Ronde 168 van de Onafhankelijke Radioamateurs Brabant  “ORB”  7 november 2007.


*Goedenavond zend en luisteramateurs bij de 168e ronde

van de Onafhankelijke Radioamateurs Brabant.

Gisteren was er op de ORB avond een zeer interessante lezing

over het heden en toekomst van de multimedia, een zeer interessant onderwerp.

U kunt straks deze ronde en alle vorige ronden nalezen op onze homesite

en er rechtstreeks inloggen op al dan niet genoemde URL’s.

Het ORB emailadres is en kunt u gebruiken als u,

aan onze hobby gerelateerde spullen te koop heeft.

Wij nemen dat op in onze volgende ronden en plaatsen het op onze homesite onder de rubriek te koop.

Natuurlijk kunt u zich straks ook inmelden tijdens de ronde en zelf uw artikelen te koop aanbieden,

misschien heeft u vragen of zoekt u iets, ook dat kan tijdens deze ronde.

 

*Rondeleiders zijn Johan – PD2JCW  en  Michel – PA3DGW

en gaan even luisteren naar de inmelders voor we met de berichten beginnen…..

QRZ…..

 

BERICHTEN:

 

*Allereerst wensen wij alle deelnemers aan de examens radiozendamateurs, op 14 november 2007, bijzonder veel succes.

 

*Verhuizing schematheek:

De schematheek gaat verhuizen,

reden dat Toine iedereen dringend verzoekt om voorlopig geen beroep op de  schematheek  te doen.

Zijn persoonlijk emailadres zal zeer binnenkort niet meer werken.

Zijn nieuwe adres komt binnenkort. .

Alle aliassen blijven bestaan. pd0mhs@amsat.org en pd0mhs@veron.nl

en pd0mhs@vrza.nl zijn de 3 Email adressen die goed blijven.

Het privé adres gaat worden Ooststeeg 3,6708AN Wageningen.

Voorlopig stuurt tante Post alles door. Dus alles komt goed.

’73 Toine.

 

*Aanklacht man (77) na afwijzing 19-jarige:

De 77-jarige Duitse playboy Rolf Eden heeft een 19-jarige vrouw aangeklaagd wegens leeftijdsdiscriminatie.

Eden had de vrouw onlangs meegelokt naar zijn appartement, 

waar zij het op het moment suprème liet afweten. 

Word alstublieft niet kwaad, maar u bent me te oud, zei ze. 

Eden is daarover zo boos, dat hij nu de gang naar de rechter maakt. 

Eden is een voormalig nachtclubeigenaar. 

Hij gaat er prat op met tweeduizend vrouwen het bed te hebben gedeeld. 

Geregeld komt hij nog in het nieuws, zoals toen hij een paar jaar geleden zijn testament wijzigde. 

De vrouw die erin slaagt hem tijdens de liefdesdaad te laten sterven, erft 250.000 euro.

 

*Beveiligingsbedrijf waarschuwt voor PDF-spamgolf: 

Internetgebruikers moeten alert zijn op spamberichten met een PDF-bestand 

dat de deur openzet voor kwaadaardige software. 

Die waarschuwing heeft  het Finse IT-beveiligingsbedrijf F-Secure afgelopen weekend gegeven. 

F-Secure zegt een golf van kwaadaardige PDF-bestanden te hebben waargenomen. 

Wanneer deze bestanden op slecht beveiligde pc's worden geopend, 

kunnen ze volgens het beveiligingsbedrijf grote schade aanrichten. 

De mailtjes kunnen verschillende onderwerpregels hebben, 

zoals 'Your credit report', 'Personal Financial Stament', 'Your credit File' en 'Balance Report'. 

De berichten bevatten geen tekst maar alleen een bijlage met als titel 'report.pdf'. 

Wie deze aanklikt, haalt ongewild malware binnen van een server in Maleisië. 

Deze malware heeft als doel een botnet van besmette pc's te creëren 

dat vervolgens kan worden gebruikt voor het versturen van spam en andere narigheid.

De verzenders maken gebruik van een zwakke plek in het portable Document Format (PDF), 

de technologie van Adobe voor documentuitwisseling. 

Deze kwetsbaarheid staat bekend als CVE-2007-5020. 

F-Secure zegt zich zorgen te maken over deze vorm van spam, 

omdat PDF-bijlagen doorgaans niet worden gefilterd in mail-gateways. 

Bovendien heeft Adobe pas sinds een kleine week een beveiligingsupdate beschikbaar 

voor Adobe Reader en Acrobat, waardoor veel gebruikers deze nog niet hebben geïnstalleerd.

 

*Onopvallend alternatief voor de schotel: 

Niet iedereen mag of wil een schotel aan zijn gevel hangen. 

Maar wat als je toch satelliettelevisie wilt ontvangen? 

Dan is de Selfsat van het Koreaanse iDoIt een oplossing. 

Een schotel kun je het niet noemen, die vorm heeft het immers niet, 

maar de selfsat doet wel exact hetzelfde. 

Het is een rechthoekig kastje dat veel kleiner is dan een standaard schotel, 

maar wel de zelfde ontvangstkwaliteit heeft. 

Het witte kastje toont veel neutraler dan een schotel. 

Wel moet het evenals een schotel op de satelliet gericht staan. 

Je bent dus niet helemaal vrij in het bepalen van de plek waar hij komt te hangen, 

en de Selfsat moet met een schuin omhoog worden gericht. 

Bevestigingsmateriaal daarvoor wordt meegeleverd, evenals een draagtas, 

want de "schotel" is klein genoeg om mee te nemen naar je vakantieadres, 

en kan daar eenvoudig worden bevestigd. 

De Selfsat is bij diverse schotelleveranciers in Nederland te koop. 

Meer info op de site: www.self-sat.com

 

 

*Radio teruggebracht tot stof: 

Wetenschappers van de Universiteit van Californie 

zijn er in geslaagd een werkende radio te creëren met behulp van een enkele nanotube. 

De radio heeft de grootte van eentienduizendste van de diameter van een haar. 

Om de radio te laten werken en te beluisteren, zijn wel een batterij en een koptelefoon nodig. 

Het eerste exemplaar is als ontvanger geconfigureerd, 

maar volgens de onderzoekers kan de radio net zo goed als zender fungeren. 

De radio is extreem energiezuinig en biedt mede door zijn geringe omvang veel mogelijkheden 

voor de toepassingen van radiotechnieken zoals in sensoren die actief zijn in de bloedbaan. 

Het werk werd vorige week gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift Nano Letters.

 

*Cursus zendamateur: 

In Oss gaat bij voldoende belangstelling weer een cursus voor de "N " vergunning organiseren. (min. 6 cursisten). 

Ook mensen van buiten onze afdeling zijn welkom. 

De cursus start medio December 2007 om 19:30 uur 

en wordt gehouden in Wijkgebouw "Het Hageltje" , Hagelkruisstraat 13 te Oss.

Dit is een zijstraat van de singel 40-45. 

De bedoeling is dat U zich voor het april examen van 2008 aanmeldt.

De instructeurs gaan hiertoe de stof, in ongeveer 20 lessen van ongeveer 2 uur behandelen. 

Er wordt tijdens deze 2 lesuren een pauze van ongeveer 15 minuten gehouden. 

U wordt verwacht het studie materiaal op de eerste les in uw bezit te hebben. 

Benodigd zijn, schrijfgerei, schrijfblok, rekenmachine en notitie schrift 

en het cursusboek is van PA0VRO, (deze is gratis). 

Voor de oefenexamens verwijzen we naar de examenpagina op onze website. 

Mochten er zich onvoldoende mensen hebben aangemeld voor deze cursus, 

dan moet er naar een andere locatie worden uitgekeken, 

daar de prijs van de cursus, afhankelijk is van de hoeveelheid cursisten van inschrijving. 

Meer info hierover volgt. 

Aanmelden en Info bij. PE2BVH pe2bvh@amsat.org

 

 

*Het gebruik van frequentieruimte door radiozendamateurs gaat in het begin van 2008 over in een meldingsplicht. 

De verandering geldt voor houders van een A-, C-, F- of N-vergunning. 

Algemeen geldt dat de huidige vergunningvoorwaarden worden omgezet in algemene regels met een meldingsplicht. 

Agentschap Telecom is druk bezig met de voorbereidende werkzaamheden voor deze overgang. 

In deze nieuwsbrief staat in grote lijnen de verandering beschreven, aan de details wordt nog gewerkt. 

De huidige vergunning voor het gebruik van de amateur-banden verdwijnt. 

Aan het gebruik van de amateur-banden worden nog wel eisen gesteld. 

De voorwaarden voor het experimenteel radio-onderzoek blijven gebonden aan het, 

met goed gevolg, afleggen van het een amateurradiozendexamen.. 

Een gebruiker moet zich straks eenmalig via internet aanmelden bij Agentschap Telecom. 

De gegevens van de gebruiker worden dan opgenomen in een register.

De huidige vergunninghouders worden automatisch opgenomen in het register en hoeven geen directe actie te ondernemen. 

Eenmaal opgenomen in het register ontvangt de gebruiker een registratiebewijs. 

Agentschap Telecom heeft het voornemen de huidige vorm van het registratiebewijs om te zetten in een creditcardformaat.

In het register komt naast gegevens zoals naam, adres, woonplaats en roepletters, 

ook de mogelijkheid om vrijwillig gegevens aan te vullen zoals 

een ander adres waarvan wordt uitgezonden dan het vaste adres. 

In de loop van 2007 wordt ook duidelijk of en zo ja hoe radiozendamateurs 

hun antenneopstelling moeten laten registreren in het antenneregister. 

In alle gevallen kan de aanmelder de gegevens naderhand ook via internet aanvullen of wijzigen. 

Als de invoering van het burgerservicenummer gereed is, worden adreswijzigingen automatisch doorgevoerd. 

Het registratiebewijs zal internationaal dezelfde rechten en plichten hebben als een vergunning. 

Agentschap Telecom informeert andere overheden over deze ontwikkelingen. 

Het is nog niet duidelijk in hoeverre ook verenigings- en onderwijsstations onder de meldingsplicht worden opgenomen. 

De invoering van de meldingsplicht en het register levert een lastenverlichting op voor de burger en het

bedrijfsleven. Voor de registratie wordt een 0-tarief in rekening gebracht. 

Dit geldt ook voor het wijzigingen van de registratie, 

ook als hiervoor een nieuw registratiebewijs moet worden aangemaakt. 

De wijziging of aanvraag moet dan wel via de website zijn doorgeven. 

Ook de huidige vergunninghouders hoeven vanaf 1 januari 2008 voor de eenmalige registratie niet te betalen.

 

*Internet is bijna vol: 

Als internetproviders geen haast maken met de overstap op een nieuw systeem voor internetadressen, 

is het web binnen een paar jaar vol. 

Daarvoor waarschuwt Vint Cerf, een van de grondleggers van internet. 

Alle op internet aangesloten apparaten hebben een uniek zogenoemd ip-adres. 

De huidige generatie ip-adressen, reeksen van maximaal twaalf getallen, 

biedt ruimte voor zo'n vier miljard aansluitingen. 

Omdat steeds meer apparatuur, zoals telefoons, pda's of muziekspelers, 

gebruik maakt van internetverbindingen, is die ruimte binnenkort vol. 

Al tien jaar geleden is een nieuwe standaard, 

IPv6, ontwikkeld die dat probleem moet verhelpen. 

IPv6 voorziet in vele triljarden unieke adressen. 

Alle moderne apparatuur kan met het nieuwe systeem overweg. 

Tot nu toe maken internetproviders echter nog weinig aanstalten 

om op het nieuwe systeem over te schakelen. 

Cerf waarschuwt tegenover de BBC dat, dit er voor kan zorgen dat er in 2010 geen ip-adressen meer beschikbaar zijn. 

Cerf, nu werkzaam bij Google, neemt afscheid als voorzitter van ICANN, 

een instelling die toezicht houdt op de architectuur van internet. 

Hij legde mede de basis voor internet, als ontwikkelaar van TCP/IP, 

een set protocollen voor datacommunicatie.

 

*Digisonde: 

De site http://digisonde.oma.be/cgi-bin/latest.exe?l  

laat een grafiek zien die iedere twee minuten wordt ververst, 

en laat de actuele toestand van de F2 en de E laag zien. 

De F2 laag reflectie bepaald de reflectie die je kunt gebruiken. 

De F2 laag varieert per dag en per uur. 

interessant is om op onze Homesite, onder de rubriek DX-spots, 

het ionogram te bekijken hier worden de laatste DX spots op HF – VHF en UHF weergegeven en wordt elke 2 minuten ververst 

Op onze homesite kunt u onder dezelfde rubriek ook een 6 daagse VHF – UHF Tropo Forecast vinden. 

Ook een leuke en goede DX Summit voor de DX’er is de site http:/oh2aq.kolumbus.com/dxs

 

 

*Geschillencommissie Internet begint met KPN en @home: 

De Geschillencommissie Internet is van start gegaan, 

maar tot nu toe doen slechts de KPN-diensten en @home mee, 

waardoor veel internetters met lege handen staan. 

De Consumentenbond, die zich lang heeft ingezet voor de totstandkoming van de geschillencommissie, 

verwacht echter dat alle internetproviders zich voor 1 januari 2008 aansluiten. 

Het is belangrijk dat de nieuwe geschillencommissie de gehele internetmarkt afdekt. 

Niet alleen omdat iedereen dan zijn geschil daar voor kan leggen, 

maar ook omdat álle internetaanbieders zich dan aan dezelfde spelregels houden, aldus de bond. 

De Geschillencommissie, Elektronische Communicatie Diensten, 

zoals de commissie officieel heet, is volgens de bond van groot belang omdat mensen 

die problemen hebben met hun internetprovider vaak afzien van stappen vanwege de hoge drempel van een gang naar de rechter. 

Dat is kostbaar, tijdrovend en ingewikkeld. 

Dit alles geldt niet voor de geschillencommissie waarmee consumenten volgens de bond snel, 

goedkoop en gemakkelijk een bindende uitspraak krijgen van een onafhankelijke instantie. 

De Consumentenbond verwacht op korte termijn deelname van Telfort, Casema en Orange. 

UPC zit nog niet in de aansluitprocedure, maar zou naar eigen zeggen wel bezig zijn met de aanmelding. 

Internetaanbieders staan op de tweede plaats in de klachten toptien van de Consumentenbond. 

De bond pleit overigens voor een gezamenlijke geschillencommissie voor internet, telefonie en televisie, 

omdat veel bedrijven deze diensten in een bundel, het zogenaamde 'triple play' aanbieden. 

De Consumentenbond bereikte in februari overeenstemming met de deelnemende internetproviders over de algemene voorwaarden. 

Toen kondigde de bond aan dat de commissie in mei van start zou gaan, maar dat is dus een half jaar later geworden. 

U kunt alleen een reactie plaatsen wanneer u bent geregistreerd en wanneer u bent ingelogd...

http://digitaal.degeschillencommissie.nl/Web/Site/default.aspx?m=commissie&code=ecd  

 

*Google dicht bij lancering mobiele telefoondienst: 

Zoekgigant Google zal binnen twee weken een nieuwe strategie op het gebied van mobiele telefonie bekend maken. 

Dat meldt The Wall Street Journal op basis van bronnen rond Google. 

Volgens The Wall Street Journal heeft Google nieuwe software en diensten ontwikkeld 

die ervoor zorgen dat telefoonproducenten hun telefoons toegankelijk kunnen maken 

voor Google-toepassingen en diensten, zoals Google Maps, YouTube en Gmail. 

Google zal het nieuws over de nieuwe software in de komende twee weken officieel bekendmaken. 

Het lijkt er echter op dat er alleen sprake zal zijn van software en diensten op de mobiele telefoon. 

Dit past ook beter in de huidige strategie van Google. 

Een ‘Google Phone' of GPhone in samenwerking met HTC of LG, 

waarover al enige tijd geruchten de ronde doen lijkt daarmee van de baan. 

Google zal de software van zijn telefoniedienst openstellen voor externe ontwikkelaars. 

Ook het besturingssysteem, dat de applicaties en de hardware aanstuurt, 

zal door Google vrijgegeven worden. 

Hierdoor kunnen externe ontwikkelaars applicaties ontwikkelen voor de mobiele telefoon. 

 

*GPS bewijst bon voor te snel rijden onterecht: 

De zeventienjarige Shaun Malone uit Californië werd op 4 juli geflitst door de politie. 

Hij zou volgens het radarpistool dat gebruikt werd om de meting te doen 62 mijl per uur (ongeveer 93 kilometer) 

hebben gereden waar 45 mijl per uur was toegestaan. 

Klopt niet, zegt Shaun. 

En het mooie is: hij kan het bewijzen dankzij een GPS-systeem in zijn auto. 

Shaun is geen lieverdje op het gebied van snelheidsovertredingen al menigmaal belandde er een bon bij hem in de brievenbus. 

Reden voor zijn ouders om zijn Toyota uit te rusten met een speciaal GPS-systeem 

dat ook gebruikt wordt door vrachtwagenbedrijven en in de autoverhuur. 

Het apparaat houdt niet alleen in de gaten waar de Toyota is, 

maar ook hoe hard de wagen rijdt. 

Elke 30 seconden wordt er een signaal gestuurd dat alles vastlegt. 

Sterker nog Shauns ouders krijgen zelfs een e-mail wanneer Shaun harder dan 70 mijl per uur gaat.

Uit de gegevens komt naar voren dat Shaun zich, op het moment dat hij de agent passeerde, 

netjes aan de maximum snelheid hield. 

Vandaar dat Shaun nu, met hulp van zijn vader, bezwaar aantekent. 

Binnen twee weken wordt de uitsprak verwacht.

 

TE KOOP / GEVRAAGD:

*Geen vermeldingen.

 

*Wij hopen u weer wat nieuws gebracht te hebben en gaan de ronde afsluiten 

met de vraag of er nog nieuwe inmelders zijn, 

misschien zijn er nog vragen? 

Wij luisteren…..

 

*Tot volgende week woensdag, 

dan zijn we weer vanaf 20.30 uur in de lucht op deze frequentie 145.400 MHz.

 

*Mede namens Johan bedankt voor uw aandacht en nog een prettige avond….

ORB – QRT


.retour ronde