Ronde 819 van de Onafhankelijke Radioamateurs Brabant “ORB” 30-03-2022


* Goedenavond zend-, en luisteramateurs,

U kijkt weer naar de woensdagavond ronde.

En wij proberen u, zoals bij elke ronde weer wat nieuws te brengen.

Elke éérste dinsdag van de maand is er een

“Besloten” bijeenkomst van de vriendenkring.

Deze worden gehouden in het scoutinggebouw van Rey de Carle-,

Bladelstraat 2 in de wijk Reeshof te Tilburg.

Op deze avonden is onze QSL-manager aanwezig.

De bijeenkomsten hebben een vriendschappelijk karakter, waar we

Ervaringen kunnen uitwisselen, gewoon gezellig bij elkaar kunnen zijn.

Wat bijkletsen, met af toe een lezing.

En….

Dat willen we graag zo houden

Onze rondeleiders zijn Johan PD2JCW en Frank PF1SCT.

 

Zendverboden 13cm

24 maart 2022, Frank Webmaster PI4RAZ

AT pakt aardig door met de “meldingen primair gebruik” 

die feitelijk betekenen dat amateurs hun secundaire status 

moeten accepteren en op bepaalde data geen gebruik mogen maken 

van de 13cm band vanwege belangrijke andere zaken.

Er zijn een paar meldingen bijgekomen:

Maandag 28 maart t/m woensdag 30 maart. 

De hele band dicht van 2320 – 2400 MHz 

vanwege Nederland-Duitsland in de Johan Cruijff Arena. 

Dus in een straal van 35km niet zenden, 

en daarbuiten niet richten op Amsterdam.

Dan vrijdag 1 april en zaterdag 2 april. 

Weer de hele band dicht van 2320 – 2400 MHz, 

nu vanwege de Volta Limburg Classic. 

Die is ergens bij Maastricht, 

dus wederom: blijf buiten de 35km met zenden op 13cm.

Zaterdag 9 en zondag 10 april mag de frequentie 2355MHz 

met een bandbreedte van 8MHz niet gebruikt worden 

in een straal van 35km rond Deventer vanwege de IJsselloop Deventer.

Zelfde verhaal: in een straal van 35km rond Deventer niet zenden 

op deze frequentie en daarbuiten niet op Deventer richten.

Ben je actief op 13cm, zet deze data in je agenda!

www.pi4raz.nl Frank PF1SCT

 

*WTWW uitzending op kortegolf naar Oekraïne

27 maart 2022, Soutgate Amateur Radio News

WSMV-TV zond een nieuwsbericht uit over 

de in Tennessee gevestigde kortegolfzender WTWW, 

beheerd door radioamateurs Ted WB8PUM en Holly KG4WXV, 

die uitzendt naar Oekraïne.

(red: WTWW, zou staan voor We Transmit World Wide).

De YouTube-beschrijving luidt:

Dit is een nieuw segment van WSMV 4 in Nashville, 

dat nieuws geeft over WTWW kortegolfradio in Libanon, Tennessee.

Het station zendt tijdens de oorlog de bevolking van Oekraïne uit 

met populaire muziek om hen op te vrolijken.

WTWW is een non-profit radiostation, 

ondersteund door luisteraars. 

Uw financiële steun wordt zeer gewaardeerd en noodzakelijk 

https://wtww.us/

Bekijk het nieuwsbericht Oekraïne Kortegolf WTWW. 

https://youtu.be/Zp788mpfeec

www.southgatearc.org Frank PF1SCT

 

*Kort radioamateurnieuws

26 maart 2022, Veron Erwin van der Linden (PE1CUP)

1. QSO’s met Russische en Wit-Russische amateurs toegestaan?

Op 17 maart kondigde de Europese Conferentie 

voor Post en Telecommunicatie (CEPT) aan 

dat Rusland en Wit-Rusland voor onbepaalde tijd zijn geschorst 

als lid van de CEPT. 

Dat was een reactie op de inval in Oekraïne.

Daarover berichtten wij op 22 maart op onze website.

Via sociale media kreeg de VERON daarop de vraag 

of dat betekent dat Nederlandse zendamateurs 

geen QSO’s meer mogen maken met Russische 

en Wit-Russische amateurs.

CEPT is een overlegorgaan waarin Europese landen samenwerken 

om onderling afspraken te maken over post- en telecommunicatieaangelegenheden.

Door de Russische Federatie en Belarus te schorsen, 

kunnen die landen niet langer aan de besluitvorming deelnemen.

CEPT kan echter geen uitzendverboden opleggen, 

alleen nationale overheden kunnen dat. 

Artikel 25.1. van de Radio Regulations van de Internationale Telecommunicatie-unie (ITU) 

zegt daar het volgende over: 

“Radiocommunicatie tussen amateurstations van verschillende landen is toegestaan, 

tenzij de administratie van een van de betrokken landen 

heeft meegedeeld bezwaar te hebben tegen dergelijke radiocommunicatie”.

QSO’s met Russische en Wit-Russische amateurs zijn dus toegestaan.

Wel is het zo dat sinds de afkondiging 

van de noodtoestand op 24 februari in Oekraïne, 

er voor Oekraïense zendamateurs een uitzendverbod geldt.

2. Russische en Wit-Russische amateurs uitgesloten van EDR-activiteiten

Net zoals bijvoorbeeld de Britse radioamateurvereniging RSGB, 

heeft nu ook de Deense radioamateurvereniging EDR besloten 

om als reactie op de oorlog in Oekraïne maatregelen af te kondigen.

Op haar website bericht zij daarover onder meer het volgende. 

“Het beleid van de EDR is dat we de acties van de reguliere sportorganisaties 

zullen volgen met betrekking tot alle activiteiten van competitieve aard, 

zoals contesten en vossenjachten 

georganiseerd door de Russische Federatie en Wit-Rusland.

Russische en Wit-Russische radioamateurs komen daarom 

momenteel niet in aanmerking voor deelname aan evenementen 

die door EDR worden georganiseerd/gesponsord.”

3. Video: Tonight@8-lezing over digitale spraak

Tonight@8 is het online-lezingenprogramma 

van de Britse radioamateurvereniging RSGB. 

Op 7 maart gaf Tim Kirby (Gw4VXE) 

in dat kader een lezing over digitale spraak.

Hij geeft daarin een overzicht van de meest voorkomende digitale spraakmodes 

(D-STAR, DMR en Fusion) en ook enkele van de minder bekende.

Hij legt onder andere uit hoe je ze kunt gebruiken 

en wat de betekenis is van veel gebruikt jargon?

Deze Engelstalige lezing is nu als YouTube-video voor iedereen toegankelijk: 

RSGB Tonight@8 – The bluffer’s guide to digital voice by Tim Kirby, GW4VXE

www.veron.nl Frank PF1SCT

 

Wat is een aarde lus?

9 maart 2017, Hackadaycom, Bob Baddeley

Een aardelus,

dit magisch wezen duikt uit het niets op 

en bakt je elektronica of irriteert je oren.

Als u het begrijpt, bespaart u ongetwijfeld geld en gedoe.

De aardlus in een notendop is wat er gebeurt 

wanneer twee afzonderlijke apparaten (A en B) afzonderlijk met aarde worden verbonden 

en vervolgens ook met elkaar verbonden via een soort communicatiekabel met aarde, 

waardoor een lus ontstaat. 

Dit biedt twee afzonderlijke paden naar aarde 

(B kan door zijn eigen verbinding met aarde gaan 

of hij kan door de aarde van de kabel naar A en vervolgens naar aarde van A gaan), 

en betekent dat de stroom op onverwachte manieren kan gaan stromen.

Dit is met name merkbaar in analoge AV-opstellingen, 

waar het resultaat audiobrom of zichtbare balken in een beeld is, 

maar soms ook de oorzaak is van onverklaarbare apparatuurstoringen.

Kun jij de lus vinden?

Een voorbeeld is uw kabel-tv. 

Dit is een analoog signaal dat je huis binnenkomt en op één plek, 

meestal buiten je huis, geaard is.

De kabel slingert zich een weg naar je entertainmentcentrum, 

waar hij wordt aangesloten op je ontvanger, 

die op een andere plaats op aarde is geaard.

Hierdoor ontstaat een lus, en via elektromagnetische inductie gekoppeld 

aan allerlei AC-signalen rondom, 

een zwerfstroom die vervolgens door verschillende circuits lekt. 

Een andere manier om erover na te denken is als de helft van een transformator; 

het is een enkele lus en een groot deel van die lus bevindt zich 

direct naast de stroomdraad van het gebouw met een constant veranderende stroom.

Het is niet ongebruikelijk dat er een brom van 50 of 60 hertz is 

in audioapparatuur dankzij de effecten van aardlussen.

De Oplossing

Nu u een expert bent, is het oplossen van het probleem 

(of het volledig vermijden ervan) vrij eenvoudig.

De meest zekere manier is om de lus te doorbreken, 

wat betekent dat je de kabel moet verwijderen of vervangen door iets dat geen draad is.

Je zou kunnen overschakelen naar een draadloze communicatie, 

zoals Bluetooth of WiFi.

Sommige bedrade protocollen gebruiken differentiële signalen 

in plaats van single-ended signalering, 

zodat er geen behoefte is aan een gemeenschappelijke basis voor referentie.

Verplaats stekkers zodat ze op hetzelfde stopcontact worden aangesloten, 

zodat je lus zo klein mogelijk wordt. 

Een andere optie is om een isolator te gebruiken, 

die u voor uw kabel naar keuze kunt kopen of in uw project kunt ontwerpen 

met een opto-isolator of scheidingstransformator.

Gebruik geen cheaterstekker of verwijder de aardingspin, 

want dat elimineert alleen maar een veiligheidsfunctie 

en kan een gevaarlijke situatie creëren met een chassis onder spanning.

Als het gaat om uw oscilloscoop, 

is het waarschijnlijk dat u op een gegeven moment iets wilt sonderen 

dat wordt gevoed door het lichtnet, 

en dan krijgt u een heel ander soort aardlus.

Als je ding op batterijen werkt, is er hier geen gevaar; 

ga maar los, want er is geen manier om een aardlus te maken.

Als het is aangesloten op de muur, maar via een geïsoleerde voeding 

(iets met slechts twee pinnen en een scheidingstransformator), 

zit je nog steeds goed, 

omdat er nog steeds geen pad is voor een aardlus, 

maar je ziet misschien wat ruis van vuile stroom.

Maar als het is aangesloten op het lichtnet en een aardingspin heeft 

(zelfs indirect, zoals een apparaat dat via USB wordt gevoed via een computervoeding), 

bestaat de mogelijkheid om een aardlus te creëren, 

omdat u uw geaarde kijker aansluit op een ander geaard apparaat via de sonde.

De aardklem op de sonde is rechtstreeks verbonden met de aardingspen 

en de aardingen op alle sondes zijn met elkaar verbonden 

en die aardingspennen zijn verbonden met de grond op uw apparaat.

Als dat niet duidelijk was, 

kan het beter worden samengevat als "

al uw aarden zijn al met elkaar verbonden 

en verwijzen naar dezelfde draad - de aardingspin." 

Wanneer u de aardklem op het te testen apparaat aansluit, 

creëert u een aardlus, 

die ruis toevoegt aan uw meting en mogelijk de scoop beschadigt.

Als je het verkeerd hebt en de aardklem aan iets bevestigt dat niet echt is geaard, 

dan heb je allerlei problemen omdat het apparaat nu via je sonde 

is kortgesloten naar een aarde, die zichzelf snel zal vernietigen.

Het testen van apparaten met een aardingspin 

vereist extra speciale zorg om te voorkomen 

dat dingen op verschillende potentiaal worden aangesloten.

Het doorbreken van de aardlus is mogelijk door simpelweg 

de aardklem niet aan te sluiten, maar dit heeft andere gevolgen.

Hier is het het beste om differentiële sondes te gebruiken 

of het te testen apparaat aan te sluiten op een scheidingstransformator.

Verwijder de aarding echter niet van uw scope, 

omdat u deze vaak zult aanraken 

en het is het beste dat u geen stroom krijgt.

Kortom: grond is niet zomaar grond. 

Voor meetruisdoeleinden is het het beste voor elk apparaat 

om één en slechts één pad naar een enkel aardingspunt te hebben. 

Wanneer er twee of meer paden naar aarde zijn, 

kunnen ze een lus vormen die allerlei elektrische 

en magnetische interferentie in de omgeving oppikt.

Het repareren van een aardlus is net zo eenvoudig als het openbreken ervan, 

maar om dit te doen, 

moet je een goed beeld hebben van alle grondpaden die in het spel zijn.

www.hackaday.com Frank PF1SCT

 

De 25e uitgave DARU-magazine

28 maart 2022 door redactie

Gisteren is de 25e uitgave van DARU-magazine naar de leden verzonden.

Het 54-pagina’s tellende digitale clubblad wordt 

– net als voorganger DKARS-magazine – vrij uitgegeven.

Deze uitgave telt liefst 10 pagina’s meer dan de Electron.

De vereniging doet niet aan copyright en alle artikelen kunnen 

(tenzij anders vermeld) vrij gebruikt en verspreid worden. 

Iedere geïnteresseerde – ook niet leden 

– kunnen het magazine gratis downloaden.

In dit magazine onder andere:

Connectors, zin en onzin

DXpedition to Arguin Island

TM 22 OMAH – Special Event Station from Normandy

Een eenvoudige Schumann resonantie ontvanger

DARES: onzin, nuttig of noodzakelijk?

Jan (PA0JMY) schrijft:

Als ik naar buiten kijk vanuit mijn kantoor-shack 

dan zie ik de zon uitbundig schijnen. 

Het wordt ook al veel eerder licht ’s morgens 

en na het begin van de zomertijd ook weer veel later donker.

Met andere woorden: de lente is op komst.

Tijd om de donkere en koude dagen achter ons te laten 

en weer vrolijk naar de nabije toekomst te kijken.

Met het afschaffen van de COVID maatregelen hebben we, 

behalve het mooie weer op komst, 

weer veel meer vrijheden gekregen.

In plaats van de discussies op de ons toegewezen frequentiebanden 

kunnen we weer meer bij elkaar komen 

en we zien dan ook dat er weer een hoop beurzen in de planning zitten. 

Eindelijk.

Met het weer doorgaan van de examens voor radioamateur 

(of moet ik radiozendamateur of alleen zendamateur zeggen?) 

zien we weer een toename in het aantal tegenstations ontstaan.

Dat is goed nieuws: verjonging is zeer welkom.

Ik kan dat als gepensioneerde PA0 best zeggen hoor.

Alle geslaagden: gefeliciteerd! 

O ja, een speciale felicitatie voor onze Rusty: 

die heeft nu twee roepletters: een met VE3 en een met PA0.

Amateuroverleg tussen de verenigingen 

en het Agentschap Telecom is er tweemaal per jaar.

Helaas gaat, door personele omstandigheden, 

het amateuroverleg met het Agentschap Telecom in het voorjaar niet door.

Wel staat in de planning dat we een zogenaamd BOTO 

(Benen Op Tafel Overleg) 

hebben met betrekking tot de frequenties die we mogen gebruiken. 

Zoals waarschijnlijk wel bekend is, 

staat een aantal frequentiebanden onder stevige (commerciële) druk.

De eenvoudigste manier om geen storing te hebben 

van zendamateurs is het verbieden van het gebruik.

We zullen er alles aan doen om de frequentiebanden, 

met name die boven 1 GHz, zoveel mogelijk te behouden.

Tijd om weer het dak op te gaan 

om de schade van de winterstormen te herstellen. 

De krom gewaaide masten moeten wel weer vervangen worden 

en er is een mooie gelegenheid 

om de rotorlagers weer eens te smeren.

En misschien is het een goed idee 

om ook meteen een antenne voor 23 cm boven de rotor te zetten.

Ik bedoel dan wel een horizontaal gepolariseerde..

Eindelijk worden de condities op HF beter, 

het aantal zonnevlekken neemt sneller toe dan was voorspeld.

Een mooie gelegenheid om de operating practice 

weer wat op te poetsen.

Gezien de hoge kosten van energie 

is het wel aan te bevelen om de eindtrap uit te laten, 

ook QRP werken is, met een goede antenne, prima mogelijk.

Uiteraard kunt u nog steeds lid worden van onze DARU.

DARU is niet alleen het prachtige magazine maar, 

onder andere, ook de ondersteuning bij antenneplaatsingsproblemen 

en vertegenwoordiging van de amateurs bij de overheid.

Rest mij u, namens bestuur en kernteam van DARU, 

een fijn voorjaar toe te wensen met veel mooie DX.

Of we kunnen elkaar ontmoeten 

op één van de amateur bijeenkomsten 

of radiomarkten in Nederland of daarbuiten.

Als het bij u evenveel kriebelt als bij mij 

dan komt dat helemaal goed!

73, Bert PD0GKB

www.hamnieuws.nl Frank PF1SCT

 

*I’m sorry to bother you, may I write you a letter?

28 maart 2021, Frank PF1SCT

I’m sorry to bother you may I write you a letter?

Zo begint een mail die ik een aantal geleden in mail kreeg.

Ik twijfelde enigszins om het in de ronde op te nemen, 

daarom ga ik niet te ver op de inhoud in maar wel op het voorval zelf.

De mail was ondertekend met een naam 

die ik meende te herkennen als een amateur uit Oekraïne 

waar ik QSL kaarten bestelde.

Ik hoorde een aantal weken geleden 

dat van deze persoon al een tijd niets meer vernomen was.

Ik reageerde dat hij gerust een bericht kon sturen.

De volgende dag kreeg ik een lange mail, 

in gebrekkig Nederlands, duidelijk vertaald met een translate programma.

De mail begint in de trend van, sorry dat ik je stoor. 

Ik kwam je adres toevallig tegen op qrz.com.

Ik realiseerde me toen dat het waarschijnlijk om iemand anders ging 

dan ik in eerste instantie dacht. 

Ze hadden toevallig dezelfde voornaam. 

De callsign was inderdaad anders.

In de mail staat een flink verhaal over toestand in het dorp waar de amateur woont. 

Veel vragen over Wat, Hoe en Waarom en dat het een erbarmelijke situatie is. 

Geen werk en hij mag het land niet uit.

De brief eindigt met PS als er mensen zijn 

die ons willen helpen dan kan men geld over maken.

Vreemd genoeg vergeet de beste man 

om vervolgens zijn bankgegevens te vermelden.

Die geeft hij later als nog als ik hem daar op wijs. 

Onder vele dankbetuigingen.

Tja, wat moet je er mee?

Ik vond het toch wel een vreemde situatie. 

Ik heb nog wat gegevens na gekeken.

De callsign komt gewoon voor op QRZ.com 

en ook in diverse logs van de afgelopen 15 jaar.

De beste man is ook al vaker in het nieuws geweest. 

In 2003 is er een hulp acties gestart voor zijn jonge dochter, 

waarbij zelfs leden van de Veron (Twente) zijn afgereisd 

en konden bevestigen dat de situatie schrijnend was.

Samen met Duitse zendamateurs 

werd meer dan €3000,- euro opgehaald om een operatie te betalen.

Ook kwam ik vermeldingen tegen op de website van de Veron 

in 2005 en 2009. In de sectie morse. 

Dat komt overeen met het verhaal wat hij mij schreef, 

hij doet alleen aan morse niet aan phone.

Echter kwam ik ook een berichtje tegen uit USA, 

waar in gewaarschuwd wordt voor oplichting? 

Hij had daar in 2006 blijkbaar gevraagd om koffie op te sturen, HI.

In Italië is 2012 een hele actie opgetuigd 

zodat hij de mensen in zijn dorp zowel geestelijk als op radio vlak kan helpen.

Er werd apparatuur opgestuurd naar Oekraïne. 

Hij had blijkbaar geen zendapparatuur?

Al met al, weet eigenlijk nog niet wat ik er mee moet. 

De beste man weet in ieder geval andere te bereiken en te mobiliseren.

Mocht je ook mail krijgen, dan heb je de informatie van zojuist paraat.

Frank PF1SCT

 

*40MHz permissie voor enkele Engelse amateurs

28 maart 2022, Frank Webmaster PI4RAZ

John EI7GL meldt dat Ofcom 

nu enkele Engelse radioamateurs 

tijdelijke innovatie- en onderzoekslicenties geeft 

om in de 40 MHz-band uit te zenden.

Op zijn blog schrijft John:

Roger, G3XBM in het oosten van Engeland, 

mag vanaf 2 april 1 jaar werken met 5 Watt. 

Roger schrijft… “Na heel lang wachten heeft OFCOM 

mijn 8m TX-vergunning goedgekeurd 

die loopt vanaf 2 april voor de duur van een jaar.

Hiermee kan ik 40-42MHz gebruiken met digitale modi 

(inclusief CW) met 5W ERP max.

Ik verwacht een draaddipool op te stellen 

die richting Europa is gericht.

Ik verwacht dat ik voornamelijk op FT8 

rond 40,676 MHz QRV zal zijn 

met de exacte frequentie in overleg met anderen. 

Wat ik hoop, is dat alle 8m FT8-stations ontvangen kunnen worden 

één USB-frequentie instelling, maar op onderlinge afstand. 

Met 5W zou Europa zeker te bereiken moeten zijn met Es.

Ik zal wat lokale CW crossband QSO’s proberen, 

maar hoop 24/7 op FT8 QRV te zijn.”

Voor zover bekend hebben G0JJL, G0JHC en G7PUV 

eveneens licenties aangevraagd of al ontvangen.

Lees de hele blog post op

https://ei7gl.blogspot.com/2022/03/several-radio-amateurs-in-uk-obtain.html

www.pi4raz.nl Frank PF1SCT

 

*Een inlichtingen goudmijn! 

Oekraïne verovert een eenheid van Ruslands 

gewaardeerde elektronische oorlogsvoeringsysteem

26 maart 2022, Southgate Amateur Radio News

De International Business Times (IBTimes) 

meldt dat Oekraïne er mogelijk in geslaagd is 

een van Ruslands meest gewaardeerde wapens in handen te krijgen, 

een module van het geavanceerde 1RL257 Krasukha-4 

mobiele elektronische oorlogsvoeringsysteem van het Kremlin.

De verdedigende troepen hebben dinsdag een "merkwaardige container" 

in de buurt van Kiev in beslag genomen, 

die de commandopost van het systeem zou bevatten, 

volgens de in het VK gevestigde militaire analistengroep 

Ukraine Weapons Tracker.

Volgens militaire bronnen kan Krasukha-4 schade toebrengen 

aan de elektronische oorlogsvoeringsystemen en communicatie van de vijand 

en kan het spionagesatellieten in een lage baan om de aarde, 

grondradars en radars van het waarschuwings- en controlesysteem 

in de lucht neutraliseren op een afstand van 150 tot 300 kilometer.

Een complete Krasukha-4 bestaat uit twee voertuigen, 

beide gebaseerd op de 8x8 KAMAZ-6350-truck, 

één met het elektronische oorlogsvoeringsysteem (EW) 

en de andere met de commandopostmodule.

Een Krasukha-4-eenheid bestaat uit twee KAMAZ-6350-vrachtwagens, 

één met de radarstoringsapparatuur en de andere als commandopost.

Het is naar verluidt de tweede vrachtwagen die nu bij de Oekraïners is.

U kunt meer lezen op de website van International Business Times op:

https://www.ibtimes.com/intelligence-gold-mine-ukraine-captures-

unit-russias-prized-electronic-warfare-system-3447680

www.southgatearc.com Frank PF1SCT

 

*Nederlandse PACCdigi-wedstrijd 2022

25 maart 2022, Southgate Amateur Radio News

De Dutch PACCdigi Contest, 

gesponsord door de Nederlandse Radio Vereniging VERON, 

vindt dit jaar plaats op zondag 17 april van 07:00 UTC tot 19:00 UTC.

De wedstrijd is wereldwijd, dus iedereen kan iedereen werken.

Dit jaar worden er drie mode-categorieën gebruikt: 

alleen FT8, alleen RTTY en de combinatie van die twee (MIX).

De uitwisseling is de QTH-locator met 4 posities waar het station zich bevindt.

Voor RTTY en WSJT_X via N1MM is een UDC-bestand 

(User Defined Contest-bestand) beschikbaar.

De FT8-QSO's worden gemaakt in de standaard QSO-mode!

Er zijn geen wedstrijdmodi dit jaar.

Gebruik de juiste FT8-frequenties voor deze wedstrijd.

De vermenigvuldiger is het aantal Nederlandse locators, 

gegeven door Nederlandse stations, 

gewerkt op elke band en in de MIX-categorie ook per modus.

Regels zijn te vinden op www.veron.nl/PACCdigi

De PACCdigi Contest Manager nodigt iedereen uit 

om deel te nemen aan deze wedstrijd.

73 Wil van der Laken – PA0BWL PACCdigi.manager@veron.nl

www.southgatearc.com Frank PF1SCT

 

Internationale HEMA Dag

25 maart 2022 Veron, Poll van der WOUW PA3BYV

HEMA is een interessant alternatief 

voor SOTA en bestaat nu 10 jaar.

Jarenlang was het uitsluitend een programma voor de UK en Ierland, 

maar sinds kort zijn er ook andere DXCC’s 

over de hele wereld bij betrokken.

Het is nu actief onder onze vrienden in Duitsland, 

Frankrijk, Portugal, Spanje, Tsjechië, 

en grote delen van Australië.

Om deze nieuwe internationale variant en het 10-jarig bestaan te vieren, 

kondigen de organisatoren “Internationale HEMA Dag 2022” aan 

op zaterdag 2 april 2022.

Wat is HEMA?

HEMA staat voor HuMPs Exclusief Marilyns Award. 

Voor niet-ingewijden kan dat lijken op onzin.

Een HuMP is een top die Hundred Metre Prominence heeft, 

wat betekent dat hij minstens 100 meter boven het omringende land uitsteekt.

Een Marilyn is een top met een tophoogte van 150 meter.

HEMA is dan een onderscheiding voor HuMPs 

met een tophoogte van minder dan 150m.

Marilyns hebben hun eigen award via SOTA.

Internationale HEMA Dag 2022

Er kan op elk moment van die dag (UTC) worden gewerkt.

Er zijn aantrekkelijke certificaten 

voor degenen die met succes deelnemen.

Elk station dat ten minste één HEMA activator in werking heeft, 

ontvangt een herdenkingscertificaat.

Er zullen ook extra certificaten zijn voor elke activator 

die een “HEMA to HEMA” behaalt.

Alerts en Spots

Alerts en spots zijn hier te vinden op de HEMA website 

om QSOs met stations op de dag te vergemakkelijken: 

http://www.hema.org.uk/indexSpotting.jsp

De HEMA organisatoren zijn ook op zoek 

naar mogelijkheden om hun succes uit te bouwen 

door samen te werken met geïnteresseerde radioamateurs 

die de HEMA in hun land/regio willen lanceren.

Meer informatie kan worden verkregen 

door het team hier te schrijven: 

newDXCC@hema.org.uk.

De HEMA website is ook hier te vinden 

en bevat alle programmadetails: 

http://www.hema.org.uk/index.jsp

We kijken allemaal uit naar een drukke dag op de banden! 

Laten we hopen op zon! 73

www.veron.nl Frank PF1SCT

 

 

*Best Ham Radio Headset? 

Heil BM-17 Dual Side Boomset Review

24 maart 2022, qrznow.com

“Ik heb de Heil BM-17 de afgelopen maanden gebruikt 

voor mijn Parks on the Air-activeringen.

De Heil BM-17 is een lichtgewicht enkelzijdige 

of dubbelzijdige headset die is ontworpen 

voor gebruik door amateur-radio's.

In deze video bekijk ik de headset 

en bespreek ik de goede en slechte punten ervan.”

De BM-17 is een lichtgewicht enkelzijdige 

of dubbelzijdige headset die is ontworpen 

voor gebruik door amateur-radio's.

Om tegemoet te komen aan verschillende radio-opstellingen, 

is de BM-17 verkrijgbaar met een BM-17-Dynamic-element 

of een BM-17-iC elektret-element 

dat is ontworpen voor gebruik met ICOM-radio's.

De luidsprekers die in de BM-17 worden gebruikt, 

zijn erg gevoelig en vereisen niet veel AF-versterking van de transceiver.

De frequentierespons is 200 Hz – 5 kHz met een zeer lage vervorming. 

De oorkussens zijn vervangbaar akoestisch schuim.

Het microfoongeluid voor de BM-17-serie 

eindigt in een 1/8" monostekker, 

terwijl de hoofdtelefoon eindigt in een 1/8" stereostekker 

(1/8" naar 1/4" adapter meegeleverd).

De steun is ontworpen om extreem flexibel te zijn 

en is draaibaar gemonteerd op de hoofdtelefoonluidspreker 

voor een optimale positionering in elke situatie.

Het gebruik van de AD-1-serie microfoonadapters 

maakt een eenvoudige interface 

met populaire transceiver-ingangen mogelijk.

De adapterkabel heeft een 1/8" vrouwelijke ingang voor de headsetmicrofoon,

terwijl de 1/4" vrouwelijke die de adapter verlaat de PTT-lijn 

(push to talk) is voor de Heil-voetschakelaar of handschakelaar.

De 1/8” of 1/4” stereo plug gaat in de hoofdtelefoonaansluiting 

op het voorpaneel van de transceiver.

Opmerking: om dynamische microfoonelementen te gebruiken 

op vintage radio's 

(die een hoge impedantie-invoer van 10k tot 30k ohm vereisen), 

is het gebruik van een XT-1 impedantie-aanpassingstransformator vereist.

Raadpleeg onze Adapter Selector om de juiste adapterkabel te vinden 

om de BM-17 op uw radio aan te sluiten.

Sommige staatswetten verbieden het gebruik van headsets 

tijdens het besturen van een voertuig.

Raadpleeg uw plaatselijke voorschriften en beperkingen 

voordat u dit product tijdens het gebruik gebruikt. 

$139.00 – $149.00

www.qrznow.com Frank PF1SCT

 

*Ruimtepuin: ongelukken en oplossingen

28 maart 2022, Veron Han Jeurissen (PE1NYZ)

Overal waar mensen komen, blijft afval achter, ook in de ruimte.

Met name in de populaire banen rond de aarde wemelt het 

van de (afgedankte) satellieten, brokstukken, 

afgebladderde stukjes verf, 

verloren gereedschappen van astronauten en kleine stukjes metaal.

Dat afval kan serieuze problemen opleveren.

Eerder beschreven we de toegenomen risico’s 

als gevolg van de ontwikkeling van satelliet-megaconstallaties, 

zoals SpaceX’ Starlink.

In bijgaand artikel geven we voorbeelden 

van incidenten rondom ruimtepuin. 

Daarnaast bespreken we kort initiatieven 

om ruimtepuin (actief) te verwijderen of te verplaatsen.

Steeds meer voorvallen met ruimtepuin

Eind vorig jaar voerde Rusland nog een experiment uit 

met een anti-satellietwapen en blies een satelliet op. 

De opzettelijk vernietigde Russische satelliet 

zorgde voor een wolk van puindeeltjes. 

Personeel van het Internationaal Ruimtestation ISS 

kreeg de opdracht te gaan schuilen 

in de ontsnappingsmodules toen ze door de wolk vlogen.

Door een geomagnetische storm in februari 2022 

vielen 40 van 49 net gelanceerde satellieten 

van SpaceX terug in de dampkring en verbrandden.

In februari 2009 vond de eerste geregistreerde botsing 

tussen twee satellieten plaats. 

De (waarschijnlijk inactieve) Russische Kosmos-2251 

en de Amerikaanse actieve communicatiesatelliet Iridium-33 

zijn toen beide vernietigd bij deze botsing.

Begin mei 2021 kwam een gedeelte van een Chinese raket 

ongecontroleerd terug in onze atmosfeer. 

En ook op 4 maart 2022 stortte een deel 

van een vermoedelijk in 2014 gelanceerde Chinese raket 

neer op de maan en creëerde 

een kunstmatige krater van 19 meter doorsnede.

Helaas gebeurde dat aan de andere zijde van maan 

die vanaf de aarde niet te zien is.

Observatiestations ondervinden steeds meer problemen 

bij het bestuderen van het heelal.

In een op de vijf foto’s die ze van het heelal maken, 

staat wel een reflectie van een zonnepaneel 

op of vliegt er een stuk ruimtepuin door het beeld.

De kleinste stukjes puin, 

die met een grote snelheid om de aarde draaien, 

zijn echte kosmische kogels.

Dit Youtube-filmpje laat zien hoeveel er wel niet is.

Daarbij zal een botsing een kettingreactie kunnen veroorzaken.

Ruimtereizen zal daardoor in de toekomst bemoeilijkt, 

zo niet onmogelijk worden als we niet snel actie ondernemen.

Kosmische puinruimers

Momenteel lopen er meerdere initiatieven 

om het probleem van het ruimtepuin aan te pakken.

We publiceerden kort geleden een artikel over GOLF, 

een project waarmee AMSAT wil onderzoeken 

hoe toekomstige botsingen te vermijden zijn 

en hoe satellieten aan het eind van hun “leven” 

in een “kerkhofbaan” gebracht kunnen worden.

De “kerkhofbaan” 

(ook wel de “vluchtstrook van de kosmische snelweg”) 

is een internationaal afgesproken baan 

waar ruimtepuin geparkeerd kan worden.

In oktober lanceerden de Chinezen de testsatelliet Shijian-21, 

die verschillende opruimtechnieken voor ruimte-afval gaat uitproberen.

In januari lukte het hen daarmee om een defecte Chinese satelliet 

van de “snelweg” naar de kosmische vluchtstrook te slepen.

Japan lanceerde de ELSA-D, een zogenaamde “ruimteprikker”.

Met de ELSA-D testten de Japanners 

of het mogelijk is om met een op een satelliet 

gemonteerde gigantische magneet ruimtepuin te vangen 

en elders weer los te laten. 

De eerste serie testen zijn met succes afgerond.

ESA maakt 86 miljoen vrij voor een puinruimmissie 

met een kosmische sleepwagen. 

De ClearSpace is voor éénmalig gebruik 

en hopelijk in 2025 operationeel.

De bedoeling is dat deze satellieten ruimtepuin met tentakels vangen.

Samen keren ze terug naar de aarde, 

waar alles in de dampkring zal verbranden.

Er zijn meer initiatieven nodig, 

want zonder een goede oplossing voor ruimtepuin 

vergiftigen wij onze atmosfeer, 

brengen we onze eigen satellieten in gevaar 

en maken we ruimtevaart voor de toekomst moeilijker, 

zo niet onmogelijk.

www.veron.nl Frank PF1SCT

 

*Digitale Hamvondsten

28 maart 2022, Frank PF1SCT

Hierbij een aantal interessante links en korte stukjes die ik tegen kwam

-       Opbergkoffers voor draagbare bediening (POTA)

Een kijker vraagt: “Hoe vervoer je je FT-891 voor POTA?

Ik heb een Pelican Case gekocht voor mijn Icom 7300 

en het werkt goed, ik kan de radio, 12ah-batterij, 

netsnoer, microfoon en coax gebruiken. 

Joe en ik praten over een aantal dingen 

die we gebruiken om onze spullen naar de POTA-site te vervoeren. 

https://youtu.be/B9vuMoO6SGg

Red: ik heb zelf vorig jaar een koffer gekocht van het merk Max, 

via Amazon. Mooie koffer en goede prijs.

-       Filtering & Ruisonderdrukking voor uw Ham Shack

"Verminder mogelijk het geluid van uw lokale 

QRM-stroomnet met een paar ferrieten. 

Dit is de manier waarop ik het deed! 

Callum.” https://youtu.be/97DWyIk2pUg

-Updates voor Icom IC-7100, IC-9100 

en IC-R8600 kloon-/programmeersoftware

Icom heeft software-updates voor het klonen/programmeren uitgebracht 

voor de IC-7100, IC-9100 HF/VHF/UHF amateurradiozendontvangers 

en de IC-R8600 Wideband Communications SDR-ontvanger.

De nieuwe updates zorgen ervoor dat de radio (IC-7100/IC-9100 of IC-R8600) 

niet wordt weergegeven in de lijst met zoekvensters van de COM-poorten, 

afhankelijk van uw pc. 

U kunt de updates downloaden via 

Updates for Icom IC-7100, IC-9100 and IC-R8600 Cloning/Programming Software (qrznow.com)

www.qrznow.com Frank PF1SCT

 

*RAZzies April 2022

27 maart 2022, Frank Webmaster PI4RAZ

De RAZzies voor de maand April 2022 is uit! Met in dit nummer:

– Ervaringen met de Si5351 VFO

– Panadapter voor Drake R-4B ontvanger

– Opa Vonk: PLL

– Experimentele 500mW 10m CW transceiver

 – Elektronische keyers

– PA3CNO’s Blog

– Afdelingsnieuws

Je kunt ‘m HIER downloaden. Veel leesplezier!

www.pi4raz.nl Frank PF1SCT

 

*World Amateur Radio Day

24 maart 2022, Frank Webmaster PI4RAZ

Op maandag 18 april 2022 organiseert Radio Amateurs of Canada 

een speciaal on-air evenement om Wereld Amateur Radio Dag te vieren.

Elk jaar op 18 april komen radioamateurs wereldwijd in de ether 

om de amateurradio te promoten en om de oprichting 

van de International Amateur Radio Union (IARU) 

op 18 april 1925 te herdenken.

Radio Amateurs of Canada houdt opnieuw een speciaal evenement 

“Get on the Air on World Amateur Radio Day” 

waarin ze zoveel mogelijk amateurs aanmoedigen 

om in de lucht te komen en contact op te nemen 

met zoveel mogelijk RAC-stations.

Officiële RAC-stations zullen op 18 april in heel Canada actief zijn 

van 0000Z tot 2359Z.

De officiële RAC-stationsroepnamen zijn 

VA2RAC, VA3RAC, VE1RAC, VE4RAC, VE5RAC, VE6RAC, 

VE7RAC, VE8RAC, VE9RAC, VO1RAC, VO2RAC, VY0RAC, 

VY1RAC en VY2RAC.

Degenen die contact maken met een of meer van deze stations 

komen in aanmerking voor een speciaal herdenkingscertificaat 

met vermelding van hun deelname aan RAC’s 

Get on the Air on World Amateur Radio Day Event.

Deelnemers hoeven alleen maar een of meer contacten te voltooien, 

op elke band en modus, 

met officiële RAC-stations om hun certificaten te behalen.

Er hoeven geen logs te worden ingediend; 

kijk gewoon op de RAC-website waar je je roepnaam in kunt vullen 

om je certificaat te downloaden.

Ga voor meer informatie over World Amateur Radio Day 

en het speciale evenement 

“Get on the Air on World Amateur Radio Day” van de RAC naar:

https://www.rac.ca/rac-get-on-the-air-on-world-amateur-radio-day-2022/

www.pi4raz.nl Frank PF1SCT

 

*Het bezitten van een kortegolfradio is opnieuw een ondermijnende bezigheid

22 maart 2022, Southgate Amateur Radio News

Een blijvende herinnering voor een tiener 

die in de jaren zeventig en tachtig gefascineerd was door elektronica en radio, 

is de verspreiding van propagandastations die het kortegolfspectrum bestreken.

Sommigen van hen waren enigszins surrealistisch, 

zoals de Albanese Radio Tirana, 

die met trots West-Europa van de jaren tachtig zou vertellen 

dat elk dorp in het land nu een telefoon bezat, 

maar de meeste stations waren de meer mainstream ideologische gladiatoren 

van Voice of America en Radio Moskou.

Het is een lang vervlogen tijdperk, 

aangezien de Koude Oorlog een verre herinnering is 

en burgers uit Oost en West hun informatie van internet halen, 

maar misschien is er een echo van die tijd na de invasie van Oekraïne.

Nu de meeste externe persbureaus uit Rusland zijn gegooid 

en hun websites zijn geblokkeerd, 

lanceren internationale omroepen nieuwe kortegolfdiensten 

om het nieuws door te brengen.

Het bezitten van een kortegolfradio in Rusland 

kan opnieuw een ondermijnende activiteit zijn. 

Laten we er een bouwen!

Er was een tijd dat iedereen een radio had, 

en luisteren naar de radio was een universele bezigheid.

Van gezinnen uit de jaren dertig die zich verzamelden 

rond een sierlijke familieradio tot de tieners van de jaren zestig en zeventig 

met hun draagbare apparaten, het is een bepalend beeld van de 20e eeuw.

Hoewel velen van ons hier anno 2022 nog steeds naar de radio luisteren, 

is de kans groot dat we dat niet meer over AM doen 

en zeker niet over kortegolf.

We kunnen direct toegang krijgen tot bijna alle inhoud online, 

dus het is zeker niet zeker dat mensen een radio hebben.

Als die kortegolfuitzendingen weer beginnen, 

hoe kan hun beoogde publiek ze dan oppikken?

Misschien is het tijd om te kijken naar kortegolfradio's 

met een inslag van 2022.

Als je geen kortegolfradio hebt en een opgraving van al de rommel van je familie 

geen overblijfsel uit de afgelopen decennia heeft opgeleverd, 

dan is de eenvoudigste manier om er een te kopen er natuurlijk een te kopen.

AliExpress staat vol met "wereldband" -radio's vanaf ergens onder de €20, 

en als je het niet erg vindt om te wachten op verzending vanuit China, 

dan is dit de weg van de minste weerstand.

Maar er is het probleem, internationale gebeurtenissen gaan snel 

en er is misschien niet de luxe om drie weken te wachten, 

of zelfs maar om er een te kunnen bestellen in een oorlogsgebied.

Hoe kun je er een maken?

Nogmaals, er is een uiterst eenvoudige optie 

in de Silicon Labs-serie van radio's met één chip.

Deze bieden een krachtige kortegolfontvanger 

met een minimum aan externe onderdelen 

en zijn echt een wonder van integratie.

Maar nogmaals, in een oorlogsgebied en midden in een chiptekort 

zijn ze misschien gewoon geen optie.

Dus hoe kun je een kortegolf radio-ontvanger maken 

met de onderdelen die voorhanden zijn 

uit de beschikbare consumentenelektronica?

We bekijken eerst enkele mogelijke wegen en introduceren 

daarna enkele van de direct beschikbare bouwstenen.

Waar te beginnen?

De beste manier om te beginnen is door te kijken 

naar de dingen die je misschien al hebt.

Elektronische apparaten als AM-radio's op batterijen, 

autoradio's of zelfs €10 RTL-SDR-sticks.

Al deze kunnen worden aangepast of geconverteerd 

om de kortegolf-omroepbanden te ontvangen, 

vaak met gemakkelijk verkrijgbare onderdelen.

De eenvoudigste methode is waarschijnlijk 

om een bestaande AM-radio rechtstreeks aan te passen.

Ik ben [Phil M6IPX] dank verschuldigd voor het doorgeven 

van een instructie-link voor een methode om dit te doen.

Het gaat om het veranderen van de resonantiefrequentie 

van de ferrietstaafantennespoel in de radio, 

en de gok te vertrouwen een harmonische van de lokale oscillator. 

Het dekt niet alle uitzendbanden, maar het zou wel eens kunnen.

https://hackaday.com/2022/03/17/owning-a-shortwave-radio-is-once-again-a-subversive-activity/

www.southgatearc.com Frank PF1SCT

 

*Geheugentoetsenbord voor IC-705 (Paddle Key)

24 maart 2022 qrznow.com in: Uitrusting

Het toetsenbord wordt aangesloten op de “Key”-aansluiting 

(morsesleutel) van de IC-705 

of de “Ext. Keypad”-aansluiting van de IC-7610 .

Zoals beschreven in de Icom-gebruikershandleiding, 

kunnen hiermee de geheugens 1 tot 8 voor telegrafie (CW-keyer), 

RTTY en spraak (FM,SSB) worden opgeroepen. 

Daarnaast zijn er twee sleutels beschikbaar 

ter vervanging van een morsesleutel (punt/streep).

Maar er kan ook een normale morsesleutel worden aangesloten, 

waarvoor op de Keypad-705 een bijbehorende socket beschikbaar is.

Een kabel met 2x 3,5 mm stereo jacks is bij de levering inbegrepen.

Toepassing Beschrijving KEYPAD-705

De IC-705 draagbare transceiver en de IC-7610 desktop transceiver 

bieden acht geheugens voor vooraf opgenomen berichten 

in verschillende bedrijfsmodi.

Dit is vooral handig bij wedstrijden, 

maar kan ook worden gebruikt voor elke CQ-oproep of andere standaardtekst.

Deze geheugens zijn beschikbaar voor telegrafie, 

RTTY (+PSK voor IC-7610) en spraak (FM, SSB) 

en kunnen normaal gesproken worden opgeroepen via het touchscreen.

Omdat je echter meestal iets anders op het scherm wilt laten zien, 

biedt deze extensie de mogelijkheid om de acht geheugens 

op te roepen met een extern toetsenbord.

Dit maakt het veel gemakkelijker om in een wedstrijd deel te nemen 

of een pile-up door te werken.

Je kunt natuurlijk nog steeds de normale morsesleutel aansluiten.

Als alternatief kunt u twee toetsen (punt/streep) 

op het toetsenbord gebruiken voor telegrafie. €59,00

Memory keyboard for IC-705 (qrznow.com)

www.qrznow.com Frank PF1SCT

 

*Friedrichshafen weer op de planning

23 maart 2022, Frank Webmaster PI4RAZ

De ARRL meldt dat met de recente versoepeling van de COVID-19-regelgeving, 

de Deutscher Amateur Radio Club (DARC) en Messe Friedrichshafen, 

partners van de HAM RADIO 2022-tentoonstelling in Duitsland, 

optimistisch uitkijken naar het organiseren van de 45e HAM RADIO 

vanaf 24 – 26 juni in Friedrichshafen, 

onder voorbehoud van de definitieve officiële goedkeuring 

door de lokale autoriteiten.

Er zullen gepaste hygiënische en afstandsmaatregelen worden genomen 

voor de veiligheid van alle bezoekers.

Deze hebben gevolgen voor het ontwerp van de stands, 

de openingsceremonie, de presentatieruimtes en het vlooienmarktterrein.

HAM RADIO is een van de grootste amateurradioconventies ter wereld, 

naast Dayton Hamvention® in de VS en de Japan Amateur Radio League Ham Fair. 

HAM RADIO trekt exposanten en bezoekers uit meer dan 52 landen naar Duitsland. 

ARRL, The National Association for Amateur Radio® 

zal een van de deelnemende verenigingen van de International Amateur Radio Union (IARU) 

zijn die op de conventie exposeren.

De organisatoren van HAM RADIO zeggen dat ze er naar uitkijken

 “je te zien in Friedrichshafen!”

www.pi4raz.nl Frank PF1SCT

 

 

*Zonne-uitbarsting/tsunami en stralingsstorm.

Frank Webmaster PI4RAZ.

Geplaatst op 29 maart 2022.

Een sterke uitbarsting op de zon was vanmorgen 

het begin van een opmerkelijke reeks gebeurtenissen: 

een zonne-tsunami, een zonne-radio-uitbarsting, 

een zonne-protonenstorm, 

een aardse radio-uitval en een absorptie van de poolkap.

De explosie zorgt tevens (vrijwel zeker) 

voor een CME (Coronal Mass Ejection, 

altijd goed voor wat extra Noorderlicht) richting de aarde.

Volg de actuele ontwikkeling van de uitbarsting 

op Spaceweather.com.

Solar Flare waarschuwingen:

Schrijf je in voor Space Weather Alerts  

en krijg meteen bericht zodra er zonne-uitbarstingen onderweg zijn.

https://www.pi4raz.nl/  Edmond PA3E

 

 

*"HAM ONTMOET MILITAIR" EVENEMENT

25 MAART 2022 THOMAS WITHERSPOON .

Ik werd gevraagd door de organisatoren van het evenement 

"Ham Meets Military" om de volgende aankondiging te verspreiden.

Dit klinkt als een zeer interessant on-air evenement, 

vooral toegankelijk voor lezers in Europa:

Op vrijdag 1 april 2022 (dit is geen grap) 

organiseert de Koninklijke Landmacht “HAM meets military”.

Acht speciale stations bestaande uit 

2 militaire operators en 1 amateur 

met roepnamen PA01MIL tot en met PA08MIL 

zullen op HF in de lucht zijn van 0700Z (GMT) tot 1900Z (GMT).

Het belangrijkste doel is om jonge militaire operators 

kennis te laten maken met de wereld van de amateurradio.

Natuurlijk komt er een kleine uitdaging bij kijken, 

want soldaten houden ervan om tot het uiterste te gaan.

Welke roepnaam maakt de meeste contacten?

De amateur is er om te helpen en hun antennes te verbeteren, 

maar al het contact moet alleen gemaakt worden met militair materieel!

Ze werken met manpack-radio's 

of met een voertuigconfiguratie in een Mercedes 290GD.

We zouden graag zoveel mogelijk amateurs horen 

om deze operators op te leiden. 

Gebruik het NAVO-fonetische alfabet en heb wat geduld.

De beste operators kunnen in de toekomst actief zijn op PZ5JT.

Meer informatie op de QRZ-pagina van PA01MIL: 

https://qrz.com/db/pa01mil of via hammeetsmilitary@gmx.com

https://qrper.com/  Frank PF1SCT

 

 

*Heeft ook u iets te koop.

*Of weg te geven of u zoekt iets.

Misschien hebt u informatie nodig?

Laat het weten via het ORB e-mailadres

Wij nemen het dan op in de ronde.

Misschien kan een medeamateur u helpen*

Zo nu zijn we weer aan het einde gekomen van deze 819 ronde.

Johan PD2JCW en Frank PF1SCT die het u vertelden.

En Edmond PA3E

Die maakte dat U het op de ORB-site kon na lezen HI.

En onze vast copy leveranciers,

Wensen u nog een prettige avond verder.

Tot de volgende ronde maar weer.

Het ORB TEAM


Terug naar de Ronde