Ronde 832 van de Onafhankelijke Radioamateurs Brabant “ORB” 13-07-2022


* Goedenavond zend-, en luisteramateurs,

U luistert naar de woensdagavond ronde van de ORB.

Het is 13 juli 2022, welkom bij de 832ste ronde van ORB.

Vandaag is laatste reguliere uitzending, we pakken 14 september de draad weer op.

Wij proberen u, zoals bij elke ronde weer wat nieuws te brengen.

Onze rondeleiders zijn Johan PD2JCW en Frank PF1SCT.

De eindredactie en webpagina worden verzorgd door Edmond PA3E.

We bekijken momenteel hoe de ORB-bijeenkomsten een vervolg kunnen krijgen. 

Hierover volgt binnenkort meer informatie.

Om de website bij te houden en tevens onze uitzendingen door te zetten naar listen2myradio 

zoeken we ook iemand om dit op termijn over te nemen van Edmond. 

De uitbreiding van het ORB-team is op korte termijn noodzakelijk.

Wanneer u ons wil helpen laat het ons dan weten via PA3E@home.nl

Met vriendelijke groet, Edmond PA3E, Johan PD2JCW en Frank PF1SCT

 

 

* Examens voor marifonie en radiozendamateurs naar CBR

8 juli 2022, Nieuwsbericht Agentschap Telecom

Agentschap Telecom draagt zijn examentaken over aan het CBR. 

Vanaf 1 juli 2023 doen kandidaten hun theorie-examens bij het CBR.

Dit geldt voor zowel de maritieme examens 

(Basiscertificaat, Marcom A en B) 

als voor de zendamateurexamens (Novice en Full). 

Wie gebruik wil maken van een marifoon 

of andere maritieme zendapparatuur heeft daarvoor een diploma nodig.

Voor dat diploma moet een theorie- en praktijkexamen afgelegd worden. 

Daarvoor kan een opleiding gevolgd worden.

Het theorie-examen legt de kandidaat straks digitaal af bij het CBR. 

Opleiders blijven de praktijkexamens afnemen.

Vanaf juli volgend jaar gebeurt het afnemen van praktijkexamens 

onder het certificering en toezichtmodel van het CBR.

In 2021 zijn er zo’n 6500 maritieme theorie-examens afgenomen en 1200 praktijkexamens.

Daarnaast waren er zo’n 400 examens voor radiozendamateurs.

Martijn Meijers, hoofd Spectrummanagement bij Agentschap Telecom: “Agentschap Telecom 

is erg blij in het CBR een partner te hebben gevonden die deze examentaken gaat uitvoeren.

Gegeven de expertise van het CBR heeft het agentschap er alle vertrouwen in 

dat hiermee de goede kwaliteit van de examens is verzekerd 

en dat het CBR de gewenste modernisering en professionalisering 

bij zowel de maritieme als radiozendamateur-examens kan realiseren.

Tegelijkertijd versterkt deze overdracht de focus van het agentschap 

op zijn maatschappelijke opgaven in de digitale transitie.”

Martin Stevens, divisiemanager bij het CBR: 

“We zijn enthousiast over deze opdracht en kijken uit 

naar de samenwerking met de verschillende partijen in deze professionele branche. 

Zodat we met elkaar de gewenste verbeteringen kunnen waarmaken.

Het CBR zorgt ervoor dat de examens van goede kwaliteit blijven 

met het oog op de veiligheid op het water. 

Kandidaten doen vanaf 1 juli 2023 hun theorie-examens digitaal bij het CBR.

Examinerende instellingen die nu praktijkexamens afnemen, kunnen dit blijven doen. 

Vanaf juli volgend jaar gebeurt dit dan onder het certificering en toezichtmodel van het CBR. 

Net zoals dat nu al gaat bij de nascholing voor code 95 en een aantal binnenvaartexamens.”

Op de website van het CBR staat vergelijkbare informatie’.

Examens voor marifonie en radiozendamateurs naar CBR - CBR

www.agentschaptelecom.nl Frank PF1SCT

 

*Examentaken Agentschap Telecom per 1 juli 2023 naar CBR
8 juli 2022, Stichting Radio Examens

De Stichting Radio Examens zegt het volgende 

over de aanstaande veranderingen in het afnemen van de examens.

Agentschap Telecom (AT) draagt de taken rondom het ontwikkelen 

en afnemen van examens over aan het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR).

Vanaf 1 juli 2023 gaan kandidaten die het zendamateurexamen willen doen 

hun examen afleggen bij het CBR.
De overdracht van taken is nodig omdat de examentaken 

te ver af zijn komen te staan van de kernactiviteiten van het AT.

Ook is de ICT-omgeving waarin de examens worden gemaakt verouderd 

en is er onvoldoende capaciteit beschikbaar 

om de inhoudelijke kwaliteit van de examens te kunnen garanderen. 

Tegen deze achtergrond is AT op zoek gegaan naar een partij 

die de examentaken kan overnemen.

Hieruit is het CBR als een geschikte partij naar voren gekomen. 

Voor het CBR is het ontwikkelen en afnemen van examens een kernactiviteit.
De komende maanden gebruiken AT en CBR om de overdracht te formaliseren. 

Het gaat daarbij niet alleen om operationele zaken en kennisoverdracht, 

maar ook om aanpassingen in de wet- 

en regelgeving die de overdracht juridisch mogelijk maken.
Vanaf 1 juli 2023 kunnen kandidaten 

een radio-examen bij een CBR Examencentrum afleggen. 

Hiervan zijn er 20 verspreid door heel Nederland.

De kandidaat kiest zelf de dag en het tijdstip waarop hij examen wil doen.

Omdat het CBR de examens digitaal afneemt, 

ontvangt de kandidaat direct na het examen de uitslag.

De uitslag wordt daarna door het CBR automatisch doorgegeven 

en verwerkt in het Gebruikersregister van AT.

Geslaagde kandidaten kunnen hierdoor sneller dan op dit moment 

zichzelf in het Gebruikersregister registreren en hun (nieuwe) roepletters aanvragen. 
Totdat de overdracht is gerealiseerd, 

blijft de Stichting Radio Examens (SRE) verantwoordelijk 

voor de organisatie van de radio-examens.

 In 2023 zal de SRE nog examens afnemen in januari, maart, mei en juni. 

De examendata worden gepubliceerd op de pagina Examendata van deze website

www.radio-examen.nl Frank PF1SCT

 

 

*Kort radioamateurnieuws – week 27, 2022

09 juli 2022 Veron, Erwin van der Linden (PE1CUP)

1. DL0SOP: Sea of Peace-award

Het DARC-district Mecklenburg-Vorpommern is elk jaar in juli actief 

met het special event station DL0SOP (SeaOfPeace).

Radioamateurs die aan deze activiteit meedoen 

door voldoende stations uit regio’s rond de Baltische Zee (Oostzee) te werken, 

kunnen een award verdienen in de vorm van een zijden wimpel.

Europese stations dienen daartoe in de maand juli 15 punten te verzamelen.

QSO’s met stations uit de volgende roepnaamregio’s leveren één punt op: 

ES, LA, LY, OH0, OH1, OH2, OH5, OH6, OH8, OH9, OJ0, OZ, RA1, 

RA2F, SM0, SM1, SM2, SM3, SM5, SM6, SM7, SP1, SP2 en YL.

Al deze gebieden grenzen aan de Oostzee.

Duitse stations in Mecklenburg-Vorpommern 

(DOKs V01 e.v., Z87, Z89, MCM, MVP, SOP en YLV) leveren drie punten op.  

Maximaal negen punten kunnen d.m.v. deze Duitse stations bij elkaar worden gesprokkeld.

De wimpel kost van €15.

Meer informatie: http://www.dl0sop.darc.de/

2. LZ1KCP-award: elke maand een andere speciale call

Elk jaar opnieuw activeert de club LZ1KCP vanuit Bulgarije 

maandelijks een special event station dat wordt opgedragen aan een orthodoxe heilige.  

Voor het werken van deze stations kun je een Award behalen. 

De volgende special event stations werden of worden geactiveerd in 2022:

LZ290WA (januari), LZ251MA (februari), LZ475GJ (maart), LZ303AT (april), 

LZ330AL (mei), LZ444KA (juni), LZ540DS (juli), LZ258ML (augustus), 

LZ31ZE (september), LZ457PP (oktober), LZ407IZ (november) en LZ634SM (december).

Radioamateurs in Europa dienen minstens acht van deze stations te werken. 

Het diploma is kosteloos in PDF-formaat verkrijgbaar. 

Stuur je logboekuittreksel aan de Balcan Radio Club.

Meer informatie: http://www.lz1kcp.com/

www.veron.nl Frank PF1SCT

 

*Voorstel nieuwe machtigingsvoorwaarden Slowakije

7 juli 2022, Frank webmaster PI4RAZ

Acht jaar nadat de Slowaakse nationale vereniging SZR hierom had verzocht, 

stelt de communicatieregulator voor om de vermogenslimiet voor beginners 

te verhogen tot 100 Watt met toegang tot alle HF-banden

Een vertaling van het bericht op de SZR-site luidt:

Na goedkeuring van de wijziging van de Wet elektronische communicatie in het parlement, 

keerde de Dienst Regelgeving terug naar onze machtigingsvoorwaarden (PP), 

die meer dan acht jaar waren uitgesteld.

De SZR diende haar voorstel al in 2014 in en ondanks vele vergaderingen 

en onze opmerkingen was de voortgang minimaal.

Pas dit voorjaar kwam er beweging in de zaak, 

toen het bureau intensief aan de vergunningsvoorwaarden begon.

In deze periode heeft de SZR intensief werkcontact gehad met het bureau 

en meegewerkt aan de voorbereiding van de formulering van vele onderdelen, 

met als uitgangspunt ons voorstel van acht jaar geleden.

De nieuwe licentievoorwaarden weerspiegelen voornamelijk veranderingen 

op het gebied van digitale communicatietechnologieën, 

definiëren deze en bepalen de voorwaarden voor het gebruik ervan.

Praktisch gezien betreft de grootste verandering echter houders van klasse N, 

die volgens de huidige PP slechts in beperkte delen 

van sommige kortegolfbanden mogen uitzenden.

Met de nieuwe PP’s kunnen ze volledig werken op alle kortegolf- 

en VHF-banden met een maximaal vermogen van 100 Watt.

In de nieuwe frequentietabel zullen ook de banden 470 kHz, 

5 MHz en 70 MHz worden opgenomen, 

waardoor het niet meer nodig is om deze apart aan te vragen. 

Onderdeel van de PP zal ook een regeling zijn 

voor het uitgeven van radioamateurtags, 

volgens welke tags die zijn uitgegeven met achtervoegsels 

die niet alleen met de letter A beginnen, 

maar ook met andere letters klasse N kunnen vertegenwoordigen.

De nieuwe vergunningsvoorwaarden bevinden zich 

in de laatste fase van voorbereiding en doorlopen het wetgevingsproces 

en interdepartementaal commentaar.

Je kunt de concepttekst van het nieuwe PP downloaden op:

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/-/SK/dokumenty/LP-2022-310

Houd er rekening mee dat dit momenteel een VOORSTEL is, 

dat nog moet worden goedgekeurd.

Hoewel het voorstel 1 juli 2022 als ingangsdatum vermeldt, 

is deze datum zeker niet de dag 

waarop de nieuwe vergunningsvoorwaarden in werking zullen treden.

Er moest een datum in het voorstel worden vermeld, 

en de Dienst Regelgeving heeft deze datum aangegeven, 

omdat niet kon worden voorspeld hoe lang het wetgevingsproces zou duren.

De daadwerkelijke ingangsdatum 

wordt pas aangegeven in de definitieve versie van het PP, 

die door de Dienst Regulering in de vorm van een Maatregel wordt verstrekt.

Daarom vragen we vooral alle houders van vergunningen klasse N 

om echt te wachten tot het moment waarop de wijziging 

van de vergunningsvoorwaarden wordt doorgevoerd.

Wij zullen je er uiteraard over informeren.

Wanneer dat precies zal zijn, is op dit moment echter nog niet te zeggen. 

Op 20 juni 2022 eindigde de interdepartementale commentaarprocedure 

op het ontwerp van deze maatregel, 

waarbij verschillende opmerkingen van de betrokken instellingen werden gemaakt 

(gelukkig zijn dit slechts “gewone”, geen “fundamentele” opmerkingen).

De RU moet daar nu commentaar op geven. 

Vervolgens moet de maatregel door de Wetgevende Raad van de Overheid, 

waar de RU deze moet verdedigen, en pas als daar een gunstig advies komt, 

kan de maatregel ambtshalve worden uitgevaardigd 

en in werking treden op de daarin aangegeven dag.

Al deze processen nemen enige tijd in beslag, 

maar wij denken dat het slechts weken, hoogstens maanden is.

Hiermee worden de langdurige inspanningen van de SZR afgerond 

om moderne vergunningsvoorwaarden te creëren die aansluiten 

bij de huidige trends en de verdere ontwikkeling van onze hobby mogelijk te maken.

www.pi4raz.nl Frank PF1SCT

 

*James-Webb shortlist bekend: deze kosmische kroonjuwelen krijgen we te zien.

9 juli 2022, Scientias, Tim Kraaijvanger

Eindelijk weten we welke objecten James Webb heeft gefotografeerd 

en waar we komende dinsdag beelden van te zien krijgen.

Het is een indrukwekkend lijstje!

Dinsdag 12 juli zou NASA de eerste kleurenfoto’s van de James Webb-telescoop vrijgeven. 

We weten nog niet veel over de foto’s, 

behalve dat deze volgens de Amerikaansruimtevaartorganisatie

“zeker een wauw zullen opleveren.”

Gisteren kregen we al een eerste voorproefje te zien.

Nu onthult de Europese ruimtevaartorganisatie welke objecten James Webb

de afgelopen periode in het vizier had

en waar we kleurenfoto’s van te zien krijgen, namelijk:

– De Carinanevel.

Deze nevel werd in 2010 gefotografeerd door de Hubble-telescoop.

Het is één van de grootste en helderste nevels

die vanaf het aardoppervlak te zien is.

In deze nevel worden veel sterren geboren.

De Carinanevel is 7.600 lichtjaar van de aarde verwijderd.

De Carinanevel werd in 2010 gefotografeerd door de Hubble-telescoop.

Deze foto wordt gezien als één van Hubble’s hoogtepunten.

– Het spectrum van WASP-96b.

Dit is een grote exoplaneet, oftewel een planeet buiten ons zonnestelsel.

WASP-96b is 1.150 lichtjaar van de aarde verwijderd

en draait iedere 3,4 dagen om zijn moederster.

De atmosfeer van WASP-96b is volledig wolkenvrij en dat is vrij zeldzaam.

– NGC 3132, oftewel de zogenoemde Zuidelijke Ringnevel.

Dit is een planetaire nevel in het sterrenbeeld Zeilen.

De nevel is 2000 lichtjaar van de aarde verwijderd.

Een planetaire nevel is een groeiende gaswolk rondom een stervende ster.

De nevel heeft een diameter van een halve lichtjaar.

Zuidelijke Ringnevel, gefotografeerd door de Hubble-telescoop.

In het midden van de nevel is de stervende ster zichtbaar.

– Het Kwintet van Stephan is een groep van sterrenstelsels

op 290 miljoen lichtjaar van de aarde.

Deze groep lijkt uit vijf sterrenstelsels te bestaan,

maar later werd bekend dat één sterrenstelsel

– NGC 7320 – veel dichter bij de aarde ligt dan de andere leden.

Eigenlijk is het dus een kwartet.

– Het laatste object is SMACS 0723.

Dit is een cluster van sterrenstelsels.

Dit cluster vormt een kosmische lens, waardoor het licht van verre

en zwakke achtergrondstelsels wordt versterkt.

We krijgen binnenkort,

na decennia eindelijk een goed beeld van de capaciteiten

en mogelijkheden van de geestelijke opvolger van de Hubble-telescoop.

www.scientias.nl Frank PF1SCT

 

*Peter Gülzow, DB2OS, ontvangt Horkheimerprijs

08 juli 2022 Veron Poll van der Wouw PA3BYV

Peter Gülzow, DB2OS, ontvangt Horkheimerprijs

Tijdens de openingsceremonie van HAM Radio 2022

ontving Peter Gülzow, DB2OS, de Horkheimerprijs 2022.

Aan de prijs, is een bedrag van 2500 euro verbonden.

Dit is volledig inzetbaar voor de bevordering van de amateurradiodienst.

De prijs wordt, volgens de oproep tot het indienen van voorstellen,

toegekend aan de prijswinnaars die zich verdienstelijk hebben gemaakt.

En ook hebben bijgedragen aan de verdere ontwikkeling

op het gebied van de amateurradio.

Eerste voorzitter AMSAT-DL

Peter Gülzow is de eerste voorzitter van AMSAT-DL.

Hij zorgde er ook voor dat de geostationaire transponder QO-100

op de Es’hail-2 satelliet vandaag de dag beschikbaar is voor radioamateurs.

Hiervoor waren vele besprekingen nodig.

Die besprekingen waren al jaren voor de lancering van QO-100 aan de gang.

DARC-bestuurslid Ronny Jerke, DG2RON,

gaf een samenvatting van de vele levensfasen van DB2OS

die hem vandaag tot laureaat maken.

Bijzondere eer

OM Peter nam de Horkheimer Award graag in ontvangst:

“Het is voor mij een bijzondere eer!

Zelfs na bijna vier jaar ziet QO-100 nog steeds stijgende gebruikersaantallen.

” DB2OS keek echter ook naar de toekomst en waarschuwde

dat het moeilijk is nieuw bloed te vinden voor amateurradio via satellieten:

“Wij moeten mensen vinden die zich de radiotechniek eigen maken.

Niettemin geloof ik dat het belang van satellietradio

in de komende jaren zal blijven toenemen”.

DARC-voorzitter Christian Entsfellner, DL3MBG,

voegde er een visie aan toe dat geostationaire amateurradiotransponders

ook beschikbaar moeten zijn voor de regio’s 2 en 3.

Hij ziet ook de voltooiing van de technologie in het dan verbinden

van alle drie geostationaire transponders over de hele wereld.

www.veron.nl Frank PF1SCT

 

*NASA Podcast Amateurradio in de ruimte

06 juli 2022, Veron Poll van der Wouw PA3BYV

NASA Podcast – Amateurradio in de ruimteIn aflevering 251

van NASA’s Houston We Have a Podcast,

beschrijft Courtney Black Amateurradio in de ruimte. 

Een programma dat astronauten verbindt

met mensen en studenten over de hele wereld.

In deze podcast  van 27 mei 2022 komen deskundigen,

wetenschappers, ingenieurs en astronauten aan het woord.

Zij vertellen wat er gaande is in de wereld van de bemande ruimtevaart.

Naast dagen vol wetenschap en onderhoud,

besteden de astronauten aan boord van het internationale ruimtestation

ook tijd om contact te maken met de mensen op aarde.

Contact met aarde

Dat kan via een IP-telefoon (internetprotocol) zijn om een familielid te bellen,

via een televisie-evenement om contact te leggen met de media,

of zelfs via amateurradio om contact te leggen met studenten.

Amateurradio op het internationale ruimtestation, of ARISS,

helpt bij het creëren van onderwijsmogelijkheden die studenten inspireren

om een loopbaan na te streven in STEM-gerelateerde gebieden.

Dat is namelijk techniek, wiskunde, wetenschap of technologie.

Ze hebben daarmee de mogelijkheid om te praten

met bemanningsleden in een baan om de aarde.

Vandaag horen we het verhaal van een voormalige lerares

die uit eerste hand heeft gezien hoe ARISS-communicatie

het leven van studenten hier op aarde beïnvloedt,

en hoe belangrijk dit programma is voor toekomstige generaties ruimteverkenners.

Courtney Black

Courtney Black is projectmanager onderwijs

bij het International Space Station U.S. National Laboratory.

Black heeft 14 jaar lang formeel onderwijs gegeven

aan leerlingen van de basisschool tot de middelbare school.

Haar passie voor het integreren van ruimtevaartonderwijs

in de lessen leverde haar erkenning op bij haar collega’s.

Tevens maakte het voor studenten mogelijk om deel te nemen aan unieke kansen,

zoals ARISS-contacten en een downlink met het internationale ruimtestation.

Black is ambassadeur van het ruimtestation en ambassadeur van het zonnestelsel.

Maar ook contactpersoon voor leraren bij de Space Foundation.

Daarnaast bemanningslid van de SEEC

(Space Educator Expedition Crew) van Space Center Houston.

En tevens lid van het American Institute of Aeronautics and Astronautics

en de Civil Air Patrol.

Black heeft ook op meerdere conferenties gepresenteerd

en is enthousiast om door te gaan met het presenteren van onderwerpen

om het bewustzijn te helpen vergroten en het gebruik aan te moedigen

van een groot aantal beschikbare middelen die tot doel hebben het leven

op aarde te verbeteren door het onderzoek en de verkenning van de ruimte.

Natuurlijk zijn we erg blij dat ze deze middelen vandaag deelt

in de aflevering van Houston We Have a Podcast.

Dus laten we er meteen induiken.

Veel plezier.

Luister hier naar NASA podcast Amateurradio in de ruimte:

https://nasa.gov/johnson/HWHAP/amateur-space-radio

www.veron.nl Frank PF1SCT

 

*Nieuw ozongat ontdekt dat maar liefst zeven keer groter is

dan zijn bekende, antarctische broer.

8 juli 2022, Scientias, Vivian Lammerse

(Ingekort)

Het nieuwe ontdekte ozongat bevindt zich boven de tropen

en is decennialang onopgemerkt gebleven.

Iedereen heeft wel gehoord van ‘het gat in de ozonlaag’.

Tijdens het lenteseizoen op het zuidelijk halfrond vormt zich jaarlijks

het befaamde ‘ozongat’

– dat in werkelijkheid eigenlijk een voortdurende verdunning

van de ozonlaag in de stratosfeer is – boven Antarctica.

Maar blijkbaar is dit niet de enige.

Een Canadese onderzoeker heeft namelijk boven de tropen

een ander immens ozongat ontdekt.

Een ’zorgwekkende vondst’, aldus ontdekker Qing-Bin Lu.

Nieuw ontdekt ozongat

Het tropische ozongat bevindt zich om precies te zijn

op een hoogte van 10 tot 25 kilometer,

op breedtegraden van 30 graden zuid tot 30 graden noord.

En dit nieuw ontdekte ozongat is van ongekende proportie.

Zo blijkt deze maar liefst zeven keer groter te zijn dan zijn bekende,

Antarctische broer.

Volgens de onderzoekers bestaat dit tropische ozongat

waarschijnlijk al sinds de jaren tachtig.

Dit betekent dat het dus al decennialang onopgemerkt is gebleven.

Onopgemerkt

De vondst van het nieuwe ozongat komt als een grote verrassing.

De vraag is dan ook waarom het tropische ozongat niet eerder is opgevallen.

“Ten eerste is een dergelijk ozongat

niet voorspeld op basis van de huidige fotochemische modellen,”

licht Lu in gesprek met Scientias.nl toe.

“Ten tweede blijft het tropische ozongat

– in tegenstelling tot zijn Antarctische tegenhanger

– gedurende alle seizoenen hetzelfde, waardoor het lastig te detecteren is.”

Verschillen en overeenkomsten

Beide ozongaten lijken op veel vlakken sterk op elkaar.

“Ze hebben allebei dezelfde diepte,” somt Lu op.

“Met name in het centrum is 80 procent van de normale ozonconcentratie verdwenen.

Bovendien kunnen beide ozongaten in verband worden gebracht

met de hoeveelheid ozonafbrekende chemicaliën

– chloorfluorkoolwaterstoffen of CFK’s genaamd

– in de atmosfeer en zagen ze op soortgelijke manier het levenslicht.”

Verschillen zijn er echter eveneens.

Zoals gezegd is het nieuw ontdekte tropische ozongat

een stuk groter dan zijn Antarctische broer

en is eerstgenoemde niet alleen in het voorjaar aanwezig,

maar gedurende álle seizoenen.

Dat laatste is overigens goed te verklaren.

“Beide ozongaten kennen andere stratosferische omstandigheden en klimaat,” aldus Lu.

“In het geval van het tropische ozongat leidt dit ertoe dat

er veel meer ozon wordt vernietigd en dat deze dus het hele jaar door acte de présence geeft.”

Nieuwe theorie

Dat het tropische gat zo groot is

– en dat overigens ook zijn Antarctische broer in 2020 en 2021

uitzonderlijk groot en diep was

– terwijl het gebruik van schadelijke CFK’s verboden is,

kan Lu tevens verklaren.

Over het algemeen wordt aangenomen dat de afbraak

van de ozonlaag veroorzaakt wordt door de uitstoot van CFK’s,

die naar de stratosfeer stijgen en hier worden afgebroken

door de ultraviolette straling van de zon.

Hierbij komen chlooratomen vrij die ozonmoleculen vernietigen.

Maar Lu houdt er een alternatieve theorie op na.

Volgens deze theorie heeft schadelijke kosmische straling ook een vinger in de pap.

Deze theorie heet ook wel de cosmic-ray-driven electron reaction +

(of, in het Nederlands: ‘een door kosmische straling aangedreven elektronenreactie’).

Volgens Lu is de recente opleving van kosmische straling

de reden dat zowel het Antarctische,

als het tropische ozongat zo ongebruikelijk groot zijn.

“Vanwege de piek in kosmische straling in de recente zonnecyclus

werden in 2020 en 2021 maximale ozongaten waargenomen,

terwijl de hoeveelheid CFK’s in de atmosfeer

dankzij het Montreal-Protocol is teruggedrongen,”

stelt Lu.

“Kortom, zonder het effect van kosmische straling zouden zowel

de Antarctische als het tropische ozongat ondertussen een stuk kleiner zijn,

al duurt het waarschijnlijk zo’n 10 jaar langer

voordat het veel grotere tropische ozongat zich heeft hersteld.”

Zorg

Volgens de onderzoeker is de ontdekking van het nieuwe ozongat vrij zorgwekkend.

De ozonlaag beschermt ons namelijk tegen schadelijke UV-straling

en is daarmee dus heel belangrijk.

Maar met zo’n groot gat raakt meer UV-straling het oppervlak.

“De tropen vormen ongeveer 50 procent van het gehele aardoppervlak,

waar ongeveer de helft van de wereldbevolking woont,” legt Lu uit.

“Het gat in de tropische ozonlaag is dan ook van grote zorg.

Wanneer meer UV-straling het oppervlak raakt,

kan dit bijvoorbeeld de kans op huidkanker en staar vergroten,

het menselijk immuunsysteem verzwakken en de landbouwproductiviteit verlagen,

naast de negatieve invloed die het heeft op ecosystemen.”

Wat te doen

Dat we dus niet met één,

maar met twee ozongaten te maken hebben, is tamelijk verontrustend.

De vraag is dan ook wat we kunnen doen om onszelf te beschermen.

“Helaas kunnen we het natuurlijke kosmische stralingseffect niet beheersen,”

zegt Lu desgevraagd.

“Maar we kunnen wel doorgaan met het strikt naleven van het Montreal-Protocol,

waarin werd afgesproken dat de productie

en gebruik van ozonafbrekende chemicaliën zou worden uitgefaseerd.”

www.scientias.nl Frank PF1SCT

 

 

*Zwitserland: Uitzondering voor zelfbouw geformaliseerd.

Frank Webmaster PI4RAZ.

Geplaatst op 11 juli 2022.

De Zwitserse amateurvereniging USKA zegt

dat de essentie van amateurradio is dat je ook zenders kunt gebruiken

die je zelf hebt gebouwd

De invoering van de Europese CE-certificeringsvereiste in Zwitserland

stond destijds in tegenspraak met dergelijke vrijheden.

Daarom heeft hun AT, OFCOM, in januari 2010 in een aanvullende brief

de praktische toepassing van CE-conformiteit voor radioamateurs gespecificeerd.

In verband met de nieuwe Europese radiorichtlijn in 2015,

evenals de nieuwe Telecommunicatiewet en de bijbehorende verordeningen

sinds 1 januari 2021,

heeft OFCOM de details van de regels aangepast

aan de huidige wetgeving en officieel gemaakt in OFCOM Nieuwsbrief

nr. 429 uitgebracht op 1 juni 2022.

Om kort te zijn: alles blijft zoals het was.

Voor radioamateurs met HB9 (HAREC) roepnaam gelden

nog steeds de volgende vrijstellingen:

• Je mag je eigen zenders blijven bouwen en bedienen.

CE-certificering is hiervoor niet vereist

• In de handel verkrijgbare apparaten mogen worden aangepast

voor persoonlijk gebruik.

• Zelfs apparaten die uit het buitenland zijn geïmporteerd

zonder CE-markering mogen voor persoonlijk gebruik worden gebruikt.

Elke radioamateur is echter verantwoordelijk

voor de naleving van controle op ongewenste emissies.

• Gemodificeerde apparaten mogen ook na een langere periode

van persoonlijk gebruik met een ontvangstbewijs worden doorverkocht

aan andere radioamateurs met HB9-machtiging.

• Zenderkits mogen worden geïmporteerd en gebruikt voor persoonlijk gebruik.

Apparaten die door OFCOM als “niet-compatibel” zijn verklaard

en daarom zijn gepubliceerd op OFCOM’s lijst met niet-compatibele apparaten,

zijn vrijgesteld van de bovenstaande regel.

Het feit dat de HB9-serie radioamateurs uitzonderingen krijgen op de CE-conformiteitsregels

is een voorrecht en getuigt van een groot vertrouwen van de overheid

in de vaardigheden en het verantwoordelijkheidsgevoel van de radioamateurs.

De details zijn te vinden in de bijgevoegde aankondiging (D/F/I/)

en de bijbehorende link:

https://www.uska.ch/wp-content/uploads/2022/06/Newsletter-Nr.-429-01.06.2022.pdf

https://www.pi4raz.nl/ Edmond PA3E

 

 

*IARUMS-nieuwsbrief – Onbekende indringer in de 21 MHz band.

Frank Webmaster PI4RAZ.

Geplaatst op 12 juli 2022.

De IARU Monitoring System (IARUMS) Regio 1 nieuwsbrief meldt in juni

dat ze een nieuw onbekend signaal hebben ontvangen in de 15m band.

Het was meerdere dagen te horen op 21003,5 kHz met langdurige uitzendingen,

en ook verschillende keren rond 21122 kHz

In de nieuwsbrief staat:

Hoewel het waarschijnlijk een radartransmissie is,

maar dat kunnen we niet officieel bevestigen,

rapporteren we het als een onbekend signaal, XXX.

TDoA-radiolocatiebepalingen lijken te wijzen

op het gebied van Iran als bron voor dit signaal.

De International Amateur Radio Union Monitoring System (IARUMS)

Regio 1 juni 2022 nieuwsbrief is te lezen op:

https://www.iaru-r1.org/wp-content/uploads/2022/07/IARUMS-R1-Newsletter-2022-06.pdf

Opnamen van militaire uitzendingen zijn te vinden

op de Signal Identification Guide Wiki via

https://www.sigidwiki.com/wiki/Category:Military

Monitor de korte golfbanden online met een web gebaseerde SDR-ontvanger via

http://www.websdr.org/

IARU Monitoring System (IARUMS)

https://www.iarums-r1.org/

https://www.pi4raz.nl/ Edmond PA3E

 

 

*Hamgear and Gadgets

DARU Magazine Editie 28

Door Peter de Graaf, PJ4NX

Een nieuwe compacte HF-transceiver van Xiegu

Xiegu G106 kenmerken:

• Krachtig SDR 16-bits circuit

• Compact, robuust en gebruiksvriendelijk

• General coverage HF-ontvanger

• Zenden op alle amateurbanden van 3,8 ~ 29,7 MHz

• WFM-uitzending ontvangen in 88-108 MHz

• Mogelijkheid tot digitale modi

• Computerbesturing

Xiegu G106 algemene specificaties:

RX-frequentiebereik: 0,55 ~ 30 MHz 88 ~ 108 MHz (WFM)

TX-frequentiebereik: 3,5 ~ 3,9 MHz, 7,0 ~ 7,2 MHz,

10.1~10.15MHz, 14.0~14.35MHz, 18.068~18.168MHz,

21.0~21.45MHz, 24,89 ~ 24,99 MHz en 28,0 ~ 29,7 MHz

Zendmodes: SSB/CW/AM, WFM (alleen ontvangen)

Ontvangstgevoeligheid: CW: 0.25uV @10dB S/N,

SSB: 0,5uV @10dB S/N, AM: 10uV @10dB S/N

Frequentiestabiliteit: ±1,5 ppm binnen 30 minuten na inschakelen @25°C: 1ppm/uur

Zendvermogen: ≥5W @13.8V DC

Audio-uitgangsvermogen: 0,3 W

Bedrijfsspanning: 9~15V DC

Stand-by stroom: 0,37A @Max

Zendstroom: 2.8A @Max

Afmetingen: 120*40*135 (mm)

Gewicht: ongeveer 720g

Meer info via deze link Leverbaar vanaf medio juli 2022

https://www.daru.nu/  Daru-magazine 28  Edmond PA3E

 

 

*XPA125B. 125 Watt lineair met ingebouwde tuner.

Leuk voor achter de QRP-set.

De belangrijkste kenmerken

1. Ingebouwde automatische antennetuner:

de automatische antennetuner en eindversterker van de XPA125B

kunnen onafhankelijk van elkaar worden gebruikt

als automatische antennetuner of als afzonderlijke eindversterker.

De tuner verwerkt 14-500 ohm belastingen in de HF-banden

van 1,8-30 MHz en de 6-meterband van 50-54 MHz.

2. Uitgangsvermogen van 100 W: de XPA-125B is de perfecte versterker voor

QRP-radio's of SDR-transceivers met een laag stroomverbruik

(zoals een zender van 5 watt) wanneer een output van 100 watt nodig is.

Het maximale vermogen is 125 watt.

3. Veiligheid en bescherming: de XPA125B

heeft diverse intelligente beveiligingscircuits

om de veiligheid van de versterker en de aangesloten transceiver te garanderen.

Wanneer zich abnormale omstandigheden voordoen,

zoals een te hoge SWR,

te veel stuurvermogen of een te hoge temperatuur,

gaat de versterker over op de bypass-modus

en wordt een alarmbericht weergegeven.

4. Nieuwe verbeterde versie: na het verbeteren van de vorm

en grootte van de XPA125 is hij kleiner dan de oude versie.

Het kan met de handgreep als een kleine tas worden gedragen.

5. Groot scherm: het 2,7-inch grote Lcd-scherm

met achtergrondverlichting toont ingangs-/uitgangsvermogen,

SWR, spanning, stroom, temperatuur, versterkerstatus

en waarschuwingsberichten,

waardoor de bediening van deze moderne versterker

eenvoudig en ook gebruiksvriendelijk is.

Direct compatibel met de Xiegu X5105, Xiegu G90,

Xiegu X6100 Yaesu FT-817 en de Yaesu FT-818

Specificaties

Bedrijfsfrequentie: 0,5 ~ 54 MHz; Ingangsvermogen:

≤5W Maximaal uitgangsvermogen RF: 1.8-30MHz ≥110W |

50-54MHz ≥ 90W

Maximale omgevingstemperatuur: 131 Fahrenheit (55 Celsius)

Versterking: 13 dB (+/-2dB)

Valse onderdrukking: >50 dB

Voedingsspanning: 12-15 Volt DC

Zend stroomverbruik: @ max output 30 Ampère

Huidige parameters: Standby 260mA

@Max Launch: 30A

@Max Ontvangst stroomverbruik: @ max 700 mA

ATU-frequentiebereik: 1,8-30 MHz & 50-54 MHz

ATU-afstembereik: 14-500 Ohm

ATU maximaal afstembereik: 14 ~ 500Ω

Werkspanning: 12V ~ 14.5V DC

Afmetingen: 260*150*100mm |

10.24*6.3*2.56inch [Exclusief knoppen, handgrepen, etc.] Gewicht: 1,6 kg

Meer info via deze link Prijs : $ 649,00

https://www.daru.nu/  Daru-magazine 28  Edmond PA3E

 

 

*Speaker Master

Wat je kunt met de SP-Master:

• Sluit drie transceivers aan op je favoriete externe luidspreker.

Luister tegelijkertijd naar alle transceivers,

alsof je op elke transceiver een aparte luidsprekers had aangesloten;

• Passief apparaat; het is niet nodig om het van stroom te voorzien;

• Volledige isolatie tussen transceivers;

• 4W continu, 20W piek bij 8Ω;

• Filters om QRN te verwijderen;

• Werkt met elke transceiver en elke luidspreker van 8Ω.

Meer info via deze link

https://www.daru.nu/  Daru-magazine 28  Edmond PA3E

 

 

 

*RF-Kit RF 2K6 HF en 6 meter solid state lineair

De RF-Kit B26-PA RF2K-S wordt als bouwpakket geleverd.

Kit betekent in dit geval echter niet

dat je 100 plastic zakjes met losse onderdelen krijgt,

dat je platen moet monteren en solderen, behuizingsdelen boren, etc.

De PA-kit wordt nl. als een bijna afgewerkt apparaat geleverd.

Om van de kit een werkend apparaat te maken,

is nodig om een Raspberry® Pi 4 - 2GB en een netsnoer aan te schaffen.

Alle andere benodigde onderdelen zoals

1 x coaxkabel,stekker, USB-kabel, HDMI-kabel

en micro SD-kaart zijn bij de levering inbegrepen.

Om de kit ‘af te maken’ moet de Raspberry Pi worden geïnstalleerd.

Hiervoor zijn al afstand houders gemonteerd

en ook de benodigde bevestigingsschroeven worden meegeleverd.

Sluit de meegeleverde USB- en HDMI-kabels aan

en soldeer de coaxkabel in.

Daarna vindt de inbedrijfstelling plaats

met de nodige kalibratie/ instelling.

Voor al dit werk is geen speciaal gereedschap nodig.

Schroevendraaiers, soldeerbout, DVM,

Ampèremeter/stroomtang en RF-vermogensmeter is alles wat je nodig hebt.

Voor vragen kun je altijd contact opnemen met RF-Kit

of een beroep doen op een zeer grote user community op Groups.io

met meer dan 1400 leden.

Daar is ook altijd een actuele versie van de gebruiksaanwijzing beschikbaar.

Er wordt een micro SD-kaart meegeleverd.

Omdat de PA een LAN-poort heeft voor ‘bediening op afstand’,

kan de besturingssoftware ook van internet worden gedownload

en op elke gewenst moment worden bijgewerkt.

Specificaties:

Frequentiebereik: 1,8-30 MHz en 50-54 MHz.

RF-uitgang: 1500 Watt (... met nog iets extra),

Stuurvermogen: 50 Watt, Rendement: tot 70% verschilt per band,

Dubbele LDMOS-apparaten met een vermogen van 3400 watt, T

X/RX-omschakeling: <1mS PIN-diode-omschakeling

(voor echt snelle QSK zonder relaisruis).

Interne automatische antennetuner (onbeperkt geheugen),

aanpassing tot maximaal 3: 1 SWR.

De tuner kan waarden opslaan voor de 4 interne antennes

en max. 16 externe antennes (1X TRX en 4x TRX-antenne ingebouwd,-

16 externe antennes met een externe antenneschakelaar).

Uitstekende signaalkwaliteit. 7-inch kleuren touchscreen,

meerdere gebruikersdisplays selecteer baar,

zeer stil dankzij geluidsarme ventilatoren.

Zeer snelle RF Sens, zelfs snel genoeg voor high-speed CW en QSK,

YAESU® Band Data-uitgang voor externe apparaten,

CAT-connectiviteit via USB, CAT via IP (UDP),

TCI-interface voor SunSDR, LAN-connectiviteit

(voor toegang op afstand via internet),

Wi-Fi-connectiviteit (Client-modus),

Vermogensmeter van 1 W tot 3 kW,

gratis software-update via internet.

Internetbediening op afstand via pc, tablet of mobiele telefoon –

ondersteunt platforms zoals Apple IOS®, Android®, Linux® en Windows®

Externe voeding +12V, slaapstand voor laag stroomverbruik,

stille interne PSU 90-290 V/AC/1 fase.

Afmetingen (hbd): 7,4 x 12,2 x 16,7 inch. / 19 x 31 x 42,5 cm.

Gewicht: 16 Kg

Prijs: $ 4.990,00 bij een US-dealer

https://www.daru.nu/  Daru-magazine 28  Edmond PA3E

 

 

*Dit was onze laatste ronde voor onze vakantie stop.

U hoort en ziet ons weer terug op 14-09-2022.

En dat is 8 weken vakantie voor ons Frank PF1SCT

Johan PD2JCW en Edmond PA3E

wensen u alle een hele fijne vakantie toe.

 

 

*Heeft ook u iets te koop.

*Of weg te geven of u zoekt iets.

Misschien hebt u informatie nodig?

Laat het weten via het ORB e-mailadres

Wij nemen het dan op in de ronde.

Misschien kan een medeamateur u helpen*

Zo nu zijn we weer aan het einde gekomen van deze 832ste ronde.

Johan PD2JCW en Frank PF1SCT die het u vertelden.

En Edmond PA3E

Die maakte dat U het op de ORB-site kon na lezen HI.

En onze vast copy leveranciers,

Wensen u nog een prettige avond verder.

Tot de volgende ronde maar weer.

Het ORB TEAM


Terug naar de Ronde