Ronde 600  van de Onafhankelijke Radioamateurs Brabant “ORB” 11-01-2017


* Goedenavond zend, en luisteramateurs,

U kijkt weer naar de woensdagavond ronde.

En wij proberen u, zoals bij elke ronde weer wat nieuws te brengen.

Elke éérste dinsdag van de maand is er een “besloten” bijeenkomst

van de vriendenkring.

Deze worden gehouden in het scoutinggebouw van Rey de Carle,

Bladelstraat 2 in de wijk Reeshof te Tilburg.

Op deze avonden is onze QSL manager aanwezig.

De bijeenkomsten hebben een vriendschappelijk karakter, waar we

Ervaringen kunnen uitwisselen, gewoon gezellig bij elkaar kunnen zijn.

Wat bijkletsen, met af toe een lezing.

En….Dat willen we graag zo houden

Onze ronde leider.

is vanavond Johan PD2JCW .

 

 

*Nieuws : NOG MEER 60M LANDEN Jan 06, 2017

Van alle kanten komen nu de berichten over het vrijgeven van de 60m band.

Nu de condities nog, want die zijn weer brak de laatste dagen.

Maar voorlopig weer twee nieuwe landen erbij.

Volgens de radio spectrum management authority in Kazakhstan 

is in dat land aan de radio amateurs het spectrum 5351.5 - 5366.5 kHz (60m band) toegewezen op secundaire basis.

Momenteel is echter nog niet duidelijk met hoeveel uitgangsvermogen men mag werken 

en of er beperkingen zijn op basis van de licentie (Lees: of Novices de band ook mogen gebruiken).

Dit wordt later nog door de autoriteiten meegedeeld

Dan Tjechië: die moeten het natuurlijk weer anders doen.

Ze houden daar voor 2017 dezelfde rechten als voor 2016, en die zijn:

USB Dial (kHz)     CW Dial (kHz)     Notes

5276.0                  5277.5                Added to harmonize with UK bandplan

5288.5                  5290.0

5298.0                  5299.5                Added to harmonize with UK bandplan

5313.0                  5314.5                Added to harmonize with UK bandplan

5330.5                  5332.0                US

5333.0                  5334.5                Added to harmonize with UK bandplan

5362.0                  5363.5                Added to harmonize with UK bandplan

5366.5                  5368.0               (A Former US Frequency) - remains

5371.5                  5373.0               US

5395.0                  5396.5               Added to harmonize with UK bandplan

5398.5                  5400.0

5403.5                  5405.0

Maximaal vermogen is 100W ERP en maximum bandbreedte 3kHz.

De enige frequentie om Tjechië te werken is dus op 5362 in USB of 5363.5 in CW 

(zullen de SSB-ers blij mee zijn...)

Er zullen er nog wel meer volgen...

pi4raz PA3E

 

 

*BUITENAARDS BLIEPJE GETRACEERD Jan 07, 2017

Wetenschappers hebben de herkomst achterhaald van een radiosignaal uit de ruimte 

dat tien jaar geleden voor het eerst werd opgepikt.

Het komt uit een dwergsterrenstelsel op 3 miljard lichtjaren van de aarde.

Wetenschappers verbonden aan de vooraanstaande Cornell-universiteit in Amerika 

hebben recent vastgesteld dat het bliepje het resultaat is van energie 

die moet zijn vrijgekomen in een dwergsterrenstelsel dat 99 procent kleiner is dan onze Melkweg.

'FRB121102' - de werknaam van het signaal - werd ontdekt in 2007.

Het bliepje wordt slechts sporadisch 'uitgezonden', waardoor zoeken zeer lastig was. 

"We wisten de globale plek en zijn daar minstens 50 uur gaan peilen 

in de hoop het weer te horen", aldus een van de betrokken wetenschappers.

"Dat het lukte, is puur geluk.

Het was zoeken naar de allerkleinste speld in de allergrootste hooiberg".

Maar wat is het bliepje?

De wetenschappers hebben een lijst met verklaringen.

Ze vermoeden dat het bliepje het slotakkoord is 

van een met een gigantische explosie gestorven ster 

of het magnetisch veld van een ster die juist net is ontstaan. 

Het signaal zou ook kunnen worden veroorzaakt door een zwart gat.

Aliens

Sterrenkundige Bryan Butler, verbonden aan het National Radio Astronomy Observatory in de VS, 

noemt de verklaringen onzin.

"De mogelijkheden die in de studie worden aangedragen, 

zijn alleen van toepassing op eenmalige radiosignalen", zegt hij.

"FRB121102 is een repeterend bliepje, 

dus dat moet door iets anders worden uitgezonden".

Butler wil in geen geval spreken van alien-geluiden.

"Er zal ongetwijfeld op termijn een normale verklaring worden gevonden".

pi4raz PA3E

 

 

* PREFIX LIJST Jan 09, 2017

Het team van www.HAMRADIOGUIDE.net heeft met een hoop hard werken 

een geüpdatet tabel samengesteld die alle informatie toont over amateur radio prefixen.

In het bijzonder hebben ze alle ITU en niet-ITU amateur prefixen 

die ze konden vinden bij elkaar geharkt en daar ook nog eens 

de Most Wanted score voor 2017 bij gezet 

(Geen verrassing: Noord-Korea staat bovenaan).

Voor de meeste prefixen staat er ook nog een "alias" bij, 

ofwel een alternatieve prefix die ook officieel gebruikt kan worden.

De tabel is op de website beschikbaar onder WWW.HAMRADIOGUIDE.NET .

 pi4raz PA3E

 

 

* INSCHRIJVING MORSE EXAMEN Jan 10, 2017

Na het succes van 2016 (20 deelnemers waarvan, 12 uit ON en 8 uit PA), 

organiseert UBA-DST (Diest) op zaterdag 22 April 2017 

voor de tweede maal de officiële BIPT morseproef.

In overeenstemming met het besluit van de Raad Van BIPT 

van 2 augustus 2006 is het BIPT op de hoogte gebracht 

en zijn de examinatoren erkend door het BIPT.

Het slagen in deze proef levert een BIPT certificaat 

op dat erkend is in alle landen die de CEPT aanbevelingen TR61/01 & 02 toepassen.

Voor wie

ON radioamateurs en radioamateurs uit landen die de CEPT aanbeveling TR61/01 & 02 toepassen.

Seinsnelheid 5 WPM en/of 12 WPM (uw keuze)

Uiterste inschrijvingsdatum 15 maart 2017.

Meer informatie & inschrijven via e-mail bij Lode Kenens, ON6KL: on6kl@uba.be

Voorbereiding

Aanleren van morsetekens: het internet biedt tal van toepassingen 

die je kunnen helpen bij het individueel aanleren van de te kennen morsetekens.

Het meest aangewezen zijn die toepassingen die de KOCH methode gebruiken:

LCWO (Learn CW Online) van DJ1YFK : www.LCWO.net

G4FON Koch trainer: www.g4fon.net

"Just Learn Morsecode" van LB3BK: www.justlearnmorsecode.com/download.html

De UBA CW-cursus: www.uba.be/nl/actueel/uba-cw-cursus

Ook voor smartphones bestaan er prachtige App’s:

ANDROID App: IZ2UUF Morse Koch CW (gratis)

iPhone App: KOCH trainer van Pignology

Naschrift van de redactie: Ik sprak al eerder mijn verbazing uit over het feit 

dat na jaren gehakketak over die morse-eis deze inderdaad is komen te vervallen, 

waarna de halve wereld ging lopen muiten over het niet kunnen krijgen van een morse aantekening.

Ik heb het nog eens nagekeken.

Volgens de laatste TR61/01 die ik kon vinden, vragen alleen Belarus en Estonia nog om morse voor HF.

Het is dus geen noodzaak meer, hooguit leuk voor jezelf...

pi4raz PA3E

 

 

*OPA Vonk & PIM.

Pim keek vanuit zijn studieboek voor zendamateur op naar Opa Vonk, 

die een verbinding aan het maken was in morse, 

met een seinsleutel die meer had van een voorhamer met een scharnier 

dan van een elegant stuk marconistengereedschap.

Hij kon zich dan ook niet concentreren met het gebeuk van Opa op de achtergrond. 

Opa schoof na het beëindigen van de verbinding de koptelefoon van zijn oor en keek naar zijn kleinzoon.

"Lukt het?" informeerde Opa.

"Gaat wel", zuchtte Pim.

"Ik las iets over oscillatoren, en probeer daar nu wat meer informatie over te vinden. 

Colpitts, Hartley, Clapp, Pierce - waarom Elke versterker met positieve terugkoppeling kan gebruikt 

worden als algemene oscillator, zoals in onderstaand plaatje.

Voorbeeld: Als het geluid van een geluidsinstallatie opgepikt wordt door de microfoon 

die op die installatie is aangesloten, ontstaat oscillatie.

In de geluidswereld staat dat bekend als rondzingen.

De versterker “gilt”.

Gebeurt dat op een HF frequentie, dan hoor je het niet.

Het signaal ligt ver boven de gehoorgrens, maar het effect is hetzelfde.

De derde voorwaarde voor een oscillator was een frequentiebepalend element.

Vaak is dat een afgestemde LC combinatie of een kwartskristal.

Met kwartskristallen maak je de stabielste oscillatoren.

Want stabiliteit is voor een oscillator heel belangrijk.

Om dat te bereiken moet een LC oscillator aan de volgende voorwaarden voldoen:

a) Een hoge C-L verhouding hebben.

b) Een goed gestabiliseerde voeding hebben.

c) Een goede isolatie tussen oscillator en belasting hebben

d) Componenten gebruiken met lage temperatuur coëfficiënten.

e) Niet blootgesteld worden aan grote temperatuurschommelingen

f) Mechanisch stabiel opgebouwd zijn

Drift is een groot probleem bij oscillatoren.

Drift is een ongewenste langzame verandering van de frequentie van een oscillator. 

Een van de grootste oorzaken van drift in LC oscillatoren 

is ongewenste capaciteitsveranderingen in de schakeling.

Deze capaciteitsveranderingen zijn doorgaans het gevolg van temperatuur invloeden.

Als de afstemcapaciteit groot gemaakt wordt in verhouding 

met de zelfinductie in het frequentiebepalende deel, 

dan vormen deze capaciteitsveranderingen procentueel

In bovenstaand schema is een NPN transistor gebruikt als actief element.

L2 wordt Koppelspoel genoemd en is typerend voor een Armstrong oscillator.

L2 zorgt voor de terugkoppeling naar de ingang van de transistor.

L2 doet dat door zijn inductieve koppeling met

L1. Een deel van het uitgangssignaal wordt inductief teruggekoppeld naar de ingang via L2.

De basis van de transistor bevat een parallel resonantie schakeling bestaande uit L1 en C1.

Deze schakeling bepaalt de werkfrequentie.

C1 is variabel waarmee de oscillatiefrequentie bepaald wordt.

Heb je de terugkoppelspoel goed aangesloten, dan is er sprake van meekoppeling 

en wordt de oscillatie in stand gehouden.

Draai je de terugkoppelspoel om, dan is sprake van tegenkoppeling 

(niet te verwarren met terugkoppeling: daarvan is in beide gevallen sprake) en werkt de oscillator niet.

In de tekening rechts boven zie je hoe de signalen lopen in deze oscillator.

Stel je voor dat de oscillator een sinus moet produceren op 1 MHz.

Wordt de oscillator ingeschakeld, dan beginnen L1 en C1 met een opslingering met een frequentie van 1 MHz.

Deze opslingering zou normaal snel uitsterven als gevolg van de verliezen in L1 en C1.

De opslingering van L1 en C1 varieert de gelijkstroom die door de basis van de transistor loopt.

Dus loopt er een 1 MHz signaal door de oscillatie stand. L1 is eveneens inductief gekoppeld met L3, 

dus kunnen we daar wat energie aftappen voor verder gebruik. 

Per slot van rekening heb je niet veel aan een oscillator als er niet ergens een uitgang op zit – 

en L3 is die uitgang.

De Hartley is eenvoudige uitbreiding van de Armstrong.

Het vermoeden bestaat dat dit ontwerp het gevolg is van het feit dat Hartley nogal lui was 

en een manier bedacht om de Armstrong oscillator te laten werken 

zonder een aparte koppelspoel te moeten wikkelen.

De koppelspoel is nu onderdeel van de resonantiekring met L1.

De stroom door het tweede deel van L1 zorgt voor de noodzakelijke positieve terugkoppeling.

De Hartley oscillator is het makkelijkst te herkennen door de aftakking op de spoel. 

De aftakking wordt zo gemaakt dat er voldoende terugkoppeling is om te oscilleren - 

het is niet gewoon een middenaftakking zoals sommige schema's suggereren. 

Rechts boven zie je een Hartley oscillator met een triode.

Er is geen verschil tussen een Armstrong en een Hartley, 

behalve dat de koppelspoel onderdeel gemaakt is van L1.

In plaats van dat ze een gemeenschappelijk magnetisch veld hebben, 

is L1 nu een autotransformator waarvan de koppelspoel de primaire wikkeling is.

De rest van de schakeling werkt exact hetzelfde.

Daaronder zie je een Hartley oscillator met een PNP transistor. L1 en C1 bepalen de resonantiefrequentie.

Re en Ce zijn voor stabilisatie van het emittercircuit en het ontkoppelen.

Het ingangssignaal voor de oscillator wordt afgenomen tussen de aftakking en de bovenkant van L1.

De terugkoppeling vindt plaats doordat de uitgangsspanning door het onderste deel van L1 naar de aftakking loopt.

Het enige verschil is dat de gelijkstroom instelling nu bepaald wordt door R1 en R2. 

C2 houdt de gelijkspanning tegen en C3 zorgt voor de gelijkspanningsontkoppeling naar de terugkoppelspoel.

De smoorspoel RFC zorgt ervoor dat het signaal niet weglekt via de voeding. 

Op de collector van de transistor staat immers het versterkte ingangssignaal 

en de smoorspoel isoleert het HF signaal van de gelijkspanning. 

Voor de PNP transistor kan natuurlijk ook een NPN gebruikt worden. Wel de voeding omdraaien!

De Colpitts oscillator

De configuratie van de Colpitts oscillator lijkt op die van de Hartley in zowel werking als opbouw., 

zie het schema hier rechts

Het verschil is dat de aftakking op de resonantiekring nu gemaakt is 

met een capacitieve spanningsdeler in plaats van een aftakking op de spoel.

De uitgangsspanning wordt naar de ingang teruggevoerd via de spanningsdeler.

De verhouding van C1 en C2 bepaalt de hoeveelheid terugkoppeling, 

en dat gaat een stuk makkelijker dan prutsen met een spoel.

Soms wordt voor C1 en C2 een dubbele afstemcondensator genomen 

zodat de hoeveelheid terugkoppeling over een breed frequentiegebied redelijk constant blijft. 

Een goede eigenschap van de Colpitts oscillator is zijn goede spectrale reinheid 

in vergelijking met andere oscillatoren.

Dat komt omdat C1 en C2 een lage impedantie vormen voor harmonischen, 

waardoor deze effectief kortgesloten worden naar de emitter.

De Colpitts is een exceptioneel fijne oscillator 

en werd veel gebruikt als VFO in diverse amateur transceivers.

De Colpitts en de Hartley zijn dus hetzelfde – behalve dat de Colpitts een aftakking 

op de condensator gebruikt in plaats van op de spoel voor het realiseren van de terugkoppeling.

De Clapp oscillator

Alle oscillatoren die we tot nu toe hebben besproken, 

hadden een LC parallel resonantie circuit 

als frequentiebepalend element voor het actieve element in de oscillator.

Maar de Clapp niet. De Clapp oscillator gebruikt een serie LC circuit. 

In de schakeling hierboven vormen L1 en C1 een serieresonantiekring die de werkfrequentie bepaalt.

De capacitieve spanningsdeler met C3 en C4 vervult dezelfde functie als in de Colpitts oscillator.

De oscillatiefrequentie is iets hoger dan de serie resonantie frequentie.

Door het feit dat een serie resonantie schakeling een lage impedantie heeft, 

is de Clapp oscillator minder gevoelig voor belastingvariaties.

De Clapp oscillator heeft een uitstekende frequentie stabiliteit 

en wordt regelmatig toegepast in amateur transceivers. 

Cg en Rg zorgen voor de instelling van de gate van de FET.

Het ziet er misschien een beetje gek uit, dat Rg geplaats is tussen gate en source 

in plaats van parallel met Cg, maar elektrisch gezien is dat hetzelfde.

Het doel van Rg is om Cg te ontladen.

Je moet oppassen dat je een Clapp en een Colpitts niet door elkaar haalt.

De Clapp heeft een serie LC schakeling met L1 en C1. Zou je C1 eruit halen, 

dan wordt het een Colpitts

Kwartskristallen

Kwartskristallen zijn dunne plakjes (meestal synthetisch) kristal 

die een Piëzo elektrisch effect vertonen.

Dat wil zeggen dat als je het kristal buigt, er een elektrische spanning ontstaat over het plakje kristal, 

maar ook andersom: als je een spanning aansluit op het kristal, zal het krom gaan staan.

Ze gedragen zich dan ook als een afgestemde kring.

De oscillatie frequentie is uitermate stabiel.

Daarom zie je ze dan ook terug in kwartshorloges en andere tijdsbepalende apparaten.

Frequentie van een kwartskristal

De resonantie frequentie van een kristal wordt primair bepaald door zijn fysieke afmetingen.

Maar ook de hoek waaronder het kristal gesneden wordt bepaalt de karakteristieken van het kristal.

Door de juiste keuze van snijhoek, afmetingen en manier van resoneren is het mogelijk kristallen te maken 

met resonantiefrequenties van 6kHz tot wel 75MHz. 

Voor hogere frequenties wordt het plakje kristal te dun en fragiel, 

en ook gevoeliger voor temperatuurschommelingen.

Meer dan één resonantiefrequentie Een kwartskristal heeft twee resonantie frequenties: 

een series-resonantie frequentie en een parallel-resonantie frequentie. 

Hij kan dus als serie- of parallel resonantieschakeling werken.

Het elektrische vervangingsschema van een kristal zie je boven aan de bladzijde hiernaast.

Het vervangingsschema is een combinatie van een serie en een parallel resonantiekring.

Het is niet mogelijk om het vervangingsschema na te bouwen met discrete componenten, 

omdat een zelfinductie van deze grootte enorme verliezen zou hebben.

Wordt een kristal in serie met een signaalleiding opgenomen,

dan kunnen signalen op de serieresonantiefrequentie makkelijk via de lage impedantie van het kristal stromen.

Ofwel: het gedraagt zich als een LC serieschakeling.

Hiernaast zie je de stroom door het kristal.

Hoe hoger de stroom, hoe lager de impedantie. F1 is de serie resonantie frequentie 

en het kristal heeft daar een lage impedantie en dus loopt dan de meeste stroom.

Bij F2 is de parallel resonantie frequentie 

en daar is de impedantie hoog en dus de stroom laag.

Denk daaraan bij de toepassing in oscillatoren.

De parallel en serie resonantiefrequenties zijn namelijk niet gelijk.

Overtone kristal

Een overtone kristal is speciaal geslepen om te oscilleren 

om een oneven harmonische van zijn grondfrequentie.

Een kristal dat geslepen is voor een grondfrequentie van 10 MHz kan zo geslepen zijn 

dat hij ook kan oscilleren op 30 en 50MHz, welke respectievelijk de derde en vijfde harmonische vormen.

Het gebruik van een kristal op overtone frequenties 

maakt een stabiele oscillator mogelijk die tot ver in het VHF gebied werkt.

In veel VHF/UHF amateur transceivers wordt de omzetting van het inkomende signaal 

naar de middenfrequent gedaan door een lokale overtone oscillator. 

Kristallen die op hun overtone frequenties gebruikt worden, 

zijn altijd in serie met de signaalweg opgenomen omdat het kristal voor overtone resonantie 

op zijn serieresonantiefrequentie MOET werken.

Om die reden is een betere definitie voor een overone 

een oneven harmonische van de serieresonantiefrequentie.

De meeste gewone kristallen kunnen op hun derde of vijfde overtone gebruikt worden.

Overtone oscillator schakelingen In het schema van onderstaande overtone oscillator 

is de kristalfrequentie gegeven als 43 MHz – en dat is heel hoog voor een kristalfrequentie.

De grondfrequentie van het kristal zal in werkelijkheid veel lager zijn vanwege de stabiliteit.

Het kristal werkt dus op een overtone frequentie.

De feitelijke grondfrequentie van het kristal zou 1 4,333MHz kunnen zijn. kunnen zijn. 

Maar het kristal is zo geslepen dat het fysiek op een overtone vibreert.

In dit geval 43MHz, wat een oneven veelvoud is van de serieresonantiefrequentie van het kristal.

Je kunt zien dat de schakeling geen harmonischen oscillator is, 

omdat het kristal dezelfde frequentie heeft als de uitgang.

Dat moet ik misschien even uitleggen.

Er zijn twee manieren om een hogere frequentie uit een kristal te krijgen.

De eerste is dus een overtone oscillator, waarbij het kristal daadwerkelijk 

op de overtone frequentie oscilleert.

Er zijn dan ook geen resten van de grondtoon in het uitgangssignaal aanwezig 

en dat kan belangrijk zijn bij het aansturen van mixers.

Er zijn ook oscillatoren waarbij het kristal op zijn grondfrequentie resoneert, 

bijvoorbeeld in het basis-emittercircuit, maar waarbij de afgestemde kring in de collector 

dan afgestemd wordt op een hogere harmonische.

Het nadeel van zo'n schakeling is dat de grondfrequentie nog hinderlijk 

in het uitgangssignaal aanwezig kan zijn.

Zo'n oscillator heet een Harmonischen oscillator.

Maar de hier getekende schakeling oscilleert dus echt op een overtone 

en er zijn geen grondfrequenties aanwezig.

De variabele condensator aan de uitgang van de JFET wordt gebruikt om de primaire 

van de HF transformator op 43MHz af te stemmen.

De 100 Ohm weerstand en de 0,01 uF condensator zorgen voor ontkoppeling van de voeding.

Ze vormen een eenvoudig laagdoorlaatfilter dat voorkomt dat HF in de voeding terecht komt.

De Pierce kristaloscillator

De Pierce kristaloscillator heeft geen afgestemde kring.

Het kristal wordt direct tussen de ingang en de uitgang van het actieve element geplaatst.

Het kristal werkt op zijn serieresonantiefrequentie.

De Pierce oscillator is een kristaloscillator.

Er moet een kristal in zitten. Het interessante van de Pierce is dat het kristal voorziet in de terugkoppeling.

Het getoonde kristal is geplaatst tussen de drain en de gate.

Doordat het kristal op zijn serieresonantiefrequentie werkt is zijn impedantie laag.

Elk signaal dat van de drain naar de gate kan reizen, is positieve terugkoppeling.

De Colpitts Kristaloscillator

De Colpitts kristaloscillator is net als elke andere Colpitts behalve 

dat er een kristal zit op de plaats van de afgestemde kring.

Net als bij een normale Colpitts wordt de terugkoppeling verkregen met een capacitieve spanningsdeler.

De werking is hetzelfde alleen bepaalt het kristal nu de oscillatorfrequentie.

Het kristal werkt op zijn parallelresonantiefrequentie.

Aangezien de Q van een kristal heel hoog is, is de vereiste hoeveelheid terugkoppeling 

heel veel minder dan met een standaard LC Colpitts.

In serie met het kristal kan je een kleine trimmer opnemen om de frequentie 

enigszins te variëren (en dat is niet uniek voor een Colpitts).

De waarde van de trimmer is meestal 20 tot 30 picofarad en verwacht er niet teveel van: 

meer dan een paar kHz trek je het kristal niet heen en weer als je je stabiliteit niet wil verspelen.

Op deze manier een kristal teveel willen verstemmen kan er toe leiden dat het kristal 

naar een onvoorspelbare frequentie springt, en dat de werking onbetrouwbaar en onstabiel wordt.

Welke oscillator je in een bepaalde toepassing gebruikt, hangt helemaal af van je eisen.

Stabiliteit, temperatuurgevoeligheid, frequentie, gewenst frequentiebepalend element 

- allemaal factoren die een rol spelen.

Bij een kristal zit je aan een bepaalde frequentie vast, en kan je hooguit een paar kHz heen en weer.

Soms is dat genoeg, bijvoorbeeld op de 60m band, die maar 1 5kHz groot is.

Maar op 20m hebben amateurs 350kHz ter beschikking en dat red je niet met een kristal.

Vanwege de relatief hoge frequentie zou het voor de hand liggen om dan een Clapp oscillator te gebruiken, 

ook al omdat die vrij ongevoelig is voor belastingvariaties.

En zo heeft elke toepassing wel een oscillator die daarbij past.

Het goede nieuws is nu ook dat je de opzet van een oscillator nu herkent", besloot Opa zijn verhaal.

"Ik heb nog wel wat onderdelen liggen waar je oscillatoren mee kunt maken.

Bouw er maar eens een paar, en doe er metingen aan.

Vooral een oscillator bekijken op de waterval van een PSK31 programma is een leerzame ervaring, 

als je de refresh tijd lekker langzaam zet.

Dan kan je perfect de drift meten", zei Opa.

Pim keek Opa bewonderend aan.

"Daar zou ik nou weer nooit aan gedacht hebben, om de drift te meten met een waterval.

Ik ga het eens proberen", zei hij, en raapte al Opa's aantekeningen en schetsjes bij elkaar 

voor ze in de prullenbak verdwenen alvorens richting Opa's junkbox te verdwijnen 

om deze wat onderdelen lichter te maken.

pi4raz Razzies Januari 2017 voor info en schema’s PA3E

 

 

* Radiobeurs te Apeldoorn.

Op zaterdag 21 januari 2017 wordt alweer voor de 21e keer de landelijk bekende Radiobeurs 

voor zend- en luisteramateurs te Apeldoorn gehouden.

De beurs wordt gehouden in wijkcentrum 'DOK ZUID' te Apeldoorn.

De beurs is ruim opgezet en er is een gezellig café. het gebouw is ruim voldoende gratis parkeerruimte beschikbaar.

Adres: Dok Zuid, 1e Wormenseweg 460, 7333 GZ Apeldoorn

Op ca. 75 tafels zullen zowel handelaren als particulieren hun nieuwe en gebruikte spullen te koop aanbieden.

De beurs is voor publiek geopend van 09.30 uur tot 15.00 uur.

Entreeprijs â‚2,- per persoon, kinderen onder de 16 gratis toegang

Heeft u belangstelling voor 1 of meerdere tafels?

Wilt u andere informatie?

Dan kunt u contact opnemen met: Jeroen Manders PF1JM of Rob de Ruiter  E-mail: radiobeurs.apeldoorn@gmail.com

RTTY bulletin PI4WNO PA3E

 

 

* EMC en toch geen EMC

Mensen die veel hun smartphone gebruiken merken soms dat ze een trilling voelen 

of een piepje horen dat niet afkomstig blijkt te zijn van een app, die iets te melden had.

Wij radioamateurs zijn dan al gauw geneigd om het verschijnsel als storing, 

op de ontvangen radiogolf, EMC, af te doen.

In onze wereld bestaat alleen elektrische ruis.

Telefoon technici hebben er wel een mogelijke verklaring voor.

Als het netwerk detecteert dat een telefoon beweegt vanuit het gebied binnen bereik 

van een basisstation naar het bereik van een ander basisstation, wordt dit aan het netwerk automatisch meegedeeld.

De overdracht vindt binnen ongeveer 400 milliseconden plaats.

Als je deze overdracht zou horen, wat niet waarschijnlijk is, zou het elektromagnetische storing, EMC, zijn.

Maar niet radioamateurs hebben niets met EMC en zochten dus naar een andere verklaring.

Dit verschijnsel, Phantom Phone Signals, PPS, of Phantom Vibration Syndrom genaamd,

De eerste publicatie over dit verschijnsel verscheen in 2003 in de New Pittsburg Courier.

Recent was het verschijnsel onderwerp van een werkstuk van Martin Tanis, student aan de VU te Amsterdam.

Hij heeft gekeken naar een reeks factoren met betrekking tot het gebruik van de mobiele telefoon.

Uit de resultaten werden twee conclusies getrokken.

1. De mate van het telefoongebruik is positief gerelateerd aan PPS.

Door intensief telefoongebruik ontstaan er schema’s in de hersenen.

Deze schema’s zorgen ervoor dat bepaalde signalen verkeerd worden geïnterpreteerd.

2. Meer symptomen van PPS worden ervaren wanneer je mobiel erg belangrijk voor je is.

Phantom Phone Signals is een veel voorkomend fenomeen wat vooral ervaren 

wordt door mensen die verstrengeld zijn met hun mobiele telefoon.

Radioamateurs die verslaafd zijn aan hun radioset, uiten dan over de repeaters, 

vaak allerlei onzin die in hun idee gespuid moeten worden.

Dat is ook geen EMC, maar 'bad operating practice'. (PA0PHB)

RTTY bulletin PI4WNO PA3E

 

 

* Magisch zwevende speakers  

Zwevende Bluetooth luidsprekers zijn er al sinds enige jaren, maar genieten nog weinig bekendheid.

Misschien iets voor de shack van de serieuze radio amateur.

LG lanceerde onlangs op de CES zijn speaker model PJ9.

Die bestaat uit een basis eenheid en een zwevend gedeelte, de luidspreker.

De zwevende luidspreker bevat een 360 graden speaker voor de hoge tonen en het midden gebied.

De lage tonen worden verzorgd door het basis station, waarin zich ook de oplaad eenheid bevind.

Als de batterij van de zwevende eenheid na een uur of tien leeg 

dreigt te raken daalt de unit en wordt automatisch weer opgeladen.

Het concept nodigt uit tot vreemde toepassingen zo heeft Richard Clarkson 

het zwevende deel uitgevoerd als een donderwolk, inclusief bliksem.

Nou niet een toepassing in de shack. (PA0PHB)

RTTY bulletin PI4WNO PA3E

 

 

*Echo een luidspreker die spioneert 

Een speaker die niet alleen herrie maakt, maar je bovendien kan afluisteren 

Amazon Echo is een slimme luidspreker, ontwikkeld door Amazon.com.

Het apparaat bestaat uit een 23.5 cm hoge cilinder met een zevenvoudige opstelling van microfoons.

In het apparaat bevindt zich een computer print voorzien van diverse software.

Echo heeft stem herkenning aan boord en reageert pas 

als het het woord 'Alexa' hoort en kan dan instructies opnemen.

Er zijn software modules aanwezig die een conversatie kunnen onderhouden, muziek weergeven, 

audioboeken kunnen voorlezen, weerberichten kunnen vertellen. 

Ook kun je er domotica projecten mee aansturen, waarschuwingen genereren, 

de Google agenda lezen, enz.

Echo, heeft een Wifi verbinden nodig om te functioneren.

In de 'standaard' mode staat Echo constant op luisteren.

Het kan daardoor ook als babyfoon, bewakings- of afluister apparaat gebruikt worden.

De microfoon functie kan gelukkig middels een extern knopje uitgezet worden. (Wikipedia)

RTTY bulletin PI4WNO PA3E

 

 

* SUPERGELEIDENDE KABEL IS MARKTRIJP Jan 11, 2017

Na een testperiode van ruim twee jaar met de langste supergeleidende elektriciteitskabel ter wereld, 

heeft het betrokken energiebedrijf RWE bekendgemaakt 

dat het transport van meer dan 200 miljoen kWh elektriciteit zonder problemen is verlopen.

Daarmee is bewezen dat deze techniek marktrijp is, aldus de betrokken RWE-onderzoekers.

De kabel van 1 km lengte werd in april 2014 tussen de transformatorstations 

Dellbrügge en Herkules in het centrum van het Duitse Essen aangelegd.

Dankzij de supergeleidende eigenschappen, waardoor de elektrische weerstand wegvalt, 

kan een dergelijke kabel van 10 kV evenveel elektriciteit transporteren 

als een conventionele 110 kV-kabel.

Dit betekent ook dat in de toekomst 10 kV-stations 

de huidige 100 kV-stations kunnen vervangen.

In plaats van het conventionele gebruik van koper en aluminium is de kabel gemaakt 

van hoge temperatuur supergeleidend (HTS) materiaal, dat onder meer een speciaal keramisch materiaal bevat.

Binnen dit proefproject AmpaCity hebben natuurkundigen van de Universiteit Duisburg-Essen 

daarnaast nog onderzocht hoe het HTS-materiaal zich precies gedraagt.

‘We weten al heel lang dat er supergeleidend materiaal bestaat, maar we weten niet precies hoe dat werkt’, 

vertelt experimenteel fysicus prof.dr. Uwe Bovensiepen van de Universiteit Duisburg-Essen aan de telefoon.

‘Met behulp van laserstroboscooptechnieken hopen we de precieze werking te kunnen ontdekken.’

Het verschijnsel supergeleiding is aan het begin van de 20e eeuw ontdekt, 

maar het werkte destijds alleen bij een zeer lage, onpraktische temperatuur van -263 °C. 

Tegenwoordig is het mogelijk om het supergeleidend verschijnsel op te laten treden 

bij een veel hogere temperatuur van circa -183 °C.

‘Deze relatief hoge temperatuur maakt dat er minder koeling nodig is, 

waardoor je vloeibaar stikstof als koelmiddel kunt gebruiken’, aldus Bovensiepen.

‘We hopen dat ons onderzoek ertoe zal leiden dat supergeleidende kabels 

uiteindelijk bij kamertemperatuur kunnen werken.’

De eerste onderzoeksresultaten zijn afgelopen december gepubliceerd

 in het wetenschapsblad Nature Communications.

pi4raz PA3E

 

 

* een stukje amateurhistorie - 'onze' banden

waar komen onze amateurbanden vandaan?

is er altijd een 80 meterband geweest?

hoe komt het dat Engeland een 4 meterband heeft en wij niet?

en wat heeft de Titanic met de amateurbanden te maken?

dit korte artikel over de geschiedenis van onze amateurbanden gaat op al deze onderwerpen in.

in de vroegste begintijd van de radiocommunicatie waren er geen zendmachtigingen. 

de ether was vrij, en er waren nog zo weinig mensen die er gebruik van maakten 

dat regels eigenlijk niet nodig waren. private en commerciële radiozenders zonden kriskras 

door elkaar heen. nou ja, er was natuurlijk ruimte genoeg, 

dus meestal was het vooral ruis met af en toe een signaal.

dit veranderde in 1912 door de ramp met de Titanic op 15 april van dat jaar. 

vooral door die ramp werd het grote belang van goede radioverbindingen voor de scheepvaart duidelijk 

en later datzelfde jaar werd daarom door het Amerikaanse congres de radio act of 1912 goedgekeurd. 

belangrijk onderdeel van deze wet was dat alle particuliere zenders werden beperkt 

tot golflengtes korter dan 200 meter, oftewel 1500 kHz

in feite was zo de eerste heel grote amateurband ontstaan, 

want hoewel ze geen vergunning hadden bestond het merendeel van die particuliere gebruikers 

uit mensen die je nu radioamateurs zou noemen.

de gedachte achter deze maatregel waarbij de amateurs kregen wat nu beschouwd wordt als de leukste banden, 

was een op- merkelijke: voor lange afstanden waren die 'zeer' korte golven, zo dacht men toen, niet bruikbaar. 

en dus hadden ze verder geen commercieel nut.

pas in de jaren twintig van de vorige eeuw werden in Nederland de eerste zendmachtigingen uitgegeven, 

en omdat die hogere frequentie- banden toch uiteindelijk wel enig commercieel nut bleken te hebben, 

werden steeds meer delen ervan toegewezen aan commercieel of overheidsgebruik. 

op die manier ontstonden er uiteindelijk een aantal afzonderlijke amateurbanden. 

er is sinds die tijd een hoop veranderd, hoewel veel van onze huidige banden 

een zeer lange historie hebben en voor een deel uit die dagen stammen.

ook zijn er enkele tamelijk nieuwe banden, die we pas op heel recente datum erbij hebben gekregen.

zo is 137 kHz er relatief recent voor ons bij gekomen, en er is een grote kans 

dat 500 kHz er op niet al te lange termijn wereldwijd bij komt, net als 5.5 mHz (60 meter). 

in een aantal landen zijn die banden nu al legaal.

sommige banden zijn ook slechts in enkele landen toegestaan. 

een voorbeeld daarvan is 4 meter (70.000 - 70.500 mHz), 

dat oorspronkelijk alleen in Groot-Brittannië was toegestaan, 

maar dat in Europa en in enkele landen daarbuiten volop in ontwikkeling is 

en in een toenemend aantal landen aan amateurs wordt toegestaan.

in de VS heb je 220 mHz, de 1,25 meterband, en 900 mHz, 33 cm.

de laatste is daar vrij nieuw en is er in rap tempo een van de meest populaire banden.

dat terwijl 220 mHz al heel lang een amateurband is, maar altijd wat in de marge heeft verkeerd.

dat komt onder andere doordat er niet alleen bijna geen amateur- apparaten voor te koop zijn, 

maar er ook geen surplus materiaal voor is,

zoals dat voor 33 cm in grote mate juist wel het geval is.

in de periode net na de tweede wereldoorlog vonden er enkele grote verschuivingen in de indeling 

van de amateurbanden plaats. allereerst begon eind jaren veertig, 

net als in een groot aantal andere landen in Groot-Brittannië de BBC met het uitzenden van televisie.

dat gebeurde precies in de in die tijd erg populaire 5 meter amateur-band. 

in Nederland betekende dat,dat die band aan het eind van de jaren veertig 

voor amateur-gebruik werd ingetrokken.

in Groot-Brittannië echter kregen de amateurs in plaats van hun favoriete 5 meter 

als goedmaker de beschikking over de 4 meterband.

ooit is er wel gespeculeerd dat dat gedaan is 

omdat die band gedeeld werd en ook toen al veelvuldig militair werd gebruikt.

als er veel amateur-verkeer in dezelfde band zou plaatsvinden 

dan zouden die amateur-gesprekken vanuit Rusland gezien in veel gevallen het militaire verkeer kunnen overstemmen.

in ieder geval is 4 meter in GB nog altijd een amateurband, 

en is de band vooral in de laatste jaren aan een ware opmars begonnen.

een ander fenomeen uit die tijd kort na de oorlog is de rare 

en ongebruikelijke harmonische relatie tussen de 2 meter- en de 70 cm-band. 

de meeste amateurbanden vallen in de tweede harmonische van de amateur-band die eronder zit.

kijk maar naar de oudste banden die we hebben: 7 mHz is het dubbele van 3,5 mHz. 

14 mHz het dubbele van 7 mHz, enzovoort.

voor de tweede wereldoorlog hadden amateurs niet alleen de 5 meterband, 

maar ook de 2,5 meterband.

deze band bevond zich net boven de huidige Fm-omroepband.

tijdens de oorlog was zendamateurisme eigenlijk overal verboden, 

en omdat de frequenties rond de 2,5 meterband de hoogste frequentieband 

was waar met de toenmalige techniek makkelijk op grote schaal apparatuur voor te maken was, 

werden alle bommenwerpers van de geallieerden voorzien van apparatuur die in die band werkte.

direct na de oorlog werden de meeste overgebleven militaire vliegtuigen al snel ingezet voor de burgerluchtvaart.

omdat ombouw van de zendapparatuur daarin naar een andere frequentieband lastig 

en in een tijd van opbouw veel te duur zou zijn geweest,

kregen de amateurs wereldwijd hun 2,5 meterband niet terug, 

maar kregen ze in plaats daarvan de huidige 2 meterband.

dit kun je nog zien aan de harmonische relatie tussen de banden: 2,5 meter is ongeveer 110 mHz.

het dubbele daarvan is 220 mHz, de huidige 1,25 meterband in de VS.

onze eigen huidige 70 cm-band, 440 mHz is daar weer het dubbele van 

en ook de 33 cm-band in de VS borduurt met ongeveer 900 mHz daar voort op die traditie 

(in de VS loopt 70 cm tot 450 mHz).

in de banden daarboven gaat deze manier van rekenen niet meer helemaal op. 

23 cm breekt namelijk met die traditie, maar 13 cm is wel weer zowat het dubbele van 23 cm. bron: vragenrubriek.nl vrza-bulletin

pronkjewailronde PA3E

 

 

* DRAADLOOS.

Het is vandaag de dag heel gewoon om draadloos de gehele wereld te omspannen, maar dat was niet altijd zo.

Het is deze week honderd jaar geleden dat de eerste signalen draadloos vanuit het Engelse Cornwall 

over de Atlantische Oceaan naar St Johns op New Foundland gestuurd werden, getuige het onderstaande verhaal.

Dat 'wonder', zoals het toen werd gezien, was het begin van het draadloze tijdperk. 

Nu, honderd jaar later, lijkt het een wonder dat Marconi succes had met zijn trans-Atlantische signaal.

In moderne ogen is de proefondervindelijk ontwikkelde zend- en ontvangstapparatuur die hij gebruikte, primitief.

En in september in 1901 raasde er ook nog een zware storm over Cornwall die de pas gebouwde antenne - 

opgebouwd uit een cirkel van hoge houten masten - van het zendstation in Poldhu omver blies.

Met zijn twee vaste assistenten, George Kemp en Percy Paget, bouwde Marconi inderhaast een provisorische antenne.

En omdat hij die haastig opgetrokken zendmast niet te veel wilde belasten, 

besloot hij alleen nog korte pulsen te gebruiken voor zijn signalen.

Vandaar dat de 's' werd uitgekozen, die immers alleen morse-puntjes en geen, lange, streepjes bevat.

Op 11 december tussen twaalf en drie uur werden volgens afspraak de eerste reeksen s'en uitgezonden.

Maar Marconi, inmiddels in St. Johns in Newfoundland, slaagde er niet in ze op te pikken.

Als antenne gebruikte hij een ballon waaraan een geleidende draad hing.

De radiogolven zouden daarin een wisselspanning opwekken 

die met de ontvangstapparatuur in een hoorbaar signaal moest worden omgezet.

Maar harde wind blies de ballon weg.

De volgende dag probeerde Marconi het opnieuw, 

dit keer met een vlieger en eenvoudiger ontvangstapparatuur, die hij aansloot op een telefoontoestel.

Dat laatste omdat het menselijk oor gevoeliger was voor geluid dan registratieapparatuur uit die tijd.

"De belangrijkste vraag," zei Marconi later die dag, 

"was of de kromming van de aarde de draadloze golven tegen zou houden.

Al die tijd was ik er van overtuigd dat dit niet zou gebeuren.

Maar het echte antwoord kwam om half een, toen ik 'kort . . . kort . . . kort' hoorde." 

Opmerkelijk is dat de precieze werking van de ontvangstapparatuur in die tijd helemaal niet begrepen werd.

In feite was de apparatuur voor het grootste deel het resultaat 

van eindeloze reeksen proefnemingen met veel vallen en opstaan.

In Villa Grifone werden het bedienend personeel en broer Alfonso ingeschakeld 

om die apparatuur rond te sjouwen.

En toen een van hen de zender deels op de grond zette en deels hoog hield, 

kwam bijvoorbeeld aan het licht dat krachtiger radiogolven worden geproduceerd 

wanneer de geleidende draad hoog de lucht in wordt gestoken.

Zo breidde Marconi zijn principe van de draadloze communicatie, 

waarop hij in 1896 in Engeland onder nummer 7777 octrooi aanvroeg, steeds uit.

En telkens werd Marconi's familie ingeschakeld.

Toen de Italiaanse posterijen niet ingingen op zijn voorstel met draadloze communicatie te werken, 

vertrok hij bijvoorbeeld naar Engeland waar een neef hem bij de hoofdingenieur van het Post Office introduceerde.

Die zag het belang van zijn vondst wel in, hetgeen resulteerde in proeven langs de Theems, 

over het vijftien kilometer brede Bristol Channel, over het Kanaal en uiteindelijk dus over de Atlantische Oceaan.

Een grote rol speelde zijn moeder, Annie Jameson uit de familie van de Ierse whiskydistilleerders.

Zij onderkende zijn belangstelling voor experimenteren en zorgde ervoor dat hij,

nadat de marine-opleiding hem had afgewezen, naar het Technical Institute in het Britse Leghorn kon.

Later liet ze hem de zolder van de villa als laboratorium gebruiken.

Toen hij was afgewezen voor de universiteit van Bologna, zorgde zijn moeder

er via familiecontacten voor dat hij toch door een hoogleraar natuurkunde werd onderwezen.

Zo maakte hij kennis met het werk van de pioniers van het elektromagnetisme

oals Michael Faraday, Alessandro Volta, Luigi Galvani, Heinrich Hertz en James Clerk Maxwell,

die het bestaan van elektromagnetische golven - zoals radiogolven - voorspelde en hun gedrag in formules goot.

pronkjewailronde PA3E

 

 

* KPN kiest in Hengelo voor upgrade koper in plaats van glasvezel

KPN kiest er in Hengelo voor om het bestaande kopernetwerk in te zetten voor snel internet,

waar Reggefiber voor de overname door KPN inzette op glasvezel.

Net als in Eindhoven lijkt de aanleg van glasvezel in de gemeente te stokken.

De opwaardering van de koperlijnen wordt aan dagblad Tubantia gemeld

door de woordvoerster van Reggefiber.

Het gaat na de upgrade volgens haar om zodanige snelheden

dat die vergeleken kunnen worden met die van glasvezel.

Hengelo is een van de gemeenten waar KPN-dochter Reggefiber flink inzette op glasvezel.

Inmiddels zijn de wijken Slangenbeek, Roershoek en Hasseler Es op glasvezel aangesloten.

Ongeveer 9000 woningen kunnen daardoor een directe glasvezelaansluiting krijgen.

Harde afspraken voor de verglazing van Hengelo had de gemeente niet met Reggefiber.

Wel staat in het coalitieakkoord dat de gemeente de aanleg van snelle datanetwerken 'bevordert'.

Daarmee wijkt de situatie af van die in Eindhoven.

Ook daar kiest KPN voor koper in plaats van glasvezel, maar de overeenkomst

van de Brabantse gemeente met Reggefiber was om de hele stad van glasvezel te voorzien.

KPN denkt zijn koperlijnen verder op te kunnen waarderen met Vplus, of 'Super Vectoring',

als opvolger van vdsl2.

Deze techniek moet snelheden tot 400Mbit/s mogelijk maken.

KPN zet wel in op verdere aanleg van glasvezelkabels,

maar alleen tot aan de wijkkasten en mobiele masten.

pronkjewailronde PA3E

 

 

* Satelliet blijft flink in beweging

Met een terugblik op het afgelopen jaar worden we niet meteen vrolijk van de gebeurtenissen in de wereld.

Desondanks of juist daardoor wordt de rol van het nieuws alleen maar groter

en dat geldt des te meer voor wie deze zenders via de schotel bekijkt.

Maar ook op andere vlakken zijn ontwikkelingen gaande.

Zo is het aanbod bij CanalDigitaal onderhevig aan wijzigingen

en ook in het free to air aanbod is sprake van veel nieuwe kanalen, maar ook enkelen die zijn weggevallen.

Een HD-aanbod waarvan kabelnetten en hun kijkers enkel nog dromen.

Nieuwszenders werken aan hun verspreiding die primair via de satelliet verloopt.

Elk groot land wil tegenwoordig haar eigen nieuwszender hebben om haar blik op de wereld te verspreiden.

Soms zijn deze zenders tamelijk gekleurd.

Dat geldt niet in de laatste plaats voor het Iraanse Press TV, het Russische Russia Today,

dat zelfs met een Franstalige variant komt, en voor de nieuwe Turkse zender TRT World.

Dit laatste kanaal is van de Turkse staatstelevisie.

Dit Engelstalige nieuwskanaal is met een HD-versie op ondermeer Turksat te zien,

maar eerste testuitzendingen op de Astra-1 waren recent al te zien.

Opvallend is dat steeds meer nieuwszenders via de satelliet overschakelen

op een (aanvullende) HD-feed.

Dit geldt voor CCTV News (Hotbird), EUronews (Hotbird), CNN HD (Astra 2),

BBC World News HD (Astra 1), NHK World (Astra 1 en Astra 2),

maar ook Al Jazeera HD is via diverse satellieten te ontvangen.

Een HD-aanbod waarvan kabelnetten en hun kijkers enkel nog dromen.

Maar er zijn natuurlijk meer ontwikkelingen gaande.

De meest in het oog springende verandering voor Nederlandse satellietkijkers is per 1 januari 2017.

De lineaire zenders van HBO vallen dan weg

en zijn dus helaas ook niet meer beschikbaar bij CanalDigitaal.

Een vervanging voor die zenders is op het moment van schrijven

nog niet gevonden/bekendgemaakt.

Wel is duidelijk dat alle bestaande regionale zenders blijven en zelfs zendtijduitbreiding krijgen.

De regionale omroepen van Drenthe, Zeeland, Limburg

en Brabant blijven via de satelliet te bekijken.

Zij sloten hiervoor een overeenkomst met M7 Group.

Al deze omroepen zijn per 1 januari bovendien ook 24 uur per dag te bekijken

en zitten dan ook allen in het basisabonnement van CanalDigitaal evenals van TV Vlaanderen Digitaal.

Natuurlijk waren er nog meer belangrijke wijzigingen die M7 Group S.A.,

het moederbedrijf van CanalDigitaal, TV Vlaanderen Digitaal en TSAT, doorvoerde.

Zo is de migratie van alle zenders van 19,2 oost naar de Astra 23,5 oost afgerond

en is daarmee ook de SD-afschakeling van alle grote zenders afgerond.

HD is voortaan de hoofdnorm en kleinere omroepen worden in MPEG-4 compressie doorgegeven.

Een andere migratie is die van de Waalse kanalen van RTBF en RTL

van de Astra 19,2 oost naar de Eutelsat Hotbird op 13 graden oost.

Dit betekent een flinke wijziging voor met name TV Vlaanderen klanten.

Zij kunnen de zenders nu wel via een online app bekijken

of moeten hun installatie laten aanpassen voor Hotbird ontvangst.

De online app is ook beschikbaar gekomen bij CanalDigitaal e

n biedt een prachtige mogelijkheid om online naar een groot aantal zenders te kijken.

Helaas is M7 Group S.A. vanwege rechtsbeperkingen nog wel verplicht om geo-blocking toe te passen,

maar wie weet veranderd dit in de toekomst met de nieuwe regelgeving van de EU,

die online diensten in Europa beter toegankelijk wil maken.

Vooralsnog heeft ook M7 Group S.A. op veel vlakken met rechtenbeperkingen te maken.

Zo mogen de signalen van zenders als TLC, 24Kitchen en Comedy Central,

wel beschikbaar bij CanalDigitaal, vooralsnog helaas niet worden aangeboden aan TV Vlaanderen klanten.

En dat is beslist geen onwil vanuit de M7 Group S.A..

Een groot voordeel van satellietontvangst is natuurlijk de free to air ontvangst.

En dat aanbod is alleen maar groter geworden.

Helaas moesten zowel ARD als ZDF wel afscheid nemen van elk een van hun themakanalen,

maar het Oostenrijkse SERVUS HD blijft uiteindelijk wel in de lucht.

Bovendien gaat in 2017 de Beiers/Oostenrijkse educatieve zender ARD Alpha over op HD-uitzendingen.

Bij de Franse tv veel veranderingen.

Helaas is de Free to air aanvoer van TF1 (Suisse), France 2 en France 3 vervallen,

maar diverse nieuwszenders als LCI HD en I Tl en BFM kwamen wel free to air in HD op de Astra-1.

Ook bij de Engelstalige kanalen de nodige wijzigingen.

ITV schakelde bijna al haar regionale varianten in HD op de Astra-2 satelliet.

Soms verdwijnen zenders ook, zoals het Turner kanaal Tru TV dat weinig succesvol is.

En ook voor Irish TV dreigt het doek te vallen nu de zender in zwaar financieel weer verkeert.

De paar zenders die wegvallen wegen echter niet op tegen het aanbod dat vrijwel voortdurend uitdijt.

Een recente grote aanwinst is het free to air gaan van Sky Sport HD Deutschland op de Astra 1 satelliet.

 En in 2017 hangt vast nog veel meer nieuws in de lucht!

pronkjewailronde PA3E

 

*Moppen van de week: een tip voor wie vergeetachtig is.

Mijn geheugen gaat sterk achteruit Mildred, dus veranderde ik mijn wachtwoord naar "onjuist".

Als ik nu inlog met het verkeerde wachtwoord, zal de computer mij verstellen:

"Uw wachtwoord is onjuist".

 

Een echtpaar op leeftijd ligt in bed, de man valt al bijna in slaap als zijn vrouw ineens zegt:

"Vroeger hield je mijn hand vast als we gingen slapen".

De man pakt heel even de hand van zijn vrouw en draait zich vervolgens weer om om te gaan slapen.

Even later zegt zij: "En je kuste me altijd als we gingen slapen".

De man draait zich weer om en geeft haar vluchtig een kusje op haar wang.

30 seconden later zegt ze vervolgens: "En je beet me altijd heel liefdevol in mijn nek". 

De man slaat de dekens van zich af, stapt uit bed en loopt weg.

"Wat ga je doen????" vraagt ze haar man, waarop hij antwoordt: " Even mijn tanden pakken ".

 

Twee zakenmannen zaten even voor een kleine pauze, in hun nieuw op te zetten winkel...

De winkel was nog lang niet klaar en er waren alleen nog maar wat stellingen.

Zegt de een tegen de ander, "Ik wed dat er dadelijk een of andere oma aan komt lopen, 

die haar gezicht tegen de etalage zal houden en zal vragen wat wij verkopen".

Hij heeft het nog niet gezegd, of een nieuwsgierige oude vrouw loopt naar de etalage, 

kijkt naar binnen en vraagt met een zachte stem ......

"Wat verkoopt u hier?"

Antwoordt een van de mannen sarcastisch, "Wij verkopen klootzakken."

Zonder een moment van twijfel antwoordt het oudje,

“Dan gaan de zaken erg goed, ...... ik zie dat jullie er nog maar twee over hebben!"

Lachjekrom PA3E

 

 

*Heeft ook u iets te koop.

Of weg te geven of u zoekt iets.

Misschien hebt u informatie nodig?

Laat het weten via het ORB e-mailadres wij nemen het dan op in de ronde.

Misschien kan een medeamateur u helpen*

Zo nu zijn we weer aan het einde gekomen van deze 600e ronde.

Johan PD2JCW,

en onze vast copy leveranciers

wensen u nog een prettige avond verder.

Tot de volgende ronde maar weer.

Het ORB TEAM


Terug naar de Ronde