Ronde 635  van de Onafhankelijke Radioamateurs Brabant “ORB” 25-10-2017


* Goedenavond zend, en luisteramateurs,

U kijkt weer naar de woensdagavond ronde.

En wij proberen u, zoals bij elke ronde weer wat nieuws te brengen.

Elke éérste dinsdag van de maand is er een “besloten” bijeenkomst

van de vriendenkring.

Deze worden gehouden in het scoutinggebouw van Rey de Carle,

Bladelstraat 2 in de wijk Reeshof te Tilburg.

Op deze avonden is onze QSL manager aanwezig.

De bijeenkomsten hebben een vriendschappelijk karakter, waar we

Ervaringen kunnen uitwisselen, gewoon gezellig bij elkaar kunnen zijn.

Wat bijkletsen, met af toe een lezing.

En….Dat willen we graag zo houden

Onze ronde leider.

is vanavond de zelfde als vorige week

Johan PD2JCW.

 

 

Nieuws :PI2NOS QRT! 22 oktober 2017

PI2NOS is voor onbepaalde tijd uitgeschakeld…

Al verschillende keren is de PI2NOS vergunninghouder Stichting Scoop Hobbyfonds,

geconfronteerd met misdragingen door radiozendamateurs en andere personen zonder registratiebewijs.

Deze misdragingen hebben inmiddels zodanige vormen aangenomen dat de stichting het op dit moment

niet in het belang van de radioamateurdienst acht om de repeater in de lucht te houden.

De directe aanleiding is het gegeven dat vandaag, zondag 22 oktober,

zodanig veel ongewenst gedrag is waargenomen dat dit de gewone QSO’s in hoge mate heeft overstemd.

Dit is geen uitzondering, met name in de weekenden vinden dergelijke situaties vaak plaats.

In de afgelopen jaren zijn door Hobbyscoop een reeks maatregelen genomen om dergelijk gedrag in te perken.

Deze maatregelen hebben weliswaar effect bereikt maar inmiddels is de stichting tot de conclusie gekomen

dat allereerst een groep radiozendamateurs niet in staat is om de radio-etiquette binnen enige redelijkheid te hanteren

terwijl er daarnaast erg veel anonieme verstoorders zijn die te pas en te onpas verbindingen corrumperen.

Hier zijn verschillende aanwijsbare oorzaken voor, maar aan deze discussie neemt wij als Hobbyscoop niet deel.

PI2NOS heeft in veel opzichten een grote bijdrage geleverd aan de radio amateurdienst.

Niet op de laatste plaats was dit de eerste repeater die structurele verbindingen tussen noord en zuid mogelijk maakte

op een gemakkelijke manier, maar ook was het de eerste continentale repeater wereldwijd.

Daarnaast heeft PI2NOS enorm veel radiozendamateurs bewogen om opnieuw actief te worden

en evenzoveel nieuwe radiozendamateurs aangetrokken.

Al deze prachtige positieve zaken blijkt ook een duidelijke keerzijde te kennen.

Stichting Scoop Hobbyfonds beraadt zich momenteel óf en hoé nu met het experiment PI2NOS verder gegaan zal worden.

De komende week zal de repeater in ieder geval uitgeschakeld blijven.

Het is niet ons doel om de repeater definitief uit te schakelen maar verandering is nodig.

Om deze gedachte te ondersteunen zal ‘de Daily Minutes’ van PA0ETE wel te horen blijven, echter, QSO is er helaas niet.

De stichting beseft zicht terdege dat door de inactiviteit van PI2NOS veel goedwillende radiozendamateurs benadeeld worden.

De doelstelling is om mooie innovatieve experimenten voor de radioamateurdienst te faciliteren;

Met PI2NOS is een technisch hoogstaande repeater gefaciliteerd die niet eerder geëvenaarde mogelijkheden biedt.

Helaas bestaat dit besef niet bij verschillende gebruikers.

Wij vragen de Nederlandse radiozendamateur om begrip voor deze situatie.

Zodra verdere beslissingen genomen zullen we via hobbyscoop.nl hierover berichten.

Hobbyscoop PA3E

 

 

*OFCOM verlengt extra VHF-bandbreedte 19/10/2017/4 door PH4X

Toezichthouder OFCOM heeft de extra Megahertz bandbreedte in het Verenigd Koninkrijk met een jaar verlengd.

Zendamateurs mogen daar ook het stuk tussen 146 en 147 MHz gebruiken.

Wel is hiervoor een zogenoemde Notice of Variation nodig.

Een vergunning die na meldingsplicht wordt verstrekt.

Deze extra Megahertz bandbreedte kwam enkele jaren beschikbaar nadat defensie dit stuk verlaten had.

Zendamateurs doen hier digitale experimenten.

Bijvoorbeeld in digitale Reduced Bandwidth ATV met bandbreedtes tot 500 kHz.

Eerder al zijn de beelden die verzonden zijn vanuit Engeland ook in Nederland ontvangen.

Hamnieuws PA3E

 

 

*70MHZ BAKEN IN ZOETERMEER Oct 20, 2017

Sinds kort is Zoetermeer een 70MHz baken rijker.

Bakens worden gebruikt om de propagatie in een bepaalde richting vast te kunnen stellen.

De ontvangst van een baken is dan een eerste indicatie dat de band open gaat.

Het baken draait bij Paul PA3DFR en wordt aangestuurd door een Arduino.

 Verdere gegevens van het baken:

Call                             PI7RAZ

TX                              GM950

Frequentie                  70,070 MHz

Power                         10W

ERP                            10W

Mode                           A1A

Versterking                  0 dB

Polarisatie                   Horizontaal

Antenne                      Dipool

Antennehoogte           10M

Plaats                          Zoetermeer

Locatorvak                  JO22FB95UU

Rapporten zijn uiteraard welkom.

pi4raz PA3E

 

 

*Open dag VRZA-afdeling Zuid West Nederland 22/10/2017 door PH4X

Zaterdag 18 november 2017 zal de VRZA afdeling Zuid West Nederland (PI4ZWN)

haar 25 jarig jubileum vieren.

Gedurende deze feestdag zijn er verschillende activiteiten waaronder een open dag

voor- en door luister- en zendamateurs én belangstellenden in de radiohobby.

De open dag is van 11.00 uur tot 16.00 uur met talrijke demo’s en stands

waar men uitleg kan krijgen over analoge amateurtelevisie (ATV),

de werking van Weak Signal Propagation Reporter (WSPR),

Automatic Packet Reporting System (APRS)

en het Automatic Identification System (AIS) van de scheepvaart.

Je kunt er vossenjagen op 2 meter (VHF) en 80 meter (korte golf)

en kennis maken met de 3D printer t.b.v. amateur gerelateerde toepassingen.

Aanwezige amateurs zullen deze dag verbindingen op de amateurbanden maken,

zij laten tevens oude- en nieuwe luister- en zendapparatuur zien waaronder veel zelfbouw

maar ook bijvoorbeeld JRC, Yaesu, Icom en Kenwood.

Bezoekers kunnen deze dag kennis maken met enkele Landrovers

die zijn ingericht voor activiteiten van radiozendamateurs.

Veel handige toepassingen zoals mobiele shacks, snel op te zetten antennes etc.

worden graag gedemonstreerd aan het publiek.

Nabij deze Landrovers kan men deze dag o.a. veel zelfbouw te zien

waaronder de PA0SSB HF transceiver.

Er is deze open dag een VRZA stand met o.a. informatie over het behalen

van een vergunning en een doorlopende presentatie over 25 jaar VRZA ZWN.

Voor bezoekers is er de mogelijkheid om een klein soldeer project te maken.

Deze dag kan men ook zien wat zendamateurs in Zuid West Nederland (DRCO)

doen aan noodcommunicatie (i.s.m. veiligheidsregio Zeeland en de 13 Zeeuwse gemeenten).

Digital Voice

Tijdens deze open dag is er veel ruimte voor nieuwe toepassingen in de amateurradio.

Zo is er een stand met uitgebreide informatie en toepassingen over digitale communicatie.

Daarnaast zal die dag om 13.00 uur een presentatie worden gegeven over de mogelijkheden

met Digital Voice waaronder o.a. Fusion, DMR en DSTAR.

Hobbyscoop en Hamnet

Ook zal er een stand zijn van de stichting Hobbyscoop en Hamnet Nederland

met informatie over de primaire doelstelling van de Stichting Scoop Hobbyfonds;

het faciliteren van innovatieve experimenten op hoge opstelpunten om daarmee te voorzien

in de experimenteer behoefte voor de Nederlandse radiozendamateurs

zoals een dozijn aan amateur systemen zoals een 2 tal bovenregionale repeaters,

diverse DMR en Dstar repeaters en diverse hamnet opstappunten.

Er zal om 15.00 uur een presentatie worden gegeven over Hamnet in Nederland (en Zeeland)

met als doel het promoten van een autonome IP infrastructuur speciaal voor radio zendamateurs.  

De open dag zal worden gehouden in de locatie van de VRZA

afd. Zuid West Nederland,

gelegen aan de Prins Hendrikweg 10, 4382 NS te Vlissingen.

Inpraatstation PA25ZWN via 145.225 MHz.

Op 10 min lopen vanaf het NS station Vlissingen.

De speciale call PA25ZWN zal van 1 t/m 28 november op regelmatige basis worden

gebruikt op de amateurbanden.

Voor een uitgebreid programma, een routebeschrijving

en contact informatie verwijzen we naar de website: pi4zwn.nl/25-jaar-vrza-zwn.

Hamnieuws PA3E

 

 

*Vorderingen in IJsselstein 22 oktober 2017

Op zaterdag 21 oktober 2017 werd door een team van hobbyscoop opnieuw

een grote stap voorwaarts gemaakt bij de heringebruikname van PI6ATV

op de Gerbrandytoren in IJsselstein.

In ons vorige verslag op 24 september gaven we al aan dat het toch wel een heidense klus is bij elkaar,

maar we zijn erg blij met de flinke progressie die nu geboekt is.

Het was maar zeer de vraag of het werk op de cabine kon plaatsvinden omdat slecht weer voorspeld was.

Behalve enkele buien in de ochtend was het echter een alleraardigste dag.

Wel stond er een flinke wind zodat we passende maatregelen moesten nemen om te voorkomen

dat geen onderdelen wegwaaien en een mogelijk gevaar opleveren in de omgeving.

Om deze reden is altijd het terrein afgezet rondom de Gerbrandytoren

en wordt tevens een waarschuwingsbord geplaatst.

Gelukkig zijn er in het weekend doorgaans geen anderen aanwezig en levert het geen belemmeringen op.

Buitenkast

Bij de her ingebruikname van de apparatuur van Stichting Scoop Hobbyfonds bestond de behoefte

aan een kwalitatief hoogwaardige buitenkast voor plaatsing

op het dak van de reportagecabine van de Gerbrandytoren.

We vonden een sponsor in Eldon die een prachtig buitencabinet aan de stichting heeft geleverd

zodat wij hierin onze noodzakelijke apparatuur kunnen plaatsen.

Het cabinet is geschikt voor de soms barre omstandigheden

die op deze hoge opstelplaats worden ervaren.

Hiermee is Stichting Scoop Hobbyfonds in de gelegenheid om voor vele jaren

een bedrijfszeker systeem in bedrijf te houden ten gunste van de radioamateurdienst!

Een heel hartelijk dank gaat uit naar onze sponsor Eldon.

Onze sponsorpagina vertelt hier meer over!

Om dit cabinet te kunnen plaatsen is door Edwin (PD2EBH) een montageframe gemaakt

die, keurig op tijd terug was van de verzinkerij om samen met het cabinet geplaatst te kunnen worden.

Dit was nog een flinke klus en we zijn erg blij dat het allemaal door de deuren van de buismast,

de lift en het dakluik van de cabine paste.

Dit ging allemaal preciés, geen centimeter over.

Het is een flinke stevige constructie geworden en inmiddels heeft de eerste unit zijn weg in de kast gevonden,

daarover hieronder meer.

Klik voor groot

Antenneplaatsing

Op één na hebben alle ATV antennes hun plekje gevonden op de cabine op 220m.

Alleen de 24GHz RX antenne heeft nog verder werk nodig voordat deze geplaatst kan worden,

maar dat heeft momenteel niet de prioriteit.

In totaal zijn er acht ATV antennes geplaats:

Een ontvang antenne voor 1250 MHz (west)

Een ontvang antenne voor 2330 MHz (noordwest)

Een ontvang antenne voor 5710 MHz (noordoost)

Een ontvang antenne voor 10.170 GHz (zuidoost)

Een ontvang antenne voor 10.170 en 10.200 GHz (noordwest)

Een zendantenne voor de 10.290 GHz DVB-S zender (zuid)

Een zendantenne voor de 10.475 GHz FM zender (noord)

Een ontvang antenne voor 24.100 GHz (noord) nog te plaatsen

Fiber Optics

We kunnen eindelijk melden, letterlijk en figuurlijk, dat we “het licht” hebben gezien.

Maanden geleden hebben we al een fiber optics (glasvezel) kabel door de buismast

en de schacht van de Gerbrandytoren aangelegd om straks de middenfrequent signalen

van de PI6ATV zenders en ontvangers te kunnen transporteren via licht.

Daarover kan je hier het nodige lezen.

Nu het buiten cabinet op zijn plaats staat

konden we deze gelegenheid ook gebruiken om de Fibers af te monteren.

Hiervoor hadden we ondersteuning gekregen van Raphael, PD0RAF die hierin ruime ervaring heeft.

Het is nog een aardige klus om 2x 12 fibers netjes te monteren.

Hiervoor worden zogenoemde fiber optics patch-lades gebruikt

die de zeer fragiele fibers beschermen zodra deze zijn ontdaan van hun (kevlar) bescherming.

Raphael heeft de fibers keurig gemonteerd en met de testen vanaf beneden

hebben we keurig “licht” boven in de buitenkast.

Hierop kunnen we nu als volgende stap de fiber optics convertors naar L-band monteren.

Ontvangst op 100 meter

Onze link antennes op 100 meter zijn ook weer een stapje dichterbij de gewenste situatie.

Gerrit (PD0RJ) heeft zich ontfermd over de analoge ontvangers die we hiervoor beschikbaar hebben.

Het bleek een probleem om de LNB voedingsspanning in te stellen voor de 18 Volt die nodig is.

Een aanpassing is hiervoor gemaakt (maar nog niet helemaal klaar)

zodat we straks ongestoord de andere repeaters kunnen mee bekijken.

Wordt vervolgd….

Hobbyscoop PA3E

 

 

* WETENSCHAPPERS PROBEREN AURORA OP TE WEKKEN Oct 18, 2017

Soms pakken experimenten niet uit zoals gepland.

Eind september schakelden Christopher Fallen met de technici

van het High Frequency Active Auroral Research Program (HAARP) bij Gakona in Alaska

een gigantische array van 180 antennes in.

Ze hoopten om een door radiogolven opgewekte gloed in de lucht te produceren,

ook wel bekend als kunstmatige aurora, om de werking van natuurlijke aurora beter te kunnen begrijpen.

HAARP1

Zo'n gloed zou met het blote oog moeilijk te zien zijn,

dus had Fallen twee gevoelige video camera's opgesteld om het geheel vast te leggen.

Daarnaast tweette hij zijn plannen, in de hoop dat iemand anders ook wat beelden zou kunnen maken.

Tenslotte zijn de tot nu toe meest indrukwekkende kunstmatige aurora's opgewekt door HAARP.

Maar er was teveel bewolking.

En toen het eenmaal donker genoeg was, was de ionosfeer teveel in elkaar gezakt,

met relatief veel te weinig elektronen per kubieke centimeter.

Het lukte Fallen niet om tijdens het vier dagen durende experiment enige gloed teweeg te brengen.

Daarmee was niet alles verloren.

Hij had in de krachtige radiogolven, waarmee hij delen van de ionosfeer wilde opwarmen,

plaatjes verstopt en had via twitter radio amateurs daar op attent gemaakt.

Naarmate het experiment vorderde liep zijn timeline langzaam vol met door amateurs ontvangen plaatjes

die naar hem teruggestuurd werden.

HAARP2

Ze maakten gebruik van slow-scan TV, dat plaatjes kan weergeven gebaseerd op geluidspatronen

waarmee de plaatjes gedecodeerd worden.

Fallen, die assistent professor is aan het Geofysisch Instituut van de Universiteit van Alaska Fairbanks,

had twee UAF logo's verstuurd, de foto van een kat,

en een QR code die de ontvanger recht gaf op 0,001 Bitcoin.

Er kwamen berichten binnen vanuit Pueblo, Colo., en Victoria, British Columbia.

De resolutie was voor niemand hoog genoeg om de Bitcoin op te kunnen eisen,

maar de kat was gemakkelijk genoeg te herkennen.

In aanmerking nemende dat de antennes van HAARP recht omhoog gericht zijn in plaats van naar de horizon

zoals voor DX noodzakelijk is, was Fallen tevreden met de resultaten.

“Hoe krachtig HAARP ook is, het blijft gewoon een grote radio,” zegt hij.

Feitelijk is het een gigantische radiozender met fasegekoppelde antennes.

in staat om 3,6 MegaWatt aan energie de ionosfeer in te blazen.

Daar een experiment mee doen kost ongeveer US $5.000 en verstookt ruwweg 2300 liter brandstof per uur.

HAARP3

Jeff Dumps, een enthousiast radio amateur uitFairbanks, betaalde

onlangs nog $1.200 om een kwartier met HAARP te mogen experimenteren.

Hij probeerde om het Luxemburg effect te simuleren; een kruismodulatie die kan ontstaan

als twee signalen gezamenlijk door de atmosfeer reizen.

Om dat te kunnen doen, verstuurde hij de inleiding van de Amerikaanse Onafhankelijkheidsverklaring

samen met zijn eigen gitaarversie van de Star-Spangled Banner.

Dumps heeft samen met Fallen HAARP bezocht, en was verwonderd over de grootte ervan.

“De wind waait met vlagen door de antenne array en dat veroorzaakt een vreemd gehuil,” zegt hij.

“Het is een beetje onheilspellend.”

De locatie is ontworpen om hoogfrequent radiogolven de ionosfeer in te sturen,

waar de straling van de zon en andere zonnestelsels zich vermengen met de aardse atmosfeer

en elektronen uit hun baan kunnen slaan.

Deze elektronen botsen met zuurstof en stikstof in de atmosfeer,

en daardoor zenden deze moleculen fotonen uit die voor het rode en groene licht in de aurora zorgen.

De mechanismes waarbij de straling vanuit de ruimte deze elektronen verstoren worden nog niet goed begrepen.

In zijn experiment wilde Fallen gebruik maken van drie frequenties — 2,8 MHz, 2,82 MHz en 2,84 MHz —

om te zien welke frequentie de helderste aurora zou veroorzaken.

Zijn idee was dat dat hem een inzicht zou kunnen geven hoe de onderliggende processen werken.

Hij wilde ook twee verschillende soorten polarisatie gebruiken (de orientatie van de radiogolven)

op 2.8MHz, om te zien of de polarisatie verschil zou maken in de opgewekte aurora.

HAARP4

Fallen’s volgende kans om deze vragen te beantwoorden komt pas vroeg in de volgende lente,

als HAARP weer opgestart wordt voor een nieuwe reeks experimenten;

hij wordt maar twee keer per jaar gebruikt als gevolg van beperkt beschikbare bemanning en dito budgetten.

Het opwarmen van de ionosfeer stelt wetenschappers in staat om direct gecontroleerde experimenten uit te voeren,

wat een zeldzaamheid is in de atmosferische natuurkundige verschijnselen.

“In de astrofysische wetenschappen kunnen we bijna nooit actieve experimenten doen.

Vrijwel altijd zitten we te wachten tot de zon wat energie wenst uit te stoten en er dingen gaan gebeuren,”

zegt John Hughes, een radar specialist aan de Ruimtevaart Universiteit van Embry-Riddle die bij HAARP gewerkt heeft.

“HAARP geeft ons de mogelijkheid om dit systeem een beetje te prikkelen en zo te kunnen begrijpen

hoe het hele systeem nu eigenlijk werkt.”

.pi4raz PA3E

 

 

*VOORZICHTIG MET DIGITALE MODES OVER SATELLIETEN  Oct 24, 2017

Een verslag in de ANS-288 bespreekt een experiment waarbij er met de mode WSJT-X FT8 gewerkt werd via een satelliet.

Gebruikers van satellieten hebben de afgelopen week meer ervaring opgedaan met deze mode.

Als gevolg van de waarnemingen die gedaan zijn worden andere potentiële gebruikers

van modes FT8 of MSK144 die via satellieten willen werken,

aangeraden om enige voorzichtigheid te betrachten bij het gebruik van deze modes

en zo mogelijk deze modes helemaal niet te gebruiken, vanwege de ontstane problemen.

Dave, KG5CCI schreef: "Ik had grote problemen om in de transponder te komen.

De satelliet ging zowat recht over, en de 3W-4W die normaal genoeg is om de satelliet te bereiken,

had nauwelijks effect.

Ik merkte ook dat het op en af was, waarbij het op sommige momenten

makkelijk was om binnen te komen, en op andere momenten zo goed als onmogelijk.

Er stonden ook ruisbulten over de hele transponder, die een beetje digitaal klonken,

maar ik kon ze niet plaatsen."

Verder onderzoek onthulde dat een MSK144 signaal

in de transponder doorlaatband de problemen veroorzaakte.

Matthew, NJ4Y zegt daarover: "Experimenteren is geen probleem,

teveel vermogen wel.

Dat is al erg in SSB, nog erger in CW, en catastrofaal met constant duty cycle modes zoals FT8."

Om goed te begrijpen wat er dan mis gaat, wordt lezers aangeraden

om een amsat-bulletin-board draadje te volgen op:

http://www.amsat.org/pipermail/amsat-bb/2017-October/064896.html

Je moet begrijpen dat een transponder lineair is.

Dat betekent dat 10uW in, bijvoorbeeld 100mW uit betekent. 100uW in wordt dan 1W uit.

Maar er zit een beperking aan het vermogen van een satelliet transponder.

100mW in (1000x zoveel als 100uW) betekent niet dat er dan 1kW uit de satelliet komt.

Je stuurt de zender dus in de verzadiging, en als het even tegen zit block je ook nog eens de ontvanger.

De kunst is om zoveel vermogen uit te sturen dat de satelliet je goed boven de ruis weer uitzendt.

40W FT8 in een 12 elements yagi op een satelliet richten jaagt de transponder volledig over zijn grenzen,

waardoor niemand er meer iets overheen krijgt.

Wees dus altijd bescheiden met vermogen als je via satellieten verbinding wil maken.

pi4raz PA3E

 

 

* ZENDBEPERKINGEN 13CM Oct 24, 2017

En daar is er weer een: een zendbeperking voor de 13cm band, op vrijdag 17 en zaterdag 18 november 2017.

Deze beperking geldt voor de hele band van 2320 - 2400MHz in een straal van 35km rond Dokkum.

Dit vanwege de intocht van Sinterklaas , die op zaterdag in Dokkum verwacht wordt.

Dus twee dagen niet zenden als je in de buurt wordt, maar buiten de straal van 35km ook niet op Dokkum richten.

pi4raz PA3E

 

 

* Call mutaties sinds vorige week

Uitgegeven Calls

PA3IKH PB1L PB7B PD0DL PD1QLF

PE2PWW PH1LIP

Ingetrokken Calls

PA0VRN PA0WJN PA0YH PA1BEN PA2JC PA3BGI PA3DGX

PA3DLW PA3FLT PA3FYL PA7MS PB1B PC8HOH PD0BDR

PD0GE PD0HFC PD0HMM PD0KON PD0LGG PD1FAT PD3MAR

PD7TWO PE1AUE PE1CQL PE1GLK PE1IRN PE1KSX PE1KWQ

PE1MLT PE1MZC PE1PEV PE1PHJ PE2FV

Momenteel zijn er 12533 actieve calls

pi4raz PA3E

 

 

* Beste mede amateur,

In deze mail staat een link waarop het zesendertigste DKARS-Magazine is te downloaden.

Dit is een speciale editie geheel in het kader van de onlangs gehouden Weak Signal Dag!

Het reguliere oktober Magazine volgt ook spoedig.

De Dutch Kingdom Amateur Radio Society is een stichting die de belangen wenst te behartigen

van ALLE radioamateurs binnen het gehele Koninkrijk der Nederlanden.

De DKARS doet niet aan copyright en het staat een ieder vrij om deze link

aan zoveel mogelijk radiovrienden door te sturen.

DKARS Magazine verschijnt normaal gesproken iedere per maand

en wij stellen het uiteraard op prijs als je ook (radio amateur gerelateerde)bijdrages wilt leveren.

Wil je het DKARS Magazine voortaan een aantal dagen eerder ontvangen

dan iedereen die al op de reguliere mailinglijst staat?

Dat kan door donateur te worden.

Voor 9,95 Euro ben je al donateur voor een jaar.

Meer info op deze link: http://www.dkars.nl/index.php?page=donateurs

 Stel je het verder niet op prijs om wat voor mededelingen dan ook van ons te ontvangen,

stuur dan een reply op deze mail met het woord AFMELDEN als onderwerp

en wij verwijderen je mailadres uit onze lijst.

Namens de Dutch Kingdom Amateur Radio Society wens ik je veel leesplezier

nadat je op onderstaande link hebt geklikt:

Link

Wil je in plaats van een PDF te downloaden het Magazine on-line doorbladeren?

Dat kan ook, ga dan naar deze link: https://issuu.com/pj4nx/docs/dkars_magazine_201710

 73 namens de DKARS

Peter de Graaf  PJ4NX en PA3CNX  Secretaris DKARS

DKARS PA3E

 

 

* An easy to make three band dipole for ARRL field day:

Zo luidt de kop van het QST artikel van de maand juni 2017.

Het artikel is te vinden op de blz. ‘n 47 t/m 50.

De opbouw wordt skeleton-sleeve genoemd.

De antenne hieronder werkt op de banden 20-15- en 10 meter.

De 20 meter draaddipool met een lengte van 32,2 feet (9,82 cm) wordt gevoed en

parallel daar aan twee draden van 20,75 feet (6,33 m) en 15,3 feet 4,68 m).

De onderlinge afstand bedraagt 1,2 inch (3,05cm).

Voor de onderlinge afstand worden pvc-buis stukjes gebruikt.

In het voedingspunt is een common mode choke opgenomen.

In het artikel is voor deze drie band antenne ook de SWR opgenomen.

Voordat men de antenne in de gewenste band wil brengen wordt geadviseerd

alle draad delen langer te houden.

Inkorten is makkelijker dan iets te moeten verlengen met plm. 30 cm per dipool deel.

Bij het in de band brengen is op 20 meter een SWR haalbaar van 1,5 of zelfs iets beter.

Voor 15 meter is op 21 MHz een SWR haalbaar van 1,6, in het resonantiepunt middenin

de 15 meter band een SWR van plm. 1,1 en aan het einde op 21,45 MHz een SWR van plm. 1,8.

Voor de 10 meter band is het iets ongunstiger,

Op 28 MHz een SWR van 2,

op 28,3 MHz een SWR van 1,1 en op 28,7 MHz een SWR van 2,4.

Zo heeft men een idee wat haalbaar is.

Je kan ook een drie banden draaddipool voor de WARC banden maken

te weten voor 30- 17- en 12 meter.

De lengtes worden dan 46,6, 25,8 en 18,9 feet, respectievelijk 14,2m, 7,86m, 5,76m.

De voeding plaats met de 30 meter dipool.

Ook voor 75, 60, en 40 meter kan men een soortgelijke driebanden antenne maken.

De lengtes worden dan 122, 88 en 66 feet, respectievelijk 37,18m, 26,82m, 20,12m.

Bij een lage opstelling fungeert deze antenne dan als een NVIS (Near vertical Incidence Skywave)

waarbij de ruimte tussen de draden nu 1,8 inch is.

Bij alle drie de voorbeelden is gebruik gemaakt van een common mode choke opgenomen.

Als coax heeft men 75 feet PG58 gebruikt en als draad 13 AWG koperdraad

versterkt met dun staaldraad.

PI4GAZ PA3E

 

 

* Duitsers gaan mobielen verbieden:

Voor het zogenaamde mobiele telefoonverbod tijdens het rijden hebben het

Duitse ministerie van Verkeer en Waterstaat en het Ministerie van Milieu aan de Federale Raad

een ontwerpverordening voorgelegd, waarin voorgesteld wordt om het

belverbod in de toekomst uit te breiden met alle technische apparaten

voor communicatie, informatie en entertainment elektronica.

Tot nu toe ging het uitsluitend om mobiele- en autotelefoons.

Dat meldt het blad FM-Funkmagazin in een recente uitgave.

In het voorstel wordt bijvoorbeeld expliciet 27 MHz apparatuur genoemd,

zodat je mag aannemen dat het omstreden voorstel ook voor amateur apparatuur geldt.

De redenering luidt als volgt, citaat: 'Onder de genoemde apparatuur vallen alle mobiele telefoons,

smartphones, mobilofoons en CB-apparatuur,

ook als die alleen maar een PTT-schakelaar hebben, tablets, touchscreens, elektronische organizers,

dictafoons, e-readers, MP3-spelers, personal computers, DVD en Blu-Ray spelers, cd-rom spelers,

Smartwatches, walkman, discman en notebooks.

De voorzitter van het Ronde Tafel Amateuroverleg RTA, Christian Entsfellner,

DL3MBG, wijst erop dat deze wijziging ook gevolgen gaat hebben voor andere radiogebruikers,

zoals bedrijfsmobilofoongebruikers, taxi's, motorrijscholen, wegonderhoud, CB-clubs enz.

Daarom heeft het RTA al contact gelegd met verschillende CB-radioclubs

en professionele chauffeursorganisaties.

De veranderingen in de verkeerswetgeving worden op 21 juni onder punt 9 in de

Federale Raad besproken.

Omdat de beslissing daar genomen wordt, heeft het RTA al de eerste contacten gelegd

met leden van het Europees Parlement en de commissievoorzitters.

Bron PI4VRZ/A bulletin

Gelezen in de Nieuwsbrief nr. 288 van PI4EDE en PI4WAG

PI4GAZ PA3E

 

 

* Machine Works:

Geïnteresseerden in techniek moeten echt eens naar de volgende site kijken.

Hier ziet men een brugdeel plaatsen op een bepaald andere manier. https://tinyurl.com/y8yer7mx

PI4GAZ PA3E

 

 

* Lachen:

Traag van begrip

Piet zit in het café.

Komt er opeens een kerel naast hem zitten.

Hij gooit zijn sleutels op de bar en verdraaid als het niet waar is:

binnen  een paar seconden staan er zes mooie vrouwen om hem heen.

Piet weet niet wat hij ziet.

'Hoe krijg je dat voor elkaar?' vraagt Piet aan die kerel.

'Simpel,' zegt hij. 'Je koopt gewoon een sleutelhanger van Ferrari of van Lamborghini,

die gooi je op de bar en moet je eens kijken wat er dan gebeurt!'

Piet wil dat ook natuurlijk, dus een dag later koopt ie een

sleutelhanger van Bugatti, gooit die op de bar en wat denk je: er gebeurt helemaal niets.

En ondertussen die kerel aan de bar maar lachen.

'Wat doe ik verkeerd?' vraagt Piet.

'Nou,' zegt die kerel. 'Ik zou eens beginnen met het afzetten van je brommerhelm!.'

Bron: Panorama nr. 38, 2016

PI4GAZ PA3E

 

 

* Hallo Luisteraars

Deze tekst kwam ik tegen op Dumpert.nl

Een arme man kocht op de markt een oude vaas, eenmaal thuis gekomen kwam er een geest uit de vaas zetten.

Deze geest vertelde de man dat hij drie wensen mocht doen.

De arme man hoefde niet lang na te denken, de eerste wens die hij deed was een grote bult geld!

En ja hoor, daar was het geld.

Als tweede wens wenste de man een hele groep lekkere wijven en nog geen seconde later stonden ze daar ik zijn kamer.

De arme man dacht bij zichzelf, ja hier wil ik wel van genieten.

Zo kwam zijn derde wens tot stand.

Hij vroeg de geest op een penis die tot aan de grond zou rijken....en nog geen seconde later waren zijn benen verdwenen.

Frans  PA3CAZ

 

*Heeft ook u iets te koop.

 

 

Of weg te geven of u zoekt iets.

Misschien hebt u informatie nodig?

Laat het weten via het ORB e-mailadres wij nemen het dan op in de ronde.

Misschien kan een medeamateur u helpen*

Zo nu zijn we weer aan het einde gekomen van deze 635e ronde.

Johan PD2JCW,

en onze vast copy leveranciers

wensen u nog een prettige avond verder.

Tot de volgende ronde maar weer.

Het ORB TEAM


Terug naar de Ronde