Ronde 610  van de Onafhankelijke Radioamateurs Brabant “ORB” 22-03-2017


* Goedenavond zend, en luisteramateurs,

U kijkt weer naar de woensdagavond ronde.

En wij proberen u, zoals bij elke ronde weer wat nieuws te brengen.

Elke éérste dinsdag van de maand is er een “besloten” bijeenkomst

van de vriendenkring.

Deze worden gehouden in het scoutinggebouw van Rey de Carle,

Bladelstraat 2 in de wijk Reeshof te Tilburg.

Op deze avonden is onze QSL manager aanwezig.

De bijeenkomsten hebben een vriendschappelijk karakter, waar we

Ervaringen kunnen uitwisselen, gewoon gezellig bij elkaar kunnen zijn.

Wat bijkletsen, met af toe een lezing.

En….Dat willen we graag zo houden

Onze ronde leider.

is vanavond Johan PD2JCW weer.

 

 

*Nieuws : Nieuwe gedragslijn vergunningen gepubliceerd  16/03/2017 door PH4X

Agentschap Telecom heeft zojuist de vernieuwde ‘Gedragslijn vergunningen radiozendamateurs’ gepubliceerd.

Aan deze gedragslijn is ruim twee jaar gewerkt door de toezichthouder en verenigingen VERON en VRZA.

De nieuwe gedragslijn vergunningen vervangt hiermee de ‘Beleidsnotitie onbemand frequentiegebruik’ 

die voor het laatst op 1 februari 2013 is bijgewerkt.

Tijdens de laatste aanpassing in 2013 zijn bovenregionale relaisstations mogelijk gemaakt.

De vernieuwde gedragslijn geeft meer ruimte voor repeaters, modulatievormen en gebruikte bandbreedtes.

Wijzigingen zijn er voor APRS op de 70-centimeter band.

Nieuw is mogelijkheid voor Full amateurs om, onder voorwaarden, 

een vergunning voor maximaal 1600 Watt zendvermogen aan te vragen.

Hamnieuws heeft de belangrijkste wijziging op een rij gezet:

Techniekneutrale vergunningen

Het document telt een aantal grote wijzigingen.

Ten eerste zijn nieuwe vergunningen zoveel mogelijk techniekneutraal verleend. 

Agentschap Telecom had eerder al de toevoeging ‘D-Star of DMR’ 

uit ATOF’s voor Digital Voice repeaters gehaald.

Nu trekt ze dit door naar alle repeaters.

Omdat analoog en digitaal elkaar gevonden hebben in bijvoorbeeld System Fusion 

wordt deze lijn ook doorgetrokken naar de overige repeaters.

Een vergunning voor een repeater is dus niet meer analoog of digitaal.

Er is enkel een frequentie met bijbehorende bandbreedte vergund, 

in combinatie met opstelplaats en antenne hoogte.

Geografische grens losgelaten.

Een tweede grote wijziging is dat Agentschap Telecom de geografische grens losgelaten heeft.

In het oude beleid werd er ondersteld gemaakt tussen een lokaal, 

regionaal en bovenregionaal relaisstation.

Afstand tot andere relaisstations was daarbij uitgangspunt 

voor het wel of niet verlenen (en verlengen) van een vergunning.

Dit heeft in het verleden nog wel eens tot een probleem geleidt.

Door de komst van een nieuw relais werden vergunningen voor bestaande repeaters niet meer verlengd.

Het nieuwe uitgangspunt is beschikbaarheid van frequentieruimte.

Indien er frequenties beschikbaar zijn voor een geografisch gebied, 

dan kunnen deze toegewezen worden.

Ook al staat er al een repeater in dezelfde regio.

Lokaal relaisstation bestaat niet meer

Het lokale relaisstation bestaat in de nieuwe situatie niet meer.

Bij verlengen van de vergunning krijgen zij automatisch de status 

die voorheen gold voor het regionale relaisstation.

Daarbij zijn ook de beperkingen in de antennehoogte, -versterking en vermogen van de baan.

Huidige vergunningen blijven echter gewoon doorlopen.

Van 50 MHz. tot 10 GHz.

Het  nieuwe document heeft rekening gehouden met relaisstations op de meest gebruikte amateurbanden.

Voor frequenties boven de 10 GHz. bestaat geen bandplan, 

maar zal de toezichthouder op individuele basis kijken wat de mogelijkheden zijn.

Dat geldt ook voor vergunningen buiten de scoop van het document.

Voor bakens is een apart bandplan opgesteld.

Daarbij is ruimte voor èèn baken op 50 MHz en èèn baken op 70 MHz.

Dit is gecoördineerd met defensie als primaire gebruiker.

Nieuwe APRS frequentie op 70-centimeter

De oude APRS-frequentie 430,5125 MHz is komen te vervallen.

Daarvoor in de plaats is de frequentie 432.500 MHz. exclusief aangewezen voor APRS-toepassingen.

Voor APRS-stations geldt dat de vergunning niet techniekneutraal is 

om de werking van het netwerk te blijven garanderen.

De nieuwe frequentie is Europees afgestemd.

Sinds 2008 zenden APRS stations op de 70-centimeter amateurband uit op deze frequentie.

Nederland week daarmee af van Europese landen.

De frequentie 432.500 MHz. wordt op veel plekken in Europa gebruikt en verving daarmee 433.800 MHz. 

dat door (ver)storing(en) van/aan ISM-apparatuur niet meer te gebruiken was.

Meer ruimte voor Digital Voice

Er is 100 kHz extra ruimte voor Digital Voice repeaters in de 70-centimeter band. 

Voorheen was hiervoor 438,0000 tot 438,4000 MHz. beschikbaar met de ingang 7.6 MHz. lager.

Het nieuwe beleidsdocument heeft 100 kHz. extra ruimte gereserveerd in het secundaire deel van de 70-centimeter band.

Door deze uitbreiding is er meer ruimte beschikbaar gekomen voor repeaters.

In combinatie met de vervallen geografische grens geeft dit de mogelijkheid om een D-Star

en DMR-repeater naast elkaar te draaien vanaf eenzelfde opstelpunt. 

Voorheen was dit met een standaard vergunning niet mogelijk.

Het frequentiegebied 430,6000 tot 431,000 MHz. is gereserveerd voor simplex toepassingen.

Vroeger zaten hier voornamelijk Packet Radio stations.

Het nieuwe beleid staat toepassingen met een hogere bandbreedte nu toe, tot 50 kHz.

Daardoor kan er nu ook gebruik worden gemaakt van Tetra DMO repeaters 

of andere simplex experimenten die een hogere bandbreedte nodig hebben 

.voor haar toepassing dan de voorheen vergunde 12,5 of 20 kHz.

Hoger zendvermogen voor Full amateurs

Nieuw is een optie om een vergunning aan te vragen voor een hoger zendvermogen. 

Voorheen stond Agentschap Telecom dit enkel toe wanneer de maan als passieve reflector gebruikt werd (de ‘EME-vergunning’).

Deze mogelijkheid is nu verruimd.

Onder voorwaarden kan een vergunning aangevraagd worden 

waarbij het maximale vermogen met +6 dB wordt verhoogd naar 1600 Watt.

Daarbij geldt wel dat deze uitsluitend toegewezen wordt op banden waar radiozendamateurs de primaire status genieten.

Agentschap Telecom schrijft dat ze heeft overwogen om het zendvermogen voor Full amateurs generiek te verhogen 

maar heeft hier vanaf gezien omdat de kans op verstoringen, met name in woonwijken, toeneemt.

Belangrijker vind de toezichthouder de overschrijding van blootstellinglimieten, 

zoals vastgelegd in de ICNIRP-normering.

Aanvragen van een hoogvermogensvergunning zal dus moeten voorzien zijn van een veldsterkteberekening 

en uitdraai van het Kadaster, 

waarbij de afstand tot overige percelen wordt aangegeven alsook foto’s van het antenne-opstelpunt en de omgeving.

Klare taal

Tot slot een groot compliment voor Agentschap Telecom.

Het document is erg duidelijk geschreven.

Abstracte woorden en juridische termen zijn zoveel mogelijk vermeden en waar nodig voorzien van een goede uitleg.

Het nieuwe document is te downloaden op de website van Agentschap Telecom

hamnieuws. PA3E

 

 

*Van N naar F in 10 weken 19/03/2017 door PH4X

Op 20 maart begint er bij PI4RCG, Radio Club ’t Gooi een cursus ‘Van N naar F in 10 weken’.

Onder leiding van onder andere PA9JOO/P worden in recordtempo kandidaten klaargestoomd 

voor het Full examen dat op 24 mei a.s. in Vlaardingen plaats zal vinden.

Aanmelden voor het examen kan bij SRE.

Aanmelden voor de cursus, die op maandagen in Hilversum plaats zal vinden kan op de website van PI4RCG.

hamnieuws. PA3E

 

 

* Aflevering 15 van The TXfactor 19/03/2017 door PH4X

De 15e  uitzending van de serie TX Factor, is online gezet door de makers.

Ook deze keer hebben de makers diverse verschillende onderwerpen.

In deze aflevering aandacht voor onder andere de Icom RS-BA1 software om veel transceivers remote te kunnen bedienen.

Verder en interview met twee jonge zendamateurs.

Daarnaast een bezoek en gesprek met leden van de British Amateur Television Club (BATC).

Misschien ook iets voor u

Aflevering 14 van The TXfactor

Aflevering 13 van The TXfactor

Eerste uitzending TX-factor online

Aflevering 6 van The TXfactor

Aflevering 4 van The TXfactor

Aflevering 2 van The TXfactor

hamnieuws. PA3E

 

 

* Scoop bouwt aan HAMNET en PI6ATV 20/03/2017 door PH4X

De Scoop-crew heeft gisteren weer verder gebouwd aan PI6ATV en HAMNET. 

Plaats van gebeuren was de Gerbrandytoren in IJsselstein.

Hier werden twee weken geleden al diverse mechanische werken gedaan 

zoals het plaatsen van drie nieuwe masten op 96 meter hoogte.

Dit weekend is gewerkt aan de bekabeling en zijn de eerste antennes geplaatst.

Het betreft een HAMNET link naar Hilversum en een HAMNET link richting Gouda. 

Ook staan de accesspoints voor HAMNET weer allemaal aan.

Verder zijn er voorbereidingen gedaan om PI6ATV weer in de lucht te krijgen.

Dit is gedaan door alvast bekabeling te trekken en deze in een buitenkast op het bordes af te monteren.

Vanaf hier is het slechts een klein stukje om de antennes voor de diverse links weer op te bouwen, 

zodat andere ATV-repeaters weer doorgegeven kunnen worden als de zender weer aan staat.

De ontvangstantennes voor 1.2, 2.3, 5.6, 10 en 24 GHz zullen, net als de zendantennes, 

terug komen op een hoogte van 220 meter.

Helaas bleek de wind te sterk om op een veilige manier op deze hoogte te werken.

HAMNET chatserver

De Scoop heeft verder een HAMNET chat server ingericht, om gebruikers, 

beheerders en geïnteresseerden met elkaar in contact te brengen.

Er wordt gebruik gemaakt van het web-based Mattermost, een Slack variant 

die Microsoft in Office 365 als “Teams” verkoopt. 

om deze chat te bereiken is geen HAMNET verbinding noodzakelijk.

Ook is het niet nodig altijd verbonden te zijn.

Inloggen in een browser is voldoende om bij te lezen wanneer je weer inlogt.

Meer info en foto’s op de website van Hobbyscoop.

hamnieuws. PA3E

 

 

* Video van de Icom IC-7610 verschenen  20/03/2017  door PH4X

Tijdens het Icom Amateur Radio Festival dat afgelopen week in Tokio gehouden werd 

heeft Icom werkende versies van de Icom IC-7610 zendontvanger en de IC-R8600 ontvanger laten zien.

Hier zijn inmiddels ook meerdere foto’s en een video van online verschenen.

Op de website qrznow.com zijn deze te bekijken.

Icom IC-7610 video

hamnieuws. PA3E

 

 

* Nieuwe porto van Yaesu

Enkele weken geleden maakte Yaesu bekend dat er een nieuwe porto is, de FT65

Nu is er alweer een nieuwe. 

Kijk maar: http://qrznow.com/yaesu-announced-the-ft-70dr/

Frans  PA3CAZ

 

 

* Bovenregionale repeater op 145.5875 MHz

Er is een vergunning afgegeven voor een 2e bovenregionale repeater op de

2-meter band met de frequentie 145.5875 MHz.

Deze is eerder deze maand

toegewezen aan PI3AMS te Amsterdam.

De repeater moet opgesteld worden op

de Symphony toren aan de Zuidas op circa 105 meter boven straatniveau,

zo valt te lezen op de website repeateramsterdam.nl.

De uitgegeven vergunning is voor een nieuwe repeater die naast de reeds

bestaande regionale repeater PI3ASD zou moeten komen te draaien.

In hoeverre de repeater werkbaar is met PI3UTR die uitzend op 145.5750 MHz

die uitzend vanaf 220 meter hoogte op de Gerbrandytoren zal de praktijk

moeten leren.

Bron: hamnieuws.nl / BAR

 

 

* Call mutaties sinds vorige week.

Uitgegeven Calls

PA0JXM PA1AIS PA1DVB PA1RMC PA1UJE PA2AS PA3FEN PA7KR PB0SJX PC8T

PD0JBZ PD0ML PD0MVP PD0TB PD0TZM PD0ZA PD1BPN PD1GIL PD1KT

PD1KZB PD1MGN PD1MSF PD1PRB PD1SLF PD1WIE PD2LOC PD3AR PD3CHO

PD3JK PD3KWS PD4BRT PD4JHA PD4MSW PD5GID PD5HAF PD7BSF PD7ERF

PD7JSV PD7MYA PD7WL PD8G PD9AT PD9MP PD9TDW PE1PAC PE9H PF1UX

PH0TRA PH1V

Ingetrokken Calls

PD0AJQ PD0DVB PD0HGK PD0RBH PD1UJE PD2AS PD3RFM PD5KL PD7KR

PD8T PD9H PE1DHI

Momenteel zijn er 12572 actieve calls

.pi4raz PA3E

 

 

* EP STEMT IN MET PLANNEN VOOR 700 MHZ-BAND      Mar 20,

Het Europees Parlement heeft op 15 maart ingestemd met het voorstel

om de UHF-band (470-790 MHz) aan te wijzen voor mobiele communicatie,

met enige bescherming voor omroep.

Het voorstel is op 14 december al goedgekeurd door de Europese Commissie,

de lidstaten en de relevante commissie in het EP, nu in het voltallige parlement in de zitting in Straatsburg.

Het gedeelte 694-790, ofwel de 700 MHz band,

wordt uiterlijk medio 2020 beschikbaar gemaakt als pionier band voor 5G-diensten.

Het lagere deel, 470-694 MHz, blijft tot 2030 bestemd voor de audiovisuele sector,

die daarmee de ruimte krijgt om efficiënte nieuwe technologie in te voeren voor broadcast

en voor tijdelijke verbindingen, zoals draadloze microfoons.

Europees Commissaris Andrus Ansip verwelkomt de stemming over een van de belangrijkste onderdelen

van de plannen die de Europese Commissie heeft over 5G.

Daarbij past wel de kanttekening dat er alleen een akkoord is over de principiële belangenafweging tussen mobiel internet en omroep.

De Europese Commissie en de lidstaten zijn nog ver verwijderd van een akkoord over de voorwaarden om dat spectrum in te zetten.

De lidstaten willen de regie voeren over hun veilingen en zelf bepalen wanneer en hoe spectrum in vergunningen wordt gezet.

Daarom is het spectrumbeleid een heet hangijzer in de onderhandelingen over de herziening van het Europese kader voor de sector.

De Commissie wil het kader vervangen door een nieuwe Electronic Communications Code.

Ik ben benieuwd hoe de draadloze microfoons dit gaan overleven.

Eerder al zijn die weggepest uit de 800MHz band en moest alle apparatuur vervangen worden door 600MHz apparatuur.

Voor de door belastingcenten gefinancierde staatsomroep natuurlijk geen enkel probleem,

maar het joeg onze band (muziek, in deze context, niet als in frequentieband) toen aardig op kosten,

omdat onze 800MHz apparatuur begon te storen als de hel door die nieuwe toepassingen.

En nu wordt wederom die band (nu wel frequenties) toegewezen aan "mobiele communicatie".

Als dat maar goed gaat...

pi4raz PA3E

 

 

* ZONNEVLEKKEN IN 7 JAAR NIET ZO LAAG GEWEEST  Mar 21, 2017

Het oppervlak van de zon is al blank (geen zonnevlekken) gedurende 13 opeenvolgende dagen.

De laatste keer dat dat gebeurde was in april 2010, vlakbij het einde van een historisch diep zonnevlekken minimum.

De huidige reeks zonnevlek loze dagen luidt een nieuw zonnevlekkenminimum in,

waarvan het dieptepunt verwacht wordt ergens in 2019-2020.

En wat betekent dit voor het ruimteweer?

Antwoorden op dat soort vragen vind je in Spaceweather.com.

Maar je hoeft geen geleerde te zijn om de effecten op onze banden waar te nemen.

Waar het een paar jaar geleden nog gewoon was om als Nederlanders onder elkaar een praatje te maken op 40m,

is dat al een tijd niet meer mogelijk.

De reden?

De kritische frequentie zakt onder de 7MHz en daardoor verdwijnen de vrijwel recht omhoog gerichte radiogolven de ruime in,

in plaats van teruggekaatst te worden.

Zie bijvoorbeeld de staat van de atmosfeer op digisonde .

De kritische frequentie is de foF2 en die is op het moment van dit schrijven 4.725kHz,

dus zelfs de veel geprezen 60m band doet het nu niet.

Onderaan het ionogram zie je de MUF en op welke afstand die geldt.

Op dit moment is de 1000km MUF 7.5MHz dus op die afstand begint 40m weer wat te doen.

Gezien de waarnemingen van Spaceweather gaat het wel weer even duren voor dat weer wat beter wordt...

pi4raz PA3E

 

 

* CHINESE LEVERPROBLEMEN Mar 21, 2017 

Het is onder amateurs momenteel zeer gebruikelijk om onderdelen te bestellen via Chinese websites.

De kosten zijn een fractie van wat Europese shops rekenen

en vaak zijn de verzendkosten bij de prijs inbegrepen - ofwel: gratis.

Maar er begint een smetje te komen op die Chinese websites.

Bekende sites zijn Deal Extreme , Ali Express en Banggood bijvoorbeeld.

Een andere site waar ik nog wel eens wat kocht is Cart100 ,

maar die is uit de lucht gehaald door de North Face anti-fraud brigade.

Nou ja, uit de lucht...

Je noemt de tent gewoon Yoycart en je gaat vrolijk verder...

Laat je niet misleiden door de Men's Clothing: ze hebben echt de gekste dingen.

Waaronder de 2P19b buisjes die ik voor mijn Spoetnik zender gebruikte...

Maar goed.

Of liever gezegd: niet zo goed.

De laatste tijd gaat er nogal eens iets mis met de bestellingen.

Zo bestelden wij voor ons VHF transceiver project

40 speaker-mikes bij een van de Chinese webshops.

Nou weet ik niet hoe goed jouw Engels is,

maar bij een speaker-mike stel ik me voor dat je een luidspreker-microfooncombinatie geleverd krijgt.

Maar het was veel microfoon, weinig luidspreker.

En dan begint de onderhandeling om het opgelost te krijgen.

Uiteindelijk lukt dat allemaal wel, maar je moet wel de tijd hebben:

je bent zo weken onderweg.

Chris PA0OKC bestelde recent 25 relais, waarvan er uiteindelijk 5 geleverd werden.

En ondergetekende dacht voor allerlei projectjes een stel van die 3,5mm steekkabeltjes te kopen

voor alle nieuwe experimenten waarbij audioverbindingen gemaakt moeten worden.

Kosten ca. €10/stuk bij Conrad, €1,51/stuk bij Deal Extreme.

Dus er 5 besteld.

Afgelopen vrijdag kwam de order binnen.

1 kabeltje.

Stond ook op de envelop,

maar op de website stond dat de hele order à 5 stuks geleverd was.

Dus ticket aangemaakt op de website,

moet je foto's van de envelop en de geleverde goederen opsturen

- en dan komt het antwoord:

"vanwege een backlog aan tickets op dit moment kan het even gaan duren"...

Een backlog betekent gewoon een achterstand van hier tot Tokio

(Oh wacht... dat ligt daar al bijna)

en dat betekent dat je mag concluderen dat er een hoop fout gaat op dit moment.

Kortom, een kleine waarschuwing: ja, het is allemaal rete-goedkoop.

Maar er gaat nog wel eens iets mis,

en dan moet je geen haast hebben met je projecten

want je bent zo weken onderweg voor zo'n akkefietje uit de knoop getrokken is.

pi4raz PA3E

 

 

* YAESU KONDIGT FT-70DR AAN  Mar 22, 2017

Op 21 maart heeft Yaesu de FT-70DR aangekondigd, een 5W Dual- Band C4FM portofoon.

De FT- 70DR is een compacte System Fusion transceiver

waarmee je zowel conventionele analoge FM kunt doen als de geavanceerde C4FM Digitale mode.

Andere standaard opties en functies van de FT- 70DR omvatten:

IP54 geclassificeerde (stof / Water bestendig) constructie

Doorlopende ontvangst van 108 – 579.995MHz

Uitgebreide Scan mogelijkheden zoals Programmable VFO Scan

Geheugen Scan

Priority Channel Scan

Externe DC Jack voor werken op een voeding en het laden van de accu

Mini USB poort voor eenvoudig programmeren en software updates

CTCSS/ DCS subtonen

Automatische Power Off (AFO) feature

HF Squelch

Transmitter Time Out Timer (TOT)

Busy Channel Lock-Out (BCLO)

Volledige specificaties en opties vind je HIER

pi4raz PA3E

 

 

* ZENDBEPERKINGEN 13CM    Mar 22, 2017

Er is weer een extra zendbeperking uitgevaardigd voor de 13cm band in een straal van 35km rond Deventer.

Dit geldt voor zaterdag 8 en zondag 9 april de gehele dag,

en ook voor de hele band (2320-2400MHz) vanwege de IJsselloop .

De coördinaten zoals opgegeven door het AT zijn 52°15'36"N,06°09'10"E

(kan je zo in Google Maps plakken).

pi4raz PA3E

 

 

* De onzichtbare oorlog

Op de 16 maart 2017 bijeenkomst van de afdeling Woerden van de VERON,

vertelde Hans Walrecht over de eerste elektronische oorlogsvoering in de geschiedenis.

Daarin speelde onder andere radio een hoofdrol.

Op 5 november 1939 werd op de Engelse ambassade in Oslo een pakketje bezorgd,

met daar in het later genoemde, geheime ’OSLO rapport’.

Daarin werden de technische ontwikkelingen van Nazi Duitsland

nauwkeurig en uitvoering beschreven, door een onbekende gever.

- In 1955 bleek die ’geheimzinnige gever’

het hoofd van de Communicatie afdeling van Siemens, Hans Ferdinand Mayer, te zijn geweest -

Het werd in Engeland ontvangen en vertaald door een technisch onervaren vertaler.

Zo werd het Duitse woord ’Ziel’ gerelateerd aan een als ’Richting zoeker voor luchtafweer geschut’.

De andere mogelijkheid ’Doel van een luchtaanval’ kon het onmogelijk zijn,

want zulke geavanceerde technieken bestonden immers niet!

Een dure misrekening zoals later bleek.

Hoe kon iemand zoveel gedetailleerde informatie hebben over zulke geavanceerde Duitse technologie.

De eigenzinnige Lord Cherwell, de vroegere professor Frederick A. Lindemann,

een vertrouweling van Winston Churchill geloofde daarom dat het rapport

duidelijk een door de ’Abwehr’ gefabriceerd document was.

Dr R.V.Jones echter, een jonge wetenschappelijk attaché bij het Engelse ministerie van Luchtvaart,

geloofde wel in die geavanceerde technologie, maar werd door Lindemann, zijn baas, ’overruled’.

Engeland was zich niet bewust van een grote militaire achterstand.

Het geavanceerde vliegtuig geleidingssysteem ’Knickebein’,

werd eerst aangezien als een aanvlieg systeem om vliegtuigen bij de landing te begeleiden..

Bij het Knickebein systeem kruisten twee smalle radiobundels

van twee ver uit elkaar gelegen zendstations elkaar in de lucht op een doel in Engeland.

Buiten deze bundels waren de radiosignalen niet te detecteren.

Zo konden Duitse vliegtuigen s nachts hun bommen afwerpen.

Engeland dacht dus onterecht dat ze ’s nachts veilig waren voor Duitse luchtaanvallen.

De daarop volgende Blitzkrieg, de Duitse vergelding voor het Engelse bombardement op Duitse steden,

veroorzaakte een zoektocht naar tegen maatregelen.

Die werden gevonden met stoorzenders.

De Duitsers gebruikten bundels met frequenties in de 10 meter band.

Engeland gebruikte toen alleen apparatuur op deze frequenties voor HF therapie in ziekenhuizen.

In het geheime project ’Aspirine’ werd alle HF therapeutische ziekenhuis apparatuur gevorderd,

voorzien van antennes en op diverse plekken rondom strategische locaties opgesteld.

De Duitse bommenwerpers die op hun ’Ziel’ waren aankomen

zagen plotseling dat hun navigatie apparatuur vreemde uitslagen gaven.

De piloten raakten de richting kwijt.

Velen storten neer, keerden om of sprongen uit hun vliegtuig.

Engeland kreeg daardoor de Duitse navigatie apparatuur in handen

en verbaasden zich over de geavanceerdheid.

De Duitse tegenzet was ’X-geraet’.

Meerdere en smallere bundels op frequenties in de 4 meterband.

De Duitsers hadden daar de apparatuur voor.

En weer moesten de Engelsen een remedie verzinnen tegen de weer toe genomen precisie bombardementen, ’

de Mondschein Sonata’.

Lange tijd bleven de Engelsen achter de feiten aanlopen,

totdat zij met een ’fake’ bundel het ’Ziel’ konden ’verplaatsen.

De Duitser starten daarop de ontwikkeling van ’Wotan’ of ’Y-geraet’,

een soort transponder systeem.

Een door de landzender uitgezonden radiosignaal werd bij aankomst door het vliegtuig direct weer teruggezonden.

Daaruit kon de exacte positie vrij nauwkeurig worden bepaald.

Maar de Engelsen waren nu voorbereid,

want dankzij de Enigma decodeer machines op Bletchley Park konden de Duitse, gecodeerde,

boodschappen tijdig worden ontcijferd.

Een tweede stopper bleek de achteraf foutieve keuze van de werkfrequentie, 45 MHZ.

Dat was de werkfrequentie van de zeer krachtige, uit de lucht genomen TV zender BBC One.

Vanaf het moment dat Wotan in gebruik werd genomen werd het gestoord.

De piloten verweten hun grondstations dat zij verwarrende signalen stuurden.

Die dan op hun beurt antwoorden dat er bij hun niets mis was

en dat zij hun apparatuur maar beter moesten onderhouden.

Het resultaat was dat de Duitse vliegers hun vertrouwen op hun elektronische navigatieapparatuur waren verloren.

De Duitse luchtmacht wendde zich daarna af van Engeland en richtte zich op de strijd in het oosten.

(Pieter, PA0PHB)

PI4WNO RTTY bulletin PA3E

 

 

* Uitvinder van het WWW luidt noodklok.

Het World Wide Web bestaat 28 jaar en bij die gelegenheid publiceerde Tim Berners-Lee,

directeur van het World Wide Web Consortium, W3C, een open brief.

Daarin stelt hij dat er momenteel veel mis is met het WWW.

In maart 1989 publiceerde de Engelse computer wetenschapper Sir Timothy John Berners-Lee,

het informatie management systeem waarmee, via het Hypertext Transfer Protocol (HTTP),

op het ’Internet’ informatie uitgewisseld kan worden tussen een aanbieder (de server) en een klant (de client).

Het WWW is een open systeem, het is van niemand en niemand kan zich het toe eigenen.

Het wordt momenteel grootschalig gebruikt voor de meest uiteenlopende informatie.

Helaas wordt er ook grootschalig misbruik van gemaakt.

In zijn open brief stelde hij vast welke zaken er mis zijn met het internet: privacy, valse informatie en politieke invloed.

Privacy.

Berners-Lee maakt zich onder meer zorgen over onze persoonlijke gegevens.

We hebben daar online geen controle meer over, stelt hij.

Het huidige businessmodel van veel websites biedt gratis content aan in ruil voor persoonlijke gegevens.

Veel van ons stemmen daarmee in door zomaar lange en verwarrende documenten

met daarin allerlei voorwaarden te accepteren maar fundamenteel geven we er niet om

dat er een beetje informatie verzameld wordt in ruil voor gratis diensten.

En daar zouden we ons eigenlijk wel druk over moeten maken.

Al onze gegevens worden bewaard buiten ons zicht

en we hebben er geen controle meer over wanneer en met wie we deze willen delen.

Nep-nieuws.

Veel mensen verkrijgen hun nieuws en informatie van het web

via een paar ’sociale media’ en zoekmachines.

Zij bepalen wat we zien op basis van computer programma’s

die leren van onze persoonlijke gegevens die ze continu verzamelen.

Het resultaat is dat deze sites ons informatie geven die zij denken dat wij nodig hebben.

Zo kunnen zij onze vooroordelen bevestigen of aansmeren.

Door hun grote invloed kunnen zij daardoor zeer snel ongewenste informatie

verspreiden, waarbij zij grote financiële voordelen halen.

Politiek.

Via gerichte politieke advertenties worden personen benaderd

die hun persoonlijke gegevens in goed vertrouwen aan de sociale media hebben toevertrouwd.

Zo kunnen gerichte campagnes het stemgedrag van personen sterk beïnvloeden.

Er is een sterke vermoeden dat tijdens de 2016 USA verkiezing

wel 50 duizend variaties van de zelfde politieke advertentie zijn aangeboden.

En nu.

Berners-Lee is optimistisch.

Er worden reeds maatregelen worden genomen om bovengenoemde trends tegen te gaan.

Maar we moeten we ons blijven verzetten tegen overheden die ons overal en altijd in

de gaten willen houden.

Ook moeten de ’sociale’ media en zoekmachines aangemoedigd worden

om de verspreiding van nep-nieuws te bestrijden.

Laten we er allemaal aan werken om het ’Open WWW’ te behouden.

(Pieter, PA0PHB)

PI4WNO RTTY bulletin PA3E

 

 

*Onze mop van de week.

Een kleine boodschap

Een ander akkefietje, een stuk verderop.

Staat een agent bij een straal bezopen kerel die tegen de deur van zijn auto staat te plassen.

'U bent aangehouden voor wildplassen,' zegt de agent.

'Daar staat een boete op van 150 euro.'

De  man graait wat in zijn binnenzak en vindt tot zijn eigen verbazing een briefje van 200 euro.

 'Laat de rest maar zitten,' zegt de zatlap tegen de agent.

'Waarom?' vraagt de agent.

'Simpel. 'zegt de man. 'Ik moet ook nog een grote boodschap doen!'

 Bron: Panorama nr. 3, 2016

PI4GAZ PA3E

 

 

*Heeft ook u iets te koop.

 

Of weg te geven of u zoekt iets.

Misschien hebt u informatie nodig?

Laat het weten via het ORB e-mailadres wij nemen het dan op in de ronde.

Misschien kan een medeamateur u helpen*

Zo nu zijn we weer aan het einde gekomen van deze 610e ronde.

Johan PD2JCW,

en onze vast copy leveranciers

wensen u nog een prettige avond verder.

Tot de volgende ronde maar weer.

Het ORB TEAM


Terug naar de Ronde