Ronde 616  van de Onafhankelijke Radioamateurs Brabant “ORB” 10-05-2017


* Goedenavond zend, en luisteramateurs,

U kijkt weer naar de woensdagavond ronde.

En wij proberen u, zoals bij elke ronde weer wat nieuws te brengen.

Elke éérste dinsdag van de maand is er een “besloten” bijeenkomst

van de vriendenkring.

Deze worden gehouden in het scoutinggebouw van Rey de Carle,

Bladelstraat 2 in de wijk Reeshof te Tilburg.

Op deze avonden is onze QSL manager aanwezig.

De bijeenkomsten hebben een vriendschappelijk karakter, waar we

Ervaringen kunnen uitwisselen, gewoon gezellig bij elkaar kunnen zijn.

Wat bijkletsen, met af toe een lezing.

En….Dat willen we graag zo houden

Onze ronde leider.

is vanavond Johan PD2JCW weer.

 

 

*Nieuws : Beste Edmond,

Hierbij wil ik doorgeven dat na een kortstondig ziekbed PA1WB Wim Brants uit Dongen

op 73 jarige leeftijd op 1 mei jongstleden is overleden.

Zover ik weet behoorde Wim ook tot de vriendkring van O.R.B.

Vandaar dat ik U dit even door wil geven.

Mij is gevraagd om dit door de familie om dit door te geven

Wim is mijn zwager vandaar dat ik dit op me genomen heb.

Met vriendelijke groet, Jos van Vugt PA3EUB

PA3E

 

 

 Hallo luisteraars.

Hier weer een link: 1000 km met elektrische auto dankzij andere vormgeving accu

woensdag 03 mei 2017 .

Door de accu's van elektrische auto's op een andere manier vorm te geven,

is het mogelijk om ze een stuk krachtiger te maken.

Hoewel de actieradius van de elektrische auto de afgelopen jaren flink is verbeterd,

blijft ‘range anxiety’ voor menigeen een struikelblok.

Onderzoekers van het Duitse Fraunhofer Instituut en Systems IKTS

werken daarom aan een accu waarmee elektrische auto’s duizend kilometer kunnen rijden.

Elektrische auto’s zijn, al naar gelang het model,

uitgerust met honderden of duizenden batterijcellen die allemaal een eigen behuizing

en bedrading nodig hebben.

Deze behuizing en kabels alleen al nemen meer dan de helft van de ruimte in.

Een ander probleem is dat er telkens elektrische weerstandjes worden gecreëerd

bij het aan elkaar koppelen van de cellen.

Door net als bij brandstofcellen lithiumbatterijen direct boven elkaar op te stapelen,

kan er enorm op ruimte worden bespaard.

Door dit bipolaire ontwerp is het mogelijk om veel meer batterijcellen in een auto te stoppen.

Het aantal contacten tussen de verschillende cellen wordt bovendien flink beperkt,

waardoor de elektrische weerstand flink wordt verminderd.

Het nieuwe ontwerp werkt al in het laboratorium, meldt Fraunhofer in een persbericht.

De volgende stap wordt het ontwerpen van grotere batterijen en de toepassing daarvan in auto’s.

De eerste tests met de nieuw vormgegeven accu’s moeten over drie jaar gaan plaatsvinden.

bright.nl PA3CAZ

 

 

*HAMNET als bron voor propagatiebepaling   

04/05/2017 door PH4X

Rob (PE1ITR) heeft een propagatietool gebouwd op basis van HAMNET.

Door de signaalwaarden van enkele 5 GHz straalverbindingen uit te lezen

kan bepaald worden of er sprake is van tropoducting in bepaalde gebieden van Nederland.

Wanneer de signaalsterkte met 12 dB verhoogt is,

wordt er een alarmering gegeven aan liefhebbers van microgolf-banden.

Enkele links over grotere afstanden op verschillende plekken in Nederland

dienen daarbij als uitgangspunt.

Bijvoorbeeld de link van mijn huis naar de Gerbrandytoren (30,8 km. zichtverbinding)

alsook de verbinding tussen Eindhoven en Den Bosch of de verbinding van Delft naar Zierikzee.

De verbindingen worden ook in een grafiek geplot,

zodat in een overzicht duidelijk is of er sprake is van (tropo) propagatie en in welke delen van Nederland.

De alarmeringen worden in het kanaal Microgolven van de Hobbyscoop chat-server gezet.

Hamnieuws PA3E

 

 

*PI4RAZ OP VEILIG May 08, 2017

Tja, als informatiebeveiliger kon ik het natuurlijk niet over mijn kant laten gaan.

Aangezien sommige browsers tegenwoordig hinderlijk in beeld brengen

dat informatie die je op deze website invult, onversleuteld over het internet gaat,

was het tijd om ook PI4RAZ om te katten naar de veilige modus.

Nou is hier geen geld te halen,

en uiteraard gebruik je voor deze site een ander wachtwoord dan voor je thuisbankieren (toch? TOCH???),

maar met de toenemende veiligheidseisen is het wel zo netjes om ook hier de boel te versleutelen.

Dat is niet simpel een kwestie van een certificaat op de site pletteren en klaar.

Een aantal embedded links (zoals naar de staat van de atmosfeer,

het weer in Zoetermeer) waren van het type HTTP en als zodanig niet om te katten.

Daar is een soort proxy-list voor verzonnen waardoor

er nu wel een slotje in beeld komt als je RAZ bezoekt.

Sommige embedded pagina's werkten helemaal niet meer na de omschakeling naar HTTPS

en zijn vervangen door externe verwijzingen (zoals het Haags QSL bureau).

Mocht je iets tegenkomen wat niet (meer) werkt, laat het me dan weten.

Ik heb zoveel mogelijk alles gecontroleerd, maar ik kan iets over het hoofd gezien hebben.

Vanaf vandaag draaien we dus volledig in HTTPS mode.

pi4raz PA3E

 

 

*EU-RICHTLIJN RAAKT AMATEURS May 09, 2017

Volgens het internet-blog Netzpolitik.org kan de binnenkort in werking tredende Europese richtlijn 2014/53/EU

(Radio Equipment Directive) ook van invloed zijn op de radio amateur wereld.

Die nieuwe EU-richtlijn regelt de certificering van radio apparatuur voor de Europese markt.

Fabrikanten en exploitanten van apparatuur die radiosignalen uitzenden en ontvangen,

moeten in de toekomst voorkomen dat niet gecertificeerde software op dit soort apparaten gebruikt wordt.

Deze regeling kan ook zendamateurs raken die Hamnet gebruiken met gemodificeerde WLAN-routers.

De Radio Equipment Directive 2014/53/EU (RED) vervangt richtlijn 1999/5/EG vanaf 13 juni 2017.

Dus moeten de lidstaten deze richtlijn vanaf 13 juni 2017 toepassen.

In artikel 3 paragraaf 3 van de richtlijn staat:

"Radioapparatuur in bepaalde categorieën of klassen moet zodanig geconstrueerd zijn

zodat ze voldoen aan de volgende basisvereisten:

Ze ondersteunen bepaalde functies waarmee gegarandeerd wordt

dat alleen die software geladen kan worden die de conformiteit (typegoedkeuring) van de software

in combinatie met het apparaat kan aantonen."

Hoewel er een uitzondering gemaakt wordt voor radio amateurs,

geldt die alleen voor apparatuur die specifiek voor radio amateurs bedoeld is

(anders zou je de firmware van je icom 7300 niet eens mogen updaten...).

Theoretisch zou je in de problemen kunnen komen als je omgekatte WLAN routen storing veroorzaakt

doordat je er andere software ingeladen hebt.

pi4raz PA3E

 

 

* ZENDBEPERKINGEN 13CM May 09, 2017

Ik nog dollen vorige week, of Feyenoord wel kampioen zou worden.

Dat werd 'm even niet - noem het een vooruitziende blik.

Maar ze gaan komend weekend voor de herhaling, en het Agentschap Telecom dus ook.

En dus is er op zondag 14 en maandag 15 mei een zendverbod in de hele 13cm band

van 2320-2400MHz in een straal van 35km rond Rotterdam

zodat men geheel storingsvrij vast kan leggen hoe "supporters" hun eigen stad slopen.

Dus niet zenden, en buiten de 35km ook niet naar Rotterdam richten.

pi4raz PA3E

 

 

* NIEUWE ANTENNE TESTMETHODE May 10, 2017

Frank Donovan W3LPL heeft een van de weinige “super-stations” in de wereld.

Kijk voor de grap maar eens op qrz.com .

Tijdens het testen en vergelijken van twee antennesystemen

met behulp van twee WSPRlite antenne testers van SOTABEAMS

merkte hij op dat zeer goede resultaten te behalen zijn als je de ontvangstdata zo kunt filteren

dat je alleen de gelijktijdige ontvangstrapporten zichtbaar maakt.

Aangezien WSPR zenders op willekeurige tijdstippen zenden,

zijn dit soort gelijktijdige ontvangstrapporten vrij zeldzaam –

tenzij je een “super-station” gebruikt!

SOTABEAMS analyseerde Frank’s gegevens

en was het ermee eens dat dit een interessante waarneming was.

Dus hebben ze samengewerkt om dit onder te brengen in hun antenne analyse systeem.

Stap 1 was om hun DXplorer.net data analyse systeem aan te passen

zodat gefilterd kon worden op gelijktijdige spots maar ook op afstand/opstralingshoek.

Naast deze verbeteringen werd ook de analyse van real-time statistische gegevens toegevoegd.

Niet iedereen beschikt over een “super-station”

dus werd er een hardware upgrade uitgevoerd op de WSPRlite zenders zodat ze synchroon kunnen werken

(op hetzelfde moment zenden) maar ook pseudo-random

om goed gebruik te kunnen maken van de WSPR frequentie slots.

Door deze aanpassing wordt het aantal bruikbare spots enorm vergroot

en dat maakt zelfs het gelijktijdig analyseren van antennes met een laag rendement mogelijk.

Alles bij elkaar zorgen deze veranderingen dat het nu mogelijk is

om een real-time analyse van antenneprestaties te realiseren op een manier

zoals dat tot op heden niet mogelijk was.

Deze analysemethode is nu live.

Details van dit systeem vind je op www.sotabeams.co.uk/wsprlite

En voorbeeld testresultaten op: http://www.sotabeams.co.uk/blog/

pi4raz PA3E

 

 

* Call mutaties sinds vorige week.

Uitgegeven Calls

PD4AT PI4DF

Ingetrokken Calls

PA0BIE PA0GEA PA0JOH PA0LT PA0WLB

PA2BAV PA3BMC PA3DRP PA3DZV PA3EMI PA3FXQ PA3FZK

PD0AAN PD2QNQ PD8HN PF9A

Momenteel zijn er 12552 actieve calls

pi4raz PA3E

 

 

* Special Call LX44FF

In het weekend van 20/21 mei 2017 zal DX-groep YNOMY

een aantal WWFF natuurparken in Luxemburg bezoeken.

De bedoeling is om parken die nog niet eerder geactiveerd zijn in de lucht te brengen.

Met medewerking van Mill, LX1CC, kunnen we voor de gelegenheid de special call LX44FF gebruiken.

Om voor wat extra aanloop te zorgen hebben is er een award-programma aan de activeringen gekoppeld.

De activeringen zullen van zaterdag 8:00 UTC tot zondag 18:00 UTC zijn

met minstens 2 radio’s in CW en SSB op HF en indien condities het toelaten ook op 6 en 2 meter.

Verdere details (Engels) zijn te vinden op http://www.ynomy.nl

(Bastiaan Mooijman, PA3BAS.)

PI4WNO RTTY bulletin  PA3E

 

 

*Special Call PA6HOOP

De afdeling Noord Oost Veluwe van de VERON is tijdens het internationale

molenweekend , dat gehouden wordt op 13 en 14 mei 2017, de gehele zaterdag QRV bij molen

’De Hoop’ in Oldebroek, GLD, onder de speciale roepletters PA6HOOP.

Zij zijn actief op HF op de banden 40, 20 en 10 meter.

Belangstellenden zijn van harte welkom om hen een bezoek te komen brengen tijdens het evenement.

Het is tevens mogelijk deze mooie pas gerestaureerde molen te bezichtigen.

Het adres van de molen is: Molen ’De Hoop’ (JO22XK),

Zuiderzeestraatweg 252, 8096 CJ Oldebroek www.molendehoopoldebroek.nl

Voor meer informatie kunt u kijken op de website van de afdeling www.pi4nov.nl

 of op QRZ.com

(Henk-Jan Berghorst, PH1JB)

PI4WNO RTTY bulletin  PA3E

 

 

* Radio veld weekend bij Aalsmeer

Er is een radio veld weekend gepland in samenwerking

met de Surplus Radio Society op 27 en 28 mei 2017 in het Fort bij Aalsmeer (in het Dorp Rijsenhout)

PI4C zijn de roepletters van de radio shack van het verzetsmuseum

CRASH40-45 in Rijsenhout.

Het museum is opgericht in 1987 door Henk Rebel die met een kleine groep

de restanten van een neergestorte Wellington, onderzochten.

Het museum is gedurende het gehele jaar op zaterdag open.

In de radiokamer is veel WW2 apparatuur te zien,

waaronder een werkend radiostation, een AN/GRC-9 set en een SEG-15 transceiver.

PI4WNO RTTY bulletin  PA3E

 

 

* Radio storingen door PLC-adapters

Op dinsdag 9 mei zal op de bijeenkomst van de afdeling Wageningen een lezing worden gehouden

over de radiostoringen die PLC-adapters kunnen veroorzaken.

PLC staat voor Power Line Communication, een methode om via het lichtnet

uw internet data naar andere plekken in het huis te transporteren.

Een digi- fascistische uitvinding die gedaan is door mensen

die nog nooit hebben gehoord van draadloze radiocommunicatie

en die onbekommerd hun digitale stoorsignalen onze amateurbanden laten verzieken.

Op onbegrijpelijke wijze hebben de radiocontrolediensten van Nederland

en daarbuiten tot nu toe verzuimd hiertegen op te treden.

Erik Snijders, PA7ES, gaat hierover een presentatie geven genaamd:

’Van PLC naar AT en weg ermee’.

Hij had enorm last van PLC storingen op 50 MHz

en heeft hiervoor een oplossing gevonden in de vorm van het X-phase filter.

Hierna haakt Luit Popken PA0LPN hierop in

en vertelt ons het nodige over het Xphase filter dat hij gebouwd heeft.

Het belooft dus een storingvrije avond te worden met veel leerzame momenten.

(Mans, PA0MBJ, VERON afd Wageningen )

PI4WNO RTTY bulletin  PA3E

 

 

* Leeuwarden in 2018 culturele hoofdstad van Europa

Leeuwarden mag in 2018 de titel dragen van Culturele Hoofdstad van Europa,

dat is vrijdag 6 mei 2017 bekendgemaakt in Amsterdam.

Een 13-koppige jury,

bestaande uit vertegenwoordigers uit het Europese en Nederlandse culturele veld,

vergaderde 2 dagen over de presentaties van de kandidaatssteden.

Ook legde ze bezoeken af aan de genomineerden.

De culturele hoofdstad van Europa 2018,

KH2018, is een kunstevenement in Europa.

Jaarlijks worden één of meerdere,

steden uit verschillende landen gekozen voor culturele hoofdstad van Europa.

Voor 2018 zijn dat Leeuwarden en Valletta in Malta.

Het thema van KH2018 is ’Het verbinden van mensen’.

Het is een thema waar wij als zendamateurs bij uitstek aan kunnen voldoen.

De Friese radio amateurs, verenigd in de werkgroep HamEcc2018,

zijn van plan om 2018 op de kaart te zetten als groots radio-evenement van Fryslan.

Belangrijkste reden is om op amateur radio gebied mee te doen

aan dit evenement en activiteit op onze amateurbanden te realiseren.

De opgerichte werkgroep HamEcc2018 is een plan aan het uitwerken

om in 2018 met zoveel als mogelijk Friese amateur stations in de lucht te zijn.

In Leeuwarden en de provincie gaan in 2018 veel evenementen plaats vinden

en het is ons idee om ook daar als zendamateurs iets mee te doen

door een special station in te richten bij een evenement of in één van de 11 Friese steden.

In voorgaande jaren zijn ons al veel stations in Europa voorgegaan

en zij dienen dan ook als goed voorbeeld en ook wat we kunnen verwachten aan verbindingen.

Voorbeelden zijn Riga (Letland) en Umea (Zweden) die ook iets deden met hun culturele hoofdstad.

Riga was actief van 01.03.2014 tot 30.11.2014 met 17 stations en totaal zijn er 93744 stations gewerkt.

De werkgroep is inmiddels al ver met de plannen zie NIEUWSBRIEF 3, https://goo.gl/pbDz81.

(Roel Pot, PD0OYF, secretaris werkgroep HamEcc2018)

PI4WNO RTTY bulletin  PA3E

 

 

* Zendbeperking tijdens de TT in Assen            08/05/2017 door PH4X

Tijdens de TT in Assen gelden er zendbeperkingen op de 13cm amateurband

in een omtrek van 35 kilometer rondom Assen.

Deze beperking geldt voor de gehele 13cm band

en duurt van dinsdag 20 juni tot en met zondag 25 juni.

Een overzicht van de actuele beperkingen is altijd te vinden

op de website van Agentschap Telecom of op Hamnieuws onder het kopje ‘zendbeperkingen’.

Let op: Vergunningen voor DAV-verbindingen zijn permanent uitgegeven.

Uitsluitend tijdelijke vergunningen worden nog gemeld bij de zendbeperkingen.

Verzeker u ervan dat de frequentie vrij is alvorens een uitzending te starten,

met name als er grotere evenementen in de nabije omgeving zijn.

hamnieuws. PA3E

 

 

* DE ZICHTVERBINDING IN BEELD 6 MEI 2017 RANDY (PH4X)

Peter (PA3PM) heeft een leuk penthouse in Amsterdam West.

Op een respectabele 50 meter hoogte is dit een ideale plak voor radio- zendamateurs.

Peters dak huisvest dan ook diverse antennes.

Een ontvanger voor PI2NOS, de DMR-repeater PI1AMS

maar ook twee HAMNET-verbindingen.

Een naar Hilversum en de ander naar IJsselstein.

Afgelopen weekend is Peter met een videocamera het dak op gegaan

om de zichtverbinding naar de toren in IJsselstein in beeld te brengen,

over een afstand van 42,9 kilometer.

Hamnet  PA3E

 

 

* Groot Nieuws Radio wil middengolf behouden

Er is een loopgravenoorlog over de toekomst van het laatste zenderpark voor de middengolf (bij Zeewolde).

Groot Nieuws Radio mag volgens contract nog vijf jaar lang

een christelijke boodschap uitzenden op de 1008 meter middengolf.

Maar exploitant Novec wil de zenders op 1 september uitzetten.

Verhuis maar naar DAB+ (digitale radio, red.), zeggen ze, een kraakhelder signaal en in stereo.

Jelle Boonstra 08-05-17, 06:55 Laatste update: 13:45

Broadcast Partners die de zender voor de christelijke zender huurt

(en zorgt dat de publieke omroepen, Sky en 538 via andere zenders in Nederland te horen zijn) is verbolgen.

,,Novec kan meer verdienen met het windmolenpark dat op de plek mag komen'',

zegt directeur Robert-Jan van der Hoeven.

Bij een hoorzitting voor de Autoriteit Consument

en Markt kwamen de partijen elkaar geen stap nader.

Deze maand wordt daar het Salomonsoordeel geveld.

,,Wie ook wint, de ander zal direct naar de bestuursrechter stappen.

Als wij verliezen gaan we ook naar de kort gedingrechter,

om te voorkomen dat de masten worden omgetrokken voor een oplossing in zicht is,

ik acht ze daartoe in staat."

Groot Nieuws Radio zendt al tien jaar de blijde boodschap uit

via de twee hoge masten van 208 meter

en mag dat nog tot 31 augustus 2022 doen.

Sinds ook Radio 5 er in 2015 de brui aangaf vindt Novec de spoeling dun.

,,Onzin", zegt Van der Hoeven, ,,vroeger deelden de twee klanten de kosten,

nu betaalt Groot Nieuw Radio in haar eentje, er is gewoon fatsoenlijk aan te verdienen,

ook door ons."

Bovendien is de installatie allang afgeschreven,

dus tel uit je winst - zeggen ze bij Broadcast Partners.

,,De crux is dat Flevoland hier een windmolenpark wil toestaan.

Molens en zendmasten gaan niet samen."

Zowel windmolens als etherfrequenties behoren tot de boedel van het ministerie van Economische Zaken.

,,We krijgen toch sterk de indruk dat het geld hier wint."

,,Als Novec gelijk krijgt is Groot Nieuws Radio de klos, dat kan echt niet,

we zijn verplicht aan onze klant om het signaal te behouden.

En Novec liet heel stellig weten: we willen echt af van de zenders in Flevoland."

Bestuursrechter

De strijd gaat door bij de bestuursrechter

en desnoods bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven.

,,Wij willen in kort geding voorkomen dat de zender niet op uit wordt gezet

zolang er geen oplossing is en die is er niet.

Novec zegt tegen ons: wijk uit naar Lopik, maar een convenant maakt het onmogelijk

om er met hoog vermogen uit te zenden.

Sinds de oude middengolfmasten zijn omgetrokken rukte woningbouw op."

Volgens Wilfred Hardeman van Groot Nieuws Radio

laat Novec de luisteraars het liefst verhuizen naar DAB+.

Maar dan is er alleen dekking in de Randstad

en elders in Nederland - als op de Biblebelt - niet.

,,Bovendien moeten onze luisteraars dan een DAB+ radio kopen."

Die verwachting is er - de zender bereikt 3,2 procent trouwe luisteraars

die zelfs gepiep van de middengolf voor lief nemen om hun gospels te horen.

Novec wil niet op het geschil reageren zolang de zaak onder de rechter is.

BRON: http://www.destentor.nl/

Borrelronde PA3E

 

 

* Zendinstallatie lokale omroep VechtdalNL gestolen 9 mei 2017

In de nacht van maandag 8 op dinsdag 9 mei 2017

is een deel van de zendinstallatie van VechtdalNL gestolen.

Door de diefstal is het niet meer mogelijk om uitzendingen te verzorgen via de etherfrequentie.

Dit bericht de omroep in een persbericht.

Aangifte

Het themakanaal van de lokale omroep VechtdalFM

was sinds 1 december 2016 te beluisteren via 105.60 MHz.

Inmiddels heeft het bestuur van de radiozender aangifte gedaan bij de politie.

Voormalig etherpiraten

Het team van VechtdalNL bestaat uit voormalig etherpiraten.

Het station draait voornamelijk Nederlandstalige muziek.

De discjockeys verzorgen dagelijks live-uitzendingen via hun zender.

Sinds het bestaan van de zender heeft het station veel bekendheid opgebouwd in de regio.

Meer zenders gestolen

De afgelopen periode zijn meerdere zenders in Oost Nederland gestolen.

Onder meer de installatie van lokale omroep Hellendoorn

en zenders van Radio Continu en RADIONL zijn verdwenen.

Nu blijkt deze persoon of groep ook een zender te hebben gestolen in Ommen, die van VechtdalNL.

“Wij denken dat het gaat om dezelfde persoon”, laat de hoofdredactie van VechtdalNL weten.

“Teleurgesteld”

Ook bestuurslid Marcel van der Vegt is teleurgesteld:

“In januari waren wij onze zender kwijt door een vergissing van het Agentschap Telecom,

zij hebben destijds onze installatie onklaar gemaakt en in beslag genomen.

Waarschijnlijk dachten ze dat het om een illegale zender ging,

maar wij draaien sinds dag één met de nodige vergunning”.

Marcel vult aan: “Het is de tweede keer in een half jaar dat onze zender niet meer te beluisteren is.

Zowel het bestuur als de medewerkers zijn erg teleurgesteld”.

De omroep draait volledig op vrijwilligers die zich met hart en ziel inzetten voor de omroep.

Gezamenlijk willen zij het Nederlandse lied ten gehore brengen op de radio.

“Er is zeker behoefte aan deze muziek,

dit blijkt ook uit de honderden telefonische reacties die wij wekelijks ontvangen van luisteraars”,

sluit de hoofdredactie af.

Het is nog niet bekend wanneer de themazender haar uitzendingen hervat op 105.60 MHz.

De uitzendingen zijn wel te beluisteren via: www.vechtdalnl.nl

BRON: https://mediamagazine.nl/

Borrelronde PA3E

 

 

* Wetenschappers ontdekken hoe haar grijs wordt  8 mei 2017

Caroline Kraaijvanger

Het onderzoek kan wel eens leiden tot effectieve behandelingen tegen vergrijzend haar en kaalheid.

De onderzoekers deden hun ontdekking min of meer per ongeluk.

Eigenlijk waren ze namelijk bezig met een studie naar Neurofibromatose type 1,

een zeldzame erfelijke aandoening waarbij tumoren op zenuwen groeien.

De onderzoekers stuitten zo op een eiwit dat KROX20 heet

en geassocieerd wordt met de ontwikkeling van zenuwen.

Het eiwit bleek actief te zijn in huidcellen die veranderen in haarschachten.

Deze cellen produceren vervolgens een eiwit dat stamcelfactor (SCF) wordt genoemd

en het haar kleur geeft.

Experimenten

De onderzoekers besloten wat met deze eiwitten te gaan stoeien.

Zo schakelden ze bij muizen het SCF-gen uit. Daarop werden hun haren wit.

Wanneer de onderzoekers vervolgens de KROX20-producerende cellen verwijderden,

werden de muizen kaal.

Behandeling

“Hoewel dit project startte als een poging om te begrijpen hoe bepaalde tumoren vormen,

leerden we uiteindelijk waarom haren grijs worden

en ontdekten we de identiteit van de cel die ervoor zorgt dat haar gaat groeien,”

vertelt onderzoeker Lu Le.

“Met deze kennis hopen we in de toekomst een topisch (lokaal toegediend, red.)

stofje te creëren of het benodigde gen veilig af te leveren bij de haarzakjes

om zo deze cosmetische problemen te corrigeren.”

Hier zie je een haarzakje, inclusief het bolvormige deel aan de onderzijde (bulb of hair)

waarin de huidstamcellen zich ophouden.

Meer kennis

Het onderzoek vult onze kennis over de groei en kleur van haar aanzienlijk aan.

Eerder onderzoek had al uitgewezen dat huidstamcellen in het bolvormige deel van het haarzakje

een rol speelden bij de groei van haar.

Maar onduidelijk was wat er voor zorgde dat deze huidcellen haarcellen werden.

Dit onderzoek toont aan dat KROX20 daarin een doorslaggevende rol speelt:

cellen waarin dit eiwit actief is, worden haarschachten die de groei van haar mogelijk maken.

Het eiwit zorgt er bovendien voor dat deze cellen SCF produceren.

En wanneer een cel beide actieve eiwitten bezit, kunnen ze opklimmen in het haarzakje,

de interactie aangaan met pigment producerende cellen en uitgroeien tot haren met een kleurtje.

Mist zo’n cel SCF dan worden de haren grijs (en naarmate muizen ouder worden wit).

Mist KNOX20 dan groeien er helemaal geen haren.

Grote vraag is natuurlijk of de mechanismen die onderzoekers nu hebben blootgelegd

ook in mensen een rol spelen.

Een andere interessante vraag is of de KROX20-eiwitten in cellen

en het SCF-gen minder goed gaan werken als mensen ouder worden

en er zo voor zorgen dat mensen geleidelijk aan grijs en kaal worden.

De onderzoekers gaan dat nu uitzoeken.

BRON: www.scientias.nl/

Borrelronde PA3E

 

 

* Straling van Fukushima-kernramp wist ook jou te bereiken 8 mei 2017

Caroline Kraaijvanger

Mensen buiten Japan zouden aan 0,1 millisievert radioactieve energie zijn blootgesteld.

Dat is niet direct reden om naar de huisarts te rennen.

“Zulke doses zijn vergelijkbaar met de verkregen dosis straling tijdens

een simpele röntgenscan,” zo stellen Noorse onderzoekers.

Aardbeving en tsunami

In 2011 vond voor de kust van Japan een krachtige aardbeving plaats.

Die aardbeving werd gevolgd door een tsunami die de kerncentrale in Fukushima beschadigde.

Het resulteerde in een meltdown en het vrijkomen van radioactieve straling.

Maar aan hoeveel straling werden mensen binnen en buiten Japan nu precies blootgesteld?

Dat hebben Noorse onderzoekers nu uitgezocht.

Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty

Ze lieten zich daarbij leiden door gegevens van de Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty (CTBT).

Deze organisatie houdt continu in de gaten of er ergens op aarde nucleaire explosies plaatsvinden.

Dat doet de organisatie met behulp van sensoren.

Sommige van deze sensoren meten geluidsgolven in de oceanen of schokgolven.

Maar er zijn ook sensoren bij die radioactieve deeltjes in de atmosfeer kunnen detecteren.

Oceanen

De studie van de Noorse onderzoekers richtte zich op die radioactieve deeltjes

en dan specifiek op twee radioactieve isotopen van caesium, waaronder caesium-137.

Zo’n 23 procent van het caesium-137 dat vrijkwam, zou in Japan zijn gebleven.

Zo’n 76 procent belandde in de oceanen.

Heeft kernenergie een toekomst?

Hoe past de omstreden kerncentrale in het duurzame plaatje dat veel landen nastreven?

Hebben we kerncentrales in de toekomst nog wel nodig?

Lees er hier alles over!

MEER WETEN: https://www.scientias.nl/tsjernobyl-de-toekomst-van-kernenergie/

Terabecquerel

In de studie beschrijven de onderzoekers verder de radioactiviteit waar mensen wereldwijd aan werden blootgesteld.

Daar komen een paar termen aan te pas die wellicht enige uitleg behoeven.

Zo spreken de onderzoekers over terabecquerel. Radioactiviteit wordt uitgedrukt in becquerel.

Als van een stof 1 atoom per seconde vervalt, is die stof een stralingsbron met een sterkte van 1 becquerel.

1 terabecquerel is gelijk aan 10^12 becquerel.

Het onderzoek wijst uit dat zo’n 163 terabecquerel in Noord-Amerika belandde

(95 Tbq in de VS, 40 TBq in Canada en 5 TBq in Groenland).

Ongeveer 14 TBq belandde in Europa (voornamelijk in het Europese deel van Rusland,

Zweden en Noorwegen) en 47 TBq in Azië (vooral in het Aziatische deel van RUsland,

de Filipijnen en Zuid-Korea.

Ook zijn radioactieve sporen aangetroffen boven Afrika, Oceanië en Antarctica.

“Aangezien de radioactieve pluim een noordelijke richting aanhield alvorens deze in de VS

en vervolgens Europa belandde, is er ook een significante hoeveelheid van zo’n 69 TBq beland in het Arctisch gebied,”

zo schrijven de onderzoekers.

Sievert

Daarmee weet je eigenlijk nog niet veel.

Want hoeveel straling vingen mensen dan op? Dat wordt uitgedrukt in een andere eenheid: sievert.

Deze eenheid beschrijft de hoeveelheid radioactieve energie die je lichaam ontvangt van de straling.

1 sievert is 1 joule energie voor elke kilogram die je weegt.

In Fukushima en omgeving zouden mensen in de eerste drie maanden

aan 1 tot 5 millisievert gammastraling zijn blootgesteld.

In andere delen van Japan gaat het om 0,5 millisievert.

Buiten Japan om minder dan 0,1 millisievert.

De gevolgen

Maar wat betekent dat nu voor de gezondheid?

Die 0,1 millisievert is zoals gezegd geen reden tot zorg.

Ter vergelijking: in Nederland worden we per hoofd van de bevolking

en per jaar blootgesteld aan ongeveer 2,5 mSv per jaar.

Die straling is volgens het RIVM afkomstig van natuurlijke en kunstmatige bronnen.

Een groot deel van die ioniserende straling is bijvoorbeeld afkomstig uit het heelal

of de bodem of komt vrij tijdens het maken van röntgenfoto’s.

Veel slechter ziet het er volgens de onderzoekers uit voor de dieren

die in de nabijheid van de Japanse kerncentrale leven.

Zij zijn aan veel hogere doses straling blootgesteld en kunnen daardoor

onder meer problemen krijgen met de voortplanting.

BRON: www.scientias.nl/

Borrelronde PA3E

 

 

*Onze moppen van de week.

Het verschil tussen oma's en opa's.

Iedere zondagmorgen nam opa zijn 7 jarige kleindochter mee uit in de auto

om de band tussen opa en kleinkind levendig te houden,

dus toog hij samen met zijn kleindochter in de auto op pad.

Tot op een zondag opa zich vreselijk voelde van een verkoudheid en liever in bed bleef liggen.

Gelukkig kwam oma met het idee om daarvoor de plaats van opa in te nemen die dag en zei:

''Ik neem onze kleindochter vandaag wel mee uit met de auto,

blijf jij maar liggen en ziek jij maar even uit in je bed!''

Toen ze weer terug waren van de autorit,

rende het meisje opgewonden de trap op om te kijken hoe het met opa ging.

" En, was het leuk in de auto met oma vandaag?" vroeg opa.

" Ja, geweldig leuk!" antwoordde het meisje "en weet je wat opa ?

We zijn vandaag niet een klootzak, blinde oen, zondagrijder,

amateur, kuttekop, droplul, ouwe zak, mietje, sukkel,

stomme huppeltrut of wegpiraat op de weg tegengekomen...

Fijn he Opa ???"

 

* Mijn geheugen gaat sterk achteruit Mildred,

dus veranderde ik mijn wachtwoord naar "onjuist".

Als ik nu inlog met het verkeerde wachtwoord,

zal de computer mij verstellen: "Uw wachtwoord is onjuist".

 

* Een ouder echtpaar vierde hun 60 ste huwelijksfeest.

Ze hadden elkaar op de lagere school ontmoet en waren,

na hun pensionnering, weer in hun oude buurt gaan wonen.

Tijdens een wandeltochtje kwamen ze bij hun oude school

en zagen haar naam nog ingekrast staan op een schoolbankje.

Op weg naar huis zagen ze ,dat er een zak met geld uit een geldwagen viel.

Ze raapten het op en namen het mee naar huis.

Daar telden ze het geld en het bleek 50.000 Euro's te zijn.

De oude man zei: "We moeten het terug geven."

Maar zijn vrouw vond dat zij het had gevonden en verstopte het op zolder.

De volgende dag kwamen er twee politieagenten de buurt ondervragen

om het geld terug te vinden en klopten op hun deur.

Na de vraag of ze de zak met geld hadden gevonden antwoordde zij: "Nee".

Maar hij zei, dat ze loog en dat ze het op zolder had verstopt.

"Geloof hem maar niet hoor" zei de vrouw.

"Hij begint een beetje seniel te worden."

Eén van de agenten vroeg aan hem om alles vanaf het begin te vertellen.

"Welnu" zei hij,

"Toen wij gisteren van school kwamen............"

De twee agenten keken elkaar aan en zeiden: "We weten genoeg ".

Lachjekrom PA3E

 

 

*Heeft ook u iets te koop.

 

 

Of weg te geven of u zoekt iets.

Misschien hebt u informatie nodig?

Laat het weten via het ORB e-mailadres wij nemen het dan op in de ronde.

Misschien kan een medeamateur u helpen*

Zo nu zijn we weer aan het einde gekomen van deze 616e ronde.

Johan PD2JCW,

en onze vast copy leveranciers

wensen u nog een prettige avond verder.

Tot de volgende ronde maar weer.

Het ORB TEAM


Terug naar de Ronde