Ronde 833 van de Onafhankelijke Radioamateurs Brabant “ORB” 14-09-2022


* Goedenavond zend-, en luisteramateurs,

U luistert naar de woensdagavond ronde van de ORB.

Het is 14 sep 2022, welkom bij de 833ste ronde van ORB..

Wij proberen u, zoals bij elke ronde weer wat nieuws te brengen.

Onze rondeleiders zijn Johan PD2JCW en Frank PF1SCT.

De eindredactie en webpagina worden verzorgd door Edmond PA3E.

We bekijken momenteel hoe de ORB-bijeenkomsten een vervolg kunnen krijgen.

Hierover volgt binnenkort meer informatie.

Om de website bij te houden en tevens onze uitzendingen door te zetten naar listen2myradio

zoeken we ook iemand om dit op termijn over te nemen van Edmond.

De uitbreiding van het ORB-team is op korte termijn noodzakelijk.

Wanneer u ons wil helpen laat het ons dan weten via PA3E@home.nl

Met vriendelijke groet, Edmond PA3E, Johan PD2JCW en Frank PF1SCT

 

 

*Het zal u wel opgevallen zijn dat we de ronde niet meer opstarten om 20:00 uur op 70 cm maar om 20:30 uur op 2 mtr.

Er was door div personen geklaagd dat wij samen werkte met lpd’ers op 70cm

dat was al in 2004 een doorn in het oog van sommige personen.

Maar om Johan PD2JCW en Frank PF1SCT te beschermen

hebben we met veel tegenzin besloten om de inmeldronde op 70cm te stoppen

ze kunnen zich nu inmelden digitaal via de chatpagina

waar ze dan door de rondeleider gemeld worden als zijnde luisterend.

Daar kunt u ook u vragen stellen we zijn jullie echt niet vergeten.

Edmond PA3E

 

 

*Radio-examens in Veldhoven: 41 geslaagden

09/09/2022/0 door redactie

Bij de op 7 september door de Stichting Radio Examens (SRE)

afgenomen examens zijn in totaal 41 kandidaten geslaagd.

Voor het N-examen wisten 26 van de 30 kandidaten voldoende goede antwoorden te geven (86,7%).

Bij het F-examen was het slagingspercentage 55,5% (15 geslaagden).

De volgende examens die door de SRE worden georganiseerd vinden plaats op 1 november in Houten.

De examendata voor de eerste helft van 2023 zijn inmiddels ook bekend:

woensdag 18 januari in Nijkerk en woensdag 1 maart in Houten.

Inschrijven voor een examen kan op www.radio-examen.nl.

https://hamnieuws.nl/

Edmond PA3E

 

 

*De 29e uitgave DARU-magazine

02/08/2022/ door redactie

Afgelopen weekend is de 29e uitgave van DARU-magazine naar de leden verzonden.

Het 51-pagina’s tellende digitale clubblad wordt

– net als voorganger DKARS-magazine

– vrij uitgegeven.

De vereniging doet niet aan copyright en alle artikelen

kunnen (tenzij anders vermeld) vrij gebruikt en verspreid worden.

Iedere geïnteresseerde

– ook niet leden

– kunnen het magazine gratis downloaden.

In dit magazine onder andere:

Overgang examentaken naar het CBR

WD-40, ‘Haarlemmerolie’ uit Amerika

Een NanoVNA testbord voor kristallen en filters

Voorzitter Bert (PD0GKB) schrijft:

De meeste werkenden hebben inmiddels vakantie.

Tijd voor bijvoorbeeld onderhoud aan de antennemast of,

als je op reis gaat,

uitzoeken wat er mee gaat aan apparatuur en wat er thuis (moet) blijven.

Altijd leuk om /p te werken.

Inmiddels hebben we op 6 juli jl. onze ledenraadpleging gehouden.

Zowel opkomst als uitkomst, om het in Oud Hollandsch te zeggen:

 ‘stemden ons hoopvol’.

Eén van de vragen was of onze leden, meer specifiek de radio(zend) amateurs,

überhaupt wel zitten te wachten op belangenbehartiging?

Immers, als er voor je gevoel geen echte be- dreigingen zijn,

waar zou je je dan druk om maken?

Voor de meesten zal het hun of eigenlijk onze tijd wel duren toch?

En toch bleek er veel meer idealisme aanwezig dan we hadden verwacht.

Na een korte toelichting waar DARU principieel voor staat, je kunt het niet vaak genoeg herhalen,

was de gemeenschappelijke mening dat we echt moeten doorzetten

met onze beweging en een aantal van de aanwezigen

wilde zich verkiesbaar gaan stellen voor een bestuursfunctie.

We hebben met elkaar als voorwaarde gesteld dat je het wel moet willen

om deze ‘opoffering’ prioriteit te geven, hoe ingewikkeld het ook is.

Na plannen maken en dromen delen, vooral ook overstappen naar de daden.

Onze speerpunten zijn overzichtelijk en er was zelfs de roep

om in het uiterste geval dan maar nog verder te gaan prioriteren en daar dan vol voor te gaan.

Goede onderzoeken, kwalitatieve analyses,

uitstekend onderbouwde uitwerking van het vraagstuk zodat we discussies

met wie dan ook goed kunnen voeren.

Een DARU waar je niet om- heen kan!

Even onze thema’s in de herhaling: Problematiek rond antenneplaatsing?

Voldoende en gevarieerd genoeg kunnen blijven beschikken over frequentieruimte?

Overlast van storingen die onze hobbybeoefening moeilijk of onmogelijk maakt?

Het imago van het radio(zend)amateurisme?

Het kunnen aanbieden van QSL-service?

Samengevat: van woorden daden maken,

dat is de volgende stap die we moeten maken!

En heus niet flauw of schofferend bedoeld naar bestaande instituties,

maar we vinden echt dat we op een transparantere manier moeten werken

en er regelmatig ook verversing moet komen op met name bestuurlijke functies.

Geen mogelijkheden meer bieden om met slimme portefeuillewisselingen

of wijzigen van rollen de bestuurlijke tijd te rekken.

Nee, met fatsoenlijke en logische regelmaat ruimte geven aan nieuwe energieën,

 ideeën, inzichten, etc.

Met alle respect, maar de bestaande instituties bieden dat niet.

Hoe professioneel de betreffende mensen, veelal met een academische titel,

ook zijn; door de tijd heen ga je steeds meer aan persoonlijke effectiviteit verliezen

en kom je (onbewust) in vaste groeven, bestaande patronen

en verslaafd aan bepaalde privileges terecht.

Daar kun je echt niet mee door ontwikkelen, no way!!

Oproep dus aan eenieder die al langer waar dan ook op dezelfde plek zit:

Geef ruimte aan de volgende.

U wordt er zelf ook beter van!

Een fijne zomervakantie en vooral veel mooie verbindingen gewenst,

in welke modus dan ook.

73, Bert Woest – PD0GKB Voorzitter DARU

https://hamnieuws.nl/

Edmond PA3E

 

 

*RAZzies September 2022.

Frank Webmaster PI4RAZ

Geplaatst op 25 augustus 2022.

De RAZzies voor de maand September 2022 is uit!

Met in dit nummer:

– Micro SDR op een Pi-Pico deel 2 (B)

– Opa Vonk: Aflezen van een kruisnaaldmeter

– MQTT

– Dubbeltoon generator

– PA3CNO’s Blog – Afdelingsnieuws

Je kunt ‘m HIER downloaden.

Veel leesplezier!

https://www.pi4raz.nl

Edmond PA3E

 

 

*Verdringt FT8 het gebruik van SSB en CW?

Frank Webmaster PI4RAZ

Geplaatst op 29 augustus 2022.

Het debat over de vraag of de populariteit van FT8 groeit

ten koste van de SSB Phone- en CW-modi woedt

op verschillende sociale-mediaplatforms en andere fora.

Radioamateurs met uiteenlopende individuele voorkeuren

hebben vaak heel verschillende en tegenstrijdige opvattingen over de kwestie.

Sommige mensen hebben de neiging om een doemscenario te voorspellen

voor traditionele modulatiemethoden,

terwijl anderen het rechtvaardigen als een natuurlijk evolutionair proces.

Op sociale-mediaforums die gewijd zijn aan amateurradio,

lezen we constant over honderden FT8-contacten,

terwijl er heel weinig wordt vermeld over de reguliere SSB-radiotelefonie,

CW of andere traditionele modulatiemethoden…

Het laat de indruk achter dat over het algemeen

de amateurradiogemeenschap FT8 zou hebben omarmd

en bijgevolg afstand hebben genomen van SSB-telefoon en CW…

Tenminste, dat is de indruk die we krijgen van wat we tegenwoordig lezen.

Klopt bovenstaande veronderstelling?

Lees het artikel van Basu VU2NSB uit 2021 op

https://vu2nsb.com/ft8-ssb-phone-cw/

Https://www.pi4raz.nl

Edmond PA3E

 

 

*Brazilië viert 200 jaar onafhankelijkheid.

Frank Webmaster PI4RAZ

Geplaatst op 30 augustus 2022.

De Braziliaanze amateurvereniging LABRE

heeft een nieuw Award uitgegeven

– WID (Worked Independence Day)

– om de 200ste verjaardag van de onafhankelijkheid van Brazilië te vieren

Dit award is beschikbaar voor alle wereldwijde amateurradio-operators

die contacten bevestigen met Braziliaanse stations

waarvan de laatste twee letters van hun respectievelijke roepnamen

overeenkomen met de acroniemen van de 27 Federatieve Eenheden (staten of UF) van Brazilië,

bijvoorbeeld PY7BAM, PT2DF, PY2TO, PW8EPA, PV8AAP, PY3PR enz.

Om de AWARD te ontvangen, moet de aanvrager corresponderende contacten

met alle 27 acroniemen van de Braziliaanse UF-bewijzen (zie website).

Attentie attentie!

Alleen de laatste twee letters van de roepnaam zijn van belang voor deze AWARD.

Er kunnen contacten worden gelegd met radioamateurs van welke afkomst dan ook.

Contacten met bijvoorbeeld PY7BAM, PT2DF, PY2TO, PW8EPA, PV8AAP, PY3PR

zouden geldig zijn om respectievelijk de afkortingen AM, DF, TO, PA, AP en PR te bewijzen,

hoewel deze afkortingen niet overeenkomen met de staat van herkomst van deze radioamateurs.

LABRE zal ook de speciale roepnaam PV200BR in de lucht brengen

en zal vanaf 1 september 2022 in de lucht zijn op de verschillende banden

en modi die beschikbaar zijn voor Braziliaanse radioamateurs.

Contacten met speciale roepnaam PV200BR kunnen worden gebruikt als joker

om een ​​van de andere acroniemen te vervangen.

Contacten zijn geldig vanaf 1 september 2022,

het 200e jaar van de onafhankelijkheid van Brazilië.

Er kan voor het AWARD worden gewerkt in alle toegestane modi en banden

met goedkeuring voor CW-, SSB-, digitale en satellietmodi.

Voor meer informatie over het bewijs van contacten,

lees de algemene regels aan het einde van de LABRE Awards-pagina

Https://www.pi4raz.nl

Edmond PA3E

 

 

* AMSAT-EA: Twee nieuwe satellieten in september.

Frank Webmaster PI4RAZ

Geplaatst op 31 augustus 2022.

De lancering van twee nieuwe amateurradiosatellieten uit Spanje is gepland voor 11 september:

GENESIS-G en GENESIS-J.

Strikt genomen is dit de tweede poging,

aangezien de lancering van de Firefly-missie in september 2021 niet succesvol was.

De frequenties worden gecoördineerd door de IARU en zijn als volgt:

GENESIS-G/ASTROLAND-1

145.875 MHz uplink, modi: FM-spraak (geen CTCSS) en FSK 50 bps,

AFSK, AX.25, APRS 1200/2400 bps;

436.888 MHz downlink, bedrijfsmodi: FM-spraak, CW, FSK 50 bps,

FM-spraakbaken met roepnaam AM2SAT.

GENESIS-J/ASTROLAND-2

145.925 MHz uplink, bedrijfsmodi: FM voice (geen CTCSS) en FSK 50 bps,

AFSK, AX.25, APRS 1200/2400 bps;

436.666 MHz downlink, bedrijfsmodi: FM voice, CW FSK 50 bps,

SSTV Robot 36, FM-spraakbaken met roepnaam AM3SAT.

Het valt nog te hopen dat de lancering deze keer succesvol zal zijn vanaf Vandenberg Air Force Base.

Het startvenster begint om 15:00 UTC.

De verwachte hoogte van de baan is 300 km met een helling van 137°.

Ga voor meer informatie over de missie naar: https://firefly.com/alpha-flight-2-to-the-black/.

Https://www.pi4raz.nl

Edmond PA3E

 

 

*International Air Ambulance Week 2022.

Frank Webmaster PI4RAZ

Geplaatst op 1 september 2022.

Het is vandaag wel de laatste dag maar ik vind het ver naam dat wij dit vermelden.

De International Air Ambulance Week vindt dit jaar plaats tussen 5 en 14 september 2022

met de focus op het ondersteunen en genereren van donaties

voor vliegende medische diensten over de hele wereld.

Het evenement beslaat twee weekenden,

waardoor amateurs een grote kans krijgen om mee te doen en het evenement te steunen.

Hoewel amateurradio-operators/ stations worden aangemoedigd om de donaties te promoten,

wordt gevraagd dat alle gegenereerde donaties naar de gekozen lokale of nationale doelen gaan.

Registratie is verplicht en alle deelnemende stations krijgen een registratienummer

dat op deze website wordt vermeld.

Het geregistreerde nummer moet regelmatig door elk station worden vermeld.

In de lijst naast elk geregistreerd station zal een klikbare link zijn

waarmee degenen die willen doneren,

rechtstreeks kunnen doneren aan het goede doel van de dienst die zij willen steunen.

Het evenement is in de eerste plaats bedoeld ter ondersteuning

van door openbare donaties gefinancierde vliegende medische diensten,

geheel of gedeeltelijk door donaties gefinancierd, maar niet uitsluitend daartoe beperkt.

De locatie van het speciale evenementenstation kan overal zijn waar je het wilt opzetten

– club, thuis of als je de toestemming kunt krijgen om het te doen, een openbare plaats.

Er zijn geen kosten verbonden aan registratie of deelname

en er is een gratis reeks Awards beschikbaar voor degenen die het evenement ondersteunen,

zoals hieronder beschreven.

Een award voor registratie en deelname aan het evenement.

Een bronzen award voor het werken van minimaal 5 IAW-stations.

Een zilveren award voor het werken van minimaal 10 IAW-stations.

Een gouden award voor het werken van minimaal 15 IAW-stations.

Awards voor SWL zullen voldoen aan de bovenstaande vereisten.

Er kan meer dan één award worden geclaimd.

Claims voor de Awards moeten worden ingediend bij de Award Manager van de IAW m1two.qsl@btopenworld.com,

inclusief een uittreksel uit het logboek als bewijs van een geldige claim.

De datum van het evenement is zo vastgesteld dat het samenvalt

met de eigen financieringsweek van het VK voor zijn eigen helikopterambulancediensten.

Bijna al deze, ongeveer 30 in aantal, zijn volledig afhankelijk van door de overheid gefinancierde donaties.

Het is de bedoeling dat het evenement jaarlijks in het vierde weekend van september begint

en wordt geleid door hetzelfde team dat de gevestigde internationale museumweekends organiseert.

Https://www.pi4raz.nl

Edmond PA3E

 

 

*De ‘DXCC Most Wanted’ entiteitenlijst is op 4 september weer bijgewerkt op Clublog.

Frank Webmaster PI4RAZ

Geplaatst op 5 september 2022.

De lijst bevat 340 entiteiten.

Dit zijn de top 26 entiteiten:

1. P5 DPRK (North Korea)

2. 3Y/B Bouvet Island

3. FT5/W Crozet Island

4. BS7H Scarborough Reef

5. CE0X San Felix Islands

6. BV9P Pratas Island

7. KH7K Kure Island

8. KH3 Johnston Island

9. 3Y/P Peter 1 Island

10. FT/G Glorioso Island

11. FT5/X Kerguelen Island

12. YV0 Aves Island

13. VK0M Macquarie Island

14. ZS8 Prince Edward & Marion Islands

15. KH4 Midway Island

16. PY0S Saint Peter and Paul Rocks

17. PY0T Trindade & Martim Vaz Islands

18. KP5 Desecheo Island18.

19. VP8S South Sandwich Islands

20. KH5 Palmyra & Jarvis Islands

21. ZL9 New Zealand Subantarctic Islands

22. FK/C Chesterfield Island

23. EZ Turkmenistan

24. YK Syria

25. VK0H Heard Island

26. FT/T Tromelin Island

Er zijn vier wijzigingen in de “Top 26” sinds de laatste update van 8 augustus.

FT5/X en FT/G wisselden van plaats.

VK0M en YV0 wisselden van plaats.

KH4 en ZS8 wisselden van plaats.

JD/M en FT/T wisselden van plaats waardoor

JD/M uit de “Top 26” viel.

De volledige “DXCC Most Wanted” entiteitenlijst (340) is beschikbaar op:

https://secure.clublog.org/mostwanted.php

Https://www.pi4raz.nl

Edmond PA3E

 

 

*Route 66 On The Air.

Frank Webmaster PI4RAZ

Geplaatst op 6 september 2022.

De Citrus Belt Amateur Radio Club van San Bernardino (w6jbt.org),

Californië, organiseert opnieuw

(waarschijnlijk een van de leukste speciale evenementactiviteiten)

het 23e jaarlijkse speciale evenement ‘Route 66 On The Air’

tussen 0000z op zaterdag 10 september en 2359z op zondag 18 september.

Het doel van dit evenement is om radioamateurs een leuke manier te bieden

om hun eigen herinneringen aan Route 66 “herbeleven”

en om het 96-jarig jubileum van de snelweg te vieren.

De U.S. Highway 66, opgericht in 1926,

was de eerste grote verbeterde snelweg

die de westkust met het binnenland van het land verbond.

Door middel van verhalen, liedjes en tv-shows symboliseerde de snelweg

de geest van de vrijheid van de open weg en inspireerde velen om Amerika te zien.

Zoek naar de volgende 21 stations (twee zijn rovers)

die actief zijn in of rond de grote steden langs de oude

“Route 66” van Santa Monica, Californië, naar Chicago, Illinois:

Stations Stadsclubs/particulieren

——– ——————– ———————- —

W6A Santa Monica, CA Westside Amateur Radio Club

W6B Los Angeles, CA Westside Amateur Radio Club

W6C San Bernardino, CA Citrus Belt Amateur Radio Club

W6D Victorville, CA Victor Valley Amateur Radio Club

W6E Barstow, CA Barstow Amateur Radio Club

W6F Kingman, AZ (#1) Hualapai Amateur Radio Club

W6G Flagstaff, AZ Noord-Arizona DX Association

W6H Albuquerque, NM Albuquerque DX Association

W6I Amarillo, TX Panhandle Amateur Radio Club

W6J Elk City, OK West Central OK Amateur Radio Club

W6K Oklahoma City, Oklahoma City Auto Patch Association

W6L Tulsa, OK Tulsa Amateur Radio Club

W6M Tribune, KS Western Kansas Amateur Radio Club

W6N Joplin, MO Joplin Amateur Radio Club

W6O Libanon, MO Libanon Amateur Radio Club

W6P St. Louis, MO St. Louis Amateur Radio Club

W6Q Chicago, IL Six Meter Club of Chicago

W6R Springfield, MO Southwest Missouri Amateur RC

W6U Wilmington, IL Wilmington Area Amateur Radio Club

ROVER-STATIONS

—————-

W6S ROVER 1 Noord-Arizona DX Vereniging

W6T ROVER 2 Noord-Arizona DX Vereniging

Er worden speciale evenementenstations verwacht in de buurt van de volgende frequenties.

(Zoek naar digitale modi in de standaardbandsegmenten voor dergelijke modus)

Alle frequenties +/- QRM:

CW – 3533, 7033, 10110, 14033, 18080, 21033, 24900, 28033 en 50033 kHz

SSB – 3866, 7266, 14266, 18164, 21366, 24966, 28466 en 50166 kHz

Digi-3573, 7074, 10136, 14074, 18100, 21074, 24915 en 28074 kHz

R66 MOBILE Operations

– Alle amateurs die actief zijn terwijl ze daadwerkelijk langs Route 66 rijden

tijdens de speciale evenementperiode, worden aangemoedigd om deel te nemen

aan “Route 66 On The Air”,

door de aanduiding “mobile 66” voor SSB of “/m66” voor CW te gebruiken na hun roepnamen.

Alle andere radioamateurs zijn welkom om contact op te nemen met deze mobiele operators.

OPMERKING: W6S EN W6T ZIJN DE ENIGE OFFICILE EVENT ROVER/MOBILE STATIONS

EN ZULLEN WORDEN GOEDGEKEURD OP HET EVENT CERTIFICAAT.

2022 ROUTE 66 – LOGBLAD: Dit eenvoudige logboekblad

kan tijdens het evenement worden gebruikt voor een snelle logboekregistratie.

Klik eenvoudig op onderstaande link en print het blad.

Zorg er bij het afdrukken voor dat de printer op “Landscape” staat..

https://w6jbt.org/wp-content/uploads/2022/08/FINAL-EVENT-LOG-SHEET-FOR-WEBSITE.pdf

LET OP: dit blad mag níét worden gebruikt om een certificaat aan te vragen,

aangezien je de aanvraag moet invullen die te vinden is onder het tabblad

“2022 Route 66 On The Air” op de startpagina en vervolgens op het tabblad

“Certificaat/Stickerverzoek…” moet klikken.

QSL – Elke deelnemende club zal zijn eigen QSL-kaart uitgeven

ter herdenking van dit evenement.

QSL-informatie is beschikbaar op het web op: http://w6jbt.org/?page_id=27

CERTIFICAAT/STICKERVERZOEK

– Ga voor meer informatie over het evenement en het certificaat dat beschikbaar is

naar de “Route 66 OTA-site” op: http://w6jbt.org

https://w6jbt.org/wp-content/uploads/2022/08/2022-ROUTE-66-CERTIFICATE-APPLICATION-FILLABLE-FORM-.pdf

Https://www.pi4raz.nl

Edmond PA3E

 

 

*Binnenkort nieuwe Novice machtiging in Duitsland

Frank Webmaster PI4RAZ

Geplaatst op 6 september 2022.

De Duitse amateurvereniging DARC meldt een geplande introductie

van een amateurradiolicentie op instapniveau.

Deze zal beperkt zijn tot slechts 10W EIRP in de 144- en 430 MHz-banden,

maar je mag dan wel je eigen apparatuur bouwen.

Een vertaling van het DARC-bericht luidt:

Vandaag [7 juni] presenteerde het federale ministerie van Digitale Zaken en Transport

het ontwerp van een nieuwe radioamateurverordening die enkele innovaties voor alle radioamateurs zal brengen.

De voorzitter van de DARC e. V. en de Round Table Amateur Radio (RTA), Christian Entsfellner, DL3MBG was verheugd:

“De nieuwe verordening implementeert de al lang bestaande eisen van de DARC en de Round Table Amateur Radio.

Bediening op afstand wordt in de toekomst eindelijk toegestaan.

Het ministerie heeft ook invulling gegeven aan onze vraag naar een beginnerslicentie,

dat we al sinds 2008 vragen.

Dat maakt het veel makkelijker om met amateurradio aan de slag te gaan.”

Terwijl de bestaande klassen E en A in niveau worden verhoogd

door de introductie van nieuwe onderwerpen uit de digitale technologie,

richt klasse N zich op operationele kennis, regelgeving en basiskennis van de technologie.

Houders van de nieuwe klasse N mogen zenden op 2m en 70cm

met een maximaal vermogen van 10W EIRP.

“De nieuwe instaplicentie moet met name jongeren en ouderen toegang bieden tot amateurradio

in overeenstemming met internationale eisen”, legt bestuurslid Ronny Jerke, DG2RON, uit.

Het wettelijk vastgelegde zelfbouwrecht is niet beperkt,

dus ook beginners kunnen zelf radiotoestellen of hotspots ontwikkelen,

configureren en in gebruik nemen.

Het examen zal een cumulatief systeem volgen, b.v. zoals de Amerikanen dat ook doen.

Allereerst wordt het examen voor klasse N afgelegd,

waarin alle vragen op het gebied van operationele kennis en regelgeving al zijn opgenomen.

Vervolgens kunnen dan de technische examens voor klasse E en voor klasse A worden afgelegd.

“De door de DARC ontwikkelde examencatalogi voor de drie niveaus

zijn zo gestructureerd dat de inhoud en vragen niet worden herhaald.

Inhoud die al in een lagere klasse is geëxamineerd,

speelt geen rol meer bij het examen voor een hogere klasse.

Dus alle toekomstige radioamateurs doen de examens van klasse N, via E naar klasse A.

Het moet mogelijk zijn om alle examens op één dag te doen.

De voorheen ongereguleerde bediening op afstand is opgenomen

in de nieuwe amateurradioregeling.

Vergunninghouders klasse A mogen in de toekomst amateurradiostations op afstand bedienen

en ook andere radioamateurs toestaan ​​klasse A te gebruiken

(Hiermee wordt waarschijnlijk werken onder toezicht bedoeld -red).

Een andere belangrijke innovatie betreft de opleiding radiobediening,

die in de toekomst mogelijk zal zijn zonder aparte opleidingsroepnaam.

In plaats daarvan maakt het toevoegen van het voorvoegsel “DN/”

van elke klasse E- of klasse A-roepnaam een ​​trainingsroepnaam.

De RTA heeft nu 4 weken de tijd om commentaar te geven op de conceptregeling.

Het bestuur en de afdelingen van de DARC zijn inmiddels begonnen met het nader bestuderen

van de tekst van de verordening en zullen spoedig reageren.

Het persbericht van het Bondsministerie voor Digitale Zaken en Transport is te vinden op:

https://bmdv.bund.de/SharedDocs/DE/Pressemitteilungen/2022/065-kluckert-amateurfunkverordnung.html

Bij het persbericht is een concept van de tweede verordening

tot wijziging van de amateurradioverordening gevoegd.

Dit is als pdf-bestand te vinden op:

https://bmdv.bund.de/SharedDocs/DE/Gesetze-20/zzwei-verordnung-aenderung-amateurfunkverordnung.html

Https://www.pi4raz.nl

Edmond PA3E

 

 

*Zendverbod 13cm.

Frank Webmaster PI4RAZ

Geplaatst op 9 september 2022.

In de reeks zendverboden voor de 13cm band staat er na afloop van het festivalseizoen

nog maar één op de kalender op dit moment.

Tussen zaterdag 15 oktober 2022 00.00 uur en zondag 16 oktober 2022 23.59 uur

mag er geen gebruik gemaakt worden van de frequentie 2355MHz

in een straal van 35km rond Amsterdam vanwege de Marathon van Amsterdam.

Het is maar één enkele frequentie deze keer; houd een bandbreedte van 8MHz aan

(vroeger stond dat erbij, maar tegenwoordig niet meer).

Buiten een straal van 35km ook niet op Amsterdam richten.

Https://www.pi4raz.nl

Edmond PA3E

 

 

*Nieuw boek: 20 jaar uitgewerkte N examenvragen.

Webmaster https://www.daru.nu/

Gepubliceerd: 22 augustus 2022

Het succes van het boek '20 jaar uitgewerkte F-examenvragen'

en de vraag naar een soortgelijk boek voor de aankomende novice-amateur,

heeft Tonny PA4TON gemotiveerd om hier energie in te stoppen.

Inmiddels is het boek '20 jaar uitgewerkte N-examenvragen' gereed.

Dit is een mooie aanvulling en instap voor aspirant N-radiozendamateurs!

Door de gehanteerde opzet is dit werk niet alleen geschikt als studieboek

voor de aspirant radiozendamateur maar ook als naslagwerk.

Het boek bevat alle novice-examenvragen die gepasseerd zijn vanaf 1975 en later.

Als zelfstudieboek is het vooral geschikt omdat het boekwerk gestructureerd is opgezet.

Er zijn 20 modulen/hoofdstukken gemaakt met ruim 550 vragen en antwoorden

die allemaal zijn uitgewerkt en aansluiten bij de vermelde eisen voor het novice-examen..

Ook zijn vanaf 2004 tot 2020 alle voorschriftvragen verzameld en voorzien van antwoorden.

Er zijn 10 pagina’s met rekenvoorbeelden gegeven met het omzetten van formules.

Gevolgd door belangrijke tips voor het voorbereiden en maken van het examen.

Kortom een volledig boek ter voorbereiding op het novice-zendexamen!

Extra informatie en doorgeven van een bestelling kan via een e-mail aan pa4ton@amsat.org

https://www.daru.nu/

Edmond PA3E

 

 

*Nog even over de N-herijking...

Webmaster https://www.daru.nu/

Gepubliceerd: 18 augustus 2022

Op 17 juni 2021, inmiddels alweer een jaar en 2 maanden geleden,

maakten we melding van het feit dat de N-herijking akkoord was

en dat met de publicatie in de Staatscourant het startschot is gegeven aan N-amateurs

om gebruik te maken van de verruimde mogelijkheden.

  In datzelfde artikel maakten wij melding van een foutje.

Want de toewijzing van de 20-meterband was niet correct opgenomen

in de gepubliceerde regeling in de Staatscourant.

In de publicatie stond 14.00 - 14.25 MHz.

Dat moet 14.00 - 14.35 MHz zijn, omdat de afspraak was

dat de gehele 20 meter band vrijgegeven zou worden voor N-amateurs.

Agentschap Telecom heeft destijds bevestigd dat hier sprake is van een typefout

en dat deze zo spoedig mogelijk wordt gecorrigeerd.

Joop PA9JOO/P maakte ons attent op het feit

dat dit ruim een jaar later nog steeds niet is gebeurd.

Met Joop zijn wij van mening dat dit nogal slordig is.

We zullen dit Agentschap Telecom

nogmaals verzoeken dit zo snel mogelijk te laten corrigeren.

Check hier zelf nog even de publicatie in de Staatscourant nr. 31799:

https://wetten.overheid.nl/BWBR0036375/2021-06-18/#Bijlagen

En hier de link naar het oorspronkelijk artikel op onze website:

https://www.daru.nu/n-herijking-akkoord

https://www.daru.nu/

Edmond PA3E

 

 

**JOTA-JOTI komt er aan! 14-16 oktober

12 september 2022 Frank PF1SCT

De Jota/Joti staat voor de deur,

dus dan ontkomt de luisteraar van de ORB er niet aan.

Daar moet even wat over geschreven worden door mij.

De Jota/Joti is misschien wel het grootste scouting evenement van het jaar.

Ik durf zelf te beweren het grootste radio-evenement van het jaar!

Gelijktijdig nemen wereldwijd duizenden scoutinggroepen deel aan Jota-Joti.

Jamboree on the Air en Jamboree on the Internet.

Een Jamboree is een grote bijeenkomst van scouts, leden van Scouting.

Nu zullen er niet zoveel verbindingen gemaakt worden als bij een grote contest,

maar tijdens de contesten kun je eigenlijk niet spreken van een QSO

maar meer van een kort contact,

meestal het uitwisselen van de call, ‘Five-Nine’ en een volgnummer.

Dat is bij de Jota-Joti wel anders, HI.

Daarnaast zullen er bij een grote contest ook wel meer zendstation in de lucht zijn,

echter het totaalaantal mensen dat in 1 weekend Jota-Joti bezig

is met communicatietechniek is enorm.

O ja?

Hoeveel dan, hoor ik u vragen, nou dat heb ik eens even opgezocht.

Ik was er zeer van verbaast, wat denkt u? ……..

Meer dan 2 miljoen scoutingleden zijn in het weekend van 14-16 oktober bezig met Jota-Joti,

geen wonder dat scouting een belangrijke bron is voor nieuwe aanwas.

Vaak verblijven de mensen het hele weekend op het clubgebouw

en nemen de speltakken deel aan verschillende activiteiten zoals een toren pionieren,

solderen, uitleg over radiotechniek, oriëntatietochten en verbindingen maken.

Ik wil de luisteraars vooral uitnodigen om eens een kijkje te gaan nemen

bij een scoutingvereniging die zich hier mee bezig houdt.

De deelnemerslijst kun je terugvinden via deze link.

Op de website is natuurlijk veel meer informatie over het evenement te vinden.

2 weken geleden waren we nog bang dat er minder animo zou zijn,

er waren namelijk pas 45 inschrijvingen.

Dat was zorgelijk.

Echter het aantal inschrijvingen is in rap temp opgelopen.

Maar liefst 160 inschrijvingen staan nu geregistreerd!

Dat aantal zal nog iets oplopen, onder meer met mobiele equipes.

Dat betekent dat er meer inschrijvingen zijn dan vorig jaar.

Brabant laat zich sowieso van de goede kan zien,

met 41 inschrijvingen is onze provincie verantwoordelijk voor een kwart van de inschrijvingen.

Fijn om te zien dat er meer animo is om mee te doen.

Wie doen er in onze regio (Tilburg e.o.) terecht?

Kaatsheuvel, Scouting Marin Luther King, PA3WSK/j

Tilburg, Peerke Donders, PA1ASP/j.

Verzorgen voor meerdere groepen de jota/joti.

Drunen, Scouting Dr. Akkermansgroep. PA3EWC/j

Hilvarenbeek, St. Adrianusgroep PA4AGO/j.

Rijen, St.Bonifaasgroep, PH7GIS/j

Alphen, Scouting Alphen, PA1HU/j

Tilburg, Scouting Rey de Carle, PE1BTF/j

Riel, Scouting Bolstergroep, PI4SBR/j.

Tilburg, Scouting the Challenge, PC70RH/j.

Uitzending vanuit kampeerbos De Rendierhoeve in Moergestel

Tilburg, Scouting Lord Baden Powel. PE1RXU/j.

Hebben laten weten waarschijnlijk niet on air te kunnen

ivm plotseling uitzending van zendamateurs.

Bekeken wordt of ze bij PC70RH aansluiten.

Loon op Zand, de Pastoor Simonsgroep, PA6PSG/j.

Ook dit jaar weer in de ether op FM met Scoutradio.

Houd hun website in de gaten voor de actuele frequentie Scout FM - Scout FM

Ook in en om Breda, Roosendaal, Eindhoven en Den Bosch

zijn er diverse scoutinggroepen die mee doen aan de jota/joti.

Frank PF1SCT

 

 

 

*Heeft ook u iets te koop.

*Of weg te geven of u zoekt iets.

Misschien hebt u informatie nodig?

Laat het weten via het ORB e-mailadres

Wij nemen het dan op in de ronde.

Misschien kan een medeamateur u helpen*

Zo nu zijn we weer aan het einde gekomen van deze 833ste ronde.

Johan PD2JCW en Frank PF1SCT die het u vertelden.

En Edmond PA3E

Die maakte dat U het op de ORB-site kon na lezen HI.

En onze vast copy leveranciers,

Wensen u nog een prettige avond verder.

Tot de volgende ronde maar weer.

Het ORB TEAM


Terug naar de Ronde

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------