Ronde 777 van de Onafhankelijke Radioamateurs Brabant “ORB” 21-04-2021


* Goedenavond zend, en luisteramateurs,

U kijkt weer naar de woensdagavond ronde.

En wij proberen u, zoals bij elke ronde weer wat nieuws te brengen.

Elke éérste dinsdag van de maand is er een

“Besloten” bijeenkomst van de vriendenkring.

Deze worden gehouden in het scoutinggebouw van Rey de Carle-,

Bladelstraat 2 in de wijk Reeshof te Tilburg.

Op deze avonden is onze QSL-manager aanwezig.

De bijeenkomsten hebben een vriendschappelijk karakter, waar we

Ervaringen kunnen uitwisselen, gewoon gezellig bij elkaar kunnen zijn.

Wat bijkletsen, met af toe een lezing.

En….

Dat willen we graag zo houden

Onze rondeleiders zijn Frank PF1SCT

En Johan PD2JCW

 

 

* Even ter info voor u aller 28 april en misschien ook 5 mei 2021 is er wegens omstandigheden mijnerzijds geen ronde.

Ik moet dan een paar dagen daar voor mijn coronaspuit halen

en ik weet niet of ik dan fit genoeg ben om de ronde te maken.

Groetjes Edmond PA3E

 

 

* 1066 amateurs weg in 1 week.

Geplaatst door Frank webmaster van PI4RAZ.

Geplaatst op 19 april 2021.

Lijstje aan de zijkant van de website gezien?

Elke week loopt er een script dat de vroeger vrij verkrijgbare Roepletterlijst Radio-Zendamateurs weer opbouwt.

Maar de verschillen deze week zijn verbazingwekkend.

De bedoeling van het script is om inzage te krijgen in de call mutaties binnen de database van het AT.

Vooral begin dit jaar is het een tijdje rustig geweest met veranderingen (waarschijnlijk door Corona)

maar de laatste twee weken was te zien dat er weer examens waren afgenomen.

Maar vanmorgen was de lijst met ingetrokken calls wel héél groot.

Ik heb er een aantal met de hand gecheckt en die kloppen allemaal.

We zijn dus ten opzichte van vorige week zo’n 1066 amateurs kwijtgeraakt.

De meest voor de hand liggende oorzaak lijkt wanbetaling: vermoedelijk zijn dit amateurs

die het machtigingsgeld niet hebben voldaan en nu uitgeschreven zijn.

Nadeel is dat we dus in 1 week van 13.254 actieve amateurs teruggegaan zijn naar 12.188 – een aanzienlijk verlies.

https://www.pi4raz.nl/  Edmond PA3E

 

 

* Uitslagen examens 14 april 2021 te Nieuwegein

15/04/2021 door redactie.

Bij de zendexamens van 14 april in Nieuwegein zijn 19 kandidaten geslaagd voor het F-examen.

Ook wisten 36 kandidaten het N-examen succesvol af te ronden.

De (voorlopige) slagingspercentages van deze examens liggen daarmee op 67,9% respectievelijk 90,0%.

Het examen in Nieuwegein was het laatste ‘inhaalexamen’ van de Stichting Radio Examens.

Henk Vrolijk, secretaris van de Stichting Radio Examens:

“Door de COVID-maatregelen was het van januari tot begin maart niet mogelijk om examens af te nemen.

Door het organiseren van inhaalexamens, hebben we alle kandidaten

die geen examen konden doen nu alsnog een examenmogelijkheid gegeven.”

Toch heeft de COVID-situatie nog impact op de examens.

Henk Vrolijk:

“In iedere examenzaal, hoe groot ook, mogen maximaal 30 kandidaten aanwezig zijn.

Ondanks dat de SRE zoveel mogelijk gebruik maakt van twee zalen,

kunnen examens sneller volgeboekt zijn dan normaal.

Zeker ook omdat we het aantal kandidaten de afgelopen tijd zien toenemen:

de eerste helft van dit jaar verwachten we meer dan 300 kandidaten geëxamineerd te hebben.”

Tags: Stichting Radio Examens

https://hamnieuws.nl/  Edmond PA3E

 

 

* Analoge FM repeater in Sneek

15/04/2021 door redactie.

Sneek telt een nieuwe repeater.

Danny (PA2SNK) heeft een analoge FM repeater aangezet op de frequentie 438.4375 MHz.

De ingang zit 7.6 MHz lager.

“Sinds deze week is er bij PI1SNK wat veranderd.

De in eerste instantie digitale repeater op 438.4375 -7,6 is nu een analoge repeater geworden.

Dus naast D-Star repeaters ook een analoge praatpaal in Sneek / ZW Friesland.

Er word gewerkt met een rs9044 en op dit moment een x50.

Mogelijk dat dit in de toekomst nog veranderd.

Geschat bereik nu mobiel een km of 25.

Deze repeater moet ook als stads repeater gezien worden.”

In de praktijk gaat het nog een stuk verder.

@PA2SNK

Mobiel bereik #pi1snk #dstar

Tags: PI1SNK, repeater, Sneek

https://hamnieuws.nl/   Edmond PA3E

 

 

*Van de redactie.

Afgelopen zondag kondigde Wim PA3EJE, aan te stoppen met zijn activiteiten voor de wekelijkse rondes.

Reden om een terug te blikken over zijn geweldige betrokkenheid met dit bulletin

en de daar opvolgende Woerdense Ronde, essentieel deel van de activiteiten van afdeling 66 van de VERON.

In de sectie Radio Activiteiten vindt u nu ook agenda gegevens van omringende Veron afdelingen.

De lijst is nog compleet omdat van sommige afdelingen onduidelijke of niet aanwezige gegevens kon vinden.

En dan een toepassing van de techniek voor gehandicapte personen.

Als laatste een artikel over een mogelijke ontdekking van een nieuw fundamenteel deeltje,

een zwaarder lid van de elektron familie.

Elektronen zijn immers de fundamentele deeltjes waar mee onze technische en amateurwereld doordrongen is.

Veel leesplezier (Pieter, PA0PHB)

RTTY bulletin PI4WNO. Edmond PA3E

 

 

*Over de radiorondes.

Afgelopen zondag kondigde Wim, PA3EJE, aan na vele jaren, te stoppen met zijn taken als rondeleider.

Vandaar een terugblik over de jarenlange activiteiten rond de wekelijks Woerdense zondag uitzendingen

Zoals bekend zijn wij ook in corona tijd actief in de ether.

Naast de individuele contacten op de banden houden wij 2 maal per week een soort etherzoom , een ronde.

Zondag ochtends beginnen wij dan met de uitzending van het wekelijks PI4WNO rtty bulletin

gevolgd door een radioronde op zelfde (145.475 MHz) ronde, de PI4WNO ronde.

De opmaak en uitzending van het RTTY-bulletin werd vanaf 1987 verzorgd door Ton, PA0PIM (SK).

In de periodes dat Ton verhinderd was nam Wim, PE1EJE,

de uitzending voor zijn rekening.

En Pieter, PA0PHB, zorgde voor de tekst van het bulletin.

Nadat Ton in een verpleeghuis werd opgenomen en daar geen mogelijk had

om zijn radiohobby te kunnen vervolgen, nam Wim de wekelijkse uitzending voor zijn rekening.

Enkele jaren geleden had Pieter een RTTY-zendstation geïnstalleerd, zodat hij Wim kon vervangen.

De wekelijkse zondag uitzendingen interfereerden soms met de familie planning.

Toen Pieter vorig jaar op regelmatige basis de RTTY-uitzending verzorgde

werd de druk op Wilms’ ’ronde plicht’ verlicht.

Toch was hij elke keer bereid om in te vallen als de RTTY-opstelling niet op tijd gereedkwam.

En dat gebeurde in het begin regelmatig.

Na de RTTY-uitzending volgde de Ronde.

Soms werd de functie van rondeleider opgepakt als Wim nog familie duty’s had

en pas later het ronde leiderschap weer oppakte.

Helaas heb ik in het wekelijkse bulletin geen rubriek ’Wie waren in de ronde’

en was of waren de rondeleiders.

Essentiele informatie, die wegens de wekelijkse tijdplanning van de opmaak

van het bulletin niet op tijd kon worden aangeleverd.

Concluderend: Wim, wij zijn jou enorme dank verschuldigd voor de privé tijd

die jij tientallen jaren wekelijks gaf voor PI4WNO,

de club van radioamateurs in Woerden en omgeving.

(Pieter, PA0PHB)

RTTY-bulletin PI4WNO. Edmond PA3E

 

 

*Technologie voor mensen met dementie.

Een mooi voorbeeld van technologie voor mensen met een beperking is ’Living Moments’,

een apparaat dat digitale berichten bijna automatisch omzet naar geprinte kaarten met geluid en beeld.

Living Moments heeft een printer waar een papieren postkaart uitkomt met een bericht en foto.

Vervolgens kan de gebruiker die in het systeem zetten om nog iets extra’s te horen en te zien.

De persoon met dementie kan vervolgens heel simpel een reactie geven

in de vorm van een smiley of een gesproken berichtje.

Het mooie is dat het zo het aantal contactmomenten voor die persoon

daadwerkelijk toeneemt en het lijkt erop dat we kunnen aantonen

dat deelnemers in het onderzoek dat nu plaatsvindt

de bediening van dit apparaat nog kunnen aanleren.

Living Moments, dat Brankaert heeft ontworpen samen

met promovenda Myrte Thoolen,

zal meedoen aan de TU/e Contest van het innovation Space.

(TU Eindhoven)

RTTY-bulletin PI4WNO. Edmond PA3E

 

 

*Een nieuwe natuurkracht?

Bij een deeltjesonderzoek in Chicago ontdekten wetenschappers

hoogstwaarschijnlijk een nieuwe natuurkracht,

wat tot een grote golf van enthousiasme leidde bij natuurkundigen.

Met Welke natuurkrachten hebben radioamateurs te maken?

- Als eerste de zwaartekracht die verantwoordelijk is voor het feit

dat wij op de aarde blijven staan en niet naar boven zweven

en voor de aantrekking tussen hemellichamen.

- En dan de elektromagnetische kracht de voor afstoting van gelijknamige lading

en de basis is van de aantrekking tussen negatief geladen elektronen

en de positieve atoomkern.

- Dan de voor ons onbekende maar alom aanwezige sterke kernkracht

die zorgt dat in de atoom de daar aanwezige positief geladen protonen

en neutrale neutronen bij elkaar blijven en zo de verschillende elementen vormen.

Die kracht werkt alleen in het gebied rond de kernen

maar is wel 100 maal zo sterk als de elektromagnetische kracht.

- De vierde natuurkracht is de zwakke kernkracht hopelijk

maar een enkele radioamateur ervaring mee heeft.

Die zwakke kernkracht speelt een rol bij het radioactief verval

van ’radioactieve’ materialen.

Het wordt veel gebruikt in de medische sector

en zit in onder anderen ook in huis tuin en keuken rookdetectors.

In de theoretische natuurkunde tracht men deze krachten te verenigen

in een alles omvattende ’Standaard’ theorie.

Maar daar kleven nog vele problemen aan.

Onder andere de vereniging van de elektromagnetische en de zwakke kracht is onomstreden.

De combinatie van de sterke kracht met deze twee krachten (de zogenaamde GUT,

Grand Unification Theory) is goed onderweg, hoewel er nog geen spoor van experimenteel bewijs is.

De combinatie van de zwaartekracht en de andere krachten (genaamd de Theorie van alles),

is echter nog steeds problematisch,

omdat de zwaartekracht door de algemene relativiteitstheorie wordt beschreven,

en de andere krachten door de kwantumtheorie, en die zijn moeilijk te verenigen.

Aan deze ’zoektocht’ werken duizenden wetenschappers in honderden instituten,

waaronder het Amsterdamse Nikhef en het Zwitserse CERN.

Een vijfde natuurkracht?

In de media reageerden een aantal Nikhef fysici enthousiast over de nieuwe metingen

aan het muon (een zwaardere vorm van het elektron) op Fermilab, Chicago, USA,

die afgelopen dagen werden bekend gemaakt.

Af en toe schijnen de banen van muonen die ontstaan bij botsing experimenten in vacuüm,

af te wijken van hun baan.

Dat zou kunnen duiden op een botsing met een nog onbekend deeltje.

De kans dat dit op toeval berust is kleiner dan 1 op de 3,5 miljoen.

(Om zo’n botsing waar te nemen moeten daarom jarenlang metingen worden gedaan.)

De gevonden afwijking heeft betrekking op het magnetisch dipoolmoment g van het muon,

dat is het zwaardere broertje van het elektron.

(Als een elektrisch geladen deeltje draait wordt een magnetisch veld opgewekt.)

In een perfect vacuüm zou die waarde voor de tollende beweging van het deeltje exact 2 zijn.

Volgens de deeltjestheorie wemelt het vacuum van kortstondig levende deeltjes en antideeltjes,

die het ’tollende’ muon iets kunnen beïnvloeden.

Twee weken geleden presenteerde het LHCb experiment op CERN metingen

die ook wijzen in de richting van een afwijking van het Standaardmodel,

daar in een onverwacht verschil tussen elektronenen muonen.

(Muonen zijn de zwaardere uitvoering van elektronen.)

Ook daarbij zou een nieuw deeltje in het spel kunnen zijn.

Er moeten nog veel meer metingen worden gedaan voor er zekerheid is op dit effect.

Hopelijk dan relatie van die vijf krachten voor een "theorie van alles) (Nikhef)

RTTY-bulletin PI4WNO.

 

 

*Mexicaanse special calls.

Geplaatst door Frank webmaster van PI4RAZ.

Geplaatst op 20 april 2021.

Leden van de Association of Radio Amateur of the Mexican Republic (ARARM)

zullen drie speciale roepnamen in de lucht brengen

om de 61e verjaardag van hun club te vieren.

De calls 6D1A, 6D2A en 6D3A zullen tot 16 mei actief zijn.

De activiteiten zullen plaatsvinden van 160-6 meter in alle modes en via de satellieten.

Er zijn diploma’s beschikbaar in verschillende categorieën (Goud/Zilver/Brons)

gebaseerd op het aantal verbindingen met de speciale stations

(of het aantal rapporten door SWLs).

Alle details vind je op QRZ.com. QSL Manager is XE2T via direct of LoTW

https://www.pi4raz.nl/  Edmond PA3E

 

 

*Regeling vergoeding Agentschap Telecom 2021

20/04/2021 door Johan Jongbloed PA3JEM

Op 15 februari 2021 heeft de voorzitter van VERON Remy Denker

een brief gestuurd aan de Staatsecretaris van Economische Zaken en Klimaat,

Mona Keijzer.

Daarmee reageert VERON op de Regeling Vergoeding voor het toezicht.

Bovenop het bestaande tarief voor vergunningen Frequentiegebruik

relais- en bakenstations radiozendamateurs is met in gang van 1-1-2021

een extra tarief ingevoerd van € 79 per jaar.

Een samenvatting van de brief en antwoord van het Ministerie is hier te lezen.

Maar het is ook mogelijk de volledige brieven te downloaden.

Regeling vergoeding Agentschap Telecom

In de toelichting (Tarief subcategorie I.C.9.) wordt aangeven

dat de reden voor dit extra tarief is gelegen in de extra kosten.

Maar specifiek voor opsporingsonderzoek en toezicht voor illegale gebruikers op relais stations.

VERON verzoekt de staatssecretaris om het extra tarief te laten vervallen.

Beperkt aantal vergunningen

Het illegale gebruik van relaisstation blijkt maar op 1,9%

van de verleende vergunningen van toepassing te zijn.

In de storingsrapportage van Agentschap Telecom blijkt

dat deze problematiek alleen speelt voor de bovenregionale repeaters.

Een radio experiment waarbij alle betrokken partijen hebben ingestemd.

Van de 162 vergunningen die zijn uitgegeven betreffen 3 een bovenregionale repeater.

Maar van de 162 vergunningen betreft het 104 vergunningen

waarbij deze problematiek niet van toepassing is,

omdat het vergunningen voor bakens betreft.

Demotiverend voor experimenteel radio onderzoek

In het laatste amateuroverleg heeft het AT nog eens onderstreept

dat het algemene beleid is om innovatieve radio experimenten te stimuleren.

Maar met dit beleid werkt de overheid juist het ontwikkelen van technologische innovatie tegen.

Het verhogen van de kosten voor het doen van experimenteel

radio onderzoek werkt juist demotiverend.

Constructief onderhoud beheerders bovenregionale repeaters

Alle partijen, zoals het AT, hebben destijds met kennis van zaken ingestemd

met het experiment bovenregionale repeaters.

Begin 2020 heeft het eerste evaluatiegesprek tussen AT

en de amateurverenigingen plaatsgevonden.

Er is daarna een vervolg afgesproken om te kijken

welke voorzieningen beheerders zouden kunnen treffen ter voorkoming van illegaal gebruik.

Dit vervolg zou door het AT worden gepland en heeft nog niet plaatsgevonden.

Het is niet juist en naar onze mening ook niet fatsoenlijk

om gaandeweg het evaluatie traject dan ineens een extra tarief in te stellen.

We zijn van mening dat deze evaluatie eerst moet zijn afgerond.

De brief aan het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

is hier te downloaden.

Beantwoording Min EZ en K Regeling vergoeding Agentschap Telecom 2021

Het Ministerie verwijst naar het rapport Maat houden uit 2014.

Hierin staat onder welke voorwaarden AT-handhavingskosten

aan de burger mag doorberekenen.

Het Ministerie legt uit dat de handhavingskosten

niet alleen zijn voor de bovenregionale repeaters.

Maar ook het toezicht op de gebruikers van deze repeaters.

Het gaat dan om het bestrijden van illegaal gebruik

of het aanspreken van radiozendamateurs op hun gedrag.

Maar ook alle extra handelingen die daarbij horen.

Denk hierbij aan administratieve handelingen, het geven van voorlichting,

en het afhandelen van brief- en telefoonverkeer.

Ook meldt het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

dat indien de inzet van het agentschap minder groot zijn,

dan hoeven ook minder kosten doorberekend te worden.

Het Agentschap Telecom staat open voor een gesprek met het veld

om de naleving te bevorderen, zodat de inzet mogelijk omlaag kan.

Overigens, zo meldt het Ministerie, is het toezicht tarief van € 79,-

nog niet toereikend om alle kosten van het toezicht te dekken.

Het volledige antwoord is hier te downloaden.

Tags: Agentschap Telecom, Staatscourant

https://www.veron.nl/  Edmond PA3E

 

 

*Storing Mijn Agentschap Telecom waarschijnlijk vandaag opgelost

20/04/2021 door Johan Jongbloed PA3JEM.

Op dit moment kampt Agentschap Telecom

met een storing in het Mijn Agentschap Telecomsysteem.

Hierdoor is het niet mogelijk de database te benaderen waar de roepletters zijn opgeslagen.

Agentschap Telecom werkt aan een oplossing en verwacht dat dit vandaag nog wordt opgelost.

Dus even geduld uw roepletters zijn niet ingetrokken.

20-4-2021 16:02 storing opgelost.

Sociale media

Op de sociale media gaat rond dat er, en de getallen variëren, 1000 – 1800 calls zijn ingetrokken.

In deze berichten maakt men een aanname dat dit is veroorzaakt door wanbetalers en opzeggingen.

Maar dit is niet juist en is een aanname.

Agentschap Telecom heeft net de facturen verstuurd.

Dus van wanbetalers kan nog geen spraken zijn.

Even geduld en dan komen de systemen vanzelf weer online.

Mocht de storing opgelost zijn en u uw gegevens

nog steeds niet kunt opvragen neem dan contact op met Agentschap Telecom

op nummer 050 – 587 74 44.

Ook is gebruik te maken van de contactpagina op de website van Agentschap Telecom.

Mijn Agentschap Telecom

Vanaf 20 juli 2018 heeft Agentschap Telecom een nieuw klantportaal in gebruik:

Mijn Agentschap Telecom.

Hierin kunnen radiozendamateurs en maritieme registratiehouders hun gegevens inzien,

wijzigen of intrekken.

Ook is hier heel eenvoudig een speciale call aan te vragen.

Hoe dit in zijn werk gaat is hier te vinden.

Meer informatie

Vanaf 1 januari 2020 kan de bijzondere identificatie via het klantportaal

op de website van Agentschap Telecom tot één dag voorafgaand

aan het evenement worden geregistreerd.

Als u bijzondere roepletters schriftelijk aanvraagt,

moet u dit minimaal drie weken voor aanvang van een evenement doen.

Agentschap Telecom geeft bijzondere roepletters uit voor de duur van een evenement.

Dit was maximaal 28 dagen, maar is nu voor maximaal 1 jaar mogelijk.

Agentschap Telecom callbook

Uitleg over toewijzen radio-identificaties radiozendamateurs.

Klantenportaal Mijn Agentschap Telecom

Informatie over gebruik DigiD

Website Dutch QSL Bureau

https://www.veron.nl/  Edmond PA3E

 

 

*Duitse telegrafievereniging AGCW bestaat 50 jaar

21/04/2021 door Erwin van der Linden (PE1CUP)

De Duitse telegrafievereniging AGCW bestaat op 1 mei aanstaande precies 50 jaar.

Otto Wiesner (DJ5QK) richtte de vereniging op met als doel

om het gebruik van CW onder zendamateurs te stimuleren.

Ondanks de opkomst van SSB in de beginjaren, wist de vereniging zich toch te handhaven.

Eind 1971 had de club net 100 leden, nu zijn dat er 2200.

Om het 50-jarig jubileum te vieren, worden in de maand mei

diverse activiteiten georganiseerd.

QRS-week

Samen met de Europese CW-vereniging EuCW

organiseert AGCW van 26 tot 30 april de QRS-week.

Deze activiteit is bedoeld voor beginners en herintreders in de kunst van de telegrafie.

Het is de bedoeling om in deze week hele normale CW-QSO’s te maken

met een maximale snelheid van 14 woorden per minuut.

Er is dus geen sprake van een contest

Kijk voor meer details op de website van EuCW: EuCW QRS ACTIVITY WEEK

AGCW-activiteitsweek

Van 17 tot 22 mei is de AGCW-activiteitsweek.

Ook dit is geen contest.

Het doel is uitsluitend om het CW-verkeer de amateurbanden te verhogen.

AGCW organiseert deze activist overigens ieder jaar,

 in de week van Pinksteren, van maandag tot zaterdag.

Voor ieder QSO per band is een punt te verdienen.

QRP-stations ontvangen zelfs twee punten. 

Ook luisteramateurs kunnen overigens meedoen.

Meer details: AGCW-Aktivitätswoche

Certificaat “50 jaar AGCW”

Het ’50 jaar AGCW’-certificaat is beschikbaar voor iedere zendamateur

die in de maand mei minstens met drie jubileumstations een verbinding maakt.

De roepnamen van deze stations eindigen allemaal op “50AGCW”,

zoals CR50AGCW, PA50AGCW, DP50AGCW en OE50AGCW.

Om het certificaat aan te vragen, stuur je een lijst met QSO’s,

inclusief band en datum, naar sp1eg(at)wp.nl.

Het certificaat wordt in digitale vorm, gratis aangeboden.

Jubileumactiviteit

In de gehele maand mei is de jubileumactiviteit.

Wederom is het doel om zoveel mogelijk CW-verbindingen te maken,

waarbij de stations ook naam en QTH uitwisselen.

AGCW-leden geven bovendien hun lidmaatschapsnummer door.

De activiteit staat overigens alleen open voor individuele deelnemers,

 inclusief luisteramateurs.

Tijdens de QSO’s moeten de morsetekens vanzelfsprekend met het gehoor worden opgenomen.

Elektronische hulpmiddelen voor de decodering zijn dus niet toegestaan.

Alle amateurbanden mogen gebruikt worden en er zijn in totaal vijf deelnemersklassen:

A: meer dan 150 Watt uitgangsvermogen

B: maximaal 150 Watt uitgangsvermogen

C: maximaal 5 Watt

D: Rookie-klasse, maximaal 100 Watt.

De Rookie-klasse is bedoeld voor beginners en “herintreders”

E: luisteramateurs

Meer informatie: Jubiläumsaktivität

Tags: certificaat, CW, jubileum, speciale roepletters

https://www.veron.nl/  Edmond PA3E

 

*Hallo Luisteraars:

Deze kwam ik tegen.

UFO-meldpunt druk in de weer met ‘vliegende bollen’

boven Tilburg; defensie geeft uitsluitsel

TILBURG - Lichtgevende bollen, knipperend in de lucht

boven Tilburg en Goirle.

Jos Flipsen wist meteen dat het geen vliegtuig kon zijn.

Maar wat dan?

Het UFO-meldpunt Nederland kreeg dinsdagavond zeven meldingen binnen.

Erwin Noorman - ‘geen ufo-wappie’ - heeft onderzoek gedaan

en kwam tot een verlossend antwoord.

,,Het waren geen ufo’s, maar parachutisten.”

Job Willemse 16-04-21

De melders uit Tilburg en Goirle zagen dinsdagavond

- en later ook op donderdagavond

- ‘vliegende lichtbollen’ in de lucht.

Een van hen was Jos Flipsen uit Tilburg.

Rond 22.40 uur merkte hij een aantal vreemde knipperende lichten op in de lucht.

,,Ik zag meteen dat het geen vliegtuig kon zijn.

‘Het’ vloog daar veel te langzaam voor en ze kwamen te dicht bij elkaar.

Ik kon er geen verklaring voor vinden en heb het gefilmd

en uiteindelijk dus een melding gedaan bij het UFO-meldpunt.”

Bekijk hier de beelden van Jos:

Erwin Noorman, medewerker van het UFO-meldpunt Nederland,

nam de meldingen dinsdagavond serieus.

,,Het was in zoverre uniek dat er verschillende meldingen

van verschillende mensen op één avond binnenkwamen.

En mét beeldmateriaal.

Dat is niet altijd”, stelt Noorman.

,,Wij zijn niet van die ufo-wappies, maar wij zijn een club geïnteresseerden

die proberen heel nuchter naar de meldingen te kijken

en ze uiteindelijk ook proberen op te lossen.

Dat hebben we nu ook gedaan.”

Parachutespringers

Volgens Noorman kunnen zo’n 60 tot 70 procent van de meldingen

die binnenkomen direct worden verklaard.

Maar deze meldingen aanvankelijk niet.

,,We konden wel direct uitsluiten dat het sterren of vliegtuigen waren”,

zegt Noorman.

Sinds 2018 heeft het meldpunt goede contacten met Defensie

aangezien Noorman en zijn collega’s toen langdurig onderzoek deden

naar een ufo-melding in Soestenberg in 1979.

 ,,Uiteindelijk kwamen we er vrijdagmorgen via onze contacten

bij Defensie achter dat het een oefening was van parachutisten.

De knipperende lichten die ze bij zich hadden tijdens de oefening,

waren er om te voorkomen dat ze tegen elkaar aan zouden botsen.

En die lichten hebben de mensen dus gezien.”

Case closed, dus.

En daar gaat het vooral om bij het meldpunt.

,,Uiteindelijk willen wij zo nuchter mogelijk de meldingen duiden en eventueel oplossen.

Het is fijn dat Defensie ons nu heeft geholpen.

Ook wel een teken dat zij ons serieus nemen als organisatie”, zegt Noorman,

die denkt dat het meldpunt dat te danken heeft aan het feit

dat ze verschillende zaken al jaren serieus en nuchter aanpakken.

Balen

Toch baalt hij er stiekem wel een klein beetje van dat de zaak nu is opgelost

en dat het dus overduidelijk geen ufo is geweest.

,,Natuurlijk.

Je hoopt toch altijd op die ene speciale melding waar je alles aan doet om het op te lossen,

maar dat je uiteindelijk toch moet zeggen: we weten gewoon niet wat het is geweest.

Wie weet gaat dat ooit nog eens gebeuren.”

https://www.bd.nl/  Frans PA3CAZ

 

 

*Hallo luisteraars.

Deze kwam ik tegen:

Datalek bij Allekabels.nl, '3,6 miljoen Nederlanders getroffen'

Door een hack bij de webshop Allekabels.nl liggen wachtwoorden

en privégegevens van 3,6 miljoen Nederlanders op straat.

Het zou gaan om het grootste datalek tot nu toe in Nederland

waarbij wachtwoorden in het spel zijn.

RTL Nieuws heeft de gestolen gegevens ingezien en geverifieerd.

De gestolen database van Allekabels.nl werd eind januari

op een hackersforum te koop aangeboden en moest ten minste 15.000 euro opbrengen.

De gegevens worden volgens RTL door criminelen misbruikt,

onder meer om phishingberichten te sturen.

Het gaat om 2,6 miljoen e-mailadressen, die zijn gekoppeld aan namen,

adressen, telefoonnummers, geboortedata en versleutelde wachtwoorden.

De overige 1 miljoen getroffenen zijn mensen die via andere webshops

aankopen hebben gedaan bij Allekabels.nl, zoals Bol en Amazon.

Van deze klanten zijn geen e-mailadressen of wachtwoorden gelekt,

 maar wel andere gegevens.

Identiteitsfraude

Ook zijn de bankrekeningnummers van zo'n 109.000 klanten verhandeld, schrijft RTL.

Met IBAN-nummers kan identiteitsfraude worden gepleegd

en ze kunnen worden gebruikt voor phishing.

Vorige maand werd bekend dat de gegevens van miljoenen Nederlanders

 waren gestolen bij een bedrijf dat ict-diensten aanbiedt aan autogarages.

Ook die gegevens werden op een hackersforum te koop aangeboden.

Dat datalek was groter van omvang, maar er zaten geen wachtwoorden bij.

Het zou gaan om de gegevens van maximaal 7,3 miljoen mensen.

https://nos.nl/  Frans PA3CAZ

(De hack is vorig jaar augustus gepleegd Edmond PA3E)

 

 

Onze mop van de week:

Hallo luisteraars.

Deze hoorde ik van de week

Kleine jantje komt erg moe op school aan.

Dus zijn juffrouw vraagt aan hem van:

Zeg Jantje, waarom ben jij zo moe?? 

Dat komt, zegt jantje, omdat mijn moeder een stappen teller heeft gekocht. 

Waarom word jij daar moe van? 

Vraagt de juffrouw.

Nou zegt jantje, sinds zij dat ding heeft brengt zij mij te voet naar school

omdat zij anders de 10.000 stappen per dag niet haalt.

Frans PA3CAZ

 

 

*Heeft ook u iets te koop.

 

Of weg te geven of u zoekt iets.

Misschien hebt u informatie nodig?

Laat het weten via het ORB e-mailadres

wij nemen het dan op in de ronde.

Misschien kan een medeamateur u helpen*

Zo nu zijn we weer aan het einde gekomen van deze 777e ronde.

Johan PD2JCW, en Frank PF1SCT

En onze vast copy leveranciers,

wensen u nog een prettige avond verder.

Tot de volgende ronde maar weer.

Het ORB TEAM


Terug naar de Ronde