Ronde 630  van de Onafhankelijke Radioamateurs Brabant “ORB” 30-08-2017


* Goedenavond zend, en luisteramateurs,

U kijkt weer naar de woensdagavond ronde.

En wij proberen u, zoals bij elke ronde weer wat nieuws te brengen.

Elke éérste dinsdag van de maand is er een “besloten” bijeenkomst

van de vriendenkring.

Deze worden gehouden in het scoutinggebouw van Rey de Carle,

Bladelstraat 2 in de wijk Reeshof te Tilburg.

Op deze avonden is onze QSL manager aanwezig.

De bijeenkomsten hebben een vriendschappelijk karakter, waar we

Ervaringen kunnen uitwisselen, gewoon gezellig bij elkaar kunnen zijn.

Wat bijkletsen, met af toe een lezing.

En….Dat willen we graag zo houden

Onze ronde leider.

is vanavond de zelfde als vorige week

Johan PD2JCW.

 

 

 

 

Nieuws :Vakantie , Johan PD2JCW neemt zijn vakantie en dat houd in dat de volgende ronde pas op 27 september is .

PA3E PD2JCW

 

 

* Forse aardscheerder schiet op 1 september langs onze planeet 18-08-2017 Tim Kraaijvanger.

De 4,4 kilometer grote planetoïde Florence vliegt over twee weken langs de aarde. 

De afstand bedraagt op 1 september zeven miljoen kilometer.

De afstand tussen de aarde en Florence is dus gelukkig veel groter dan tussen planetoïde 2012 TC4 en de aarde.

Planetoïde 2012 TC4 schiet op 12 oktober op zo’n 44.000 kilometer langs de aarde. 

Toch is het appels met peren vergelijken.

2012 TC4 is een brokstuk met een doorsnee van slechts zestien meter.

Florence is een forse jongen van 4,4 kilometer.

Dat is toch wel andere koek!

Stel, Florence zou botsen op de aarde, dan zou dit grote gevolgen hebben voor onze planeet.

“Sinds we zijn begonnen met het volgen van aardscheerders is er nog nooit zo’n grote planetoïde 

als Florence zo dicht in de buurt van de aarde gekomen,” 

zegt manager Paul Chodas van NASA’s Center for Near-Earth Object Studies.

Dit biedt natuurlijk ook veel mogelijkheden.

Zo gaan allerlei observatoria foto’s maken van Florence, 

waardoor onderzoekers veel meer te weten komen over deze planetoïde.

Zo gaat het Arecibo-observatorium radarbeelden maken, 

waardoor details op Florence zichtbaar zijn van slechts tien meter groot.

De planetoïde is in maart 1981 ontdekt door Schelte Bus van het Australische Siding Spring-observatorium 

en is vernoemd naar de Britse verpleegkundige Florence Nightingale.

Gelukkig hoeven we niet bang te zijn dat de planetoïde binnenkort tegen de aarde knalt.

De baan van de planetoïde is goed vastgelegd.

 Tot het jaar 2500 komt de planetoïde niet dichterbij de aarde dan zeven miljoen kilometer.

Dat is toch wel een geruststelling.

.scientias PA3E

 

 

*Intruder PI2NOS en 80m uit de lucht gehaald            24/08/2017 door Johan Jongbloed PA3JEM

Elk jaar behandelt het agentschap telecom vele honderden storingsmeldingen.

Deze meldingen variëren van het niet kunnen bellen of internetten tot aan hulpdiensten 

die niet meer met elkaar kunnen communiceren.

Intruder stoort op KPN-netwerk

Enige tijd onderzochten inspecteurs van AT een melding van een storing op het KPN-netwerk.

Een groep KPN-klanten kon bijna dagelijks (vaak enkele uren) geen gebruik maken van televisie,

 telefonie en internet.

Dit bleek het gevolg van illegale uitzendingen in de 6 MHz-band.

De 6 MHz-band wordt wereldwijd gebruikt door onder andere overheden en bedrijven.

Ook de scheepvaart maakt veelvuldig gebruik van de frequenties in deze band. 

Afhankelijk van de radiocondities reikt het signaal overdag tot wel 800 kilometer 

en ’s nachts kunnen deze radiosignalen tot wereldwijde verbindingen leiden.

Piraat hield zich ook bezig met intruden PI2NOS en 80m

De inspecteurs hebben een illegaal radiostation aangetroffen.

Het radiostation beschikte niet over een vergunning 

en bleek de storing op het KPN-netwerk te hebben veroorzaakt.

De apparatuur is in beslag genomen.

Tegen de verdachte is een proces-verbaal opgemaakt.

Uitzenden in de 6MHz band zonder vergunning is strafbaar.

Het agentschap treedt strafrechtelijk op tegen het illegaal gebruik hiervan.

Uit het onderzoek bleek dat deze piraat zich ook bezighield 

met het intruden van PI2NOS en de 80m band.

Radiozendamateurs op de 6 MHz is illegaal

Uit het onderzoek op de 6 MHz-band is ook gebleken dat legale radiozendamateurs 

zich wel eens begeven op 6 MHz, dat is natuurlijk niet de bedoeling en zeer onwenselijk.

Natuurlijk worden daar niet de roepletters gebruikt maar worden aan hun stem 

of de inhoud van een gesprek herkend als radiozendamateur.

Lees het volledige artikel op de website van Agentschap Telecom

Veron PA3E

 

 

*Voyagers 40 ste verjaardag

 Op 20 augustus 1977 werd Voyager 2 gelanceerd 

en begon de meest epische astronomische avontuur van de mensheid.

Twee weken later werd zijn zus ruimteschip Voyager 1 gelanceerd 

en de twee  ontdekkingsreizigers gingen op reis om de mysteries van ons zonnestelsel te ontdekken, 

door voor de eerste keer bij onze buur planeten op bezoek te gaan.

Veertig jaar later werken beide pioniers nog steeds, 

verzenden nog steeds data en gaan ons zonnestelsel 

nu verlaten om de ruimte verder te onderzoeken, 

verder dan enig ander ruimteschip dat ooit is gelanceerd.

Het idee van de Voyager missie begon in het begin van de jaren zestig, 

toen de ruimtevaart ingenieur Gary Flandro ontdekte dat er in de late jaren 70 

een zeldzame planetaire onderlinge stand van de planeten zou plaatsvinden.

Deze perfecte uitlijning van Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus 

en Pluto komt elke 175 jaar voor 

en dat betekende dat men met een enkele ruimte voertuig 

op een snellere de meeste buitenste planeten van het zonnestelsel zou kunnen bezoeken. 

Met behulp van zwaartekrachtvlokken zou men dan van planeet naar planeet te springen.

Het oorspronkelijke project was bekend onder de naam 'Planetaire Grand Tour'.

Jarenlang heeft NASA aan het project gewerkt tot het in 1971 

officieel werd geannuleerd vanwege de geschatte kosten van bijna 1 miljard dollar.

Maar het jaar daarop heeft president Nixon het project hersteld, 

onder voorbehoud dat het project zou beginnen om met twee probes de   planeten, Jupiter en Saturn te

 bezoeken.(NASA)

RTTY bulletin PI4WNO PA3E

 

 

* Zinklucht batterijen

Zinklucht batterijen zijn een aantrekkelijk vervanging voor lithium-ion batterijen, 

dankzij hun hoge energiedichtheid en het feit dat ze gemaakt zijn met enkele 

van de meest voorkomende materialen op aarde. 

Helaas worden deze voordelen te niet gedaan door het moeilijk opladen van deze cellen.

Een team aan de Universiteit van Sydney heeft nieuwe katalysatoren gemaakt  

uit in de natuur overvloedig voorkomende elementen 

waardoor oplaadbare zinklucht batterijen nu kunnen wedijveren 

met lithium-ion batterijen voor mobiele toepassingen.

De chemische reactie die bij zinklucht batterijen elektriciteit opwekt 

komt van de omgevingslucht.

De 'ingeademde' zuurstof reageert met de koolstof kathode om hydroxyl te produceren, 

een zuurstofwaterstof verbinding, 

die op haar beurt reageert met een zink anode om ​​elektrische stroom te genereren.

Door gebruik te maken van omgevingslucht is er meer ruimte beschikbaar voor zink. 

Daarmee wordt de energiedichtheid verhoogd 

en is de batterij  redelijk licht en veilig te maken.

Maar er is een probleem.

Zodra de zink anode is geoxideerd, is die niet meer te gebruiken.

Deze batterijen kunnen mechanisch worden opgeladen door het zink volledig te vervangen, 

of door gebruik te maken van elektronkatalysatoren. 

Die zijn gemaakt van zeldzame aarden 

die zuurstof opnemen tijdens het ontladen van de batterij en het weer afgeven tijdens het opladen.

Voorheen werden oplaadbare zinkbatterijen gemaakt met dure edelmetaal katalysatoren, 

zoals platina en iridium oxide," zegt Yuan Chen, hoofdauteur van de studie.

"Onze batterij maakt gebruik van een familie van nieuwe krachtige en goedkope

 katalysatoren."

Om hun nieuwe elektronkatalysatoren te creëren,

maakten de onderzoekers metaaloxiden uit veel voorkomende elementen zoals ijzer, kobalt en nikkel.

De samenstelling, de grootte en de kwaliteit van deze metaaloxiden is nauwkeurig te beheersen,

met als gevolg dat zij gemakkelijker oplaadbare zinklucht batterijen konden maken

De nieuwe batterijen  werden 120 uur getest waarin 60 laad –oplaad cycli.

Daarbij ontdekten de wetenschappers dat  de cellen daarin minder dan 10 procent van hun werkzaamheid verloren. 

Dat geeft aan dat ze niet zo effectief zijn als hun lithium-ion neven,

maar ze moeten wel goedkoper en makkelijker te produceren zijn. (NewAtlas).

RTTY bulletin PI4WNO PA3E

 

 

* Reuring in de wetenschappelijke wereld

In de laatste helft van de 19-de eeuw

was in de wetenschappelijke wereld een levendige discussie gaande.        

Ideeën en feiten uit vroeger jaren stonden nu ter discussie,

mede dankzij de mogelijkheden die de nieuwe industrieën mogelijk maken

om complexe wetenschappelijk instrumenten te ontwikkelen

en daarmee nieuwe en oude theorieën te kunnen testen. 

Christiaan Huygens had in 1687 reeds beweerd dat licht een golf verschijnsel was. 

Isaac Newton was het daar echter niet mee eens.

Newton, de Engelse astronoom, wis- en natuurkundige,

was in de 17de eeuw reeds een autoriteit op het gebied van de mechanica

en hij had hij ook veel proeven met licht had gedaan.

Hij toonde aan dat wit licht is samengesteld uit alle kleuren van de regenboog

en had uit proeven geconcludeerd dat licht uit een stroom van kleine deeltjes moest bestaan.

Zo kon hij breking en weerkaatsing van licht verklaren.

In 1873 opperde James Clerk Maxwell het bestaan van elektromagnetische golven.

Maxwell toonde tevens aan dat lichtgolven

en elektromagnetische golven het zelfde gedrag vertoonden.

In 1886 toonde Heinrich Hertz het bestaan van radiogolven,

in zijn woorden Hertze golven, aan,

een directe bevestiging van Maxwells theorie. 

Licht bleek dus zowel een golfverschijnsel te zijn als zich te gedragen als deeltjes,

fotonen genaamd.

Maar licht als golf verschijnsel bleek zich niet zo te gedragen als geluidsgolven.

Geluidsgolven planten zich voort door materialen

en werden gekenmerkt door een voortplantingssnelheid

die afhankelijk was van dat materiaal,

(300 meter per seconde in lucht en 6000 meter per seconde bijvoorbeeld).

Lichtgolven moesten zich dus voortplanten door een nog geheimzinnige materie,

waarvoor men de naam 'ether' had bedacht.

De 'ether' moest dus die geheimzinnige tussenstof zijn die voortplanting van licht

en andere elektromagnetische straling mogelijk maakte.

En door die golven door twee spleten te sturen ontstond daar achter een interferentie patroon,

een fenomeen dat volgens Newton verklaard moest worden als het gedrag van een deeltjes stroom.

En daarvoor was geen 'ether' nodig, een dilemma.

Kortom in de tweede helft van de 19de eeuw werden niet alleen in Frankrijk,

maar ook elders in Europa en daarbuiten nieuwe ontdekkingen gedaan

die oude theorie deden wankelen en aanzet gaven tot theorieën en experimenten op allerlei gebied.

Ondertussen gingen ontwerp en bouw van de Eiffeltoren gestaag voort.

RTTY bulletin PI4WNO PA3E

 

 

*Tv-toren Hilversum open voor publiek 27/08/2017 door PH4X

In navolging van de Tv-toren in Hoogersmilde, Markelo

en IJsselstein is er nu een mogelijkheid om de Tv-toren in Hilversum te bezoeken.

Deze toren is 196 meter hoog en staat daarmee op de 8e plek van hoogste bouwwerken in Nederland.

Oorspronkelijk was deze toren 142 meter hoog, later is er een stalen vakwerkmast op geplaatst.

De eerste ‘ring’ bevindt zich op 83 meter hoogte en heeft een doorsnee van ruim 20 meter.

Wij zendamateurs kennen deze toren vooral als PI1NOS en PI2NOS,

die diverse antennes in de toren heeft staan.

De 25-jaar oude NOS-repeater die zeer binnenkort vervangen wordt is er een van,

maar in tijd dat packet radio nog floreerde in Nederland

was dit een van de belangrijkste knooppunten om de netwerken aan elkaar te binden.

De tour van Heppieview beperkt zich omwille veiligheidsredenen

echter tot het betonnen deel van de toren op circa 100 meter hoogte.

Bezichtigingen staan gepland op zaterdag 9 en zondag 10 september aanstaande.

Tickets zijn nog voldoende verkrijgbaar en kosten 5 euro per stuk.

De opbrengst komt ten goede van Stichting Muziekgids.

Kaarten kunnen op de website besteld worden.

Meer informatie: Alticom.nl.

Hamnieuws PA3E

 

 

*Radioamateur redt 12-jarig meisje in Exmoor

26/08/2017 door Johan Evers (PE1PUP)

Hoe een radioamateur het leven van een 12-jarig meisje

in het afgelegen Exmoor wist te redden

Mike Everett zat thuis in Bristol (UK) toen hij een noodoproep hoorde

Dit is het verhaal van een radio amateur die het leven van een meisje

op ruim 110 km afstand wist te redden zonder zijn eigen huis te verlaten.

Mike Everett werd een hulpverlener

nadat hij op de amateurbanden een noodkreet hoorde

van een man die kampeerde op Exmoor.

Een 12-jarig meisje in het reisgezelschap van de man

had onmiddellijk medische hulp nodig als gevolg van een zware epileptische aanval.

De plek waar de groep kampeerde was zo afgelegen

dat er geen enkel mobiel telefoon signaal bleek op te pikken.

Maar een van de kampeerders had radioamateur apparatuur bij zich

en zette dat gelijk in om een noodoproep te doen.

Deze oproep wist via een relais op “the Mendips” Mike z’n shack in Horfield te bereiken.

Hij was de eerste die antwoordde.

Mike belde direct met 999 (het Engelse 112)

om een ambulance naar Wimbleball Lake in Exmoor te krijgen,

net voor 11 uur op de vrijdag avond.

Initieel was de 999-operator zich niet bewust van het feit

dat Mike namens iemand anders belde die ruim 110 km verderop was.

Dat kostte even wat uitleg aan de telefoon om duidelijk te maken dat Mike

“slechts” de medische instructies relayeerde naar de kampeerplek.

“Ik ben nu 5 jaar radioamateur en dit is de eerste keer dat ik een noodoproep hoor;

ik ben blij dat ik kon helpen.” verteld Mike.

Het telefoontje duurde meer dan 10 minuten.

Mike gaf hierbij informatie door aan de ambulance controlekamer

over het 12-jarige meisje genaamd May wat hij kreeg van medekampeerder Jon.

Ze lijdt aan een vorm van epilepsie waarbij zo snel mogelijk medisch hulp nodig is.

Binnen drie minuten waren de nooddiensten op weg naar May.

Als eerste kwam een brandweerman ter plekke.

Kort daarna een ambulance die van wat verder moest komen.

May werd direct naar het ziekenhuis gebracht.

Mike wist pas later weer in contact te komen met Jon om te horen dat May

met succes was behandeld in het ziekenhuis

en na herstel weer verder kon met het genieten van haar vakantie.

Geweldig nieuws dus.

“Ik wist niet hoe lang Mike al radioamateur was,

maar ik ben onder de indruk van zijn professionele aanpak van deze noodsituatie” zei Jon.

Het verhaal van May laat wederom het belang van (amateur) radio zien in deze moderne tijden.

Wanneer al het andere faalt, dan is er altijd nog het radioamateurisme om te assisteren.

Bron: “Bristol Post” waar ook de noodoproep terug te horen is...

http://www.bristolpost.co.uk/news/bristol-news/how-bristol-amateur-radio-enthusiast-364577

BRON https://www.veron.nl/

Borrelronde PA3E

 

 

*VERON: Deense marine met Stanag 4285 in de 60 meterband

26/08/2017 door Jean-Paul Suijs PA9X

TOPFOTO Stanag 4285

https://www.veron.nl/wp-content/uploads/2017/08/stanag4285.gif

Screenshot van de ontvangst van een ander Stanag 4285 signaal.

Medio augustus ontving Dick van Empelen PA2GRU

van een medeamateur informatie over een digitale uitzending op 5361,8 KHz, in de 60 meterband.

Dick ging op onderzoek uit en heeft inmiddels ontdekt waar de uitzendingen vandaan komen.

Hij meldt aan de webredactie het volgende.

Op de 60 meterband worden al enige tijd signalen ontvangen in de mode Stanag 4285.

Deze is specifiek in gebruik bij de NAVO voor defensieve doeleinden.

Bij deze uitzendingen worden Baud Rates gebruikt liggende tussen de 75 en 3600 bps (PSK-8).

Naar aanleiding van deze melding heb ik enige dagen deze frequentie beluisterd.

Op onregelmatige tijdstippen was deze zender in de lucht.

Het signaal heeft ongeveer een bandbreedte van 3 kHz

Door aanvullende informatie van Wolf, DK2OM,

coördinator IARU Monitoring System in Regio 1 en na mijn contact met Agentschap Telecom,

blijkt dat de Deense Marine (in NAVO verband), deze frequentie rechtmatig gebruikt.

Denemarken bezit al vele jaren het recht deze frequentie te gebruiken.

Als gevolg van internationale afspraken en het Internationale Radio Reglement zijn deze uitzendingen door NAVO lidstaten legaal.

Dit deel van de 60 m band is voor zendamateurs (F-registratie) op secundaire basis te gebruiken.

Via de website Sigidwiki.com kunt u meer technische details lezen en een geluidsopname van deze digitale uitzending beluisteren.

Tweede geluidsopname via www.iarums-r1.org , klik dan op “soundfiles”.

Dick van Empelen PA2GRU, VERON Coördinator IARU Monitoring System.

BRON

https://www.veron.nl/

Borrelronde PA3E

 

 

* Drietal nog vast na poging diefstal zendinstallatie RADIONL 24 augustus 2017

Geschreven door Redactie

De drie verdachten die zijn opgepakt na de poging tot diefstal van een zendinstallatie

van RADIONL in Bathmen zitten nog steeds vast.

Dit bericht dagblad De Stentor vandaag.

Poging

De radiozender maakte afgelopen maandag bekend

dat er een poging tot inbraak was gedaan bij de zendlocatie van de radiozender in Bathmen.

De inbraak volgde na een reeks inbraken in het oosten van het land.

De laatste zes maanden was het al elfmaal raak,

waaronder in april bij dezelfde zendmast in Bathmen.

Opgepakt

In het centrum van Bathmen werden kort na de inbraakpoging

een 31-jarige Almeloër en twee 33-jarige stadsgenoten in de kraag gevat.

Het drietal zit nog steeds in hechtenis en er wordt onderzocht

of de eerste inbraken bij zendlocaties in het oosten van het land

verband hebben met de tweede inbraak in Bathmen.

Inbraken waar in totaal voor zo’n 250.000 euro aan zendapparatuur is ontvreemd.

Meerdere zenders

“De zendapparatuur is zo’n 25.000 euro waard.

Reken maar uit wat er is weggehaald”, aldus Silvius.

,,Niet alleen bij ons, maar ook bij meerdere lokale zenders.

Dat zijn behoorlijke schadeposten, maar ik ga er vanuit dat het nu zal ophouden.

Het sterke vermoeden bestaat dat de golf van inbraken,

dit zijn er maar liefst elf stuks bij diverse radiostations in de afgelopen zes maand,

verband heeft met deze poging tot inbraak.”,

aldus Nico Silvius, directeur van RADIONL tegenover De Stentor.

Radio Continu

Naast RADIONL is ook de regionale commerciële radiozender Radio Continu

het slachtoffer geweest van inbraken in haar zendinstallaties.

Daarnaast zijn diverse lokale omroepen het slachtoffer geworden van zenderdiefstal de laatste tijd.

BRON https://mediamagazine.nl/

Borrelronde PA3E

 

 

* Omschakeling NPO naar HD in digitale ether uitgesteld 26 augustus 2017

Geschreven door Redactie

De uitzendingen van NPO 1, NPO 2 en NPO 3 in HD-kwaliteit

via de digitale ether zal waarschijnlijk niet meer dit jaar plaats vinden.

KPN maakt geen haast

De NPO zendt via eigen frequentieruimte de tv- en radiokanalen van de landelijke (NPO)

en regionale publieke zenders vrij uit via de digitale ether.

Tot nu toe gebeurt dat in DVB-T in standaardkwaliteit (SD).

In de NPO-begroting 2017 is gesteld dat in de loop van dit jaar gestart zou worden

met HD-uitzendingen in DVB-T2.

Hier komt de NPO op terug doordat KPN geen haast maakte met de omwisseling, op terug.

Ontvangers niet geschikt

Jacek Magala, woordvoerder bij de Nederlandse Publieke Omroep,

stelt naar aanleiding van vragen va Mediamagazine.nl:

“Wij zouden zo snel als maar mogelijk met DVB-T2 willen beginnen.

Echter dit is alleen mogelijk wanneer er voldoende DVB-T2 geschikte ontvangers in de markt zijn.

Meer dan 90% van de ontvangers in omloop zijn onderdeel van een (Digitenne) abonnement van KPN.

Deze zijn momenteel niet geschikt voor DVB-T2.”

Moment

De publieke omroep wil met KPN afstemmen wat het geëigende moment is voor de overstap.

Volgens de publieke omroep kan de infrastructuur technisch gezien wel omgezet worden naar DVB-T2.

De videocompressie bij de tv-zenders zal in H.265 zijn.

Harde overgang

De overgang zal een ‘harde’ zijn.

Er zal niet parallel in DVB-T en DVB-T2 worden uitgezonden,

aangezien er volgens de Nederlandse Publieke Omroep niet voldoende frequentieruimte

daartoe beschikbaar is gesteld door Agentschap Telecom (Minister van Economische Zaken).

Regionale omroepen in HD

De regionale publieke zenders zal ook de mogelijkheden worden gegeven in HD via DVB-T2 uit te zenden.

De publieke omroep verwacht dat alle regionale omroepen bij de overgang

naar DVB-T2 in HD zullen worden uitgezonden.

Hiermee zijn deze televisiezenders voor het eerst in de desbetreffende regio

in HD beschikbaar zullen komen.

Kabelaar Ziggo biedt de regionale televisiezenders voorlopig niet aan in HD-kwaliteit.

KPN biedt de regionale tv-zenders wel aan in HD-kwaliteit via haar dienst Interactieve Televisie.

Overigens geeft KPN per gebied een beperkt aantal regionale televisiezenders door

Themakanalen

De NPO heeft niet voorzien in het uitzenden van extra themakanalen

zoals NPO Politiek of NPO Nieuws via de eigen multiplex.

Naast de 3 NPO-zenders en de regionale zenders zullen ook de thans uitgezonden radiozenders

worden uitgezonden waarvan 13 NPO radiozenders.

Radiozenders

Daarmee is het de verwachting dat de NPO ook radiozenders als Radio 4 Concerten,

Sterren.nl en 3FM KX Radio via DVB-T2 zal uitzenden

zodra DVB-T2 in gebruik zal worden genomen.

“Geen nadere mededelingen”

KPN kondigde kort geleden via een forum aan

later dit jaar te beginnen met het omruilen van de aan haar betalende abonnees van Digitenne

in bruikleen gegeven DVB-T ontvangers in DVB-T2 modellen,

maar dat een overgangsdatum nog niet bekend is.

Een woordvoerder van KPN zei desgevraagd geen ‘nadere mededelingen’ toe doen

over de in haar eigen forum gedane aankondiging door een KPN-medewerker.

Digitenne

Digitenne van KPN telde eind juni 268.000 abonnees; dit aantal is al langere tijd dalende.

In 2010 waren er op het hoogtepunt 900.000 abonnees die betaalden voor Digitenne,

de merknaam van het gecodeerd Nederlandse DVB-T aanbod.

BRON https://mediamagazine.nl/

Borrelronde PA3E

 

 

*VRZA: Videoverslag DNAT 2017 Bad Bentheim

De VRZA maakte een uitgebreid videoverslag van het DNAT in Bad Bentheim (D)

Deze kunt u hier bekijken:

VIDEO:

BRON https://www.vrza.nl/

PA3E

 

 

*Voor onze Bosse luisteraars: Lokale omroep DTV Den Bosch begint op 2 oktober

DEN BOSCH – De eerste (nieuws)uitzending van de nieuwe lokale omroep DTV

Den Bosch is op maandag 2 oktober te zien.

De omroep is vanaf die dag te volgen op kanaal 40 bij Ziggo,

KPN heeft gegarandeerd dat vanaf 20 november de uitzendingen ook via hen te zien zijn.

Jos van de Ven 24-08-17, 13:27

,,KPN heeft meer tijd nodig voor technische aanpassingen op de kastjes van de cliënten’’,

aldus Erik Horvath, directeur van DTV Oss, de grote broer van de Bossche omroep.

De nieuwsuitzen­ding is ook te zien op de nieuwe website en app

-Erik Horvath

Met DTV Den Bosch heeft de gemeente sinds 12 februari 2015 weer een publieke lokale omroep.

Op die dag ging voorganger Boschtion ter ziele.

De nieuwe lokale omroep begint vooralsnog met een ongeveer tien minuten durende nieuwsuitzending

die een etmaal in een carrousel draait en dus steeds een etmaal te zien is voor er een nieuw ‘lokaal journaal’ te zien is.

Horvath: ,,De nieuwsuitzending is ook te zien op de nieuwe website en app.'

Bij DTV Den Bosch komen drie mensen in dienst.

De eerste contacten met het Media Leerpark,

de opleiding bij het Van Maerlant aan de Bossche Onderwijsboulevard met radio- en televisiestudio zijn inmiddels gelegd.

De gemeente Den Bosch heeft met het verlenen van de subsidie geëist dat met het Media Leerpark wordt samengewerkt.

BRON

http://www.bd.nl/

Borrelronde PA3E

 

 

* Politie Haaglanden neemt illegale mediaspelers in beslag 28 augustus 2017

Geschreven door Redactie

De Politie Haaglanden heeft afgelopen vrijdag in een winkel in Den Haag

245 illegale mediaspelers in beslag genomen.

Dit bericht Stichting BREIN op haar website.

Voorgeprogrammeerd

Volgens BREIN waren de mediaspelers voorgeprogrammeerd met software,

‘add-ons’, die naar ongeautoriseerde ‘content’ linken zoals films

en series uit de bioscoop en van abonnementsdiensten.

Ging door met verkoop.

De winkelier had op sommatie van BREIN zijn online handel gestaakt

maar ging in zijn winkel wel door met de verkoop.

“Opzettelijke inbreuk op auteursrecht is strafbaar als misdrijf.”, aldus BREIN.

“Deze handelaar is door ons gesommeerd

en ging na zijn toezegging te stoppen toch gewoon door.

Daarom hebben wij aangifte gedaan”, zegt Tim Kuik, directeur van BREIN.

Arrest

Eerder dit jaar besliste het Europees Hof in het Filmspeler arrest

dat de verkoop van mediaspelers met software die toegang geeft

tot content die ongeautoriseerd op het internet staat inbreuk maakt op het auteursrecht.

Het opzettelijk inbreuk maken is strafbaar

als misdrijf en beroeps- of bedrijfsmatig inbreuk maken

is een zogenoemd ‘vier jaren feit’ waar naast gevangenisstraf ook een hoge boete op staat.

Schikkingen

Na het arrest heeft BREIN aanbieders gesommeerd

hun inbreuk makende handel te staken

en gewaarschuwd dat zij hoge vorderingen zal instellen tegen volhardende verkopers.

Er zijn inmiddels schikkingen getroffen die oplopen tot 10.000 euro en meer.

Ook heeft BREIN gewaarschuwd dat opzettelijke inbreuk een strafbaar feit is.

Enkele honderden aanbieders zijn inmiddels gestopt.

Software

Niet alleen tegen de handelaren van de kastjes zelf

maar ook tegen de ontwikkelaars van de software

die geschreven wordt voor de filmspelers wordt door BREIN opgetreden.

BRON https://mediamagazine.nl/

Borrelronde PA3E

 

 

* Vodafone Ziggo legt stadswifi aan in Maastricht maandag 28 augustus 2017

Vodafone Ziggo gaat het centrum van Maastricht voorzien van een WiFi-netwerk.

De diensten kunnen 24 uur per dag gratis worden gebruikt door bewoners en bezoekers.

Dat schrijft De Limburger.

Het netwerk wordt aangelegd en geëxploiteerd door Vodafone Ziggo

en vergt een (eerste) investering van circa een half miljoen euro.

Er worden, verspreid over de hele binnenstad, ongeveer 135 verbindingskasten geïnstalleerd.

Op dit moment zijn de voorbereidingen in gang gezet.

In de loop van 2018 moet het netwerk operationeel zijn.

BRON https://www.telecompaper.com/nederlands

Borrelronde PA3E

 

 

* Onze C2000 SOAP:

Overheid zoekt alternatieve partner voor onderhoud C2000 maandag 28 augustus 2017

De Rijksoverheid nodigt marktpartijen uit om het C2000-netwerk te onderhouden.

Er ligt een overeenkomst met Motorola en KPN,

maar na 2018 dienen er onderdelen van het netwerk vervangen te worden.

Motorola stopt met het onderhoud van het huidige netwerk en heeft een offerte uitgebracht.

Volgens Verbinding is deze offerte te hoog

en zoekt het ministerie van Veiligheid en Justitie een alternatieve aanbieder.

Lukt dat niet voor 1 oktober, dan gaat het ministerie alsnog met Motorola verder.

De aanbieder zou voor een bedrag van zo’n 20 miljoen euro zeventien switches willen vervangen.

Daarbij geldt 1 oktober als deadline.

BRON https://www.telecompaper.com/nederlands

Borrelronde PA3E

 

 

*Komend weekend 2-meter contest  30/08/2017 door PH4X

Komend weekend vindt dé 2-meter contact van het jaar plaats.

Iedereen kan meedoen, ook met beperkte middelen.

De enige vereisten zijn dat je antenne horizontaal gepolariseerd is en je in SSB kunt werken.

Ook met 5 tot 10 Watt vermogen zul je omliggende landen kunnen werken

omdat er grote stations actief zullen zijn.

De contest begint zaterdag om 16.00 uur en duurt tot zondagmiddag 16.00 uur lokale tijd.

In de nacht zal het rustig zijn, dus gewoon lekker slapen.

Meer info: vhf-uhf.veron.nl.

Vergeet niet je log in te sturen, ook al heb je maar een handvol verbindingen gemaakt.

hamnieuws. PA3E

 

 

* Vakantie , Johan PD2JCW neemt zijn vakantie en dat houd in dat de volgende ronde pas op 27 september is .

PA3E PD2JCW

 

 

 

*Toen waren de mensen nog aangenamer en vriendelijker

Weet je nog dat ..

Je moeder om vijf uur de patatten ging jassen.

Tante Maria naar je zwaaide.

De bakker nog aan de deur kwam.

Je een liter melk los kon kopen.

Je opbleef voor Cassius Clay.

Maandag bij jullie thuis nog wasdag was.

Je salaris nog in een loonzakje werd uitbetaald.

Je het Palieterke nog hebt gelezen.

Je op vrijdag in de teil gewassen werd.

Je Charlie Chaplin nog hebt zien spelen.

Je platen van de Beatles hebt gekocht.

Je nog een platenspeler had.

Je twee keer per week de zinken vuilnisemmer buiten zette.

Je nog zondagse kleren hebt gedragen.

Je ouders een voorraad aardappels voor de winter insloegen.

Je moeder in het voorjaar alles overhoop haalde voor De Grote Schoonmaak.

Je met een proper potteke naar de Chinees ging.

Je nog op de draaimolen of in de rups hebt gezeten.

Je oude kleren meegaf aan de voddenman, die langs kwam.

Je nog op de pof mocht winkelen.

Je licht op je fiets had.

Er nog een draaischijf op jouw telefoon zat.

Jouw kinderen nog katoenen luiers droegen.

Je nog op een Zundapp, Flandria, kreidler floret of Puch hebt gereden.

Je nog op rolschaatsschaatsen met vier wielen hebt gereden.

Bij jou thuis nog een kolenboer eens per jaar eierkolen, cokes of briketten kwam brengen.

Je de koperen deurbel en brievenbus nog gepoetst hebt.

Je nog een postzegel van 50 cent op je brieven plakte.

Je nog een taksplaat aan je fiets had.

Je nog zakjes chips at waar een blauw zakje met zout was bijgesloten.

Je ophield met voetballen als een politieagent de straat in kwam fietsen.

Je zilverpapier spaarde voor de negertjes in de missies.

Je nog jaarlijks een hondenmedaille moesten kopen.

Je melk in flessen met zilveren doppen kocht.

Bij jou thuis een boodschappenboekje werd ingevuld en de kruidenier dat kwam ophalen.

Je nonkel Bob en tante Terry nog hebt gekend.

Je moeder bonnetjes en zegeltjes van Fort en Drie Molenkens spaarde.

Je nog zonder gsm de deur uit ging.

Je prentjes uit de chocoladerepen ruilde op school.

Je een zakje frieten voor 5 frank hebt gekocht.

Je op kauwgom hebt gekauwd.

Je Artis-punten verzamelde.

Je nog speelde met glazen knikkers op de speelkoer.

Je plastic voetballertjes spaarde bij de Coca Cola.

Je mens-erger-je-niet of halma aan de huiskamertafel speelde.

Je België op het Eurovisie Songfestival hebt zien winnen.

Je nog naar zwart-wit televisie hebt gekeken.

Er in jouw jeugd nog geen disco's waren.

Je moeder elke vrijdag de stoep schrobde.

De uitgaansavond 's avonds om 8 uur begon en je vóór 1 uur 's nachts thuis moest zijn.

Weet je dat allemaal nog? Dan ben je een oudje zonder Alzheimer !

Mijn penvriendin PA3E

 

*Heeft ook u iets te koop.

 

 

Of weg te geven of u zoekt iets.

Misschien hebt u informatie nodig?

Laat het weten via het ORB e-mailadres wij nemen het dan op in de ronde.

Misschien kan een medeamateur u helpen*

Zo nu zijn we weer aan het einde gekomen van deze 630e ronde.

Johan PD2JCW,

en onze vast copy leveranciers

wensen u nog een prettige avond verder.

Tot de volgende ronde maar weer.

Het ORB TEAM


Terug naar de Ronde