Ronde 692  van de Onafhankelijke Radioamateurs Brabant “ORB” 10-04-2019


* Goedenavond zend, en luisteramateurs,

U kijkt weer naar de woensdagavond ronde.

En wij proberen u, zoals bij elke ronde weer wat nieuws te brengen.

Elke éérste dinsdag van de maand is er een “besloten” bijeenkomst

van de vriendenkring.

Deze worden gehouden in het scoutinggebouw van Rey de Carle,

Bladelstraat 2 in de wijk Reeshof te Tilburg.

Op deze avonden is onze QSL manager aanwezig.

De bijeenkomsten hebben een vriendschappelijk karakter, waar we

Ervaringen kunnen uitwisselen, gewoon gezellig bij elkaar kunnen zijn.

Wat bijkletsen, met af toe een lezing.

En….

Dat willen we graag zo houden

Onze rondeleider is

Johan PD2JCW.

 

 

 

*We hadden er al een item in de ronde staan vorige week nu de volgende.

Wijziging in wetgeving op komst voor /m stations

05/04/2019 door PH4X

Ben je met regelmaat mobiel QRV via een repeater?

Let dan op. 

De wetgeving zal per 1 juli a.s. wijzigen.

Daardoor is het vasthouden van een microfoon niet meer toegestaan, 

zo leert navraag bij de Rijksoverheid.

Op basis van de huidige wet- en regelgeving is het degene die een motorvoertuig, 

bromfiets, snorfiets of gehandicaptenvoertuig bestuurt, 

verboden tijdens het rijden een mobiele telefoon vast te houden.

Onder een mobiele telefoon wordt verstaan een apparaat dat bestemd is voor het gebruik 

van mobiele openbare telecommunicatiediensten 

(artikel 61a Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990).

Onder dit huidige verbod valt het vasthouden van een microfoon tijdens het rijden niet.

U dient echter wel rekening te houden met artikel 5 van de Wegenverkeerswet, 

op basis waarvan het verboden is zich zodanig te gedragen dat gevaar op de weg wordt veroorzaakt 

of kan worden veroorzaakt of dat het verkeer op de weg wordt gehinderd of kan worden gehinderd.

Voor de volledigheid wil ik u er nog op wijzen dat het verbod 

in artikel 61a van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 

in juli 2019 wordt uitgebreid naar een verbod 

van het vasthouden van alle mobiele elektronische apparaten tijdens het rijden, 

voor bestuurders van alle voertuigen.

Onder mobiele elektronische apparaten worden ook mediaspelers met een video- of audio functie verstaan.

Van vasthouden is geen sprake als een microfoon en/of oortje op of aan het lichaam gedragen wordt.

Het blijft ook toegestaan een mobiel elektronisch apparaat te bedienen via een knopje aan een snoer.

Met de nieuwe bepaling wordt het continu vasthouden van een microfoon of oortje wel verboden.

Mobiele gebruikers doen er goed aan een hands-free set in te bouwen.

Standaard setjes zijn voor ca. 50 euro te koop bij Wimo in Duitsland 

en compatible met de meeste VHF/UHF dual-banders.

Zelf een schakelaar inbouwen en een zwanenhals monteren kan natuurlijk ook.

Stel wel de Time-out Timer (TOT) van je zendontvanger in.

Hamnieuws PA3E

 

 

*Op het vorige bericht kwam via een amateur het volgende bericht.

John zegt:

05/04/2019 op 22:12

Kwam dit op facebook tegen. 

Van een andere radioamateur :

Her en der zijn wat meningsverschillen over wat nog wel of niet mag na de “uitbreiding van artikel 61a “

Ik dacht er goed aan te doen om deze vraag neer te leggen bij onze wetgever ..

Ik heb gebeld met “Informatie Rijksoverheid” 

en werd door verbonden met het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat .

Maar de vriendelijke dame die mij te woord stond , 

kon daar geen duidelijk antwoord op vinden ..

NU was het nog wel toe gestaan .

Der werd voor mij een ticket aan gemaakt … wat betekende 

dat deze vraag werd neer gelegd bij het ministerie .

En zouden daar op moeten reageren .

Deze reactie kreeg ik Woensdag 4-4-2019 ….

Hartelijk dank voor uw vraag van 11 maart aan Informatie Rijksoverheid.

U vraagt zich af of het is toegestaan tijdens het rijden 

de microfoon van zendapparatuur vast te houden.

Hieronder vindt u mijn reactie.

Op basis van de huidige wet- en regelgeving is het degene die een motorvoertuig, bromfiets, 

snorfiets of gehandicaptenvoertuig bestuurt, 

verboden tijdens het rijden een mobiele telefoon vast te houden.

Onder een mobiele telefoon wordt verstaan een apparaat dat bestemd is 

voor het gebruik van mobiele openbare telecommunicatiediensten 

(artikel 61a Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990).

Onder dit huidige verbod valt het vasthouden van een microfoon tijdens het rijden niet.

U dient echter wel rekening te houden met artikel 5 van de Wegenverkeerswet, 

op basis waarvan het verboden is zich zodanig te gedragen dat gevaar op de weg wordt veroorzaakt 

of kan worden veroorzaakt of dat het verkeer op de weg wordt gehinderd of kan worden gehinderd.

Voor de volledigheid wil ik u er nog op wijzen dat het verbod in artikel 61a van het Reglement verkeersregels 

en verkeerstekens 1990 in juli 2019 wordt uitgebreid naar een verbod van het vasthouden 

van alle mobiele elektronische apparaten tijdens het rijden, voor bestuurders van alle voertuigen.

Onder mobiele elektronische apparaten worden ook mediaspelers met een video- of audiofunctie verstaan.

Van vasthouden is geen sprake als een microfoon en/of oortje op of aan het lichaam gedragen wordt.

Het blijft ook toegestaan een mobiel elektronisch apparaat te bedienen via een knopje aan een snoer.

Met de nieuwe bepaling wordt het continu vasthouden van een microfoon of oortje wel verboden.

De genoemde regelgeving kunt u nalezen via http://wetten.overheid.nl.

Heeft u naar aanleiding van dit antwoord nog vragen en/of opmerkingen dan kunt u dit mailen naar publiek@minienw.nl.

Met vriendelijke groet,

HBJZ Burgerbrieven

Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Ik heb van begin af aan duidelijk aangegeven hun reactie openbaar te delen op bv internet .

Want ik zal vast niet de enigste zijn met vragen over wijzigingen in Artikel 61a

73

Hamnieuws PA3E

 

 

* Nieuwste SDR-Radio bevat ‘beacon sync’

08/04/2019 door PH4X

Gebruikers die een SDR gebruiken die niet aan GPS gedisciplineerd is kunnen merken 

dat de drift van apparatuur, en dan met name de LNB, 

te groot is voor smalband toepassingen zoals CW en SSB.

In de nieuwste update van SDR-Radio, inmiddels versie 3.0.7, is hier rekening mee gehouden.

Er is een experimentele ‘beacon sync’ ingebouwd die de drift van converters 

zoals een LNB in software gaat compenseren.

Ook de eventuele drift van een RTL-stick of een Pluto SDR kan hiermee gecompenseerd worden.

Hamnieuws PA3E

 

 

* NIEUWE DIGITALE MODE VOOR RADIO AMATEURS

Apr 03, 2019

Er was een tijd dat amateurradio redelijk overzichtelijk was.

Er was een hoop variatie in de manier waarop radio apparatuur gebouwd werd, 

maar de manier waarop het gebruikt werd bleef over de jaren vrij constant.

Morse code werd met de hand verstuurd door middel van een morsesleutel, 

voice was in FM of SSB met een paar old-timers die aan AM vasthielden, 

en je kon de reuteltjes horen van RTTY verkeer dat opgewekt werd met mechanische teletypes.

Maar tegenwoordig leeft de amateur in een snel veranderende wereld bestaande 

uit steeds verder ontwikkelende digitale modes, 

waar de uitdaging veel meer zit in het verleggen van de grenzen van wat mogelijk is 

met een radio die verbonden is met een computer.

En nu komt er een nieuwe speler in dit deel van de hobby, 

gelanceerd door Guillaume, F4HDK, in de vorm van zijn NPR, 

of Nieuwe Packet Radio mode.

NPR is bedoeld om IP met hoge bandbreedte voor radio amateurs te realiseren in de 70 cm band, 

en dat doet het vrij slim met een modem dat een single-chip FSK transceiver bevat, 

bedoeld voor gebruik in licentievrije ISM band toepassingen.

Er zit een Ethernet module in en een Mbed microcontroller board op een eigen ontwikkelde print, 

die een paar honderd milliwatt HF produceer dat weer toegevoerd kan worden aan een standaard DMR vermogensversterker.

Elk netwerk is opgebouwd rond een master node die gebruik maakt van een rondstraler antenne, 

en die verbindt weer met individuele nodes.

Time-division multiplexing wordt door de master afgedwongen zodat er geen botsingen in de lucht ontstaan, 

en dit in combinatie met de relatief grote bandbreedte van de ISM transceiver 

geeft het systeem een zeer bruikbare data bandbreedte.

Of de mode het gaat  maken en een succes wordt, hangt af van de acceptatie door de radio amateurs.

Maar het heeft het voordeel van het gebruik van relatief goedkope componenten, 

dus de drempel is laag om het te gaan gebruiken.

Lees het volledige Hackaday artikel op:

https://hackaday.com/2019/03/31/a-new-digital-mode-for-radio-amateurs/

pi4raz PA3E

 

 

* 70 JAAR URE

Apr 04, 2019

Dit jaar, 2019, viert de Spaanse radio amateurvereniging “Unión de Radioaficionados Españoles” haar 70e verjaardag.

En om dat te vieren kondigt de vereniging de volgende Speciale Prijs aan voor alle amateurs en SWL's in de wereld.

Verbindingen kunnen in alle modes op alle banden van 160 meter tot 6 meter gemaakt worden, 

met 14 verschillende speciale AM70 stations.

De suffixes van de 14 special stations vormen samen de letters “UNIÓN DE RADIOAFICIONADOS ESPAÑOLES”, 

behalve degene met de letter “Ñ” die vervangen wordt door het speciale URE hoofdkwartier station AM70URE.

En dat betekent dat de 14 speciale stations roepnamen als volgt zijn:

AM70URE (Unión de Radioaficionados Españoles)

AM70A, AM70C, AM70D, AM70E, AM70F, AM70I, AM70L, AM70N, AM70O, AM70P, AM70R, AM70S , AM70U

DATA:

Van 1 april 2019 0000z tot 9 juni 2019 (2359z)

Meer informatie op: https://70aniversario.ure.es

pi4raz PA3E

 

 

*Dit kwam ik tegen op het internet.

SSTV uitzendingen vanaf de ISS van af donderdag 11-04-2019 t/m zondag 14-04-2019 18:00 uur UTC 

(plus 2 uur voor de Nederlandse zomertijd)

De SSTV beelden worden op 145.800 MHz uitgezonden en maken daarbij gebruik van de PD120 mode.

Mieke Zwolle (Facebook) PA3E

 

 

*Wat gebeurde er nog meer in de maand april :

Op 15 april 1912 verging voor de kust van Newfoundland het luxe passagiersschip de Titanic.

1500 personen verdronken maar slechts 700 werden gered door dat de hulp veel te laat op gang kwam.

Vanwege rivaliteit onder de marconisten werden de verzoeken om hulp niet doorgezonden.

RTTY bulletin PI4WNO PA3E

 

 

*Maritime Radio Day en de Titanic

Maritime Radio Day wordt jaarlijks gehouden op 14 april, de dag dat de TITANIC zonk.

Slechts 712 van de 2200 opvarenden overleefden deze ramp.

Radio communicatie en het gebrek aan standaardisatie speelden een belangrijke rol bij deze ramp.

Verscheidene schepen, die tamelijk ver verwijderd waren hoorden de noodkreten van de TITANIC en spoeden zich er heen.

Een schip, de Californian, was slechts 15 mijlen verwijderd.

Dit schip had voor de fatale botsing met de ijsberg reeds aan de TITANIC geseind 

dat zij omringd waren door ijsschotsen en had daarna de radiohut verlaten.

Er was echter maar 1 marconist aan boord, daarom hoorde men op de Californian 

de uitgezonden noodseinen van de TITANIC niet en schoot de TITANIC niet te hulp.

Dit had  mogelijk vele levens gespaard.

De witte nood vuurpijlen van de Titanic werden als feest vuurwerk opgevat.

Tot vlak voor de fatale ondergang bleef marconist Jack Phillips 

het CQD noodsignaal gevolgd door MGY en een opgave van de positie van het schip, uitzenden.

CQD was het Marconi standaard noodsignaal en MGY was TITANIC's call sign.

Aan de M prefix die, vanaf 1 jan 1908, werd toegepast op alle Marconi call signs  

kon men dus afleiden dat men met een Marconi operator te doen had.

CQD en SOS waren beide officiële noodsignalen ten tijde van TITANIC's eerste reis.

CQD werd gebruikt door de marconisten in dienst van Marconi, 

terwijl SOS door de rivaliserende Telefunken marconisten werd gebruikt.

Er was destijds weinig bereidheid om elkaars boodschappen door te sturen.

Het duurde mede daarom geruime tijd voordat hulpschepen 

de TITANIC in actie kwamen en konden bereiken.

Het eerste antwoord op de CQD-oproep was van een Duits schip, 

de FRANKFURT, dat weliswaar op ongeveer 200 km afstand een zeer sterk signaal had.

De operator van dit schip raakte kennelijk in verwarring 

en herkende de ernst van de situatie niet, 

want pas twintig minuten nadat hij de noodkreet van de TITANIC had ontvangen, 

seinde hij 'Wat is er aan de hand?'

Dit bleek te veel voor Phillips die terug snauwde met een bericht 

dat de operator van de FRANKFURT een dwaas was en van de frequentie af moest gaan.

De scheepvaart-wereld werd door deze ramp  wakker geschut 

en spande zich daarna in met het nemen van allerlei maatregelen 

en voorschriften op radiogebied om de veiligheid  te verzekeren.(PA0PHB)

 RTTY bulletin PI4WNO PA3E

 

 

*IMD, Internationale Marconi Dag 2019

Op 25 april dit jaar herdenken we de geboorte dag van Guglielmo Marconi, op 25 april 1874.

Marconi speelde een enorme rol bij de uitvinding van de radio.

Men rustig spreken van de voorvader van onze radio hobby.

De Internationale Marconi Dag is een 24-uurs amateurradio-evenement.

Het vindt meestal plaats op de zaterdag die het dichtst bij de verjaardag van Marconi ligt.

Geregistreerde Marconi stations moeten werken vanaf een site die een relatie heeft met Marconi.

De doel van de dag is dat enthousiaste radioamateurs over de hele wereld 

contact maken met historische Marconi sites, 

met behulp van communicatie technieken die vergelijkbaar zijn met die van Marconi zelf.

Geregistreerde stations moeten werken vanaf een site die een relatie heeft tot Marconi.

Op de website van GX4CRC - gx4crc.com

vindt u reeds meer dan 60 geregistreerde 'Marconi' stations vanuit interessante locaties, 

waaronder PA6IMD in Gouda.

En de lijst groeit nog steeds.

Poets uw historisch buizen radio eens op en maak op 27 april a.s. contact 

en voeg een award aan uw verzameling toe.

(Cornish Radio Amateur Club, GX4CRC)

RTTY bulletin PI4WNO PA3E

 

 

*Nieuwe techniek voor productie van goedkope halfgeleiders

Kleine deeltjes, quantum dots genaamd, 

zouden binnenkort de plaats wel eens kunnen innemen van duurdere halfgeleiders 

in geavanceerde elektronica die bijvoorbeeld te vinden is in zonnepanelen, 

camerasensoren enz.

Quantum dots (QD's) zijn kleine halfgeleiderdeeltjes van enkele nanometers groot, 

met optische en elektronische eigenschappen die verschillen van grotere deeltjes 

die bijvoorbeeld in LED's worden gebruikt.

Quantum dots hebben eigenschappen die tussen semi-halfgeleiders 

en afzonderlijke atomen of moleculen liggen.

Hun opto-elektronische eigenschappen zijn afhankelijk van zowel de grootte als de vorm.

Grotere QD's met een diameter van 5-6 nm zenden licht met langere golflengten uit, 

met kleuren zoals oranje of rood.

Kleinere QD's (2-3 nm) zenden licht met kortere golflengten uit, 

met kleuren als blauw en groen.

De specifieke kleuren en grootten variëren afhankelijk van de exacte samenstelling van de QD.

Wanneer de QD's worden belicht met Uv-licht, 

ontvangen sommige van de elektronen genoeg energie 

om zich los te maken van de atomen.

Daardoor kunnen die zich vrij bewegen in het nanodeeltje, 

waardoor dat deeltje elektriciteit kan geleiden.

Wanneer deze elektronen weer 'terugvallen' bij hun atoom, zenden ze licht uit.

Deze QD's zijn zo efficiënt dat bestaande metingen 

niet in staat waren om hun kwaliteit te meten.

Daardoor werden toepassingen ervan sterk beperkt.

Maar een nieuwe, gevoelige, meettechniek, 

ontwikkeld door onderzoekers van de Stanford University, de University of California in Berkeley 

en de Technische Universiteit in Eindhoven, kan die beperking wegnemen.

Volgens Yoeri van de Burgt van de faculteit Werktuigbouwkunde van de TU Eindhoven 

kunnen ze met deze nieuwe meettechniek bijna perfecte 

en goedkope QD halfgeleiders produceren, 

die voldoen aan de kwaliteitsnormen die worden gesteld aan duurdere alternatieven.

Vanwege hun sterk afstembare eigenschappen zijn QD's van groot belang.

Mogelijke toepassingen zijn transistoren, zonnecellen, LED's, diodelasers en mixers, 

quantum computer en medische beeldvorming, enz.

Door hun kleine afmetingen kunnen QD's ook in vloeibare oplossingen worden gebruikt. 

Dat kan weer leiden tot toepassingen bij inkjet printing en coatingen.

Het laat zich aanzien dat deze verwerkingstechnieken zullen leiden tot goedkopere 

en minder dure en minder tijdrovende methoden van halfgeleiderfabricage.

Ik ben benieuwd welke nieuwe toepassingen dit zal genereren. (PA0PHB).

RTTY bulletin PI4WNO PA3E

 

 

* Hallo Luisteraars

Deze kwam ik tegen:

‘Superbatterij brengt elektrische auto's duizend kilometer ver’

Een autobatterij waarmee je met één oplaadbeurt tot 1.000 kilometer ver kan rijden. 

Het Zwitserse bedrijf Innolith beweert die droom te kunnen verwezenlijken. 

Bovendien zou de nieuwe lithium-ion accu met hoge energiedichtheid een langere levensduur hebben.

Dat meldt de doorgaans goed ingevoerde tech-website The Verge.

Joeri Vlemings 04-04-19,

Het Zwitserse bedrijf beweert de eerste herlaadbare batterij van 1.000 Wh/kg te hebben gemaakt.

De eenheid van Wattuur per kilogram wordt gebruikt om de energiedichtheid van batterijen aan te duiden.

Ter vergelijking: de accu van de Tesla Model 3 moet het stellen met een geschatte 250 Wh/kg, 

wat naar verwachting binnenkort nog opgevoerd zal worden naar 330 Wh/kg.

Intussen is het Amerikaanse Department of Energy bezig met een ontwikkelingsprogramma 

om accu’s van 500 Wh/kg te produceren.

Met andere woorden: als de bewering van Innolith klopt, dan is het de concurrentie vér voor.

Grosso modo zouden de prestaties vier keer beter zijn dan de huidige batterijen van Tesla, 

drie keer krachtiger dan de verwachte verbeterde versies daarvan, 

en twee keer beter dan wat het Amerikaanse Departement of Energy voor ogen heeft.

,,Een grote en belangrijke sprong dus”, beaamt CEO van Innolith, Alan Greenshields.

De actieradius van zo’n batterij: 1.000 kilometer.

De duurste Tesla’s halen vandaag met hun accu’s van Panasonic 

een rijbereik van ongeveer 530 kilometer 

en dat is ook de norm waar de concurrentie naar streeft.

De Deense elektrische autobouwer Henrik Fisker zet echter in op krachtige solidstate-batterijen, 

met een verwachte actieradius tot zo’n 800 km.

Maar die technologie is nog  lang niet geschikt om op de markt te kunnen brengen.

Innolith zweert voorlopig bij de bestaande techniek van ‘natte’ vloeibare elektrolyten, 

maar vervangt wel het organische (en licht ontvlambare) oplosmiddel dat elektrolyten bevat 

met een anorganische stof die stabieler en minder ontvlambaar is.

,,Zo ben je af van én het brandgevaar én de meest reactieven componenten in het systeem”,

verklaart Greenshields.

,,Waardoor het makkelijker wordt een batterij te bouwen,

waarin je veel energie kan verpakken zonder dat het ding onstabiel wordt.”

Volgens Greenshields ligt het organisch materiaal in lithium-ion batterijen

aan de basis van de lastige bijwerkingen die de accu aan productiviteit doen verliezen.

Innolith beweert dit te hebben opgelost.

Proefproject

De Zwitsers willen hun batterijen via een proefproject in Duitsland op de markt brengen.

De verdere ontwikkeling en verkoop zal vermoedelijk nog drie tot vijf jaar op zich laten wachten.

Het is niet de eerste keer dat er met een grote doorbraak in batterijtechnologie geschermd wordt.

Innolith beseft dat de beloften eerst door een onafhankelijke keuringsinstantie moeten worden geverifieerd

voor het bedrijf de batterijen aan autofabrikanten kan gaan verkopen.

En zover is het vooralsnog niet.

ad.nl PA3CAZ

 

 

* Hallo Luisteraars

Deze kwam ik tegen:

Richard Branson gaat deze zomer zelf de ruimte in

08 februari 2019.

Het is niet de allergrootste stap voor de mensheid,

maar een enorme stap voor Richard Branson zelf.

De Britse miljardair is van plan om deze zomer nog een ruimtevlucht te maken.

Branson wil op de vijftigste verjaardag van de eerste bemande maanlanding zelf de ruimte in gaan.

Dat is op 20 juli 2019.

De miljardair vliegt mee met een ruimtevaartuig van zijn eigen bedrijf Virgin Galactic.

Virgin Galactic is al een tijd bezig met het voorbereiden van de ruimtevluchten.

Het bedrijf heeft meerdere tests uitgevoerd en maakt zich op om toeristen de ruimte in te brengen.

Waar begint de ruimte?

Bij de laatste test in december 2018 gingen twee Virgin-piloten

samen met een 'dummy-passagier' 80 kilometer de lucht in.

De Verenigde Staten houden die 80-kilometergrens aan als grens van de ruimte,

iedereen die daarboven komt wordt bestempeld tot 'astronaut'.

Voor internationale verdragen wordt de Kármán-lijn aangehouden,

op een hoogte van 100 kilometer boven de aarde.

Ter vergelijking: het internationale ruimtestation ISS

zweeft ongeveer 330 tot 410 kilometer boven de aarde.

Richard Branson afgeworpen in ruimte

Hoe hoog het ook is: Branson mag zich dus ergens deze zomer een astronaut noemen.

Harde garanties geeft hij niet,

want hij gaat pas als zijn team helemaal zeker is dat het kan en wil ze niet opjagen.

Volgens de miljardair zal de testfase in juli wel voltooid zijn.

Dat is een voorwaarde voor de vlucht.

Het ruimteschip van Virgin Galactic, SpaceShipTwo, wordt door een vliegtuig omhoog gebracht

en dan 'afgeworpen', waarna het toestel een eigen raketmotor opstart

en buiten de dampkring terechtkomt.

De inzittenden kunnen dan de kromming van de aarde zien.

Na een paar minuten zet het ruimtevaartuig een glijvlucht in,

om te landen op het vertrekpunt in de Mojavewoestijn in Californië.

rtlz.nl PA3CAZ

 

 

* Hallo Luisteraars

Deze kwam ik tegen:

Nieuwe Europese marsrover gaat voortaan door het leven als Rosalind Franklin.

Caroline Kraaijvanger

De rover – die in 2020 gelanceerd wordt –

is vernoemd naar de wetenschapper die de structuur van DNA onthulde.

Dat heeft ESA vanmorgen bekend gemaakt.

De naam werd gekozen uit meer dan 36.000 inzendingen van burgers,

afkomstig uit landen die onderdeel uitmaken van de Europese ruimtevaartorganisatie.

Volgens ESA-directeur Jan Woerner is de naam bijzonder toepasselijk.

“De naam herinnert ons eraan dat het in de menselijke genen zit om te verkennen.”

En verkennen, dat gaat Rosalind de Marsrover, doen.

In 2020 zal de rover het luchtruim kiezen om vervolgens in 2021 voet op Mars te zetten.

Daar zal de rover tot twee meter onder het oppervlak

op zoek gaan naar sporen van levensvormen die lang geleden op Mars leefden

of mogelijk tot op de dag van vandaag stand weten te houden.

Rover Rosalind maakt deel uit van de ExoMars 2020-missie van ESA en Roscosmos

(de Russische ruimtevaartorganisatie).

De missie bestaat uit een lander of oppervlakteplatform en de rover.

De missie volgt op de ExoMars 2016-missie.

Tijdens deze missie werd een satelliet in een baan rond Mars gebracht

(de Trace Gas Orbiter, verantwoordelijk voor de communicatie tussen ExoMars 2020 en de aarde)

en gepoogd om een lander op Mars te zetten (dat laatste mislukte).

ExoMars 2020 krijgt ongetwijfeld een vervolg: ESA en Roscosmos

hopen erna een Marsmissie op te zetten

waarbij op Mars verzamelde monsters terug naar de aarde worden gebracht.

Scientias PA3CAZ

 

 

*Onze moppen van de week:

Op een goede dag besloot mijn echtgenoot,

uitgedaagd tot het doen van enig huishoudelijk werk,

tot het wassen van zijn eigen Sweatshirt.

Direct nadat hij bij de wasmachine kwam riep hij tegen mij:

"welk programma moet ik gebruiken van de wasmachine?"

"Hangt er vanaf" zei ik, "wat staat er in je shirt?"

Hij schreeuwt terug: "HEMA!"

En dan zeggen ze dat blondjes dom zijn..

 

"Mijn vrouw en ik zijn al meer dan 40 jaar getrouwd en telkens wanneer ik thuis kom,

krijg ik van haar nog steeds een kus" zegt een man aan zijn vriend .

"Ik ken dat", antwoordt deze, "Alcoholcontrole ..."

 

Zij: "Ik heb altijd het idee dat je op straat naar andere vrouwen loopt te kijken."

Hij: "Maar schat, ik kan thuis toch gewoon een prachtige vrouw zien..."

Zij: "Och schat, wat zeg je dat lief..."

Hij: "... op de computer."

 

Een vent komt 's nachts om 3 uur thuis.

Trekt beneden zijn schoenen uit en gaat op z'n kousenvoeten naar boven.

Hij probeert de krakende trappen over te slaan

en laat zich heel voorzichtig op het echtelijk bed zakken om zijn kousen uit te trekken.

Terwijl hij de tweede kous probeert uit te trekken veert zijn vrouw recht en zegt in een furie:

"Nu zou ik wel eens willen weten wat er om 3 uur 's nachts nog open is!"

Waarop de man zijn kousen terug begint aan te trekken en zegt:

"Ik zal direct eens gaan zien, sjoeke."

Lachjekrom PA3E

 

 

*Heeft ook u iets te koop.

Of weg te geven of u zoekt iets.

Misschien hebt u informatie nodig?

Laat het weten via het ORB e-mailadres wij nemen het dan op in de ronde.

Misschien kan een medeamateur u helpen*

Zo nu zijn we weer aan het einde gekomen van deze 692e ronde.

Johan PD2JCW,

en onze vast copy leveranciers

wensen u nog een prettige avond verder.

Tot de volgende ronde maar weer.

Het ORB TEAM


Terug naar de Ronde