Ronde 789 van de Onafhankelijke Radioamateurs Brabant “ORB” 28-07-2021


* Goedenavond zend, en luisteramateurs,

U kijkt weer naar de woensdagavond ronde.

En wij proberen u, zoals bij elke ronde weer wat nieuws te brengen.

Elke éérste dinsdag van de maand is er een

“Besloten” bijeenkomst van de vriendenkring.

Deze worden gehouden in het scoutinggebouw van Rey de Carle-,

Bladelstraat 2 in de wijk Reeshof te Tilburg.

Op deze avonden is onze QSL-manager aanwezig.

De bijeenkomsten hebben een vriendschappelijk karakter, waar we

Ervaringen kunnen uitwisselen, gewoon gezellig bij elkaar kunnen zijn.

Wat bijkletsen, met af toe een lezing.

En….

Dat willen we graag zo houden

Onze rondeleiders zijn Frank PF1SCT

En Johan PD2JCW

 

 

* AO-109 transponder beschikbaar voor efficiënte modes.

Frank Webmaster PI4RAZ.

Geplaatst op 22 juli 2021.

MSAT heeft laten weten dat de transponder van de amateur satelliet AO-109 (Fox-1E) 

beschikbaar is voor gebruik door efficiënte modi zoals FT4 of CW.

 Een verklaring op de AMSAT-website zegt:

De AMSAT Engineering and Operations Teams zijn verheugd aan te mogen kondigen 

dat AO-109 (RadFxSat-2/AMSAT Fox-1E) nu open is voor amateursgebruik. 

Gebruikers wordt geadviseerd om efficiënte modi zoals CW of FT4 te gebruiken 

voor het maken van contacten, aangezien problemen met de satelliet 

het maken van SSB-spraakverbindingen op zijn best een uitdaging maken.

Zie het nummer van mei/juni 2021 (Vol. 44, nr. 3) van The AMSAT Journal 

voor een artikel van Burns Fisher, WB1FJ, en Mark Hammond, N8MH, 

waarin de verschillende pogingen om AO-109 

en de schijnbare problemen ervan te karakteriseren, worden beschreven.

https://www.pi4raz.nl/ Edmond PA3E

 

 

* FCC staat FM op 27MHz toe.

Frank Webmaster PI4RAZ.

Geplaatst op 26 juli 2021.

Kunnen wij ons niet voorstellen, maar 63 jaar na de introductie van 27 MHz AM CB Radio 

heeft het Amerikaanse AT, de FCC, toegestemd 

in het gebruik van FM in de 27 MHz Citizens Band.

De reden dat Nederland ooit voor 0,5W FM koos, was het vermijden van storing. 

Vroegere bakkenisten (waar ik zelf overigens ook toe behoor; 

het was mijn eerste kennismaking met radio) kennen het misschien nog wel: 

het door de grammofoonversterker van de buren blazen, ook wel bekend als “inpraten”.

Met FM had je daar vrijwel geen last van.

Afijn, nostalgie.

De FCC zegt: Na aanvullende informatie in overweging te hebben genomen, 

concluderen we dat het toestaan van fabrikanten om FM toe te voegen 

als een optioneel modulatieschema de fundamentele aard van de CB Radio Service 

niet wezenlijk zal veranderen en de gebruikerservaring zal verbeteren, 

zoals beschreven door Cobra en President (27MHz apparatuur fabrikanten -red).

De manier waarop mensen de dienst gebruiken, 

zal niet wezenlijk veranderen of worden uitgebreid.

Verder stelt Cobra dat AM een “goed ingeburgerde” bedrijfsmodus is die waarschijnlijk 

niet zal verdwijnen, zelfs als we werken in FM toestaan.

Doorgaan met het verplicht stellen van AM-modulatie 

terwijl daarnaast FM  modulatie wordt toegestaan, 

zal voordelen opleveren voor gebruikers van CB-radio’s 

die een extra modulatieoptie zullen hebben, terwijl het basiskarakter van de dienst behouden blijft.

De toevoeging van FM als toegestane mode zal niet leiden tot extra interferentie, 

omdat gebruikers die onverstaanbare audio op een bepaald kanaal horen, 

eenvoudig een ander kanaal kunnen selecteren of van mode kunnen wisselen.

Ik moet het nog zien.

Amerika is bij uitstek een AM-land op 27MHz, en als er ineens twee in FM zitten te wauwelen, 

kon dit nog weleens tot irritatie leiden.

Maar goed, ze mogen dus nu ook in FM uitkomen, 

zoals wij altijd gehad hebben (officieel dan, het pre-MARC-tijdperk was in Nederland 

ook AM de gebruikte mode op 27MHz, 

gevoed door de verkrijgbaarheid van Amerikaanse apparatuur).

Https://www.pi4raz.nl/  Edmond PA3E

 

 

*Op vakantie?

In onze shack zijn we van alle gemakken voorzien, we weten wat we op welke frequenties mogen doen.

Netspanning en goed afgeregelde antennes zijn een van vanzelfsprekendheid.

Dat wordt anders als we op vakantie gaan.

Even een ’reminder’.

De stroomvoorziening.

Tenzij u zeker weet dat er een elektriciteitsnet aanwezig, kunt u zich maar beter instellen op accuvoeding.

Een 220 V transceiver kan dan met een DC-AC-converter worden gevoed.

Op het openbare elektriciteitsnet kunnen sterk wisselende spanningen voorkomen. 

Dat is zeker het geval in afgelegen gebieden.

Uw netvoeding moet daar wel tegen kunnen.

Gebruik uitsluitend een goed gekeurde, dubbel geïsoleerde, 

netvoeding voor uw eigen veiligheid en voor die van anderen.

Op een camping kan het soms erg vochtig zijn!

De Antenne Voor vakantie doeleinden worden hoofdzakelijk eenvoudige antennes gebruikt.

Ze moeten niet te zwaar, gemakkelijk transporteerbaar en eenvoudig op te stellen zijn.

Aangezien voor zenden en ontvangen dezelfde antenne wordt gebruikt 

en voor ontvangst de opgepikte signaalsterkte maar van ondergeschikt belang is, 

kunnen we de antenne optimaliseren voor het gebruik als zendantenne.

Aan de volgende zaken zullen we aandacht moeten besteden.

- Wordt alles niet te zwaar, is het draagbaar?

- Kunnen we het als bagage nog wel meenemen?

- Is de apparatuur vocht bestendig?

Het wil ook weleens regenen in de vakantie.

- Mogen we onze zender ter plaatse gebruiken?

- Zijn wij voldoende op de hoogte van de operating practice.

- Denkt u aan de veiligheidsaspecten?

Lees er nog eens het verslag over straling hygiëne 

van de lezing van Wim van Gaalen, PA0WJG op na.

- Meldt uw reis aan, met de tijden dat u QRV denkt te zijn, 

dat maakt het voor anderen eenvoudiger om contact met u te leggen.

Zie lijst

- Onderwerp uw uitrusting aan een veldtest, voordat u op vakantie gaat

(Een goede gelegenheid zijn de juni/sep velddagen om uw apparatuur uit te testen Propagatie

De meesten onder ons zijn dit jaar in Nederland op vakantie.

VHF en UHF alleen voor de korte afstanden.

De afstanden tot onze thuisbasis is daarbij meestal meer dan 20 km.

Op onze kampeer (vakantie) locatie hebben we meestal geen gelegenheid 

om de VHF/UHF-antenne voldoende hoog op te stellen.

Hierdoor is deelname aan de gebruikelijke rondes dan niet mogelijk.

Propagatie in de lagere VHF-banden was bijzonder de afgelopen tijd.

Wie weet is het op vakantie mogelijk om op die banden eens te experimenteren.

Als alternatief zou je eens wat met de 80 en 160 meter banden kunnen doen.

Een ’inverted vee’ is zo opgesteld.

De afmetingen zijn niet kritiek, mits je van een antenne tuner gebruik maakt. 

Propagatie op die lage frequenties geschiedt door de grondgolf, 

die dan weinig verzwakking binnen een gebied van tot 100 km ondervindt.

RTTY-bulletin PI4WNO. Edmond PA3E

 

 

*Over bliksem.

Als er bliksem in de lucht zit, zijn er twee veilige plekken om beschutting te zoeken: 

in een stevig gebouw of in een auto met metalen dak.

Veel mensen geloven dat auto’s veilig zijn voor bliksem 

omdat de rubberen banden voorkomen dat bliksem de auto raakt, 

maar dit is een mythe waarvan is bewezen dat deze niet klopt.

Een bliksemschicht is zo krachtig dat hij door de banden gaat of ze zelfs kan doen smelten.

Rubberbanden bieden geen bescherming tegen blikseminslag.

Auto’s zijn beschermd tegen bliksem door de metalen kooi 

die de mensen in het voertuig omgeeft, omdat metaal een goede geleider van elektriciteit is, 

maar de metalen kooi van een auto leidt de bliksemlading rond de inzittenden van het voertuig 

en veilig de grond in.

De auto wordt in wezen een kooi van Faraday en beschermt iedereen die erin zit.

Let wel, bliksem is een puls vormige elektrische stroom puls.

Het gaat dus samen met elektrische en magnetische velden.

Deze velden kunnen dus door ramen propageren en zo secundaire spanningen in de auto opwekken.

Het frequentiegebied zit in het MHz gebied 

en daarom zal de meeste stroom aan de buitenkant van de auto lopen.

Eenmaal in een auto, raak daarom geen metaal aan.

Een goede vuistregel is om je handen in je schoot te houden totdat de storm voorbij is.

Stap onder geen voorwaarde uit tijdens een onweersbui. 

(Als extra protectie kunnen bij stationaire objecten kettingen 

de elektriciteit van de auto naar de grond geleiden.) 

Blijf weg van ramen.

Er is geen verhoogde kans om door de bliksem getroffen te worden 

als je je in de buurt van een raam bevindt.

De reden dat je uit de buurt van ramen moet blijven, 

is omdat het glas zou kunnen breken en stukken in alle richtingen zouden kunnen vliegen.

Een bliksemschicht zou het glazen raam doen exploderen voordat het door het glas zou gaan.

Bliksem is zo snel dat zelfs als het een raam zou raken, 

het raam zou versplinteren door de hitte en snelheid.

Glas is ook geen geleider, dus als je door de bliksem wordt getroffen door het raam, 

wordt het glas eerst verbrijzeld en dan kun je door de bliksem worden getroffen, 

maar hiervoor zijn twee slagen nodig. (Internet)

RTTY-bulletin PI4WNO. Edmond PA3E

 

 

* Oceania DX Contest 2021

23/07/2021 door Poll van der Wouw PA3BYV

Oceania DX Contest 2021

In het weekend van 2-3 oktober 2021 is de SSB Oceania DX Contest 2021.

In het daaropvolgende weekend 9-10 oktober is de CW Oceania DX Contest 2021. 

De historische DX-contest voor Oceanië (“OCDX”) 

is een van de langstlopende wedstrijden op de kalender voor radioamateurs.

Het is een jaarlijkse radioamateur-contest om contacten te leggen 

op de HF-banden met bepaald DX-stations in Oceanië.

Vanaf het midden van de jaren dertig tot het einde van het millennium 

was de wedstrijd bekend onder de namen “VK DX Contest” en “VK/ZL Contest”.

In 2000 werd hij omgedoopt tot de “Oceania DX Contest”, 

als erkenning voor de toegenomen deelname uit de hele regio Oceanië.

Oceania DX Contest 2021

Naast VK, ZL, YB en KH6 zendamateurs, komen er ook deelnemers 

van veel zeldzamere eilanden in de Stille Oceaan in de lucht voor de wedstrijd, 

waardoor dit een uitstekende gelegenheid is voor DXing.

Sommige onverschrokken contesters plannen reizen naar de eilanden 

om ze samen te laten vallen met OCDX, 

omdat ze weten dat DX’ers deze kant op zullen zenden.

Doel

Het doel van de contest is het bevorderen van HF-contacten 

met stations in de regio Oceanië, onder andere 9M6, DU, KH6, VK, ZL, YB, 

Pacific Islands en alle andere Oceanië-entiteiten.

Zendstations in Oceania proberen ook contact te leggen 

met zoveel mogelijk stations zowel binnen als buiten de Oceania regio.

Niet-Oceanische stations moeten zoveel mogelijk stations binnen de regio Oceanië bereiken.

Er is geen straf voor het werken met niet-Oceanische stations, 

maar contacten tussen niet-Oceanische stations leveren geen punten of vermenigvuldigingsfactoren op.

SWL-stations in Oceania moeten zoveel mogelijk wedstrijdstations kopiëren, 

zowel binnen als buiten de regio Oceanië.

SWL-stations buiten Oceanië kopiëren zoveel mogelijk wedstrijdstations binnen de regio Oceanië.

Deelnemer categorieën

QRP Single Operator (SO QRP): Hetzij op alle banden, hetzij op één enkele band.

Low Power Single Operator (SO LP): Alle banden of één enkele band.

High Power Single Operator (SO HP): Alle banden of één enkele band.

Meerdere operatoren en één zender (M1): 

meer dan één persoon kan bijdragen aan de eindscore gedurende de contest periode.

Maar slechts één uitgezonden signaal is toegestaan op elk moment.

Contest Periode

SSB Contest: zaterdag 2 oktober 06:00 UTC  tot zondag 3 oktober 2021 06:00 UTC

CW Contest: zaterdag 9 oktober 06:00 UTC tot zondag 10 oktober 2021 06:00 UTC

Resultaten 2020

De resultaten van de Oceania DX Contest 2020 zijn nu beschikbaar 

op de website www.oceaniadxcontest.com

https://www.veron.nl/   Edmond PA3E

 

 

*IN ELECTRON VAN AUGUSTUS 2021.

24/07/2021 door Poll van der Wouw PA3BYV.

Electron augustus 2021

Op de voorpagina van Electron augustus 2021

In ‘Jagen op luchtvaartbakens’ van PA3BCB Electron, juni 2021) 

viel veel interessants te lezen over de lucht- vaart-langegolfbakens.

Maar zoals bij elk goed onderzoek, waren er ook weer vragen: 

waarom is de verlengspoel uit de antenne verwijderd?

En waarom is die tuner zo overmaats?

In dit artikel vertelt Ruud Hooijenga, PF1F als radionavigatie technicus 

meer over deze ‘Non- directional Beacons’, NDB’s.

UITGELICHT

VNA overhandigd aan VERON

Vanwege het 75-jarig bestaan van de VERON wilde de directeur van de firma MegiQ 

een Vector Network Analyzer (VNA) aan ons aanbieden.

Het bedrijf uit Eindhoven ontwikkelt, produceert en verkoopt deze VNA’s. 

Vanwege de coronapandemie kon de overhandiging niet eerder, 

maar op 27 mei 2021 is het dan toch gelukt.

10 GHz Spyserver operationeel

Op het Rijnstate Ziekenhuis in Zevenaar staat een 10 GHz Spyserver met een slotantenne.

Wilko Bulte, PA1WBU, vertelt hoe je er op afstand gebruik van kunt maken en wat daarbij komt kijken.

SSTV ISS Event

Tussen 21 en 26 juni was er weer een ISS – Slow Scan TV Event 

op 145,800 MHz in FM vanuit het International Space Station.

John van Voorst, NL14038, gaat uitgebreid in op zijn ervaringen met het ontvangen van SSTV-beelden.

Velden en zo

Dick van Vulpen PA0DVV, bewerkte een artikel van Charles Rauch Jr., W8JI.

Die heeft namelijk op zijn site www.W8JI.com allerlei interessante artikelen over de radiohobby staan.

Dit is een bewerking van een deel van zijn artikel ‘Radiation and Fields’ door Dick, PA0DVV.

HF-rubriek

In de HF-rubriek de activiteitenkalender augustus 2021, 

nieuws van het HF Traffic Bureau, de uitnodiging 

en voorlopig programma 40e VERON HF-Dag 2021, 

het huidige DXCC (deel 5), de DXCC Post-WW2 Lijst (1947), en de VERON Afdelingscompetitie.

VHF en hoger

Naast de aankondigingen van verschillende contesten de komende maand 

ook de uitslagen van de ATV-contest.

Verder sporadische E-reflectie, met name op 70 MHz.

En Rob, PE1ITR beschrijft het tropo pad naar Italië op 2 m.

Nog meer: FT8 op 50 MHz, moonbounce, en 40 MHz.

Hier ook een uitgebreider overzicht van deze rubriek.

Maar ook te lezen in Electron augustus 2021

Burum mag blijven, Inmarsat wint rechtszaak tegen Nederlandse staat

NL-Post: creatief met elektronica en vergeet de meteorieten niet

43e Ballonvossenjacht

JOTA-JOTI 2021

Sked vliegveld Zeeland

CEPT-studie Galileo en de 23-cm-band

Afdeling A52 Hoeksche Waard doet WAP-contest vanaf Fort Buitensluis

Komt u ook?

In memoriam

Stichting Service Bureau

En nog veel meer…

VHF en hoger

Uitgebreide inhoud van de VHF-en-hoger commissie vindt u hier.

Linkenpagina

Een selectie van lastig over te typen linken uit Electron zijn hier aan te klikken.

WILT U OOK DE ELECTRON ONTVANGEN?

Word lid van de VERON en ontvang automatisch elke maand Electron in de bus. 

Electron hoeft u niet eerst zelf te downloaden 

en heeft u geen elektronische hulpmiddelen voor nodig om het te lezen.

Aanmelden kan sinds 1 juni in de webshop van de Stichting Servicebureau VERON.

https://www.veron.nl/   Edmond PA3E

 

 

*Kort radioamateurnieuws – week 29, 2021

25/07/2021 door Erwin van der Linden (PE1CUP)

Deze week in ‘Kort radioamateurnieuws’:

FT8DMC-activiteitdagen ter gelegenheid van vier jaar FT8,

TECH MINDS: Hermes-Lite 2 met HF-versterker MX-P50M (45 Watt)

Kort radioamateurnieuws

FT8DMC-activiteitdagen ter gelegenheid van vier jaar FT8

Om de 4e verjaardag van de FT8 Digital Mode Club (FT8DMC) te vieren, 

zijn er tussen 2 en 15 augustus diverse special event stations actief.

Alle stations zullen de suffix “FTDMC” of “FTDM” gebruiken.

Verbindingen worden met speciale QSL-kaarten bevestigd 

en geüpload naar zowel LoTW als eQSL.

Ook zijn er certificaten beschikbaar voor het werken met FTDMC- en FTDM-stations.

Kijk voor de details op: FT8DMC ACTIVITY DAYS 2021

TECH MINDS: Hermes-Lite 2 met HF-versterker MX-P50M (45 Watt)

In een eerdere video besprak Matthew Miller (M0DQW) 

op zijn YouTube-kanaal TECH MINDS de Hermes-Lite 2

een relatief voordelige, opensource-SDR-transceiver voor de HF-banden.

Omdat de Hermes-Lite 2 slechts 5 Watt output levert, 

is het werken van DX vrij lastig. Een extra PA brengt dan uitkomst.

In een recente video bespreekt Matthew daarom de Hermes-Lite 

in combinatie met de MX-P50M, een eveneens voordelige 45Watt-versterker.

YouTube-video TECH MINDS: HF Amplifier for QRP Radios

Met dank aan Ronny Plovie (ON6CQ) voor zijn bijdrage 

aan deze editie van “Kort radioamateurnieuws”

https://www.veron.nl/   Edmond PA3E

 

 

*Eerste YOTA kamp Amerikas succesvol afgesloten

26/07/2021 door Poll van der Wouw PA3BYV.

Het eerste Youth on the Air (YOTA) kamp voor jonge radioamateurs in de Amerikas is succesvol afgesloten.

Het vond plaats in in West Chester, Ohio.

Naast andere activiteiten hebben de kampeerders het speciale evenementstation W8Y bediend.

Dat gebeurde zowel vanuit het National Voice of America Museum of Broadcasting als vanuit het kamphotel.

“Het gaat heel goed”, zei kampdirecteur Neil Rapp, WB9VPG.

“De eerdere lancering van een ballon met een radioboodschap was succesvol,” zei hij.

De jongeren stelden vast waar de lading ongeveer 3 uur verderop was geland. 

Vervolgens waren de kampeerders in staat om het pakket terug te halen, 

mede dankzij enkele begripvolle landeigenaren.

De ballon bereikte overigens ongeveer 100.000 voet.

Rapp zei ook dat de kampeerders vanaf de eerste dag goed met elkaar konden opschieten.

Er waren over het algemeen weinig problemen.

Contact met ISS

Verschillende van de ongeveer twee dozijn kampeerders mochten vragen stellen 

aan ISS-bemanningslid Akihiko Hoshide, KE5DNI, 

tijdens een Amateur Radio on the International Space Station (ARISS) contact.

In antwoord op een vraag van Graham, KO4FJK, zei Hoshide dat de interessantste dingen 

die hij vanuit de ruimte heeft gezien het vliegen door een noorderlicht was 

en het kijken naar “vallende sterren” vanuit het ISS.

Hij zei ook dat de ISS-bemanning in staat was 

om een gedeeltelijke maansverduistering vanuit de ruimte te zien.

Een andere kampeerder, Adam, KD9KIS, 

wilde weten hoe vaak de bemanningsleden van het ISS het amateurstation aan boord gebruiken.

Hoshide antwoordde dat individuele bemanningsleden ongeveer 

om de paar weken of wanneer de gelegenheid zich voordoet de radio gebruiken.

ARISS

“Dit ARISS-contact is bedoeld om deze jonge radioamateurs te inspireren 

om meer te leren over communicatie met behulp van amateursatellieten 

en het maken van ARISS-radiocontacten,” zei ARISS deze week bij 

de aankondiging van de contactdatum.

ARISS-teamlid John Sygo, ZS6JON, in Zuid-Afrika fungeerde 

als het telebridge relay station voor het evenement in de late ochtend, 

dat live werd gestreamd via YouTube.

Eerste YOTA kamp in de Amerikas

Rapp zei dat hij hoopt dat dit proefkamp de informatie zal opleveren 

die nodig is om het kamp over meerdere locaties te herhalen in de komende jaren.

“We hopen ook dat dit een meer robuuste gemeenschap 

van jonge radioamateurs oplevert,” voegde hij eraan toe.

Het langverwachte zomerkamp voor maximaal 30 radioamateurs 

van 15 tot 25 jaar was gepland voor juni vorig jaar, 

maar moest worden verschoven naar deze zomer vanwege de bezorgdheid over de COVID-19 pandemie.

Het kamp voor jonge radioamateurs in Noord- en Zuid-Amerika is gebaseerd 

op de Youngsters on the Air-kampen die de afgelopen jaren 

in verschillende landen van IARU-regio 1 zijn gehouden.

Meer radioervaring

Het kamp in regio 2 is bedoeld om de deelnemers te helpen 

hun radioamateurervaring naar een hoger niveau te tillen.

Dat gebeurt door hen bloot te stellen aan een verscheidenheid van activiteiten.

Ook biedt dit gelegenheid andere jonge radioamateurs te ontmoeten.

De activiteiten omvatten onder andere het bouwen van kits en het bouwen van antennes.

Maar ook het vossenjagen, digitale modes en het lanceren van een stratosfeerballon. 

Het gebruik van satellieten door amateurs is een van de workshops die worden aangeboden.

Andere workshops zijn effectieve radiocommunicatie, 

de geschiedenis van lokale radioamateurs en noodcommunicatie.

Op het YouTube-kanaal staan dagelijkse hoogtepuntenvideo’s.

W8Y is in de lucht als de kampeerders projecten voltooien.

Ook tussen de sessies door en tijdens de vrije tijd.

Maar er stonden ook enkele nachtelijke uitzendingen op het programma.

Amateurradio is de beste hobby ter wereld!

Tijdens de openingsceremonie van het kamp op zondag sprak Tim Duffy, K3LR, 

de volgende woorden tegen de kampeerders: “Amateurradio is de beste hobby ter wereld!”

De kampeerders zagen ook een videopresentatie van Phillip Springer, DK6SP, 

voorzitter van de IARU Region 1 Youth Working Group.

ARRL en The Yasme Foundation doneerden project kits voor de kampeerders. 

XTronics stelde temperatuur gecontroleerde soldeerstations ter beschikking.

De brochure op de Youth on the Air website bevat meer details over het kamp.

Bron: ARRL

https://www.veron.nl/   Edmond PA3E

 

 

*Hallo luisteraars

Deze kwam ik tegen.

Amerikanen geven ufo-rapport vrij: 143 meldingen 'onverklaarbaar'

26 juni 2021.

Van 144 ufomeldingen die door het Amerikaanse ministerie van Defensie 

sinds 2004 zijn gedocumenteerd, is er maar één min of meer opgehelderd 

als 'rommel in de lucht'.

Over de rest tasten de Amerikanen nog in het duister.

Er wordt zelfs niet uitgesloten dat sommige zogenoemde 'unidentified aerial phenomena' 

(de nieuw naam voor ufo's) van buitenaardse afkomst zijn.

Dat is de conclusie van een langverwacht rapport 

van de Amerikaanse inlichtingendienst over tientallen mysterieuze waarnemingen van ufo's.

De onbekende objecten zijn volgens het rapport 

'duidelijk een veiligheidsprobleem voor vluchten 

en mogelijk een uitdaging voor de Amerikaanse nationale veiligheid'.

Raadselachtige vliegtuigen

Als voorbeeld wordt een video genoemd van luchtmachtpiloten die al door het

Pentagon werd vrijgegeven.

Daarin zijn raadselachtige vliegtuigen voor de Amerikaanse oost- 

en westkust te zien die ongekend snel en wendbaar vliegen.

Ook lijken ze geen duidelijke vorm van voortstuwing te hebben.

In onderstaande video van correspondent Erik Mouthaan 

zie je die beelden en hoor je de reactie van de piloten.

Bij de presentatie van het rapport werd een hoge Amerikaanse functionaris gevraagd 

of buitenaards leven een mogelijke verklaring is.

Hij antwoordde: "Het is niet het doel geweest 

om elke vorm van zoektocht naar buitenaards leven te evalueren.

Van de 144 meldingen hebben we geen duidelijke aanwijzingen 

dat er een niet-aardse verklaring voor is."

Een paar verklaringen zijn uitgesloten.

Het zullen volgens het rapport geen vliegtuigen van andere landen zijn, 

omdat er geen aanwijzingen zijn dat die over een grote technologische voorsprong beschikken.

Ook zijn het geen natuurlijke atmosferische verschijnselen of nieuwe, 

nog geheime Amerikaanse toestellen.

Wetenschapsjournalist Govert Schilling merkt dat het rapport de verwachtingen 

niet kan waarmaken: 'Vaak genegeerd en belachelijk gemaakt'

Het ufo-rapport is geschreven in opdracht van het Amerikaanse Congres.

De Republikeinse senator Marco Rubio reageerde: 

"Jarenlang hebben de mannen en vrouwen die ons land verdedigen, 

melding gemaakt van niet-geïdentificeerde vliegtuigen met superieure capaciteiten.

En jarenlang werden hun zorgen vaak genegeerd en belachelijk gemaakt", zei Rubio. 

"Dit rapport is een belangrijke eerste stap in het catalogiseren van deze incidenten, 

maar het is slechts een eerste stap."

https://www.rtlnieuws.nl/  Frans PA3CAZ

 

 

*SOTA activator op zee.

Frank Webmaster PI4RAZ.

Geplaatst op 27 juli 2021.

Tom Read M1EYP, een zeer prominente SOTA – Summits on the Air activator uit Macclesfield, Cheshire, 

ondervindt plotseling een significante wijziging in zijn manier van portable werken.

Tom, die in meer dan 19 jaar 3551 activaties van bergtoppen op zijn naam heeft staan 

​​en ’s werelds meest ervaren SOTA-activator is, is begonnen als professionele muzikant 

aan boord van Saga’s gloednieuwe cruiseschip Spirit of Adventure (hij is beroepsbassist).

Tom heeft zijn vertrouwde FT-817 en een Alexloop-antenne meegenomen 

en heeft de enthousiaste toestemming gekregen van de kapitein van het schip, kapitein Kim Tanner.

Tom zal vanaf het balkon van zijn hut opereren, maar kapitein Tanner 

heeft er bij hem op aangedrongen om ook vanaf de openbare dekken te opereren, 

in de veronderstelling dat de activiteit iets is dat van groot belang zou zijn voor de gasten.

Tom’s SOTA-activiteiten zullen nu uiteraard beperkt blijven tot jagen, 

maar kijk op de banden uit naar M1EYP/MM, 

mogelijk met de toevoeging van enkele CEPT-prefixen, vanaf dit gloednieuwe luxe cruiseschip.

De routes omvatten reizen rond Groot-Brittannië en Ierland, de Oostzee, 

de Middellandse Zee, de Adriatische Zee en de Canarische Eilanden.

Tom zal actief zijn vanaf de Saga Spirit of Adventure tot half november 2021 

op 40m tot 10m, en met behulp van CW, SSB en FT4/FT8.

Er kan ook wat lokale 2m FM-activiteit zijn, maar daar zullen we in Nederland niet zoveel van merken.

Https://www.pi4raz.nl/  Edmond PA3E

 

 

*Hallo Luisteraars:

Deze kwam ik tegen: Consument mag eigen modem kiezen vanaf januari 2022.

27 juli 2021.

Consumenten mogen zelf hun modem en router kiezen bij alle providers.

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft hierover nieuwe regels gepubliceerd, 

die in januari 2022 ingaan.

Consumenten en bedrijven mogen niet verplicht worden door hun internetprovider 

om bepaalde apparaten te gebruiken.

Met de vrije modemkeuze krijgen ze meer mogelijkheden om eigen modems en routers te kiezen.

De ACM heeft hier vandaag een nieuwe beleidsregel over gepubliceerd.

De ACM maakt duidelijk over welk deel van het netwerk 

de provider zeggenschap heeft en voor welk deel de consument vrije keuze heeft.

"De consument mag een eigen modem kiezen, 

maar mag ook het modem van de aanbieder gebruiken."

De mogelijkheid om zelf een modem of router te kiezen 

was eerder al vastgelegd in Europese regels.

Met de beleidsregel geeft de ACM-uitleg en bepaalt de toezichthouder 

ook welke informatie de provider moet publiceren.

De nieuwe regels treden over zes maanden, 27 januari 2022, in werking.

Modem opgestuurd

Bij het nemen van een internetabonnement krijgen consumenten 

vaak een modem van de provider opgestuurd.

Sommige providers verbieden het gebruik van andere apparaten momenteel.

Bij Vodafone Ziggo mogen klanten bijvoorbeeld nog geen modem van een andere fabrikant gebruiken.

'Lagere drempel bij overstappen'

De vrije modemkeuze zorgt volgens de ACM voor meer 'concurrentie en de innovatie'.

Ook zou het bijdragen aan 'lagere overstapdrempels', 

omdat consumenten bij het wisselen van aanbieder 

hun eigen modem kunnen meenemen naar hun nieuwe provider.

De ACM zegt te hebben gekeken naar de mogelijke gevolgen 

voor de kwaliteit van het netwerk en beveiligingsaspecten.

"De telecomaanbieder mag bij netwerkverstoringen 

die het gevolg zijn van ondeugdelijke apparatuur wel ingrijpen."

Ook is gekeken naar andere landen, waaronder Duitsland, 

waar al langer een vrije modemkeuze geldt.

https://www.rtlnieuws.nl/ Frans PA3CAZ 

( Ik zou ook graag mijn eigen modem willen kiezen waar ik alles kon ontvangen ongecodeerd HI 

dat gaat echt niet gebeuren die tijden van grote tv-mast of satellietschotel op dak om alles gratis te ontvangen is verledentijd.)

Edmond PA3E

 

 

*Co-existentie 23cm-band en satellietnavigatie: ITU-R WP4C.

27/07/2021 door Poll van der Wouw PA3BYV.

De 23cm-amateurband staat onder druk.

Op de agenda van de WRC-23 staat een studie naar de bescherming 

van satellietnavigatie tegen storingen door radioamateurs.

De ITU-R Working Party 4C (WP4C) doet daarom onderzoek naar de co-existentie 

van de 23cm-amateurband en satellietnavigatie.

In de periode 5 – 13 juli 2021 zijn de voorbereidende werkzaamheden 

voor WRC-23-agendapunt 9.1b voortgezet in WP4C.

Deelnemers waren onder andere vertegenwoordigers van IARU-leden uit Australië, 

Brazilië, Canada, Duitsland, Japan, Noorwegen, het VK en de VS.

Zij verstrekten aanvullende informatie over amateuractiviteiten in deze belangrijke microgolfband.

Frankrijk doet studies

Voorbereidende studies kwamen van Frankrijk op basis van CEPT-onderzoek.

Die geven eerste ramingen van de vereiste scheiding tussen 

GALILEO-RNSS-ontvangers en een steekproef van amateur-emissies.

Daarnaast verstrekte het GALILEO-team van de Europese Commissie 

een reeks waarnemingen over RNSS-interferentie in Noord-Italië.

Het door Frankrijk geleverde werk gaat, hoewel het moet worden verfijnd, in de goede richting.

Zij maakten gebruik van ITU-R aanbevolen propagatiemodellen 

en aannames op basis van door de amateur-gemeenschap verstrekte scenario’s.

Maar meer werk is nodig. 

Met name vanwege het grote verschil tussen de bandbreedten van de RNSS-ontvangers 

en de frequentiebandoffsets van de amateur-toepassingen.

Dit op basis van de door Duitsland uitgevoerde metingen.

Criteria voor RNSS-ontvangers aangescherpt

De RNSS-gemeenschap heeft haar criteria voor de bescherming 

van RNSS-ontvangers bijgewerkt met een update van ITU-R-aanbeveling M.1902, 

die nu parameters omvat die relevant zijn voor het signaalblok GALILEO E6.

Deze criteria maken echter alleen onderscheid tussen een smalbandige 

en breedbandig interferentieniveau bij de ontvanger en houden geen rekening 

met offsetfrequenties in de ontvangstbandbreedte of met tijdvariaties.

IARU

De IARU tracht ervoor te zorgen dat de amateur-diensten op realistische wijze 

worden vertegenwoordigd in de verschillende studies.

Het blijft van vitaal belang dat de nationale amateur-gemeenschappen

hun standpunten over het belang van deze band op een geconsolideerde

en consistente manier ook aan hun nationale regelgevende instanties (

Nederland: Agentschap Telecom) kenbaar maken.

Het werk zal het hele jaar en ook daarna worden voortgezet,

zowel in ITU-R als in de regionale telecommunicatie-organisaties (Europa: CEPT).

Maar daarbij is de IARU vastbesloten ervoor te zorgen dat elke groep

het standpunt van de amateurs over deze belangrijke microgolfband hoort.

Bron: IARU R1.

https://www.veron.nl/   Edmond PA3E

 

 

*Een mop uit verwegistan: De laatste 24 uur.

Maurice komt terug van de dokter en vertelt zijn vrouw

dat de dokter hem verteld heeft dat hij slechts 24 uur te leven heeft.

Gezien de prognose, vraagt Maurice zijn vrouw om nog eens seks te hebben.

Natuurlijk is ze het ermee eens, dus bedrijven ze de liefde.

Ongeveer 6 uur later, gaat Maurice naar zijn vrouw en zegt:

'Schat, je weet dat ik nu nog slechts 18 uur te leven heb.

Kunnen we het nog een keer doen voordat het mijn tijd is? '

Natuurlijk, zijn vrouw gaat akkoord en ze doen het nog een keer.

Later, toen de Maurice in bed lag en op zijn horloge keek

realiseert hij zich dat nu nog slechts 8 uur te leven heeft.

Hij tikt zijn vrouw tegen de schouder en vraagt:

'Liefje, alstublieft ... nog een keer voordat ik sterf. '

Ze zegt: 'Natuurlijk, schat,' en ze bedrijven de liefde voor de derde keer.

Na deze sessie, valt de vrouw doodmoe in slaap.

Maurice echter, bezorgd over zijn naderende dood ligt te woelen

en te draaien, totdat hij nog minder dan 4 uur te leven heeft.

Hij tikt zijn vrouw aan, die wakker wordt.

'Schat, ik heb nog slechts 4 uur.

Denk je dat we kunnen ... '

De vrouw gaat recht op in bed zitten en zegt: 'Luister Maurice,

genoeg is genoeg Ik moet morgenvroeg opstaan ...

en jij kunt blijven liggen. '

Loe Thailand.

 

 

*Heeft ook u iets te koop.

 

Of weg te geven of u zoekt iets.

Misschien hebt u informatie nodig?

Laat het weten via het ORB e-mailadres

Wij nemen het dan op in de ronde.

Misschien kan een medeamateur u helpen*

Zo nu zijn we weer aan het einde gekomen van deze 789e ronde.

Johan PD2JCW, en Frank PF1SCT

En Edmond PA3E die maakte dat Johan en Frank wat te lezen hadden HI.

En onze vast copy leveranciers,

Wensen u nog een prettige avond verder.

Tot de volgende ronde maar weer.

Het ORB TEAM


Terug naar de Ronde