07-04-2021


* Goedenavond zend, en luisteramateurs,

U kijkt weer naar de woensdagavond ronde.

En wij proberen u, zoals bij elke ronde weer wat nieuws te brengen.

Elke éérste dinsdag van de maand is er een

“Besloten” bijeenkomst van de vriendenkring.

Deze worden gehouden in het scoutinggebouw van Rey de Carle-,

Bladelstraat 2 in de wijk Reeshof te Tilburg.

Op deze avonden is onze QSL-manager aanwezig.

De bijeenkomsten hebben een vriendschappelijk karakter, waar we

Ervaringen kunnen uitwisselen, gewoon gezellig bij elkaar kunnen zijn.

Wat bijkletsen, met af toe een lezing.

En….

Dat willen we graag zo houden

Onze rondeleiders zijn Frank PF1SCT

En Johan PD2JCW

 

 

*Imarsat spant proces aan tegen Nederlandse overheid.

Geplaatst door Frank webmaster van PI4RAZ.

Geplaatst op 30 maart 2021.

De website Via Satellite meldt dat Inmarsat een zaak gaat aanspannen bij een Nederlandse burgerlijke rechtbank 

om de wijzigingen in spectrumtoewijzing herzien te krijgen die het heeft aangebracht in een recente update 

van het nationale frequentieplan (NFP), zo kondigde de operator op 29 maart aan.

De Nederlandse overheid wil het spectrum dat wordt gebruikt voor maritieme veiligheidsdiensten 

op basis van satellieten opnieuw toewijzen aan 5G-connectiviteitsdienstverleners.

Inmarsat noemde de herverdeling “onnodig” en beweerde dat zowel maritieme satellietdiensten 

als 5G-diensten naast elkaar kunnen bestaan ​​binnen de spectrumband zonder elkaar te storen.

Inmarsat levert gratis veiligheids- en noodsatellietdiensten aan zeevarenden 

die opereren nabij Burum in Noord-Nederland.

Inmarsat zei dat deze services in gevaar zouden komen als de her toewijzing 

voor nationale 5G draadloze services volgens plan verloopt.

Inmarsat zei dat het al meer dan anderhalf jaar met de Nederlandse regering naar een minnelijke oplossing 

voor deze kwestie heeft gezocht en geeft 

“de onverzettelijkheid van het ministerie van Economische Zaken” de schuld van de impasse.

“Inmarsat wil de veiligheidsdiensten vanuit Burum, waarvan miljoenen zeevarenden 

en vliegtuigpassagiers en -bemanning dagelijks afhankelijk zijn, voortzetten, naast de commerciële activiteiten daar”, 

zei Inmarsat in een verklaring van het bedrijf.

“Mocht Inmarsat worden gedwongen hun frequenties te verhuizen, 

dan is de voorgestelde timing van de omschakeling in frequentiegebruik in het NFP onrealistisch 

en het zal een lange overgangstermijn vergen om deze volledig vermijdbare stap uit te voeren.”

Via Satellite

https://www.satellitetoday.com/5g/2021/03/29/inmarsat-sues-dutch-government-over-5g-spectrum-allocation-plan/

https://www.pi4raz.nl/  Edmond PA3E

Ook Frans PA3CAZ stuurde mij een link daarover.

 

 

*RAZzies April 2021.

Geplaatst door Frank webmaster van PI4RAZ.

Geplaatst op 30 maart 2021.

De RAZzies voor de maand April 2021 is uit! Met deze maand:

– SSB fasemethode met moderne middelen

– Opa Vonk: Marconi antenne

– Metingen aan een Stockton bridge

– Mini Whip Antenne – PA3CNO’s Blog

Je kunt ‘m HIER downloaden.

Veel leesplezier!

https://www.pi4raz.nl/  Edmond PA3E

 

 

*Ierse omroep stopt met DAB.

Geplaatst door Frank webmaster van PI4RAZ.

Geplaatst op 31 maart 2021.

De Ierse omroeporganisatie RTÉ stopt vandaag, 31 maart, 

met de uitzending van zijn radioprogramma’s via het Digital Audio Broadcast (DAB) -netwerk.

Alle digitale radiodiensten blijven echter beschikbaar op andere platforms.

In een verklaring zei de omroep dat de stap om te stoppen met DAB-uitzendingen 

werd gedreven door drie belangrijke factoren: 

het feit dat DAB het minst gebruikte platform in Ierland was; 

dat RTÉ de enige Ierse omroep is op het DAB-systeem, en om kosten vermijden.

Er wordt een voorlichtingscampagne gehouden om klanten te laten zien 

hoe ze toegang kunnen blijven houden tot de digitale zenders.

Zoals ik vorige maand al schreef, is het de vraag of DAB het gaat redden.

Met alle digitale streamingplatforms die er tegenwoordig zijn, 

is het concept van DAB inmiddels achterhaald.

En RTÉ lijkt haar verlies te nemen wat DAB betreft.

https://www.pi4raz.nl/  Edmond PA3E

 

 

*IARU-R1: de toekomst van amateurradio.

30/03/2021 door Erwin van der Linden (PE1CUP).

De IARU Regio 1 (IARU-R1) en de aangesloten verenigingen hielden op 24 maart een vergadering 

ter voorbereiding van een workshop later dit jaar over het onderwerp “de toekomt van amateurradio”.

Een belangrijk onderwerp, omdat de gemeenschap van radioamateurs vergrijst 

en de ledentallen van veel IARU-verenigingen teruglopen.

Het doel van de workshop in oktober is dan ook om oorzaken te achterhalen 

en een programma te formuleren om het tij te keren.

Namens de VERON namen Remy Denker (PA3AGF, algemeen voorzitter) 

en  Johan Jongbloed (PA3JEM, voorzitter PR-commissie) deel.

De boodschap van de bijeenkomst

De boodschap die tijdens de bijeenkomst werd gedeeld, was duidelijk. 

Veel IARU-verenigingen verliezen leden.

Dat verlies in de afgelopen tien jaar is opmerkelijk omdat dat soms gebeurde 

in tijden dat velen slaagden voor het zendexamen.

Ook is het zo dat veel personen met leidende rollen in de IARU-verenigingen

 tot de oudere generatie behoren.

Niet alle aangesloten verenigingen hebben bestuurders onder de 35 jaar.

Het dagelijks bestuur van IARU-R1 is van mening dat het tijd is voor verandering. 

Samenwerken en de huidige trends ombuigen.

Daartoe moeten we ons denken en onze manier van werken heroriënteren.

De belangrijkste vragen

De belangrijkste vragen en onderwerpen die in de workshop in oktober aan bod komen, zijn:

Wat houdt amateurradio vandaag de dag in?

Hoe zien wij gezamenlijk de toekomst van amateurradio?

Welke stappen zijn nodig om voorbereid te zijn op die toekomst?

Wat betekent dat voor de IARU en de aangesloten verenigingen?

Welke plannen, financiering en middelen zijn 

er nodig om noodzakelijke veranderingen door te voeren?

De IARU-verenigingen worden opgeroepen om actief deel te nemen.

Dat kan onder meer door mensen met een toekomstgerichte instelling 

voor te dragen en zich voor te bereiden op de workshop.

Belangrijk is daarbij dat ook nieuwe mensen bij de discussie worden betrokken, 

mogelijk met nieuwe ideeën en een andere manier van tegen zaken aankijken.

De workshop

De workshop “Facing the future” staat gepland voor oktober 2021, hopelijk in Novi-Sad, Servië.

Gastheer is dan de Servische IARU-vereniging SRS. 

Er zal ook een virtuele alternatieve workshop worden voorbereid.

Bron: IARU-R1

https://www.veron.nl/  Edmond PA3E

 

 

*IARU en Europese Commissie bijeenkomst over WPT-EV.

31/03/2021 door Poll van der Wouw PA3BYV.

De IARU nam op verzoek van de Europese Commissie deel aan een bijeenkomst over WPT-EV.

Daarbij waren ook aanwezig vertegenwoordigers van de automobielindustrie, 

de standaardenorganisaties en de Europese Commissie.

Doel was de huidige stand van zaken door te nemen met betrekking tot de standaarden

voor ongewenste uit WPT-EV, wat namelijk staat voor Wireless Power Transfer voor Electric Vehicles.

Wij berichtten ook al eerder over de zorgen die daaromtrent bestaan.

Recent nog diende de IARU, mede namens de VERON,

vier stukken in voor de vergadering over WPT-systemen van de ITU-studiegroep Spectrum Management.

Ongewenste uitstraling meten

Tijdens de bijeenkomst was er een goede uitwisseling van ideeën.

Daarbij maakte de IARU duidelijk wat de technische basis is voor de zorgen omtrent

ongewenste uitstraling door WPT-EV. 

De ontwikkelaars van WPT-EV daarentegen lieten hun kant van de zaak zien.

Dat baseerden ze op testen die zij verricht hadden.

Nadat de verschillende kwesties waren uitgediept besloot de Commissie, dat gezamenlijke testen nodig zijn.

De Commissie vroeg CEN/CENELEC dit mogelijk te maken. CEN/CENELEC

is namelijk de Europese standaarden-organisatie.

De IARU bevestigde daarop, dat zij ermee tevreden waren deel te nemen aan deze onderzoeken.

Ook verwelkomden ze dit initiatief.

Wel benadrukte de IARU dat testen dient te gebeuren in een elektrisch stille omgeving.

Nieuwe bijeenkomst na testen

Een nieuwe bijeenkomst vindt plaats zodra de relevante metingen zijn afgerond.

De bedoeling is daarbij toe te werken naar een emissie-standaard.

Door deel te nemen aan deze discussie laat de IARU zien onbevooroordeeld deel te nemen aan het werk

in de CEPT, CISPR en ITU over hetzelfde onderwerp.

IARU luidde al eerder noodklok: “Dit gaat om de toekomst van amateurradio!”

In september 2020 luidde de IARU al de noodklok over WPT-EV:

“In het belang van de toekomst van amateurradio moeten we de aandacht trekken van de nationale regelgevers.

Dus wilt u alstublieft actie ondernemen?”

Don staat klaar om de nationale verenigingen te helpen, mochten zij meer documentatie nodig hebben.

“Dit gaat om de toekomst van amateurradio!”

Discussie al lang gaande

De discussie over WPT-EV is al lang gaande.

Wij publiceerden er in 2018 al over en in 2019 ging de discussie door.

Met name bij de World Radiocommunicatie Conference 2019 (WRC-19)

was de interferentie veroorzaakt door WPT-EV een belangrijk agendapunt voor radioamateurs.

Wat doet WPT-EV dan?

Het draadloos opladen van elektrische auto’s gebeurt met grote spoelen.

Een daarvan op de grond onder het voertuig, de tweede in de auto.

Door die spoelen wordt draadloos typisch zo’n 22 kW overgedragen.

Dat gebeurt met een frequenties tussen 79 en 90 kHz Technische

en operationele standaarden voor WPT-EV zijn in ontwikkeling.

De resultaten van vroege studies in Europa zijn neergelegd in CEPT ECC rapport 289:

“Wireless Power Transmission (WPT) systems for electrical vehicles (EV) operating within 79-90 kHz band”.

De boodschap uit genoemd rapport is duidelijk: radiocommunicatie-diensten,

niet alleen radioamateurs, zien een grote bedreiging voor hun werk.

En dat vanwege het verwachte hoge niveau van ongewenste uitstraling door WPT-EV.

In het kort, het ziet er niet goed uit.

Emissies 30-45 dB boven huidig ruisniveau

In deze grafiek is te zien dat de door de CEPT en ITU gedefinieerde emissies

op 10 m afstand zo’n 30-45 dB boven de huidige ruisniveaus liggen.

Stel u daarbij een straat voor, waar om de 10 meter zo’n apparaat een auto staat te laden.

Wat denkt u dat dat betekent voor de radio-ontvangst?

Helaas vragen de WPT-EV-ontwikkelaars in CISPR om dit soort limieten.

Limieten, die een ernstig negatieve invloed hebben op het radiospectrum.

WPT-EV-ontwikkelaars stellen, dat de huidige ruisniveaus

al lang boven de ITU-R P.373-13-niveaus liggen.

Maar uitgebreide metingen in Duitsland laten zien, dat genoemde niveaus voor het grootste deel

nog steeds relevant zijn (zie ook Report 289).

Wat doen IARU en VERON?

IARU, die ook de VERON vertegenwoordigt, praat mee in discussies in CEPT, CISPR en ITU.

Daar presenteren zij onderzoeken die duidelijk de bedreiging voor radiocommunicatie aangeven.

De bezorgdheid wordt gedeeld door omroepen en mobiele, plaatsgebonden diensten.

Ook sommige regelgevers in Europa delen deze zorgen.

Helaas geldt dat niet voor de WPT-ontwikkelaars.

Zij hebben slechts minimaal deelgenomen aan discussies

om wijdverbreide schadelijke interferenties te voorkomen.

De VERON is in gesprek met Agentschap Telecom, onze nationale regelgevende autoriteit.

Verder lezen

WPT-EV: IARU luidt noodklok

Radiostoring door draadloze oplaadstations.

IARU behartigt belangen zendamateurs

Wordt RF-ruis de doodsklap voor het zendamateurisme?

Tags: IARU, WPT

https://www.veron.nl/  Edmond PA3E

 

 

*Radio activiteiten

Hierbij de agenda voor de komende weken.

Voor details raadpleeg het internet

01 jan - 31 dec VRZA Afdeling contest

01 jan - 31 dec Nassiballen Net ma-vr 16:00 en 21:00 uur

 14.345 of 21.435 of 28.630 MHz

15 jan - 15 dec Veron Afdeling Contest

15 jan - 15 dec VRZA Marathon

06 apr - 08 apr Dutch Activity Contest

07 apr - 07 apr RadioRonde Woerden 11:00 uur 145.475 MHz

07 apr - 07 apr Ether bijeenkomst Woerden 12:30 uur 145.450

07 apr - 07 apr RSGB FT4 Contest

07 apr - 07 apr RSGB FT4 Contest

07 apr - 07 apr UKEICC 80m Contest SSB

08 apr - 08 apr Ether bijeenkomst Woerden 20:30uur 145.450

10 apr - 11 apr Japan International DX Contest

10 apr - 11 apr DIG-QSO Party

10 apr - 11 apr IG-RY World Wide RTTY Contest

10 apr - 11 apr OK-OM DX Contest SSB

10 apr - 11 apr Yuri Gagarin Contest (GC)

11 apr - 11 apr RTTY uitzending PI4WNO 10:30 uur 145.475 MHz

11 apr - 11 apr RadioRonde Woerden 11:00 uur 145.475 MHz

11 apr - 11 apr RSGB RoLo Contest

12 apr - 12 apr RSGB 80m Club Championship

13 apr - 15 apr Dutch Activity Contest

15 apr - 15 apr Ether bijeenkomst Woerden 20:30 uur 145.450

16 apr - 17 apr Holyland DX Contest

17 apr - 17 apr EME weekend

17 apr - 17 apr ES Open HF Championship

17 apr - 18 apr Worked All Provinces of China DX Contest

17 apr - 18 apr YU DX Contest

17 apr - 18 apr CQMM DX Contest

17 apr - 17 apr PACCdigi Contest

17 apr - 17 apr Dutch Activity Contest

18 apr - 18 apr RTTY uitzending PI4WNO 10:30 uur 145.475 MHz

18 apr - 18 apr RadioRonde Woerden 11:00 uur 145.475 MHz

18 apr - 18 apr Funk.Tag on the air Contest

20 apr - 20 apr Dutch Activity Contest

21 apr - 21 apr RSGB 80m Club Championship

22 apr - 22 apr Ether bijeenkomst Woerden 20: 145.450

24 apr - 24 apr FT4 Sprint Fast Training

24 apr - 25 apr SPDX RTTY Contest

24 apr - 25 apr Helvetia Contest

25 apr - 25 apr UA1DZ Memorial Cup

25 apr - 25 apr BARTG Sprint 75

RTTY bulletin PI4WNO. Edmond PA3E

 

 

*Radio-examens weer mogelijk.

De Stichting Radio Examens (SRE) heeft, na uitgebreid overleg met de verantwoordelijke autoriteiten,

toestemming ontvangen om binnen de huidige corona regels weer radio-examens te organiseren.

Na het examen van 17 maart vindt nog een inhaalexamens plaats op woensdag 14 april.

Aanmelden voor dit examens is niet meer mogelijk.

Wel zijn er op dit moment nog plaatsen beschikbaar voor het N-examen van 15 mei (Leeuwarden),

de F en N-examens van 26 mei (Nieuwegein) en de F en N-examens van 1 september (Veldhoven).

(DARU.nu/new)

RTTY bulletin PI4WNO. Edmond PA3E

 

 

*Examendata 2021.

De examendata volgens opgave Stichting Radio Examens

14 april - Meeting District, Nieuwegein (volgeboekt)

15 mei - Kurioskerk, Leeuwarden (N is volgeboekt, bij F nog een plaats beschikbaar)

26 mei - Meeting District, Nieuwegein (N-examen volgeboekt, F-examen staat open)

3 juli - Meeting District, Nieuwegein (inschrijving open)

1 sept - NH Koningshof, Veldhoven (inschrijving open)

3 nov - Meeting District, Nieuwegein

(www.radio-examen.nl/informatie)

RTTY bulletin PI4WNO. Edmond PA3E

 

 

*IWAB Radiozendamateur cursus.

IWAB (Iedereen Wordt Alsmaar Beter), is een club van enthousiaste radioamateurs

die veel tijd en energie stoppen in het trainen en begeleiden van mensen die ook radiozendamateur willen worden.

Op dinsdag 7 september 2021 start IWAB met een nieuwe cursus waarbij er op twee avonden per week

via een Teamspeak server lesgegeven wordt.

De cursus is volledig online.

Er wordt gebruik gemaakt van TeamSpeak.

Het cursusmateriaal is gratis en voor iedereen online beschikbaar op de IWAB-website.

De cursusavonden zijn op dinsdag- en vrijdagavond van 20:00 uur tot ca. 21:15 uur.

Op dinsdagavond wordt de nieuwe lesstof behandeld en op vrijdagavond worden de vragen besproken

die gemaakt zijn door de cursisten.

Beide avonden zijn dus wel verplicht om bij aanwezig te zijn.

Het volgen van de cursus is gratis.

Maar je krijgt het niet cadeau, want het vraagt van iedereen veel enthousiasme en doorzettingsvermogen.

Net zoals bij elke opleiding zijn discipline en regelmaat belangrijk in het leren en beheersen van de theorie.

Daarnaast veel oefenen, oefenen...

Meer informatie in de 14de uitgave van het DARU-magazine en de website www.iwab.nu.

RTTY bulletin PI4WNO. Edmond PA3E

 

 

*Digitale Leeromgeving Zend Amateurs

Wil je zendamateur worden?

Dat kan ook bij de DLZA.

Gratis (alleen 10 euro borg of donatie)

In een redelijk korte tijd kunnen wij je helpen om de leerstof voor het N-examen

of F-examen voor de zendamateur bij te brengen.

En dit alles helemaal gratis.

Je betaalt bij ons alleen een borg van 10,- euro of doet een donatie aan de stichting.

Het studietempo bepaal je helemaal zelf!

De Novice kun je in enkele weken onder de knie hebben,

maar je mag er ook enkele maanden over doen, tot een jaar aan toe.

Het is wel de bedoeling dat je met enige regelmaat studeert.

De maximale studieduur is 30 maanden, mocht dit te kort zijn dan kun je

een eenmalige verlenging aanvragen van nog eens 30 maanden.

In de leeromgeving hebben wij 5 cursussen: N, N-examen, F, F-examen en CW.

Als je je inschrijft voor de N krijg je toegang tot de N cursus en als je voldoende resultaat

hebt bereikt bij de testen, krijg je toegang tot de cursus N-examen.

Dit is om te voorkomen dat je alleen examens gaat leren;

je moet als zendamateur niet alleen examens kunnen maken.

Ditzelfde geldt voor de F-cursus.

Meer weten?

Kijk op onze website www.dlza.nl

RTTY bulletin PI4WNO. Edmond PA3E

 

 

*Zonnecellen op jouw dak en dan toch storingvrij.

In DARU-magazine 14 beschrijft Henk Mesman, PA0EUR,

hoe hij het voor elkaar kreeg om een complete PV-installatie storingvrij opgeleverd kreeg.

Met name de zg. Optimizers zijn de doodsteek voor de radiohobby.

In ons bulletin 20201101wn.txt  van 1 nov 2020 bespraken wij hoe de Zweedse overheid

met een verbod dreigt op het gebruik van optimizers bij zonnepaneel installaties.

In dat artikel leggen wij uit waaruit zo’n installatie bestaat en waar de ’gemene’ onderdelen liggen.

Henk, PA0EUR.

Heeft zelf ondervonden hoe zijn nieuwe zonnepaneel installatie

hem het bedrijven zijn radio hobby onmogelijk maakte.

In het bewuste DARU-artikel gaat hij uitgebreid in op alle stappen

die hij genomen heeft om de oorzaak van de storing op te sporen en te bedwingen.

Het DARU-artikel is een ’must’ voor iedereen die te maken heeft met storingen van een PV installatie.

(www.daru.nu/downloads/ )

RTTY bulletin PI4WNO. Edmond PA3E

 

 

* Hoi Edmond en Johan,

Zie hieronder echt heel naar nieuws.

Ik kende Jurgen niet zo goed maar de keren dat ik hem sprak waren echt leuk en enthousiast.

Ik miste hem woensdag al.

Ben er stil en treurig van.

Vanavond bereikte ons het droevige nieuws van het plotse overlijden van ON3JVB Jurgen Van Den Broeck.

Jurgen Van Den Broeck was Dares regio 20 lid vanaf begin 2020 ,

Jurgen gaf samen met Koen ON3BFF het idee ,

Grens overschrijdend samenwerking DARES regio 20 en B-EARS Afdeling Antwerpen .

Wat een uitbreiding had eind 2020 met DARES Regio's en B-EARS regio's

met een Grens overschrijdend oefening ,3-10-2020 van Antwerpen , België naar Venlo, Nederland. 

Jurgen was sinds enkele maanden lid van B-EARS en al vele jaren zendamateur en lid van NOK.

Ook in Nederland was Jurgen bekend waar hij aan verschillende rondes deelnam

en van sommige ook rondeleider was.

Voor NOK was hij rondeleider van de wekelijkse ronde op donderdagavond

waar hij met zijn grappen steeds een glimlach op onze gezichten kon toveren...

Jurgen was al aangemeld voor de oefening en zat vol ideeën

naar de werking en zijn invulling bij B-EARS.

We zullen Jurgen missen en het zal een stukje stiller worden op onze vaste frequentie..

Met vriendelijke groeten.

Toon Naenen, PD0RWL ,plv,RC DARES regio 20

Frank PF1SCT.

 

 

* Hallo Luisteraars.

Deze kwam ik tegen: Van auto tot smartphone: het chiptekort grijpt om zich heen.

19 maart 2021

Fabrikanten van auto's, smartphones, speakers en andere elektrische apparaten

hebben steeds meer last van een tekort aan chips.

Sommige bedrijven moeten zelfs hun productie tijdelijk stilleggen.

Wat is er aan de hand?

En wat gaan we ervan merken?

"Wie met de feestdagen graag gadgets koopt, kan een karige Kerst tegemoetzien",

zegt Kofi Makinwa, specialist micro-elektronica aan de TU Delft.

Chips worden gebruikt in talloze apparaten, onder meer smartphones, laptops en spelcomputers.

Ook auto's hebben er honderden, zo niet duizenden aan boord.

Maar nu er een groot tekort aan is, komen steeds meer bedrijven in de knel met hun productie.

Wat is er precies aan de hand?

Er is op dit moment een dusdanig hoge vraag naar chips dat de fabrikanten het niet kunnen bijbenen.

Er is daardoor een schreeuwend tekort ontstaan.

Dat heeft volgens Makinwa een aantal oorzaken.

Hij wijst allereerst op het thuiswerken.

Velen gaan sinds de uitbraak van de pandemie niet meer naar kantoor,

waardoor meer vraag is naar apparaten om te kunnen thuiswerken,

bijvoorbeeld laptops.

"Ook zoeken veel mensen vanwege de lockdown naar extra vertier binnenshuis,

waardoor meer spelcomputers worden verkocht. In al die producten zitten chips."

Een andere grootverbruiker van chips, namelijk de auto-industrie,

zit nu ook met de handen in het haar.

"In het voorjaar van 2020 moesten veel autobouwers hun fabrieken tijdelijk sluiten

vanwege de corona-uitbraak", legt Makinwa uit.

"Tegelijkertijd besloten ze om dan ook maar de bestellingen voor chips te annuleren.

Omdat chipfabrieken een beperkte capaciteit hebben,

hebben ze de vraag vanuit elektronicabedrijven,

zoals smartphonemakers en de laptopbouwers, voorrang gegeven."

Toen de autofabrieken na de eerste coronagolf weer opengingen

en de vraag naar auto's sneller opveerde dan gedacht,

wilden de autoproducenten weer chips bestellen.

Maar daar hadden de chipmakers nu minder capaciteit voor,

waardoor de wachttijden flink zijn opgelopen.

Kunnen de chipfabrikanten niet gewoon uitbreiden?

Helaas is dat niet zo simpel.

"Het uitbreiden van de productiecapaciteit is een ingewikkeld proces dat maanden duurt.

Zo zou de grootste chipproducent, TSMC, momenteel zijn capaciteit uitbreiden,

maar dat duurt drie tot zes maanden."

Een andere grote chipmaker is het Chinese SMIC.

Maar dat bedrijf is door de Verenigde Staten op een zwarte lijst gezet.

Amerikaanse bedrijven mogen geen goederen meer leveren aan de Chinese chipfabrikant,

terwijl het bedrijf medeafhankelijk is van leveringen vanuit de VS.

Dat maakt de problemen nog wat groter.

Daarnaast is het voor beginnende bedrijven zeer moeilijk om tot de markt toe te treden.

Het kost veel tijd en nog veel meer geld, vaak miljarden,

voordat je kunt beginnen met chips grootschalig te produceren.

Daardoor zijn er niet of nauwelijks nieuwe toetreders.

Wat ga je merken van het tekort?

De beschikbaarheid van populaire producten, zoals sommige smartphones

en spelcomputers kan behoorlijk onder druk komen te staan.

Zo zou Sony problemen hebben met de levering van de PlayStation 5,

wat zomaar eens de rest van het jaar kan duren.

Ook Microsoft loopt tegen beperkingen aan, bij de levering van zijn Xbox Series X.

Daarnaast worstelen telefoonproducenten ermee.

Zo zei Samsung Electronics deze week dat de lancering van de nieuwe versie van hun smartphone Galaxy Note

mogelijk wordt uitgesteld tot volgend jaar,

nadat Apple-topman Tim Cook vorige maand al had gezegd tegen beperkingen aan te lopen.

Ook andere consumentenelektronica kan lastig leverbaar zijn.

Zo kunnen de wachttijden voor draadloze speakers oplopen.

Voor deze markt speelt ook mee dat vorig jaar een grote fabriek in Japan,

waar chips voor dergelijke apparatuur werden gemaakt, is afgebrand.

"Omdat het chiptekort voorlopig niet is opgelost,

kan het weleens een karige Kerst worden als je met de feestdagen gadgets wil kopen", aldus Makinwa.

Hij denkt dan vooral aan nieuwe producten.

"Bij de gadgets die al op de markt zijn, zijn de problemen waarschijnlijk kleiner."

Problemen zijn er ook voor autobouwers.

Zo besloot Tesla om de productie van de Model 3 tijdelijk te stoppen in zijn fabriek in Fremont,

terwijl het Japanse Honda eerder deze week enkele fabrieken in Noord-Amerika tijdelijk stillegde,

nadat het bedrijf dat eerder al in het VK had gedaan.

Ford, op zijn beurt, voorspelde dat zijn productie weleens 20 procent lager zou kunnen uitvallen.

De verwachting is dan ook dat bij de levering van sommige auto's eveneens vertraging ontstaat.

Het lijkt er niet op dat het chiptekort snel is opgelost.

Makinwa verwacht dat dit de rest van het jaar speelt.

"Chipfabrikanten zijn hun capaciteiten nu wel aan het uitbreiden,

maar ik vermoed dat er pas na de jaarwisseling weer voldoende chips zijn."

https://www.nu.nl/ Frans PA3CAZ.

Frans kwam ook met deze link:

https://www.rtlnieuws.nl/tech/artikel/5221034/brand-bij-chipbedrijf-zorgt-voor-nog-meer-problemen-automakers.

Maar die heeft ongeveer de zelfde strekking als vorig bericht.

Edmond PA3E

 

 

*Hallo Luisteraars.

Deze kwam ik tegen:

SpaceX en NASA gaan data delen om satellietbotsingen te voorkomen.

19 maart 2021.

De Amerikaanse ruimtevaartorganisaties NASA en SpaceX hebben een overeenkomst

gesloten om data te delen, waarmee voorkomen moet worden dat hun satellieten tegen elkaar aan vliegen.

De deal zal volgens NASA bijdragen aan een verbetering van de veiligheid in de ruimte.

NASA en SpaceX spreken onder meer af elkaar op de hoogte te houden van lanceringen

en trajecten van ruimtevoertuigen, zodat die niet tegen elkaar aan komen.

"Nu commerciële bedrijven vaker satellieten lanceren,

is het belangrijk dat we de communicatie verbeteren en informatie uitwisselen", zegt NASA-topman Steve Jurczyk.

"Zo kunnen we een veilige ruimteomgeving bewaren."

SpaceX moet volgens de afspraken ook zorgen dat zijn satellieten minimaal 5 kilometer boven

of onder het hoogste en laagste punt van het International Space Station (ISS) blijven.

Het ruimtevaartbedrijf van Elon Musk heeft inmiddels ruim duizend Starlink-satellieten rond de aarde zweven.

Deze zijn bedoeld om mensen op aarde van internet te voorzien.

Uiteindelijk wil het bedrijf 42.000 van zulke satellieten in een baan om de aarde brengen.

NASA en SpaceX werken vaker samen.

Dat gebeurde bijvoorbeeld vorig jaar in mei, toen twee astronauten

met de Crew Dragon-capsule van SpaceX naar het ISS werden gebracht.

https://www.nu.nl/  Frans PA3CAZ.

 

 

*Radar: 'Draagarmen in de wielophanging Tesla's kunnen spontaan afbreken'

06 april 2021.

Draagarmen in de wielophanging van Tesla's kunnen spontaan afbreken.

Daarover berichtte het televisieprogramma Radar op tweede Paasdag.

In China en de Verenigde Staten zijn er al terugroepacties geweest van

Tesla-modellen S en X, vanwege problemen met de wielophangingen en afbrekende draagarmen.

In China is Tesla opgedragen bijna vijftigduizend Tesla's terug te roepen vanwege dit gevaarlijke gebrek.

In de Verenigde Staten worden duizenden Tesla's door de Amerikaanse RDW onderzocht.

In Nederland zijn er volgens Radar soortgelijke problemen met draagarmen en afgebroken assen.

En interessant genoeg geeft de autofabrikant nul op rekest aan klanten die om een reparatie vragen:

het afbreken geschiedt veelal kort na afloop van de fabrieksgarantie (2 jaar)

en valt dan volgens Musk onder het eigen risico.

Kortom: als je een Tesla koopt, moet je ervan uit gaan dat je er twee jaar in kunt rijden.

https://www.engineersonline.nl/  Edmond PA3E

 

 

*Komt Brainport Eindhoven binnenkort met de batterij van de toekomst?

In Brainport Eindhoven wordt gewerkt aan de batterij van de toekomst: veiliger,

met een hogere capaciteit en duurzamer.

Door nieuwe technologische innovaties maken we de toepassingen

van batterijen mogelijk voor nieuwe markten.

In deze video vertellen Karl McGoldrick (LionVolt), Frank Verhage (SALD)

en Christian Rood (LeydenJar) je er meer over.

https://www.engineersonline.nl/  Edmond PA3E

 

 

*Delftse truc maakt 20 keer snellere beeldvorming met elektronenmicroscopie mogelijk

31 maart 2021 om 14:42 uur

Onderzoekers van de TU Delft hebben een truc bedacht om het maken van afbeeldingen

met een elektronenmicroscoop tot een factor twintig te versnellen.

Het gaat om een simpele aanpassing: het aanbrengen van een voltage

op de houder van het preparaat dat in beeld moet worden gebracht.

Als een elektronenmicroscoop normaal gesproken een week doet over het maken van een plaatje,

is de klus nu in een nacht of een werkdag geklaard.

Elektronenmicroscopen zijn ongeëvenaard als het gaat om het afbeelden

van details op de allerkleinste schaal.

Anders dan een lichtmicroscoop, die lichtdeeltjes opvangt, schiet een zogeheten

scannende-elektronenmicroscoop (SEM) elektronen op een preparaat.

Dat kan bijvoorbeeld een dun plakje weefsel zijn.

Het weefsel verstrooit de elektronen die erop geschoten worden,

waarna een sensor de afgeketste elektronen weer opvangt.

Een computer maakt daarna een plaatje op basis van hoeveel elektronen

er op elke positie verstrooid zijn.

Monnikenwerk

Elektronenmicroscopen zijn in staat om voorwerpen tot een miljoen keer te vergroten,

waardoor je tot op bijna moleculair niveau de structuur van weefsel of materialen kunt bekijken.

Maar omdat het apparaat zo gedetailleerd te werk gaat,

is het in kaart brengen van kleine voorwerpen modern monnikenwerk.

"Samen met onderzoekers van het UMC Groningen maken wij voor diabetesonderzoek

bijvoorbeeld afbeeldingen van de insuline-producerende eilandjes van Langerhans in de alvleesklier",

zegt onderzoeker Jacob Hoogenboom van de TU Delft.

"Voor een volledige afbeelding van één plakje weefsel van een alvleesklier van een rat

moeten we al ongeveer een week lang meten."

De groep van Hoogenboom, die zich bezighoudt met het verbeteren van licht- en elektronenmicroscopen,

heeft nu een truc bedacht om dit proces met een factor twintig te versnellen.

"Door een voltage op de samplehouder aan te brengen remmen we de inkomende elektronen af,

en versnellen we de uitgaande elektronen juist.

Door die versnelling komen de elektronen met meer energie op de detector,

waardoor ze meer signaal genereren en er dus relatief minder ruis is.

Dat zorgt ervoor dat het apparaat efficiënter meet."

Delftse truc maakt 20 keer snellere beeldvorming met elektronenmicroscopie

mogelijk Twee beelden van een HeLa-cel, allebei opgenomen in 33,6 seconden.

Bij het maken van het rechterbeeld werd een voltage op de houder van het preparaat aangebracht.

Potentiaal

De onderzoekers kwamen op het idee door een ander, fundamenteel onderzoeksproject.

Daarbij proberen ze te achterhalen welke chemische reacties elektronen

bij verschillende energieën aangaan met de materialen die ze meten.

"Het doel is om die reacties zoveel mogelijk te beperken,

want je wil niet dat wat je meet verandert terwijl je het meet", aldus Hoogenboom.

"Om de energie van de elektronen aan te passen experimenteerden we ook

met het aanbrengen van een elektrisch potentiaal op het preparaat.

Tijdens een onderlinge discussie daarover realiseerden we ons

dat je zo'n potentiaal ook kunt gebruiken om tijd te winnen bij het maken van een afbeelding."

Het mooie is dat er geen ingewikkelde ingrepen voor nodig zijn:

iedereen met een scannende-elektronenmicroscoop kan ‘m toepassen.

Hoogenboom: "In de meeste elektronenmicroscopen is het standaard mogelijk

om een voltage aan te brengen op de samplehouder.

Normaal gesproken gebruiken mensen die optie om verstrooide elektronen

met hoge energie te scheiden van die met een lagere energie,

zodat je alleen het nuttige signaal overhoudt.

Wat niemand zich tot nu toe gerealiseerd had,

is dat je er ook zoveel sneller mee kunt detecteren."

https://www.engineersonline.nl/  Edmond PA3E

 

 

*Onze moppen van de Week:

Geld lijkt op vet. Van beide is er genoeg, maar altijd op de verkeerde plaatsen.

 

"Moeder, geeft u mij een Euro, buiten staat een arme man te schreeuwen..."

Vertederd gaat moeder over haar portomonnee en overhandigt zesjarig Brammetje een Euro.

"Hier mijn kind, je hebt een goed hartje.

Schreeuwt die man dan zo?

Wat schreeuwt hij dan wel?"

Brammetje, al bij de deur, draait zich om, en imiteert feiloos: "Vanille ijs, Mokka ijs!"

 

Een kunstschilder zit op een duintop bij de Noordzee en schildert de zonsondergang.

Een echtpaar met een klein kind kijkt toe.

Fluistert het kind: "Erg hè, die man is vast te arm om een fototoestel te kopen."

 

Komt een rijke kak-madam bij de dokter nadat ze gestoken is door een wesp.

Vraagt de dokter: "Waar bent u gestoken mevrouw?"

"Oh dokter, dat kan ik u niet zeggen, want dan schaam ik me zo."

"Maar ik moet het toch echt weten hoor, anders kan ik u niet helpen."

"Nee dokter, als andere mensen dit weten dan word ik uitgelachen en schaam ik me dood."

"Luister," zegt de dokter, "ik heb een geheimhoudingsplicht,

dus ik zal echt tegen niemand zeggen waar u gestoken bent."

"Oké dan," zegt de vrouw: .... "... bij de Aldi."

https://www.lachjekrom.com/   Edmond PA3E

 

 

*Heeft ook u iets te koop.

 

Of weg te geven of u zoekt iets.

Misschien hebt u informatie nodig?

Laat het weten via het ORB e-mailadres

wij nemen het dan op in de ronde.

Misschien kan een medeamateur u helpen*

Zo nu zijn we weer aan het einde gekomen van deze 775e ronde.

Johan PD2JCW, en Frank PF1SCT

En onze vast copy leveranciers,

wensen u nog een prettige avond verder.

Tot de volgende ronde maar weer.

Het ORB TEAM


Terug naar de Ronde