Ronde 822 van de Onafhankelijke Radioamateurs Brabant “ORB” 20-04-2022


* Goedenavond zend-, en luisteramateurs,

U kijkt weer naar de woensdagavond ronde.

En wij proberen u, zoals bij elke ronde weer wat nieuws te brengen.

Elke éérste dinsdag van de maand is er een

“Besloten” bijeenkomst van de vriendenkring.

Deze worden gehouden in het scoutinggebouw van Rey de Carle-,

Bladelstraat 2 in de wijk Reeshof te Tilburg.

Op deze avonden is onze QSL-manager aanwezig.

De bijeenkomsten hebben een vriendschappelijk karakter, waar we

Ervaringen kunnen uitwisselen, gewoon gezellig bij elkaar kunnen zijn.

Wat bijkletsen, met af toe een lezing.

En….

Dat willen we graag zo houden

Onze rondeleiders zijn Johan PD2JCW en Frank PF1SCT.

 

 

 

*Kort radioamateurnieuws – week 15, 2022

16 april 2022, Veron, Erwin van der Linden (PE1CUP)

1. 18 april: World Amateur Radio Day 2022

World Radio Amateur Day Altijd op 18 april gaan radioamateurs 

wereldwijd de ether in om de World Amateur Radio Day te vieren. 

Het was op deze dag in 1925 dat in Parijs 

de International Amateur Radio Union (IARU) werd opgericht. 

Ook dit jaar is World Amateur Radio Day 2022 op maandag 18 april.

Bij de oprichtingsvergadering waren destijds ook de gebroeders Tappenbeck 

als vertegenwoordigers van de – illegale – Nederlandse radioamateurs aanwezig.

Op 7 juni werd de Nederlandse sectie van de IARU opgericht. 

Amateurs waren toen nog op persoonlijke titel lid van de IARU. 

Vanaf 1926 werd dat anders.

Vanaf dat moment konden nog slechts radioamateurverenigingen 

met tenminste 25 aangesloten leden lid worden van de IARU.

Daarom werd op 6 juli 1926 

de Nederlandsche Vereeniging voor Internationaal Radioamateurisme (NVIR) opgericht, 

een van de voorlopers van de VERON.

Op maandag 18 april, World Amateur Radio Day, 

brengen we een langer artikel over deze voor radioamateurs bijzondere dag.

2. IARU-R1 reageert op zonne-energiestrategie EC

Zoals vastgelegd in de Green Deal, streeft de Europese Commissie (EC) 

ernaar dat in 2030 minstens 40% van de benodigde energie 

duurzaam wordt opgewekt.

In deze context werkt de Commissie onder andere aan 

een strategie voor het gebruik van zonne-energie, 

een belangrijke bron van duurzaam opgewekte energie.

In dat kader deed de Commissie een publieksconsultatie 

om onder andere informatie te verwerven over belemmeringen 

voor de verdere inzet van zonne-energie: 

EU solar energy strategy.

IARU Regio 1 heeft dit EC-initiatief aangegrepen 

om kanttekeningen bij de implementatie 

en het lopende gebruik van zonne-energie te maken.

Daarin wordt in het bijzonder ingegaan op potentiële spectrumvervuiling 

door zogenaamde optimizers.

Het ingediende document bevat onder andere details 

over lopend onderzoek door het 

IARU-R1-EMC-commissie op dit gebied.

Lees meer informatie op de IARU-R1-website: 

European Commission Solar Energy Strategy

3. Podcast: Mannen met een hobby: radiozendamateur

Podcasts worden steeds populairder. 

Zo is er inmiddels een website met de veelzeggende titel 

“Mannen met een hobby”, 

met podcasts over de vrijetijdsbesteding van mannen.

Wellicht komt er op enig moment ook een variant: 

“Vrouwen met een hobby”.

De podcast van 12 april bespreekt 

onze welbekende hobby, het zijn van radiozendamateur.

Beluisteren? Bezoek de website: Mannen met een hobby, 

aflevering 31: Radiozendamateur

Met dank aan Mischa PA1OKZ voor de tip.

www.veron.nl Frank PF1SCT

 

*Cruciale test voor NASA’s maanraket voor de derde keer vroegtijdig afgebroken

15 april 2022, Scientias, Vivian Lammerse

Het zit ze niet echt mee.

Driemaal is geen scheepsrecht voor NASA. 

Voor de derde keer op rij is de zogenaamde wet dress rehearsal 

– de laatste generale repetitie voor Space Launch System (SLS) en Orion, 

voorafgaand aan de allereerste proefvlucht

– vroegtijdig afgeblazen.

Het agentschap werkt nu met man en macht aan oplossingen, 

zodat de vertraging beperkt blijft.

Hoe zat het ook al weer?

Over enkele jaren is het zo ver: 

dan wil NASA de eerste vrouw en de volgende man naar de maan brengen.

Dit zal gebeuren met behulp hun spiksplinternieuwe draagraket, 

het SLS, én de gloednieuwe ruimtecapsule Orion.

Halverwege maart maakte NASA bekend dat beide 

zo goed als af zijn en de laatste grote test konden ondergaan 

vóór de allereerste proefvlucht: de zogenaamde wet dress rehearsal.

Meer over de wet dress rehearsal

De wet dress rehearsal is zoals gezegd de laatste grote test 

voor SLS en Orion voorafgaand 

aan de allereerste proefvlucht naar de maan.

Tijdens zo’n wet dress rehearsal worden de brandstoftanks 

van de draagraket volgetankt, 

waarna alle handelingen die voorafgaand 

aan een echte lancering plaats moeten vinden 

– tot het aftellen aan toe 

– worden doorlopen.

Gelanceerd wordt er tijdens zo’n wet dress rehearsal nog niet.

Het doel van de wet dress rehearsal is 

om het vullen van de tanks te oefenen 

en alle noodzakelijke handelingen 

een keer te hebben uitgevoerd vóór het echte werk.

Als zo’n generale repetitie vlekkeloos verloopt, 

kan er vervolgens een preciezere streefdatum 

voor de echte lancering worden geprikt.

De eerste poging voor de wet dress rehearsal 

vond begin van deze maand plaats. 

Helaas werd de generale repetitie 

aan het einde van de middag vroegtijdig beëindigd.

Eerst ontstond er een probleem 

met de temperatuurlimiet voor de vloeibare zuurstof, 

waardoor het aftellen enkele uren vertraging opliep.

Uiteindelijk werd de hele test afgeblazen vanwege 

een ‘kapot ventieltje’.

De ontluchtingsklep van de draagraket bleek stuk; 

een nogal cruciaal onderdeel, aangezien 

dit klepje de druk tijdens het tanken regelt.

En dus werd besloten 

de wet dress rehearsal uit te stellen tot een later moment.

Poging twee

De nieuwe poging had op 11 april moeten plaatsvinden.

Maar ook ditmaal ging de generale repetitie niet door, 

toen er een probleem in de motor van de bovenste trap werd ontdekt.

De motor op de bovenste trap gebruikt helium 

om de motor te ontluchten en ook om de kleppen 

van de bovenste trap te activeren.

De teams ondervonden echter een probleem 

bij het handhaven van de juiste heliumdruk.

En dus werd besloten ook deze tweede poging uit te stellen.

Aangepaste generale

NASA liet weten het enkele dagen later weer te proberen.

Ondertussen was de boosdoener van het probleem boven tafel gekomen: 

de heliumterugslagklep bleek niet naar behoren te functioneren.

En dus werd besloten de wet dress rehearsal 

– noodgedwongen 

– aan te passen.

De gigantische draagraket zou slechts 

gedeeltelijk worden gevuld met brandstof; 

de bovenste trap zou niet volledig worden volgetankt.

Daarna zou de raket weer worden teruggereden 

naar de Vehicle Assembly Building 

– de plek waar de SLS in elkaar is gezet 

– om de opgedoken problemen aan te pakken.

Driemaal is geen scheepsrecht

Het zit NASA echter niet bepaald mee. 

Want nu is helaas ook die derde poging in het water gevallen.

En wel door een onverhoopt lek, 

waardoor er vloeibaar waterstof vrijkwam.

Dat kan gevaarlijk zijn, omdat waterstof zeer ontvlambaar is.

Het lek werd gelukkig tijdig opgemerkt.

Wel betekende dit dat ook deze derde verwoede poging voortijdig werd afgebroken.

Vertraging

Hoe het nu verder gaat, wordt naar verwachting vanavond bekend gemaakt. 

Waarschijnlijk zal er een vierde poging worden ondernomen.

Dat de wet dress rehearsal nu echter drie keer op rij is afgeblazen, 

is natuurlijk een behoorlijke domper voor het Amerikaanse agentschap.

Het betekent namelijk dat ook de proefvlucht naar de maan vertraging oploopt.

De bedoeling was dat het Space Launch System 

en de daarop gemonteerde Orion ergens in mei 

de echte proefvlucht zouden maken.

Maar door de huidige gang van zaken is dat idee wel van de baan.

Van uitstel komt echter zeker geen afstel.

Want ergens in het komende decennium 

zal NASA astronauten op de maan afleveren.

Het beoogde doel van 2024 was overigens al eerder onhaalbaar verklaard.

Op z’n vroegst denkt NASA in 2025 naar de maan te kunnen.

Maar voordat het zo ver is, staan er eerst nog belangrijke tests op het programma. 

Na de proefvlucht naar de maan – bekend als Artemis 1 

– volgt er nog zowel een onbemande als een bemande testvlucht naar onze natuurlijke satelliet.

Pas dan staat de langverwachte maanlanding op het programma.

En het zal er niet bij eentje blijven.

Want NASA is voornemens om ten minste tien keer naar de maan terug te keren.

www.scientias.nl Frank PF1SCT

 

*Vreemde pulsen in 11m omroep band

14 april 2022, Frank webmaster PI4RAZ

Gewoon, spectrum Sinds een maand hoort Desh Walsh EI5CD vreemde pulssignalen, 

met een herhalingssnelheid van 4 per seconde, 

die klinken als een tikkende klok.

Ze zijn gelijkmatig verdeeld over 25,8 MHz tot 26,1 MHz in de 11 meter omroepband.

Opmerkelijk is dat ze een zeer scherpe daling hebben aan de signaalranden, 

bij een verandering van 10 kHz verdwijnen deze pulsen.

Je kunt alleen maar raden wat het doel van deze signalen is, 

er worden geen hoorbare veranderingen opgemerkt, 

alleen de gebruikelijke fading bij dergelijke frequenties.

Deze signalen zijn lokaal in Cork te horen, 

maar ook op de Twentse SDR en zijn dus niet lokaal.

Weet iemand wat het doel is van deze pulsen van 4 per seconde 

die continu over een bandbreedte van 300 kHz worden uitgezonden?

Signaalniveaus zijn niet sterk. 

Aangezien van het 25 MHz-gebied gebruik gemaakt wordt betekent het 

dat alleen overdag propagatie is met weinig kans op interferentie van andere signalen. 

Een mysterie!

www.pi4raz.nl Frank PF1SCT

 

 

*Parks On The Air activatie, Kerkeindsche Heide

18 april 2022 Frank PF1SCT

Zaterdag 16 april er op uit getrokken 

om de Parks On The Air locatie PA-0193 te activeren. 

Dit is de Kerkeindsche Heide gelegen 

achter de La Trappe brouwerij te Berkel-Enschot / Moergestel, 

ook wel bekend om de trimbaan die er vroeger lag. 

Daar ligt ook het scouting kampeerbos de Rendierhoeve.

Met de special call voor ons 70 jarig bestaan was dit een mooie combinatie. 

Park activeren en zenden vanuit het kampeerbos.

De dag ervoor heb ik me geregistreerd bij Park on the Air 

en kennis genomen van de regels. 

Minimaal 10 QSO’s.

De Kerkeindsche Heide was nog niet eerder geactiveerd.

Helaas is het geen FloraFauna locatie, 

en kunnen we dat ook niet aanvragen, 

daar is het net niet genoeg waardevolle natuur voor.

Rond 12.00 was ik ter plaatse 

(even de landgeiten over gezet, 

die stonden nog op de weide waar onze auto-ingang ligt, 

en die beesten liggen altijd op de pad….).

Om op Veld 1 te komen waar de antennes kwamen te hangen 

moest ik nog een stukje lopen met de spullen, 

maar met een kruiwagen was dat geen probleem.

Rond 13.00 was ik klaar met opbouwen. 

Een spiderpole van circa 10 meter 

met een een fullsize G5RV (10 tot 80) en een endfed (10 tot 40).

Helaas werkte beide antennes niet naar mijn tevredenheid, 

ik heb er betere ervaringen mee gehad. 

Ik vermoed dat het met de lengte van de voedingslijn te maken heeft, 

daarnaast had ik de externe tuner thuis gelaten. 

De interne tuner van IC 7300 kan wat minder aan.

Uiteindelijk heb ik vooral op 40 meter gewerkt. 

In totaal 51 verbindingen. 

Slechts 1 op 20 meter met Canada en 2 op 17 meter met Spanje. 

20 meter zat ook vol met contesters, dat maakte het niet makkelijk.

Helaas ook veel last van stations die te dicht op je frequentie gaan werken, 

waardoor de communicatie moeilijker wordt.

Verder veel contacten met POTA-jagers gehad 

en zendamateurs die met de scouting affiniteit hebben.

Daarnaast ook een Park-to-Park contact met Schotland 

en een verbinding met een Airfields On The Air activatie 

(wist niet eens dat men dat ook al activeerde).

Ik heb met 70 watt gewerkt, 

en de 55 ah accu wist het de hele middag 

van 13.00 tot 17.00 prima uit te houden.

Heerlijk in de zon met een natje en een droogje. 

Heerlijk solo er op uit, 1 bezoeker gehad. 

Prima activiteit. 

Rond 17.00 in gaan pakken.

Op de valreep nog een groepje kampeerders binnen gelaten 

die vanuit Alphen aan kwamen met een survival tocht.

18.00 thuis, rommel opgeruimd en in de avond mijn log ingezonden. 

Die de volgende dag keurig werd bevestigd.

Volgende activiteit staat voor eerste weekend van juli gepland. 

Waarschijnlijk meerdaags.

Frank PF1SCT

 

*Amateurradio helpt gewonde outdoor-mens in Californië te redden

15 april 2022, Southgate Amateur Radio News.

Een ontspannen weekend kamperen en vissen verliep afgelopen vrijdag 

niet zoals gepland toen een lid van een Californische buitenclub viel en zijn heup brak.

De Old Goats Mountain Club (OGMC) 

had zich een weg gebaand langs een oude Forest Service Road 

naar een ruige, off-grid locatie in de uitlopers van de Cascade Mountains.

Dave Johnson, KL7DJ, zei dat zijn vriend uitgleed 

en viel terwijl hij probeerde een vangst binnen te halen.

De verwonding was zo ernstig dat de man niet veilig vervoerd kon worden 

met een tocht van minimaal 2 uur over het ruige terrein.

Johnson is de enige erkende radioamateur in de groep 

en met behulp van het California Amateur Linking Radio Association 

(CARLA)-systeem kon hij vanuit dit voertuig noodhulp inroepen.

Greg Stamback, KD6VEN, 

gevestigd in de San Francisco Bay area, 

reageerde en nam contact op met de Shasta County EMS 

die een REACH 5-reddingshelikopter stuurde 

vanuit hun basis in Redding, Californië.

De hele redding duurde ongeveer 1 uur en voordat de helikopter landde, 

arriveerde een lokaal ambulancebedrijf 

en kon de gewonde camper stabiliseren.

Na een operatie en 3 dagen in het ziekenhuis 

is hij nu thuis aan het herstellen.

Johnsons vrouw Linda, KL7ISN, 

hielp bij het coördineren van het terugbrengen 

van het voertuig van hun vriend naar Redding. 

Met behulp van vooraf geplande contactschema's voor vrijdag 

en zaterdag en na verschillende geïmproviseerde auto-patches, 

werd de auto naar een nabijgelegen snelweg gereden 

waar twee andere clubleden de auto veilig naar huis konden brengen.

Maar het weekend was nog niet voorbij voor radioamateurhulp.

Terwijl de rest van de groep op zondag uit de bergen aan het rijden was, 

werden ze door een gestrande automobilist gesignaleerd.

De benzinetank van zijn auto was lek geraakt 

en zijn mobiele telefoon deed het niet. 

Hij werd onderweg naar een kleine gemeenschap gebracht 

waar een vaste lijn was, en hij kon AAA om hulp vragen.

Johnson zei dat de automobilist dankbaar was voor de hulp 

en een ander lid van de OGMC suggereerde 

dat de automobilist zou kunnen overwegen 

om een amateurradiolicentie te krijgen.

Terwijl ze wachtten op een sleepwagen, 

spraken Johnson en een paar OGMC-leden 

over amateurradio en hoe dit de afgelopen dagen had geholpen.

Een lid suggereerde dat hij misschien zelfs 

een zendontvanger in zijn voertuig moest laten installeren.

Johnson is van plan ervoor te zorgen 

dat zijn vriend en de automobilist een volledige demonstratie krijgen.

www.southgatearc.org Frank PF1SCT

 

*VRZA en Hobbyscoop prolongeren samenwerking

12 april 2022, Hobbyscoop

De Vereniging van Radio Zendamateurs (VRZA) 

en Stichting Scoop Hobbyfonds (Hobbyscoop) 

werken al jarenlang samen om innovatieve systemen 

voor de Radio Amateurdienst te kunnen faciliteren en behouden.

Hobbyscoop is als Stichting onder meer zeer actief 

vanuit de hoogste antennemast in West-Europa, 

de Gerbrandytoren in IJsselstein.

De VRZA heeft hieraan de afgelopen jaren 

een belangrijke financiële bijdrage gedaan 

om de veelheid aan systemen van electriciteit te kunnen voorzien.

De systemen waaraan de VRZA hierdoor bijdraagt 

zijn onder andere onze omvangrijke ATV repeater PI6ATV, 

DMR/Fusion/D-Star repeaters PI1UTR, 

Weak Signal Microwave 

WebSDR’s op maar liefst 8 radiobanden, 

vele Hamnet links en Accesspoints 

én natuurlijk de bovenregionale repeaters PI3UTR en PI2NOS.

Ook zendt PI4VRZ/A wekelijks uit via een remote verbinding 

vanaf de Gerbrandytoren over heel Nederland.

Afspraken over deze sponsoring zijn in 2017 gemaakt 

voor een periode van 5 jaar 

en dus was het tijd om opnieuw in overleg te treden.

In februari 2022 is het bestuur van de VRZA 

bij Hobbyscoop te gast geweest en rondgeleid 

langs alle techniek die op de Gerbrandytoren beschikbaar is; 

“een indrukwekkende veelheid aan systemen en innovatieve techniek, 

de leden van de VRZA hebben een fantastische keuze gemaakt 

om deze veelheid aan mogelijkheden voor de radiozendamateur 

te willen steunen“, aldus VRZA voorzitter Ruud Haller (PA3RGH).

De intentie is uitgesproken om tijdens de ledenvergadering 

van 9 april 2022 dit onderwerp opnieuw aan de VRZA leden voor te leggen 

en zo gebeurde het dat Hobbyscoop voorzitter Mischa van Santen (PA1OKZ) 

een korte uitleg gaf tijdens deze ledenvergadering 

en werd een videoverslag getoond van de rondleiding 

en al het werk wat in IJsselstein verricht is.

Op voorstel van het VRZA bestuur 

is een nieuwe sponsorperiode van 5 jaar voorgesteld 

en is bovendien, als gevolg van gestegen (energie) kosten 

een uitbreiding voorgelegd aan de VRZA leden.

De stemming leverde een overweldigende meerderheid 

op en daarmee is de samenwerking voor de komende jaren bezegeld.

Mischa van Santen:

”Ik maak een diepe buiging voor de VRZA 

en haar leden voor deze voortzetting en uitbreiding van de steun.

Wij als faciliterende stichting 

verstevigen hiermee onze broodnodige financiële positie 

en stellen daarmee alles voor de komende jaren in het werk 

om onze activiteiten voort te zetten en waar mogelijk mooie 

en nieuwe dingen te kunnen doen voor de Radio Amateurdienst“…

www.hobbyscoop.nl Frank PF1SCT

 

*AMSAT-OSCAR 7 na 48 jaar nog steeds actief

14 april 2022 Veron, Poll van der Wouw PA3BYV

De Methusalem onder de Amateur Radio satellieten 

AMSAT-OSCAR 7 werd gelanceerd op 15 november 1974 

vanaf Vandenberg Air Force Base.

Als bewijs dat de AMSAT-OSCAR 7 na 48 jaar dienst 

nog steeds springlevend is, is er nu een nieuw afstandsrecord.

Joel, VE6WQ, in Edmonton, Alberta werkte Jérôme, 

F4DXV, in het zuidwesten van Frankrijk op 23 maart 2022. 

Ze gebruikten Mode A, uplinking op 2m en downlinking op 10m, 

over een afstand van 7454 km.

Jérôme, F4DXV beschrijft zichzelf dan ook 

als een “Extreme low elevation contact enthusiast”.

Verwachte levensduur van drie jaar

Het ruimtevaartuig werkt op zonne-energie 

en weegt iets minder dan 29 kg.

Het had een verwachte levensduur van drie jaar ten tijde van de lancering, 

maar het heeft deze verwachting inmiddels ruimschoots overtroffen.

De bakens zenden uit op 29.502, 145.975, 435.10 en 2304.1 MHz.

Aan boord van het ruimtevaartuig bevinden zich ook twee repeaters, 

waarvan er slechts één tegelijk werkt.

De eerste repeater is een twee watt niet-inverterende transponder 

die uplink signalen ontvangt tussen 145.85 en 145.95 MHz, 

en deze opnieuw uitzendt tussen 29,4 en 29,5 MHz op de downlink.

Voor een vermogen van 1 watt is ongeveer 

-100 dBm vereist aan de ingang van de repeater.

Dit komt overeen met een EIRP vanaf de grond van 90 watt 

voor een afstand tot de satelliet van 3200 km 

en een polarisatiemismatch van 3 dB.

De tweede repeater is een inverterende lineaire repeater 

met een bandbreedte van 40 kHz.

Hij maakt gebruik van een 8-watt PEP-vermogensversterker 

met een groot dynamisch bereik.

Deze repeater heeft een uplink van 432,125 tot 432,175 MHz, 

en een downlink van 145,975 tot 145,925 MHz.

Er is ongeveer 50 Watt EIRP nodig 

om 3 Watt repeater output te produceren op een bereik van 3200 km, 

uitgaande van een polarisatie mismatch van 3 db.

Batterijen defect

Medio 1981 leek alles verloren te gaan door een defecte batterij.

Maar in 2002 werd een van de kortgesloten batterijen een open circuit, 

Daardoor kan het ruimtevaartuig nu alleen op de zonnepanelen werken.

Het is dan ook niet bruikbaar in eclips 

en kan misschien niet genoeg stroom leveren aan de zender 

om te voorkomen dat er frequentiemodulatie ontstaat. 

Wanneer de satelliet continu in het zonlicht is 

wisselt de modus elke 24 uur tussen A en B.

Als iemand informatie heeft over QSO’s 

over extreme afstanden op AO-7 Mode A, 

neem dan contact op met n8hm /at/ amsat.org

www.veron.nl Frank PF1SCT

 

*Militaire indringers in hamradiobanden

15 april 2022, qrznow.com

IARU Monitoring System (IARUMS) Regio 1 nieuwsbriefrapporten in maart, 

waarschijnlijk als gevolg van de huidige militaire situatie, 

merkten ze een toename van uitzendingen 

in onbekende modi in HF-amateurradiobanden

In veel gevallen was hun functie hoogstwaarschijnlijk 

het optreden als stoorzender 

(signalen die opzettelijk via andere uitzendingen 

werden verzonden om de ontvangst ervan te verstoren of teniet te doen).

We hebben ook verschillende keren een signaal ontvangen 

waarvan de mogelijke functie, 

gezien het gedrag 

(overdracht van korte maar krachtige bursts 

die op een georganiseerde 

en repetitieve manier langs het radiospectrum springen), 

zou kunnen zijn om te werken als een ionosonde 

(radar die wordt gebruikt om de ionosfeer in 

om de optimale frequentie voor de overdracht van signalen in HF-banden te bepalen).

Ook werden militaire modi gekopieerd 

die we al lang niet meer hadden waargenomen, 

zoals de Russische digitale modus T-230-1A, 

ook wel bekend als "Mahovik".

De International Amateur Radio Union Monitoring System (IARUMS) 

Regio 1 maart 2022 nieuwsbrief is te lezen op:

https://www.iaru-r1.org/wp-content/uploads/2022/04/IARUMS-R1-Newsletter-2022-03.pdf

www.qrznow.com Frank PF1SCT

 

*St. Albert-studenten bellen astronaut in de ruimte met behulp van hamradio

17 april 2022, Southgate Amateur Radio News

Rocky Mountain Outlook meldt dat een groep middelbare scholieren 

de kans kreeg om 10 minuten te praten 

met een werkende Canadese astronaut 

aan boord van het internationale ruimtestation

Het verhaal van Kevin Ma:

Aankomstfrequenties waren op maandag [11 april] open 

op St. Albert Catholic High terwijl studenten 

een livechat hielden met een Canadees aan boord 

van het International Space Station (ISS).

Terwijl de rest van hun school meeluisterde, 

stelden ongeveer 12 SACHS-studenten via amateurradio 

11 april vragen aan de Canadese astronaut Mark Pathy KO4WFH. 

Het gesprek werd mogelijk gemaakt door de Amateur Radio 

op het International Space Station (ARISS)-programma, 

dat in 2013 stond Sir George Simpson-studenten toe 

om met astronaut Chris Hadfield te praten 

terwijl deze aan boord van het ISS was.

SACHS was een van de 10 scholen in Canada 

die tijdens zijn missie via dit programma met Pathy zouden praten, 

zei leraar Hilary Gabelmann.

De studenten van École Secondaire Sainte Marguerite d'Youville 

en École Marie Poburan zouden respectievelijk 

op 13 en 14 april met Pathy spreken.

SACHS kreeg deze kans in september nadat een ouder 

die aan Pathy's ruimtemissie werkte, 

de school vertelde over het ARISS-programma, zei Gabelmann.

Studenten vormden een ruimteclub, 

deden onderzoek naar ruimtewetenschap 

en lanceerden een weerballon ter voorbereiding op het evenement.

Ze stelden zes weken geleden een lijst met vragen voor Pathy 

samen en keken op 8 april toe hoe hij opsteeg vanaf het Kennedy Space Center 

aan boord van een Falcon 9-raket.

Lees het volledige verhaal op

https://www.rmotoday.com/beyond-local/st-albert-students-call-astronaut-in-space-5259359

Amateurradio op het internationale ruimtestation https://ariss.org

www.southgatearc.org Frank PF1SCT

 

 

*Nieuwe web-SDR in IJsland

14 april 2022, Frank webmaster PI4RAZ

De IJslandse amateurvereniging IRA meldt dat de KiwiSDR ontvanger 

te Bjargtangar in bedrijf is gesteld op 9 april 2022

Deze ontvanger voegt zich bij drie andere ontvangers in IJsland 

die bereikbaar zijn vanaf elke locatie ter wereld via het internet.

De IRA meldt wel dat de ontvanger in Raufarhöfn momenteel veel last heeft van storing.

Bjargtangar (10 kHz-30 MHz): http://bjarg.utvarp.com/
Galtastaðir í Flói (10 kHz-30 MHz): http://floi.utvarp.com/
Perlan í Reykjavík (24 MHz to 1800 MHz ): http://perlan.utvarp.com
Raufarhöfn (10 kHz-30 MHz): http://raufarhofn.utvarp.com/

www.pi4raz.nl Frank PF1SCT

 

 

*Haaglanden Repeaters luidt noodklok

19/04/2022/0 Reacties/in overheid, repeaters/door redactie

Stichting Beheer Repeaters Haaglanden luidt de noodklok.

Door de nieuwe toezichtskosten 

die Agentschap Telecom geïntroduceerd 

heeft zijn de jaarlijkse exploitatiekosten van de stichting verdubbeld.

Nu de financiële reserve onder een jaar komt, 

vraagt de stichting gebruikers om (financiële) hulp.

In een artikel op de website geeft het bestuur 

een overzicht van de kosten die het momenteel maakt 

aan de repeaters in Den Haag en Zoetermeer.

Op de website is informatie te vinden over hoe gebruikers kunnen doneren.

https://hamnieuws.nl/ Edmond PA3E

 

 

*De geschiedenis van het Rothammel antennebuch.

Wie kent hem niet, de "Rothammel" 

is al jaren niet alleen onder radioamateurs 

een onmisbaar standaardwerk 

en heeft een vaste plaats in de antenneliteratuur.

Uit een hulpboek uit de jaren 50 in de DDR 

is in de loop van de tijd een omvangrijk, 

praktijkgericht naslagwerk voor antennes ontwikkeld.

Hoewel de auteur Karl Rothammel, DM2ABK, 

later Y21BK, in 1987 stierf, leeft zijn antenneboek voort.

Na de dood van Karl Rothammel nam Alois Krischke, DJ0TR/OE8AK, 

die ook een vriend van Karl Rothammel was, 

de revisie en toevoegingen over 

en voerde vervolgens de verdere bewerking uit.

Dankzij deze deelname blijft het antenneboek niet in de oude staat, 

maar wordt het voortdurend voortgezet, 

verder ontwikkeld en voorzien van de nieuwste bevindingen. 

Dit feit wordt ook weerspiegeld in de bijgewerkte edities.

De lezer wordt op begrijpelijke wijze dichter bij de techniek 

en werking van de meest uiteenlopende antennevormen gebracht, 

zodat deze titel niet alleen in Duitsland een populair standaardwerk is geworden.

De talrijke constructievoorstellen vormen 

de basis voor talrijke successen van de doe-het-zelvers.

Tot 1988/89 waren er aparte Duitse uitgaven 

in Oost en West die ook inhoudelijk verschilden.

Er waren in totaal 11 "East" edities 

en 9 "West" edities als gelicentieerde edities.

Na de hereniging werd in 1991 

voor het eerst een 10e volledig Duitse editie gepubliceerd.

Het "Antenneboek" werd van editie tot editie voortdurend verbeterd.

Voor elke nieuwe editie wordt het werk grondig herzien 

en daarmee uitgebreid in omvang en inhoud, 

voorzien van nieuwe afbeeldingen en tabellen 

en voorzien van actuele bibliografische referenties.

Met de 12e editie kon het werk worden geherstructureerd 

en was het ook mogelijk om eindelijk antennes 

samen te vatten die voorheen in verschillende secties stonden.

Alle secties zijn bewerkt, veel secties zijn uitgebreid.

De volgende secties zijn toegevoegd: termen, velden, 

golven; antenneparameters; Horizontale HF monoband antennes; 

Horizontale HF multiband antennes; breedband antennes; 

Grote lus antennes; Multi-element HF-richtantennes (bundels); 

Verticale HF monoband antennes; Verticale HF multiband antennes; 

Verticale HF-richtantennes; omnidirectioneel antennes voor VHF en UHF; 

richtantennes voor VHF en UHF; logaritmisch-periodieke antennes; 

antenne informatie; bliksembeveiliging, aarding en overspanningsbeveiliging; 

EMC; EMCU.

In de 13e druk werd het werk opnieuw grondig herzien en weer uitgebreid.

Nieuwe toevoegingen zijn: serie- en parallelschakelingen; T- en Pi-circuit; 

Computer-geoptimaliseerde balken op ware grootte; boom- en grondantennes; 

Multiband VHF/UHF verticale antennes; fractale antennes; 

Planaire, conische en sinusvormige spiraalantennes; 

DVB-H en DVB-T-antennes; antennes voor 160,11 en 6 m; 

SNA en VNA; Richtingzoeker, mobiele telefoon en scannerantennes; 

Hoorn, lens, microstrip en diëlectrische antennes; 

verslagen van antenneconferenties.

In de bijlage ook golfgeleider frequenties, Freenet-, 

SRD-, PMR- en DMR-kanalen; Constanten, decibel afkortingen.

Alle referenties en patentinformatie zijn ook bijgewerkt.

Het jaar voor octrooien is het jaar van registratie(prioriteit).

Deze 13e druk (ISBN 978-3-88692-065-5) 

is het meest uitgebreide en actuele antenneboek 

in de Duitstalige wereld met ongeveer 1500 pagina's 

in het formaat 16,8 x 23,7 x 7 cm met 1607 afbeeldingen en 268 tabellen.

Karl Rothammel, geboren 1914 in Fürth/Bayer, gestorven 1987 in Sonneberg

Sinds 1932 radioamateur (DE 3040/L).

Tijdens de oorlog was hij radio-operator bij de luchtmacht, 

daarna gast en boer.

Later 10 jaar bij de postdienst van de DDR 

en verzorgde daar de radio- en televisietransmissiesystemen.

Daarna 25 jaar in het informatie- en documentatiecentrum 

van de radioapparatuurfabriek Stern-Radio gewerkt.

Sinds 1954 was hij actief onder de roepnaam DM2ABK, 

sinds 1980 onder Y21BK of Y30ABK.

Jarenlang clubstationmanager in Sonneberg/Thüringen, 

lid van de examencommissie in het district Suhl 

en gemachtigde voor de radioprestatie badge in goud.

In de amateurradio sector was VHF zijn favoriete terrein.

Hij werkte enkele jaren als VHF-spreker 

en schreef 5 jaar de VHF-rapporten in het tijdschrift FUNKAMATEUR.

Vanuit zijn bekende marifoonlocatie (herberg "Blockhütte") 

maakte hij de eerste verbindingen op 2m naar F, G, LX, ON, OZ en PA.

Hij was ook de auteur van de boeken "Ultra Short Waves" 

en "Practice of TV Antennas Part 1 and 2".

Hij was ook de coauteur van de boeken 

"Handbook for Shortwave Amateurs", 

"Handbook of Amateur Radio Practice", 

"Amateur Radio Manual", 

"Electronicum" en "Electronic Yearbook".

Karl Rothammel stierf in 1987 op 73-jarige leeftijd in Sonneberg.

Het speciaal station DL0ABK uit Sonneberg, 

lokale vestiging X29, activeerde de speciale DOK 10ABK 

op de 10e sterfdag van Karl Rothammel in het najaar van 1997 

en de speciale DOK 15ABK op de 15e verjaardag in het najaar van 2002.

De speciale DOK 20ABK is geactiveerd 

op de 20ste sterfdag in het najaar van 2007 

en de speciale DOK 25ABK op de 25ste sterfdag in het najaar van 2012.

Dipl.-Ing. Alois Krischke, geboren 1936 

in Klagenfurt/Österreich, Rufzeichen: DJ0TR

Heeft communicatietechniek gestudeerd 

aan de Technische Universiteit in Wenen. 

Specialisatie in antennes terwijl je nog studeert.

Vanaf 1968 als Dipl.-Ing. in dienst van Rohde & Schwarz in München/Duitsland. 

Jarenlange ervaring in antenneontwikkeling.

Vervolgens systeem- en productverkoop evenals systeemplanning 

en projectimplementatie op het gebied van radiodetectie en radiolocatie, 

evenals werkzaamheden in de centrale technologie 

en verantwoordelijk voor elektromagnetische compatibiliteit.

Gepensioneerd sinds 1996.

Zijn interesse in radio was al vroeg duidelijk, 

hij was al een kortegolf luisteraar (SWL) als middelbare scholier, 

later waren er pogingen om te zenden en zelfbouw van rechte ontvangers, 

zenders, antennes, meet- en testapparatuur.

Sinds 1956 werkt hij als radioamateur 

met de roepnaam OE8AK, sinds 1968 ook als DJ0TR.

Andere radioactiviteiten met andere roepnamen waren: 

DF2WCY (World Communications Year), 

DL0RUS (Rohde & Schwarz), 

DF0MOF (München Oktoberfest), 

DK0MO (München East), DF0AFM en DL0AFM (Amateur Radio Museum); 

hij werkt vaak met de roepnaam DL0DM (Deutsches Museum) in München.

Alois Krischke nam jarenlang met succes deel aan vossenjachtactiviteiten in Oostenrijk 

en Duitsland en was kampioen vossenjacht in Oostenrijk, Beieren en Duitsland.

Gedurende een periode van vijf jaar was hij lid 

van de "Radio Interference Working Group" in het district Beieren-Zuid 

van de Duitse Amateur Radio Club (DARC) 

en hij is de ontvanger van de DARC Badge of Honor.

Sinds enkele jaren is hij lid van het radioteam van het Deutsches Museum 

en is hij actief betrokken bij de Vrienden van het Amateur Radio Museum, 

een vereniging voor het onderzoeken en documenteren 

van de geschiedenis en technologie van amateurradio.

Naast een uitgebreide bibliotheek, die zowel antenneliteratuur 

als gegevensverzamelingen van professionele en amateur-antennes omvat,

is er ook een grote privécollectie van antenneoctrooien,

variërend van de eerste antenneoctrooien van Edison (VS 1885),

Marconi (Engeland 1896)

en Braun (Duitsland 1898) tot genoeg voor het heden.

Alois Krischke is de auteur van verschillende publicaties over antennes,

antenne-innovaties en antennepatenten,

is coauteur van het boek "Antenna-Lexikon"

www.antenna-lexikon.de gepubliceerd in 1988

en hij is een voortdurende auteur van "Rothammel's antenneboek" (10e - 13e editie).

In 2009 werd hij door het Amerikaanse amateurradio tijdschrift

CQ Amateur Radio opgenomen in de CQ Amateur Radio Hall of Fame

Bron: diverse. Bewerkt/geschreven en vertaald door DL1MKO/PA0MKO

https://www.pronkjewailronde.nl/ Edmond PA3E

 

 

*Nieuwe telecomregelgeving in Bangladesh

The Financial Express meldt dat op 16 maart

nieuwe licentieregels van het ministerie van Post,

Telecommunicatie en ICT in Bangladesh van kracht zijn geworden.

De krant meldt dat de Bangladesh Telecommunicatie Regulatory Commission (BTRC)

een nieuwe verordening heeft uitgevaardigd.

Dit categoriseert diensten waarvoor vergunningen worden verleend

als onderdeel van aanbestedingen en openstaande gunningen.

Er werden acht telecommunicatiediensten geïdentificeerd,

waaronder amateurradio, internetdiensten, V-SAT-diensten,

radiocommunicatie, internetprotocol telefoondiensten, telecommunicatietransmissiediensten,

nationale internetuitwisselingsdiensten en voertuig volgdiensten.

Meer hierover kunt u lezen op:

https://thefinancialexpress.com.bd/trade/btrc-issues-new-licensingregulation-1648522422

Vertaald en bewerkt door: DL1MKO/PA0MKO

https://www.pronkjewailronde.nl/  Edmond PA3E

 

*Voor de computeraars onder ons

Wanneer "Microsoft" belt...

Er zijn veel telefoonoplichtingen.

Een scam die al een aantal jaren wijdverbreid is,

is om je voor te doen als een Microsoft-medewerker

die een zogenaamd ontdekte virusinfectie op de pc van de gebelde persoon wil elimineren.

Dit is natuurlijk complete onzin: Microsoft kan niet vaststellen

of een pc is geïnfecteerd met een virus,

en evenmin heeft een Microsoft-medewerker

ooit een gebruiker gebeld over problemen met een Windows-computer.

De softwarefabrikant zou daar veel te doen hebben.

In plaats daarvan probeert de vermeende Microsoft-medewerker

zijn slachtoffer zover te krijgen dat hij software voor onderhoud

op afstand, zoals Teamviewer,

op zijn pc installeert en vervolgens de controle overdraagt aan de beller,

zodat hij daadwerkelijk virussen of Trojaanse paarden

kan installeren en toegang kan krijgen tot toegangsgegevens.

Soms zijn voor deze "diensten" overschrijvingen van een aanzienlijk bedrag nodig.

Deze scam-oproepen zijn altijd in het Engels,

wat betekent dat eigenlijk meer technisch onderlegde bellers erin trappen,

omdat ze zo trots zijn dat ze een telefoontje in het Engels kunnen krijgen

met de vermeende "ondersteuning" en hun instructies begrijpen,

zodat ze niet over de zin of onzin van deze instructies nadenken.

Ophangen helpt trouwens niet; de snelste manier

om van bellers af te komen, is door te zeggen

dat je een Mac- of Linux-machine gebruikt.

Dit beschermt echter niet tegen verdere oproepen

en het blokkeren van het telefoonnummer helpt ook niet omdat het constant verandert.

Bron: Funkamateur(DL2MCD). Vertaald en bewerkt door: DL1MKO/PA0MKO

https://www.pronkjewailronde.nl/  Edmond PA3E

 

*JW0X expeditie in de startblokken.

Frank Webmaster PI4RAZ.

Geplaatst op19 april 2022.

Gisteren ontving ik bericht van het DX Adventure team

dat alles in gereedheid is om vanaf 19 april QRV te zijn vanuit Spitsbergen.

Het bericht geef ik hier onverkort weer:

“Beste OM,

We zijn trots om aan te kondigen dat het team klaar is

om naar Svalbard te vertrekken

en dat alles momenteel op schema ligt zoals gepland.

Als alles volgens plan verloopt,

zijn we vanaf aanstaande dinsdag in de late namiddag QRV met de roepnaam JW0X.

We verwachten vanaf vrijdag 22 april actief te zijn op QO100.

We willen graag al onze sponsors & donateurs bedanken

die ons hebben geholpen om dit project mogelijk te maken.

We kijken er allemaal naar uit om je in het logboek te zien!

DX-Adventure-team”

www.dx-adventure.com

https://www.pi4raz.nl/  Edmond PA3E

 

 

* Radio Amateur op solo wereldreis.

Frank Webmaster PI4RAZ.

Geplaatst op 20 april 2022.

De 83-jaar-oude radioamateur Kenichi Horie JR3JJE

gebruikt amateurradio tijdens zijn solo zeiltocht

over de Stille Oceaan in zijn jacht de Suntory Mermaid III

 De Asahi-site meldt:

Octogenarian Kenichi Horie,

die ernaar streeft de oudste soloreiziger te worden

die de Stille Oceaan oversteekt, passeerde op 17 april Hawaii,

een week eerder dan gepland en blijkbaar in goede vorm en geest.

Radioamateurfans in heel Japan probeerden

op 1 april met Horie te communiceren door grote antennes op te zetten.

Maar ze konden hem niet bereiken vanwege de slechte propagatie omstandigheden.

De volgende dag konden sommigen dat wel.

Kijk dus uit naar JR3JJE: wellicht lukt het je om verbinding te maken.

Lees het volledige verhaal op
https://www.asahi.com/ajw/articles/14601150

https://www.pi4raz.nl/  Edmond PA3E

 

*Heeft ook u iets te koop.

*Of weg te geven of u zoekt iets.

Misschien hebt u informatie nodig?

Laat het weten via het ORB e-mailadres

Wij nemen het dan op in de ronde.

Misschien kan een medeamateur u helpen*

Zo nu zijn we weer aan het einde gekomen van deze 822 ronde.

Johan PD2JCW en Frank PF1SCT die het u vertelden.

En Edmond PA3E

Die maakte dat U het op de ORB-site kon na lezen HI.

En onze vast copy leveranciers,

Wensen u nog een prettige avond verder.

Tot de volgende ronde maar weer.

Het ORB TEAM


Terug naar de Ronde