Ronde 682  van de Onafhankelijke Radioamateurs Brabant “ORB” 09-01-2019


* Goedenavond zend, en luisteramateurs,

U kijkt weer naar de woensdagavond ronde.

En wij proberen u, zoals bij elke ronde weer wat nieuws te brengen.

Elke éérste dinsdag van de maand is er een “besloten” bijeenkomst

van de vriendenkring.

Deze worden gehouden in het scoutinggebouw van Rey de Carle,

Bladelstraat 2 in de wijk Reeshof te Tilburg.

Op deze avonden is onze QSL manager aanwezig.

De bijeenkomsten hebben een vriendschappelijk karakter, waar we

Ervaringen kunnen uitwisselen, gewoon gezellig bij elkaar kunnen zijn.

Wat bijkletsen, met af toe een lezing.

En….

Dat willen we graag zo houden

Onze rondeleider is

Johan PD2JCW.

 

 

 

 

*Speciale VHF-uitgave DKARS-magazine

05/01/2019 door PH4X

Vandaag is er een speciale uitgave van het DKARS-magazine verschenen

die in het teken staat van alweer de 3e VHF-UHF-SHF dag te Dwingeloo.

In het magazine, dat 23 pagina’s telt, wordt teruggekeken op de verschillende lezingen die gehouden zijn.

Een leuke special, waarmee DKARS de kracht van digitale magazines laat zien.

Downloaden kan op de website DKARS.nl.

Hamnieuws PA3E

 

 

*Nieuwe website repeaters Bergen op Zoom

05/01/2019 door PH4X

De Stichting Repeater Bergen op Zoom heeft een nieuwe website live gezet.

Via deze site proberen zij gebruikers van de systemen

zo goed mogelijk op de hoogte te houden over de techniek van de Bergen op Zoomse repeaters.

Ook zullen eventuele storingen en nieuwtjes vermeld worden.

De nieuwe site beschikt over wat leuke tools, zoals het uitlezen van uw signaal kwaliteit op PI3BOZ.

Tevens staan er overzichten met betrekking tot de UP/DOWN status van de (netwerk) apparatuur.

Ook kunnen bezoekers gemiste QSO’s welke op PI2BOZ en PI3BOZ plaats vonden terug luisteren.

Dat geldt ook voor de wekelijkse ronde van PI4BOZ iedere woensdagavond.

Meer info: repeatersboz.nl.

Hamnieuws PA3E

 

 

* Beste mede amateur,

 

In deze mail staat een link waarop het zevenenveertigste DKARS-Magazine is te downloaden.

Het betreft hier een verslag van de op 13 oktober jongstleden gehouden VHF/UHF/SHF Weak Signal Dag.

Deze editie is voor u samengesteld door de organisator van deze dag; Hans, PA0EHG.

Op de voorlaatste pagina van dit Magazine staat ook nog een download link

om de sheets van alle presentaties individueel nog eens te kunnen bekijken.

De Dutch Kingdom Amateur Radio Society is een stichting

die de belangen wenst te behartigen van ALLE radioamateurs binnen het gehele Koninkrijk der Nederlanden.

De DKARS doet niet aan copyright en het staat een ieder vrij

om deze link aan zoveel mogelijk radiovrienden door te sturen.

DKARS Magazine verschijnt normaal gesproken iedere per maand

en wij stellen het uiteraard op prijs als je ook (radio amateur gerelateerde)bijdrages wilt leveren.

Wil je het DKARS Magazine voortaan een aantal dagen eerder ontvangen

dan iedereen die al op de reguliere mailinglijst staat?

Dat kan door donateur te worden.

Voor 9,95 Euro ben je al donateur voor een jaar.

Meer info op deze link: http://www.dkars.nl/index.php?page=donateurs

Stel je het verder niet op prijs om wat voor mededelingen dan ook van ons te ontvangen,

stuur dan een reply op deze mail met het woord AFMELDEN als onderwerp en wij verwijderen je mailadres uit onze lijst.

Namens de Dutch Kingdom Amateur Radio Society wens ik je veel leesplezier nadat je op onderstaande link hebt geklikt:

Link

Wil je in plaats van een PDF te downloaden het Magazine on-line doorbladeren?

https://issuu.com/pj4nx/docs/dkars_magazine_201812

73 namens de DKARS

Peter de Graaf  PJ4NX en PA3CNX  Secretaris DKARS

PA3E

 

 

* AFLUISTERSTATION BURUM VERHUIST, MAAKT WEG VRIJ VOOR 5G-GEBRUIK 3,5 GHZ      

Dec 20, 2018

De Nederlandse overheid heeft besloten dat het afluisterstation

van de (militaire) inlichtingsdiensten in Burum naar het buitenland gaat verhuizen.

Daarmee komt de weg vrij voor landelijk gebruik van de 3,5GHz band voor 5G-netwerken.

Bronnen in Den Haag hebben dat tegenover de NOS bevestigd.

Het is nog niet bekend wat dit voor de multiband-veiling

betekent die voor eind 2019, begin 2020 gepland is.

Het satelliet-afluisterstation in Friesland zorgt er al jaren voor

dat de belangrijke 3,5GHz frequentieband in het noorden van Nederland,

boven de lijn Amsterdam - Zwolle, niet gebruikt mag worden.

Dit om verstoring van de afluisterpraktijken van de AIVD en MIVD te voorkomen.

Ook voor de 5G-veldtesten van 5Groningen was dit niet mogelijk.

Overleg met defensie eerder dit jaar bleef zonder resultaat, zo bleek in juni.

Zaak beslecht in voordeel operators

Mobiele operators lobbyen al geruime tijd voor het vrijmaken van de voor 5G zeer

belangrijk geachte 3,5 GHz-frequentie.

Voor- en tegenstanders hebben hun zaak diverse keren tegenover de politiek bepleit.

De Tweede Kamer hamerde al langer op duidelijkheid over de 3,5 GHz-frequentie.

Men zag het belang van de veiligheidsdiensten in,

maar wilde ook niet dat Nederland in 5G-uitrol achterop zou raken.

De operators noemen het vrijkomen van de 3,5GHz band van levensbelang voor 5G.

Nederland zou achterop raken bij omringende landen waar het 3,5 GHZ-spectrum wel gewoon vrijkomt.

De veiligheidsdiensten beweerden dat 5G ook met de beschikbare 700MHz

en 26GHz-banden prima kan functioneren.

De zaak lijkt nu dus in het voordeel van de operators beslecht te zijn.

De 3,5GHz band is technisch niet strikt noodzakelijk voor het bouwen van een 5G-netwerk,

maar het zou wel forse beperkingen opleveren.

Diensten waarvoor zeer hoge bandbreedtes nodig zijn (zoals drone-monitoring van gewassen

en autonoom rijden), kunnen zonder de 3,5GHz band niet optimaal functioneren.

Onlangs meldde T-Mobile overigens dat zij start met de bouw van een 5G-netwerk

zonder gebruik te maken van de 3,5GHz band.

Dat besluit had echter meer te maken met de belofte die de provider tegenover de EU-Commissie deed

in een - inmiddels geslaagde - poging goedkeuring te krijgen voor de overname van Tele2 in Nederland.

Burum naar de bergen?

De afgelopen maanden heeft TNO onderzoek gedaan naar oplossingen om uit de 5G-impasse te komen.

In totaal waren er zes oplossingsrichtingen waaronder frequentieseparatie, nieuwe interceptieconcepten,

andere locatie en inzet van slimme 5G-antenneconcepten.

De keuze voor één van de oplossingsrichtingen zou uiterlijk eind dit jaar door EZK, BZK

en Defensie samen genomen worden.

Het is dus een andere fysieke locatie geworden.

In oktober meldde staatssecretaris van Economische Zaken Mona Keijzer al dat onderzoek op schema lag

en dat er voor het eind van dit jaar (2018) duidelijkheid zou komen over het gebruik van de 3,5GHz frequentiebanden.

Die zekerheid lijkt er nu te zijn, maar tegenover de NOS wilde de staatssecretaris officieel

nog niets zeggen over het besluit om het afluisterstation te verhuizen.

Tegenover het NRC stelt MIVD-chef Eichelsheim dat een eventuele nieuwe locatie

wel binnen Europa moet liggen vanwege de dekking en het bereik van het station.

Gespeculeerd wordt over de Alpen en Pyreneeën, maar ook een booreiland op zee werd genoemd.

Volgens Haagse bronnen is die laatste locatie

echter niet geschikt vanwege mogelijke verstoringen, zo meldt de NOS.

Gevolgen multibandveiling

Het is nog niet duidelijk of de 3,5 Ghz-frequentie nu nog meegenomen kan worden

in de multibandveiling, of dat hier een aparte spectrumveiling voor gehouden moet worden.

Nu de Europese Commissie toestemming heeft gegeven voor de fusie van T-Mobile en Tele2,

kan EZK de impact van deze fusie meenemen in het bepalen van de concurrentieverhoudingen

de komende jaren op de mobiele markt.

De weg is daarmee vrij gekomen om de multibandveiling in te gaan richten.

Oorspronkelijk zou de veiling eind 2019 plaatsvinden,

de onzekerheid over de operatorfusie heeft er voor gezorgd dat het ook 2020 kan worden.

Toezichthouder ACM komt begin 2019 met een conceptadvies over de veiling.

In de voorbereidingen tot nu is de overheid altijd uitgegaan van een veiling zonder 3,5 GHz.

Daarin komt in ieder geval 2x30 MHz aan bod in de nieuwe 700 MHz-band en 40 MHz

in de nieuwe 1400 MHz-band.

Verder wordt de huidige 2.100 MHz-band (3G) geveild, met 2x60 MHz.

Daarin zijn KPN, T-Mobile en Vodafone (dus Vodafone Ziggo) de gebruikers.

De 700 en 1400-banden zijn meteen beschikbaar voor gebruikers,

de 2100-band na de transitie om er aaneengesloten stukken spectrum van te maken.

De 3,5 GHz band is niet vrij, omdat die is toegekend voor besloten bedrijfsnetwerken.

Deze bestaande vergunningen gelden tot 2022 of 2026.

Daarvoor moet een regeling worden bedacht.

pi4raz PA3E

 

 

* BULGARIAN SAINTS AWARD

Jan 06, 2019 a

Ze zijn er weer!

De Bulgarian Saints voor 2019.

Een award dat je kunt verdienen door in dit jaar 10 Bulgarian Saints te werken.

Elke maand is er weer een nieuwe, dus je mag er 2 missen.

De saints voor dit jaar zijn:

LZ1354PM    van 01.01.2019 tot 31.01.2019

LZ391MW     van 01.02.2019 tot 28.02.2019

LZ818PT       van 01.03.2019 tot 31.03.2019

LZ117ML       van 01.04.2019 tot 30.04.2019

LZ497OM      van 01.05.2019 tot 31.05.2019

LZ815NI        van 01.06.2019 tot 30.06.2019

LZ1809PNS van 01.07.2019 tot 31.07.2019

LZ304AE       van 01.08.2019 tot 31.08.2019

LZ304EW      van 01.09.2019 tot 30.09.2019

LZ311HI         van 01.10.2019 tot 31.10.2019

LZ365BM       van 01.11.2019 tot 30.11.2019

LZ4408SPA   van 01.12.2019 tot 31.12.2019

Voor meer informatie, zie de clubwebsite van LZ1KCP

 pi4raz PA3E

 

 

*GROOTSTE RADIOPIRAAT VAN NEDERLAND ZIT IN HILVERSUM

Jan 07, 2019

De publieke omroep kan op dit moment de grootste radiopiraat van Nederland genoemd worden.

NPO zendt namelijk zonder geldige uitzendlicentie

het digitale themakanaal SterrenNL digitaal in de ether uit.

Twee rechters oordeelden dat een dergelijke toestemming

van het Commissariaat voor de Media (CvdM) wel nodig is

voor de landelijke digitale etheruitzendingen (DAB+) van SterrenNL.

Op deze muziekzender kan reclamevrij naar muziek van Nederlandse artiesten geluisterd worden,

waarbij de nadruk op Nederlandstalige muziek ligt.

SterrenNL kan reclamevrij uitzenden omdat het wordt gefinancierd met door de NPO ontvangen subsidiegelden.

Door het reclamevrij uitzenden, is SterrenNL voor de luisteraar aantrekkelijker als andere,

commerciële, radiozenders die soortgelijke muziek uitzenden, zoals 100%NL en RADIONL.

Radiocorp

Mede hierom stapte Radiocorp – de eigenaar van 100%NL – naar de rechter

om de DAB+ uitzendingen van SterrenNL op legaliteit te laten toetsen.

Tot twee keer toe floot de rechter het Commissariaat voor de Media terug.

De toezichthouder is namelijk van mening dat voor de etheruitzending van SterrenNL

geen aanvullende uitzendlicentie vereist is.

De laatste uitspraak van de rechter had geen opschortend karakter.

Hierdoor is SterrenNL feitelijk illegaal in de lucht,

en dus als de grootste radiopiraat van Nederland gekenmerkt kan worden.

NPO is van mening dat er geen aanvullende toestemming nodig is

om het internetstation SterrenNL ook digitaal in de ether te verspreiden.

Het Commissariaat voor de Media is een procedure begonnen

die naar verwachting binnen zes weken met een eindoordeel wordt afgerond.

De toezichthouder zegt het niet per se met de rechter oneens te zijn

maar wil gezien de consequenties wel zeker weten hoe met de materie moet worden omgegaan.

Aan de Telegraaf laat Herbert Visser namens 100%NL weten

het niet eens te zijn met de huidige gang van zaken.

100%NL moet zich als commerciële omroep aan allerlei regels houden

die aan de uitzendvergunning verbonden zijn.

Onlangs werd de radiozender nog door Agentschap Telecom (AT) op de vingers getikt

omdat te weinig Nederlandse muziek werd gedraaid

 en hierdoor niet aan de vergunningsvoorwaarden werd voldaan.

Visser vindt het onbegrijpelijk dat 100%NL nu aan het Commissariaat voor de Media moet aangeven

wat de feitelijke schade van SterrenNL is.

Dit ondanks dat nu door de rechter wederom is vastgesteld dat DAB+ verspreiding van SterrenNL niet toegestaan is.

pi4raz PA3E

 

 

* SD LOGGING SOFTWARE NU GRATI

Jan 08, 2019

Sinds 1 januari dit jaar is versie 21 van de logging software SD, geschreven door EI5DI, gratis en zonder beperkingen.

SD ondersteunt de RSGB, UKEICC en IRTS HF contesten, naast nog een paar honderd andere wereldwijde contesten.

SD draait op Windows, en op Linux met Wine, maar ook op een Raspberry Pi 3 met Wine en Exagear (van eltechs.com)

Registreren of een key bestand is niet vereist.

SD blijft ondersteund en onderhouden worden,

en gebruikers kunnen om hulp vragen via een email naar sd-user (at) contesting.com

Meer informatie over SD vind je op

http://www.ei5di.com/

pi4raz PA3E

 

 

* AMSATSA DUAL-BAND YAGI EEN GROOT SUCCES

Jan 09, 2019

De AMSATSA 2 m/70 cm dual band Yagi die vorige week gelanceerd werd, is een groot succes.

De eerste oplage van 50 stuks was binnen een paar dagen na de aankondiging

van afgelopen zondag uitverkocht.

Een nieuwe batch is met een dag of 10 gereed voor verzending via POSTNET.

De Yagi heeft een uniek element dat 'Open Sleeve' genoemd wordt.

Het is een director die heel dicht bij het aangestuurde element geplaatst is.

Het aangestuurde element is gedimensioneerd voor 2 meter.

Bij het werken op 70 cm werkt de 'Open Sleeve' als deel van het aangestuurde element op 70 cm

(de derde harmonische van 2 m).

amsatayagi

De AMSAT SA versie is gebaseerd op een ontwerp van DK7ZB met modificaties door WB5CXC.

De eerste Zuid-Afrikaanse versie was het resultaat van een samenwerking tussen Guy, ZS6GUY en Gary, ZS6YI.

Hij werd ontwikkeld voor de YOTA 2018 waar jonge mensen de antenne

met succes gebruikten voor het werken via satellieten in combinatie met portofoons.

De mechanische opbouw van de AMSAT SA versie werd opnieuw ontworpen door Gary, ZS6YI.

De antenne is plug and play.

Er zijn geen gereedschappen nodig behalve het solderen van een connector voor de gewenste toepassing.

Hij wordt geleverd met draagtas en volledige instructies.

Deze antenne kan binnen een paar minuten in elkaar gezet en gedemonteerd worden.

Voor meer details en bestelinformatie, zie www.amsatsa.org.za. SARL en AMSAT SA leden krijgen korting.

pi4raz PA3E

 

 

* Wat gebeurde er in de maand januari

Op 6 jan 1714 verkreeg Henry Milleen octrooi op de schrijfmachine.

Op 7 jan 1714 werd het patent voor de eerste typemachine verleend aan de Britse uitvinder Henry Mill.

Op 19 jan 1795 werd de Bataafse Republiek uitgeroepen.

Op 19 jan 1904 vindt Thomas Alva Edison de eerste elektrische auto uit.

Op 19 jan 1915 krijgt Georges Claude octrooi op de neonlamp.

RTTY bulletin PI4WNO PA3E

 

 

* Hoeveel licht is er in alle tijden geproduceerd

Astronomen hebben berekend hoeveel licht er is geproduceerd sinds het bestaan van het heelal.

Het universum maakt al zo'n 13 miljard jaar sterren

en een natuurlijke vraag om te stellen kan zijn 'hoeveel sterren hebben er in die tijd bestaan'

Maar nu zijn sterrenkundigen een stap verder gegaan

en hebben zich afgevraagd hoeveel licht er in die tijd is uitgestraald.

Met behulp van een nieuwe meetmethode is een team erin geslaagd

om alle sterrenlicht dat ooit is geproduceerd te bepalen.

Het resultaat is een onwaarschijnlijk groot getal.

Volgens het team is de hoeveelheid fotonen die in de afgelopen 13 miljard jaar

door sterren zijn uitgezonden uitgedrukt een 4 gevolgd door 84 nullen.

Gezien hoe enorm het universum is, hoe kunnen astronomen zoiets dan berekenen?

De onderzoekers analyseerden negen jaar lang gegevens

van de Fermi Gamma-ray Space Telescope, vroeger GLAST genoemd.

Zij analyseerden hoe gammastralen van blazars reageerden met de kosmische 'mist'

om te komen tot de totale hoeveelheid ooit geproduceerd licht.

Blazars zijn zeer compacte quasars (quasi-stellaire radiobronnen)

die geassocieerd zijn met superzware zwarte gaten in het centrum

van een actief reusachtig sterrenstelsel -.

Deze kosmische mist, beter bekend als het extragalactische achtergrond licht,

bestaat uit al het licht dat door sterren wordt uitgezonden

over het totale elektromagnetische spectrum van ultraviolette,

zichtbare en infrarode golflengten.

Wanneer gammastralen, de meest energetische vorm van licht,

door deze mist gaan, botsen ze met andere golflengten van licht.

Ze produceren daarbij elektronen en positronen - positie geladen elektronen -.

Door deze 'producten' van die botsingen van de gamma straling van 739 bakende blazars te meten,

konden de astronomen de dichtheid van de mist meten op elke plek in het heelal.

Let wel, elke plek in het heelal heeft zijn eigen leeftijd ten opzichte van de 'oerknal'.

Als een uitvloeisel van dit onderzoek kon het team zien dat de meeste sterren

pas zijn ontstaan 3 miljard jaar na de oerknal, het begin van ons universum.

Dit maakt het nog interessanter wat er in die eerste jaren is gebeurd.

Het onderzoek was ook bedoeld om de ster vorming te bestuderen die 10 tot 11 miljard geleden plaats vond.

In radio termen, dit was super breedband onderzoek,

moeilijk voor te stellen met instrumenten die wel nooit in onze shack zullen zijn te vinden.

 (Clemson University, NASA)

 RTTY bulletin PI4WNO PA3E

 

 

*Radio backpack voor bijen

Onderzoekers van de Universiteit van Washington hebben een sensor pakket ontwikkeld

dat klein genoeg is om aan boord van een hommel te mee te vliegen.

Omdat insecten zelfstandig kunnen vliegen,

heeft het pakket slechts een minuscule oplaadbare batterij nodig die zeven uur kan vliegen

en kan worden opgeladen terwijl de bijen 's nachts in hun nest zijn.

Drones kunnen zo'n 10 of 20 minuten vliegen voordat ze opnieuw moeten opladen,

terwijl bijen urenlang gegevens kunnen verzamelen, vertelde hoofdauteur Shyam Gollakota.

'We hebben voor het eerst laten zien dat het mogelijk is om al de berekeningen en

 waarnemingen met insecten te doen in plaats met drones.'

Deze techniek heeft echter zijn eigen reeks complicaties:

Ten eerste kunnen insecten niet veel gewicht dragen.

En ten tweede,GPS-ontvangers, die goed werken om drones te helpen hun posities

 te rapporteren, verbruiken te veel energie voor deze toepassing.

Om een sensor pakket, een rugzakje, te ontwikkelen dat op een insect kon passen

en de locatie ervan kon bepalen, moest het team beide problemen aanpakken.

Gollakota, Iyer en hun groep hebben een sensor rugzak ontworpen

die op de rug van de bijen geplaatst wordt en maar 102 milligram weegt.

De oplaadbare batterij weegt ongeveer 70 milligram,

dus bleef er iets meer dan 30 milligram over voor al het andere,

zoals de sensoren en het systeem om de positie van het insect te volgen.

Omdat GPS-ontvangers te veel energie verbruiken, bedacht het team

een methode die geen vermogen gebruikt om de bijen te lokaliseren.

De onderzoekers hebben meerdere antennes geplaatst,

verdeeld over het te scannen gebied,

die signalen van een basisstation over dat gebied uitzenden.

Een ontvanger in de rugzak van een bij gebruikt de sterkte

van het ontvangen signaal en het hoekverschil tussen de bij en het basisstation

om de positie van het insect te berekenen.

Het team voegde een reeks kleine sensoren toe - meten van  van temperatuur,

vochtigheid en lichtintensiteit - aan de rugzak.

Op die manier konden de bijen gegevens verzamelen en die informatie

samen met hun locatie opslaan en uiteindelijk informatie verzamelen over een hele boerderij.

Nadat de bijen hun dag van foerageren hebben beëindigd,

keren ze terug naar hun nest waar de rugzak alle verzamelde gegevens kan uploaden

via een methode genaamd backscatter, waardoor een apparaat informatie kan delen

door radiogolven weer te geven die worden uitgezonden door een nabije antenne.

(dit zal uitgelegd  worden in een volgend artikel)

 (Univ Washington)

RTTY bulletin PI4WNO PA3E

 

 

* Hallo Luisteraars

Deze kwam ik tegen:

De maan geeft binnenkort ‘een van haar mooiste shows’

Sterrenkundigen en liefhebbers van natuurfenomenen wrijven zich in de handen.

Op maandagochtend 21 januari 2019 vindt er volgens NASA

‘een van de mooiste shows’ in de ruimte plaats.

Dan is is een zeldzame ‘super-bloed-wolfmaan’ te zien.

Een wat?

Het zeldzame fenomeen is eigenlijk het gelijktijdig plaatsvinden

van drie gebeurtenissen: een supermaan, een bloedmaan en een wolfmaan.

Supermaan

Om de 29 dagen bereikt de maan een minimale afstand tot de aarde.

Als dat moment samenvalt met een volle maan, spreken we van een ‘supermaan’.

Het hemellichaam lijkt dan ook groter en feller te zijn.

Op de vroege ochtend van maandag 21 januari hangt de volle maan

volgens EarthSky.org op zo’n 357.638 kilometer van de aarde.

Hoewel de supermaan maandelijks verschijnt,

is deze vanuit Nederland maar drie keer per jaar te zien.

Bloedmaan

Men spreekt van een ‘bloedmaan’ als er een totale maansverduistering plaatsvindt.

De rode gloed van de bloedmaan ontstaat doordat de aarde de zonnestralen tegenhoudt

en de maan het licht dus niet naar de aarde kan kaatsen.

Het zonlicht gaat wel lángs de aarde.

De dampkring buigt het dan af naar de maan.

Rood licht wordt het best afgebogen; daardoor kleurt de maan tijdens een

verduistering rood.

Hoe rood, dat is lastig te voorspellen. ,,

De precieze kleur is altijd even afwachten.

De kleur heeft namelijk te maken met de vuiligheid die in de atmosfeer zit”,

legde Hans Luidens, beheerder bij Sterrenwacht Bussloo,

eerder uit aan deze krant. Bosbranden, vulkaanuitbarstingen,

ze zijn allemaal van invloed op de verkleuring.

Als de bloedmaan op hetzelfde moment plaatsvindt

als de supermaan heet dat een superbloedmaan.

Een totale maansverduistering is een zeldzaam fenomeen.

,,Een gedeeltelijke maansverduistering is vaker te zien, ongeveer ieder half jaar.

Een volledige maansverduistering is echter veel zeldzamer’',

zei ook Harry Buikstra, voorzitter van sterrenwacht

De Tweeling in Spijkenisse, eerder tegen deze krant.

Wolfmaan

Om de 29,5 dag is er een volle maan.

Dat betekent dat er per jaar twaalf of dertien volle manen zijn,

afhankelijk van hoe snel in het jaar de eerste verschijnt.

Vroeger kreeg elke volle maan een naam,

de eerste van het jaar werd ‘wolfmaan’ genoemd.

Een totale maansverduistering is gemiddeld een keer per 2,5 jaar

anaf dezelfde locatie te zien.

Iedereen aan de nachtzijde van de aarde kan de maansverduistering zien.

Dit keer hebben de mensen in Noord- en Zuid-Amerika, West-Europa en Afrika geluk.

Zij zitten op de eerste rij.

Op 27 juli 2018 kleurde de maan bloedrood door een totale maansverduistering.

Het was de langste eclips van de eeuw.

Deze verduistering start op 21 januari rond 3.36 uur,

wanneer de maan de bijschaduw van onze planeet raakt.

Rond 6.13 uur bereikt de maansverduistering zijn hoogtepunt.

Rond 8.50 uur is de maansverduistering ten einde,

dat einde zal vanuit Nederland niet te zien zijn.

Nu maar hopen op een heldere nacht en ochtend.

ad.nl PA3CAZ

 

 

* Hallo Luisteraars

Deze kwam ik tegen: osiris rex meert aan bij planetoide bennu .

03-12-2018 Caroline Kraaijvanger.

Na een reis van 3,2 miljard kilometer is OSIRIS-REx thuis!

Zojuist is NASA’s planetoïdenjager OSIRIS REx gearriveerd bij planetoïde Bennu.

En daarmee is een einde gekomen aan een reis

die iets meer dan twee jaar heeft geduurd.

Dat heeft NASA bekend gemaakt.

Tegelijkertijd met dat heugelijke nieuws deelde de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie

een serie foto’s waarop Bennu in volle glorie te zien is.

De beelden laten zien hoe Bennu eenmaal volledig rond zijn as draait.

OSIRIS-REx maakte de beelden van zo’n 80 kilometer afstand

en over een periode van iets meer dan vier uur.

Te zien is dat het oppervlak behoorlijk rommelig is.

Wat verder opvalt, is de enorme kei die op het zuidelijk halfrond ligt.

Bennu in kaart brengen

Het komende jaar zal OSIRIS-REx gebruiken om Bennu heel gedetailleerd in kaart te brengen.

Op basis van die informatie kan dan de beste locatie

voor het verzamelen van wat oppervlaktemateriaal worden gekozen

. Over de ruimtesonde

OSIRIS-REx werd in september 2016 gelanceerd

en cirkelde vervolgens een jaar rond de zon

alvorens een zwaartekrachtsslinger van onze planeet te krijgen.

Met die zwaartekrachtsslinger kreeg de sonde net het duwtje in de rug

dat deze nodig had om Bennu te bereiken.

En een paar maanden later is het dus zover: OSIRIS-REx is bij Bennu gearriveerd.

Het is het begin van een spannende missie.

OSIRIS-REx gaat Bennu namelijk niet alleen van een afstandje bestuderen,

maar zal tevens daadwerkelijk richting het oppervlak afdalen

om wat monsters te verzamelen.

Die monsters keren ook weer terug naar de aarde:

OSIRIS-REx moet ze in 2023 weer hier afleveren.

OSIRIS-REx is een primeur voor NASA: de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie

heeft nog nooit materiaal van een planetoïde terug naar de aarde gebracht.

Eerder bracht wel de Japanse ruimtevaartorganisatie materiaal van een planetoïde naar onze planeet.

Dat gebeurde tijdens de Haybusa-missie naar planetoïde Itokawa.

En inmiddels is de Hayabusa2-missie in volle gang:

eerder dit jaar meerde de sonde Hayabusa2 aan bij planetoïde Ryugu.

En ook deze zal wat materiaal aan de Japanners af moeten staan.

Dat materiaal wordt in 2020 op aarde verwacht.

scientias. PA3CAZ

 

 

* Astronaut Kuipers belde per ongeluk vanuit de ruimte met 911

De Nederlandse astronaut André Kuipers blijkt in 2011 vanuit de ruimte

per ongeluk naar de Amerikaanse alarmcentrale 911 te hebben gebeld.

De beveiliging kwam door het telefoontje in actie.

Dat vertelde Kuipers in het radioprogramma Met Het Oog Op Morgen.

Binnenlandredactie 02-01-19, 09:47 Laatste update: 09:50

Astronauten die met de aarde bellen doen dat altijd via het Johnson Space Center van de NASA in Houston.

Er moet dan eerst een 9 in worden getoetst en vervolgens 011 voor een internationale lijn.

Kuipers vergat op een gegeven moment echter een 0 in te toetsen,

waardoor hij werd verbonden met de alarmcentrale.

Tot een gesprek kwam het echter niet.

,,Ik had de 0 gemist, en inderdaad kwam er bij de alarmcentrale in Houston een melding:

er is iets gebeurd in Johnson Space Center.

De beveiliging ging er toen op af.

Ze gingen naar de kamer waar het telefoontje vandaan kwam, maar er stond niets.

Er lag niemand op de grond, maar daar was wel de lijn waar het ruimtestation binnenkwam.

Ik was wel een beetje teleurgesteld dat ze niet naar boven waren gekomen’’', aldus Kuipers op de radio.

Jan de Beer

Coördinator Reeshof R-Buurt

pa2jdb@gmail.com

 

 

 

*Onze mop van de week: Hallo Luisteraars

Deze las ik in "Weekblad Gilze-Rijen

Zegt de ene man regen de andere: Nou heb ik toch een rare brief gehad van de gemeente:

Andere man: Hoezo vertel eens.

Nou zegt ie, Ik kreeg een brief dat ik mijn rijbewijs moet laten verlengen en dat ik dan mij vader mee moet brengen.

Dat zal niet meer kunnen, want ze moeten daar toch ook weten dat die al lang dood is.

Laat mij eens even lezen wat er in die brief staat.

Hier zegt ie: 

Hier staat heel duidelijk: "Als U Uw nieuwe rijbewijs komt ophalen breng dan uw ouwe mee.

Frans PA3CAZ

 

 

*Heeft ook u iets te koop.

 

Of weg te geven of u zoekt iets.

Misschien hebt u informatie nodig?

Laat het weten via het ORB e-mailadres wij nemen het dan op in de ronde.

Misschien kan een medeamateur u helpen*

Zo nu zijn we weer aan het einde gekomen van deze 682e ronde.

Johan PD2JCW,

en onze vast copy leveranciers

wensen u nog een prettige avond verder.

Tot de volgende ronde maar weer.

Het ORB TEAM


Terug naar de Ronde