Ronde 643  van de Onafhankelijke Radioamateurs Brabant “ORB” 20-12-2017


* Goedenavond zend, en luisteramateurs,

U kijkt weer naar de woensdagavond ronde.

En wij proberen u, zoals bij elke ronde weer wat nieuws te brengen.

Elke éérste dinsdag van de maand is er een “besloten” bijeenkomst

van de vriendenkring.

Deze worden gehouden in het scoutinggebouw van Rey de Carle,

Bladelstraat 2 in de wijk Reeshof te Tilburg.

Op deze avonden is onze QSL manager aanwezig.

De bijeenkomsten hebben een vriendschappelijk karakter, waar we

Ervaringen kunnen uitwisselen, gewoon gezellig bij elkaar kunnen zijn.

Wat bijkletsen, met af toe een lezing.

En….Dat willen we graag zo houden

Onze ronde leider.

is als vanouds

Johan PD2JCW.

 

 

Nieuws; Dit is de laatste ronde van dit jaar.

De eerste ronde van 2018 valt ook uit door QRL verplichtingen van Johan PD2JCW.

U hoort en ziet ons weer terug op 10-01-2018 .

Wij hopen dat iedereen een hele fijne kerst heeft

en wij u alle weer gezond terug mogen horen en zien in 10-01-2018.

Edmond PA3E Johan PD2JCW

 

 

* SPECIALE DECEMBER STATIONS  Dec 14, 2017

Het is december, dus schieten de special event stations als paddenstoelen uit de grond

in een poging nog wat leven op de amateurbanden te krijgen.

Er zijn er diversen te werken, dus bij deze een (niet uitputtend) lijstje.

We hadden natuurlijk al melding gemaakt van de enige echte kerstman on the air:

OH9SCL (Santa Claus Land), compleet met award.

Verder is vanuit Cyprus (weten ze daar wel wat sneeuw is??) 5B4XMAS actief gedurende de maand december.

In Nederland kan je PD17XMAS - PD17HNY - PA17SANTA - PB17CLAUS tegenkomen.

En ook gespot: YP5XMAS , LY2017XMAS en 8J7XMAS .

Genoeg winterspecials dus...

pi4raz PA3E

 

 

*SAQ UITZENDING Dec 18, 2017

Helaas.

Er zijn nog steeds grote problemen met de historische machinezender SAQ in het Zweedse Grimeton,

die doorgaans maar twee keer per jaar te werken is voor een QSL-kaart.

Op Alexanderson Day waren ze er al niet, maar ook de traditionele uitzending op 24 december is geschrapt.

Er zijn maar twee gelegenheden per jaar waarbij je een QSL-kaart van SAQ kunt bemachtigen,

de enige nog overgebleven VLF machinezender ter wereld,

en dat is om Alexanderson Day ergens in juli, en de traditionele uitzending op 24 december.

Grootschalig onderhoud aan de bijna 100 jaar oude zender nemen echter veel meer tijd in beslag dan gepland.

De werkzaamheden zijn daardoor nog niet afgerond en volgens de site

wordt daarom de traditionele uitzending op 24 december eveneens overgeslagen.

Hopelijk zijn ze volgend jaar weer in de lucht.

Gelukkig hebben we de foto's nog.. T_P1010114.jpg

Gert PE0MGB aan de SAQ key,

pi4raz PA3E

 

 

* EERSTE OPROEP TETRA-NETWERK VIRVE IN FINLAND EN NØDNETT IN NOORWEGEN Dec 19, 2017

Op 7 december heeft voor het eerst een internationale noodoproep tussen het Finse Virve en het Noorse Nødnett plaatsgevonden.

Het is het tweede paar landen ter wereld dat hun missie kritische netwerken deelt.

Hulpverleners kunnen vanaf nu roamen op een gedeeld communicatiekanaal.

De verbinding is vooral belangrijk in de grensgebieden waar het noodhulppost,

de sociale en gezondheidsdiensten, de politie, redding functionarissen, de strijdkrachten en grenswachten

veilig en zonder onderbrekingen kunnen communiceren met elkaar bij een noodsituatie.

Dit gebeurt op dezelfde frequentie.

Hierdoor kunnen hulpbehoevenden sneller en veiliger dan vroeger in veiligheid worden gebracht.

“Radionetwerkroaming zal de samenwerking tussen onze landen in noodsituaties verbeteren”,

zegt CEO Timo Lehtimäki van State Security Networks Group Finland.

“Vanaf 2005 was de samenwerking tussen verschillende autoriteiten in Finland volledig uniek, zelfs op wereldschaal.

Nu kunnen we deze samenwerking over de Noordse grenzen uitbreiden, wat erg belangrijk is voor de toekomst van deze regio.

Finland en Noorwegen hebben 736 kilometer gedeelde grens in Lapland.

In dit dunbevolkte gebied is het een uitdaging om snel reddingsdiensten te bieden.

De dichtstbijzijnde politie- of eerstehulppost kan zich inderdaad in het buurland bevinden “, vervolgt Lehtimäki.

Tot nu toe was de netwerkdekking voor Virve-apparaten

en andere apparatuur voor hulpverleners al snel afgelopen na het overschrijden van de grens.

Dit was de motivatie voor het combineren van Virve en Nødnett

met behulp van een Inter-System-Interface (ISI)-oplossing.

Nu kunnen Finse Virve-radio’s worden gebruikt voor communicatie in het gehele Noorse administratieve radionetwerk

en ze kunnen ook worden gebruikt met behulp van de Noorse Nødnett-basisstations.

Naast oproepen stuurt het Finse Virve-netwerk wekelijks 50 miljoen SDS-berichten (Short Data Service) door.

Op dezelfde manier kunnen Noorse functionarissen nu overal in Finland contact opnemen met hun collega’s

en Noorse apparaten gebruiken in het Finse Virve-netwerk.

Het Finse netwerk is geleverd door Airbus en het Noorse netwerk door Motorola.

Roaming tussen Zweden en Noorwegen werd gebruikt als een model voor de technische oplossingen

die nodig zijn voor het combineren van de netwerken.

Dit waren de eerste landen die een jaar geleden roaming implementeerden voor administratieve radionetwerken.

Overeenkomst

In een overeenkomst zullen Virve en Nødnett de regels voor samenwerking uiteenzetten,

naast details over onderhoud, kostenverdeling en andere praktische zaken.

De eindgebruikers – noodhulpposten, politie, reddingsdiensten, sociale en gezondheidsdiensten,

de strijdkrachten, douane en grenswachters – moeten het eens zijn over het gebruik van het systeem,

de gespreksgroepen, procedures en verantwoordelijkheden.

“Bijvoorbeeld in het geval van een brand, in Noorwegen heeft de politie de leiding,

maar in Finland is het de redding afdeling.

Het combineren van de operationele modellen kost veel werk “, zegt Lehtimäki.

Het project voor het samenvoegen van de Finse en Noorse radionetten

begon in februari 2017 toen een voorlopige overeenkomst werd gesloten.

De technische implementatie heeft een jaar geduurd.

Na het werken in een testomgeving, begon het combineren van de operatieve netwerken

en de eerste oproep werd dus op 7 december geplaatst.

De netwerken worden getest in 2018.

pi4raz PA3E

 

 

* RADIO CAROLINE GAAT LIVE Print  Dec 20, 2017

399px-Ross_Revenge_1984.jpg

Voor zover het weer en de techniek het toelaat, zullen op vrijdag 22 december om 7:00

de uitzendingen van Radio Caroline op 648Khz officieel aanvangen vanaf de Ross Revenge.

Het aangepaste programma voor die dag is als volgt :

7am    Johnny Lewis

9am    Top Fifteen

10am   Ray Clark – with the official launch at midday.

2pm    Kevin Turner

5pm    Resume normal programmes

Ongetwijfeld zullen Bob Lawrence, Martin Fisher en Jerry Wright hun persoonlijke inbreng leveren

in hun avondshows om de dag een extra tintje te geven.

Radio Caroline

pi4raz PA3E

 

 

* DUITSE NOVICES KRIJGEN 2,3 EN 5GHZ BANDEN Dec 20, 2017

De Duitse amateurvereniging DARC meldt dat de Klasse E licentiehouders (CEPT Novice)

nu toestemming hebben voor het gebruik van de 2320–2450 MHz en 5650–5850 MHz banden.

DARC merkt daarbij op dat de nieuwe toewijzing de Klasse E houders

in staat stelt om mee te doen aan het high speed amateur radio multimedia netwerk HAMNET.

De vermogenslimiet is 5 Watt PEP, hetzelfde als de bestaande Klasse E 10 GHz toewijzing.

Het lijkt erop dat de nieuwe toewijzingen met onmiddellijke ingang actief zijn,

maar slechts gelden tot 31 december 2018.

Daarnaast zijn nog wat wijzigingen aan bestaande regelgeving doorgevoerd,

waaronder de toestemming om te mogen contesten op 160m in het weekend.

Zonde.

Weer een band naar de knoppen met het hele weekend nutteloos "59 what's my number" geblèr.

pi4raz PA3E Het onderstaande is niet van mijn pen.

 

 

* AURORA STORM BOVEN NOORWEGEN ZORGDE VOOR WERELDWIJDE CONDITIES OP 40 EN 30M Dec 20, 2017

Als je hoog genoeg in Europa woonde en de hemel helder was,

dan was het Aurora spektakel een ongelofelijk schouwspel,

maar er was nog een ander wereldwijd effect waarvoor je radio amateur moest zijn om het waar te kunnen nemen!

Dit was de perfecte storm voor radio amateurs die op 40 en 30m kunnen werken.

De hele nacht waren er verbindingen te loggen in WSPR van over de hele wereld.

De 40m band liet voornamelijk continentale stations zien, maar de 30m band gaf de meeste wereldwijde resultaten.

De website voor het spotten van WSPR stations vind je op: http://wsprnet.org/drupal/wsprnet/map

pi4raz PA3E

 

 

* Call mutaties sinds vorige week

Uitgegeven Calls

PA5ULF

PD0LXM

Ingetrokken Calls

PA0CWR PA0HGJ PA0ING PA0TR

PA1EU

PA3CWW PA3EGS PA3HW

PD0AAL PD0KNB PD2RAM

PE1AKX

Momenteel zijn er 12457 actieve calls

pi4raz PA3E

Dus weer 10 minder waarvan weer 4 PA0ers zijn er überhaupt nog wel echte oldtimers over.

 

 

* Historische radio in december

December is de maand waarin drie opmerkelijke gebeurtenissen in de radiogeschiedenis hebben plaats gevonden.

De eerste trans-Atlantische radio-uitzending in 1901,

de eerste radio uitzending in 1906 van menselijke stem en muziek

en in 1921 de eerste succesvolle trans  Atlantische amateur verbindingen op HF

PI4WNO RTTY bulletin

 

.

*1901, Marconi’s Trans-Atlantische radio verbinding .

Op 12 december 1901 slaagde de Italiaanse pionier Guglielmon Marconi er in

om in St. John’s, Newfoundland, Canada het eerste trans-Atlantische radiosignaal te ontvangen,

vanuit Poldhu, in Cornwall, Engeland.

Marconi’s team in Cornwall stuurde de letter ’S’ in Morsecode,

en dit werd gehoord door Marconi en zijn assistent George Kemp in Cabot Tower op Signal Hill in St.John’s.

In Cornwall gebruikte Marconi een enorme vonkbrug

die een middengolf signaal naar een gigantische antenne stuurde.

Het ontvangende team gebruikte een 300 meter antenne die omhoog gehouden werd door vliegers.

Het experiment toonde aan dat radiosignalen zich over de horizon konden voortplanten.

Hierdoor werd de deur geopend voor wereldwijde draadloze communicatie.

Men twijfelde aan Marconi’s claim.

Immers de drie korte ’impulsjes’ konden ook door onweer worden veroorzaakt,

wat niet ongebruikelijk was en is op de middengolf.

Een artikel in QST van december 2007 werd gesuggereerd dat de atmosferische absorptie in 1901

op de Canadese locatie mogelijk minder groot was dan in de 21ste eeuw,

wat misschien heeft bijgedragen aan het succes van Marconi’s prestatie.

PI4WNO RTTY bulletin

 

 

*1906, Fessenden maakt eerste radio omroep uitzending

Op kerstavond 1906 maakte Reginald Fessenden wat hij claimde de eerste radio-omroep uitzending was met spraak en muziek.

De uitzending vond plaats vanuit Brant Rock, Massachusetts,

ongeveer 50 kilometer zuidoostelijk van Boston.

Brian Justin, WA1ZMS uit Forest, Virginia is van plan deze eerste audio-uitzending te herhalen

met de activering deze maand van WI2XLQ op 486 kHz,

ter gelegenheid van de 111e verjaardag van de prestatie van de Fessenden.

PI4WNO RTTY bulletin

 

 

*1921, Trans-Atlantische experimenten

In 1921 sponsorde ARRL twee reeksen trans-Atlantische experimenten

om te zien of signalen van amateur radiostations konden worden ontvangen

door een amateur in Ardrossan, Schotland.

De tweede serie slaagde, met verschillende radioamateurs aan de ontvangende kant,

met apparatuur die veel beter was dan wat slechts 20 jaar eerder beschikbaar was voor Marconi.

De ’Story of the Transatlantics’ werd met veel fanfare beschreven in QST van februari 1922.

Het eerste signaal dat in Schotland gehoord werd bleek van een piraat, 1AW, afkomstig,

die niet het vooraf geregelde protocol had gehanteerd

De luisterpost in Schotland, bemand door Paul Godley, een ontwerper van ontvangers,

en D.E. Pearson van de Marconi Company,

was uitgerust met een superheterodyne en regeneratieve ontvanger

aangesloten op een 400 meter lange Beverage antenne, op 3 meter hoogte.

Op 10 december werden de CW-signalen van Minton Cronkhite, 1BCG, l

uid en duidelijk gehoord tussen 230 tot 235 meter", schreef Marinaro in 2014.

Dit signaal was afkomstig van het speciaal ontworpen en gebouwde station

van de Radio Club of America bij Greenwich, Connecticut.

Maar het was ook het enige dat die ochtend werd gehoord.

Buff Clark Burgard, N1BCG, uit Greenwich, Connecticut,

onder anderen, zal ter gelegenheid van de 96ste verjaardag

van de eerste trans-Atlantische kortegolf transmissie

proberen verbindingen te maken tussen de VS en Europa,

waaronder met GM7VSB in Ardrossan, Schotland. (ARRL)

PI4WNO RTTY bulletin

 

 

* Radiotelescoop Arecibo blijft open.

Het beroemde Arecibo Observatorium heeft zowel de orkaan MARIA overleefd

als ernstige budget bezuinigingen.

Op 16 november kondigde NSF, de National Science Foundation,

die het grootste deel van de exploitatiekosten van het observatorium financierde,

aan dat ze de radiotelescoop, op een lager niveau, zouden blijven financieren.

Arecibo, een radiotelescoop met een diameter van 305 meter,

op ongeveer 95 kilometer ten westen van San Juan,

is de op een na grootste radiotelescopen ter wereld.

Het speelt een belangrijke rol in uiteenlopende taken zoals het volgen van asteroïden

dichtbij de aarde, het kijken naar heldere explosies van energie,

snelle radio-uitbarstingen en het zoeken naar buitenaardse intelligentie.

Toen orkaan Maria afgelopen september het Caribische gebied teisterde,

schuilde een handjevol onderzoekers in betonnen gebouwen van het observatorium met voedsel,

bronwater en duizenden liters dieselbrandstof voor generatoren.

Ze hadden hun best gedaan om radio telescoop,

in de heuvels in het noordwesten van Puerto Rico te beveiligen.

Ze hadden antennes en golfgeleiders verwijderd, instrumenten gezekerd en stormluiken aangebracht.

Toen ze tevoorschijn kwamen bleek er slechts bescheiden schade aan het observatorium te zijn aangebracht,

terwijl elders op het eiland een enorme verwoesting was aangericht.

NSF besloot op 9 november 2017, na toestemming van de National Science Board

besloot de radiotelescoop te blijven financieren.

Dat was het resultaat van een uitgebreide analyse van de milieueffecten

en de inbreng van het publiek en de wetenschappelijke gemeenschap.

NSF blijft diep bezorgd over de gevolgen van recente orkanen

op het personeel van het Arecibo Observatorium, de faciliteit en alle inwoners van Puerto Rico.

Het besluit komt op een belangrijk moment,

het is noodzakelijk voor het agentschap om de toekomst voor het observatorium veilig te stellen. (NSF)

PI4WNO RTTY bulletin

 

 

*Nieuw materiaal zet uit onder druk

Een nieuw ontwikkeld materiaal doet meer dan wat gebruikelijk is onder druk.

In tegenstelling tot de meeste voorwerpen die krimpen wanneer ze worden samengedrukt,

zet het nieuwe metamateriaal uit bij hogere drukken,

Het metamateriaal is een kunstmatig ontworpen materiaal dat ontworpen

om om eigenschappen te vertonen die normaal niet in natuurlijke materialen worden aangetroffen.

Dit vreemd aanvoelend materiaal bestaat uit een raster van holle driedimensionale kruisen,

in een zesarmige geometrie, en is slechts enkele micrometers dik.

Wanneer de omgevingsdruk van lucht, water of een andere stof toeneemt,

buigen de ronde oppervlakken van de kruisen naar binnen.

Door de manier waarop deze kruisen verbonden zijn met hefbomen,

dwingt dat kromtrekken en roteren van de kruisen die elkaar weg duwen,

waardoor de hele structuur uitzet, zegt studieauteur

Tot nu toe hebben onderzoekers dergelijke druk verruimende metamaterialen

alleen beschreven in wiskundige modellen of computersimulaties.

Volgens Jingyuan Qu, een fysicus aan het Karlsruhe Institute of Technology in Duitsland,

levert het nieuwe metamateriaal het bewijs dat dit soort dingen daadwerkelijk kunnen worden gefabriceerd.

Dit metamateriaal is bedoeld om onder een breed bereik van drukken dezelfde grootte te behouden.

Zo zou het kunnen worden gebruikt om apparatuur te bouwen die bestand is tegen de druk

van de diepzee of het vacuüm van de ruimte. (Science News)

PI4WNO RTTY bulletin

 

 

* Deze kwam ik tegen, best belangrijk (voor sommige mensen dan)

Ziggo stopt met aanbieden analoge tv en radio 18-12-2017

Ziggo gaat binnen twee à drie jaar stoppen met het aanbieden van analoge televisie en radio.

Dit heeft directeur Jeroen Hoencamp van Vodafone Ziggo laten weten tegenover NRC.

Hoencamp noemt nog geen concrete datum waarop het analoge signaal zal worden uitgezet.

Wel zal het uitschakelen van analoge tv en radio vermoedelijk geleidelijk gebeuren.

'Voorzichtig zijn met uitfasering'

Hoencamp zegt dat de uitfasering van het analoge signaal voorzichtig moet gebeuren:

'Als je puur economisch kijkt hadden we dit allang gedaan:

zonder analoge tv krijg je een simpeler, eenvoudiger, schoner netwerk met meer capaciteit.

Maar er gebruiken nog duizenden klanten een analoge dienst of analoge radio waar ze tevreden over zijn.'

Volgens de directeur van Vodafone Ziggo zijn er in totaal 300.000 tot 400.000 huishoudens

die alleen via het analoge signaal tv-kijken.

De populariteit van analoge tv verschilt per regio.

Bron: NRC

radar.avrotros.nl PA3CAZ

 

 

* Hallo luisteraars

Deze kwam ik tegen: Amerikanen namen “verbluffende” stalen van ufo’s,

maar wetenschappers staan voor raadsel . 19 december 2017

Het Pentagon is erin geslaagd stalen te nemen van ufo’s

maar de metaallegeringen stellen wetenschappers voor een raadsel.

Ze kennen de legeringen niet, maar één ding weten ze zeker:

ze hebben verbluffende eigenschappen.

De stalen worden bewaard in Las Vegas, meldt The New York Times.

Pas recent heeft het Amerikaanse ministerie van Defensie bekend

dat het tussen 2007 en 2012 in het geheim onderzoek deed naar ufo’s.

Jaarlijks werd in dat programma 22 miljoen dollar gepompt,

volgens insiders loopt het programma in een andere vorm gewoon door.

Gisteren gaf het Pentagon dan beelden vrij die twee gevechtspiloten in 2014 maakten

van een ufo die voor de kust van San Diego was opgedoken.

Ze hebben materiaal verzameld van die onbekende vliegende objecten.

Zo hopen ze dat wetenschappers kunnen achterhalen

hoe die ufo’s aan hun verbluffende eigenschappen komen.

Maar het is een soort metaallegering die ze niet kennen

Ralf Blumenthal, onderzoeker voor The New York Times

Amerikaans leger geeft geheime beelden vrij van UFO die door gevechtspiloten werd gespot

“Ze hebben materiaal verzameld van die onbekende vliegende objecten.

Zo hopen ze dat wetenschappers kunnen achterhalen hoe die ufo’s aan hun verbluffende eigenschappen komen”,

stelt Ralf Blumenthal, één van de auteurs van het rapport van The New York Times tegenover MSNBC.

Blumenthal weet dat het Pentagon nog altijd niet weet uit welk materiaal de stalen zijn samengesteld.

“Het is een soort legering die ze niet kennen”, stelt Blumenthal.

Fysieke impact

Wetenschappers hebben ook mensen bestudeerd die beweren dat ze een fysieke impact hebben ervaren

bij het waarnemen van onbekende fenomenen in de lucht.

Een voordien geheim gehouden video van het Pentagon toont hoe gevechtspiloten van de zeemacht

verbaasd reageren wanneer ze een mysterieus vliegend object observeren.

Dat object had het formaat van een passagiersvliegtuig en accelereerde volgens de piloten ongezien hard.

“Voorlopig weet niemand wat het was”, stelt Blumenthal.

“Onderzoekers probeerden te achterhalen hoe die tuigen worden aangedreven en poogden

hun fenomenale aerodynamica te ontrafelen, maar ze raken er niet uit”.

Buitenaards leven? Hoogstwaarschijnlijk

De man die het Pentagon-onderzoeksprogramma naar UFO’s leidde

laat intussen weten dat er hoogstwaarschijnlijk buitenaards leven bestaat.

Persoonlijk geloof ik dat er heel overtuigend bewijs is dat we wellicht niet alleen zijn in het universum

Luis Elizondo, ex-hoofd van het onderzoeksprogramma van het Pentagon

“Persoonlijk geloof ik dat er heel overtuigend bewijs is dat we wellicht niet alleen zijn in het universum”,

zei Luis Elizondo gisteravond op CNN.

Elizondo verklaarde dat hij niet meer voor de Amerikaans overheid werkt.

Volgens het defensieministerie werd het programma opgedoekt in 2012,

maar The Times haalt bronnen aan die stellen dat het nog altijd loopt.

“Ik kan je onomstotelijk zeggen dat deze toestellen kenmerken hebben die we in de VS

en in de rest van de wereld niet begrijpen”, zei Elizondo nog.

Elizondo verklaarde aan The Times dat hij in oktober ontslag nam als hoofd van het onderzoeksprogramma

en dat er een opvolger voor hem werd aangesteld.

 Video https://www.facebook.com/cnn/videos/10157711424391509/.

www.hln.be PA3CAZ

 

 

* Radiozender RADIONL wederom slachtoffer zenderdiefstal  19 december 2017

Geschreven door Redactie

De regionale commerciële radiozender RADIONL is vannacht weer slachtoffer geworden van zenderdiefstal.

Dit keer was het weer raak in Bathmen (Overijssel).

Gestolen

Volgens Nico Silvius van RADIONL is de zender gestolen

en zijn er voorlopig geen uitzendingen te horen van de radiozender via 93,1 MHz.

Er wordt volgens Silvius gewerkt aan een oplossing om weer signaal te krijgen in de regio Deventer.

Inbraken

Het is niet de eerste keer dat de radiozender het slachtoffer is geworden van diefstal van apparatuur.

Tot augustus van dit jaar had het oosten van Nederland te maken met veel inbraken in zendinstallaties.

Het ging hierbij om zenders van zowel lokale, regionale maar ook landelijke omroepen.

Bathmen

Het is al weer de derde inbraak dit jaar bij de zendinstallatie in Bathmen.

Begin april werd er ook al apparatuur gestolen op deze locatie.

In augustus werd er ook een poging tot inbraak gedaan in de zendinstallatie in Bathmen.

Aanhoudingen

Door snel ingrijpen konden er toen drie verdachten worden opgepakt door de politie.

Sindsdien is het enige tijd rustig geweest rond inbraken in zendinstallaties van radiozenders.

Afgelopen nacht was het dus weer raak in Bathmen.

Duur

“De zendapparatuur is zo’n 25.000 euro waard.

Reken maar uit wat er is weggehaald”, aldus Silvius.

”Niet alleen bij ons, maar ook bij meerdere lokale zenders.

Dat zijn behoorlijke schadeposten“, aldus Nico Silvius eerder dit jaar.

De recherche heeft de zaak in onderzoek.

BRON

https://mediamagazine.nl/

Borrelronde PA3E

 

 

* Verkeersinformatie Dienst (VID) stopt met verkeersinformatie op radiozenders

19 december 2017

Geschreven door Redactie

De Verkeersinformatie Dienst (VID) stopt eind februari

met de levering van verkeersinformatie aan radiostations.

Dat blijkt uit een brief die RTV Utrecht heeft gekregen.

Over het hoe en waarom van het opheffen van de mediadienst,

wil de VID geen mededelingen doen, aldus de regionale omroep.

Focus

Volgens de regionale omroep van Utrecht die zelf klant is van de VID

stopt het bedrijf vermoedelijk met de verkeersinformatie op de radio om zich meer te richten op verkeersmanagement.

INMOVES

In november maakte de dienst bekend het verkeersmanagement-gedeelte van het bedrijf

over te dragen naar een nieuw bedrijf, INMOVES.

De reden hiervoor is dat de naam VerkeersInformatieDienst

“steeds minder van toepassing is op dit type werkzaamheden“.

Of het bedrijf volledig zal opgaan in dit nieuwe bedrijf is niet bekend.

Een woordvoerder van de VerkeersInformatieDienst wil geen commentaar geven.

ANWB of VID

Mediabedrijven in Nederland krijgen al jarenlang hun verkeersinformatie van de ANWB of de VerkeersInformatieDienst .

De VID begon in 1998, toen de politie stopte met het verspreiden van verkeersinformatie aan burgers.

Volgens de VerkeersInformatieDienst werken er inmiddels 21 mensen bij het bedrijf.

Alternatieven

Radiozenders die gebruik maken van de diensten van de VID moeten op zoek naar een alternatief

voor de verkeersinformatie op de radio.

Naast een aantal regionale radiozenders maken ook regionale commerciële radiozenders

gebruik van de dienst alsmede een aantal lokale omroepen.

BRON

https://mediamagazine.nl/

Borrelronde PA3E

 

 

* KPN start netwerkvernieuwing Rotterdam 19 december 2017

In navolging van het nieuws omtrent de netwerkvernieuwing in Utrecht en Eindhoven,

laat KPN weten ook in Rotterdam aan de slag te gaan.

In 2018 zal KPN in Rotterdam waar technisch mogelijk de focus leggen

op het upgraden van het bestaande kopernetwerk (DSL) in plaats van de aanleg van glasvezel.

De aanleg van het netwerk gaat stapsgewijs.

KPN legt glasvezel aan van de wijkcentrale tot alle straatkasten.

Het laatste deel van de verbinding wordt vernieuwd via een upgrade van het kopernetwerk.

Hiervoor worden nieuwe technieken toegepast zoals pair bonding, vectoring en bonded vectoring.

Deze technieken zorgen voor meer bandbreedte.

Afgelopen september meldde KPN al vergelijkbare werkzaamheden voor een aantal wijken in Eindhoven.

Bewoners van Utrecht en Rotterdam kunnen via een postcodecheck zien of hun aansluiting op de planning staat.

BRON

https://www.telecompaper.com/

Borrelronde PA3E

 

 

* 'Mondiale zeespiegel kan door Groenlandse ijskap met wel 7,42 meter stijgen’

15 december 2017 Vivian Lammerse

Dat blijkt uit een nieuwe, gedetailleerde kaart van het land onder de Groenlandse ijskap.

Wetenschappers hebben aan de hand van een nieuwe studie een kaart ontwikkelt

die precies laat zien wat er zich onder het Groenlandse ijs afspeelt.

De kaart geeft een uitgebreide en nauwkeurig beeld van de landmassa en de zeebodem

en is gemaakt op basis van gegevens van meer dan 30 instellingen.

De schaal is 1 : 3.500.000.

https://i2.wp.com/www.scientias.nl/wp-content/uploads/2017/12/3d_visualisation-of-

Greenland-Bed-credit-British-Antarctic-Survey-736x391.jpg?zoom=1.5625&resize=724%2C385&ssl=1

De gedetailleerde kaart van het land onder de Groenlandse ijskap.

Zeespiegelstijging

Uit de kaart is op te maken hoe het smeltwater van gletsjers, dat uit de Groenlandse ijskap stroomt,

gaat bijdragen aan de toekomstige zeespiegelstijging.

Zo is bijvoorbeeld ontdekt dat op sommige plekken de ijslaag dikker is dan eerder werd gedacht.

“Op sommige plekken ligt het landoppervlak lager waardoor daar meer ijs aanwezig is,”

legt BAS-cartograaf Dr. Peter Fretwell uit.

“Als dit ijs volledig smelt, betekent dit dat de mondiale zeespiegel met 7,42 meter zal stijgen.”

Dat is 7 centimeter hoger dan eerder berekend is.

Gletsjers

Het blijkt zelfs dat sommige gletsjers tot wel 100 meter dikker zijn dan eerder werd gedacht.

Volgens glacioloog Prof. Jonathan Bamber is de kaart een goede aanwinst.

“Deze kaart vergroot onze kennis over de interactie tussen het ijs en de oceaan.

Hierdoor komen we meer te weten over hoe de ijskap zich zal vormen in een veranderend klimaat.”

De bedoeling is dat deze kaart meer zekerheid biedt over hoe Groenland bijdraagt aan de zeespiegelstijging.

Echter zijn er nog wel gedetailleerdere kaarten nodig om dit helemaal goed in beeld te brengen.

Zo willen de onderzoekers meer metingen verrichten binnen de Groenlandse fjorden om hun complexe interacties beter te begrijpen.

“We zullen de kaart blijven verbeteren naarmate er meer gegevens beschikbaar komen,” zegt hoofdauteur Dr. Mathieu Morlighem.

BRON

https://www.scientias.nl/

Borrelronde PA3E

 

 

*Onze mop van de week:

Hallo Luisteraars

Het volgende las ik in weekblad Gilze-Rijen

Zegt de ene man tegen de andere:

Zeg heb je het al gehoord?? 

Er is iets heel erg gebeurd met mijn vrouw.

O wat dan??

Ze is met haar auto het kanaal in gereden.

O is ze overleden ??

NEE, ze kon er zelf zonder hulp weer uitkomen.

Frans  PA3CAZ

 

 

*Heeft ook u iets te koop.

Bij deze mijn vraag is u advertentie nog van toepassing graag een e-mailtje naar mij

Edmond pa3e@home.nl bij geen bericht word alles per 1-1-2018 verwijdert .

 

 

Of weg te geven of u zoekt iets.

Misschien hebt u informatie nodig?

Laat het weten via het ORB e-mailadres wij nemen het dan op in de ronde.

Misschien kan een medeamateur u helpen*

Zo nu zijn we weer aan het einde gekomen van deze 643e ronde.

Johan PD2JCW,

en onze vast copy leveranciers

wensen u nog een prettige avond verder.

Tot de volgende ronde maar weer.

Het ORB TEAM


Terug naar de Ronde