Ronde 788 van de Onafhankelijke Radioamateurs Brabant “ORB” 21-07-2021


* Goedenavond zend, en luisteramateurs,

U kijkt weer naar de woensdagavond ronde.

En wij proberen u, zoals bij elke ronde weer wat nieuws te brengen.

Elke éérste dinsdag van de maand is er een

“Besloten” bijeenkomst van de vriendenkring.

Deze worden gehouden in het scoutinggebouw van Rey de Carle-,

Bladelstraat 2 in de wijk Reeshof te Tilburg.

Op deze avonden is onze QSL-manager aanwezig.

De bijeenkomsten hebben een vriendschappelijk karakter, waar we

Ervaringen kunnen uitwisselen, gewoon gezellig bij elkaar kunnen zijn.

Wat bijkletsen, met af toe een lezing.

En….

Dat willen we graag zo houden

Onze rondeleiders zijn Frank PF1SCT

En Johan PD2JCW

 

 

* AT: Examens mogelijk van SRE naar CBR

09/07/2021 door redactie

Op 8 juli heeft de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat de Tweede Kamer geïnformeerd

over de lopende verkenning naar de mogelijke overdracht van examentaken van Agentschap Telecom (AT)

naar het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR).

Het gaat hierbij om de jaarlijks ongeveer 6.500 staatsexamens die afgelegd worden voor Marcom A en B

en het Basiscertificaat Marifonie én de ongeveer 400 examens voor radiozendamateurs.

In de brief aan de Kamer geeft de staatssecretaris aan dat er meerdere redenen zijn waarom het AT deze taken wil overdragen:

• De examentaken staan ver af van de kernactiviteiten van AT en vergen van AT disproportioneel veel tijd en geld;

• De ICT-omgeving waarin de examens worden gemaakt is sterk verouderd en moet deze worden vervangen.

Hiervoor is een investering nodig van één miljoen euro;

• Het is op dit moment nog niet mogelijk om digitaal examen te doen; de dienstverlening is daarmee niet meer van deze tijd.

Overdracht van de examentaken aan het CBR is in de ogen van de staatssecretaris een mogelijkheid:

voor het CBR is het ontwikkelen en afnemen van examens immers een kernactiviteit.

Of en wanneer de examentaken overgedragen worden van AT naar CBR is nog niet bekend:

momenteel vinden er tussen AT en het CBR-gesprekken plaats over een mogelijke overdracht

en de voorwaarden waaronder dit kan plaatsvinden.

Na de zomer hoopt de staatssecretaris de Kamer daarover uitsluitsel te kunnen geven.

Dat het Agentschap Telecom onderzoek deed naar de verbetering van haar dienstverlening rondom de examens was al langer bekend.

Zoals in de verslagen van het Amateur Overleg te lezen is,

is hierover reeds met de verenigingen van gedachten gewisseld.

Met de brief die aan de Kamer is verzonden is nu ook duidelijk welke organisatie men op het oog heeft

om de zendexamens in de toekomst af te gaan nemen.

https://hamnieuws.nl/  Edmond PA3E

 

 

* Duitse deelstaten verlengen ontheffing microfoonverbod.

Frank Webmaster PI4RAZ.

Geplaatst op 8 juli 2021

Een aantal Duitse deelstaten verlengen de overgangsregeling voor het gebruik van mobiele zendapparatuur in voertuigen:

in Noordrijn-Westfalen en Baden-Württemberg mag dat nog.

De ontheffingsvergunningen treden in beide deelstaten met onmiddellijke ingang in werking.

In Noordrijn-Westfalen geldt dit tot 31 december 2021, in Baden-Württemberg zelfs tot 30 juni 2022.

In de rechtvaardiging van het ministerie van Verkeer van Noordrijn-Westfalen staat:

“In tegenstelling tot de verwachtingen van het federale ministerie van Verkeer en Digitale Infrastructuur,

ontwikkelde de economie tijdens de bijna 4-jarige overgangsperiode

geen geschikte oplossingen voor handsfree radiosystemen.

Tegen deze achtergrond wordt in overeenstemming met het ministerie van Binnenlandse Zaken van de deelstaat Noordrijn-Westfalen

een algemene vrijstelling verleend voor het grondgebied van de deelstaat Noordrijn-Westfalen

overeenkomstig 2 46, lid 2 StVO van het verbod op de gebruik van een radioapparaat

zonder handsfree-set in overeenstemming met § 23, lid 1a StVO,

 voor zover de gebruiker het radioapparaat gebruikt om de verkeersveiligheid te verbeteren

en geen andere communicatiemiddelen mag gebruiken die zijn toegestaan ​​in de zin van § 23 StVO. ”

Dat laatste biedt ruimte voor interpretatie.

Want is het gewauwel in een microfoon bedoeld om de verkeersveiligheid te verbeteren,

of alleen om de tijd te doden met een aantal andere amateurs?

En dat kon niet via de telefoon waarvoor de auto meestal wél een handsfree set heeft?

Kortom: als je in Duitsland geen problemen wil, is het verstandiger om daar als bestuurder niet de microfoon te hanteren.

https://www.pi4raz.nl/  Edmond PA3E

 

 

* Boek van OH2BH nu gratis te downloaden.

Frank Webmaster PI4RAZ.

Geplaatst op 12 juli 2021

Marti Lane OH2BH is een van de bekendste DXers in de wereld

en zijn boek ‘Where Do We Go Next’ dat in 1991 gepubliceerd werd,

is een klassieker met meer dan 12.000 uitgebrachte exemplaren in 4 talen.

En nu, met dank aan de Northern Californian DX Foundation,

is dit boek als gratis PDF te downloaden van www.ncdxf.org/pages/oh2bh.html.

Het 300 pagina’s tellende boek belicht alle aspecten van DXpedities

van zowel de kant van de organisator als die van de operator.

https://www.pi4raz.nl/  Edmond PA3E

 

 

*Lijst met CEPT amateur toewijzingen.

Frank Webmaster PI4RAZ.

Geplaatst op 14 juli 2021.

Actueel nu de vakanties weer beginnen (hoewel, waar kan je heen met die Corona kleurenloterij):

de Duitse amateurvereniging DARC heeft een lijst gepubliceerd waar je met je CEPT A- of N-licentie terecht kan

De CEPT-licentie is gebaseerd op de basisgedachte dat het werken met een amateurradio tijdens een kort verblijf

in een ander land moet kunnen worden uitgevoerd zonder dat je een gastlicentie voor dat land hoeft aan te vragen.

Hiervoor zijn er twee CEPT-aanbevelingen, die echter alleen van toepassing zijn

in het betreffende land als ze daar in de nationale wetgeving zijn geïmplementeerd.

De CEPT-aanbeveling T/R 61-01 beschrijft de CEPT Radio Amateur-licentie.

Het komt overeen met onze A-machtiging.

De CEPT-aanbeveling ECC/REC/(05) 06 betreft de CEPT Novice Radio Amateur License (N-machtiging).

De lijst bevat de werkparameters (frequentie bereiken, vermogensklassen, bedrijfsmodi enz.)

voor kortstondig gebruik in de betreffende landen.

Download de lijst HIER

Naast de CEPT Class 1 en CEPT Novice hebben veel CEPT-lidstaten

ook het equivalent van de CEPT Entry Level-licentie geïmplementeerd

die wordt behandeld in ECC-rapport 89 https://docdb.cept.org/Docs/doc98/official/Word/ECCREP089.DOC

Nederland heeft daarvoor geen overeenkomende klasse.

https://www.pi4raz.nl/  Edmond PA3E

 

 

*Eerste jaar Slow Morse Club.

Frank Webmaster PI4RAZ.

Geplaatst op 15 juli 2021.

Beginnend op zaterdag 17 juli en de 9 daaropvolgende dagen tot zondag 25 juli zullen

special event stations EI1SMC, GB1SMC en TM1SMC in de lucht zijn

om het eerste bestaansjaar van de ‘Slow Morse Club’s’ te vieren.

De Slow Morse Club is bedoeld voor de morse operator

die een meer ontspannen benadering heeft ten aanzien van dit deel van de hobby,

en verwelkomt nieuwe, maar ook niet zo nieuwe CW-operators

van over de hele wereld en heeft momenteel meer dan 1900 leden.

Door alle drie de special event stations zal met enige regelmaat

gebruik gemaakt worden van CW en SSB-modes op de HF en VHF-amateurbanden

voor zover de condities het toelaten.

Van maandag de 19e tot vrijdag de 23e, zal EI1SMC die bemand zal worden door Keith EI5KJ

en John EI3HQB werken met 10 tot 12 woorden per minuut (met extra pauzes tussen de tekens),

elke middag om 1500z op ofwel 80 meter (3.550 tot 3.560Mhz), 40 meter (7.020 tot 7.030MHz),

30 meter (10.110 tot 10,120MHz), of 20 meter (14.050 to 14.060MHz)

afhankelijk van de grillen van de middagcondities.

Houd het cluster in de gaten en zie ook de Slow Morse Club Facebook pagina voor meer updates.

https://www.pi4raz.nl/  Edmond PA3E

 

 

*De quantum ontvanger met een extreem groot frequentiebereik.

Is deze bizarre ontvanger iets voor de amateur?

In een reeks internationale tijdschrift artikelen maar ook in CQ-DATV

viel mijn oog op een interessante communicatie receiver.

Waarom?

1. Omdat het werkt met de nieuwste natuurkundige principes.

En daarbij aansluit bij het artikel over het elektron in ons vorig bulletin.

2. Omdat het afgeleid is van het fundamenteel amateurinstrument, de radio-ontvanger.

De communicatie ontvanger.

3. Omdat het aansluit bij onze jongste hobby uiting, de digitale ontvanger.

De communicatie ontvanger.

Elke amateur heeft dit essentiële component van onze hobby in huis.

Het is in principe een eenvoudig instrument om een boodschap via radiogolven te ontvangen.

In den beginne werd een met een boodschap gemoduleerde radiogolf

via een antenne binnen gehaald in een ontvanger.

Toen werd een boodschap direct als amplitude op deze draaggolf gezet.

In de ontvanger wordt het signaal geselecteerd uit extra storende geluiden via een frequentie selectief filter.

Het selectief filter.

De keuze van de draaggolf frequentie geschiedt met een afstembaar filter.

Daarna wordt het gescheiden van de draaggolf via een detector en toegevoerd aan een weergever,

de koptelefoon of aan een computer,

voor een bewerking om er een eventueel gecodeerde de boodschap uit te halen.

Als het bereik van het filter te klein is de variatie is in de praktijk kleiner dan 19,

dan gebruiken we een omschakelbaar filter.

Bij de wat oudere communicatie ontvanger konden we zo in een paar schakelaar standen

alle HF-amateurbanden ontvangen.

De detector.

Na het frequentie filter volgt dan de detector, die de modulatie van de basis frequentie afstroopt.

Maar dat werd onpraktisch in de VHF en hogere banden.

Toen werd de detector vervangen door een mixer,

waarin aan het inkomend signaal een extra draaggolf wordt toegevoegd,

zodat voor elke inkomend de frequentie de detector op dezelfde frequentie zijn werk kon doen.

Dan komen we al snel op een volledig digitaal ontwerp

dat werkt op een computer met een hoge klokfrequentie in een speciale ontvanger omgeving,

De SDR, de software defined radio.

Daar worden aan de ingang zo snel mogelijk alle frequenties hoger

en lager dan de gehele frequentieband afgesneden en weggegooid.

Blijft over de gehele gewenste frequentieband.

Die ’afsnij’ frequentie mag niet hoger zijn dan de helft van de sample frequentie,

wat een eenvoudig deeltal is van de klokfrequentie van de computer.

Laten we eens wat dieper in het SDR-detectie proces kijken.

Voor de detector moet een ’digitaal’ afstembaar filter komen,

dat over het hele bereik met de resolutie van de bandbreedte van het signaal worden geïnstalleerd.

Dat vraagt om een zo hoog mogelijke klokfrequentie.

Het Rydberg effect.

We zoeken nu naar een natuurkundig mechanisme dat met heel kleine,

nauwkeurig gelijke, stapjes gevarieerd kan worden.

Daarvoor maken we gebruik van de uiterst gedefinieerde,

nauwkeurig bepaalde banen van elektronen rond hun kernen: Het Rydberg effect.

Elektronen kunnen zich alleen in zeer nauwkeurig gedefinieerde gehele waarden

in banen om een atoom bewegen.

Hoe groter die banen zijn, hoe me er mogelijkheden een elektron heeft om daar in een baan te bewegen.

Hoe groter de baan dus, hoe meer mogelijkheden daar mogelijk zijn.

Die banen zijn nauwkeurig gedefinieerd.

En bij grote banen liggen die mogelijk heden - lees resonanties - zeer dicht bij elkaar.

Beschijn je nu zo’n atoom met een laser, waarvan je de golflengte

- frequentie continu kan variëren - een ’die laser’

- dan zal als de frequentie overeenkomt met een van die Rydbergbanen een resonantie optreden.

Bij grote atomen van Cesium of Rubidium ontstaat dan een zeer fijnmazig resonantie patroon.

Zo’n die-laser kan zelfs in het infrarood gebied werken,

waardoor we door de frequentie van die laser continu te variëren over het hele gebied van LF

tot in het Terrahertz gebied resonanties kunnen opwekken.

In ons radio jargon hebben we dan een middenfrequentie opgewekt tot in het Terrahertz gebied.

De frequentie wordt dan bepaald door de die-laser.

Deze zo genoemde Rydberg spectrumanalyser heeft het potentieel om fundamentele beperkingen

van traditionele elektronica te overtreffen in gevoeligheid, bandbreedte en frequentiebereik.

De theorie gaat ver boven de kennis van de radioamateur, maar voor de ’durfalls’

een artikel door Christopger Halloway van het NIS,Colorado,

A_MultipleBand_Rydberg-Atom_Based_ReceiverAntenna.pdf

Conclusie: Ook in onze hobby is de quantum natuurkunde niet meer weg te denken.

Wij zullen proberen om in de toekomst de nieuwe verworvenheden

op een simpele manier uit te leggen. (Pieter, PA0PHB).

RTTY-bulletin PI4WNO Edmond PA3E

 

 

*De zon, zonnevlekken en zonnevlakken.

Een interessant en goed leesbaar verhaal in DARU-magazine nummer 17.

Hierin vertelt Fred Stam, PE3FS, op een heldere manier hoe zon de propagatie van radiogolven op aarde beïnvloed.

Over vlekken en vlammen gaat hij het hebben.

Er is veel meer over te vertellen maar beschouw het als een inleiding.

Een aanrader. (DARU-magazine 17, 2021)

RTTY-bulletin PI4WNO Edmond PA3E

 

 

*Programmeerbare logica.

Pascal Schiks, PA3FKM Pascal neemt ons mee in een onderwerp dat op het eerste gezicht lastig lijkt: programmeerbare logica.

Toch is het interessant om daar wat meer van te weten.

Want veel apparatuur, en dus ook apparatuur die door radioamateurs wordt gebruikt,

bevat tegenwoordig software waarmee de functies (de werking) van het apparaat worden bepaald.

Het zijn feitelijk allemaal varianten van PLD’s, Programmable Logic Devices.

Er zijn tegenwoordig Ic’s voor talloze functies te verkrijgen.

Vooral op het digitale vlak doet zich vaak het probleem voor dat voor een zeer specifiek doel

geen handig Ic te vinden is en de functies moet worden opgebouwd uit een aantal Ic’s.

Al in de jaren 70 van de vorige eeuw onderkende men

dat er eigenlijk voldoende functies voorhanden waren maar dat er toch vaak behoefte was

aan een meer ingewikkelde en voor de eigen toepassing specialistische Ic’s welke niet alleen sneller,

ruimte- en energiebesparend zouden zijn maar ook uiteindelijk de productiekosten zouden drukken.

Echter vooral voor kleine aantallen gelden de economische voordelen niet.

Het laten ontwikkelen en produceren van een ’eigen’ chip was -zeker in die tijd- een kostbare aangelegenheid.

Een goed leesbaar verhaal en zeer nuttig voor de knutselaars onder ons. (DARU Magazine 17 2021)

RTTY-bulletin PI4WNO Edmond PA3E

 

 

* Nieuwe maandelijkse IARU-MS-nieuwsbrief voor Regio 1

17/07/2021/in Traffic Bureau door Johan Jongbloed PA3JEM.

Iedere maand brengt het IARU Monitoring System een uitgebreide nieuwsbrief uit.

Met daarin alle monitoring rapportage over de afgelopen maand.

Zo resulteert dat ook deze maand weer in achttien goed gevulde pagina’s met flink gedetailleerde informatie.

De over-the-horizon radars (OTHR) waren en zijn nog steeds de belangrijkste bronnen voor overlast.

Het aantal waarnemingen varieert enigszins, maar is altijd binnen een vergelijkbaar bereik.

Hetzelfde geldt voor andere radiosystemen (bijv. CIS12 enz.).

Zeer goed overzicht en veel informatie

Ook bevat deze IARU-MS-nieuwsbrief een zeer goed overzicht van actuele en reeds opgeloste storingen.

Maar ook informatie over indringers en ander oneigenlijk gebruik van onze amateurbanden.

De nieuwsbrief over juni 2021 is vanaf nu in pdf-formaat beschikbaar.

Echter, het kan ook nuttig zijn ook de oudere nieuwsbrieven nog eens te raadplegen.

Bijvoorbeeld om meer over de aard en progressie van langer lopende storingen te weten te komen.

Daardoor hebben wij een flinke verzameling oudere maandrapporten aangelegd.

Dus dit archief beslaat ook vele voorgaande jaren.

Op deze pagina van ons VERON Traffic Bureau is dit archief terug te vinden.

Het IARUMS (IARU Monitoring System)

In het IARUMS werken radioamateurs in een groot aantal landen samen

bij het signaleren van “intruders” op de – vooral exclusieve – amateurbanden.

Voor Nederland is VERON als lid van de IARU de uitvoerder van deze taak.

De uitvoering is ondergebracht bij het Traffic-Bureau/HF-commissie.

Maar de dagelijkse uitvoering ligt bij een vaste groep van zes radioamateurs.

Deze groep monitort de amateurbanden en registreert de waargenomen verstoringen

door intruders volgens een bepaald protocol.

Tevens worden eens per maand de waargenomen verstoringen samengevat

in een VERON-rapport dat dan naar de IARUMS-coördinator gaat.

Vanaf oktober 2020 is Caspar Miró (EA6AMM) aangesteld als IARUMS-R1 coördinator.

Peter Jost (HB9CET) geeft daarbij ondersteuning als vice-coördinator,

onder meer als samensteller van de maandelijkse Newsletter.

https://www.veron.nl/ Edmond PA3E

 

 

* Kort radioamateurnieuws – week 28, 2021

18/07/2021/in Algemeen nieuws /door Erwin van der Linden (PE1CUP)

Deze week in ‘Kort radioamateurnieuws’:

ort radioamateurnieuws

1. Antennesimulatiesoftware EZNEC vanaf 1 januari 2022 gratis

Omdat Roy Lewellen (W7EL), de ontwikkelaar van antennesimulatiesoftware EZNEC,

op 1 januari 2022 met pensioen gaat, stelt hij vanaf die datum zijn software gratis ter beschikking.

Het gaat daarbij om de Pro/2-vesie, een pakket dat op dit moment nog meer dan $500,- kost.

Wel dient de gebruiker er rekening mee te houden dat Roy vanaf 2022 geen ondersteuning meer zal leveren op de software.

Ook zal hij de broncode niet vrijgeven.

Meer informatie: EZNEC Antenna Software by W7EL

Overigens is er – bij toeval – tijdens de QSO Today Virtual Ham Expo

op 14 en 15 augustus een introductie over het gebruik van EZNEC: Introduction to Antenna Modeling using EZNEC (Greg WA1JXR).

2. Juli/augustus-editie The Communicator als download beschikbaar

De nieuwe editie van het Engelstalige, digitale tijdschrift The Communicator is beschikbaar als gratis PDF-download.

Dit tijdschrift is een uitgave van de Surrey Amateur Radio Club (SARC), een radioamateurvereniging in het zuidwesten van Canada.

In deze editie onder andere een artikel van John Schouten (VE7TI) over het verschil tussen een bipolaire en een veldeffecttransistor.

Verder het vijfde deel uit de artikelenreeks van Arie Kleingeld (PA3A) over het meten met de NanoVNA.

Ditmaal over het meten van lage impedanties. Mike Weir (VE9KK)

komt met een bijdrage over zijn onderzoek naar RFI.

Kijk zelf wat er meer te lezen valt in het 110 pagina’s tellende digitale tijdschrift: The July – August 2021 Communicator

3. Dump1090 nu ook als Android-app

Dump1090 is het populaire programma waarmee ADS-B-signalen

van vliegtuigen kunnen worden gedecodeerd.

In combinatie met een geschikte ontvanger kun je daarmee

onder andere de positie van vliegtuigen volgen en op een kaart weergeven.

Deze software is nu ook beschikbaar als Android-app.

Door een RTL-SDR-dongle te koppelen met je Android-apparaat,

kun je nu dus de posities van overkomende vliegtuigen op je mobiele toestel volgen.

Een functioneel beperkte versie is gratis beschikbaar in Google Play.

Met in-app-betalingen kunnen aanvullende functies aangeschaft worden.

Met dank aan Ronny Plovie (ON6CQ) en Jan Simons (PA0SIM)

voor hun bijdrage aan deze editie van “Kort radioamateurnieuws”

https://www.veron.nl/ Edmond PA3E

 

 

*QSO Today Virtual Ham Expo op 14 en 15 Augustus 2021

19/07/2021/in Aankondiging evenementen /door Erwin van der Linden (PE1CUP)

Voor de tweede keer dit jaar is er een QSO Today Virtual Ham Expo, op 14 en 15 augustus 2021.

Net als de vorige keer in maart is dit radioamateur-evenement online.

Nederlandse radioamateurs kunnen daardoor ook eenvoudig deelnemen: reizen is immers niet nodig.

De beurs is niet langer gratis, vroegboekers betalen $10,-.

Groot aantal onderwerpen

Tijdens de Expo spreken bijna 100 internationaal bekende radioamateurs over ongeveer 18 verschillende onderwerpen.

Onderwerpen zijn onder meer: antennes en transmissielijnen, contesten en DX,

digitale spraakmodes, noodcommunicatie, filters en afgestemde circuits,

de toekomst van het amateurradio, digitale transmissiemodes op HF,

vermogensversterkers, propagatie, radioastronomie, ruimte en satellieten, en jeugd in amateurradio.

Voorbeelden van presentaties

1 Het ontwerp van Small Transmitting Loop-antennes:

Tijdens deze presentatie bespreekt Augustus Hansen (KB0YH) het programma STLcalc,

opensourcesoftware om zowel STL- als magnetic loop-antennes te ontwerpen.

2 QRP-verbindingen op HF tijdens het wandelen:

Peter Parker (VK3YE) werpt een blik op het gebruik en de prestaties van twee HF-antennes

die ‘voetgangersmobiel’ te gebruiken zijn.

3 De Top 5 van antennes om snel QRV te zijn:

Don Keith (N4KC) doet aanbevelingen voor de vijf eenvoudigste,

meest effectieve antennes voor radioamateurs.

4 Een bakennetwerk voor VHF/UHF-propagatiestudies:

Hans van de Groenendaal (ZS6AKV) spreekt over de ontwikkeling van een bakennetwerk op de 2m-band.

De Zuid-Afrikaanse radioamateurvereniging SARL

bouwt dat netwerk om propagatiestudies te kunnen doen.

5 HF-ruisonderdrukking: Leer over de verschillende bronnen van ruis

en hoe deze te onderdrukken met behulp van een aantal technieken.

(Mike Ritz, W7VO)

6 Avonturen met Repeater Builder:

Repeater Builder is een op de Raspberry Pi gebaseerd modem voor digitale spraak.

Daarmee is het mogelijk om een analoge repeater mede geschikt te maken

voor digital voice. (Michelle Thompson, W5NYV)

7 Amateurradio en de vermindering van ruimteafval: In een tweede presentatie

bespreekt Michelle Thompson (W5NYV) de mogelijkheden om open source in te zetten

bij de vermindering van ruimteafval.

8 Het simuleren van antennes met EZNEC: Greg Algieri (WA1JXR)

geeft een introductie in het gebruik van het antennesimulatieprogramma EZNEC.

Een compleet overzicht van de lezingen vind je op de Expo-website:

QSO Today Virtual Ham Expo Presentations.Alle presentaties te volgen

Bekijk zoveel presentaties als je wilt!

Een grote beperking van “gewone” evenementen is,

dat je niet alle presentaties kunt volgen, je kunt immers maar in één ruimte tegelijk zijn.

Op de Virtual Ham Expo heb je echter 30 dagen de tijd

om gemiste presentaties alsnog online te bekijken.

Zelfs het aanbod van de verschillende exposanten is dan nog te verkennen.

Na de Expo in maart bekeken de 7.500 deelnemers nog 100.000 presentaties!

Registratie verplicht en niet meer gratis

Registratie voor de QSO Today Virtual Ham Expo is verplicht.

De prijs bij vroege inschrijving is $10,- en $12,50 bij aanvang van het evenement.

Dit is behalve voor het live-evenement ook voor de 30-daagse periode

waarin de lezingen en workshops nog terug te zien zijn.

Meer informatie: QSO Today Virtual Ham Expo.

https://www.veron.nl/ Edmond PA3E

 

 

* Hallo luisteraars

Deze kwam ik tegen: Elektriciteitsmeters gevoelig voor stoorsignalen

Nieuwsbericht | 08-07-2021 | 15:05

Elektriciteitsmeters kunnen onjuist meten als gevolg van stoorsignalen.

Dat meldt Netbeheer Nederland (NBNL) naar aanleiding van nationaal en internationaal onderzoek.

Agentschap Telecom wil dat netbeheerders maatregelen nemen.

Consumenten moeten erop kunnen vertrouwen dat hun elektriciteitsmeters juist meten.

Agentschap Telecom wil als toezichthouder volledige inzage in de klachten die netbeheerders ontvangen

over mogelijk onjuiste metingen van elektriciteitsmeters.

Ook wil het agentschap inzage in de afhandeling daarvan.

Mogelijke gevallen van beïnvloeding van de meter moeten worden gedetecteerd

en onjuist functionerende meters moeten worden vervangen.

Agentschap Telecom wil bovendien dat alle nog te plaatsen elektriciteitsmeters

voldoende bestand zijn tegen stoorsignalen.

Netbeheerders moeten ze daarom uitvoerig testen voor installatie.

Agentschap Telecom zal zich in internationaal verband sterk maken voor aanscherping van de bestaande normen.

Stoorsignalen

Stoorsignalen zijn afwijkende energiestromen in het elektriciteitsnet.

Stoorsignalen kunnen ontstaan door onjuist gebruikte, ondeugdelijke of defecte apparatuur.

Ze kunnen ertoe leiden dat andere apparaten niet meer goed functioneren.

In 2018 bleek een bepaald type vijverpomp stoorsignalen te veroorzaken.

Op last van Agentschap Telecom is dat apparaat toen van de markt gehaald.

Ook nu zal Agentschap Telecom onderzoek doen naar de bron of bronnen van de verstoringen.

Agentschap Telecom adviseert consumenten goed te letten op de kwaliteit

en het juiste gebruik van hun huishoudelijke apparatuur:

let op de aanwezigheid van de CE-markering

en gebruik elektrische apparatuur uitsluitend voor het doel waarvoor ze gemaakt is. 

Zie ook

CE-markering en andere markeringen voor elektrische of elektronische apparatuur

Netbeheer Nederland: Netbeheerders alert op ‘stoorsignalen’ door elektronica

Elektriciteitsmeters, gasmeters en warmtemeters

https://www.agentschaptelecom.nl/  Frans PA3CAZ

 

 

* Hallo Luisteraars.

Deze kwam ik tegen: In het vervolg vertalen Frans niet alles overlaten aan mij Edmond PA3E

Nieuwe firmware-updates voor de IC-705, IC-7300 en IC-9700 SDR-transceivers

Datum geplaatst: 09 juli 2021in: Apparatuur

Icom heeft updates uitgebracht voor zijn nieuwste assortiment amateurradio's.

De updates zijn beschikbaar voor de IC-705, IC-7300 en IC-9700 SDR-transceivers.

De updates zijn als volgt:

IC-705 Firmware-update (versie 1.26)

Wijzigingen ten opzichte van versie 1.24

• In de middenmodus van het spectrumscoopscherm is de REF-niveau-instelling bijgewerkt

zodat deze de scoopgolfvorm tijdens verzending niet weerspiegelt.

• Deze firmware-update (versie 1.26) is verbeterd, zodat instellingen en geheugens niet worden gereset.

• Als de firmware wordt bijgewerkt vanaf versie 1.24 of eerder, worden de instellingen en geheugens niet gereset.

Als de firmware echter wordt teruggezet naar 1.26 vanaf een latere versie (na 1.26),

kunnen de instellingen en geheugens worden gereset.

Downloaden van:  https://www.icomjapan.com/support/firmware_driver/3343/

CS-705 programmeersoftware (versie 1.11)

Compatibel met IC-705 firmwareversie 1.26. Downloaden van:  https://www.icomjapan.com/support/firmware_driver/3344/

IC-7300 Firmware Update (Versie 1.41)

Wijzigingen t.o.v. Versie 1.40

• Er is een item in het connectorsmenu toegevoegd met de naam PTT Port Function.

• In de middenmodus van het spectrumscoopscherm is de REF-niveau-instelling bijgewerkt

zodat deze de scoopgolfvorm tijdens verzending niet weerspiegelt.

• Deze firmware-update (versie 1.41) is verbeterd, zodat instellingen en geheugens niet worden gereset.

• Als de firmware wordt bijgewerkt vanaf versie 1.40 of eerder, worden de instellingen en geheugens niet gereset.

Als de firmware echter wordt teruggezet naar 1.41 vanaf een latere versie (na 1.41),

kunnen de instellingen en geheugens worden gereset.

Downloaden van:  https://www.icomjapan.com/support/firmware_driver/3339/

IC-9700 firmware-update (versie 1.31)

Wijzigingen ten opzichte van versie 1.30

• In de middenmodus van het spectrumscoopscherm is de REF-niveau-instelling bijgewerkt

zodat deze de scoopgolfvorm tijdens verzending niet weerspiegelt

• Een dikke witte lijn die de center in de Center-modus van het Spectrumscope-scherm wordt niet weergegeven.

• Deze firmware-updateversie (1.31) is verbeterd, zodat instellingen en geheugens niet worden gereset.

Als de firmware wordt bijgewerkt vanaf versie 1.30 of eerder, worden de instellingen en geheugens niet gereset.

Als de firmware echter wordt teruggezet naar 1.31 vanaf een latere versie (na 1.31), kunnen de instellingen en geheugens worden gereset.

Downloaden van:  https://www.icomjapan.com/support/firmware_driver/3338/

CS-9700 Programmeersoftware (versie 1.31)

Compatibel met IC-9700 firmwareversie 1.31.

Downloaden van:  https://www.icomjapan.com/support/firmware_driver/3345/

Houd er rekening mee dat u de instructies zorgvuldig moet volgen bij het uitvoeren van deze updates.

Icom UK Sales –  sales@icomuk.co.uk

https://qrznow.com/new-firmware-updates-for-the-ic-705-ic-7300-and-ic-9700-sdr-transceivers/ Frans PA3CAZ

Vertaald door Edmond PA3E

 

 

*Frank PF1SCT stuurde mij dit. Crisis Response Journal :

Volunteer radio operators to the rescue in Belgian floods .

Vrijwillige radio-operators te hulp bij Belgische overstromingen

Juli 2021: vrijwilligers van het Noodradionetwerk van Brabant Wallon kwamen tussenbeide

toen het politiegebouw in Waver, België - inclusief de Tetra-antenne en computers - volledig onder water kwam te staan.

De Tetra-toren van het politiebureau - te zien in de linkerbovenhoek van deze afbeelding

- stond onder water en de communicatie van de hulpdiensten werd beïnvloed

(alle afbeeldingen met dank aan Marc Lerchs, informatiedirecteur, Crisiscentrum Waals-Brabant, België)

 In december 2015 interviewde Emily Hough Gilles Mahieu, Gouverneur van Waals-Brabant,

Philippe Vos De Wael Directeur Operaties, Brandweer Waals-Brabantse Reddingszone en Marc Lerchs,

Directeur Informatie Crisiscentrum Waals-Brabant, over een baanbrekend project

waarbij Belgische amateurs betrokken waren. Radioliefhebbers.

Deze vrijwilligers zorgden voor verbinding met de hele samenleving

en zorgden voor een onschatbare back-up als grote,

grootschalige stroomstoringen de communicatie van de hulpdiensten zouden beïnvloeden.

Er werden radioamateurs ingezet om de hulpdiensten te helpen tijdens de Tetra-storing

Vandaag, in juli 2021, beschrijft Lerchs hoe vroeg in de ochtend van 16 juli het politiegebouw in Waver

– inclusief de Tetra-antenne en computers – volledig onder water kwam te staan.

"Deze antenne is van cruciaal belang voor het nationale Tetra-systeem van Astrid,

dat wordt gebruikt door brandweerlieden, medici, politie, civiele bescherming,

het leger en crisiscommunicatoren", vertelt hij.

"We hadden ook verschillende lokale stroomstoringen in Luik, Luxemburg en Waals-Brabant."

 Hier kwamen de hamradio-vrijwilligers goed tot hun recht.

De alarmcentrale 112 riep hun hulp in

en een 30-tal vrijwilligers werden ingezet in de provincies Waals-Brabant en Henegouwen.

Ze verbond brandweerkazernes, ambulanceposten, ziekenhuizen (inclusief medische hulpdiensten),

de hoofdcommandopost in Waver (het Gouverneurscrisiscentrum en de multidisciplinaire veldcommandopost)

en 112 verzending in Bergen.

Overstromingen in België

 "Alles werkte perfect, op marifoon, zonder relais, internet of afhankelijk van het officiële stroomnetwerk", legt Lerchs uit,

"omdat hamradio-operators zelfvoorzienend zijn en hun apparatuur op batterijen werkt."

Hij voegt eraan toe dat alle hulpverleningsvoertuigen, inclusief brandweer, medici en politie,

een Gsm-telefoon aan boord hebben en een oplader via een sigaretten aanstekerplug.

 "Gelukkig duurde de Tetra-storing slechts een half uur

en gedurende deze tijd was het vrijwilligersradionetwerk in staat om hulpvoertuigen te sturen

en essentiële communicatie tussen alarmcentrales te bieden."

Bescherming van vitale apparatuur in het vaccinatiecentrum, Court St-Etienne

 Het vrijwilligersnetwerk werd om 18.00 uur stopgezet, toen alles gerepareerd was.

"Dit was een uitstekende oefening voor ons noodradionetwerk voor Waals-Brabant

(opgericht door onze gouverneur Gilles Mahieu in 2015, in samenwerking met de UBA, Union Belge des Amateurs-émetteurs)", vertelt hij me.

Sindsdien zijn er ook operators ingezet in Luik en Luxemburg.

Hier kunt U de mooie foto’s bekijken en het verhaaltje nog maals na zien (Edmond PA3E)

https://www.crisis-response.com/Articles/615508/Volunteer_radio_operators.aspx

 Frank PF1SCT

 

 

*Turkse republiek Noord-Cyprus.

Frank Webmaster PI4RAZ.

Geplaatst op19 juli 2021.

Tevfik, TA1HZ (ex-ZD8HZ), heeft laten weten dat hij verhuisd is naar de stad Iskele in het district

dat bekend staat als de Turkish Republic of North Cyprus (TRNC).

Hij beweert dat hij de nodige vergunningen van de lokale autoriteiten heeft gekregen om in de lucht te komen als 1B/TA1HZ.

De Turkish Republic of Northern Cyprus (TRNC) is een zelfverklaarde staat (deel van Cyprus),

die alleen door Turkije erkend wordt.

De TRNC telt als DXCC entiteit nergens voor mee.

Daarnaast is de 1B prefix illegaal en valt niet onder de regelgeving van de ITU.

En zoals we weten, mogen we niet werken met illegale stations.

Dus Work First, Worry Later geldt hier niet HI.

https://www.pi4raz.nl/  Edmond PA3E

 

 

*Nieuw experimenteel 40MHz station.

Frank Webmaster PI4RAZ.

Geplaatst op 20 juli 2021.

In juni 2021 heeft het Amerikaanse AT, FCC, een machtiging ten behoeve van het doen van experimenten

afgegeven voor de roepnaam WL2XUP, met als doel het uitvoeren van testen in de 40 MHz band.

De eigenaar van de call, Lin Holcomb (NI4Y), meldt dat het station nu in de lucht is.

De machtiging is afgegeven voor het werken tussen 40.660 MHz en 40.700 MHz

met een maximum uitgangsvermogen van 400 Watt ERP.

De machtiging is verleend op 17 juni 2021 en is geldig tot 1 juli 2023.

Sinds midden juli 2021 zendt WL2XUP regelmatig uit met WSPR op 40.662 MHz (1500Hz).

Voor FT8 skeds en testen kan een ERP van 100 Watt gebruikt worden.

Meer info… https://ei7gl.blogspot.com/2021/07/new-us-experimental-station-wl2xup-now.html

https://www.pi4raz.nl/  Edmond PA3E

 

 

*Politie gebruikt Morsecode.

Frank Webmaster PI4RAZ.

Geplaatst op 21 juli 2021.

De krant Indian Express meldt dat de politie in Pune morsecode gebruikt

als een robuuste stand-by communicatiemethode.

In het tijdperk van satellietcommunicatie, waarbij signalen naar de ruimte en terug worden verzonden,

en op internet gebaseerde systemen die gigabytes aan gegevens in een flits overbrengen,

houdt de politie het eeuwenoude systeem van morsecode in leven

– een primitieve methode om berichten in de vorm van punten en strepen te versturen.

Elke zondag stuurt een werknemer van de communicatievleugel van de Pune Police een morsecodebericht

naar het kantoor van de directeur-generaal van politie, Maharashtra.

Hoewel dit hun manier is om eer te bewijzen aan een van de vroegste vormen van telecommunicatie,

is het in de eerste plaats een manier om een ​​robuuste stand-by mode voor het bezorgen van berichten in stand te houden

voor het geval alle andere communicatiemiddelen falen.

De politie van Pune City is onlangs begonnen met een reeks tweets over de communicatiesystemen

die door de politie worden gebruikt en hun evolutie tot nu toe.

Op zondag tweette politiecommissaris Amitabh Gupta van Pune:

“Als een ode aan het begin van draadloze communicatie gebruikt het bureau van de commissaris nog steeds

morsecode om elke zondag berichten te verzenden.”

Lees het hele artikel op

https://indianexpress.com/article/cities/pune/pune-police-morse-code-satellite-7412482/

Commissaris van de Politie in Pune City

https://twitter.com/CPPuneCity/status/1416603799532146688

https://www.pi4raz.nl/  Edmond PA3E

 

 

*Een mop uit verwegistan: Iemand op het verkeerde been zetten.

Een kinderloos bejaard echtpaar vierde hun 40-jarig huwelijksfeest.

De man vroeg zijn vrouw wat ze als cadeau wenste.

Ze wilde een schilderij van hun samen.

Ze gingen naar een kunstschilder en korte tijd later poseerde zij.

Het portret van de man was na twee dagen klaar, van de vrouw nog niet en zo moest zij nog een keer alleen terug.

Toen ook haar deel op het schilderij klaar was vroeg de schilder of ze tevreden was.

Ja, dat was ze maar had toch nog een wens.

"Wat wenst u?"; vroeg de schilder.

Ze vroeg: "Kunt u mij afbeelden met een prachtig Cartier gouden collier met bijpassende armband,

horloge en een broche met saffieren en robijnen plus oorbellen?

En mijn man een gouden met veel diamanten bezette Rolex aan de pols

en drie grote gouden ringen aan zijn vingers."

"Natuurlijk kan dat"; zei de schilder.

Toen het schilderij klaar was, gingen ze het halen.

De man bekeek het kunstwerk, was tevreden over het resultaat, maar vroeg aan zijn vrouw:

"Zo'n ketting en al die andere gouden sieraden die hebben wij toch niet?"

"Nee": zei z'n vrouw.

"Maar je moet eens denken, als wij er niet meer zijn,

hoe onze neven en nichten daarnaar zullen blijven zoeken!"

Loe Thailand.

 

 

*Heeft ook u iets te koop.

 

Of weg te geven of u zoekt iets.

Misschien hebt u informatie nodig?

Laat het weten via het ORB e-mailadres

Wij nemen het dan op in de ronde.

Misschien kan een medeamateur u helpen*

Zo nu zijn we weer aan het einde gekomen van deze 788e ronde.

Johan PD2JCW, en Frank PF1SCT

En Edmond PA3E die maakte dat Johan en Frank wat te lezen hadden HI.

En onze vast copy leveranciers,

Wensen u nog een prettige avond verder.

Tot de volgende ronde maar weer.

Het ORB TEAM


Terug naar de Ronde