Ronde 784 van de Onafhankelijke Radioamateurs Brabant “ORB” 16-06-2021


* Goedenavond zend, en luisteramateurs,

U kijkt weer naar de woensdagavond ronde.

En wij proberen u, zoals bij elke ronde weer wat nieuws te brengen.

Elke éérste dinsdag van de maand is er een

“Besloten” bijeenkomst van de vriendenkring.

Deze worden gehouden in het scoutinggebouw van Rey de Carle-,

Bladelstraat 2 in de wijk Reeshof te Tilburg.

Op deze avonden is onze QSL-manager aanwezig.

De bijeenkomsten hebben een vriendschappelijk karakter, waar we

Ervaringen kunnen uitwisselen, gewoon gezellig bij elkaar kunnen zijn.

Wat bijkletsen, met af toe een lezing.

En….

Dat willen we graag zo houden

Onze rondeleiders zijn Frank PF1SCT

En Johan PD2JCW

 

 

*Stroomnet doorstaat eclips zonder problemen.

Frank Webmaster PI4RAZ.

Geplaatst op11 juni 2021.

Op donderdag 10 juni 2021, tussen 11:20 en 13:40 uur

was de zon in een groot deel van Europa gedeeltelijk verduisterd.

Omdat we in Europa steeds meer elektriciteit uit zonne-energie halen,

kan een zonsverduistering een groot effect hebben op de elektriciteitsvoorziening.

Zeker op een moment van de dag dat het elektriciteitsverbruik toeneemt.

Tijdens de zonsverduistering was het vrijwel onbewolkt, en werd in Nederland

zo’n 800 MW aan zonne-elektriciteit minder opgewekt ten opzichte van een normale zonnige dag.

Dit verschil werd langzaam opgebouwd met een snelheid van ca 11MW/min.

In Europa staat nu 138 GW aan PV-vermogen.

In Nederland staat ongeveer 11 GW-zonnepanelen aan vermogen opgesteld.

Omdat het hele Europese elektriciteitsnet met elkaar verbonden is en de zonsverduistering

overal tegelijkertijd plaatsvond, konden er tegelijkertijd tekorten of overschotten ontstaan.

Dat kan gevolgen hebben voor de balanshandhaving en de frequentie.

Europese Transmission System Operators (TSOs) hebben met elkaar afspraken gemaakt

om de balanshandhaving nauwkeurig in de gaten te houden.

Ieder land is daarbij zelf verantwoordelijk voor het nemen van de nodige maatregelen,

zoals de inkoop van extra vermogen of afspraken met producenten voor mogelijke afschakeling.

Daarnaast hebben de Europese TSO’s voor en tijdens de eclips

voortdurend met elkaar in contact gestaan om elkaar te helpen waar nodig.

In Nederland was het effect van de eclips met tijdelijk 800 MW-vermogensreductie relatief groot.

Uiteindelijk bleek de inzet van het regelvermogen niet nodig te zijn,

omdat marktpartijen goed hebben gereageerd op de zonsverduistering.

De frequentie van het hoogspanningsnet schommelde wel iets,

maar bleef altijd binnen de veilige marges.

Jan Vorrink, Head of System Operations in Nederland:

‘Het scenario zoals we dat hebben voorbereid is precies uitgekomen.

De marktpartijen hebben zelf alle maatregelen genomen om de zonsverduistering op te vangen,

waardoor TenneT niet hoefde in te grijpen.’

https://www.pi4raz.nl/  Edmond PA3E

 

 

*CHIME-telescoop vindt in eerste jaar al meer dan 500 radio Brusts.

Frank Webmaster PI4RAZ.

Geplaatst op14 juni 2021.

Waarnemingen verviervoudigen het aantal bekende radioflitsen

en onthullen twee soorten: eenmalige en repeaters.

Om een ​​snelle radio-uitbarsting te kunnen detecteren,

moet je extreem veel geluk hebben in waar en wanneer je je schotelantenne richt.

Snelle radio-uitbarstingen, of FRB’s, zijn vreemd heldere lichtflitsen,

die plaatsvinden in het radiodeel van het elektromagnetische spectrum

en die een paar milliseconden oplaaien voordat ze spoorloos verdwijnen.

Deze korte en mysterieuze bakens zijn waargenomen in verschillende

en verre delen van het universum, evenals in onze eigen Melkweg.

Hun oorsprong is onbekend en hun verschijnen is onvoorspelbaar.

Sinds de eerste werd ontdekt in 2007, hebben radioastronomen

slechts ongeveer 140 uitbarstingen met hun apparatuur waargenomen.

Nu heeft een grote stationaire radiotelescoop in British Columbia

het aantal tot nu toe ontdekte snelle radioflitsen bijna verviervoudigd.

De telescoop, bekend als CHIME, afkorting van het Canadian Hydrogen Intensity Mapping Experiment,

heeft 535 nieuwe snelle radioflitsen gedetecteerd tijdens het eerste jaar van gebruik, tussen 2018 en 2019.

Wetenschappers die met CHIME samenwerken, waaronder onderzoekers van MIT,

hebben de nieuwe signalen verzameld in de eerste FRB-catalogus van de telescoop,

die ze zullen presenteren op de American Astronomical Society Meeting.

De nieuwe catalogus breidt de huidige bibliotheek van bekende FRB’s aanzienlijk uit

en geeft al aanwijzingen over hun eigenschappen.

De nieuw ontdekte bursts lijken bijvoorbeeld in twee verschillende klassen te vallen:

degenen die zich herhalen (repeaters) en degenen die dat niet doen.

Wetenschappers identificeerden 18 FRB-bronnen die herhaaldelijk uitbarsten,

terwijl de rest eenmalig lijkt te zijn.

De repeaters zien er ook anders uit, waarbij elke burst iets langer duurt

en meer gerichte radiofrequenties uitzendt dan bursts van enkele, niet-herhalende FRB’s.

Deze waarnemingen suggereren sterk dat repeaters en eenmalige objecten voortkomen

uit afzonderlijke mechanismen en astrofysische bronnen.

Met meer waarnemingen hopen astronomen binnenkort de extreme oorsprong

van deze merkwaardig heldere signalen vast te stellen.

“Vóór CHIME waren er in totaal minder dan 100 ontdekte FRB’s; nu,

na een jaar observatie, hebben we er nog honderden ontdekt”, zegt CHIME-lid Kaitlyn Shin,

een afgestudeerde student aan het MIT’s Department of Physics.

“Met al deze bronnen kunnen we echt een beeld krijgen van hoe FRB’s er als geheel uitzien,

welke astrofysica deze gebeurtenissen mogelijk maakt en hoe ze kunnen worden gebruikt

om het universum in de toekomst te bestuderen.”

CHIME bestaat uit vier massieve cilindrische radioantennes,

ongeveer de grootte en vorm van halfpipes voor snowboarden, die zich bevinden in het Dominion Radio

Astrophysical Observatory, beheerd door de National Research Council of Canada in British Columbia, Canada.

CHIME is een stationaire array, zonder bewegende delen.

De telescoop ontvangt elke dag radiosignalen van de helft van de hemel terwijl de aarde draait.

Terwijl de meeste radioastronomie wordt gedaan door een grote schotel te draaien

om het licht uit verschillende delen van de lucht te focussen,

staart CHIME bewegingloos naar de lucht en focust binnenkomende signalen met behulp van een correlator

– een krachtige digitale signaalprocessor die zich door enorme hoeveelheden gegevens kan werken

met een snelheid van ongeveer 7 terabit per seconde,

wat overeenkomt met een paar procent van het internetverkeer in de wereld.

“Digitale signaalverwerking zorgt ervoor dat CHIME in staat is om tegelijkertijd in duizenden richtingen te ‘kijken’

en informatie te reconstrueren”, zegt Kiyoshi Masui,

assistent-professor natuurkunde aan het MIT, die de conferentiepresentatie van de groep zal leiden.

“Dat helpt ons om FRB’s duizend keer vaker te detecteren dan een traditionele telescoop.”

In het eerste jaar van zijn werkzame leven heeft CHIME 535 nieuwe snelle radioflitsen gedetecteerd.

Toen de wetenschappers hun locaties in kaart brachten, ontdekten ze dat

de uitbarstingen gelijkmatig in de ruimte waren verdeeld en uit alle delen van het heelal leken te komen.

Uit de FRB’s die CHIME kon detecteren, berekenden de wetenschappers

dat heldere snelle radio-uitbarstingen plaatsvinden met een snelheid

van ongeveer 800 per dag over de hele zichtbare ruimte

– de meest nauwkeurige schatting van de totale frequentie van FRB’s tot nu toe.

“Dat is het mooie van dit werkgebied

– FRB’s zijn echt moeilijk te zien, maar ze zijn niet ongewoon”, zegt Masui,

die lid is van het Kavli Institute for Astrophysics and Space Research van MIT.

“Als je ogen radioflitsen konden zien zoals je cameraflitsen kunt zien,

zou je ze de hele tijd zien als je gewoon omhoogkeek.”

Terwijl radiogolven door de ruimte reizen,

kan elk interstellair gas of plasma onderweg de eigenschappen

en het traject van de golf vervormen of verspreiden.

De mate waarin een radiogolf wordt verspreid,

kan aanwijzingen geven over hoeveel gas het is gepasseerd

en mogelijk hoeveel afstand het heeft afgelegd vanaf de bron.

Voor elk van de 535 FRB’s die CHIME detecteerde, maten Masui

en zijn collega’s de verspreiding ervan en ontdekten dat de meeste uitbarstingen

waarschijnlijk afkomstig waren van verre bronnen in verre sterrenstelsels.

Het feit dat de uitbarstingen helder genoeg waren om door CHIME te worden gedetecteerd,

suggereert dat ze moeten zijn geproduceerd door extreem energetische bronnen.

Naarmate de telescoop meer FRB’s detecteert,

hopen wetenschappers precies vast te stellen wat voor soort exotische verschijnselen

zulke ultra heldere, ultrasnelle signalen kunnen genereren.

Wetenschappers zijn ook van plan om de uitbarstingen

en de schatting van hun verspreiding te gebruiken

om de verspreiding van gas door het universum in kaart te brengen.

“Elke FRB geeft ons wat informatie over hoe ver ze zich hebben voortgeplant

en hoeveel gas ze hebben gepasseerd”, zegt Shin.

“Met grote aantallen FRB’s kunnen we hopelijk achterhalen hoe gas

en materie op zeer grote schaal in het universum zijn verdeeld.

Dus naast het mysterie van wat FRB’s zelf zijn, is er ook het opwindende potentieel

van FRB’s als krachtige kosmologische sondes in de toekomst.”

Dit onderzoek werd ondersteund door verschillende instellingen,

waaronder de Canada Foundation for Innovation,

het Dunlap Institute for Astronomy and Astrophysics van de University of Toronto,

het Canadian Institute for Advanced Research, McGill University

en het McGill Space Institute via de Trottier Family Foundation, en de universiteit van Brits-Columbia.

https://www.pi4raz.nl/  Edmond PA3E

 

 

*Babbage en de rekenmachine.

200 jaar geleden presenteerde Charles Babbage zijn ontwerp voor een mechanische automatische rekenmachine.

De Difference Engine, met als doel berekeningen van logaritmetafels te automatiseren.

De eerste publicatie over logaritmen door John Napier (1550 - 1617) verschenen in 1614.

Een logaritmetafel was tot circa 1980 een veelgebruikt hulpmiddel bij berekeningen.

Het gebruik van logaritmen bracht complexe vermenigvuldigingen en delingen terug tot optellen en aftrekken.

(De ouderen zullen zich misschien nog herinneren

dat op de middelbare school de logaritmetafels een verplicht boek was.)

Deze tabellen werden echter door mensen gegenereerd, wat fouten in de hand werkte.

Babbage’s Difference Engine was bedoeld om die fouten te elimineren.

Van 1834 tot aan zijn dood in 1871 was Babbage bezig met het concept

van de eerste programmeerbare (mechanische) rekenmachine,

die hij de analytische machine noemde (Analytical Engine).

Dit was een waardige voorloper van de elektronische computer zoals wij die nu kennen,

omdat hij in principe de basisfuncties van een eenvoudige computer zou hebben.

Hij zou met ponskaarten werken, beslissingen nemen,

berekeningen maken en uitkomsten onthouden

De machine werd echter maar voor een deel gebouwd en heeft daardoor nooit volledig gewerkt.

Afgebouwd zou hij uit 25.000 delen hebben bestaan en wel 15 ton hebben gewogen.

In de periode van 1841 tot 1849 ontwierp Babbage,

geïnspireerd door inzichten opgedaan bij het ontwerpen van de Analytical Engine, de Difference Engine 2.

Door optimalisatie zou dit ontwerp veel kleiner zijn geweest dan de eerste versie (4000 onderdelen, 2,6 ton)

Babbage bracht voortdurend veranderingen en verfijningen aan in zijn ontwerpen.

(Herkennen wij radioamateurs dit ook?)

Zo is er nooit een afgerond ontwerp gemaakt van de Analytical Engine,

er staan wel allerlei versies op papier met diverse specificaties.

Alleen van Difference Engine 2 maakte hij een min of meer compleet ontwerp.

De productie van zijn machine stuitte op gebrek aan automatische serie productie

van de duizenden benodigde tandwielen, palletjes, etc.

Met als gevolg dat nooit een werkende machine gedemonstreerd kon worden,

waardoor de subsidies ’uitdroogden’.

Een belangrijk onderdeel van zijn Difference Engine, was een ’programma’

om al die onderdelen samen te laten werken.

Hier kreeg Babbage hulp bij van een vrouw, Ada Lovelace,

die het eerste computerprogramma schreef voor zijn Analytical Engine.

Maar omdat de machine niet gebouwd is, heeft ze haar programma’s nooit zien werken.

ADA wordt nu gezien als de ontwerpster van het allereerste computerprogramma,

omdat ze programma’s schreef om symbolen volgens vaste regels te manipuleren met een machine.

Ze zag ook al in dat computers in staat zouden zijn meer dan enkel (zware) berekeningen te doen,

terwijl Babbage er slechts geïnteresseerd was in de rekenkundige capaciteiten van zo’n machine.

Haar gepubliceerde plan wordt nu beschouwd als het allereerste computerprogramma.

Ada’s werk is niet onopgemerkt gebleven.

De programmeertaal Ada, in 1979 ontwikkeld in opdracht van het Amerikaanse Ministerie van Defensie,

is naar haar vernoemd.

En de British Computer Society reikt regelmatig de Lovelac eremedaille uit aan personen

die een buitengewone bijdrage hebben geleverd aan het begrip of de vooruitgang van de informatica.

Na Ada volgden in sneltrein vaart de ene computertaal na de andere elkaar op.

Logaritmetafels en de daarop gebaseerde rekenlinialen zijn nu ook verleden tijd.

Onze jeugd heeft geen idee meer van de enorme inspanningen die nodig waren voor rekenwerk,

voordat onder anderen de PC’s en smartphones ons leven gingen bepalen.

Wie weet nog wat een rekenlineaal was?

(Pieter, PA0PHB)

RTTY-bulletin PI4WNO. Edmond PA3E

 

 

*SXM –satellieten.

SXM 7 en 8 zijn twee grote satellieten die ontwikkeld zijn voor omroep doeleinden

voor SiriusXM’s digital audio radio service (DARS).

Space Systems/Loral (SS/L), nu Maxar Technologies,

kreeg in juli 2016 een contract om 2 nieuwe satellieten te ontwikkelen.

Elke satelliet zal uitzenden met 20kw vermogen in de S-band

en een grote uitvouwbare reflector antenne.

Daarmee kunnen ontvangers op aarde bediend worden,

zonder dat die daar grote ontvangst schotel antennes voor nodig hebben.

SXM 7 werd in december 2020 gelanceerd maar weigerde 6 weken later

en werd total-loss verklaard in februari jongstleden.

SXM 8 zal volgens plan later dit jaar worden gelanceerd.

(Spacecom)

RTTY-bulletin PI4WNO. Edmond PA3E

 

 

* JOTA-JOTI 15-17 oktober 2021, JOTI 25 jaar!

12/06/2021 door Poll van der Wouw PA3BYV

’s Werelds grootste scouting event, de JOTA-JOTI vindt dit jaar plaats van 15-17 oktober.

Dat is gelijk ook de 25ste jaargang van de JOTI.

Weliswaar ging het vorig jaar slechts in een sterk afgeslankte versie door,

maar voor dit jaar ziet het er rooskleuriger uit.

Die kleurrijkheid komt ook terug in de badge en het thema.

Het thema is namelijk “Color the globe, color your life”.

De JOTA-JOTI-organisatie verwacht dat tegen oktober de coronamaatregelen sterk zijn afgeschaald,

zodat er weer een normale JOTA-JOTI kan plaatsvinden.

Wel houden ze de ontwikkelingen nauwgezet in de gaten, zodat ze eventueel kunnen bijsturen.

Opening

De opening is dit jaar weer gewoon op vrijdagavond, 15 oktober om 22:00 uur lokale tijd.

De JOTA-JOTI duurt dan weer tot zondag 17 oktober op 23:59 uur.

Onder meer mogen we de steunzender van de VRZA gebruiken in de Gerbrandy toren te Lopik voor 2 meter.

De roepnaam van het landelijke station is PA6JAM/J.

JOTA-JOTI-hoofdkwartier

Zoals gewoonlijk is er weer een JOTA-JOTI-hoofdkwartier of nationaal station (PA6JAM/J).

Waar het JJHQ zal zijn is op dit moment nog niet bekend.

Moonbouncen

Hopelijk is er dit jaar ook weer de mogelijkheid tot moonbouncen.

Normaal gesproken werken we samen met CAMRAS en de schotel in Dwingelo

voor de ontvangst van jullie signalen.

De schotel wordt dan bemenst door een aantal vrijwilligers

die onder meer de schotel op de maan gericht houden.

Het is nog niet zeker of dat dit jaar ook doorgaat, maar daar wordt aan gewerkt.

JOTA-JOTI 15-17 oktober 2021

Ieder jaar wordt tijdens het derde volle weekend van oktober

wereldwijd de JOTA-JOTI gehouden.

Dit jaar dus van 15-17 oktober.

JOTA-JOTI staat voor Jamboree On The Air en Jamboree On The Internet.

Scouts van over de hele wereld ontmoeten elkaar dit weekend via amateurradio en het internet.

De JOTA-JOTI is een communicatieweekend waarbij verschillende technieken

om te communiceren samenkomen.

Scouts zijn daarnaast bezig met techniek tijdens dit weekend.

Een populaire activiteit is het solderen van elektronica-bouwpakketjes.

Ook het bouwen van een JOTA-toren is een voorbeeld waarin techniek

en amateurradio samen komen tot één activiteit.

Lasergame MKIII

JOTA-JOTI 2021 lasergameDit jaar is er weer een bouwkit,

en wel een  low cost Lasergame.

Functioneel:

– het is een Lasergame die reageert op IR

– je kunt twee teams instellen: team rood en team groen wat wordt weergegeven door een led.

– een blauwe LED geeft het “aantal” levens aan

– de badge gaat piepen en een gele led licht op als het “game over” is

Naast de Lasergame kun je het kitje ook gebruiken als knipperlichtje

en als tentlicht met IR-afstandsbediening.

De voeding van de kit is met een CR2032 batterij.

Om het kitje in de Lasergame modus te zetten is er een tweede printje met drukknoppen.

Hiermee kan het team gekozen worden, de Lasergame gereset

en het aantal levens ingesteld worden.

Dus als je een leuke Lasergame kit aan je spelmateriaal van je groep wilt toevoegen,

of je wilt een technologieprogramma doen buiten de JOTA-JOTI tijden,

houd dan de komst van dit kitje in de gaten.

Kits en badges

Ook dit jaar is er weer een speciale badge ontworpen.

Daarin is nationaal thema “Color the globe, color your life” verwerkt.

Deze badges en bijvoorbeeld ook de elektronica-kitjes zijn verkrijgbaar

via de servicekring (www.kitbuilding.org).

Worked All Germany contest en JOTA-JOTI 2021

Traditioneel organiseert de DARC in hetzelfde weekend als de JOTA-JOTI

haar jaarlijkse WAG (worked All Germany contest).

Om alles in goed banen te leiden zijn er in het verleden met de IARU

en de DARC goede afspraken gemaakt.

Zo zijn er contestvrije zones afgesproken die de contesters vrijhouden.

Dit geldt natuurlijk ook andersom en het is niet de bedoeling

dat JOTA-JOTI-stations binnen de afgesproken contestfrequenties verbindingen maken.

De frequentie die de JOTA-JOTI-stations op de HF-banden kunnen gebruiken zijn:

80m: CW – 3560 – 3800 kHz, SSB – 3650 – 3700 kHz

40m: CW – 7040 – 7200 kHz, SSB – 7080 – 7140 kHz

20m: CW – 14060 – 14350 kHz,

SSB – 14100 – 14125 kHz en 14280 – 14350 kHz

15m: SSB – 21350 – 21450 kHz

10m: SSB – 28225 – 28400 kHz

Denk erom dat ook uw zijband een onderdeel van het uitgezonden signaal is.

Als iedereen zich aan de gemaakte afspraken houdt hebben zowel de JOTA-JOTI-groepen

als de contesters een leuk weekend.

JOTA-JOTI tijdens je zomerkamp

Vind jij de JOTA-JOTI ook altijd veel te kort duren?

En lijkt het je gaaf om tijdens je zomerkamp verbindingen te maken met andere Scoutinggroepen,

die ook op kamp zijn?

Doe dan mee met de Zomerkampronde! JOTA-JOTI tijdens je zomerkamp!

https://www.veron.nl/ Edmond PA3E

 

 

* Defensie maakt zich zorgen over zonnepark Zeewolde.

14/06/2021 door Johan Jongbloed PA3JEM.

N iet alleen het C2000 systeem van Politie, Brandweer en Ambulance ondervindt problemen met de communicatiemiddelen.

Maar ook Defensie maakt zich zorgen over de komst van een zonnepark in Zeewolde.

Hiervoor heeft Defensie de gang naar de rechter gemaakt.

Tegen de afgifte van de omgevingsvergunning kon tot en met 22 juli 2020 beroep worden ingesteld bij de rechtbank.

Het Ministerie van Defensie heeft echter pas op 13 augustus 2020 beroep ingesteld.

Doordat Defensie het beroep voor zaak UTR 20/2892 te laat heeft ingediend,

is het beroep van eiser (Defensie) niet-ontvankelijk verklaard.

Defensie gaat in hoger beroep

Het Ministerie van Defensie is in hoger beroep gegaan tegen de rechtbankuitspraak UTR 20/2892.

Op dit moment kan Defensie de volgende problemen niet uitsluiten:

De elektrotechnische installaties van het zonnepark kunnen ongewenste invloed uitoefenen

op de kwaliteit van het antennepark.

Ook is het mogelijk dat er interferentie ontstaat door de combinatie van de

(radio)straling van de zendinstallatie en de elektrotechnische installaties van het zonnepark.

Dit kan leiden tot mogelijke negatieve effecten op installaties in de wijde omgeving.

Verder kan het leiden tot een verminderde opbrengst van het zonnepark als gevolg van de zendinstallatie.

Defensie moet altijd haar eenheden kunnen bereiken

De Staatssecretaris van Defensie is verantwoordelijk voor het antennepark Zeewolde,

een militaire zendinstallatie die gebruikt wordt voor (korte golf-) radioverbindingen

met schepen en militaire eenheden in missiegebieden.

Defensie moet ten alle tijden haar eenheden, waar ook ter wereld, kunnen bereiken.

Het betreft hier derhalve een nationaal belang.

Of landsveiligheid in het geding komt valt op voorhand niet uit te sluiten

De zendinstallatie betreft een vitale installatie, die is bedoeld als achtervanger

voor het geval satellieten niet meer (naar behoren) functioneren.

Ook de landsveiligheid kan in het geding komen.

Maar dit valt op voorhand niet uit te sluiten, zolang de problemen hierboven niet zijn uit te sluiten.

Zonnepark Zeewolde

In de komende jaren investeert Flevoland tientallen miljoenen euro’s

om het elektriciteitsnet te versterken en uit te breiden.

Zonnepark-ontwikkelaar TPSolar gaat de stroom van een zonnepark

aan de Bloesemlaan in Zeewolde vervoeren via een reservenetwerk van Liander.

De verwachting is dat TPSolar het zonnepark in 2023 in gebruik neemt.

Niet alleen zonnepanelen verstoren radiosignalen

Radiozendamateurs ondervinden al meer dan 15 jaar problemen

door apparaten die storing veroorzaken.

Maar inmiddels ondervinden ook de hulpdiensten zoals Politie, Brandweer

en Ambulance storing door ongewenste emissie.

Dat betreft niet alleen zonnepanelen.

Ook ledverlichting, laders van mobiele telefoons, voedingen van laptop

of pc kunnen flink van zich laten horen op frequenties waar deze niet thuishoren.

De International Amateur Radio Union, kortweg IARU, waar VERON-onderdeel van uitmaakt,

maakt zich op dit moment sterk voor WPT.

Wireless Power Transmission is bedoeld om in de toekomst elektrische auto’s draadloos te kunnen laden.

Dit gaat om flinke vermogens wel tot 20.000 Watt.

Iets waarvan de harmonische veel storing kunnen veroorzaken als dit niet voldoende worden onderdrukt.

Hierover dienen goede afspraken gemaakt te worden.

IARU-R1 was daarom aanwezig bij de WPT-vergaderingen van de ITU.

Een verslag van deze vergadering staat op de website van IARU-R1.

Radiozendamateurs waren de eersten die het opmerkten

In een presentatie van Agentschap Telecom is te zien dat radiozendamateurs

de eerste storingsklachten hadden.

Dit is voornamelijk op de korte golf van 3 – 30 MHz maar inmiddels ook op hogere frequentiebanden.

Communicatie werd ernstig verstoord of is zelfs onmogelijk en was er alleen tijdens daglicht.

Inmiddels is er een heel scala aan storende apparaten bijgekomen.

https://www.veron.nl/ Edmond PA3E

 

 

*DMR-repeater PI1TWE ontmanteld

10/06/2021/1 Reactie/in repeaters /door redactie

De Twentse DMR-repeater PI1TWE is ontmanteld.

Dat laat de beheerder op de website weten.

De locatie waar de repeater gehuisvest was moest verlaten worden.

Ook liep de vergunning ten einde.

En met de hogere kosten voor de laatste omdat er extra voor toezicht betaald moet worden

heeft Stichting Twentse Relaisstations besloten de steunzender te ontmantelen.

“Een verlenging vreet aardig in het budget van de stichting,

na de exorbitante prijsstijgingen bij het Agentschap Telecom.”, zo laat het bestuur weten.

Naast het DMR-relais is ook de APRS-digipeater PI1TWE-2 ontmanteld.

https://hamnieuws.nl/  Edmond PA3E

 

 

*Digipeater PI1APA uitgeschakeld

15/06/2021 door redactie.

De Apeldoorns APRS digipeater/igate PI1APA is uitgeschakeld.

Dat laat de beheerder PE2CJ aan Hamnieuws weten.

De kosten zoals voor energie, verzekering, hardware en vergunning

van de digipeater worden uit privé middelen betaald en mede door de stijging in vergunning kosten

is besloten om het zogeheten experiment te beëindigen.

Momenteel is de digipeater uitgeschakeld, maar er wordt gewerkt aan een ‘doorstart’.

Er is interesse getoond om PI1APA voort te zetten onder leiding van een andere beheerder.

De overdracht van vergunning en hardware is in gang gezet.

Wel is het denkbaar dat de voormalig beheerder PE2CJ

een APRS iGate als vervangend ‘experiment’ zal herstarten.

https://hamnieuws.nl/  Edmond PA3E

 

 

*ARISS-contact met school in Frankrijk.

Frank Webmaster PI4RAZ.

Geplaatst op15 juni 2021.

Het was alweer een tijdje geleden dat er een ARISS contact was dat hoorbaar is in Europa,

maar er komt er weer een: er staat een school contact gepland voor astronaut Thomas Pesquet KG5FYG

met studenten van het College Albert Camus, La Norville in Frankrijk en de Universite Paris-Saclay, Saint Aubin, ook in Frankrijk

Het contact staat gepland voor 17 juni 2021 om ongeveer 11.40.45 UTC, en dat is 13.40.45 Europese zomertijd.

De verbinding met het ISS zal tot stand gebracht worden via het amateur radio telebridge station ON4ISS,

dat zich in België bevindt.

De voertaal van de verbinding zal Frans zijn.

De downlink signalen zullen in Europa hoorbaar zijn op 145.800 MHz narrow band FM.

Voornaam van de studenten en de vragen die ze zullen stellen:

1. Loïs (15): Avez-vous ressenti au second décollage les mêmes émotions qu’au premier?

2. Dorian (13): A votre retour dans l’ISS avez-vous retrouvé vos réflexes?

3. Anna (12): Qu’est-ce que vous trouvez compliqué en apesanteur?

4. Inès (12): Quelle est l’influence de l’apesanteur sur les 5 sens?

5. Sandra (14): Dans l’Espace rêve-t-on qu’on est en apesanteur?

6. Sarah (12): Quelles sortes d’expériences réalisez-vous dans l’ISS?

7. Benjamin (14): Quelles responsabilités aurez-vous en tant que commandant de bord?

8. Gabriel (13): Qu’est ce qui est le plus important pour vous derrière le nom de votre mission ALPHA?

9. Eliot (12): Faites-vous des choses différemment lors de votre 2eme mission?

10. Liam (12): Quand on est en sortie extra véhiculaire, est-ce qu’on pense à l’Espace autour de soi?

11. Alae (14): Appréciez-vous de la même manière les plats de Thierry Marx et Raphaël Haumont qui ont été préparés pour vous dans l’Espace?

12. Eliot (14): Qu’est-ce qui vous émerveille le plus dans l’Espace?

13. Gabriel (14): Quel principal conseil pouvez-vous donner à la future sélection des astronautes?

14. Adrien (15): Quelle influence espérez-vous avoir sur la jeunesse?

15. Julia (19, étudiante L1): Vu de l’espace, qu’observez-vous de la présence de l’Homme et de ses dégâts?

16. Apollonie (20, étudiante L2): Pensez-vous que l’on pourra trouver les moyens d’une alimentation

durable lors d’un long voyage spatial, par exemple avec des micro-algues?

17. Pauline (19, étudiante IUT): En quoi votre expérience sur l’ISS permet de préparer les prochaines missions vers Mars?

18. Pol (20, élève 2A Centrale-Supélec): Quelles compétences de votre formation

vous sont utiles aujourd’hui pour commander cette mission?

19. Albert (18, etudiant L1): Comment gérez-vous psychologiquement la présence du vide?

Ik heb zelf diverse keren naar het ISS geluisterd, gewoon buiten met een Baofeng porto.

Het blijft leuk om aan vrienden/collega’s/familie te laten zien waar radio toe in staat is:

zomaar een ruimteschip ontvangen op een portootje.

https://www.pi4raz.nl/  Edmond PA3E

 

 

*Nieuwe maandelijkse IARU-MS-nieuwsbrief voor Regio 1.

15/06/2021 door Johan Jongbloed PA3JEM.

Iedere maand brengt het IARU Monitoring System een uitgebreide nieuwsbrief uit.

Met daarin alle monitoring rapportage over de afgelopen maand.

Zo resulteert dat ook deze maand weer in achttien goed gevulde pagina’s met flink gedetailleerde informatie.

Naast de bekende alom vertegenwoordigde OTH

(over the horizon) radarsystemen werden in mei meer CIS-12

(12 tonen BPSK of QPSK gemoduleerd met een toonafstand van 200 Hz) gedetecteerd.

Zeer goed overzicht en veel informatie

Ook bevat deze IARU-MS-nieuwsbrief een zeer goed overzicht van actuele en reeds opgeloste storingen.

Maar ook informatie over indringers en ander oneigenlijk gebruik van onze amateurbanden.

De nieuwsbrief over mei 2021 is vanaf nu in pdf-formaat beschikbaar.

Echter, het kan ook nuttig zijn ook de oudere nieuwsbrieven nog eens te raadplegen.

Bijvoorbeeld om meer over de aard en progressie van langer lopende storingen te weten te komen.

Daardoor hebben wij een flinke verzameling oudere maandrapporten aangelegd.

Dus dit archief beslaat ook vele voorgaande jaren.

Op deze pagina van ons VERON Traffic Bureau is dit archief terug te vinden.

Het IARUMS (IARU Monitoring System)

In het IARUMS werken radioamateurs in een groot aantal landen samen

bij het signaleren van “intruders” op de – vooral exclusieve – amateurbanden.

Voor Nederland is VERON als lid van de IARU de uitvoerder van deze taak.

De uitvoering is ondergebracht bij het Traffic-Bureau/HF-commissie.

Maar de dagelijkse uitvoering ligt bij een vaste groep van zes radioamateurs.

Deze groep monitort de amateurbanden

en registreert de waargenomen verstoringen door intruders volgens een bepaald protocol.

Tevens worden eens per maand de waargenomen verstoringen samengevat

in een VERON-rapport dat dan naar de IARUMS-coördinator gaat.

Vanaf oktober 2020 is Caspar Miró (EA6AMM) aangesteld als IARUMS-R1 coördinator.

Peter Jost (HB9CET) geeft daarbij ondersteuning als vice-coördinator,

onder meer als samensteller van de maandelijkse Newsletter.

https://www.veron.nl/  Edmond PA3E

 

 

*Radiomarkt Bladel KARmarkt 12 september 2021

16/06/2021 door Poll van der Wouw PA3BYV.

De in de regio bekende Kempische Amateur Radiovereniging (KAR) organiseert

hun jaarlijkse radiomarkt KARmarkt in Bladel dit jaar op 12 september van 10:00 tot 16:00 uur. 

Op het buitenterrein van de radiovereniging, Leemskuilen 16b,

verkopen diverse standhouders radio-gerelateerde artikelen.

Daaronder onderdelen, complete sets, antennes, elektronica en vintage apparatuur.

De entree bedraagt EUR 4 en kinderen tot en met 16 jaar krijgen gratis toegang.

Parkeren is gratis.

Voor elk wat wils, bekend en onbekend met radio

Hans Peters, voorzitter van de Kempische Amateur Radiovereniging:

“Onze buitenmarkt is in de loop der jaren echt een traditie geworden.

We zijn dan ook erg blij dat we de markt weer kunnen houden.

Mensen uit het hele land komen eropaf.

Niet alleen om iets te kopen of ruilen.

Maar vooral ook om ervaringen uit te wisselen over de radiohobby.

En om kennis te maken met onze gezellige vereniging en wat we doen

en dat ook nog eens in een prachtige omgeving. Iedereen is dus van harte welkom.

Jong en oud, bekend of nog onbekend met radiotechnieken.

We hebben de gezelligste markt van de Benelux!”

Over de Kempische Amateur Radiovereniging (KAR)

KAR is sinds 1993 gevestigd in Bladel op de Leemskuilen 16b.

De vereniging heeft meer dan 50 leden met een passie

voor het amateurradio en alles wat daarmee te maken heeft.

Buiten het sociale aspect van de vereniging, draagt KAR onder andere

bij aan het cultureel erfgoed door het in standhouden van

Morse communicatietechniek en radio-experimenten.

Internationaal staat de vereniging bekend om het organiseren van de KAR-radio-

en techniekmarkt in Den Herd en/of op het Terrein van de KAR en het Gilde.

Daarnaast is de KAR ingericht op noodcommunicatie in samenwerking met DARES

(Dutch Amateur Radio Emergency Service).

Dat heeft ook een groot maatschappelijke belang in het geval van calamiteiten.

Radiomarkt Bladel KARmarkt waar en wanneer

Jaarlijkse radiobuitenmarkt van de Kempische Amateur Radiovereniging ‘KARmarkt’

12 september 2021 van 10.00 – 16.00 uur

KAR-terrein: Leemskuilen 16b, 5531 NL Bladel

De entree bedraagt € 4.

Kinderen tot en met 16 jaar gratis.

Parkeren is ook gratis.

https://www.veron.nl/  Edmond PA3E

 

 

*Hallo Luisteraars

Deze kwam ik tegen Microsoft ondersteuning support WIndows 10 home pro 14 oktober-2025.

14 juni 2021.

Microsoft stopt in oktober 2025 met de ondersteuning van Windows 10 Home en Pro.

De opvolger van Windows 10 wordt later deze maand onthuld.

De einddatum van de ondersteuning van Windows 10 Home

en Pro is stilletjes toegevoegd aan de ondersteuningspagina van Microsoft, ontdekte Thurrott.

Die datum staat op 14 oktober 2025: vanaf dat punt verschijnen

er geen nieuwe updates meer voor Windows 10 Home en Pro,

behalve bepaalde veiligheidsupdates.

Windows 10 is beschikbaar sinds 15 juli 2015.

De ondersteuning zal daarmee iets meer dan tien jaar duren,

vergelijkbaar met voorgaande versies van Windows.

Microsoft kondigde onlangs de onthulling van de volgende versie van Windows aan, op 24 juni.

Windows 11 of Sun Valley

Vlak voordat Windows 10 verscheen was er nog sprake van dat het om

'de laatste versie' van Windows zou gaan:

Windows 10 zou simpelweg jarenlang steeds nieuwe update krijgen.

Nu volgt er toch zoals gewoonlijk een nieuwe versie, die mogelijk simpelweg Windows 11 gaat heten,

of Windows Sun Valley, een andere naam die is uitgelekt.

Geen Windows 10X meer

Een maand geleden meldde Microsoft nog dat het is gestopt met de ontwikkeling van Windows 10X,

een versimpelde Windows-versie voor draagbare apparaten.

https://www.rtlnieuws.nl/  Frans PA3CAZ

 

 

*Leuk.

Afgelopen week moest een kennis van mij naar het ziekenhuis voor een controle.

Aangezien zij geen vervoer had, vroeg zij of ik even wilde rijden.

Na afloop vertelde ze tegen mij.

Nou die dokter laat zijn patiënten ook lang wachten in die wachtkamer. 

Waarop ik vertelde van: Dat is toch erg logisch.  

Hoezo dat?

Vroeg zij aan mij.

Waarop ik als antwoord gaf: Nou dat toch logisch:

Het woord "Patiënt" is eigenlijk een Engels woord, en daar betekend het: Geduld hebben

Frans PA3CAZ

 

 

*Onze moppen van de week:

Een vrouw komt aan in het paradijs en vraag aan Sint-Pieter of ze haar man terug kan zien.

Oké zegt Sint-Pieter ik zal opzoeken via de pc waar hij ergens zit.

Hij kijkt onder de rubriek GELUKKIGEN maar geen resultaat, onder de rubriek

HEILIGEN weeral geen resultaat.

Hij vraagt aan de vrouw hoelang ze getrouwd waren?

52 jaar zegt ze fier!

Oei, zegt Sint-Pieter, dan moet ik naar de rubriek MARTELAREN kijken .

 

Een vader ging met zijn slimme, goed studerende zoon op campingtrip naar de Ardennen.

In een open vlakte zetten zij hun tent op en vielen even later uitgeput van de lange wandeling in slaap.

Na enkele uren maakt de vader zijn zoon wakker en zegt: "Kijk eens naar de hemel en vertel me wat je zoal ziet?"

De zoon staart naar het heelal en antwoordt: "Ik zie miljoenen sterren."

"Wat maakt je dat eigenlijk duidelijk mijn zoon?" vroeg de vader vervolgens.

De zoon; "Astronomisch, maakt me dat duidelijk dat er miljoenen Galaxy’s en planeten in het heelal aanwezig zijn."

De vader geeft zijn zoon een klap tegen het hoofd en zegt: “Wel nee idioot, iemand heeft onze tent gestolen!"

 

Een man is helemaal fanatiek van voetbal en is zeer benieuwd of er in de hemel ook wordt gevoetbald.

Dus de man gaat naar de kerk en vraagt aan de pastoor of ze in de hemel ook aan voetbal doen.

Zeker omdat het nu ook met het WK het gesprek van de dag is.

"Nou," zegt de pastoor, "ik zal het vragen.

Als u morgen terugkomt zal ik het antwoord daarop geven."

Dus de man komt de volgende dag weer bij de pastoor.

"En? Wordt er in de hemel gevoetbald?"

"Ik heb goed nieuws en ik heb slechts nieuws," zegt de pastoor, "wat wil je als eerste horen?"

"Doe maar eerst het goede nieuws."

"Nou," zegt de pastoor, "er wordt inderdaad gevoetbald in de hemel."

"Maar wat is dan het slechte nieuws?" vraagt de man.

"Je staat overmorgen opgesteld." antwoord de pastoor.

https://www.lachjekrom.com/   Edmond PA3E

 

 

*Heeft ook u iets te koop.

 

Of weg te geven of u zoekt iets.

Misschien hebt u informatie nodig?

Laat het weten via het ORB e-mailadres

wij nemen het dan op in de ronde.

Misschien kan een medeamateur u helpen*

Zo nu zijn we weer aan het einde gekomen van deze 784e ronde.

Johan PD2JCW, en Frank PF1SCT

En onze vast copy leveranciers,

wensen u nog een prettige avond verder.

Tot de volgende ronde maar weer.

Het ORB TEAM


Terug naar de Ronde