Ronde 781 van de Onafhankelijke Radioamateurs Brabant “ORB” 26-05-2021


* Goedenavond zend, en luisteramateurs,

U kijkt weer naar de woensdagavond ronde.

En wij proberen u, zoals bij elke ronde weer wat nieuws te brengen.

Elke éérste dinsdag van de maand is er een

“Besloten” bijeenkomst van de vriendenkring.

Deze worden gehouden in het scoutinggebouw van Rey de Carle-,

Bladelstraat 2 in de wijk Reeshof te Tilburg.

Op deze avonden is onze QSL-manager aanwezig.

De bijeenkomsten hebben een vriendschappelijk karakter, waar we

Ervaringen kunnen uitwisselen, gewoon gezellig bij elkaar kunnen zijn.

Wat bijkletsen, met af toe een lezing.

En….

Dat willen we graag zo houden

Onze rondeleiders zijn Frank PF1SCT

En Johan PD2JCW

 

 

*Boats on the Air combineert radio- en vaarpassies.

Gepubliceerd: 22 mei 2021.

Op zaterdag 5 juni activeren leden van de San Francisco Amateur Radio Club (www.sfarc.org

een zeilboot op de Baai van San Francisco van 13.00 tot 16.00 uur Pacific Time (PT).

Geïnspireerd door succesvolle programma's zoals SOTA, POTA en IOTA, 

is het idee om een evenement te creëren dat zowel amateurradio- als bootpassies deelt.

Dus nu ook BOTA - Boats On The Air.

Een mooi initiatief!

De zeilboot, Auriah, is een 37 voet lange Beneteau Oceanis uit Sausalito, Californië.

“De hoofdregel van BOTA is dat de boot onderweg moet zijn tijdens de activering.

Verankering, afmeren of vastbinden aan een dok is niet toegestaan.

Het plan is dat we gedurende die tijd 100% onder zeilkracht varen” zegt Kent Carter, 

AJ6NI, de initiatiefnemer voor het starten van Boats on the Air.

Behalve dat het een leuke activiteit is, wordt gehoopt dat BOTA 

de voorbereiding op noodsituaties en experimenten met amateurradio zal bevorderen.

Ryan Connolly, N9PYL, heeft de website boatsontheair.com opgezet om het evenement te ondersteunen.

Naast activeringsdetails worden foto's op de website geplaatst 

en kunnen activators en chasers hun contacten registreren.

Het toekomstige plan voor de site is om een platform te bieden voor andere activeringen 

die kunnen worden gepost en geregistreerd, en om maritieme ham radiobronnen aan te bieden.

Het activeringsplan voor 5 juni 2000 - 2300 uur UTC (13-16 uur lokale Pacific Daylight Time) ziet er als volgt uit:

2m FM 146.520

17m FT8 18.100

20m SSB 14.325

40 m CW 7.115

Neem voor vragen, of om uw eigen activering te plaatsen, 

contact op met mailto:boatsontheair@gmail.com.

Activatoren:

Kent Carter, AJ6NI

Ryan Connolly, N9PYL

Richard Lesnick, KJ6PTX

Corey Siegal, KJ6LDJ

Dave Bullock, N3CUE

Dan Valins, KG6EWL

https://www.daru.nu/  Edmond PA3E

 

 

* NIEUWSBRIEF IARU MONITORING SYSTEM REGIO 1

Nieuwe maandelijkse IARU-MS-nieuwsbrief voor Regio 1Iedere maand 

brengt het IARU Monitoring System een uitgebreide nieuwsbrief uit.

Met daarin alle monitoring rapportage over de afgelopen maand.

Zo resulteert dat ook deze maand weer in twintig goed gevulde pagina’s 

met flink gedetailleerde informatie.

Het klinkt misschien heel saai maar het is min of meer hetzelfde verhaal als afgelopen maanden.

Ook in de maand april waren de OTH radars weer aanwezig.

Deze radars zijn goed voor 60% van de meldingen.

Waarschijnlijk zijn het maar een paar stations die van frequentie wisselen 

en maar een paar seconden uitzenden.

Maar de OTHR Contayner en Pluto zenden langere periode uit.

Terug van weg geweest is de SuperDarn (Super Dual Auroral Radar Network) 

een netwerk van internationale wetenschappelijke radars.

Zeer goed overzicht en veel informatie

Ook bevat deze IARU-MS-nieuwsbrief een zeer goed overzicht van actuele 

en reeds opgeloste storingen.

Maar ook informatie over indringers en ander oneigenlijk gebruik van onze amateurbanden.

De nieuwsbrief over april 2021 is vanaf nu in PDF formaat beschikbaar.

Echter, het kan ook nuttig zijn ook de oudere nieuwsbrieven nog eens te raadplegen. 

Bijvoorbeeld om meer over de aard en progressie van langer lopende storingen te weten te komen.

Daardoor hebben wij een flinke verzameling oudere maandrapporten aangelegd.

Dus dit archief beslaat ook vele voorgaande jaren.

Op deze pagina van ons VERON Traffic Bureau is dit archief terug te vinden.

Het IARUMS (IARU Monitoring System)

In het IARUMS werken radioamateurs in een groot aantal landen 

samen bij het signaleren van “intruders” op de – vooral exclusieve – amateurbanden.

Voor Nederland is VERON als lid van de IARU de uitvoerder van deze taak.

De uitvoering is ondergebracht bij het Traffic-Bureau/HF-commissie.

Maar de dagelijkse uitvoering ligt bij een vaste groep van zes radioamateurs.

Deze groep monitort de amateurbanden en registreert 

de waargenomen verstoringen door intruders volgens een bepaald protocol.

Tevens worden eens per maand de waargenomen verstoringen samengevat 

in een VERON-rapport dat dan naar de IARUMS-coördinator gaat.

Vanaf oktober 2020 is Caspar Miró (EA6AMM) aangesteld als IARUMS-R1 coördinator.

Peter Jost (HB9CET) geeft daarbij ondersteuning als vice-coördinator, 

onder meer als samensteller van de maandelijkse Newsletter.

https://www.veron.nl/  Edmond PA3E

 

 

* LED-verlichting: 60% voldoet niet aan EU-EMC-richtlijn

19/05/2021 door Erwin van der Linden (PE1CUP)

Van onderzochte Ledverlichting voldoet 60% niet aan de EMC-richtlijn van de EU.

Dat blijkt uit een Europees onderzoek uit 2019/2020, 

waarvan de resultaten onlangs bekend werden.

Dat is weliswaar een duidelijke verbetering ten opzichte van een vergelijkbaar onderzoek uit 2011 

– toen zelfs 83% van de onderzochte verlichting niet aan de EMC-richtlijn voldeed 

– maar nog steeds een lage score.

Ook de naleving van de technische vereisten verbeterde: van 62% in 2011 naar 75% in 2020.

Helaas overschrijdt dan nog steeds 25% van de Ledverlichting de emissiegrenzen. 

Dat is 1 op de 4 apparaten.

Het belang

Elektronische apparaten die niet voldoen aan de EMC-richtlijn 

kunnen storing veroorzaken in de radio-ontvangst.

Dat is niet alleen een bron van ergernis voor radioamateurs, 

maar ook voor andere EU-burgers.

Denk bijvoorbeeld aan storing in de ontvangst van DAB+, Digitenne, WiFi, 

zelfrijdende auto’s, draadloze deurbellen, draadloze luidsprekers, 

draadloze autosleutels en GPS.

Maar zelfs de luchtvaart ondervindt soms problemen.

In 2020 viel bijvoorbeeld de communicatie tussen vliegtuigen 

en de vluchtleiding bij Glasgow Airport regelmatig volledig weg.

De oorzaak bleken enkele lampen te zijn van een nietsvermoedende burger.

Het Britse Ofcom loste het probleem destijds op.

Wij berichtten daar toen over: Torenhoge radiostoring opgelost door Ofcom.

Het onderzoek naar Ledverlichting

De EMC Administrative Cooperation Working Group (EMC ADCO) 

voert regelmatig onderzoek uit naar de elektromagnetische compatibiliteit van technische apparaten. 

De EMC ADCO is een werkgroep van de samenwerkende EMC-markttoezichthouders uit de verschillen EU-landen.

In de periode van 1 juli 2019 tot 31 maart 2020 onderzocht de EMC ADCO Ledverlichting.

Daaraan deden in totaal elf Europese toezichthouders mee, 

waaronder de Nederlandse, Agentschap Telecom (AT).

Met het onderzoek wilde men onder andere nagaan 

of er een verbetering was ten opzichte een vergelijkbaar onderzoek in 2011.

De werkgroep adviseerde de deelnemende toezichthouders 

om elk tien verschillende Ledverlichtingen te onderzoeken, maar het stond de deelnemers vrij daarvan af te wijken.

Tijdens een EMC-onderzoek test men of producten zowel aan technische als aan administratieve vereisten voldoen.

Technische vereisten

Om de technische conformiteit met de van toepassing zijnde standaarden vast te stellen, 

testten deelnemende toezichthouders de volgende aspecten:

Storingsnivo op de netaansluiting van het verlichtingssysteem in het frequentiebereik van 9 kHz tot 30 MHz;

Uitgestraald storingsnivo in het frequentiebereik van 9 kHz tot 30 MHz;

Uitgestraald storingsnivo in het frequentiebereik van 30 tot 300 MHz;

Harmonische stroomemissie bij verlichtingssystemen met een nominaal vermogen van meer dan 25 Watt

Daarnaast bekeken de toezichthouders op vrijwillige basis de volgende aspecten:

Harmonische stroomemissie bij verlichtingssystemen met een nominaal vermogen tussen de 5 en de 25 Watt;

Uitgestraald storingsnivo in het frequentiebereik van 30 tot 1000 MHz;

Immuniteitsaspecten conform de geharmoniseerde standaard EN 61547:2009

Om maximale consistentie te bereiken tussen de resultaten van verschillende testlaboratoria 

en om rapportages te vereenvoudigen, 

werden producten exact conform de beschreven procedures in de relevante normen getest.

Administratieve vereisten

Naast technische eisen kent de EMC-richtlijn ook administratieve eisen, 

die eveneens door de toezichthouders werden getest.

Met name dient een installatie voorzien te zijn van een (correcte) CE-markering 

en te beschikken over een (correcte) EU-conformiteitsverklaring (DoC).

In een DoC verklaart de fabrikant onder meer dat de installatie getest is volgens de van toepassing zijnde standaarden.

Zo’n DoC is een voorwaarde voor het mogen voeren van een CE-markering.

Behalve eisen met betrekking tot de CE-markering en de DoC, bestaan 

er ook eisen voor de technische documentatie van een product.

Deelnemende toezichthouders beoordeelden die op vrijwillige basis.

Onderzochte Ledverlichting

Om een zo breed mogelijk beeld te krijgen van Ledverlichtingen in Europa, 

werd een quasi-willekeurige steekproef uitgevoerd over alle prijsklassen en alle landen van oorsprong.

Deelnemende toezichthouders mochten daarbij ook producten op het internet kopen (eBay, Amazon, Alibaba, enz.).

De deelnemende toezichthouders selecteerden uiteindelijke 97 verlichtingen, 

waarvan er 47 afkomstig waren uit China, 17 uit de EU en 33 een onbekende herkomst hadden.

Resultaten

75% van de onderzochte Ledverlichtingen bleek te voldoen aan de technische vereisten.

Dat is een betere score dan in 2011, toen 62% van de systemen voldeed.

Ondanks de verbetering, produceert in 2020 

dus nog steeds 1 op de 4 Ledverlichtingen te veel storing.

De naleving van de administratieve vereisten verbeterde sterk t.o.v. het onderzoek in 2011: 

in 2019/2020 voldeed 55% aan alle administratieve vereisten, terwijl dat in 2011 slechts 29% was.

Uiteindelijk voldeed 40% aan alle vereisten, wat een lage score is, 

maar wel veel beter dan de score in 2011, toen slechts 17% van de verlichtingssystemen voldeed.

Meer informatie

Het officiële verslag van het onderzoek uit 2019/2020: Report on the 12th joint cross-border 

EMC market surveillance campaign on LED lighting equipment (2019-2020)

Het officiële verslag van het onderzoek uit 2011: Electromagnetic Compatibility 

– Report on the Fourth Joint Cross-Border EMC Market Surveillance Campaign on LED lamps (2011)

De van toepassing zijnde EU-EMC-richtlijn: RICHTLIJN 2014/30/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD 

– betreffende de harmonisatie van de wetgevingen van de lidstaten inzake elektromagnetische compatibiliteit

https://www.veron.nl/  Edmond PA3E

 

 

*YOTA kondigt nieuwe contest aan: YOTA Contest

21/05/2021 door Poll van der Wouw PA3BYV

YOTA Contest“Team YOTA” van de Youngsters on the Air in IARU Regio 1 

kondigt een nieuwe contest aan: de YOTA Contest.

Dit wordt een drie-keer-per-jaar evenement en duurt telkens maar 12 uur.

De YOTA Contest staat open voor alle radioamateurs.

YOTA wil hiermee de activiteit van jongere radioamateurs een boost geven.

En uiteraard tevens YOTA ondersteunen.

De 12-uurs-periode is elke keer verschillend, maar telkens op een zaterdag.

De eerste contest vindt plaats op zaterdag 22 mei 2021 van 08:00 tot 19:59 uur UTC. 

De daaropvolgende zijn op 17 juli van 10:00 – 21:59 uur UTC en 30 december 12:00 – 23:59 uur UTC.

Categorieën

YOTA heeft acht verschillende operator-categorieën vastgesteld.

Dat is inclusief subcategorieën voor operators van 25 jaar en jonger.

Maar operators van elke leeftijd mogen meedoen.

De toegestane modes en banden zijn CW en SSB op 80, 40, 20, 15 en 10 meter. 

Wissel de leeftijd van de operator uit.

Die leeftijden doen namelijk dienst als vermenigvuldigers.

Je mag elk station éénmaal per band werken.

Contacten op hetzelfde continent tellen voor 1 punt.

DX daarentegen krijgt 3 punten per verbinding.

Hoe jonger de operator waar je mee werkt des temeer punten krijg je.

Dus werk vooral de jongste operators.

YOTA Contest log robot

De IARU Regio 1 jongeren werkgroep werkt samen 

met de Hongaarse radioamateurvereniging MRASZ

De vereniging is ook lid van de IARU.

MRASZ zal de onder andere de contest log robot verzorgen.

Dien alleen Cabrillo logs in.

De winnaars van de contest worden bekendgemaakt 

zodra alle binnengekomen logs gecheckt zijn over de diverse categorieën.

De winnaars krijgen een YOTA Contest plaquette.

Het contest committee bestaat uit de IARU Regio 1 Youth Working Group: Philipp (DK6SP), 

voorzitter, Markus (DL8GM), vicevoorzitter en de leden Csaba (HA6PX) en Tomi (HA8RT).

Neem contact op met het YOTA Contest Committee voor vragen of verdere informatie (contest@ham-yota.com).

Coronamaatregelen

De officiële positie van de IARU Regio 1 is om multi-operator-contesten niet aan te moedigen, 

vanwege de noodzakelijke afstandsmaatregelen.

Desondanks wil de Youth Working Group multi-operator-stations niet ontmoedigen.

 Dit omdat jongeren vaak geen eigen station hebben en daarvoor bij een ouder of bevriende amateur terecht moeten.

Ze raden echter af om met grote groepen jongeren bijeen te komen, of grote conteststations te vormen.

Volg alsjeblieft de lokale en nationale regels met betrekking tot de COVID-19-pandemie.

Bronnen: ARRL, YOTA

https://www.veron.nl/  Edmond PA3E

 

 

*Nederlandse zendamateur PA5X wint prestigieuze prijs

22/05/2021 door Poll van der Wouw PA3BYV

Johannes Hafkenscheid, PA5X, wint voor zijn activiteiten in Mauritanië 

als 5T5PA de prestigieuze prijs “Intrepid Spirit Award” 2020.

De prijs werd aan 5T5PA uitgereikt door de Intrepid-DX Group.

De Intrepid-DX Group is een zeer vooraanstaande vereniging.

Deze groep heeft vele DX-pedities georganiseerd.

Verder bereiden ze dit moment bijvoorbeeld de 3Y0J DXpeditie naar Bouvet voor. 

Eerdere winnaars van deze Award waren onder andere JH1AJT (Yasuo “Zorro” Miyazawa), 

RA9USU (Dmitri Zhikharev) en LA7GIA (Ken Opskar).

Actief vanuit Mauritanië

Johannes, PA5X wint deze prestigieuze prijs 

omdat hij de afgelopen 2 jaar zeer actief was en is vanuit Mauritanië.

Ook heeft hij vele zendamateurs de mogelijkheid gegeven 

om Mauritanië op alle HF-banden inclusief 50 MHz te werken.

Nieuwsbericht van de Intrepid-DX Group

Van de internationale DX-conventie:De Intrepid-DX Group is verheugd 

de ontvanger van de jaarlijkse “Intrepid Spirit Award” aan te kondigen.

We zijn verheugd dat we zoveel waardige nominaties hebben ontvangen om te overwegen.

Dit jaar gaat de prijs naar een opmerkelijke DXer, namelijk Johannes Hafkenscheid 5T5PA, 

die heel actief was terwijl hij in 2020 in Mauritanië woonde en werkte.

Deze onderscheiding is ter erkenning van de buitengewone inspanningen 

van Johannes om Mauritanië te activeren tijdens de Covid-19 pandemie.

We erkennen de onzelfzuchtige daad van Johannes om deze uitdagende 

en broodnodige entiteit namens een dankbare Global DX Community te activeren.

In 2020 legde Johannes namelijk 35.000 contacten en heeft hij in totaal 192.514 contacten gelegd 

tijdens zijn jarenlange activiteit vanuit Mauritanië.

Intrepid Spirit Award

Om deze redenen eren we hem met onze Intrepid Spirit Award, 

uitgereikt op de Internationale DX-conventie op 16 mei 2021.

Deze “Intrepid Spirit Award” wordt uitgereikt ter nagedachtenis aan onze gevallen vriend 

en lid, James McLaughlin, T6AF, die in april 2011 in Kabul, Afghanistan, werd vermoord.

Erkenning

De onderscheiding is bedoeld om die individuen of teams te erkennen 

en te eren die moedig zeldzame entiteiten activeren.

Entiteiten waar hun eigen persoonlijke veiligheid vaak ook ondergeschikt is 

aan hun streven om contacten te leggen met de DX-gemeenschap.

Hoewel we DX’ers niet aanmoedigen om in gevaar te komen, 

erkennen we dat de omstandigheden dit soms vereisen.

En we erkennen we die Intrepid DX’ers dan ook met de Intrepid Spirit Award.

Paul S. Ewing-N6PSE, president en oprichter van de Intrepid-DX Group.

Ook de webredactie feliciteert Johannes, PA5X, graag met deze prestigieuze prijs.

Tags: award, DX

https://www.veron.nl/  Edmond PA3E

 

 

*Nieuw 40MHz baken actief vanuit Ierland.

Frank Webmaster PI4RAZ.

Geplaatst op19 mei 2021.

Een nieuw propagatiebaken voor 8 meter met de roepnaam EI1CAH is nu operationeel 

vanuit het westen van Ierland en zendt uit op een frequentie van 40.016 MHz.

Het nieuwe baken zendt uit in zowel CW- als PI4-mode 

met een uitgangsvermogen van 25 Watt in een horizontale dipool.

Dit nieuwe 40 MHz-baken is ontworpen om de mogelijkheid van VHF-paden 

over de Atlantische Oceaan te verkennen, aangezien het zich ongeveer 

halverwege tussen de 10m en 6m-banden bevindt.

Gehoopt wordt dat het baken een zeer nuttige propagatie-indicator zal blijken te zijn 

voor serieuze 50 MHz-stations in Noord-Amerika die op zoek zijn naar mogelijke openingen naar Europa.

Verwacht wordt dat het baken het potentieel heeft om te worden gehoord in Noord-Amerika, 

het Caribisch gebied en Zuid-Amerika tijdens het Sporadic-E-seizoen 

dat elk jaar van mei tot juli loopt en ook rond de tijd van de piek 

van de komende zonnevlekcyclus wanneer de MUF tot ruim boven 30 MHz gaat.

Maar met goede condities moet het baken ook hier wel te ontvangen zijn.

Hoewel wij niet op 40MHz/8m uit mogen komen, 

kan het baken wel een mooie indicatie zijn dat 6m open dreigt te gaan.

Met een RTL stick of SDR ontvanger kan je deze frequentie vast wel monitoren.

https://www.pi4raz.nl/  Edmond PA3E

 

 

*Goede avond Edmond.

Weer een leuke bericht voor onze belangstellende vrienden & vriendinnen van de O.R.B

SpaceX maakt Starlink-satellietinternet beperkt beschikbaar voor België.

21-05-2021

https://tweakers.net/nieuws/181960/spacex-maakt-starlink-satellietinternet-beperkt-beschikbaar-voor-belgie.html

De Starlink-satellietinternetdienst van het Amerikaanse SpaceX is nu ook gedeeltelijk beschikbaar voor België. 

Gebruikers kunnen een internetsnelheid van tussen de 50 en 150Mbit/s verwachten. 

De dienst wordt de komende tijd uitgebreid. 

Vooralsnog is er nog geen dekking in heel België.

Dat is te lezen in een mail die Starlink naar klanten gestuurd heeft.

Daarin schrijft het bedrijf dat de komende maanden snelheden verwacht kunnen worden 

van 50Mbit/s tot 150Mbit/s, maar dat er ook periodes zullen zijn dat de dienst helemaal geen verbinding heeft.

SpaceX gaat de komende tijd meer grondstations bouwen, 

de netwerksoftware updaten en meer satellieten lanceren om de verbinding en de datasnelheid omhoog te krijgen.

Klanten en geïnteresseerden kunnen op de website van Starlink kijken 

om te zien of er dekking is in hun regio.

Als dat nog niet zo is, dan kunnen zij een aanbetaling doen 

om in de toekomst voorrang te krijgen op de dienst.

Voor Brussel en Charleroi meldt Starlink op diens website bijvoorbeeld 

dat er dekking zal zijn in midden of eind 2021.

Voor het centrum van Gent is er nu al dekking.

Vorige week kregen Nederlandse klanten dezelfde mail.

In het GoT-topic over het onderwerp meldden Nederlandse gebruikers 

uit Den Bosch en Den Haag de dienst te kunnen ontvangen.

De eerste gebruikers meldden daar nu al snelheden tot 160Mbit/s.

Ook is er dekking in Amsterdam.

Er is nog geen dekking voor West-Brabant en Friesland.

De Starlink-internetdienst kost 99 euro per maand.

Daarnaast moeten kopers een hardwarekit aanschaffen van 499 euro.

Hierbij krijgen klanten een phased-array user terminal-antenne, een mounting-tripod en een wifirouter.

Daarnaast zijn er nog leveringskosten van zestig euro.

SpaceX zei eerder ruim een half miljoen bestellingen of preorders voor Starlink te hebben ontvangen.

Volgens eerdere Speedtest-resultaten gaat het bij de Starlink-abo's niet om symmetrische internetsnelheden.

73’ Ben ( 19HS1511 )

 

 

*Hallo Luisteraars

Deze kwam ik tegen: Minuscule antennes maken elektriciteit van warmte

Natuurkunde.

Warmte is straling die je met een antenne kunt opvangen en omzetten in elektriciteit.

Maar dat klinkt makkelijker dan het is.

Dorine Schenk

19 mei 2021

Warmte is vaak een restproduct.

Warmte van ovens, fabrieken en de warmte die het aardoppervlak ’s nachts de ruimte instraalt, gaat grotendeels verloren.

Daar kan verandering in komen dankzij minuscule antennes die warmtestraling opvangen en omzetten in elektriciteit.

Door slim gebruik te maken van een bijzondere quantum eigenschap van elektronen 

hebben onderzoekers van de Amerikaanse University of Colorado Boulder het voor elkaar gekregen 

om hun zogeheten rectennes, die te klein zijn om met het blote oog te zien, 

ruim 100 keer efficiënter te maken dan vergelijkbare warmte-energie winnende apparaatjes.

Ze publiceerden hun resultaten dinsdag in Nature Communications.

Rectennes werken net als radioantennes.

Maar in plaats van radiogolven vangen ze warmtestraling op.

Die elektromagnetische golven veroorzaken elektrische wisselstromen in antennes. 

Aan het einde van antennes zit een zogeheten diode die deze wisselstroom omzet in gelijkstroom, 

wat je vervolgens kunt gebruiken voor je computer, tv of andere apparaten.

Het klinkt eenvoudig maar is lastig.

Warmtestraling heeft namelijk een hoge frequentie: een biljoen trillingen per seconde.

Om die hoogfrequente straling op te vangen, moeten de antennes veel kleiner zijn en de diodes veel sneller.

„In ons onderzoek hebben we ons gericht op het maken van een zo snel mogelijke diode”, 

vertelt Amina Belkadi, die onlangs promoveerde op het rectenne-onderzoek.

Elektronen in een tunnel

De onderzoekers gebruiken minuscule rectennes van een paar duizendste millimeter groot.

De diode is slechts enkele honderdduizendsten van een millimeter groot.

„De diode bestaat uit twee metalen met daartussen een isolerend materiaal”, vertelt Belkadi.

De elektronen waaruit de opgewekte stroom bestaat, moeten zich een weg banen 

door de isolerende laag om bruikbare gelijkstroom te leveren.

In de huidige diodes, waarbij de isolator uit één materiaal bestaat, 

ervaren de elektronen veel weerstand waardoor 

ze moeizaam bewegen en uiteindelijk weinig elektriciteit opleveren.

Een paar decennia geleden voorspelden theoretici dat er een bijzonder quantum effect, 

resonant-tunneling, optreedt als je de enkele isolerende laag vervangt door twee of meer verschillende lagen.

„Als je meerdere lagen gebruikt, dan kunnen elektronen op bepaalde energieniveaus 

bijna weerstand loos door het materiaal schieten”, zegt Belkadi.

Het effect zorgt er als het ware voor dat er een ‘tunnel’ ontstaat waardoor 

de elektronen gemakkelijk van de ene naar de andere kant bewegen.

„De theorie voorspelde niet precies welke materialen je moet gebruiken”, vervolgt Belkadi.

„Tijdens mijn promotie heb ik met verschillende materialen van verschillende diktes gespeeld.

Uiteindelijk kwamen we uit bij een diode met twee isolerende lagen 

van enkele miljoensten van een millimeter dik: nikkeloxide en aluminiumoxide.”

Om het bijzondere quantum effect te testen maakten de onderzoekers 

twee sets met elk een kwart miljoen rectennas.

De ene set had een enkele isolerende laag nikkeloxide, de andere had de twee lagen.

Alleen de set met de twee lagen bleek in staat om uit warmtestraling 

een meetbare hoeveelheid elektriciteit op te wekken.

Het quantum effect werkte.

Al werd bij de test slechts een procent van de warmte-energie omgezet in elektriciteit.

„Het is een mooie stap vooruit”, zegt Huib Visser, 

hoogleraar aan de TU Eindhoven en niet betrokken bij het onderzoek.

„Maar de weg naar commercialisatie zal nog even duren.

Zo zal er ook aandacht nodig zijn voor het verbeteren van de antennes.”

Belkadi beaamt dat: „De efficiëntie is nog lang niet wat we willen 

en wat nodig is om een rendabel commercieel apparaat te maken.

Maar we hebben dat doel wel dichterbij gehaald.”

https://www.nrc.nl/  Frans PA3CAZ

 

 

*Coördinatie van zwermen robotjes.

Meerdere robotje gezamenlijk een taak laten uitvoeren is een grote wens van automatiseerders.

Je kijkt naar de natuur en ziet dan een grote overeenkomst bij de vlucht van zwermen vogels.

Kunnen we daarvan wat leren?

Menigeen heeft zich weleens afgevraagd welk mechanisme verantwoordelijk is 

voor de schijnbaar gecoördineerde bewegingen van zwermen vogels.

Als we te weten zouden kunnen komen hoe dat werkt, 

dan zouden we ook groepen ’eenvoudige’ robotjes samen opdrachten kunnen laten uitvoeren.

Deze gecoördineerde acties komen we zeer veel in de natuur tegen.

Naast de zwermen vogels kennen we ook de scholen van vissen.

Die in zeer dichte clusters gezamenlijk kunnen bewegen.

En hoe kunnen zwermen bijen gezamenlijk een potentiele vijand aanvallen?

Ook Albert Einstein vroeg zich dit reeds in 1949 af, 

zoals te lezen in een brief die hij aan de Britse radaronderzoeker Glyn Davys stuurde.

Hij geloofde dat nieuwe inzichten in de fysica zouden kunnen voortkomen uit het bestuderen van dierennavigatie.

Het is denkbaar dat het onderzoek naar het gedrag van trekvogels en postduiven ooit zal leiden 

tot het begrijpen van een fysiek proces dat nu nog niet bekend is.

Het is verbazingwekkend dat hij deze mogelijkheid bedacht, decennia voordat empirisch bewijs onthulde 

dat verschillende dieren inderdaad magnetische velden kunnen waarnemen 

en dergelijke informatie kunnen gebruiken voor navigatie.

Met betrekking tot postduiven, laten gedragsstudies zien dat individuele geblindeerde vogels, 

die een lange afstand hebben afgelegd, zich toch kunnen oriënteren binnen 2 km van hun hok 

door magnetische velden te detecteren, hoewel ze het zonder zicht zelfs niet precies kunnen lokaliseren

De navigatie van trekvogels onthult het mogelijke gebruik van meerdere sensorische signalen zoals sterren, 

zon, aardmagneetveld en gepolariseerd licht voor oriëntatie. 

Vanwege de grote afstanden die veel vogels vliegen om elk jaar terug te keren naar een specifieke broedplaats, 

is dit een taak die een nauwkeurige berekening van de bestemming vereist met weinig marge voor fouten.

Ondanks veel recent onderzoek naar de biofysische principes die dergelijke lange afstand navigatie mogelijk maken, 

is er nog steeds veel discussie over het exacte mechanisme dat een dergelijke prestatie mogelijk maakt.

En de precieze natuurkundige principes die aan zo’n dierlijke perceptie ten grondslag liggen, 

zijn nog steeds een onderwerp van intensief onderzoek.

Omdat Einstein de principes van quantum effecten in de natuurkunde wel onderschreef maar er niet in geloofde, 

onderschreef hij wel dat er een ’spookachtig effect op afstand heden ten dage verstrengeling genoemd bestond.

En het denkbaar was dat het onderzoek naar het gedrag van trekvogels en postduiven ooit zal leiden 

tot het begrijpen van een of ander fysiek proces dat nog niet bekend is.

Uit onderzoek naar de navigatie van trekvogels bleek het mogelijke gebruik van meerdere sensor signalen zoals sterren, 

zon, aardmagneetveld en gepolariseerd licht ten behoeve van oriëntatie.

Het magnetische kompas blijkt dagelijks gekalibreerd te worden ten opzichte van de stand van de zon 

tijdens de zonsondergang en/of schemering om hoekveranderingen 

ten opzichte van de huidige positie te compenseren.

Vanwege de grote afstanden die veel vogels elk jaar vliegen om terug te keren naar een specifieke broedplaats, 

is dit een taak die een nauwkeurige berekening van de bestemming vereist met een kleine marge voor fouten.

Ondanks veel onderzoek naar de biofysische principes die dergelijke lange afstand navigatie mogelijk maken, 

is er nog steeds veel discussie over het exacte mechanisme dat een dergelijke prestatie mogelijk maakt. 

Ironisch genoeg wordt ook verondersteld dat het mechanisme een voorbeeld is van niet-triviale 

biologische kwantum effecten op nanometer en sub nanometer schaal, 

die expliciet gebruik maken van de willekeurigheid van kwantum effecten en zelfs kwantumverstrengeling, 

vreemde processen waar wij radioamateurs nog niet mee te maken hebben gekregen.

Het indrukwekkende gebruik van multisensor informatie door dieren om complexe 

om gedragsrelevante beslissingen te nemen, vereist een complexe en energiezuinige verwerking.

Als deze wetenschap en onderzoeken, toegepast op robotsystemen pleitte voor het gebruik van zwermen van robots, 

kan redundant gebruik een lagere storingsgevoeligheid opleveren.

Zodat uitval ven enkele robotjes geen effect heeft op het gedrag van het systeem als totaal.

Naast het dus redundant uitvoeren van meetopdrachten kunnen ook delen van de verwerking programmatuur 

gedistribueerd worden over de zwerm.

Elk robotje vervuld dan zowel een collectieve als een specifieke taak.

Door het gebruik van een zwerm robotjes kan kunnen kleine robots opereren met laag energie gebruik.

De energiebehoefte van elk element in de zwerm kan daardoor zeer laag worden gehouden, 

zelfs is het dan mogelijk om zelfstandig om de eigen energie te kunnen opwekken.

Dit soort applicaties worden via computerprogramma’s gesimuleerd.

Het zal hopelijk nu duidelijk zijn dat hiervoor geavanceerde software AI (Kunstmatige Intelligentie) nodig is.

AI-software is tegenwoordige ook al tot onze moderne radioapparatuur doorgedrongen afgezien 

de steeds minder begrijpelijke instructie sets die ons toestaan om onze transceivers naar eigen inzicht te kunnen configureren.

AI gaat voorlopig nog aan ons voorbij.

Maar het zal ons blijven prikkelen en wie weet in de toekomst onderdeel van een zelfbouw project blijken te zijn (Pieter, PA0PHB)

RTTY-bulletin PI4WNO. Edmond PA3E

 

 

*Nieuwe CubeSat met door amateurs te bedienen licht.

Frank Webmaster PI4RAZ.

Geplaatst op25 mei 2021.

NASA heeft een CubeSat geselecteerd die in een baan om de aarde een commando kan ontvangen van iedereen 

met een amateurradio machtiging en een amateurradio, waarmee een xenonlamp op het ruimtevaartuig ingeschakeld kan worden 

die vanaf de grond zichtbaar zal zijn.

De 1U CubeSat met de naam Light Cube, ongeveer zo groot als een broodrooster, 

is ontworpen, gebouwd en getest door een interdisciplinair team van studenten, 

adviseurs en ingenieurs van verschillende organisaties aan de Arizona State University.

De planning is om de Cubesat naar het International Space Station (ISS) te sturen 

als een extra lading aan boord van een raketlancering tussen 2022 en 2025. 

Eenmaal in de ruimte gebracht, zal de CubeSat reageren met een flits met behulp 

van ingebouwde xenon-flitsbuizen die zichtbaar zijn voor het blote oog 

van degene die het commando stuurt.

“Het publiek zal de Light Cube-satelliet kunnen volgen met een app 

en vervolgens met een amateurradio naar de satelliet kunnen zenden.

Zodra het signaal is ontvangen, zien ze een flits van de satelliet aan de nachtelijke hemel”, 

aldus hoofdonderzoeker Jaime Sanchez de la Vega van Vega Space Systems.

Volgens de website van CubeSat is het doel van de missie “om een ​​licht te produceren 

dat zichtbaar is voor het blote oog van waarnemers op aarde”, 

evenals om “te inspireren en een leerervaring te bieden aan mensen over de hele planeet Aarde”.

“Dit is een op onderwijs gebaseerde missie”, zegt Danny Jacobs, 

assistent-professor aan ASU’s School of Earth and Space Exploration en de associate director van het initiatief.

“Ons doel bij het bouwen en lanceren van een ruimtevaartuig dat door het publiek kan worden bestuurd, 

is om iedereen te inspireren om meer te weten te komen over telecommunicatie, 

ruimtevaartontwerp, atmosferische en klimaatwetenschap en orbitale mechanica.”

Het ruimtevaartuig zal een UHF-antenne bevatten 

onder leiding van het CETYS Universidad-team in Baja California, Mexico, 

xenonflitsbuizen, zonnepanelen, een boordcomputer, 

een zendontvanger en een inzetbare zwaartekrachtgradiënt die het licht naar de aarde richt.

Lees het hele verhaal op

https://room.eu.com/news/a-cubesat-that-produces-visible-light-on-the-ground-to-be-launched-in-nasa-initiative

https://www.pi4raz.nl/ Edmond PA3E

 

 

*Wereldwijd Kidsday zaterdag 19 juni 2021

25/05/2021 door Poll van der Wouw PA3BYV.

Kinderen maken radioverbindingen

Op zaterdag 19 juni 2021 is de dag waarop vele amateurs tijdens Kidsday jeugd 

en jongeren voor de transceivers laat plaatsnemen om verbindingen te maken met leeftijdsgenoten.

Het is dan ook een ideaal moment om jongeren en jeugdigen in contact te brengen met radiotechniek en onze hobby.

Leeftijdsgenoten maken contact met elkaar tijdens Kidsday

Het hele jaar mogen niet-amateurs onder begeleiding van een gemachtigde zendamateur verbindingen maken.

Echter op 2 januari is de kans om jongeren tegen te komen op een gezamenlijke frequentie.

Want het is natuurlijk veel leuker om met je eigen leeftijdsgenoten contact te hebben.

Aanbevolen frequenties voor Kidsday IARU-R1

De aanbevolen frequenties door IARU R1 voor Kidsday zijn de volgende:

80m: 3,650 tot 3,750 MHz.

40m: 7,080 tot 7,120 MHz.

20m: 14,270 tot 14,300 MHz.

15M: 21,360 tot 21,400

10m: 28,350 tot 28,400 MHz.

2m: 145.350 MHz.

Aanbevolen frequenties Kidsday ARRL

Andere frequenties, aanbevolen door ARRL zijn:

80m: 3,740 tot 3,940 MHz.

40m: 7,270 tot 7,290 MHz.

17m: 18,140 tot 18,145 MHz.

12m: 24,960 tot 24,980

De Jeugd- en jongeren commissie wenst eenieder veel succes en radioplezier.

Deel je ervaring en schrijf een artikel voor Electron.

Stuur dit naar redactie@electron.nl

Hendrik Dijkstra – PA0HDI Voorzitter jeugd- en jongeren commissie.

https://www.veron.nl/  Edmond PA3E.

 

 

*Examentraining en oefenboek voor de radiozendamateur door PA4TON.

26/05/2021 door Johan Jongbloed PA3JEM.

Na 20 jaar cursus geven voor het examen van radiozendamateur vindt Tonny PA4TON 

het tijd om het stokje door te geven.

Maar in de periode van 20 jaar heeft Tonny wel even enkele honderden radiogeïnteresseerde geholpen 

bij het behalen van het examen voor radiozendamateur. 

Ook neemt Tonny geen afscheid zonder een oefenboek voor de aankomende F-radioamateur achter te laten.

Voor zelfstudie en examentraining

Het boek heeft een compact formaat van 180 x 240 x 34 mm en is bedoeld voor zelfstudie en of examentraining.

Maar dit boek is ook een overzichtelijk naslagwerk voor de aspirant en geregistreerde zendamateur.

Het boek heefteen harde omslag en bevat ruim 430 pagina’s met:

Inhoudsopgave

Studie- en examentips

Ruim 1300 uitgewerkte techniekvragen opgedeeld in 25 hoofdstukken

Ruim 100 voorschriftvragen

Regelgeving en voorschriften

Trefwoordenregister

Veel voorkomende formules

Een boek door maar vooral voor radiozendamateurs

In dit oefenboek zijn vragen uit F-examens van de afgelopen 20 jaar gesorteerd in 25 modules per onderwerp.

Ook is aangegeven wanneer dus hoe vaak de vragen zijn voorgekomen.

Omdat de examenvragen niet meer na het afgenomen examen mogen worden mee genomen 

is dit een welkome aanvulling op de voorbereiding van een examen. 

Natuurlijk voorziet het ook als naslag en voor antwoorden op technische problemen 

waar een zendamateur mee te maken kan hebben.

Bestellen bij PA3TON

Kosten zijn in verband met sponsering voor dit mooi vormgegeven boek laag gehouden.

Afhaalexemplaar € 20,-

Verzenden met track en tracé is €26,25 thuisbezorgd.

Voor bestelling graag een e-mail met naam en adres gegevens naar: pa4ton@amsat.org

Cursusmateriaal N- en F-registratie

Radiozendamateurs maken niet alleengebruik van goedgekeurde koopapparatuur 

maar mogen als enige ook apparatuur gebruiken die geen CE-markering heeft conform de EU-regelgeving.

Maar ook om radioapparatuur op de juiste manier te gebruiken 

is gedegen kennis van techniek en regelgeving noodzakelijk.

Daarom moet iemand die gebruik wil maken van de amateurbanden bewijzen 

dat hij of zij over voldoende kennis beschikt van techniek en (internationale)regelgeving.

Zo kunnen radiozendamateurs hun experimenteel radio-onderzoek veilig doen

zonder daarbij storing bij overige gebruikers te veroorzaken.

Om te bewijzen dat u als radiozendamateur voldoende kennis heeft van techniek

en regelgeving dient u een examen af te leggen.

Dit examen is een formeel Staatexamen dat door de Stichting Radio-examens wordt afgenomen

onder verantwoording van Agentschap Telecom.

In de VERON-webshop is cursusmateriaal te vinden waarmee u zich optimaal kunt voorbereiden op een van de examens.

Cursusboek voor de N-registratie

Cursusboek voor het F-examen

Examentraining gedaan nu examen doen

De SRE (Stichting Radio Examens) is een initiatief van VERON en VRZA.

Via deze onafhankelijke SRE stellen wij u in staat het examen Radiozendamateur N of F af te leggen.

En na een behaald examen kunt u zich bij het Agentschap Telecom registreren als radiozendamateur.

De examens worden samengesteld door het Agentschap Telecom.

En de SRE is erkend als examinerende instelling.

Zo verricht zij de uitvoerende taken van het examineren.

Op de SRE-website vindt u een internetformulier waarmee u zich kunt aanmelden voor een examen.

Ook treft u op die website enige, door het Agentschap Telecom vervaardigde,

documenten aan ten aanzien van de regelgeving.

Ook een proefexamen is beschikbaar.

Tags: Examen, pa4ton, sre.

https://www.veron.nl/  Edmond PA3E

 

 

*Mop van de Week:

Een Amerikaan reist door Engeland per trein en vindt in de overvolle trein een coupe met nog een plaatsje.

Die lege plek wordt echter ingenomen door een klein hondje.

De Amerikaan vraagt vriendelijk aan de eigenares van het hondje of hij mag zitten.

"Nee." antwoordt de vrouw.

Dus die Amerikaan zegt: "Maar mevrouw, de trein is overvol, ik wil graag zitten."

"Nee." zegt de vrouw weer.

Die Amerikaan wordt nu toch wel een beetje geïrriteerd en houdt vol:

"Ik heb betaald voor een plaats en nu wil ik zitten!"

"Nee." antwoordt de vrouw resoluut.

Dus die Amerikaan wordt nu echt pissig, schuift het raam open, pakt het hondje op,

pleurt die het raam uit en gaat rustig zitten.

Een Engelsman tegenover hem: "Jullie Amerikanen doen ook alles verkeerd!"

"Hoezo dat dan?" vraagt de Amerikaan.

Zegt de Engelsman: "Nou, je hebt de verkeerde teef het raam uitgegooid!"

 

Twee Japanners komen elkaar tegen op het vliegveld.

"Jij bent naar Europa geweest.

Hoe was het?"

Zegt de andere Japanner:

"Dat weet ik niet...

... ik heb de foto's nog niet bekeken."

 

Louis is op vakantie in Egypte.

Hij krijgt er de kans om kameel te leren rijden.

“Het is zeer eenvoudig”, zegt de leraar.

“Om te starten of te versnellen zeg je ‘oef!’ en om te stoppen ‘karriekie’.

Zo eenvoudig is het!”

Zogezegd zo gedaan.

Louis gaat op de kameel zitten en roept: “Oef!”

De kameel zet zich in beweging.

Opnieuw roept Louis ‘oef’, en de kameel versnelt de pas.

Na nog een paar keren ‘oef’ gaat het vrij snel met de rit.

Maar plots ziet Louis in de verte een ravijn.

“Hoe was dat stopwoord nu weer?”, vraagt hij zich angstig af.

Nog net op tijd valt het hem te binnen. “Karriekie”, roept hij.

Met een ruk blijft de kameel staan, precies op de rand van het ravijn.

“Oef”, zegt Louis opgelucht.

https://www.lachjekrom.com/  Edmond PA3E

 

 

*Heeft ook u iets te koop.

 

Of weg te geven of u zoekt iets.

Misschien hebt u informatie nodig?

Laat het weten via het ORB e-mailadres

wij nemen het dan op in de ronde.

Misschien kan een medeamateur u helpen*

Zo nu zijn we weer aan het einde gekomen van deze 781e ronde.

Johan PD2JCW, en Frank PF1SCT

En onze vast copy leveranciers,

wensen u nog een prettige avond verder.

Tot de volgende ronde maar weer.

Het ORB TEAM


Terug naar de Ronde