Ronde 640  van de Onafhankelijke Radioamateurs Brabant “ORB” 29-11-2017


* Goedenavond zend, en luisteramateurs,

U kijkt weer naar de woensdagavond ronde.

En wij proberen u, zoals bij elke ronde weer wat nieuws te brengen.

Elke éérste dinsdag van de maand is er een “besloten” bijeenkomst

van de vriendenkring.

Deze worden gehouden in het scoutinggebouw van Rey de Carle,

Bladelstraat 2 in de wijk Reeshof te Tilburg.

Op deze avonden is onze QSL manager aanwezig.

De bijeenkomsten hebben een vriendschappelijk karakter, waar we

Ervaringen kunnen uitwisselen, gewoon gezellig bij elkaar kunnen zijn.

Wat bijkletsen, met af toe een lezing.

En….Dat willen we graag zo houden

Onze ronde leider.

is vanavond

Johan PD2JCW.

 

 

Nieuws; Erwin een luisteramateur uit Tilburg wees ons op twee sites die hij zelf gemaakt heeft .

De ene heeft radar met alleen alle heli's politie en trauma http://p2000.brandweer-berkel-enschot.nl/radar/

De andere met vliegtuigen burger maar ook militair. http://vr.ekweb.nl/virtualradar/desktop.html .

Erwin onze dank.

 

 

*Vorderingen in de bouw van PI6ZAZ 25/11/2017 door PH4X

Eerder schreven we al dat er druk gebouwd wordt aan een nieuwe 23cm repeater in de regio Zaanstreek.

Deze moet de roepletters PI6ZAZ krijgen.

Op de website van de lokale vereniging is inmiddels te lezen dat er flinke vorderingen gemaakt zijn.

De repeater is gebouwd en wordt momenteel afgeregeld en geoptimaliseerd.

De beheerders hebben een aanvraag voor een vergunning ingediend bij Agentschap Telecom 

en hopen dat deze op korte termijn verstrekt wordt.

Het is de bedoeling dat PI6ZAZ gaat uitzenden op 1298,3250 MHz.

De repeater is gebouwd op basis van een LinkTRX, 

zoals de nieuwe PI6NOS en PI6AMF ook gebouwd zijn.

Hamnieuws PA3E

 

 

*Repeater Appingedam naar Delfzijl 26/11/2017 door PH4X

De repeater PI3NOG is verhuisd van Appingedam naar Delfzijl.

De antennehoogte is nu 45 meter boven N.A.P en het uitgestraalde zendvermogen is 14 dBW.

De repeater werkt met een CTCSS tone van 82,5 Hz.

Er wordt op dit moment gebruikt van een 0dB Kathrein antenne type K552626.

De repeater is in beheer bij de Delfzijl Repeater Group.

Hamnieuws PA3E

 

 

* Wederom morse-examen in België 27/11/2017 door PH4X

Op zaterdag 21 april 2018 zal de UBA, sectie DST (Diest) 

weer een officiële morseproef afnemen.

In overeenstemming met het besluit van de Raad Van BIPT 

zijn de examinatoren erkend door het BIPT.

Het examen wordt afgenomen op 5 en 12 woorden per minuut.

Het slagen in deze proef levert een BIPT certificaat op 

dat erkend is in alle landen die de CEPT aanbevelingen TR61/01 & 02 toepassen.

Met dit certificaat op zak, kan bij Agentschap Telecom de aantekening 

‘CW included’ verkregen worden.

In Nederland worden sinds het afschaffen van cd CW eis geen examens meer afgenomen.

De België route is toegestaan door Agentschap Telecom 

en eerder succesvol bewandeld door enkele zendamateurs.

De aantekening ‘CW included’ is in enkele landen 

nog steeds noodzakelijk om uit te mogen zenden.

Zoals bijvoorbeeld Frankrijk als men in CW uit wil zenden.

SSB-uitzendingen vanuit Frankrijk zijn ook zonder de notitie ‘CW included’ toegestaan.

In Luxemburg mag zelfs zijn geheel niet gezonden worden op de F-banden 

zonder de “CW-included” notitie.

Het examen werd eerder afgenomen in Diest en toen telde het examen 20 deelnemers, 

waaronder 8 Nederlandse deelnemers.

Zij hebben inmiddels een nieuw pasje van Agentschap Telecom ontvangen.

Meer informatie is te vinden op de website van UBA.

Hamnieuws PA3E

 

 

* EZ BREEKT DE PLANNING OPEN VOOR DE 3,5 GHZ BAND Nov 24, 2017

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat 

gaat in al 2018 het gebruik evalueren van de 3,5 GHz band.

Dat meldt staatssecretaris Mona Keijzer aan de Tweede Kamer, 

in een brief over de Europese Telecomraad van 4 december.

EZ gaat in overleg met Defensie over het satellietgrondstation in Burum 

en de veiligheidsgaranties voor de ontvangst van satellietsignalen.

Daarnaast wil EZ nieuw beleid ontwikkelen voor de huidige gebruikers van de 3,5 GHz band.

In het zuiden van het land is het spectrum beperkt beschikbaar voor besloten breedbandnetwerken.

De band is daarvoor opgedeeld in outdoor vergunningen van 35 of 40 MHz 

en indoor vergunningen van 10 MHz voor picocellen.

Deze vergunningen lopen nog tot september 2022 of september 2026.

De evaluatie in 2018 moet duidelijkheid geven op langere termijn, 

zowel voor de huidige gebruikers als voor mobiele aanbieders die 5G willen introduceren.

De bestemming en de tijdlijnen moeten duidelijk zijn, 

vóórdat in 2019 de mobiele veiling wordt gehouden met 700 MHz en 2100 MHz.

  De evaluatie stond eigenlijk gepland voor 2020.

De huidige indeling van de band is ontstaan in 2008, lang voor de introductie van 4G. 

het beleid is in 2015 opnieuw vastgelegd voor een periode van minstens tien jaar. 

Alle mobiele operators roepen Den Haag op om 3,5 GHz beschikbaar te maken voor 5G.

pi4raz PA3E

 

 

* MAX HEADROOM INCIDENT NA 30 JAAR NOG STEEDS EEN MYSTERIE

Nov 24, 2017

Het station WTTW Chicago television heeft een kleurrijke historie.

Maar slechts een paar momenten uit deze historie zijn zo kleurrijk 

- of bizar 

- als het incident dat het station overkwam in 1987.

Het was 22 november 1987 

— een zondagavond 

— en de “Doctor Who” fans hadden zich voor de TV genesteld 

om een herhaling te gaan bekijken van de aflevering “Horror at Fang Rock”.

Plotseling werden de beelden van Doctor Who vervangen door Max Headroom 

— niet de Max Headroom stripfiguur uit de 80-er jaren, 

maar een man met een masker die een betoog af begon te steken met vervormd geluid.

Het signaal van WTTW was gekaapt.

“Hoe verder het ging, hoe gekker het werd,” 

zo herinnert “Doctor Who” fan Gary Zielinski zich het incident nog.

Inderdaad, tegen het eind van het 90 seconden durende signaal 

toonde de kaper zijn blote achterwerk 

en kreeg klappen met een vliegenmepper van een medeplichtige.

De medewerkers in de regiekamer van WTTW waren in alle staten.

“Ineens hadden we geen ‘Doctor Who’ meer op de zender, 

maar dat Max Headroom masker,” weet WTTW regisseur Paul Rizzo nog.

“En naarmate de inhoud van de uitzending steeds krankzinniger werd 

nam bij ons de stress toe vanwege het onvermogen om er iets aan te kunnen doen,” zegt hij.

Na 90 seconden verdween het piratensignaal uit zichzelf en kwam “Doctor Who” weer terug.

De volgende morgen probeerden technici van WTTW te achterhalen wat er nou precies was gebeurd, 

en hoe. WTTW zendertechnicus Al Skierkewicz zegt dat de boosdoener 

iemand moet zijn geweest met een behoorlijke technische kennis.

“Het moet een studio technicus, een satelliet technicus of een radio amateur geweest zijn,” zegt hij.

“En om dit te kunnen doen, waarschijnlijk een combinatie van tenminste twee van deze kwaliteiten.”

Dezelfde avond was ook al het televisiesignaal van WGN gekaapt tijdens de nieuwsuitzending van 21:00.

Maar na 30 second en was het nieuws weer terug.

WGN had de inbraak kunnen omzeilen.

Het lijkt erop dat de video piraten toen op tijd overschakelt zijn naar WTTW om “Doctor Who" te kapen.

Het Amerikaanse AT, de Federal Communications Commission, 

heeft het incident onderzocht maar nooit kunnen achterhalen 

wie er achter het nu legendarische incident zat.

Video

pi4raz PA3E

 

 

* IARU BOEKT VOORTGANG MET 50MHZ TOEWIJZING VOOR REGIO 1

Nov 27, 2017

De IARU heeft een verklaring uitgegeven over de voortgang 

met betrekking tot het verkrijgen van een 50 MHz toewijzing voor de amateur-dienst 

(maar niet voor de Amateur Satelliet dienst) in Regio 1

Er is grote vooruitgang geboekt in de voorbereidingen voor de World Radiocommunication Conference 

in 2019 (WRC-19) tijdens een twee weken durende vergadering 

die plaatsvond bij de International Telecommunication Union (ITU) in Genève in november 2017.

Maar er is nog een hoop te doen voordat de zorgen van de AT's van de diverse landen 

en die van de spectrum gebruikers zijn weggenomen.

Het team dat de IARU vertegenwoordigt in Working Party (WP, 

werkgroep) 5A van de ITU Radiocommunication Sector (ITU-R) 

bestaat uit amateurs uit Australië, Brazilië, Canada, Duitsland, Ierland, Japan, 

Noorwegen, Nederland, Engeland en Amerika.

Voor de IARU lag de nadruk op het WRC-19 agendapunt dat overweegt om in Regio 1 

de band van 50 tot 54 MHz aan de radio amateurs toe te wijzen, zoals dat nu al geldt voor Regio's 2 en 3.

De huidige, voornamelijk secondaire, toewijzing van 50-52 MHz 

in de meeste Europese landen is een regionale overeenkomst.

Tijdens de vergadering werden documenten van de IARU, Frankrijk, 

de Russische Federatie en Zwitserland in overweging genomen met de volgende tussenstand:

• Er is in grote lijnen overeenstemming over de tekst die de technische basis gaat vormen 

  voor discussies over de toegang tot 50-54 MHz voor Radio Amateurs in Regio 1.

• Er is door de IARU een methode voorgesteld voor het berekenen van de bandbreedte behoefte 

  voor radio amateurs in het 50-54 MHz spectrum en sommige AT's hebben daar al mee ingestemd.

  Er is echter meer informatie nodig voor het onderbouwen van de gevraagde hoeveelheid bandbreedte.

• Voor het uitwisselen van onderzoeken, in het bijzonder met betrekking tot de land mobiele diensten 

   en radiolocatie toepassingen in het 50-54 MHz spectrum, 

   moet een door alle partijen geaccepteerd propagatiemodel vastgesteld worden.

• Er zijn geen zwaarwegende bezwaren meer voor het delen van de band met televisie-uitzendingen 

  in het spectrum 50-54 MHz in Regio 1, mits er een tijdgebonden veldsterktelimiet vastgesteld wordt.

Naast de toewijzing voor amateurs in Regio 1 in het 50 MHz gebied zijn andere speerpunten voor de amateurs 

tijdens de WRC-19 de bescherming van de primaire toewijzingen aan amateurs op 24 GHz en 47 GHz 

en het minimaliseren van mogelijke storing veroorzaakt door draadloze laders voor elektrische auto's.

Aansluitend op de vergadering van Werkgroep 5A en andere vergaderingen die verband hielden met het werk 

van ITU-R Study Group 5, 

heeft de ITU gelegenheid geboden voor de eerste van drie geplande interregionale Workshops 

ter voorbereiding van de WRC-19.

De plaatsvervangend voorzitter van de IARU Ole Garpestad, 

LA2RR, die ook bij de WP 5A vergadering aanwezig was, 

vertegenwoordigde de IARU tijdens de workshop om te vernemen wat de voortgang was van de regionale AT's.

pi4raz PA3E

 

 

* 17KHZ VLF TEST Nov 28, 2017

Stefan DK7FC die welbekend is voor zijn sub-9kHz testen 

heeft onlangs een speciale machtiging aangevraagd om te mogen testen rond 17kHz met een lage ERP.

"Hi VLF,

Sinds 23 UTC staat er een 700 mA draaggolf op 17.4701 kHz!

Dat is best een verrassing voor de VLF gemeenschap denk ik ;-)

Legaal? Jawel: http://www.iup.uni-heidelberg.de/schaefer_vlf/VLF/17,47kHz_Sonderlizenz.jpg

Eigenlijk heeft het document 3 pagina's maar de anderen zijn niet zo relevant.

Mijn ERP is beperkt tot 5 mW.

Ik heb niet om meer gevraagd omdat meer niet mogelijk is met deze antenne.

Ik heb een grote enkellaags spoel gewonden met 0.5 mm koperdraad 

op een PVC buis met een buitendiameter van 315 mm.

0.7 A is de eerste voorzichtige stap. De spoel is ontworpen om 1.5 A 'key down' aan te kunnen.

De draaggolf zal de hele nacht blijven staan en ook nog morgen overdag.

(En dat is vandaag -red)

Wereldwijde rapporten zijn welkom ;-)

Het is geen sub-9-kHz maar nog steeds VLF, de 17 km band!!

Dus probeer het eens :-)

Er is een feedback spectrogram te zien op 

http://www.iup.uni-heidelberg.de/schaefer_vlf/DK7FC_VLF_Grabber2.html

73, Stefan

PS: Ik kan de toon op de spoel nog steeds horen.

Dat is echt verschrikkelijk!

Wees maar blij als je ouder bent dan ik!"

 pi4raz PA3E

 

 

* Call mutaties sinds vorige week:

Uitgegeven Calls

PA1ABJ PA1ALI PA1DEK PA1JM PA1KE PA1KSR PA1VN PA3DBX PA3DZN

PA3FEF PA3GTU PA3GTV PA3HF PA3OZO PA4DA PA4HVD PA4V PA5HV

PA5U PA7HS PA8MM PA8Z PB2AB

PD0CJS PD0PBU PD0Z PD1CD PD1HLT PD1RWK PD1WC PD2JVH PD2ON

PD2TON PD4BT PD4TS PD5FK PD8AC

PE1AQP PE1AYP PE1EDI PE1IML PE1JPY PE2B

PH7V PH9OY

Ingetrokken Calls

PA0PKN PA0WW

PA3APT PA3FJO PA4J

PC0RON

PD0IKV PD1HF PD1KCE PD2AB PD4HT PD7DP PD7WA

PE1AWP PE1BPD PE1DVP PE1REC PE9AJN

Momenteel zijn er 12492 actieve calls

pi4raz PA3E

 

 

*Inhoudsopgave RAZzies december 2017 28/11/2017 door PH4X

RAZzies, in tegenstelling tot de Electron of de CQ-PA een minder bekend (digitaal) blad, 

maar zeker een die de moeite waard is om elke maand door te lezen. 

Maandelijks verschijnt het eigen digitale magazine van PI4RAZ, 

dat ook voor niet leden gratis beschikbaar is.

Het magazine is wellicht een van de leukste magazines als het op zelfbouw aankomt. 

Deze maand besteden zij onder andere aandacht aan:

FIR filters

Opa Vonk: Zonne-indicatoren

Condensator Lektester

Thermische QRP Wattmeter

Afdelingsnieuws

Downloaden van het magazine kan gratis op deze website.

Hamnieuws PA3E

 

 

 

*Waar komt XYL vandaan.

Met XYL, wordt bedoeld de vrouwelijke (gehuwde) radio amateur.

Maar wie bedacht zoiets.

De classificatie XYL wordt toegeschreven aan mevrouw W8CNO.

Zij legde uit dat XYL een afkorting is voor ’ex Young Lady’, 

waar mee zij aangaf dat haar jeugdjaren voorbij waren 

en dat zij nog lang geen OL, oude dame was. (W2PA)

PI4WNO RTTY bulletin PA3E

 

 

* FUNcube-1 4-jaar actief.

De experimentele satelliet FUNcube-1, AO73, werd op 21 november 2013 gelanceerd 

en de eerste signalen werden ontvangen 

onmiddellijk na inzet in de Indische Oceaan door amateurs in Zuid-Afrika.

Sindsdien is het continu in de educatieve modus of, met de transponder actief, 

in de amateur-modus in de eclips en in het weekend actief.

In 2009 begon een team van vrijwillige experts van AMSAT-UK, 

in samenwerking met hun collega’s in Nederland bij AMSAT-NL, 

aan een nieuw amateur-satellietconcept - het FUNcube-project

FUNcube-1 (AO73) is een complete educatieve 1U CubeSat 

met als doel jongeren te enthousiasmeren en te onderwijzen over radio, ruimte, 

natuurkunde en elektronica.

FUNcube-1 bevindt zich in een zon-synchrone baan, ongeveer 630 km boven de aarde.

In zo’n baan passeert een satelliet de meeste aardse locaties, 

elke dag ongeveer 3 keer in de ochtend, en 3 maal ’s avonds.

Met dit schema kunnen de ochtend doorgangen worden gebruikt voor educatieve doeleinden 

en de avond doorgangen voor radioamateurs.

FUNcube-1, staat nu geregistreerd als Nederlands ruimtevaartuig.

Meer dan 1000 stations, waaronder veel scholen en universiteiten over de hele wereld, 

hebben de telemetrie ontvangen en gedecodeerd. (funcube.org.uk)

PI4WNO RTTY bulletin PA3E

 

 

* Stilte rond zwaartekracht golven .

Het is stil rond zwaartekracht golven.

Maar schijn bedriegt.

Voor een vijfde keer hebben wetenschappers melding gemaakt 

van de detectie van twee botsende zwarte gaten via hun zwaartekracht golven.

Het wordt nu een routine activiteit.

Het evenement, opgevangen op 8 juni 2017, door de LIGO detector 

werd op 15 november werd wereldkundig gebracht.

Maar dat wisten we toch al, zie onze eerdere rtty bulletins, waarom dit artikeltje.

Het bijzondere aan deze publicatie is twee ledig.

Ten eerste is nu vast gesteld dat de opgevangen golven 

werden veroorzaakt door twee zwarte gaten met een massa van 7 en 12 keer die van de zon.

Dus er worden echt metingen verricht, 

ondanks de uiterst zwakke golven tussen gigantische stoorbronnen.

En ten tweede laat de publicatie zien hoe groot de impact op de wetenschappelijke wereld is.

Meer dan 1100 personen hebben aan de verwerking van de gegevens bijgedragen. 

Behalve aan de theorie worden op vele laboratoria 

en specialistische industrieën bijdragen geleverd.

Radioamateurs zullen niet gaan experimenteer met deze laagfrequente, 

uiterst zwakke straling, tenzij zij ook in dit onderzoeksveld werkzaam zijn.

Maar, gezien de uiterst geavanceerde instrumenten die daarbij gebruikt worden, 

is het niet ondenkbaar dat er onder andere op elektronisch spin-off te verwachten is.

(PA0PHB)

PI4WNO RTTY bulletin PA3E

 

 

* 11,8 miljoen unieke NL-bezoekers YouTube in oktober - GfK

maandag 27 november 2017

NIEUW RAPPORT

- Smart Home Nederland 2017

- Welke smart home producten bezit de Nederlander, 

welke willen ze aanschaffen en wat vinden ze eigenlijk van de smart home markt?

Afgelopen oktober hebben ruim 11,8 miljoen Nederlanders de website van YouTube bezocht 

of de mobiele app van het videokanaal gebruikt.

Om precies te zijn waren er 11,825.000 unieke bezoekers, 

ofwel 83 procent van alle Nederlanders van 13 jaar en ouder.

Dat blijkt uit het maandelijkse DAM-onderzoek van GfK naar de online bereikcijfers van media.

Het gemiddelde dagelijkse bereik van YouTube lag in oktober op 31 procent van alle Nederlanders 

van 13 jaar en ouder, ofwel ruim 4,4 miljoen unieke bezoekers.

Met een dergelijk percentage toont YouTube zijn relevantie duidelijk aan, 

aldus GfK. In vergelijking met voorgaande jaren is het bereik van YouTube in alle leeftijdsgroepen gestegen.

Meer dan de helft van 13-24 jarigen bezoekt YouTube dagelijks (54%),

 vooral via smartphones en tablets.

Van het totale dagbereik in oktober 2017 liep 7 procent 

en komt 21 procent van het toegevoegde bereik van mobiele apparaten (smartphone/tablet).

Google blijft op 1

Overigens komt YouTube met zijn maandelijkse bereik nog niet voor in de top 3 van de DAM uit oktober.

Op de eerste plaats staat nog altijd Google met bijna 91 procent bereik, 

op twee en drie staan respectievelijk Google Search (85,1%) en Facebook (84,8%).

De eerste twee Nederlandse merknamen staan op 8 (Bol.com) en 10 (Marktplaats).

BRON

https://www.telecompaper.com/

Borrelronde PA3E

 

 

* ‘Frituurvet helpt om de aarde af te koelen’ 24 november 2017

Vivian Lammerse

Gooi dus die ballen maar in het vet!

Het is wat minder gezond voor onszelf, 

maar om de aarde af te koelen zou de frituurpan vaker aan mogen.

Zo blijkt dat bakvetten die vrijkomen bij het frituren kunnen bijdragen aan het ontstaan van wolken. 

En deze wolken zorgen voor de afkoeling van onze planeet.

Vetzuurmoleculen

De resultaten, die werden gepubliceerd in Nature Communications, klinken veelbelovend.

Het is voor het eerst dat aangetoond wordt dat vetzuurmoleculen

– die tijdens het frituren worden uitgestoten

– spontaan complexe 3D-structuren kunnen vormen in de aerosol en in de atmosfeer.

“Deze complexe structuren worden ook gevormd bij vergelijkbare vetzuurmoleculen, 

zoals bij zeep in water,” legt Dr. Adam Squires uit.

“Het idee dat dit wellicht ook boven onze hoofden gebeurt, is best opwindend.

Het roept vragen op wat bakvetten eigenlijk voor invloed hebben op onze aarde.”

“Het roept vragen op wat bakvetten eigenlijk voor invloed hebben op onze aarde”

Nieuw

Dat een vetzuurmolecuul om een aerosol in de atmosfeer gaat zitten, wisten we al. 

Maar wat gebeurt er met die moleculen ín een aerosol?

Over die vraag legden de wetenschappers een ei.

“We hebben aangetoond dat er een scala aan complexe en geordende patronen en structuren ontstaan,” 

zegt onderzoeker Dr. Christian Pfrang.

“Waarschijnlijk kan een aerosol door deze structuren meer water opnemen uit de atmosfeer.”

Daarnaast hebben de onderzoekers aangetoond dat het met vetzuur omringde aerosoldeeltje 

beter bestand is tegen chemische omvorming door ozon.

Hierdoor houdt het deeltje langer stand dan normaal.

En dit draagt op zijn beurt weer bij aan het ontstaan van wolken.

“Het is op dit moment nog lastig te zeggen wat de volledige impact is van de complexe 3D-structuren,” aldus Pfrang.

Het team hoopt dat de onderzoeksresultaten andere onderzoekers zal aanmoedigen 

om de vorming van de complexe 3D-structuren in een aerosol nog verder uit te pluizen.

BRON https://www.scientias.nl/

Borrelronde PA3E

 

 

* “Mad” Mike Hughes wil met z’n zelfgebouwde raket bewijzen dat de aarde plat is

15 november 2017 door Arie Nouwen

Vandaag gaat de 61-jarige chauffeur “Mad” Mike Hughes proberen 

om met een zelfgebouwde ‘stoomraket’ bij een snelheid van 800 km per uur 

550 meter hoog te komen boven de Mojave woestijn in Californië 

en om daarmee een begin te maken om te bewijzen dat de aarde niet rond is, 

maar zo plat als een pannenkoek.

De bouw van die raket in z’n schuur heeft Hughes $ 20.000 gekost, 

voor een deel gesponsord door de Research Flat Earth groep.

Met zo’n hoogte zal je de bolvorm van de aarde niet kunnen zien of ontkrachten, 

maar als de vlucht slaagt wil Hughes verder bouwen aan een nieuwe raket, 

die maar liefst 109 km hoog komt.

Die raket, een “rockoon” genaamd, willen ze vanuit een met gas gevulde ballon laten lanceren.

En die moet dan wèl kunnen bewijzen dat de aarde plat is.

Mmmm, mochten Hughes en z’n aanhangers ooit ‘bewijzen’ dat de aarde inderdaad plat is, 

dan zullen ze toch menig bewijs voor het tegenovergestelde, namelijk dat ‘ie bolvormig is, 

moeten zien te ontkrachten.

Zoals deze vijf simpele argumenten:

1.Als de aarde echt plat is dan zouden maansverduisteringen, 

waarvan we de donkere schaduw van de aarde altijd als cirkelvormig op de maan zien, 

alleen voor kunnen komen midden in de nacht (zie de afbeelding hieronder).

Zou de aarde plat zijn, dan zou de schaduw ook anders moeten zijn.

De praktijk is echter dat ze ook begin van de avond 

en tegen de ochtend zichtbaar zijn en dat de schaduw altijd rond is.

Hoe kan dat?

TOPFOTO

Credit afbeelding: Randy Russell

https://i1.wp.com/www.astroblogs.nl/wp-content/uploads/2017/11/russell.png

2.Het is bij ons nu herfst en in bijvoorbeeld Australië op het zuidelijk halfrond lente. 

De seizoenen op het noordelijk en zuidelijk halfrond zijn dus altijd verschillend.

Ligt alles op één kant van de platte aarde dan zou dat niet kunnen, 

dan zouden alle seizoenen gelijk moeten zijn voor de continenten.

Hoe kan dat?

3.Ik kan hier in Nederland de sterren van het noordelijk halfrond zien, 

zoals de Poolster en de sterren van de Grote Beer.

Woon je in Australië dan zie je (deels) andere sterren, 

daar zijn de poolster en sterren van de Grote Beer niet te zien.

Bij een platte aarde zouden alle sterren voor iedereen gelijk moeten zijn.

Hoe kan dat?

4. Vanaf de top van de berg Mauna Kea op Hawaï zou je bij een platte aarde 

op een heldere dag de berg Kawaikini moeten kunnen zien, op 487 km afstand gelegen.

Bij een bolvormige aarde zou de grens daarvoor liggen bij 375 km.

Is de Kawaikini te zien vanaf de Mauna Kea?

Nee, niet te zien.

Hoe kan dat?

5.En tenslotte het laatste argument: de tijden van zonsopkomst en zonsondergang. 

Die verschillen per stad.

Als vanavond de zon hier onder zou gaan en ik zou iemand op dat moment in China bellen, 

dan zou die géén zonsondergang zien.

Bij een platte aarde zouden die tijden voor alle steden gelijk moeten zijn.

Hoe kan dat?

“Mad” Mike Hughes, je hebt wat uit te leggen.

Veel succes met je lancering vandaag!

Oh ja, hij schijnt ook nog gouverneur van Californië te willen worden.

BRON http://www.astroblogs.nl/

Borrelronde PA3E

 

 

*AO-91 satelliet nu ook opengesteld voor zendamateurs

25 NOVEMBER 2017 DOOR LUKE

AMSAT lanceerde onlangs de Fox-1B, 

beter bekend als de AO-91 satelliet.

Nu meldt het agentschap dat de satelliet is opengesteld voor gebruik door zendamateurs.

De ingebruikname werd via de repeater aan boord van de satelliet zelf bekend gemaakt.

Op 18 november werd de satelliet gelanceerd vanaf het Vandenberg Air Force Base in California.

De satelliet is tot stand gekomen door een samenwerking tussen AMSAT 

en het Instituut voor Space en Defense Electronics.

Zendamateurs die van de satelliet gebruik willen maken kunnen de volgende frequenties gebruiken: 

435.250 MHz met een 67.0 Hz CTCSS als uplink.

De downlink van de satelliet bevindt zich op 145.960 MHz.

De frequenties zijn gelijk aan die van de AO-85 amateur-satelliet.

ham-radio.nl PA3E

 

 

*SLOW SCAN TV VANUIT ISS Nov 29, 2017

Er gaan weer Slow Scan Televisie (SSTV) uitzendingen plaatsvinden

vanuit het International Space Station op 145.800 MHz FM, en wel op 5 en 6 december.

Deze uitzendingen kunnen door amateurs over de hele wereld ontvangen worden.

Het MAI-75 SSTV systeem in de Russische Service Module gaat uitgebreid getest worden,

beginnend op 5 december rond 15:00 UTC en dat zal duren tot 6 december 09:00 UTC

(uurtje erbij voor de Europese wintertijd).

Tijdens deze uitzendingen wordt gebruik gemaakt van testbeelden.

Als alles goed werkt zal het signaal bijna overal op aarde te ontvangen zijn op 145.800 MHz FM.

In het verleden werden de beelden verstuurd middels de SSTV mode PD180,

met een pauze van 3 minuten na elk plaatje.

Alles wat je nodig hebt voor het ontvangen van SSTV plaatjes rechtstreeks vanuit het space station

is een verbinding van de geluidsaansluiting van je scanner of amateur radio transceiver

via een simpele interface naar de geluidskaart van een Windows PC of een Apple iOS apparaat,

en dan afstemmen op 145.800 MHz FM.

Je kunt de plaatjes zelfs ontvangen door een iPhone naast de luidspreker van je ontvanger te houden

Het ISS heeft een sterk signaal op 145.800 MHz FM en een 2m portofoon

met een 1/4 golf antenne moet al voldoende zijn om 'm te ontvangen.

Veel FM ontvangers kunnen omschakelen tussen brede en smalle FM filters.

Voor het beste resultaat moet je het brede filter kiezen voor 5 kHz zwaai op FM.

De meeste portofoons hebben alleen maar een breed filter als standaard.

ARISS SSTV Blog  http://ariss-sstv.blogspot.co.uk/

ISS Slow Scan TV information with links to Apps and ISS tracking 

https://amsat-uk.org/beginners/iss-sstv/ 

pi4raz PA3E

 

 

*Moppen van de week:

Hallo

Hier een mopje over de vreemde taal van de Limburgers.

Drie Limburgers zitten aan de toog in een café

Komt daar ineens een fee naast hen zitten en die zegt:

“ ik heb 3 wensen die ik onder jullie wil verdelen.”

De eerste zegt: ‘we hebben niks te verliezen dus waarom niet?'

'Ik wil graag een Filipijnse schone om mijn dagen en nachten mee door te brengen”.

De volgende dag zagen de 2 anderen hem met zijn nieuwe vlam zitten.

De 2de wilde ook zijn kans wagen

'Ik wil graag een knappe Zweedse', zei hij tegen de fee.

En de dag erna zagen de anderen hem zitten pronken.

Nu wilde de 3de Limburger ook wel zijn wens opnemen.

De volgende dag zat hij aan de toog met een ..... ....Struisvogel.

De twee anderen vroegen wat hij in 's hemelsnaam met een struisvogel moest?

Hij antwoordde:

'Ich vroog ijgelijk één struise om mee te vooochelen, maaaar ich denk

da se mich neeit verstaon heeet...”

( In het Nederlads: Ik vroeg eigenlijk een struise om mee te vogelen,

maar ik denk dat ze mij niet verstaan heeft.)

Van mijn Pen vriendin.

 

Hallo Luisteraars

Deze las ik van de week op Dumpert:

Jantje:   Zeg Papa, wat is eigenlijk een alcohollist ???

Vader:   Nou Jantje:  Zie je die 4 bomen daar in de verte???

             Een  alcohollist ziet er 8

Jantje:   Nou Papa, ik zie er maar 2

Frans  PA3CAZ

 

SOLDAAT EN EEN ZWANGERE VROUW IN DE BUS

Een soldaat zat achter in een bus toen er een jonge vrouw die in verwachting was instapte.

Zij ging zitten, wat bij de soldaat een glimlach opwekte.

De jonge vrouw voelde dat hij om haar lachte en ging ergens anders zitten,

waarop ze de soldaat weer hoorde lachen.

Zij verwisselde een tweede, derde en zelfs een vierde maal

en steeds begon de soldaat harder te lachen.

De jonge vrouw was zwaar beledigd en liet de soldaat arresteren.

Toen de zaak voor de rechter kwam, vroeg hij de soldaat zijn eigenaardig gedrag te verklaren.

De soldaat zei: ‘Edelachtbare, toen de jonge vrouw in de bus stapte,

 zag ik in wat voor positie zij verkeerde.

Ze ging zitten onder de reclame: ‘Verwijder iedere verdikking.’

Ik moest lachen en de vrouw verwisselde van plaats

maar ging nu zitten onder de bioscoopreclame: ‘Binnenkort verwacht.’

Ik moest weer lachen en de vrouw verwisselde weer van plaats.

Nu onder een reclame van UNOX die als tekst had: ‘Ik weet een worstje te waarderen.’

Toen kon ik niet meer, maar het werd nog erger,

zij wisselde voor de laatste maal van plaats en kwam toen onder de reclame van DUNLOP autobanden te zitten.

Hierop stond: ‘DUNLOP’s rubberartikelen hadden dit ongeluk kunnen voorkomen.

De soldaat werd vrijgesproken.

debestemoppen.nl PA3E

 

*Heeft ook u iets te koop.

 

 

Of weg te geven of u zoekt iets.

Misschien hebt u informatie nodig?

Laat het weten via het ORB e-mailadres wij nemen het dan op in de ronde.

Misschien kan een medeamateur u helpen*

Zo nu zijn we weer aan het einde gekomen van deze 640e ronde.

Johan PD2JCW,

en onze vast copy leveranciers

wensen u nog een prettige avond verder.

Tot de volgende ronde maar weer.

Het ORB TEAM


Terug naar de Ronde